Almanak, H. Buning, 1938, #1130 (Hlm. 001-050)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Sêrat Pananggalan Jawi

1868 - H. Buning - 1869.

(Ngayogyakarta).

[Grafik]

1938.

Kawêdalakên dening KOLFF-BUNING DJOKJA.

--- [0] ---

[Iklan]

--- [1] ---

Punika Sêrat Pananggalan Jawi 1938, H. Buning, Ngayogya.

Ingkang kaping 55.

Kawêdalakên dening toko buku sarta pangêcapan Kolêf Buning, Ngayogyakarta.

--- [2] ---

[Grafik]

--- [3] ---

Almanak, H. Buning, 1938, #1130 (Hlm. 001-050): Citra 1 dari 4
Paduka Sri Bagendha Maharaja Putri Wilhèlminah.

--- [4] ---

[...]

--- 5 ---

Katrangan Isini[1] Sêrat Pananggalan.

6-9 Pariwara cangkriman sarta babingahipun – grahana.
10-34 Katingaling wulan sarta pananggalan 4 warni.
35-37 Dintên agêng sarta jumênêngan.
39-43 Bab karaton ing praja Nèdêrlan – para ministêr.
45-47 Paprentahan luhur ing Nèdêrlan – ing Indiya, Rad Indiya. Paprentahan agung sarta parentah agêng.
48-50 Para warga rad kawula.
51-80 Para pangagêng pangrèh praja ing tanah Jawi tuwin Madura.
81-98 Pranatan pos.
101-114 Kawruh palintangan.
117-159 Bab karaton dalêm ing Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunagaran, sarta Pakualaman.
161-170 Sambêtipun cariyos gara-gara ing suralaya.
171-177 Bab sêsêbutan darah.
179-187 Bab: paos, pranatan motor sarta bis.
189-191 Têtimbangan kawontênan ing donya.
192-194 Pamangsuling sorot (Reflector).
197-202 Wêwarah pangruktining sarira, busana lan trapsila.
203-214 Sambêtipun Kuran Jawi.
216-256 Sambêtipun cariyos lampahan Ismaya laku.
257-319 Cariyos lampahan Dhalang Karurungan.

__________

--- 6 ---

Pawartos Kabêgyan.

Ngaturi pirsa yèn ing têkukan samak ingkang wingking, wontên cangkriman inggih punika satunggaling bêkicot ingkang badhe mrambat ing tembok ingkang inggilipun 5 mètêr, cangkriman mau suwawi kabatanga ingkang pratitis.

Katrangan sarta Tatanan.

1. Sadaya batangan badhe kapriksa dening tuwan-tuwan juru paniti kadosdene sabên, binjing wontên ing pungkasaning wulan Marêt 1938. Ingkang punika saking pangintuning batangan kaajêng-ajêng kasèp-kasèpipun dumugi tanggal kaping 15 Marêt 1938, sampuna kula tampi, salangkungipun titimăngsa wau, kula botên tanggêl yèn sagêd tumut kapriksa.

2. Sêrat-sêrat pitakenan ingkang gêgayutan bab cangkriman, botên badhe kawangsulan. Mila prayogi botên kintun sêrat kemawon, mindhak namung ambêbècèr waragad.

--- 7 ---

Kawontênaning Babingah-babingah.

Ăngka: ... rupi arta ... rupiyah.
1 ... rupi arta ... 1000.-
2 ... rupi arta ... 300.-
3 ... rupi arta ... 200.-
4 ... rupi arta ... 100.-
5 ... rupi arta ... 50.-

__________

ĂngkaRupi barangPangaos rupiyah
6Satunggal jam jêne kagêm kakung ...45.-
7Satunggal jam jêne kagêm putri ...40.-
8Saprangkat wadhah êsês, saking kajêng damêlan Japara, kaukir sangêt alus ...35.-
9Pulpèn mawi pèn jêne saplangkanipun saking marmêr sangêt èdi ...31.-
10Pulpèn mawi pèn jêne saplangkanipun saking marmêr sangêt èdi. ...28.-
11Satunggal kalung jêne mawi mripat ...25.-
12Saprangkat wadhah êsês satemboripun saking kajêng damêlan Japara sangêt èdi ...22.-
13-20Nyatunggal jam asta saking salaka kagêm kakung á f 20.-160.-
21-30Nyatunggal jam asta salaka kagêm putri á f 17.50175.-

