Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 3: pa-nya)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Pa

pa :
punapa
pi :
umpêt
pê :
raos
pe :
êpe
po :
pogok, pêlêm
pêh :
pêrês, raos
pèh :
piji
puh :
pêrês, sakit, putêk, sayah, karepotan, langlu
paha :
pupu, pasangan
pai :
sanès, beda, dumèh, sarwa
pae :
sanès, beda
puha :
sakit
puhi :
mêrêsi, panas, manasi
pahda :
waspaos
puhan :
pêrêsan
puhun :
kajêng, pokah, jêmpol
pêhan :
pajagèn
paenak :
sakeca
pahandêlan :
nitis
puhun wulu :
wulu jêmpol
pianjur :
pangajêng
pahir :
kintên
pihêr :
ancur
puhara :
wêkasan, têmahan

--- 326 ---

pahurhuran :
ungkul-ungkulan
puharan :
wêkasan, têmahan
paharan :
jamban
paheran :
pangêntosan
pahruk :
panrajang
pahrêtan :
pangadhêgan
pehak :
ênggèn
paeka :
pitênah
paekaan :
panunggilan
pahat :
pêrês, pipit, êpuh, èstu
puhut :
pêthèk, pêthik, palang
puhutan :
pêthètan, pêthikan, palangan
piutang :
potang
pahas :
pêsat
puhas :
pungkas
paèsan :
kaca, paèsan, labêtan
puasan :
pungkasan
pail :
oncat
paul :
dadu, wangsul
pahala :
pakantuk, sawab, khasil
piala :
pandamêl awon
pahalan :
pakantukan
paulon :
pasirahan
paulunan :
pangawulan, kaponakan
pihalwa :
sêla
pauluwan :
sêsirahan
pailan :
paoncatan
piadha :
piangkah, piawon
paidhêpan :
pangidhêpan
pahajang :
ambêng
pahajêng :
sae, payu, songsong, kasaenan
pohjênggi :
wastaning kajêng
pahayu :
sae, kasaenan, karaharjan, payu, sacumbana, sawab
pahayun :
ajêng

--- 327 ---

pahyunan :
pageyongan
pahyaran :
pangènan
pahyarran :
panggenan toya
pahyas :
paès, rêrênggan
pahyasan :
kaca, paèsan
pahyas-pahyas :
pêpaès
pahyang :
panyêmbah, pasumbar, sumbar, panyurak
pahyang hyang :
panyênyêmbah
pahyangan :
panyêmbahan, panêmbahan
pahman :
ênggèn ginêman, paginêman
pahom :
pamujan
pahêman :
ênggèn ginêman, paginêman
pahoman :
pamujan
pahuman :
pamujan
pahomagrahma :
sanggar pamujan
pahambanan :
pangawulan
pahambala :
jalaran
pahaban :
dêdalanan
pahang :
galak, mampang, êpang
pahing :
gêthing, amrih
pahung :
palang, tarik
poèng :
pothèl
pahanggyatan :
panylèrètan
pan :
awit, tur
pên :
umpêt
pun :
uwit
pana :
darbe, waspaos, kasaktèn
pani :
godhohing kuping, kuping, lèng kuping
pane :
tanggok
pina :
sanès, salewah, patapan
pini :
pilih
pinu :
beda
pèni :
adi, aèng
puna :
pulih
panah :
jêmparing, panjêmparing, lêpas, panglêpasan
panêh :
lêpas
pênuh :
kêbak
punah :
risak, sirna, lêbur
panaha :
pangintên

--- 328 ---

panuha :
pisêpuh
panahên :
pangampêt
panuhun :
panyanggi, panyuwun
panahênan :
pangampêtan
panuhwak :
panuwak, măndaraka
panihang :
pangadêg
panihung :
panyanggi, pangapit, pangawat
panon :
paningal
pinun :
cilaka
panana :
panyandêr
panonan :
paningalan
panênun :
panyulam, panganan
panindhya :
pangluwih
panănta :
pangajap, pangancam-ancam
panuntun :
panurut, panuntun
panuntunan :
panutan, panurutan
panantwa :
panguwuh
panantya :
pamênggak, pangucap
panunwa :
pambêsmi
panunuwan :
pambêsmènan
pananis :
panyamun
panêndhas :
pangajêng
paninjo :
panilik, pamêthuk
panca :
gangsal, Pandhawa
pănca :
gangsal, Pandhawa
punca :
buntut
panacahan :
pangetangan
păncaita :
kaluwihan gangsal
pancandriya :
păncadriya
pancèndriya :
păncandriya
păncaniti :
pasowan
pêncir :
sêmu, tungtung
pancuran :
pancuran
păncaruba :
prahara
pancaran :
êpang
puncak :
pucak, pêthit, panunggul
pancaka :
panggung jagi pambêsmènan tiyang pêjah
păncakara :
kêrêngan
păncakarana :
pasowan
pancas :
rampung

--- 329 ---

păncasona :
wastaning aji
păncaswana :
wastaning aji
păncawara :
japa, etang gangsal, etang
păncawora :
prahara
păncaweda :
ngèlmi gangsal
pancawawangsa :
têdhak Pandhawa
păncawalisuda :
sêsudan gangsal
păncawaliputra :
sagêd malih jalêr
păncawaliputri :
sagêd malih putri
păncawalimuka :
gangsal-gangsal ingabên sirah, pangajêng gangsal
pêncil :
pisah
păncaja :
têdhak Pandhawa
pancajanya :
wastaning bêndhe
păncamaya :
kaluwihan gangsal, kaluwihan
păncabakah :
kêrêngan
păncabaya :
pakèwêd gangsal, pakèwêd, bilahi
panarih :
pangarih
panêrêh :
panuruh
panarantan :
panyipta, panyêrêng, panyangkol
panarka :
panyana
pinarêk :
lênggah
pinarkyana :
pisrangkawis
panurat :
alam
panêrus :
pambutul
panêrusan :
butulan
panrêsthi :
pangêsot
panaryya :
panantun
panuryyan :
panggêsangan
panrang :
panrajang, panêrak, pamadhang
panêrang :
panrajang, panêrak, pamadhang

--- 330 ---

panèk :
pènèk
pênak :
bungkus
panika :
kalam
pinaka :
minăngka, dados
panêkar :
sosoran, pangêmbang, pangrêmbe, kănca lumampah ing damêl ingkang wontên ing ngandhap
pinakarya :
pinrakawis
panakutan :
pamêdènan
panikêl :
pangrêngu
panukma :
panitis, panêlik, panyamun
panda :
pêpêsthèn
pande :
pandamêl, parentah
pênêd :
sagêd, sae, asri, pantês, sêsêkaran, rêngga
pendah :
beda, langkung, bakuh
pandaha :
pangadêg, panjênêngan
pandon :
pangulah, pandamêl, pangêjor, pandèkèk
pandonan :
pangulahan, pandamêlan, pangêjoran, pandèkèkan
punduran :
paunduran
pandriya :
pamanah, pambudi
pèndriya :
pambudi
panduk :
tuju, panuju
panduta :
pangutus
pêndil :
pêthil
pindêl :
bisu
pandulur :
pangiring
panduluran :
pangiringan
pandêlwan :
pèngêtan
pandalya :
panarka
pandêlyan :
pandêngan, adhêp-adhêpan
pandêling :
pangucap
pandya :
dewa, bathara
pandaya :
paeka, paekan, pirantos, juru misaya
pandam :
dilah
pandaga :
panjêjak, pamancal, pambalik
pandung :
pangling

--- 331 ---

panti :
griya
pinta :
patah, jaluk, tata, panyuwun, nyuwun, pêrang
pinto :
tuladha
pintu :
kori, tuladha
pênat :
sayah
panata :
parentah
pênêt :
pêpêt
pinatih :
pêpatih, pinarentah
pantên :
pantun
pantar :
bantêr, sarêng, antawis
pantêr :
panjêr
pantara :
antawis
pantaran :
sêsarêngan, paantawisan, bantêran
pantêran :
panjêran
panataran :
inggah-inggahan, undhak- undhakan, palataran
panatiraga :
sabiyantu
pantaka :
pêpêjah
panitikrama :
patêmênaning krama
pantitil :
panglipur
pantyan :
pantèn
panatmata :
paningal
panatmatan :
paningal
panatagama :
parentah ing agami
pantang :
kèrèk, tarik
panas :
panas
panis :
sagêd
panasa :
pangawasa, pamusna, wastaning wowohan
panosan :
panarima, panuhun
panêsêl :
panjêjêl, panggubêl
panasbaran :
brangasan, panasbaranan
panawa :
pangasrêp
panuwun :
panyanggi, panyuwun
panawang :
paningal, panyawang, katingal, upami, sêmu
panawung :
pangêmban, panganggit, pamatawis
panulu :
ayu
panêlah :
pêparab, wasta
panulah :
pangrakit
panaliha :
panyana
panalika :
panêlik, panuju

--- 332 ---

panêlat :
pêparab, pêpangul, mancorong, paniru
panilala :
pamilih
panalinga :
kuping
panalingan :
pangandêlan
panapa :
wêwalêr, ipat-ipat
panêpi :
sèrèt
pèni-pèni :
adi-adi
panapak :
pangambah
panapapati :
senapati
panapang :
panêmpuh
pandhi :
pandhi, putus
pandhe :
pintêr
pindha :
èmpêr, mirib, kados, ngèmpêri, pêtha, anggit, kalih
pèndhe :
pêdhang
pundhi :
sunggi
pindhah :
ngudhili, upami
pandhan :
pandhan
pandhana :
pandhan
pandhak :
cebol
pandhekar :
langkung pintêr
pundhut :
jaluk, pêndhêt
pandhita :
pandhita, langkung putus
pandhuta :
mega
pandhawa :
putraning Pandhu
pandhadhap :
nama dhapuring baita
pandhaya :
julig
pandhuya :
baud
pandhêm :
bandhêm
pandhega :
têtindhih, kumudhi, pintêr
pandhoga :
woh pandhan
pandhêng :
tandhing
pendhang :
sacumbana
pèndhung :
sacumbana
pandhangên :
pamisuwur
pendhangan :
sacumbanan
pèndhungan :
sacumbanan
panji :
tunggul
panjana :
panitis
panjinah :
pangijir
panjanma :
panitis
panjor :
pamunggul, panuju
panjara :
gêdhong, kunjara, bêlok, gajah
nanjrah [1] :
pamêkar, pambabar, sumêbar, gumêlar
panjaran :
gêngongan,[2] bêlokan

--- 333 ---

panjoran :
pamunggulan
panjut :
dilah
panjuta :
dilah, padhang, obor, panyuluh
panjatan :
inggah-inggahan
panjalma :
panitis
panjijit :
panjujut
panjajap :
nama dhapuring baita
panjya :
tunggul
pinjêm :
sambut, gantos
panjum :
pangêlus
panjang :
panjang
panjing :
panjing
panjung :
pangul
punjung :
inggil
panya :
bangke
punya :
wêngku
panyak :
sananjak
panyapa :
punapa
paniyang :
pangadêg
paniyung :
panyanggi, pangapit
paniyangan :
pangadêgan
panyangêng :
pangungun
punnya :
darbe
punyawan :
sugih, kasugihan
punyamanta :
sugih, kasugihan
panma :
sorot
panêmwa :
panggih
panampah :
panrimah
panampar :
panyambêr, panyampar, panyaut
panamparan :
panyambêran, panyamparan, panyautan
panampeka :
pitênah
panumpal :
panyarah
panêmya :
pamanggih
panomya :
panglipur
panamaya :
prajangji
panêmyan :
pamanggihan
panambe :
pawêling
panambah :
pangambah
panêmbah :
panyêmbah
panimbun :
parungug
panimbat :
panglembaran
panimbatan :
panglembaran
panimbal :
panglunta, panglimbang
panimbalan :
pangluntan, panglimbangan
panambya :
pawêling
panambega :
pangèngêt-èngêt

--- 334 ---

panêmbang :
panggitik
panêmbung :
panggitik, panêmbung
panêgah :
panyuguh
panigraha :
pêparing
panugraha :
pêparing
punagya :
jangji
panabda :
pangucap
panibyan :
patilêman
pinang :
pilih, piji
penang :
kinang
punang :
sang, kang
pananghara :
panêngêran, pangêlêm
panêngêr :
panêngêr
panêngêran :
pêparab, panêngêran
pinangka :
minăngka, dados
paningkah :
pratingkah, pandamêl
pinangkan :
sangkan
panangkilan :
pasowan
panangtang :
panantang
panêngah :
têngange
panêngah nikang rawi :
têngangening surya
panangis :
panangis
panungsung :
pamêthuk, mêthuk, inggah
panungsung guyu :
kajêng kalèsêm
pananggah :
panangkis, panyanggah
panênggah :
nama
panênggak :
panênggak
paninggal :
panilar
pananggaya :
panggarwa
pananggung :
panyanggi
panêngran :
pêparab, nama panêngêran
pêca :
pêthèk
pacah :
walêr
pacêh :
awon, palang, walèh, walêr, jodhèh, ewa, sêrêng
pacuh :
walêr
pacondhang :
tiwas, pangrisak
picondhang :
tatu, kenging, kakênan
pacundhang :
tiwas, pangrisak
pacar :
pacar
pacur :
sêmi
pêcir :
samur, panjila, tindhih
pacara :
manggih upata
pacura :
prayogi
pacarana :
pangrêngga

--- 335 ---

pacirat :
cèrèt
picarêngya :
wradin, undhang
pucak :
pucak
pêcatăndha :
wastaning kalênggahan ing jaman kina
pacal :
singsal
picil :
singsal
pacala :
pangulah
picala :
pacumbana
pocapan :
rêraosan
pacêma :
kilèn
pacimotara :
lèr kilèn
pêcing :
ambêt ingkang botên eca
pucang :
jambe
pucung :
pusung
pacangkrama :
paamêng- amêngan
pacangkraman :
paamêng-amêngan
pusangan :
pakinangan, panggenan pusang
par :
radin, pandum
pra :
para, sakathahipun, limrah, prênah, sira
para :
para, sira, amrih
pêra :
akas
pura :
kadhaton, karaton, nagari
puri :
kadhaton
pari :
pantun, sangkêp, tuhu, barang, langkung, yaktos, ulah, pasêmon
pare :
tuhu, sêmu
puro :
kadhaton
paru :
paru
pira :
pintên, sae, pintên-pintên, bêkti
puru :
siti puru, pangêbang, êbang
prah :
wradin, limrah
prih :
sêdya, purih, pamrih, prihatos, kajêng prih, kaprih, kapurih
parih :
pamrih
parah :
pangkat, lowah, takêr, prênah, sigar
pêrah :
limrah

