Ladrang Têbahjaja: Citra 1 dari 1

Ladrang Têbahjaja, inggih punika ladranganipun gêndhing Anduk (saking Ki Rêsamlaya), buka saking sindhèn P.6 lajêng katampèn ing găngsa.

CK g3 .323 565n3 .323 565n3 ..32 356n5 ..35 323g1 ..2. 232n1 .12. 213n2 .1yt ..ynt .y.1 235g3 [ .333 565n3 .365 .32n1 .... 112n1 ..12 312g3 .323 565n3 .323 565n3 ..32 356n5 ..35 323g1 ..2. 232n1 .12. 213n2 .1yt ..ynt 66.. 553g5 ..66 .53n5 ..66 .53n5 33.. 33.n. 335. 3.2g3 .... 53.n. 53.. 536n5 .321 ..2n1 66.. 553g5 ..66 .53n5 ..66 .53n5 33.. 532n1 ..21 .y.gt 22.. 221n2 33.. 532n1 ..2. 1.2n. 1.21 .y.gt 22.3 123n2 ..23 123n2 .... 22.n. 2253 .6.g5 .... 65.n. 65.. 656n6 .53. 532n3 553. 236g5 ..66 .53n5 ..66 .53n5 33.. 335n3 .y.1 235g3 ]

Kacriyos kala rumiyin dêmung slênthêmipun kaimbal.