--- 8 ---

ĂngkaRupi barangPangaos rupiyah
31Satunggal wadhah dondoman saking kajêng damêlan Japara kaukir sangêt pèni ...17.-
32-37Nyatunggal pulpèn sae tur kiyat á f 16.-96.-
38-41Nyatunggal wadhah êsês saking salaka, á f 15.90.-
42Satunggal tembor kajêng damêlan Japara kaukir alus ...12.50.-
43Satunggal wadhah dondoman, kajêng damêlan Japara kaukir alus. ...11.50.-
44-50Nyatunggal tas wadhah arta sangêt pèni á f 10.5073.50.-
51-52Nyatunggal prangkat wadhah mangsi èdi, á f 9.5019.-
53-54Nyatunggal pulpèn sae tur kiyat á f 9.-18.-
55-56Nyatunggal wadhah sendhok saking kajêng damêlan Japara kaukir alus á f 8.- ...16.-
57Satunggal tembor kajêng damêlan Japara kaukir.7.-
58-75Nyalêmbar sinjang sêratan á f 5.50 ...99.-
76-125Nyalêmbar sarung sêratan á f 5.50 ...225.-
126-132Nyatunggal pulpèn kiyat á f 4.- ...28.-
133-141Nyatunggal pirantos saking kajêng damêlan Japara mawi kaukir á f 3.75 ...33.75.-
142-151Nyalêmbar lurik sutra kagêm kakung á f 3.25 ...32.50.-
152-176Nyalêmbar udhêng sêratan á f 2.50 ...62.50.-

--- 9 ---

ĂngkaRupi barangPangaos rupiyah
177-181Nyatunggal êrèk jêthetan sangêt kiyat tur pèni f 2.50 ...11.25.-
182-200Nyalêmbar lurik sutra kagêm putri á f 2.-38.-

Ngaturi pirsa, yèn wontên babingah ingkang botên katampi ngantos dumugi pungkasaning wulan Oktobêr 1938 ing măngka tanpa katrangan, punika kaangge jugar.

__________

[Grafik]

Grahana.

Ing salêbêtipun taun punika wontên grahana surya kaping kalih sarta grahana rêmbulan kaping kalih, nanging saking tanah Jawi sami botên sagêd katingal. Ingkang sagêd katingal cêtha saking Sumatra sisih êlèr, inggih punika grahana rêmbulan ing tanggal kaping 8 Nopèmbêr.

Wiwit grahana jam: 5:15:1, têngah-têngahing grahana jam: 5:56:2, pungkasaning grahana jam: 6:37:4.

__________

Nglêrêsakên kalêpatan, ing kaca 41 garis 7 saking nginggil, tanggal kaping 13, lêpasipun[2] 31.

--- 10 ---

Katingaling Rêmbulan.

KănthaWulan nèmPurnamaPanglong
j.m.j.m.j.m.j.m.
2 Jan. 2.289 Jan 21.4316 Jan. 13.2323 Jan. 15.39
31 Jan. 21.58 Febr. 8.315 Febr. 0.4422 Febr. 11.54
2 Mrt. 13.109 Mrt. 16.516 Mrt 12.4524 Mrt. 8.36
1 Apr. 2.227 Apr. 22.4015 Apr. 1.5123 Apr. 3.44
30 Apr. 12.587 Mei 4.5414 Mei 16.922 Mei 20.6
29 Mei 21.305 juni 12.213 Juni 7.1721 Juni 9.22
28 Juni 4.404 Juli 21.1712 Juli 22.3520 Juli 19.49
27 Juli 11.243 Aug. 9.3011 Aug. 13.2719 Aug. 4.00
25 Aug. 18.472 Sept. 0.5810 Sept. 3.3817 Sept. 10.42
24 Sept. 4.41 Oct. 19.159 Oct. 17.716 Oct. 16.54
23 Oct. 16.1231 Oct. 15.158 Nov. 5.5314 nov. 23.50
22 Nov. 7.3530 Nov. 11.297 Dec. 17.5214 Dec. 8.47
22 Dec. 1.3730 Dec. 6.23--