--- 336 ---

pêrih :
pêrih, sêdhih
purih :
sêdya, pamrih, pamurih
purèh :
sêdya, pamrih
praha :
limrah, wradin, nyarambahi, langkung
priha :
amrih
parahi :
timun
parihên :
susah
prihatin :
susah
prahan :
limrahan
parihên :
susah
paruhunan :
parumiyinan
prahara :
angin, angin agêng, ubêng, pratingkah, pandhita
paruhu-ruhunan :
rêbat rumiyin
praharana :
pasowan, paprangan
pariharata :
têturutan
parahita :
guru, bingah, prigêl
porohita :
guru
puruhita :
guru, anggêguru
prahasana :
pasowan, pasamuan, ênggèn, nyarambahi
prahasaba :
pasowan, pasamuan
prahilang :
sirna
parhyang :
purug, awang-awang
parhyangan :
prayangan
prana :
manah, budi, watêk, cipta, pulung manah, kenging, tuju, têdhas, pucuk
prani :
angên- angên
purna :
pulih, rampung, wêtah, purnama, sampurna, mêpêki
paran :
purug, murugi, kados pundi, punapa
parana :
purug, prika, kados pundi, punapa, urut
purana :
papan kadhaton
parnoh :
carobo
pranahara :
ngèlmi
pranan :
bêbudèn
paranan :
purug
prancana :
panggodha
parandyasya :
suprandosipun
parindyang :
ajang
parindangan :
panggorèngan

--- 337 ---

paranta :
rumantos
parantan :
kacangkol
pranata :
sêmbah, panyêmbah, nyêmbah, pamatah, pamarantah
praniti :
katêmênan, kanyataan, lêlêrêsan
purantara :
kadhaton
pranata bakti :
sêmbah bêkti
pranawa :
padhang, padhanging manah
pranala :
manah panas
pranapraharana :
angin ciptan
paran-paran :
sêrap
pranji :
pirantos
pranaja :
dhadha
pranama :
mangsah, tumanduk
purnama :
pulih, bundêr, padhang
purnami :
pulih
purnama indu :
tanggal kaping 15
purnama sada :
tanggal kaping 15
purnama sidi :
tanggal kaping 15
purnama sadha :
tanggal kaping 15
purnama sidhi :
tanggal kaping 15
pranamya :
manah linangkung
purnang :
pulih, pulihan
parica :
para nyai
pracihna :
têngêran, pratăndha, ngalamat
pracina :
têngêran, pratăndha
pracanca :
barusah, aruhara
pracandha :
prahara, pangabaran
pracăndha :
prahara, pangabaran
pracăndha tipa-tipa :
prahara
pracondhang :
tatu, tiwas, kenging, kakênan
pracundhang :
tatu, tiwas, kenging, kakênan
pracara :
wicara, urakan, rêrênggan
pracura :
prayogi
paricara :
para nyai
pracore :
urakan
paricari :
para nyai
pracika :
kalajêngking
pracadi :
pracaya
pracalita :
kilat, liwêran
pracaya :
pitajêng

--- 338 ---

parcaya :
pitajêng
pracima :
kilèn
parar :
pinta
parir :
dalir
pêrra :
akas
pêrod :
usus
pêrot :
pêtok, pêtak
pararta :
sugih, kasugihan, mulya, rahajêng, putus
pariris :
panyirat
parwan :
palihan
pararapan :
bathuk
parrya :
pantun
pararyyan, pararyyanan :
pakèndêlan
parryang :
sumbar
prêk :
cakêt
parêk :
cakêt, rukêt
parok :
pangrukêt
pirak :
sêlaka
purik :
rêngu, susah
purêk :
punggêl
praka :
cêlak
prakahyang :
surak
parekan :
panyêratan
prikancu :
wastaning sêkar
piraknayan :
sêsandhingan
prakara :
têmbung, pratingkah, prakawis
prakirna :
gumêlar, atata, sadaya
parakirna :
woh -wohan
parakarta :
rahajêng, para pakantuk
parakrama :
têmbung, ulah rahajêng
parakarma :
panata
parikrama :
basa krama, sangkêping krama, tata krama, ulah krama
parêkan :
rencang èstri
parikêdah :
paripêksa
prakasa :
putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik
pêrkasa :
putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik
prakosa :
putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik
prakasita :
langkung putus, misuwur, têtêp, santosa
prakoswa :
putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik

--- 339 ---

prakosya :
putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik
parakawi :
pujăngga
prakopa :
galudhug
prakampa :
gonjing
prakêmpa :
gonjing
prakampita :
gonjing
prakatha :
surak, gumêdêr, gumêrah, rame, jumêgur
pêrkatha :
surak, gumêdêr, gumêrah, rame, jumêgur
prakathaya :
surak-surak
parada :
praos
pradana :
ganjaran, para arta, sugih, loma, gingsir, urub
pradondi :
para pabên, pabên
pardika :
piji, wijang, jarwa
pradika :
piji, wijang, jarwa
pradikan :
pijenan, wijangan, jarwanan
pradikanan :
panêgêsan
pradaksa :
pikêkah, ugêr-ugêr, jêjênêng, pantês
pradêksa :
pikêkah, ugêr-ugêr, jêjênêng, pantês
pardata :
pabên
pêrdata :
pabên
pradata :
para pabên
paradata :
jêksa
pradesa :
prênah, padhusunan
pradapa :
sêmi
pradipa :
padhang
pradipta :
murub, padhang, urub, cahya, gêbyar, gumêbyar
pradiptaya :
langkung padhang
pradongdi :
para pabên, pabên
pradangga :
gamêlan
pradăngga :
gamêlan
parut :
parut
pirit :
urut, èmpêr, tulad
prata :
langkung, bagus, pantês, baku, kêncêng, kêkah
prati :
ayu, langkung, linangkung, santosa, angin
priti :
lêmês, luwês
parata :
pêjah

--- 340 ---

pritanjala :
wastaning dewa, wastaning sêkar agêng
pratiata :
nglêlangkungi, pasthi, santosa
partana :
rêmbag
pratunu :
bêsmi
prêtana :
lajur
pratanjana :
mukmin
paratra :
pêjah
paratarata :
asrawungan
prataksa :
lêga, waspaos
pratêksa :
lêga, waspaos
prataksita :
langkung patitis
prataksya :
patitis, waspaos
pratikstha :
minggah
pratita :
langkung prayogi, langkung pantês, bakuh, santosa, linangkung, utami
pratita sastra :
sêrat anggêr
pratital :
kiyat
pratisara :
pêpaku, pikêkah, ugêr-ugêr, santosa
pratisura :
kawasa
pratiswa :
mungguh
pratistha :
mungguh, dhawah, lêbur
paratistha :
mungguh, juru petangan
partiwa :
punggawa, bala, mantri, abdi, rêngga
pratiwa :
punggawa, bala, mantri, abdi, priyantun, rêngga
pratiwi :
siti
pratiwagnyana :
parentah
partala :
siti
pratala :
siti
pratali :
paningsêt, pangêncêng, panganggit, pralambang
prêtala :
siti
partêlu :
para tiga
pratulang :
bêbalung
pratapa :
tapa
pratapi :
tapa
pratipa :
angin, lesus
pratyaksa :
waspaos, têtela

--- 341 ---

pratyaksan :
kawaspadan
pratyawilapa :
sêrat anggêr
pratyanggan :
santosa
pratinya :
prajangji, punagi
pratama :
sae, putus
partima :
golèk
pratima :
golèk
pratamaha :
têdhas
pratignya :
prajangji, jangji, punagi
protbuta :
anggêgirisi, langkung agêng
pratanggapati :
srêngenge
pratănggapati :
srêngenge
paras :
cukur, padhas
paris :
tamèng
purês :
ngênês
purus :
ungsir, pajalêran
parsa :
rêdi
parasu :
rêdi
parusa :
pêksa, wisesa, pikêkah, pidêksa
purisa :
tinja
purusa :
jalêr, kawasa, pêksa, punjul
prasănta :
bêning
prasundha :
tiwas
prascaya :
pitajêng
parsikan :
pandhita
parsada :
gêdhong, kadhaton
prasada :
gêdhong, kadhaton
prasida :
lastantun, dumugi, lêlampahan
prasadu :
prasabên, sarèh
prasadon :
prasabênan
prasadarga :
gêdhong mêmeron
prasadaha :
juru gêdhong
prasadisthika :
gêdhong panyêratan
prasadapa :
tapêl watês, gêgêdhongan
prasidya :
tulus, mursid
prasidaya :
lastantun
prasudambêk :
manah burus
prasta :
rampung
prasuta :
anak-anakan
prasuti :
pirantos

--- 342 ---

parastra :
pêjah
prastawa :
waspaos, awas, padhang trawangan
prasêtya :
katêmênan
parasatya :
paratêmên
purusatama :
wisesa langkung, jalêr utama
prasisa :
kêkantunan
parasisa :
wangkot
prasasta :
wicaksana, kawicaksanan
prasastra :
keringan, putus, ulah dêdamêl
prasaswa :
waspaos
prasasula :
pratingkah
parswa :
rêdi
praswa :
rêdi, githok
puriswa :
tinja
prasapa :
ipat-ipat, wêwalêr
purisya :
tinja
prasayaka :
jêmparing
prasama :
sami
prasami :
sami
parasama :
pilih kasih
prasamwa :
sami
prasamya :
sami
prasamaya :
prajangji
purasaba :
kadhaton
prastha :
githok, têtêp
prasthi :
sêdya
prêstha :
githok
prasangsa :
umbag
pêrsinggih :
pangluhur
pêrsinggahan :
pangampiran, panyingkiran
prawa :
sorot, cahya
purwa :
wiwit, wiwitan, wetan, kina
pirawa :
sae
prawara :
pangagêng, arya, langkung, pamulang, prawaraniti, pangagênging pangadilan
prawira :
prajurit
priwara :
sanjang
pariwara :
wêwarah, wulang
parewarna :
kahyanganipun Bathara Guru
prawara palguna :
jêjulukipun panêngahing Pandhawa
purwaka :
wiwitan

--- 343 ---

prawikan :
prasakan
prawada :
pranacad
purwadênta :
uwit gadhing, sèrèt pêthak
pêrwadara :
êtuk, pancuran
prawaddha :
cahya ulêkan
parwata :
rêdi
parwita :
bêbuka, sabab, akal bakal
prawata :
rêdi
prawita :
bêbuka, sabab, akal bakal
prawatya :
bakah
parwasa :
risak, têmpuh, traja,[3] tatu
prawasa :
risak, têmpuh, trajang, tatu
parawasa :
risak, têmpuh, trajang, tatu
pariwasa :
paripêksa
purwasana :
pasowan
parwastha :
padhang trawangan
parawwa :
gumêlar
purwwana :
wiwitan
prawala :
kemawon
prawadha :
kasor
purwaga :
bêbuka
pralina :
pêjah
pralena :
pêpeka, supe
pralada :
prigêl
pralawa :
nyarambahi
pralapita :
reka
pralaya :
sirna, pêjah, lastantun
prêlaya :
pêjah, lastantun
pralayah :
pêjah
pralampita :
pasêmon, pralambang
pralambi :
pasêmon
pralambang :
panilas, praceka, têpa palupi
pralaga :
prasabên, paprangan, lêlawanan
praliga :
konus
pralabda :
pikantuk, prigêl
pralêbda :
pikantuk, prigêl
pêrêp :
tuju, panduk, tugêl
prapa :
luwe
prapanca :
kuwur
prapănca :
prênca, botên kantênan
paru-paru :
jêrohan

--- 344 ---

pura-pura :
kadhaton, rewa-rewa
puru-puru :
suntrut, rêmêng-rêmêng, siti puru
paripurna :
pulih, wêtah, jangkêp
piri-piringan :
sêsêmonan
parêpêk :
cakêt
parpat :
kumpul, panakawan
parêpat :
kumpul, panakawan
prapta :
dhatêng, dumugi
prapti :
dhatêng, dumugi
prapata :
pratikêl
prapeta :
pamrih
prapatdan :
prapatan
parpatan :
para sakawanan
parêpatan :
pakumpulan
prapal :
punggêl, pronggol
parapal :
punggêl, pronggol
parudha :
panggalak, parusa
pradhah :
bêdhah, babar
parja :
rêdi, tabe
praja :
nagari
prajan :
nagarenan
prajaka :
utusan
parijata :
parijatha
prajapatisuta :
putraning amarentah nagari
prajadhi :
nagari utami
prajadhan :
nagari agêng
parjaya :
tiwas, bilahi, kenging, trajang, têmpuh
prajaya :
tiwas, bilahi, kenging, nagari agêng, trajang, têmpuh
prêjaya :
tiwas, bilahi, kenging, trajang, têmpuh
parajaya :
tiwas, bilahi, kenging, trajang, têmpuh
parya :
sorot
praya :
budi, karsa, manah, sorot, karêm
priya :
jalêr, laki, pamrih, supados
paraya :
budi, manah, karsa, sorot, karêm
puraya :
kadhaton
priyarana :
prajurit
priyaka :
tiyang jalêr, pajalêran
prayukti :
prayogi

