Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623

Judul
1. Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
2. Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan
»  Ladrang Têbahjaja. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

13/7/337

KIMAS SoeRo MloJo, 1000,

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Jogèt

Kadukmanis minggah ngêntosi kalih gongan.

<
<
<
<
buri<ngarêp
<
<
<
<

badhe ladrangan lajêng rakit têrus ladrang Kaduk

<ngêstul dhawah katawang Dhêndha Kêndhang [...]
<
<
<
<
<
<
<
<

Gandrung Manis, pangkat minggah

^^
^
v
vv
v
v
v
Suwuk
vvv
vvv
vvv

Katawang Playon

^
<>
<>
<>
<>

pangkat jantur

^
<>
<>
<>
<>

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Sukautama

[Dhandhanggula]

wiku wolu amuji sang aji | Sri Naranata Paku Buwana | ping astha Surakartane | mayasa sêndhon kidung | gula milir sinawung gêndhing | tinumrap ing pamêdhar | wuwuse sang wiku | yèn sira mêngku mong praja | dèn piranti nastiti angati-ati | anêrapakên karya ||

kang abêcik dèn lêksana kaki | lirnya panggawe kang luwih mulya | rumêksèng tyas sêsamane | kang dumadi sawêgung | kang pracaya marang Hyang Widhi | hya singgah ing wisesa- | nira kang Maha Gung | tingalira kang saknyata | dene kang tyas angrusak samaning urip | kang tan pracayèng Suksma ||

iya iku kang tinrapan sisip | poma kaki den aèngêt sira | ing tindak ala bêcike | bênêr kalawan luput | yêkti padha amêrtandhani | dipun titi ing tata | têtulaning laku | tumulya samya manêmbah | rèrèh sampun nulya andêdolon malih | mrih wulang wirya guna ||

Kadukmanis minggah ngêntosi kalih gongan.

<
<
<
<
wingking<ngajêng
<
<
<
<

Badhe ladrang Kaduk, lajêng rakit sondhèr kacêpêng botên mawi ngêntosi dhodhok dados katawang Dhêndha kêndhang 1 trus jantur

<
<
<
<
<
<
<
<
<

Sasampuning jantur badhe ngêstul

[Grafik]

ngêstul.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Anduk 6 pelog jogèt Silih Asih

<<
>>

Sarêng anduduk parêng alok[1][Dalam teks asli terdapat notasi rante]

kang sêkar pangkur winarna | lêlabuhan kang kanggo wong aurip | ala lan bêcik puniku | prayoga kawruhana | adad waton puniku dipun kadulu | miwah ta ing tata krama | dèn kaèsthi siyang ratri ||

Sêrat katur panjênênganipun Bapak Mas Ngabèi Jayadirada, ingkang dêdalêm ing kampung Darpayudan Surakarta Adiningrat

Doradasih kadya sinawung asmara [Dalam teks asli terdapat notasi rante]

ngêstul dhêndha

Asmara lamèng guna malo alam dala arsa [Dalam teks asli terdapat notasi rante]

--- 1 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Gêndhing Gadhungmlathi

Anduk pelog 6

[Mulai hal. 1 s/d [24] pada teks asli terdapat notasi rante; lihat teks asli]

sarêng anduduk parêng alok | amarnah tan kewran jayèng gati | angamuk anyakra kinaracok[2] |

--- 2 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

ing watang jaja wadana krêp kanin | pating palunca rudira kanan kering | Rahadèn Jayènggati kêna ing gêlar|

--- 3 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

anèng rêngganing èsthi palana la | lawak sahastra sikêping prang du- | duk sarampang marapit calana

--- 4 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

seta kara kang mangke mijil êndhe | kang akampuh babo sutra wilis | wong agung babo êla-êla dhe lata krêsna [krê...]

--- 5 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

[...sna] kang kinarya êndhe pacangkraman | pacangkraman tibane lara kawula lara ka- | wula wong agung wong agung lara kawula |

--- 6 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

sun balinga yèn katona dadi lara dadi eda- | n baya wong agung wong agung kaduk manis | kaduk manis sapanên balabur gêndhis dhe sapanên [sa...]

--- 7 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

minggah

[...panên] wisangkara wisangkara gula drawa adhuh pinasthi- | ka gula drawa atandhing atêmah tirta têmah atirta | wong agung wong agung têmah atirta

--- 8 ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

sun balinga yèn katona dadi lara dadi edan baya | wong agung wong agung gêndhing Babar Layar adhuh ma- | s ayu ing palayaran adhuh minggah mas ayu ing palayaran

--- [9] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

bok rara ing palayaran alara dènira nangis, anangis | pinggir pasisir sarwi cawuk-cawuk banyu lan asili si- | li wêdhi wana lulur-lulur suku kudu milu marang jothang

--- [10] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

ing jothang larang tambangan tambangane rara dhenok pala- gêndhing | yaran dhuh mas ra dhuh babo mudhik milir adhuh paraune nora mampir | minggah adhuh paraune nora mampir lah mampira manjuragang sun milu [mi...]