--- 11 ---

0. Januari, 350.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
1292830SêtuLêgi11
2Dulkangidah, 30: dintên Ehe: 1868, Windu Adi129Capjigwik 29 dintên XXVII1AkatPaing16: PahangPalguna: 43 dintên12
32Dulkadah, 30 dintên Hijrah 135612SênènPon13
4323SalasaWage14
5434RêboKliwon15
6545KêmisLêgi16
7656JumuwahPaing17
8767SêtuPon18
9878AkatWage17: Kuruwêlut19
10989SênènKliwon20
1110910SalasaLêgi21
12111011RêboPaing22
13121112KêmisPon23
14131213JumuwahWage24
15141314SêtuKliwon25

--- 12 ---

15. Januari, 334.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
16Apit (Dulkangidah)15Dulkadah14Capjigwik15AkatLêgi18: MarakèhPalguna26
17161516SênènPaing27
18171617SalasaPon28
19181718RêboWage29
20191819KêmisKliwon30
21201920JumuwahLêgi31
22212021SêtuPaing32
23222122AkatPon19: Tambir33
24232223SênènWage34
25242324SalasaKliwon35
26252425RêboLêgi36
27262526KêmisPaing37
28272627JumuwahPon38
29282728SêtuWage39
30292829AkatKliwon2040
3130291SênènLêgi41

--- 13 ---

31. Pèbruari, 319.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
1Bêsar (Dulkijah) 30 dintên.130Ciyagwik 30 dintên XXVII2SalasaPaing20: Madhangkungan42
22Dulijah 29 dintên13RêboPon43
3324KêmisWage1
4435JumuwahKliwon2
5546SêtuLêgi3
6657AkatPaing21: Maktal4
7768SênènPon5
8879SalasaWage6
99810RêboKliwon7
1010911KêmisLêgi8
11111012JumuwahPaing9
12121113SêtuPon10
13131214AkatWage11
14141315SênènKliwon12
15151416SalasaLêgi2213

--- 14 ---

46. Pèbruari, 306.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
16Bêsar (Dulkijah)16Dulhijah15Ciyagwik17RêboPaingWuyeWisaka14
17171618KêmisPon15
18181719JumuwahWage16
19191820SêtuKliwon17
20201921AkatLêgi23: Manail18
21212022SênènPaing19
22222123SalasaPon20
23232224RêboWage21
24242325KêmisKliwon22
25252426JumuwahLêgi23
26262527SêtuPaing24
27272628AkatPon2425
28282729SênènWage26

--- 15 ---

59. Marêt, 291.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
1?29?30SalasaKliwonPrangbakatJita (25) dintên1
2301Jigwik 30 dintênRêboLêgi2
312KêmisPaing3
423JumuwahPon4
5Sura, 30 dintên, Jimawal 18693Muharam 30 dintên, Hijrah 13574SêtuWage5
645AkatKliwon25 Bala6
756SênènLêgi7
867SalasaPaing8
978RêboPon9
1089KêmisWage10
11910JumuwahKliwon11
121011SêtuLêgi12
131112AkatPaing13
141213SênènPon2614
151314SalasaWage15

--- 16 ---

74. Marêt, 275.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
16Sura (Mukaram)14Muharam14Jigwik15RêboKliwonWuguJita16
17151516KêmisLêgi17
18161617JumuwahPaing18
19171718SêtuPon19
20181819AkatWage27: Wayang20
21191920SênènKliwon21
22202021SalasaLêgi22
23212122RêboPaing23
24222223KêmisPon24
25232324JumuwahWage25
26242425SêtuKliwonSrawana1
27252526AkatLêgi28: Kulawu2
28262627SênènPaing3
29272728SalasaPon4
30282829RêboWage5
31292930KêmisKliwon6