--- 345 ---

priyatna :
èngêt, wiweka, ngatos-atos, tangginas
prayitna :
èngêt
priyatin :
prihatos
priywak :
piyambak
priyawak :
piyambak
prayojana :
budi, karsa, sêdya
priyayi :
kawulaning ratu
paryyangan :
prayangan
prayonyana :
budi, karsa, sêdya
priyamitra :
sadhèrèk jalêr
priyambada :
pangrungrum, amrih sih
priyêmbada :
pangrungrum, amrih sih
priyambadan :
pangrungrum, amrih sih
priyêmbadan :
pangrungrum, amrih sih
prayoga :
sae
prayogya :
sae
prayognyana :
budi, karsa, jangji
priyangga :
piyambak
priyăngga :
piyambak
pranya :
badhe, wignya
paranya :
langkung
prêm :
pamêrêm, tilêm
parma :
kanugrahan
prama :
langkung, putus, linangkung, suci
prame :
langkung
pramo :
wiyar, langkung
pramu :
wiyar, langkung
pirma :
eman
parama :
langkung, putus, linangkung, suci, kaluwihan
paramo :
wiyar, langkung
paramu :
wiyar, langkung
pramêh :
langkung
pramaha :
kaluwihan
parman :
nugraha
pêrman :
nugraha
parmana :
waspaos
pramana :
waspaos
pramona :
tingal êning

--- 346 ---

parimana :
watês
paramaninita :
nglêlangkungi
pariminta :
langkung, linangkung, sae
pramênta :
giro
pramêntya :
giro
pramanêm :
bungkêm
paramoran :
rêrucatan
paramarta :
pangapuntên, ngapuntên, asrêp, ngasrêpi, manah burus
paramartasiwa :
jêjulukipun Bathara Guru
paramarsi :
pandhita
paramarêsi :
jêjulukipun Bisma
parimarma :
pangowêl
pramuka :
pangajêng, lurah, pangagêng
pramokya :
pangajêng
pramada :
lèmèk, radin
pramoda :
ugêr-ugêr, pêpaku
pramudika :
para luhur, linangkung
pramudita :
langkung wiyar, para langkung, jagat sadaya, jagat, ubêng, sadaya
paramudita :
langkung wiyar, para langkung, jagat sadaya, jagat, ubêng, sadaya
pramuditaya :
langkung wiyar, para langkung, ubênging jagat, ubêng
paramuditaya :
langkung wiyar, para langkung, ubênging jagat, ubêng
paramadiwya :
nglêlangkungi
paramadiwwa :
swarga
parmata :
waspaos, panunggul
parmati :
nglangkungi, pêng-pêngan
pramata :
panunggul
pramati :
nglangkungi, pêng-pêngan
pêrmata :
waspaos, panunggul
pramêta :
galak
parimita :
langkung, kaluwihan, nglangkungi, asri, utami
paramatatwa :
nglangkungi
pramatatya :
putus ing kaluwihan, dumadi, [du...]

--- 347 ---

[...madi,] kaluwihan
paramatatya :
putus ing kaluwihan, dumadi, kaluwihan
pramatya :
nglêlangkungi, sumorot
pramosada :
padhukunan, upeksa pramosada, ngèlmi padhukunan
pramusita :
wiyaring manah, wiyar
paramastri :
widadari
paramastuti :
panyêmbah
pramuse :
jajahan wiyar, jagating dewa, sadaya, ubênging jagat, wiyar
paramusesa :
jajahan wiyar, jagating dewa, sadaya, ubênging jagat, wiyar
pramèswara :
ratu, garwaning ratu
pramèswari :
garwaning ratu
pramèsthi :
jêjulukipun Bathara Guru
parimpun :
pêkên
paremudha :
pareanom
prameya :
punggawa
parêman :
patilêman
pramugari :
ugêr- ugêr, bêbandhêm, gêgitik
prêmbayun :
susu, pangajêng
pramèngarta :
sugih
prêgi :
prawan
prigi :
sêndhang, sumbêr, sumur, kulah, bêbatur, luwêng
purug :
purug
paraga :
wadhah
piroga :
pisakit
parigi :
sêndhang, sumbêr, sumur, kulah, bêbatur
parigraha :
jodho, ênggèn, pagriyan
pargata :
rampung
pêrgata :
rampung
pragata :
rampung, nama dhapuring baita
pragosa :
kêthèk

--- 348 ---

pragiwaksana :
wicaksana
parugul :
pruthul, pêthik
pêrgil :
purug
pragola :
rukêt
pragalba :
sima, rosa, galak
pragnya :
susah
pragnyana :
bingah, kasêngsêm
pragamba :
sarosa
purba :
wit
praba :
sorot, cahya, teja, padhang
prabu :
ratu, pangangge, pantês, sêmbada
praba angkara :
srêngenge
praba angkara-kara :
srêngenge
praba angkakara :
srêngenge
prabana :
wana parêdèn
prabancana :
angin, panggodha
prabanarawata :
cahya mancur
prabandakara :
srêngenge
prabandhungi :
ambarungi
prabu kêrithindra tanaya :
jêjulukipun panêngahing Pandhawa
prabeda :
sanès, beda
pribadi :
piyambak
prabu dumilah :
cahya padhang
parbata :
rêdi
prabata :
rêdi
pêrbata :
rêdi
prabasini :
wastaning widadari
prabaswara :
padhang, gumêbyar, cahya murub
prabawa :
pangabaran, kasaktèn
paribawa :
pangabaran, pangapês, wingit, sakti, panglindhih
parbwata, prabwata :
rêdi
purbya :
wit, wiwitan
purbya kaleka nguni :
wiwit kala samantên

--- 349 ---

parabya :
parabi, pamaru
purbaya :
bêbuka, nêtêpi jangji
purobaya :
têmên ing jangji, nêtêpi jangji
parbyata :
rêdi
purbangkara :
srêngenge
prabangkara :
srêngenge
prabangkara-kara :
srêngenge
prabangga :
lênggana
prabanggana :
langit sumilak
prabanggya :
lênggana
prang :
pêrang
parang :
sela
paring :
nyukani
parêng :
sarêng, asarêng, lila sawêg
parang :
jurang, siluk
pirang :
pintên
piring :
sêmu
pêrang :
pêdhang, pêrang
porang :
enggok
puring :
ngênês
paringa :
pandugi
puringring :
parinding
paringit :
pangringgit, pambêncah, pamingit
pirêngwa :
pamirêng
parêngwan :
panikêlan
prangwadani :
wastaning babud
parungyan :
pamirêngan
parangmuka :
satru
prangmêdani :
babud
pringga :
èwêd, pakèwêd
paringga :
kuwatos
paronggya :
pangrêngga
pranga :
pêrang
parangan :
sela agêng
piringan :
pasêmonan
porangan :
enggokan
parangarês :
parangtritis
pak :
dados
pêk :
plêpêk, susah, tigas
paka :
upaka, pragak, kados, salêbêting, dados, minăngka, angsal
pako :
lêrêm
pika :
ulam toya
peka :
tumpakan, tumpukan, tumpang

--- 350 ---

pakah :
êpang
pakêh :
paku
pukih :
pisuh
pêkêh :
pituhu
pakohan :
palêrêman
pakahyangan :
kahyangan
pakon :
pakèn, parentah
pêkên :
pêkên, paramean, ênggèn pakumpulan
pekan :
tumpakan, tumpangan
pakêna :
pakantuk
pikêna :
pakantuk, kakênan
pakenak :
rumaos eca
pikantêp :
dhawah kantêp
pakeca :
rumaos eca
pakocèn :
pasondhèran
pakucuran :
pêpancuran
pakra :
warni
pakara :
têmbung
pakurihan :
pitunan
pikurihan :
pitunan
pakarana :
bêbuka
pakrak :
anjola, gugup
pakardi :
pandamêl
pakarti :
pandamêl
makirti[4] :
pandamêl
pakrêta :
pikantuk, rahajêng
pakrêti :
pandamêl
pakêrta :
pikantuk, rahajêng
pakirtya :
pandamêl
pakirtyan :
padamêlan
pakridhan :
ulahan
pakridhawaran :
juru metangi
pakarya :
pandamêl
pakriya :
pandamêl
pakaryan :
padamêlan
pakaryya :
pandamêl, padamêlan
pakaryyan :
padamêlan
pakirim :
pakintun
pakraman :
panata
pêkak :
cêndhak, namaning pangangge bangsaning bênting
pêkik :
bagus
pakêkên :
lêlajêr, pikêkah
pakukur :
pangucap, pangêlus

--- 351 ---

pakêkês :
panglêbur
pakêkêsan :
panglêburan
pakidungan :
rêrêpèn
pakti :
suka
pukta :
rukêt
pêkti :
pisungsung, ladosan
pakatonan :
katingal
pêktya :
ladosan, pisungsung
paksa :
pêksa, kêdah, bau, sêdya, palajêng
piksa :
uninga, pariksa
pêksa :
pêksa, kêdah, bau, sêdya
pêksi :
pêksi, uninga
puksur :
wastaning têtabuhan ing jaman kina
pakusaran :
patapan
pakasraya :
pangungsi, rowang, kanthi
pakasrayan :
pangungsèn, rowangan
pakasutan :
patilêman
pakusalan :
pamêlêngan
pêksya :
pêksi
paksama :
pundhi, mundhi
pakwan :
pakèn
pakuwon :
pakuwan, pamondhokan, pasanggrahan
pêkul :
rangkul
pakêla :
pikêkah
pakolihên :
langkung pakantuk, kaprayogèn
pakêlun :
panggulung
pukulun :
pangawulan
pakêlatan :
pakêkahan
pêkul-pêkula :
êmak-êmak
pakulêman :
patilêman
pakêlèngan :
pamujan
pakapuhana :
panglêpat
pok-pok :
gêdhêg-gêdhêg
pakapti :
pikajêngan
pakaja :
sêkar tunjung, sotya, musthika
pakyan :
pakèn
pakuya :
undhagi

--- 352 ---

pakayan :
kasugihan
pakêm :
panigas, paugêran, agêm, anjêrum, nyêrot
pakiman :
pangêngêtan
pakêmit :
andêl-andêl
pakêmatan :
pagêndaman, kasagêdan
pakêmbulan :
patandhingan, palawanan
pakambe :
tamèng, nyêpêng
pakamberangin :
tamèng dhadhap
pakêbalan :
patilasan
pakêbêlan :
pakandêlan
pakathik :
gamêl
pakêng :
urang
pukang :
suku
pada :
ênggèn, swarga, asor, suku, andhap, asri, wêkasan
padi :
ulah
pado :
paju, paningkah
padni :
garwa
pidana :
dênda, ukum
padinah :
pangisas
padonan :
padèkèkan, panggenan
padunungan :
panggenan
pudara :
wêkasan
pidura :
piawon
pudaran :
wêkasan
padarakan :
urakan
padaraksa :
pajagèn, pamungkasing pangiring
pidak :
abdi, rencang
pidêk :
tindhih
pidik :
puja
padaka :
pêpêkak, pamêkak, pipid, pêndhing, anting-anting
paduka :
suku, trumpah
padatan :
pamêlêngan, panggenan
paduka carma :
trumpah
pidikan :
pamujan
padakatibing :
kêkoncèr, wastaning pangangge
padakama :
timpuh
padudon :
pasulayan, rêbat pabên

--- 353 ---

padudyan :
pasulayan, rêbat pabên
padus :
pangêdus
pidosa :
ukum, paukuman
padesan :
padhusunan
padasasi :
rêmbulan panglong
padèswara :
ratu
padesya :
dhusun
padulu :
pariksa
padwan :
pabên
padulur :
parewangan
paduluran :
pangiringan, panjurungan
padêlwan :
paningalan
padolan :
warung
padulyan :
paningalan
padêlêng :
aningali
padapa :
pradapa, sêmi
padya :
pindha
pudya :
puji, puja
padaya :
pirantos
padyan :
padon
pudyasatata :
salam pandonga
pudyastungkara :
donga, puji, pamuji
padnyana :
panggalih
padma :
sêkar tunjung, sêkar
padmaendra :
tunjung rêdi
padmana :
mêkaring manah
padmanata :
sêkar tunjung sumore, t[5]
padamandala :
jagad
padamaran :
pasuluhan, padilahan
padmadirgasana :
dhampar panjang
padmasana :
dhampar
padgata :
nalika
pat :
sakawan
pêt :
bêndung, rakêt
pèt :
pêndhêt, mêndhêt, ngracut, amrih
pata :
gêlung, kêmbar, wujud, sêngkang, srawungan, prasasat
pati :
pêjah, agêng, parentah, ratu, langkung, kalangkung, sangêt, kapatos
pita :
kuning, utawi, anjaluk

--- 354 ---

pitu :
pitu, pinapitu, dipun para pitu
pêta :
rakêt
pota :
topong
putu :
putu
patah :
bêncah, tugêl, pinta, suwêng, rakit, mranata, gêlung, sêngkang, maripat
patih :
parentah, patih, èstu, pinatih, kaèstokakên
patêh :
luluh, lêbur, abdi, patêh kasih, abdi kêkasih
putih :
suci, putung, pêthak
pituhu :
pangèstu; pinituhu: dipun èstokakên
patêhan :
luluhan, lêburan
patihan :
parentah, pakèn
pituhun :
pituhu
patohas :
pituwas
pituhya :
pituhu
patan :
têmahan
patana :
siti
patani :
ambèn, pêpajangan, èmpèr
patanti :
kalangkung-langkung
patindhan :
pêpayon, pataruban, panacadan
patinyapas :
pakintun
patanya :
têtakèn, milanipun
patunigan :
pangawikan
patar :
kikir
patra :
godhong, têpang
patêr :
swaraning toya, panjêr, dewa, grujug
putri :
putra èstri, putri, dèwi
putêr :
ubêng, dhungkar, panjêr, mulêk
pataruhan :
pagenan[6]
patran :
godhongan
pataran :
pangkatan, kikiran
patrana :
dhampar
patarana :
dhampar
pataran :
pangkatan, kikiran, undhak-undhakan
patêran :
panjêran, grujugan

--- 355 ---

putêran :
gilingan, panjêran, dhungkaran, ubêngan
patêrangan :
pêpadhangan
pitrik :
ayam
putraka :
putu
patarukan :
pamujan
patrakilasa :
bunglon
patrêta :
ambêbayani
patirtan :
patapan, jamban, ênggèn toya, pasiraman
paturwa :
panilêm
paturwan :
patilêman
patralalita :
wastaning sêkar salisir, godhong mulêt
patrap :
pratingkah
patrayuda :
bêksa gada
patrêm :
patrêm
patrangan :
pêpadhangan
patak :
pêndhêm
patik :
kawula, abdi, tatrap
patêk :
pambêngok, pêndhêm
patuk :
cucuk
pitik :
ayam
pêtak :
pambêngok, pêndhêm
pêtik :
wisik, pêtok
pêtêk :
pêndhêm, pijêt, pêtêl
petak :
wastaning dêdamêl, guthêk, ênggèn
putik :
putung
putêk :
jibêg
pataka :
panunggal, bilahi
patik aji :
abdi dalêm
patikan :
tatrapan
patakutan :
paajrihan
pataksi :
patakèn
patêkêsan :
pakêmonan
patiksma :
panglungid
patakwan :
patakèn
patakyan :
patakèn
patikbra :
abdi dalêm, kawula
patik bupati :
abdi dalêm
patut :
pantês, atut, rukun, nyênthuk
pèti :
ngupadosi, mêndhêti, nênya[7]