--- [11] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

[...lu] sak paranira têkèng paran manjuragang têkèng pa- | ran manjuragang suka dolên jajakêna suka urup u- | rupêna bok rara ing palayaran dhuh mas ra dhuh babo

--- [12] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

gêndhinging palayaran palayaran dhuh mas ra dhuh babo pamakêna | adhuh rampaking palwa alayar minggahadhuh rampaking | palwa alayar lir krêndha ing palayaran kumêdhap layare motha ya ||

--- [13] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

ucal-uncal[3] kumbala palayaran dhuh mas ra dhuh | babo ing palayaran

Ngandhap punika ladrang Têbah Jaja P. 6

Têbah jaja paran polahe kang kari dhe babo

--- [14] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

patrawisa parang jaja ing juwita adhuh mati kang- | ên susunan kawula ing kawula wong agung babo ing ka- | wula ing kawula ing kawula adhuh mati kangên [ka...]

--- [15] ---

[...ngên] susunan kawula lah kantuna kang asawang rumisari[4] dhe | babo mênyan seta paja-paja ing wardaya sam- | pun kangên kawula măngsa lawasa măngsa lawasa

--- [16] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

wong agung babo măngsa lawasa | măngsa lawasa lawasa sampun kangên kawu- | la măngsa lawasa nora lawas nanging sira kang kaèsthi dhe

--- [17] ---

babo sarah madu kalpuka băngsa srênggara wit ning | ingsun alama-lama tilara mati lara wong agung babo | mati lara mati lara mati lara puspa lulut

--- [18] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

sêkar adi ngantariksa asih ingsun kalintang | pan namung sira pan namung sira ||

Noot terseboet di atas dari K. Mlojodimejo. Sorsoran niogo kanan. Terkoetip oleh K.M. Soeromlojo, Djadjar niogo kanan, Soerakarta.

[Tanda tangan: Soeromlojo]

--- [19] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Doradasih laras pelog, yèn sampun dumugi ‘alukangên’ lajêng salendro têrus

doradasih kadi sinawung asmara asmara doradasih kadi sinawung asmara asmara lamèng guna malu alam dalu arsa dalu arsa wêla- | s mara wawêkase bari lunga bari lunga balik ingsun tinilar tan na basuki basuki x2 ăngka warsa ranu mijil bomantara bomantara

--- [20] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

wus alawas kang kari among kunjana mong kunjana nadyan papa nanging ingsun mêksih asih asih x2 la tan arsa arsa tumibèng ngambara bèng ngambara | puput pati tan kondur adarbe karsa darbe karsa dalu kangên kang alalis dalu kangên kang alalis Radèn Diparipta jahnawi apraja ima praja | ima wus alawas kang tinilar kari edan kari edan wus alawas kang tinilar kari edan amangun kung radèn atajin tadhah lan guling lan guling

--- [21] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

rading măngsa sêtya tambuh ing wacana ing wacana atêlasan yèn sampun anuwun pada anuwun pada atêlasan yèn sampun anuwun pada | mandana yun radèn dening sun arsa apanggih apanggih layon wastra dening ringgit Majalêngka Majalêngka kaya ngimpi angangge langsaran dika langsar- | an dika kaya ngimpi angangge lorodan dika Ladrang sira lunga sira lunga sira lunga kawula kari kantaka asmayuda asmayuda asmayuda [asma...]

--- [22] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

[...yuda] manyura kuda masthika sun gubêla sun gubêla ngrarasa dudu sasama sun gubêla sun gubêla kumawawa kumawawa | kumawawa amitra wong suka mukti jambu alas jambu alas jambu alas jêmpana mungging dirada kapok mare kapok mare | amitra kang tan palana kapok mare kapok mare paran dosa paran dosa paran dosa kawula binotan liring toya reka

--- [23] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

toya reka toya reka pantun glaring paleleran bêndonira bêndunira sun maninih yèn adosa ||

Lajêng mungêl katawang Kinanthi, buka saking sindhèn salendro pathêt manyura

Tertulis oleh M. Ng. Menteri N.K.P.S. [Tanda tangan: Warsopradonggo]

saya nêngah dènnya adus andhe lara laraning kinanthi kasrêg roning tarate bang kasrêg roning tarate bang andhe tinut ing maruta wingkis kagyat dening | iwak molah kagyat dening iwak molah andhe amăngsa kalalar kèli amăngsa kalalar kèli andhe amăngsa kalalar kèli andhe

--- [24] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

ganggêng irim-irim arum tunjung mèrut nganan ngering tunjung mirut nganan ngering andhe dêlêgnya angrong ing sela lêlumute angalingi lêlumute angalingi andhe | kayu apune anamar katawêng unthuking warih andhe katawêng unthuking warih andhe kinanthi sidadal banyu kontal patêlêsan kentir kontal patêlêsa- | n kentir andhe rinangsang-rangsang tan kêna cinandhak-candhak nginggati.