--- 16 ---

90. April, 260.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
13030Sagwik, 29 dintên1JumuwahLêgi28Srawana, 24 dintên7
2Sapar, 29 dintên1Safar, 29 dintên12SêtuPaing8
3223AkatPon29, Dhukut9
4334SênènWage10
5445SalasaKliwon11
6556RêboLêgi12
7667KêmisPaing13
8778JumuwahPon14
9889SêtuWage15
109910AkatKliwon30, Watugunung16
11101011SênènLêgi17
12111112SalasaPaing18
13121213RêboPon19
14131314KêmisWage20
15141415JumuwahKliwon21

--- 18 ---

105. April, 245.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
16Sapar15Safar15Sagwik16SêtuLêgiSrawana22
17161617AkatPaing1, Sinta23
18171718SênènPon24
19181819SalasaWagePadrawana, 23 dintn1
20191920RêboKliwon2
21202021KêmisLêgi3
22212122JumuwahPaing4
23222223SêtuPon5
24232324AkatWage2, Landêp6
25242425SênènKliwon7
26252526SalasaLêgi8
27262627RêboPaing9
28272728KêmisPon10
29282829JumuwahWage11
3029291SêtuKliwon12

--- 19 ---

120. Mèi, 230.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
1Mulud (Rabingulawal): 30 dintên1Rabiyalawal 30 dintên1Sigwik 29 dintên2AkatLêgi3: WukirPadrawana13
2223SênènPaing14
3334SalasaPon15
4445RêboWage16
5556KêmisKliwon17
6667JumuwahLêgi18
7778SêtuPaing19
8889AkatPon4: Kurantil20
99910SênènWage21
10101011SalasaKliwon22
11111112RêboLêgi23
12121213KêmisPaingAsuji1
13131314JumuwahPon2
14141415SêtuWage3
15151516AkatKliwon4

--- 20 ---

135. Mèi, 214.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
16Mulud16Rabiyalawal16Sigwik17SênènLêgi5: ToluAsuji: 41 dintên5
17171718SalasaPaing6
18181819RêboPon7
19191920KêmisWage8
20202021JumuwahKliwon9
21212122SêtuLêgi10
22222223AkatPaing11
23232324SênènPon6: Gumbrêg12
24242425SalasaWage13
25252526RêboKliwon14
26262627KêmisLêgi15
27272728JumuwahPaing16
28282829SêtuPon17
2929291AkatWage718
3030302SênènKliwon19
31113SalasaLêgi20

--- 21 ---

151. Juni, 199.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
1Bakdamulud (Rabingulakir) 29 dintên2Rabiyalakir 29 dintên2Gagwik 30 dintên4RêboPaingWarigalitAsuji21
2335KêmisPon22
3446JumuwahWage23
4557SêtuKliwon24
5668AkatLêgi8: Warigagung25
6779SênènPaing26
78810SalasaPon27
89911RêboWage28
9101012KêmisKliwon29
10111113JumuwahLêgi30
11121214SêtuPaing9: Julungwangi31
12131315AkatPon32
13141416SênènWage33
14151517SalasaKliwon34
15161618RêboLêgi35

--- 22 ---

166. Juni, 184.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Bakdamulud (Rabingulakir)17Rabiyalakir17Gagwik19KêmisPaing9Asuji36
17181820JumuwahPon37
18191921SêtuWage38
19202022AkatKliwon10: Sungsang39
20212123SênènLêgi40
21222224SalasaPaing41
22232325RêboPon1
23242426KêmisWage2
24252527JumuwahKliwon3
25262628SêtuLêgiKartika, 41 dintên4
26272729AkatPaing11: Galungan5
27282830SênènPon6
282929VI.1SalasaWage7
29V.1V.12RêboKliwon8
30223KêmisLêgi9

--- 23 ---

181. Juli, 169.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
1Jumadilawal: 30 dintên3Jumadalawal 30 dintên3Lakgwik 29 dintên4JumuwahPaing11Kartika10
2445SêtuPon11
3556AkatWage12: Kuningan12
4667SênènKliwon13
5778SalasaLêgi14
6889RêboPaing15
79910KêmisPon16
8101011JumuwahWage17
9111112SêtuKliwon18
10121213AkatLêgi13: Langkir19
11131314SênènPaing20
12141415SalasaPon21
13151516RêboWage22
14161617KêmisKliwon23
15171718JumuwahLêgi24