--- 356 ---

pètana :
ngulapi
patuta :
atut
patitis :
patitis
patus :
pangêtus
pêtis :
candu
putus :
rampung, tatas, pêdhot, pêpês, têdhas, limpad, lêpas
putusa :
putus, têrang, limpad
patusan :
pangêtusan, êpuhan, pêrêsan
putusan :
utusan, karampungan, wêkasan
pètsiwi :
rabi
pituwi :
utawi, panuju
pètwangan :
wicalan
patala :
siti, andhap, dhêdhasar
patalan :
pasitèn
patêlan :
têlak
patelan :
padupan, panggenan katela
patalunan :
patêgilan
patap :
pangêtap
patapih :
têtapih
patapan :
patapan, panggenan
patêpan :
patuladan, pêpayoman
patêpèn :
paminggiran
pati-pati :
kalangkung-langkung
patya :
pêjah, patih, parentah, solah
pêtya :
pêthèk
patya tandha :
pêcat tăndha
patiyangan :
pangadêgan, pawongan
patyagnya :
parentah
patyagnya sastra :
sêrat parentah
pêtyêngan :
samaran
patanya :
patakèn
patamu :
panyêgah, pasêgah
patêmu :
pamanggih
patimahan :
patumpangan
patêmpuh :
panrajang, têtêmpah
patêmpur :
patêmpuk
patamya :
panyêgah, pasêgah
patêmya :
pamanggih
patamiy :
panyêgah, pasêgah
patamuy :
panyêgah, pasêgah
patoman :
panggenan
patêmbur :
patêmpuk

--- 357 ---

patimbalan :
paimbalan
patêmbaya :
prajangji
patêmbayan :
prajangjean
patambang :
pangikêt, pangambang
patambing :
paminggir
patambêng :
pamalang, panamèng
patambung :
panambuh
patêmbangan :
panêkaran
patêmbingan :
paminggiran
patêmbungan :
panggitikan
patiga :
patri, kina, nginang
patigan :
patêlon, padhawuh
patagyatagyana :
panganggêr-anggêr
patibasampir :
paningsêt
patang :
pêtêng
pêtang :
bêndung
pêtêng :
pêtêng
pêtung :
pring pêtung
pitang :
pilih
putung :
pugut, tikêl
patingkah :
solah, pangulah
patêngkêran :
patugêlan
patangkis :
paningsêt
patingkêsan :
pangêkêsan
patêngkêlan :
patugêlan
patangya :
milanipun
patinggi :
bêkêl
patanggah :
pamalang, pamagol, patuju
patangguh :
pamambêng
patanggêh :
pamalang, pamagol, patuju
patangguhan :
pêpalangan, patujonan
patunggwa :
pangrêksa
patunggal :
pangumpul
patinggal :
patilar, pasinglar
patunggalan :
pakumpulan
patanggulan :
panangkisan
patanggungan :
pêpalangan
patunggingan :
pajagongan
pasa :
tapa, mandos, pêgat, jêmparing, kawasa, wingkis

--- 358 ---

pase :
sumur
paso :
jêmbangan, sato
pasu :
sato, khewan
pèsi :
opèn
peso :
lêsu
pasah :
pasah, pêgat, pisah, tilar, têdhas
pasuhunan :
pêpundhèn
pasêntoran :
pamujan
pasantikan :
pamujan
pisaca :
brêkasakan
pasir :
wêdhi, sêgantên, pasisir
pasri :
asri
pusur :
lorod, uruh
psari :
hapsari
pusara :
tangsul, rante
pasrah :
pasrah
pasuruhan :
paundangan
pasuran :
kawanèn
pasrayan :
pitulungan, parowangan
pasuryan :
rai
pasrang :
rame, panrajang
pasak :
pasêk
pasêk :
padhêt, jangkêp
pasuk :
panjing, dalêm
pisak :
pisêk
pusêk :
sêkêl
pasuka :
pêparing
pusika :
kucing
pasukan :
paringan, bêbingahan
pasukkan :
panjingan
pasaksya :
pangawruh, kawruh
pasikêpan :
awak, panyêpêngan
pasêkung :
panyêrêng
pasidêha :
siduwa
pasadon :
prasabên, kori pasadon, pêpojok, jaga satru
pisita :
nglêlangkungi
pasetran :
pakuburan
pustaka :
sêrat
pasitman :
pasidhêman
pastagi :
pasowan
pusus :
uyêg
pasastan :
karahajêngan
paswa :
pangantos
pasewan :
pasowan

--- 359 ---

pasewakan :
pasowan
pasawitan :
pangawulan
pasila :
palênggah, asila, lênggah
pasilih :
gêgêntosan
pasalahan :
pasèlèhan, kalêpatan
pasulahan :
panyujènan, panigasan
pasilan :
palênggahan, kalênggahan
pasalin :
lintu, pisalin
pasêlur :
pasêlur
pasaliyan :
pasimpangan
puspa :
sêkar
pisapa :
supaos, walêr
pasapan :
luluhan
pasêpan :
padupan
puspanjali :
sêkar panyêmbah, wastaning sêkar kawi
puspaka :
têtumpakan
pasopati :
wastaning jêmparing
pasupati :
sima, wastaning jêmparing, jêjulukipun Bathara Guru
puspita :
sêkar
pasaputan :
pakêmulan
pasaput-saput :
aling-aling
puspawarsa :
jawah sêkar, anjawahi sêkar
pasidhêman :
pasirêpan
pasaji :
pasêgah, sêsaosan
pasaji-saji :
pasêgah, sêsaosan
pasujiyan :
pangoncèn
pasayuda :
dêdamêl mandos
pasayut :
pamalang
pasayêmbara :
prajangji
pasyang-syang :
sumbar-sumbar
pasamuhan, pasamohan :
pakumpulan, pajagongan
pasêmadèn :
pamujan
pasamwat :
pasambat

--- 360 ---

pasampur :
udhêt, panyondhèr, pangubêd
pasamayan :
pajangjean
pasêmayan :
pajangjean
pasambat :
pasambat
pasambulihan :
bêbundhêlan
pasumbungan :
pasuwuran
pasugata :
pasêgah, panyêgah
pasaban :
pakumpulan, pasamuan
pasabda :
pawicantên
pasthi :
pasthi
pusthi :
cêpêng, cêpêngan, angge, pangangge, anggèn-anggèn, lêma
pasthika :
sotya, pathi, kanil
pêsthika :
sotya, pathi, kanil
pasang :
banjir, pasang, sanggi, jajar, tata, pirantos, coba, rakit, tadhah, gêlar
pasêng :
purug
pasung :
pêparing, pasung
pisang :
pisang
pusang :
kodhêng
pusing :
ubêng
pusêng :
sêru, ubrês, ubêng, putêk
pusung :
angkat
pasinghanabdan :
pasurakan
pasinganada :
panyurak
pasingkaban :
wêwêngan
pasangsipta :
rakiting budi
pasêngsêng :
pamêthuk
pasèngsèng :
pasinglar, pangundang
pasongsong :
songsong, panglimput
pasungsung :
pêparing, pamêthuk
pasongsyang :
songsong
pasungsyang :
pêparing, pamêthuk
pasang putih :
ngèlmi kasucian
pasang-pasangan :
jajar-jajar
pasênggah :
pêparab
pasênggahan :
pêparaban, nama
pasênggêhan :
pêparab
pasanggiri :
punagi, sayêmbara
pasanggraha :
pêparing
pasanggaman :
pajungutan

--- 361 ---

pasangan :
pirantosan, gêlaran
pasongan :
paungkulan
pasungan :
paringan
pwa :
punika, panas
pwe :
punika
pawa :
pangangge, ampilan
pawi :
upacara, pangangge
pawu :
pangrame, panguwuh, dhawah
pawah :
pamêwah
pawih :
kaluwihan
pawêh :
pamêwah
pawèh :
pêparing
pawoh :
panginang
pawuh :
carub, pangundang, kinang, panginang
pèwêh :
beka, godha
pawuha :
pamêwah, cilaka
pawohan :
pakinangan, wohan
pawihang :
pamopo
pwan :
dene
pawan :
padalanan
puwan :
pêrêsan
pawèn :
ampilan
puwun :
jêmpol
pwana :
dening
pawana :
angin
pawunuhan :
pamêjahan
pawantuhan :
pabantonan
pawantusan :
patumbukan
pawantingan :
padhawuhan
pawanasuta :
jêjulukipun Wrêkodhara
pwanya :
upaminipun
pawor :
pangêmor
pwara :
katawis, suwur
pawara :
anjawab, pacêlathon
pawira :
ampilan
puwara :
wêkasan, têmahan
pawarah :
pitutur, pamangsit, pawartos
pwarwata :
rêdi
pawrêg :
pambêrêg
pwarbata :
rêdi
pawarangkan :
pakunjaran
pawarangan :
pasêngkêran, pêpajangan
pwaka :
punika, luntur
pwaki :
punika

--- 362 ---

pweka :
têtumpakan
pawaka :
latu
pwakanira :
sira
pawêkas :
pungkasan, wêwêling, pawêling
pawakostha :
latu panyêmbahan
pawad :
pawadan
pawadan :
pacacadan
pawedan :
pêpanthan
pawaddan :
sêngadènan
pawadeyan :
warung
pwata :
sungkan
pawita :
bêbuka
pawitra :
suci, bêning
pwatês :
silib
pawotan :
momotan
pawatangan :
pasowan
puwas :
cêgah, bosên, tuwas
pawêsêhan :
pangumbahan
pawasêhang :
pasucèn
pawisik :
pamêrdi
pawisikan :
pawangsitan
pawisik-wisik :
pangulah, bêbisik
pawisman :
pemahan
pawat :
pamot, pambêkta
pawatan :
pangêmotan
pawat-pawat :
ambêbêkta
pawiwalan :
paewahan, paoncatan
pawayan :
jamban
pawal :
krikil, palang
pawlaha :
pambêlah
pawalunan :
ubêd-ubêdan
puwa-puwa :
pêpanasan, mêmanisi
pawidhan :
juru metangi
pawidhikan :
pamujan
pawijil :
wêdal
pawya :
upacara
pwaya :
upaya, punika
pawayiran :
jamban
pwayeka :
punika
pawyat :
pamot
pawyang :
panjanma
pawiyang :
pamopo
pawang :
ampak-ampak
pawuh :
êmong, pangêmong
pwinge :
pêthak

--- 363 ---

pawungan :
pangabênan
pawangunan :
pamondhokan
pawingkis :
pawiyak
pawongan :
para nyai
pala :
uwoh, wowohan, prayogi, gitik, pangagêm, labêt, pakantuk, aluwu, pasthi
pali :
pakêm, kêkawin
palu :
gitik
pili :
bilih, manawi
pula :
malih, wêwah
pule :
sajèn, rêruba
palih :
malih, pantês
palêh :
bantu
paluh :
bantu, karingêt, jêblog
pilih :
bilih, manawi, pilih, pangapit, milalu
polih :
pikantuk, asal
pulih :
malês, pulih
polaha :
solah
puliha :
pulih
palêhan :
banton
paluhan :
banton, jêblogan
pulihan :
pulihan
palana :
palana
pulunan :
kapenakan
plantan :
palantangan
paluntu :
turun, paturun
palintangan :
panglangkungan
palar :
jaluk, panjaluk
pelur :
peloh
polur :
pili
pulir :
jèwèr
pulur :
ulur
paluru :
mimis
pêlari :
lêrak
pêluru :
mimis
puluru :
mimis
puliran :
jèwèran
palaradan :
palarasan
palarasan :
palorodan
palirangan :
panyidhangan
pêluk :
rangkul, ukêl, udrêg
pêlêk :
pêlak
palaka :
cêkathakan
palaku :
panjaluk, lampah
palakwa :
panjaluk

--- 364 ---

palikang :
pamêngkang
palatêkan :
paêndhutan
palasa :
pêparing, wastaning kajêng
palasan :
pêparingan
palisêr :
tiyang wandhan kang lumampah rumangkang
palasak :
ambalasak
palêsêk :
sêsêr
palasta :
rampung, têlas
palêsta :
rampung, têlas
palastan :
pangrampungan, abrag-abrag, têlasan
palêstan :
pangrampungan, abrag-abrag, têlasan
palastra :
pêjah
palastha :
rampung, têlas
palêstha :
rampung, têlas
palasthan :
pangrampungan, têlasan
palêsthan :
pangrampungan, têlasan
palwa :
baita
palwah :
bantu
palwahan :
banton
palawahan :
panglowahan
palawahya :
pêdhang
palawan :
timbang, tandhing, wowohan eca
palawanan :
panimbangan, patandhingan
paliwara :
sanjang, palawangan
palawarsa :
wowohan taun
pulawadupa :
pamujan, racikan dupa
palawija :
amêng-amêngan
palwaga :
kêthèk
palalu :
lampu, pilalah
pilala :
pilih
palalun :
kalangkung
paluluyan :
pasêmbranan
palilangan :
panglêburan
palupa :
supe
palupi :
lêpihan, têturutan, tulis
palupu :
rêrêpi
palu-palu :
gêgitik
puli-pulihan :
pêpulihan
palapalan :
wowohan