Salajêngipun lampahing aksara sarta lagunipun kados ganggêng irim sapiturutipun.

[Paraf]

--- [25] ---

a. Mas Dêmang Nayadikrama, pêputra 1. Bok Lurah Nayadikrama, Jêthis, 2. Mas Trunadikrama, 3. Mas Arjataruna, ing Batu.

b. Mas Dêmang Singadikrama, pêputra: 1. Bok Kramamêja, Mas Singakarya, Bok Singa alias Saminah, 4. Mas Karyadikrama.

c. Bok Lurah Iradikrama, pêputra: 1. Bok Irasêntana, 2. Mas Lurah Pawirasêntana, Noyu, 3. Mas Kusman, 4. Bok Pawira, Taminah.

d. Mas Dêmang Karyalêsana, pêputra: 1. Mas Răngga Sastra Atmaja, ing Kêbonrama, 2. Mas Kartaharja (Dêmang), Tunggul Tarik, 3. Bok Mas Răngga Sastralêsana, Tunggul Tarik, 4. Mas Dêmang Karyasudarsa, ing Gabus, 5. Bok Jayasukarta, ing Batu, 6. Mas Sastrasuyatna, Nangsri

Saking Jalêr

1. Kaki buyut, Kyai Wirakrama, abdi dalêm panèkêt gêndhing, apangkat mantri.
2. Kaki, Ki Kriyadikrama (a Kriyadăngsa), abdi dalêm jajar gêndhing.
3. Bapa, Mas Dêmang Warsapradăngga, abdi dalêm mantri niyaga kapatihan.

Saking Èstri

Kaki buyut, Ki Surawijaya, kapala dhusun Jambangan, Sragèn.
Kaki, Ki Rêsadikrama, abdi dalêm jajar pasindhèn badhaya.
Biyung, Bok Dêmang Warsapradăngga.
[Tanda tangan: Admomardowo]

--- [27] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Diradamêta Ngayugya

Ladrang Gangsaran P.6, saking Ki Rêksapangrawit

CK 123. 321y etyt ewqgw [ tetw tetnw tetw tetny 123. 321ny etyt ewqgw 66.3 567n6 7567 653n2 3635 363n2 yeyt yeygw yeyt yeynw yeyt yeynw yeyt 323n5 2454 212gy 3365 212ny 3365 212ny 3365 212ny etyt ewqgw ]

Ladrang Nyonyah Nginang P.6 (Gunasêntikan), saking uwa jaga (Ranapangrawit)

CK 33. 3635 .653 653g2 [ .235 356n2 .235 356n2 .66. 66!n@ #@!6 424g5 .56! @!6n5 .56! @!6n5 .33. 363n5 .653 653g2 ]

Ladrang Larasdriya S.9

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ 212y 21ynt 212y 21ynt 22.3567. 67.5 656@!@67n5 2253212y 21ygt]

--- [28] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

Ladrang Têbahjaja, inggih punika ladranganipun gêndhing Anduk (saking Ki Rêsamlaya), buka saking sindhèn P.6 lajêng katampèn ing găngsa.

CK g3 .323 565n3 .323 565n3 ..32 356n5 ..35 323g1 ..2. 232n1 .12. 213n2 .1yt ..ynt .y.1 235g3 [ .333 565n3 .365 .32n1 .... 112n1 ..12 312g3 .323 565n3 .323 565n3 ..32 356n5 ..35 323g1 ..2. 232n1 .12. 213n2 .1yt ..ynt 66.. 553g5 ..66 .53n5 ..66 .53n5 33.. 33.n. 335. 3.2g3 .... 53.n. 53.. 536n5 .321 ..2n1 66.. 553g5 ..66 .53n5 ..66 .53n5 33.. 532n1 ..21 .y.gt 22.. 221n2 33.. 532n1 ..2. 1.2n. 1.21 .y.gt 22.3 123n2 ..23 123n2 .... 22.n. 2253 .6.g5 .... 65.n. 65.. 656n6 .53. 532n3 553. 236g5 ..66 .53n5 ..66 .53n5 33.. 335n3 .y.1 235g3 ]

Kacriyos kala rumiyin dêmung slênthêmipun kaimbal.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (KMS1907c), Warsadiningrat, c. 1907, #623: Citra 1 dari 1

[Sisipan]

Anggèr Ki Mas Găndapangrawit, panyilihmu layang pasindhèn, barêng iki tak gawakake, yèn wis rampung anggonmu nurun layang nuli balèkna.

1/12/’38

Bapakmu

[Tanda tangan: Arjamlaya]

 


cakêpan yang ditulis beserta gambar intonasinya (kembali)
cakêpan yang ditulis beserta gambar intonasinya
kinarocok (kembali)
kinarocok
uncal-uncal (kembali)
uncal-uncal
rumingsari (kembali)
rumingsari