--- 365 ---

palupalupa :
supe
palupuy :
lêpihan, trajang
palajuan :
pambanjuran
palya :
pakêm
palêyêh :
plèsèd, sumyar
palayaran :
pambabaran
palyas :
pangluput
paliyas :
pangluput
palyasan :
pangluputan
paliyasan :
pangluputan
palalya :
palajêng
palayangan :
panyêratan
palanyah :
panglobok, bêlèndèr
palanyahan :
panglobokan, bêlèndèran
palam :
daging
palamata :
langkung asrêp, apuntên
palampu :
kalaur [8]
palampah :
panglampah, panjaluk
palambang :
praceka
pelag :
bagus, sae
palaga :
pêrang
palagan :
paprangan
palugon :
paprangan
palguna :
jêjulukipun panêngahing Pandhawa
palabuhan :
padhawuhan
palibaya :
babo
paling :
kalangkung
piling :
wastaning dêdamêl ing jaman kina
pilêng :
bribin, pêngpênging kuping
pêla :
pêdhang
pêlung :
tumpal
pelang :
lancang wadhah gantèn
polang :
amor, kuthah, landhêp
pulang :
amor, kuthah, pulih
pulung :
gulung, lacut, wahyu
pulinga :
untir, berag
pulanghyun :
sacumbana
pulangasmara :
sacumbana
pilangên :
sacumbana

--- 366 ---

pulangraras :
sacumbana
pulangrêsmi :
sacumbana
palangka :
dhampar
palăngka :
dhampar, sêling, bolang-bolang, ponthang
palangkan :
warăngka
pêlangkan :
warăngka
pulangsari :
sacumbana
palangsulang :
pancak suji
pulanglulut :
sacumbana
palangpamêlêngan :
sanggar pamujan
pulangdhiri :
gêlut
pulangyun :
sacumbana
palinggih :
tata, palênggah, tapa
palungguh :
tata, palênggah
palinggan :
pangadêgan
pulanggêni :
ratus
palinggaran :
palulungan
pulanggati :
sacumbana
palanggatan :
pamujan
palanggyana :
pamopo
palingan :
pawicantênan
pulangan :
rukêtan
pêlêngên :
bribin
papa :
siksa, cilaka, naraka, sangsara, punapa-punapa
pipi :
pipi, pinggir
popo :
sukan
pupu :
supit, pupu
pêpêh :
pupuh, sêpah
pupuh :
gitik
papan :
dhasar, rata, papan, punapa-punapa
papancur :
sêsorot
pipinda :
upami, tuladha
papantêran :
pêpanjêran
papandhu :
wêwêgig
pipindha :
èmpêr, upami
papandhèn :
pilar pangapit gapura, lêlayu, rontèk
pepenyan :
pêpêthingan
papacêh :
wêwalêr
papacuh :
wêwalêr
pupucuk :
bêbuka, panantang
pupusangan :
pakinangan, jêjambènan

--- 367 ---

pipir :
pinggir
popor :
pêrang, gitik
pupur :
pupur
papara :
amêng-amêng
paparewarna :
kahyanganipun Bathara Guru
paprêma :
patilêman
paprêman :
patilêman
paprangan :
paprangan
papak :
jajar
popok :
gêdhêg, tambal, tapêl, punggêl
pupak :
bêthot, tugêl, pêdhot, punggêl
pupuk :
sêplok, pupuk, pidih, gêmuh
papaka :
siksa
pupukiran :
sêsipatan, wujud
pêpêkak :
wastaning pangangge
papikat :
jala
pipikwatan :
bêbêstan
pêpêkêng :
nama dhapuring baita
pêpêd :
jêjêl
pèpèd :
pipid
papada :
suku, sor-soring asor
papadan :
sêsukon
papadatan :
pêpadon
pupudya :
pêpuji
pêpêt :
pampêt
puput :
jugag, wakas, [9] wêkasan
pêpêti :
pêksi dara, lêladosan
puputih :
nama dhapuring baita
papatêhan :
sêsarêngan, kêkêmbaran
puputran :
golèk
papêtak :
pêpêtok
pêpêtak :
pêpêtok
pipitutan :
bêbêstan
papas :
pugut
pipis :
pèpèd
papasana :
naraka
papal :
punggêl
pipil :
babad
pupul :
kumpul, golong
pupul-pupul :
gêgolongan

--- 368 ---

pupulih :
malês
papalan :
wowohan
pêpêlik :
musthika
pupulan :
kumpulan, golongan
papadha :
sêsami, têpus
pèpèdhêp :
ngêdak-êdakaken, kumêdhèp-kêdhèp
pupuji :
andêdonga
pipijyan :
pêpilihan
papayu :
pangauban
popoyan :
wêwarah
papaywan :
pêpajêngan
pêpênyon :
bêbuntêl
papag :
pêthuk, pêthukan
pupug :
sêmpug, punggêl, pugut
papang :
papag, pogok
pêpêng :
srêmpêng, pêndêng
pupungun :
lêlêgêg
papangdwa :
pêpêsthèn
papangdwan :
pêpêsthèn
papanggih :
patêmu, upami
papanggêhan :
pepanggihan
papanggil :
punagi, pêpasang, pangudang
papangan :
pamêthukan
padha :
sami, kados, upami
padhi :
pantun
padhe :
pare
padhu :
paru, pabên
pêdhe :
bintit
pudhêh :
pêdhot
padhahi :
gamêlan, têtabuhan
pidhana :
dhêndha
padhantên :
bêdhaya, tanah ngare
pidhir :
mêmêdos
pêdhèr :
pithut
pudhèr :
mawur
pidhara :
guling
padhêk :
cakêt
pidhak :
sêlaka, pêthak
pêdhêk :
cakêt
pudhak :
sêkar pandhan
pudhaka :
sêkar pandhan
padhakan :
jujugan
padhêkan :
para nyai
pêdhêkan :
para nyai

--- 369 ---

padhati :
padhati, rata
padhali :
lunglungan
padhola :
lêbu, rêrungkadan
padholwa :
gonjing
padhepokan :
patapan
pidhudhuk :
sacumbana, lênggah
padhèdhing :
kêkês
pêdhyar :
arip
pêdhyat :
pêdhot, pêdhèt
padhêm :
pêjah, kêkês, sirna
padhama :
wastaning dêdamêl ing jaman kina, atut
padhêmitan :
pandhêlikan
padhang :
padhang, parang
pêdhang :
pêdhang
paja :
măntra, dungkap, paja
paji :
rêgi
paju :
banjêl, pogok, salumbat
poji :
ingkêm
puja :
puji, pangalêm, pandonga, kurmat
puji :
alêm, pangalêm, gunggung, panggunggung, pandonga
pêjah :
pêjah
pêjaha :
pêjah
pêjahan :
pêjah
pajahatan :
parêngatan
pujan :
pujèn
pujin :
pangalêman
pajar :
sanjang, atur, wicantên
pijêr :
pijêr
pajrah :
panata
pajari :
nanjangi, sanjangipun
pajaran :
pamulangan, patapan, panggenan ajar
pajoran :
pangungkulan
pajar-ajar :
sanjang-sanjang
pajrakan :
pajênakan
pajurungan :
pamujan
pujakrama :
puja măntra
pajatyan :
kanyataan, pajatosan
pujastuti :
sembah puji
pujastungkara :
sembah pamuji
pujawan :
puji linangkung
pajualan :
pasadénan
pajapan :
pamujan
pijya :
pilih
pujya :
puji, pangalêm

--- 370 ---

pujamăntra :
pujimăntra
pajuman :
pangêlusan
pajambatan :
panyêndhalan
pajagran :
pangrêksan
pujabrata :
lampah ing puji
pajabungan :
panglèngkètan
pajang :
padhang, rêngga, rênggan
pajêng :
payu, songsong, payon
pajungkungan :
pamujan
pajêng-pajêng :
pêpayon
pajêngan :
payon
pya :
punika
paya :
punika, lêpas, langkung, toya
payo :
suwawi
payu :
kudhung, lastantun
peya :
panas
puya :
latu
puyi :
latu
pyah :
bêncah, cumêprot
pyuh :
rêmêk, sumyur, têmpuh
payah :
sayah, lungkrah, lêsu
payêh, pêyêh :
sayah, lungkrah, lêsu, pesok
payoh :
ukêl
payuh :
ukêl
piyah :
siwah
piyêh :
siwah, pijêt
piyuh :
dèrès
pêyah :
bêncah
piyêh :
sayah, lumah, pesok
pêyuh :
bêncah
puyuh :
gêmak
pyaha :
bêncah, lêbur
pyahi :
miyaki, mêgati
pyêha :
lêbur
payahan :
pancèn
payan :
sandika
poyan :
sanjang
puyur-puyur :
nglipur-nglipur
pyuk :
sêmpyok
payak :
calorot
pyaka :
lancang
puyika :
latu
payudan :
paprangan
payodara :
susu

--- 371 ---

payudara :
susu
payatman :
panggêsangan
piyutang :
sêsambutan
payus :
biyas
payuwaha :
lintang
payodha :
paprangan
payodhara :
susu
payudhara :
susu
payung :
songsong
puyêng :
ubêng, mumêt
puyêngan :
ubêngan
panya :
darbe, măntra
pênyu :
pênyu
punya :
dabe[10]
panyèr :
pangantos
panyarih :
kănca lumampah ing damêl ingkang wontên ngandhap
panyèran :
pangantosan
panyakit :
sêsakit
panyakitan :
panyakitan
punyawan :
sugih, kasugihan, rajadarbe
panyêp :
pangasrêp
punya-punya :
dêdarbe
punyamanta :
kasugihan linangkung
panyongga-nyongga :
pakurmat
pama :
sami, upami
pami :
upami
pame :
upami
pamu :
toh ing awak
pamah :
upami, gilut, papan
pamêh :
pamêrês
pamoha :
panampik
pamahan :
gilutan
pamuhun :
panangis
pamihat :
paningal
pamuhut :
pamêthik
pamihang :
pamopo
paman :
paman
pamon :
toh ing awak
puman :
pacuwan
pamanah :
panjêmparing
pamunah :
pangrisak
pamunuh :
pamêjah
pamunuhan :
pamêjahan
pamanon :
paningal
pamancana :
panggodha

--- 372 ---

pamêncana :
panggodha
pamandrasan :
kaluwihan, têrusan
pamindarya :
pambudi
pamindaka :
pamidih
pamunadika :
panyipta
pamêndêngan :
pamujan
paminta :
panyuwun, patênggênah
pamantêran :
pamanjêran
pamuntat :
pamingking
pamêntas :
panyabrang
pamêntasan :
panyabrangan
pamanteyan :
pangadhêpan
pamantang :
pangèrèk, panarik
pamantingan :
pambantingan
pamanapih :
panyapih
pamindha :
pangèmpêr
pamindhah :
pangalih
pamandhirya :
pangadêg, panjênêngan
pamundhung :
panunjêl
pamundhingan :
pamaèsan
paminjêman :
panyambutan
pamênthing :
nama dhapuring baita
pamênang :
pamisesa
pamonang :
pamojar
pamacanan :
panggodhan
pamêcir :
panyamur
pamucang :
panginang
pamucangan :
panginangan, pakinangan
pamor :
panunggil, pamor
pamur :
pamêsat
pamora :
panunggil, amor
pamure :
pamudhar, pamodot
pamrih :
panêdya
pamarna :
pangrumpaka
pamurud :
pangical, pamusna, pamundur
pamurda :
pangajêng
pamurdan :
ulon-ulon
pamêrdika :
pamiji, pamijang
pamêrdawa :
pangêlus
pamêrgya :
pamêrdi
pamurtya :
panunggil
pamursita :
panyipta
pamursitan :
pamêlêngan
pamurasan :
pambêrsihan

--- 373 ---

pamu-rwa :
pamiwit, pangrêngga
pamurwa :
pamiwit, pangrêngga
pamu-rwan :
pamimitan
pamurwan :
pamimitan
pamarjaya :
pangrisak
pamurya :
pangatingal, pawitan
pamuryan :
pamêdhar
pamureyan :
pamudharan, pamodotan
pamuryyan :
pamêdhar
pamrêm :
tilêm
pamrêman :
patilêman
pamurba :
panguwit
pamaring :
pangaring
pamuring :
panglamuk
pamaring-maring :
pangaring-aring
pamêk :
panigas, panigasan
pamuk :
pangamuk
pamaku :
pikêkah
pamakanan :
pamanganan
pamêkak :
panyandhêt
pamuktyan :
pamuktèn
pamêkas :
pambuncit, wêkasan, pawêling, pamêkas
pamuksa :
pangical, panyamur
pamuksan :
pangicalan
pamikalpa :
pangucap, pangêjum
pamukya :
pangajêng
pamade :
panêngah
pamedan :
paprangan
pamadaka :
pamariksa
pamidikan :
pamujan
pamidosa :
pangukup
pamidosan :
paukuman, pangukuman
pamadya :
panêngah
pamudya :
pamuji
pamèt :
pamêndhêt
pamot :
pambobot
pamata :
paningal
pamati :
pambengkas
pamatan :
paningal
pamutêr :
pangubêng, pandhungkar
pamètan :
pangalapan
pamotan :
pambobotan
pamutus :
pangrampung
pamêtya :
pamêdal
pamasa :
ratu
pamesa :
pangopèn
pamasah :
pamêgat

--- 374 ---

pamasêh :
pangumbah, pamasuh
pamasuh :
panucèn
pamusêr :
pangunyêr
pamusara :
panangsul, pangrante
pamasaran :
pasamuan, pakuburan
pamusaran :
panangsulan, pangrantèn
pamisikan :
pamujan
pamêsat :
paninglar
pamastu :
pamasthi
pamêsês :
pangidid
pamusus :
panguyêk, pamuwêr
pamosèl :
panistha
pamisaya :
pamandamêl, pamaeka
pamisayan :
pamirantosan
pamusthi :
pangangge, pamanthêng, panyêpêng
pamawa :
pambêkta, pangangge, ambêkta
pamwah :
panampik
pamêwah :
pangrêngga, pambantu
pamêwêh :
pangrêngga
pamèwêh :
pangèwêd
pamuwah :
pangrêngga, pakurmat, pambruwah
pamiwaha :
paprêngga
pamiwêhan :
kasaenan
pamuwahan :
kasaenan, pakurmatan
pamuwar :
pamudhar
pamiweka :
pangatos-atos
pamwat :
pamrih, pangêmot
pamwit :
pamit
pamuwus :
pangandika
pamiwal :
pangewah, pangoncat
pamawung :
pamawas
pamalu :
panggitik, pambalik
pamulu :
pasêmon, wangun
pamule :
pêparing, pakurmat
pamolih :
pamantês, pakantuk, pamurwat
pamaliha :
pamalih
pamuliha :
pamalih
pamolihan :
pakantukan
pamalar :
panjaluk
pamêlar :
pancorong, pamêkar
pamular :
panangis
pamalad :
pamodot
pamulad :
ulad

--- 375 ---

pamaladan :
pamujan
pamalat :
pamodot
pamilêt :
pangatut, pamulêt
pamultak :
pamêpêt
pamilawa :
jagal
pamulya :
pêparing, pakurmat
pamaluya :
pamangsul
pamaluyi :
pamangsul
pamilag :
pamêsat
pamalagar :
pambêsmi
pamalabari :
ngèbêki
pamulang :
pamulang
pamulinga :
pamberag
pamêlêngan :
pamujan
pamulangan :
pamulangan
pamulungan :
pamujan
pamapak :
pangarih-arih
pamupak :
pamunggêl
pamupakara :
pamulasara
pamuput :
pamungkas
pamapas :
pamancas, pamunggêl, pangrisak
pamapasan :
pangrisak
pamupasama :
pamulasara
pamapag :
pamêthuk
pampang :
pêthuk, palang, pogok, băngga
pumpung :
tuju
pamujur :
pangujur, ulon-ulon
pamajati :
pangiring
pamijil :
pamêdal
pamujya :
pamuji
pamijang :
pamardi, pamiji
pamijangan :
pamardènan, pamijènan
pamaya :
pambêcik
pamiyat :
paningal
pamiyaga :
pamisesa
pamayang :
pangringgit, pamêkar
pamayung :
panongsong
pamuyang :
panggrangsang
pamuyêng :
pamubêng
pamuyung :
pambêndu
pamayangan :
pangringgitan, pamêkaran
pamayungan :
panongsongan
pamenyakan :
palêngan
pamampang :
pamogok

--- 376 ---

pamimba :
pamêdal
pamembêhan :
pamêwahan
pamembuhan :
pamêwahan
pamimban :
pamêdalan
pamêmbat :
pamêndal
pamimangan :
pambêtuwahan, pangangkêran
pamigêna :
pamrih
pamiguna :
pamintêr
pamugara :
gada
pamugari :
bêbandhêm, gêgitik, ugêr-ugêr, wastaning sêkar kawi
pamigraha :
pamêngku
pamêgat :
pamisah
pamugyat :
pamingking
pamêgêng :
pangampêt
pembah :
wêwah
pémbêh :
wêwah
pémbuh :
wêwah
pambancana :
panggodha
pambancang :
panyawang, pangêrêt
pambinas :
panglêbur
pamubur :
pamburêng
pambatang :
pambadhe
pambus :
anglo
pamibisaniyan :
pangeram- eram
pambêlik :
pangêlik
pamboja :
panyêgah
pambyaha :
wêling
pambayun :
susu, pangajêng
pambiyyaran :
pênthèngan
pambagi :
pandung
pambage :
panambrana
pambagya :
pandum, panambrama
pambangse :
pangidung, panggêndhing
pamang :
sumêlang, mangmang
pamong :
pangêmong
paminge :
pangêthak, pamengo
pamonga :
pangêmong
pamêngan :
pambikakan
pamangun :
pambangun
pamangcanan :
panggodha
pamêngkuh :
panganggêp
pamêngkang :
pamiyak, pambênggang, kori pamêngkang
pamèngêt :
pèngêt
pamungut :
pamêthik

--- 377 ---

pamungsir :
pangêlud
pamangsul :
pasêngèr, pamalês
pamongmong :
pangêmong
pamanggah :
pangisas
pamanggêh :
pamanggih
pamanggil :
pangundang, pangudang, pajangji
pamanggya :
pamanggih
pamangêng :
pamênggah
pamêng-amêng :
pacangkrama
pamêng-amêngan :
pacangkraman
pêg :
barubah, pêtêng
paga :
pangkat, dhingklik
pagi :
enjing
pagu :
lajêr
pêga :
kukus, sumpêg, pêtêng
pagêh :
pragak, lajêr, bêtah
puguh :
wangkot
paguhan :
paguwan
pigênu :
pirêmbag
pagunan :
kasagêdan
pagundakan :
bedhangan
pagundikan :
pawongan
pagênturan :
pamujan
pagantya :
panyambut
pagindhalan :
pangundhangan
pagêr :
pagêr
pugar :
jugar, wigar
pugêr :
panancang
pagraha :
panggenan
pagêritan :
panggilingan
pagiriyan :
parêdèn
pugareyan :
nama dhapuring baita
pagakan :
pragakan
pagut :
tuju, têmpuk, têmpuh, tarung
pugut :
punggêl, têtês
pigati :
sacumbana
pagutan :
tempukan, tempuhan
pigustya :
pirêmbag
pigosthi :
pirêmbag
pigusthi :
pirêmbag
pagusthiyan :
paginêman
pagawe :
padamêl
pugal :
wangkot

--- 378 ---

pagalan :
pawatangan
pagêlar :
panata
pagêlaran :
papan paprangan, pasamuan, pagêlaran
pagêlang :
bêndu
pagêlêng :
bêndu
pagulingan :
pasarean
pigaji :
kentha-kentha
pagyat :
srawungan
pagyut :
panglèrèt, pangêdhap
paguywan :
pagujêngan
paguyyan :
pagujengan
pagubahan :
kobongan
pêgêng :
ampêt
pegung :
tikung
pugung :
puguh
paba :
pola
pabuhayan :
ênggèn bajul
pabancana :
panggodha
pabancanan :
panyawangan
pabuncangan :
pambucalan
pambantahan :
panyualan
pabandhing :
panandhing
pabandhung :
panimbang
pabaratan :
paprangan, patapan
pabelan :
palabuhan
pabilikan :
paguthêkan
pabilukan :
tikungan
pabanyu-banyu :
panggenan toya, kailèn ing toya
paboga :
dhaharan
pabongan :
ênggèn toya, wadhah toya
pabangun :
adamêl
pêtha :
unthuk, èmpêr, unthuk toya
pêthêt :
pugut
puthut :
bangsaning cantrik
pêthil :
cuwil, pugut
pang :
êpang
pêng :
sumabêt, tuju
ping :
kaping

--- 379 ---

pung :
jodho
panga :
êpang
pangi :
pangêlèr
pango :
nalika
pinge :
bodho, pethak
pongo :
bodho, anjoto
pangha :
walirang
pangih :
pasambat, pangrêngih
panguhuh :
panyurak, panguwuh
pangohan :
pangoncatan, panjêlèhan
pangohanumahah :
panguwuh-uwuh
panghèr :
pangantos
pangari-ari :
pangarih-arih
panghèran :
pangantosan
panghrik :
pangêrik
pangharêp :
pangajêng
panghrêngih :
pasambat
punghut :
pêthik, pêndhêt
panguhut :
pamêthik, pamêndhêt
panghêtan :
pandhêlikan
punghutan :
pêthikan
punghas :
sina,[11] puput
panghusa :
pangêsah
punghaskala :
wêkasan jaman, kiyamat
pangahisan :
ilèn-ilèn
panghwas :
panrimah
panghulwa :
pangajêng, pangagêng
pongah-pangihan :
ngolang-aling
pangaji :
pangaos
pangayah :
pande
pangahyasan :
pamaèsan
pangamban :
sawiyaripun
pangêban :
pangauban, pandhelikan
pungun :
lêgêg
pangêne :
kengingipun
panguncarana :
pangrêngga
panguncang :
pambucal, panyoba, panglangut, kalunta
panguncanging lara :
kaluntaning sêkêl
pangoncang :
pambucal, panyoba, panglangut

--- 380 ---

panguncangan :
pambucalan, panyobanan, panglangutan
pangunakara :
pamatawis
pangendrasangsara :
paeka
pangendrajala :
panalika, panêlik
pangunadika :
pangangên-angên
pangandêl :
pamracaya, panglindhung
panganti :
mêmpên, pamrênah, pangantos
panginte :
panginjên, pangincêng
pangantya :
pangantos
pangantyan :
pangantèn
panginteyan :
pangincêngan, panginjênan
pangantyantyan :
pangantos-antos
pangêmis :
pangical
pungun-pungun :
lêgêg-lêgêg
pangindhatan :
paoncatan
panganjur :
pangajêng
panganjali :
panyêmbah
panganyutan :
panglabuhan, panglarungan, panglarutan
panganumata :
pamawas
panginuman :
pangombènan
panganugraha :
pêparing
panganugrahan :
pêparing
pangênthahasa :
panêlanjur, pangrosa
pangênthula :
pangêndêl, panunjêl
panguninga :
paningal, pangawruh
pangucarana :
pangrêngga, pamuji, paaturan
pangacala :
panyanggama
pangucap :
pangandika, atur
pangur :
tatah
pangre :
pangênas, pangulah
pangari :
pangarih
pangure :
pangudhar
pangruhun :
pandhisik, pangajêng
pangaran :
nama
pangurèn :
pangudharan
pangrêntêmban :
paningsêtan
pangarcana :
panyêmbah

--- 381 ---

pangracana :
pangrêngga
pangracaban :
sêsae
pangrurah :
pangrisak
pangrarêpan :
pangurêban
pangrik :
pangêrik
panguraka :
panyêgah
pangrukti :
pamirantos
pangruksa :
panglêbur, pangrisak
pangirid :
pangiring
pangarti :
panyipta, pandèngêr, pangartos
pangartika :
panyipta, panggraita
pangartiyan :
panyêrêpan
pangaras :
pangambu, pagut
pêngaras :
pangambu, pagut, pangikat
pangarsa :
pangajêng
pangarsi :
pangajêng
pangarsa-arsa :
pangajêng-ajêng
pangraswaddhikara :
pangrêsula
pangruwat :
pangluwar
pangrawit :
pangrajang
pangarêp :
pangajêng
pangirup :
pangêpang, pangrêbat, pangidêr
pangrapu :
panglipur
pangripta :
pamarna, panganggit
pangarya :
pangarih
panguraya :
pamudhar, pangure
pangurayan :
pamudharan
pangureyan :
pangudharan
pangerim :
pakintun
pangrêmih :
pangarih-arih
pangrêmpak :
pangroyok
pangrumpaka :
pamarna
pangiriman :
pakintunan, panitipan
pangorêman :
kasedhihan, kaajrihan
pangarug :
panrajang
pangargya :
pangaji-aji, pangaos
pangaribawa :
panglindhih, pangabaran
pangrêngrum :
pangrungrum
pangrêngga :
pamulas
pangiring :
pangirid

--- 382 ---

pangarêng-arêng :
bulu bêkti warni galondhong tuwin kajêng
pangringut :
pamuring-muring
pangku :
pangku, wêngku
pangiku :
pambuncit
pangkêhan :
pangkon
pangkur :
buntut, wastaning sêkar macapat
pungkur :
wingking
pangukir :
pangukir
pangkat :
tundha, undha
pangikêt :
panganggit
pangaksi :
paningal
pangikis :
pirantos
pangaksya :
paningal
pangkwan :
pangkon
pingkêl :
jungkêl
pêngkul :
rangkul
pangikal :
panarik
pangekapada :
pamuja
pangkaja :
sêsotya, dalamakan
pangkya :
pangku
pangkyak :
pangku
pangde :
pandamêl
pangudèn :
pangungsêd
pangidan-idan :
panggêgila
pangidran :
pangubêngan
pangudikan :
pangangên-angên
pangadesa :
pamirantos, dalajat
pamugasmara :
pangrungrum
pangdwa :
pêsthi
pangidung :
pangidung, ngidung
pangidungan :
kêkidungan
pangat :
pidih
pêngêt :
pêthik, nalika, jumput
pingit :
kêkêr, simpên, rêpit, wêrit
pungut :
pêthik
pungutan :
pêthikan
pangutus :
pangèngkèn, pakèn, parentah
pangisi :
isi
pangasih :
poncot, sumur
pangêsah :
pangêsah
pangêsêh :
pangêsah
pangasuh :
pangrisak
pangasihan :
patrêsnan

--- 383 ---

pangèsi-èsi :
panyiya-nyiya
pingsan-pingsan :
pisan-pisan
pangascaryyaniyan :
pangeram- eram
pangusir :
pambujêng
pangusiran :
pambujêngan
pèngsuk :
benjing, têmbe
pangusada :
panjampi
pangasut :
pangêmor, panyarub, pambanjur
pangastuti :
panyêmbah
panguswa :
pangambung
pangoswa :
pangambung
pangiswan :
pangambung
panguswan :
pangambungan
pangoswan :
pangambungan
pangisêp :
pangintip
pangisapu :
pamangku
pangisêpan :
pangintipan
pangisya :
pangambung
pangisthi :
panêdya
pangèsthi :
panêdya
pangasthawa :
panyêmbah
pangisthawa :
pangèstu
pangèwi :
pangêmor
panguwah :
pangrêngga, panusun, pangoncat
panguwahan :
paoncatan, panusunan
pangawin :
pangampil
pangawên :
pangrêngga
panguwan :
pangoncatan
pangawinan :
pangampilan, tumbak
pangawêr :
pamalang, pamadhang
pangwurus :
pangêbrèh
pangawak :
pawakan, awak
pangawikan :
pangawruh
pangawid :
pangayut
pangawat :
supit, panjawat, pangapit
pangawasa :
prabawa, pangawasa
pangawesa :
pananduk
panguwusan :
pamungkasan
pangawayawa :
pangawe-awe
pangacung :
pangabên
pangiwung :
pangawud
pangul :
pongol

--- 384 ---

pingul :
pêthak, pangul
pêngêl :
pêngkêl, jungkêl, karingkêl
pangol :
pamulêt, pangrangkul, pangul
punglu :
mimis
pangêla :
pangalêm
pangulu :
pangajêng, pangêlêd
panglih :
kangèlan
pangulah :
paningkah, pratikêl
pangêlên :
pangulu
panglantih :
juru tênun
pangaladesa :
pamirantos
panglut :
rakêt
panglawad :
panglayad, paninjo
panglwang :
panglong
panglèlèr :
pangganjar, panyoba
pangalpa :
pangucap
pangalpika :
sesupe
pangluput :
dhêndhan
pangilapwan :
pambucalan, pangalêpan, pangasrènan
panglupuy :
panglêbur
pangilapyan :
pambucalan
panglayang :
ibêr
panglampu :
pangatêr, pangangkah, pamadhang, muhung
panglimput :
pangêmput
panglamong :
pangame
panglamung :
pangame
pangliga :
panyamun
pangligan :
wuda
pangling :
pangucap, pangling
panglung :
pantêlung
pangilang :
panganyut
pangulinga :
pamberag
panglinggan :
pangadêgan, papan, pambabar, ujêr
pangilangan :
pangicalan
pangulangan :
pangupados
pangipi :
supêna
pangupacarana :
pangrêngga
pangupakara :
pangrêngga, pangulah
pangupaksama :
pangapuntên
pangupadrawa :
pamulasara, panglèlèr
pangapti :
pangajêng-ajêng

--- 385 ---

pangapti-apti :
pangajêng-ajêng
pangaptyapti :
pangajêng-ajêng
pangapus :
paningsêt, panganggit
pangupasanta :
pangrêngga
pangupasama :
panyuba-nyuba, pangrêngga
pangupasoba :
pamêmule
pangupaya :
pangupados
pangipyan :
pangipèn
pêngpêng :
pogok
pangodha :
pangobok
pangadhuh :
pangadhuh
pangudhatan :
panguman-uman
pangidhêp :
panganggêp, panyana
pangudhodha :
panyawuk, panyampar
pangidhamkomala :
panyidham pradapa
pangadhangan :
pangadhangan
pangujar :
pangandika
pangajaran :
pamulang, pamulangan
pingjwan :
sambutan
pangajapan :
pangajêng- ajêngan
pangijêman :
pangijon
pangajêngana :
pangajêngan
pangaya-aya :
pangaya-aya
pangayun :
pangajêng
pangayunan :
pangajêngan
pangayun-ayun :
pangajêng-ajêng
pangayatman :
panggêsangan, pangupa jiwa
pangayap :
panggrêbêg, panyowan
pangayaya :
pangaya-aya
pangiyam :
pangêcam
pangayubagya :
panêmbadan, panjurung
poyang :
sumuk, prungsang
pangunyan :
pamăntra
panganyut :
pangèli, pambanjut

--- 386 ---

panganyutan :
pangèlènan
panganyêm :
panêncêm, panyêlub
panganyêman :
panêncêman, panyêluban
panganyang :
pamboyong
pangêmêh :
basah
pangêma-êma :
pangêmi- êmi
pangamun :
panggrundêl
panguman :
pangundhat
pangamêr :
pangarih, pangarih-arih, pamrih, pangrungrum, pangrêngga, pangalêm, pangangkah
pangimur :
panglipur
pangumuran :
pangènan
pangumêk :
pangubak
pangumadakan :
pangajêngan
pangêmasan :
panggenan êmas
pangimpun :
pangumpul
pangêmpan :
pamakan, pangêmpan
pangimpêr :
pangemba
pangêmpwan :
prabu
pangimba :
pangemba
pangambah :
pangidak
pangamban :
pangombèr
pangambur :
panyêbar
pangumbaran :
pangumbaran
pangambat :
pangèmbèt, panêruntun
pangambil :
pamêndhêt
pangambul :
pambantu
pangimbal :
panggêntos, panyambut
pangambala :
pambucal
panggah :
bakuh, mênjangan
panggih :
panggih
panggêh :
panggih, bakuh, ampah, pajêg, puguh, kêkah, santosa, pinanggih
pangguh :
panggih
pênggah :
pêgêng, ampêt
panggêhan :
panancang
pangguhan :
panggihan

--- 387 ---

panggan :
pawakan
panggana :
èstri
panggêndrih :
kêmasan
pinggir :
pinggir
panggarêhan :
pamêngku
panggrêrêh :
pangruntuh
panggrit :
panggêrit
pangugut :
panggêtêm
pangugut-ugut :
panggêtêm-gêtêm
panggosthi :
pangrêmbag
panggusthi :
pangrêmbag
panggêsêng :
pambêsmi
wunggawa[12] :
wadana
panggil :
jangji, undang, kudang, malah, pinten banggi, rewa-rewa, wangsul
punggêl :
pêthêt, putung
pangigêl :
panjogèd
pinggala :
julig
panggiling :
gilingan
panggya :
panggih
panggyat :
panylèrèt, kedhap
panggumi :
pangrikat
panggêmpung :
panyêmêng, panggêsêng, panglêbur
pinggang :
lambung, sabuk
pingging :
bodho
punggung :
bodho, puguh
pangugung :
pangumbar
pangugong :
panguja
pangêb :
pangauban
pangabar :
pangabar, pangapês, panglangkung
pangabaran :
pangapêsan, panglangkungan
pangêbêk :
panjêjêl
pangubaya :
pajangji, jangji
pangubayan :
pajangjeyan
pangêban :
pangauban
pangêbang :
pangagag
pangungun :
panglêgêg
pangangên-angên :
panyipta
pangungar :
pamudhar
pangungaran :
pamudharan, wiwitan
pangangkuh :
pangangkah, pangrêngkuh
pangingkis :
pangliga
pangungsir :
pangangkah, pangêlud
pangungsyan :
pangungsèn
pangangêm :
pangêkum
panganggêh :
panganggêp

--- 388 ---

pangunggul :
inggil, pamunggul, munggul, panginggil
pêngung :
pêtêng, bodho
pangungang :
paningal
pangungangan :
paningalan, wastaning kori

Dha

dhi :
langkung
dhe :
dening
dhoh :
hèh, têbih
dhuh :
adhuh
dhêhêh :
hèh
dhuh ah :
dhuh babo
dhuh ah ah :
dhuh-adhuh
dhihin :
rumiyin
dhuhan :
adhuh, pangéran, bêncah
dhahina :
rintên
dhahinawa :
siyang
dhuhur :
inggil
dhuhak :
ambrodhol
dhuhêt :
dhuwêt
dhihita :
èstri
dhahyang :
arya, pandhita
dhaèng :
panji
dhuhung :
curiga
dhan :
agêng
dhana :
arta, paring, sugih, dunya, pangangge
dhani :
sae, adi
dhanu :
gandhewa, mêndhung, sorot
dhananjaya :
jêjulukipun panêngahing Pandhawa
dhanuréndra :
ngèlmining ratu
dhanarta :
arta dunya
dhanurdhara :
putus
dhinakara :
srêngenge
dhanèswara :
sugih singgih
dhanawa :
danawa
dhanawan :
arta luwih
dhandha :
gitik, sanjata, bangbang awak, dhêndha, pangabaran; dhandhanila: pangabaran angin
dhêndha :
gitik, sangêt, èncêp; lathi dhinêndha: lambe kaèncêpakên

--- 389 ---

dhandhana :
dêdamêl
dhandha-dhandhan :
gitik-ginitik
dhêndhêm :
jênjêm
dhandhang :
gagak, ajap
dhindhang :
warana, aling-aling
dhindhing :
warana, aling-aling
dhinang :
nalika
dhacah :
gumêlar
dhucung :
unggul
dhara :
prawan, asor, ngasor raga, semah, wêtêng, nyêmbah, sarèh
dhira :
wani, danawa
dhiri :
adêg, awak, piyambak, nama
dhuri :
êri
dharah :
êrah
dharan :
lampah
dharana :
sabar
dharararêm :
sêmbah bêkti
dharaka :
sabar, sarèh, sêmadi, kawawa, kawasa
dharat :
andharat
dhrêstha :
siyung
dhara-dhara :
kayungyun, asor- asor
dhèryya :
nyipta, kawasa
dharma :
bagus, kautaman, saé
dharmaduskrêta :
ila-ila awon
dharampalan :
garawalan, wastaning dewa
dharmamigêna :
kasagêdan
dhik :
hèh, dhuh, sangêt, langkung, nginggil
dhaka :
toya
dhika :
luwih
dhakah :
têngkar, rowa
dhikih :
ringkih
dhik ah :
hèh- hèh
dhik ah ah :
dhuh hèh hèh
dhukut :
sukêt
dhakya :
cakêt
dhatu :
galuga, ratu
dhatan :
solah
dhatulaya :
kadhaton
dhatang :
rawuh, dumugi
dhatêng :
rawuh, dumugi
dhuskarta :
botên rahajêng
dhasta :
awon

--- 390 ---

dhastha :
ganjil
dhasthi :
piawon, paeka, alis
dhêstha :
ganjil
dhêsthi :
piawon, paeka, alis
dhustha :
awoning manah, awon, pandung
dhasthra :
dêdamêl
dhawêh :
dhawah, dhumawah
dhawuh :
dhawah, rêntah, êjam
dhawuhan :
bêndungan
dhawak :
piyambak
dhuwak :
suwèk
dhwas :
sirna
dhiwya :
langkung
dhol :
êjam kajêng năngka minăngka pêpundhèn
dhalêman :
jrohan
dhalang antêban :
panengêraning laki rabi warni mas sêsotya
dhap :
andhap
dhapur :
warni
dhepok :
patapan
dhadha :
dhadha
dhudhu :
sanès
dhadharanan :
pêpanganan, prawanan
dhadhak :
talutuh, bêbuka
dhudhak :
rayap
dhudhuk :
dhudhah, andhudhah, lênggah
dhadhakan :
bêbuka, wêwinih, wiwitan
dhadhut :
pêrêd, wêtêng ambalêndhêr
dhêdhêt :
pêtêng sangêt, keguh, andudut
dhèdhèt :
swaraning langit
dhèdhèt erawati :
swaraning langit awor angin
dhadhali :
wastaning pêksi, larud
dhudhulang :
dhulang,ambêng
dhadhap :
wastaning kajêng, tamèng dhadhap, tamèng
dhêdhêp :
rêrêp, sirêp, lêrêp
dhadhayangan :
endhangan, bêbakulan
dhêdhêm :
ngêdhêm
dhêdhêng :
têpang
dhaya :
kuwat, kidul
dhiyas :
agêng
dhayita :
èstri

--- 391 ---

dhyasta :
risak
dhaya-dhaya :
uwat-uwat
dhayang :
endhang, bakul
dhayang-dhayang :
bêbakul
dhanyang :
wêling, samun
dham :
anggundam
dhama :
asor
dhumêndha :
andhêndha
dhêmar :
rêmên
dhêmit :
rêmpit, lêmbat
dhomas :
wolung atus
dhumawuh :
dhumawah, mungêl, katabuh
dhampah :
dhepok
dhampur :
ulêt
dhampit :
dhèmpèt, kêmbar
dhega :
sagêd
dhangah :
blêngah-blêngah
dhongoh :
sêmbada
dhanghyang :
pandhita
dhingin :
rumiyin
dhangacaryya :
bramana
dhêngêr :
mirêng, sumêrêp
dhêngêrakên :
mirêngakên
dhăngka :
nagarining danawa
dhangkak :
bucu
dhungkul :
têluk, punggêl
dhangdhang :
gagak, ajap
dhangdhi :
anak sima

Ja

ja :
wêdal, mêkar
ji :
ratu
jiha :
ilat
jihuna :
ilat
jahnawi :
toya, lèpèn
jahnawisuta :
jêjulukipun Bisma
jahning :
toya
johar :
sêsotya
jahid :
garit, lungit, pagas
jahat :
rêngka, rêngat
jahit :
garit, lungit, pagas
jihwa :
ilat
jihya :
ilat
jihma :
panêngêran, cidra, dora

--- 392 ---

jan :
bangsaning jin
jana :
tiyang, gajah
janu :
gandhewa
jênu :
konyoh
juna :
êjun
junun :
pana, tata, edan
junun mukawiyah :
tataning kauripan
jênar :
risak, kuning, kuningan
janardana :
jêjulukipun Prabu Krêsna
jênêk :
jênak, jênjêm, têtêp, eca
jantra :
jăntra, cakra
jantur :
sulap, panggunggung
juntrung :
urut
jantaka :
cilaka, sangsara
jênês :
rêgêd
janawi :
toya, lèpèn
janela :
jêndhela
janaloka :
jagat
jêndhul :
panjutu
janjan :
beca-bècu, sêmu, kapurănta
jinjang :
gonjing
jinjing :
cincing, jinjit
jinêm :
tilêm, patilêman, jatmika
janma :
tiyang, titis, nitis
jinêm amrik :
patilêman
janmantara :
panitisan, panuksma
jinêmrum :
patilêman
jinêm sêkar :
patilêman
jinêm wangi :
patilêman
jinêm patani :
patilêman
jênêng :
nama
jar :
warah, ujar, wicantên
jra :
jirap
jor :
asor, ngasorakên, trajang, risak
jro :
lêbêt
jru :
juru
jara :
ujar, jara
jari :
dariji
jaro :
jaro
juru :
lingir, tukang, pangkat, lurah
jrah :
wradin, gumêlar, abra, kathah, sumêbar, tata, rame

--- 393 ---

jrih :
ajrih
jraha :
wradin
jrihi :
ngajrihi
juruha :
jugar
jarahan :
rayahan
jaran :
kapal
jrêna :
suci
jrênih :
suci, bêning, rêsik
jari :
nanjangi
jirak :
kapundhung
jirêk :
kapundhung
jêrak :
jênak
juru dêmung :
tukang gêndhang, wastaning sêkar têngahan
jurit :
pêrang
joris :
kêthèk
juris :
kêthèk
jrusan :
tubusan
jarwa :
têgês
jirap :
jêjêl, gêbèl, gêlar
jariji :
dariji
jaruju :
druju
jêruju :
druju
jurjana :
tiyang awon
jarijya :
dariji
jarya :
dariji
jrêm :
konjêm, kèrêm, anjêrum, lêsah
jarum :
êdom
jurumaha :
têtindhih
jaruman :
pandoman
jurug :
lorod
juru bêlah :
pambêlah
jring :
jengkol, uwit jengkol
jrong :
êjong
jarang :
awis
jaring :
jaring
jêrang :
walêr
jêring :
jengkol, uwit jengkol
jorong :
jongkong, nama dhapuring baita
jurang :
jurang
jurung :
surung
jaringan :
jêrohan
jaka :
jaka
jodana :
ngubungi
jat :
pangkat
jati :
têmên, yêktos
jalatarang :
jawah
jaladha :
mêndhung

--- 394 ---

jaladhi :
sêgantên
jaludha :
gadhing
jaladhara :
mega
jaludha tata gati :
gadhing sami agêng panjangipun
jaladhiyan :
sagantên
jala-jala :
jêjaring
jalya :
jagung, jagung jali
jalma :
tiyang
jêlag :
nglojok
jalagra :
riyak
jalêgong :
tukang mêndhêt sato khewan
jiling :
jiling
japa :
puji, puja, muji, muja, tapa
japaha :
puji, puja
japrètan :
jêblèsan
japa samadi :
puja samadi
japa yoga :
puja samadi
japa mantra :
japa măntra
japa mantraya :
puji kaungêlakên
jadha :
wêngku, kintên
jodhi :
tiwas, asor
judha :
dilah
judhi :
pêrang
jêdhok :
pandhokan
jadha-jadha :
guntur kêtug, mega sontên
jêdhog :
mêgar
jadhoga :
mega
jaja :
dhadha, urup
jajana :
manusa
jajar :
jajar, kêmbar
jêjêr :
adêg
jujur :
lêrês, kêncêng, lêmpêng, mujur
jajara :
jajar, kêmbar
jujud :
ngrawus
jijidaran :
gêgarisan, sêsipatan
jijit :
jujut
jajawat :
sêsêmon, gêgêpok, apit-apit, sêsupit
jêjêp :
dhêdhêp
jêjêpan :
sêkar injên-injênan
jajambal :
jêjambak

--- 395 ---

jajanggan :
sosoraning wawasi
jaya :
unggul, kuwat, sakti, wênang
jayantara :
wastaning dewa
jayantaka :
wastaning dewa
jyar :
ujêr
jyara :
wulang
jaya wijayanti :
langkung unggul-unggulakên
jyalita :
sorot, gêbyar
jaya-jaya :
mêmênang, ngungkulakên, ngunggul-ugulakên[13]
jayamêrta :
sagêd
jayamrata :
wudhu, tanpa tandhing
jum :
tata
jama :
jêksa
jamah :
sundêl
jamuh :
risak
jêmah :
têmbe
jêmêh :
kêbên
jumaha :
ambênggangakên, nguwalakên
jumanda :
mancoro[14]
jumantara :
awang-awang
jêminul :
gumolong
jimra :
limrah
jêmar :
aking
jêmur :
amor, êpe
jumrut :
jumêrut
jamus :
cêmêng mêlês
jumawa :
anjawèkakên
jampi :
jampi
jampana :
joli
jampya :
jampi
jumiyat :
nangsaya
jumaya-jaya :
amrih unggul
jumog :
anjog, anjlog
jamuga :
karana
jimbun :
kawak
jambat :
ujar, sêndhal
jambangan :
wastaning rêdi
jag :
êblêg
jug :
jog
jaga :
rêksa, mêkak
juga :
satunggil, tunggil, ijèn, piyambak, ugi, kemawon, sira
jugan :
ugi, sira
jagra :
rumêksa, jagi
jugara :
mila

--- 396 ---

jagra angkara :
pamuja
jagad, jagat :
jagat
jagattraya :
jagat têtiga
jagat kamuksan :
swarga
jagat walikan :
swarga
jegos :
sagêd
jugul :
gudhe, boncis, bodho
jugala :
nglawani, tandhing
jugul karayana :
wastaning boncis
jugaya :
satunggil-tunggil
jagamaya :
pagêr
jibêg :
susah, kêbêk
jabang :
lare
jêbèng :
ênggèr
jêbêng :
tamèng, jêmbul, sodor
jatha :
siyung, wadhah
jathya :
siyung
jêng :
suku, sang, umpak, jêngriwa-riwa, umpak undhak- undhakan
jong :
gêrbong
jêngêr :
anjêngêr
jangka :
tindak, ukur
jêngku :
dhêngkul
jêngkar :
bidhal, kendhang, kèngsêr
jungkelang :
angglewang
jungkung :
pêlêng
jangjan :
kapurănta, beca-bècu, sêmu
jangga :
gulu, gadhung, sêkar gadhung
janggi :
gulu, abrit
jingga :
jingga, abrit
jêngge :
tangi
janggan :
lunglungan
jinggring :
andhèthèng, wastaning dêdamêl ing jaman kina
janggal :
wangkot
janggala :
tunjunging tumbak, kagila -gila
jênggala :
tunjunging tumbak, kagila-gila
janggya :
gulu
jingga maruta :
jingga mănda-măndaya
jingga măngsa :
jingga sêpuh

--- 397 ---

Ya

ya :
inggih, punika, dhuh, ing, yèn
yu :
sae, kasaenan, ayu, raharja
ye :
inggih
yah :
toya
yuh :
wilujêng
yaut :
nyangking
yan :
yèn, dening, manawi, ing, nalika
yun :
ajêng
yana :
yèn, tiyang, wontên, padhang
yuni :
ngajêngi
yana :
manawi
yanak :
anak
yanda :
mindha
yande :
adamêl
yantya :
sangêt
yun-yun :
ajêng-ajêng
yunyunên :
kasêngsêmên
yar :
yèn, nalika
yarês :
giris
yrujar :
ujar
yarya :
ing, nalika
yyranak :
anak
yyrarêp :
ajêng
yyrak :
alun, ombak
yyraku :
ring aku
yyrulatya :
riulat
yyrawan :
awit
yaryya :
nalika
yyangên-angên :
cipta
yyangkat :
isin, wirang
yakrak :
anjêlih
yeka :
inggih punika
yèki :
inggih puniki
yekan :
inggih punika
yakti :
têmên
yêkti :
têmên
yuti :
têmên, sae, rahajêng
yaksa :
danawa
yêksa :
danawa
yakbyat :
tumêdhak, awrat
yèkang :
inggih kang
yada :
santana
yadi :
birahi, yèn
yadu :
santana, warga
yoda :
prajurit, dêdamêl

--- 398 ---

yuda :
pêrang, dêdamêl, baris, mandos, jaman
yudha :
pandhita
yadin :
manawi
yudanagara :
jamaning nagari, lampahing nagari
yadukula :
kawulawarga
yudasmara :
sacumbana
yudwa :
kaluwihan pêrang
yadawa kula :
kawulawarga
yadswangsa :
ahli waris
yadya :
manawi, sanajan
yadyan :
manawi, sanajan
yadiyan :
manawi
yudayana :
lurah pêrang
yudèngkatula :
prang tandhing
yata :
sigêg, punika, sêmu, têmah
yati :
yaktos, pandhita, dewa
yuta :
sadasa kêthi
yatah :
sae
yatna :
èngêt, prayitna, sudhia
yitna :
èngêt
yêtna :
èngêt
yatanya :
supados
yatri :
paramean
yatur :
kados
yutta :
gajah
yatiwara :
pandhita, rêsi
yatya :
yaktos
yatma :
nyawa, gêsang
yitma :
nyawa
yatmaka :
nyawa, kamulan
yatbyat :
tumêdhak, awrat
yatang :
ingkang
yasa :
damêl, adamêl, padamêlan, pêrang, griya, paès
yasih :
asih, sih
yasan :
damêlan
yasakambang :
balekambang
yuswa :
ngumur
yusya :
ngumur
ywa :
aja
yawa :
jawi, murka
yuwa :
tunggil

--- 399 ---

ywan :
yèn
yuwana :
tulus
yawana :
jêjaka
ywana :
manawi
ywarêp :
ajêng
ywakti :
yakti
yawat :
kuwat
yowati :
prawan
ywas :
paès
yawwat :
saèstu, masthi
yawata :
saèstu, masthi
ywagra :
pucuk
ywangên :
wutah
ywang-ywang :
dewa
yalah :
kawon, risak
yalap :
mêndhêt, sakêdhap, sakêclapan, sapandurat
yapa :
puji, punapa
yapwa :
manawi
yapwan :
yèn, bilih, manawi, bokmanawi
yapya :
puji
yapyak :
papak
yodha :
prajurit, dêdamêl
yudha :
pêrang, dêdamêl, prajurit
yadhara :
ngasorakên
yojana :
paningal
yujana :
paningal
yujar :
ngandika
yya :
sae, aja, yèn
yaya :
bapa, kados, prasasat, inggih
yayi :
adhi
yayah :
bapa, kados
yyan :
yèn
yayan :
upami, kados, sangsaya
yuyun :
sêngsêm
yyani :
yèn
yyanya :
upaminipun
yuyunên :
sêmsêmên
yyarêp :
ajêng
yuyut :
tangsul
yyas :
paès
yyasa :
damêl
yaywas :
sagêd
yyang :
sêmbah, dewa
yyangkat :
mangkat
yyang-yyang :
dewa

--- 400 ---

yama :
jêksa, naraka, Bathara Yama
yamani :
naraka
yumana :
dhanganing manah, lêganing manah, lastantun
yamêr :
ngambar
yamur :
kesah
yamaloka :
naraka
yoga :
anak, puja, tapa, titah, nitahakên
yogi :
sae, pandhita
yuga :
sae, jaman, măngsa
yagra :
pucak
yogaddhakaya :
puja samadi
yogiswara :
raja pandhita, pandhita
yogasamawi :
puja samadi
yogwan :
kala, nalika
yugala :
wangsulan
yugalani :
mangsuli, nglawani
yogadharaka :
muja samadi
yogajapa :
puja măntra
yogya :
prayogi, pakantuk
yugya :
prayogi, pakantuk
yogyapara :
pasang yogya
yagnyana :
pakèn, budi
yogamaya :
puja măntra
yogabrata :
mêmuja
yang :
sêmbah
yangên-yangên :
cipta
yangkên :
kados
yangkangên :
kamitongtonên
yangde :
adamêl
yangol :
malêt
yungyun :
sêngsêm
yangywang :
siluman, suksma
yangyang :
dewa
yêng-iyêng :
kaki

Nya

nya :
parentah
nyu :
kalapa

--- 401 ---

nyuh :
lêbur
nyana :
budi, pikir, kintên
nyêne :
nyarèhakên
nyinaki :
ngecani
nyăndra :
marna
nyundaka :
nêlik
nyănta :
nyaèni
nyintaka :
nyêkar pudhak, mêksi cêkaklak
nyêndhu :
nêsêg, andhoso
nyèr :
ngantos
nyari :
pijêr
nyirna :
ngicalakên
nyarana :
ngrêngga, ngukir
nyurnani :
nglêburi
nyarandu :
mradini
nyêrang :
nrajang, nêrak
nyêrung :
nyêngkêr
nyarik :
nyêrat, nyêngkala, nyorok
nyartani :
ambiyantoni
nyarwe :
mraduli, mawuh
nyantrang :
juru mêndhêt ulam
nyaruwe :
mraduli, mawuh
nyarwani :
ambiyantoni
nyarawidya :
nyarawèdi
nyarwètèh :
botên limrah
nyaripit :
sumripit
nyarudhah :
andhudhah
nyarampad :
nyampar
nyarang :
nyêngara, nyirik
nyikon :
nyêndhu, pandêkung
nyakra :
muwêr, walikan, nyakra
nyakrawarti :
mêngku, ngubêngi jagat
nyakrawati :
mêngku, ngubêngi jagat
nyukma :
nyamun
nyudênta :
kalapa gadhing
nyodaka :
nêlik
nyidikara :
mêndêng, muja măntra
nyudikarya :
ngupadamêl
nyatu :
nambak
nyitra :
nyêrat, marna
nyotyani :
nucèni
nyawo :
nyampe
nyawèni :
myêmbadani, anjangjèni
nyawati :
ambalangi, ngoncati
nyawung :
ngêmban
nyèwèng :
anggèndèng
nyuluh :
ngobori

--- 402 ---

nyuluh-nyuluh :
nglêlêmês, ngrungrum, ngimur-imur
nyalukat :
nyalêmpung
nyaliwah :
nyêling
nyup :
nanyuh, nyêbul
nyêp-nyêp :
mamring
nyêdhahi :
ambêbahi, nyuruhi
nyêdhari :
nyêkapi
nyudhat :
nyudhèt
nyidhêp :
nyana
nyidham :
ngidham
nyidhêm :
nyirêp
nyuji :
nujèni, nganggit sêkar
nyonyo :
nyonyok
nyanyah :
nacah
nyunyur :
ajur, kumur-kumur, lodhoh
nyênyêt :
samun, asrêp
nyênyêdhis :
andharidhis, nglêlêthêk
nyanyamikan :
pêpanganan
nyanyampuri :
momori
nyamuha :
nyadayani
nyamoha :
nyadayani
nyemon :
ênyêng
nyamèni :
nyangkêpi
nyêmantakên :
maspaosakên
nyamikan :
panganan
nyemot :
ênyêng
nyampur :
ambawur
nyompok :
andhosok
nyampad :
ngampad
nyêmpad :
nyêmpèd
nyêmpaluki :
ngasêmi, mawali
nyamu-nyamu :
awang-awang, tawang
nyumbana :
nyanggama
nyambit :
ngêmban, nyidhuk
nyambut :
nyandhak, nyambut
nyambuti :
nyandhaki, nyambuti
nyambang :
nyambêt, tilik, nganglang
nyugata :
nyêgah
nyibu :
babo
nyèbêt :
nancut, nyangking
nyêtha :
ambatang
nyèthi :
mawongan

--- 403 ---

nyèthèt :
wawratan
nyangkribi :
ngalingi
nyangkramani :
nyanggamani
nyingkal :
mengkal
nyungkyagakên :
ngrèkakakên
nyênggih :
nyana
nyênggut :
ngrênggut, nyêbrak
nyèngi :
ngundang

 


panjrah. (kembali)
panjrah.
gêdhongan. (kembali)
gêdhongan.
trajang. (kembali)
trajang.
pakirti. (kembali)
pakirti.
sumorot. (kembali)
sumorot.
panggenan. (kembali)
panggenan.
nêdya. (kembali)
nêdya.
palaur. (kembali)
palaur.
wêkas. (kembali)
wêkas.
10 darbe. (kembali)
darbe.
11 sirna. (kembali)
sirna.
12 punggawa. (kembali)
punggawa.
13 ngunggul-unggulakên. (kembali)
ngunggul-unggulakên.
14  mancorong. (kembali)
mancorong.