--- 24 ---

196. Juli, 153.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Jumadilawal18Jumadalawal18Lakgwik19SêtuPaingKartika25
17191920AkatPon14: Măndhasiya26
18202021SênènWage27
19212122SalasaKliwon28
20222223RêboLêgi29
21232324KêmisPaing30
22242425JumuwahPon31
23252526SêtuWage32
24262627AkatKliwon15: Julungpujud33
25272728SênènLêgi34
26282829SalasaPaing35
272929Citgwik1RêboPon36
2830302KêmisWage37
29VI1VI13JumuwahKliwon38
30224SêtuLêgi39
31335AkatPaing40

--- 25 ---

212. Ogustus 138.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
1Jumadilakir: 29 dintên4Jumadalakir 29 dintên4Citgwik 29 dintên6SênènPon16: Pahang41
2557SalasaWagePusa: 23 dintên1
3668RêboKliwon2
4779KêmisLêgi3
58810JumuwahPaing4
69911SêtuPon5
7101012AkatWage17: Kuruwêlut6
8111113SênènKliwon7
9121214SalasaLêgi8
10131315RêboPaing9
11141416KêmisPon10
12151517JumuwahWage11
13161618SêtuKliwon12
14171719AkatLêgi1813
15181820SênènPaing14

--- 26 ---

227. Ogustus 122

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Jumadilakir19Jumadalakir19Citgwik21SalasaPonMarakèhPusa15
17202022RêboWage16
18212123KêmisKliwon17
19222224JumuwahLêgi18
20232325SêtuPaing19
21242426AkatPon19: Tambir20
22252527SênènWage21
23262628SalasaKliwon22
24272729RêboLêgi23
252828Sun1KêmisPaingManggasri1
2629292JumuwahPon2
27Rêjêp1Rajab13SêtuWage3
28224AkatKliwon204
29335SênènLêgi5
30446SalasaPaing6
31557Rêbopon7

--- 27 ---

243. Sèptèmbêr 107.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
1Rêjêp: 30 dintên6Rajab 30 dintên6Sun 30 dintên8KêmisWageMadhangkunganManggasri 24 dintên8
2779JumuwahKliwon9
38810SêtuLêgi10
49911AkatPaing21: Maktal11
5101012SênènPon12
6111113SalasaWage13
7121214RêboKliwon14
8131315KêmisLêgi15
9141416JumuwahPaing16
10151517SêtuPon17
11161618AkatWage22: Wuye18
12171719SênènKliwon19
13181820SalasaLêgi20
14191921RêboPaing21
15202022KêmisPon22

--- 28 ---

258. Sèptèmbêr, 92.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Rêjêp21Rajab21Sun23JumuwahWage22III.23
17222224SêtuKliwon24
18232325AkatLêgi23 ManailSitra: 25 dintên1
19242426SênènPaing2
20252527SalasaPon3
21262628RêboWage4
22272729KêmisKliwon5
23282830JumuwahLêgi6
242929Pikgwik1SêtuPaing7
2530302AkatPon24: Prangbakat8
26Ruwah1Saban13SênènWage9
27224SalasaKliwon10
28335RêboLêgi11
29446KêmisPaing12
30557JumuwahPon13

--- 29 ---

273. Oktobêr, 77.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyong-hwa
1Ruwah: 29 dintên6Saban 29 dintên6Pikgwik 29 dintên8SêtuWageSitra14
2779AkatKliwon25: Tala15
38810SênènLêgi16
49911SalasaPaing17
5101012RêboPon18
6111113KêmisWage19
7121214JumuwahKliwon20
8131315SêtuLêgi21
9141416AkatPaing26: Wugu22
10151517SênènPon23
11161618SalasaWage24
12171719RêboKliwon25
13181820KêmisLêgi51
14191921JumuwahPaing2
15202022SêtuPon3

--- 30 ---

288. Oktobêr, 61.

Surya – TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Ruwah21Saban21Pikgwik23AkatWage27: WayangManggakala: 27 dintên4
17222224SênènKliwon5
18232325SalasaLêgi6
19242426RêboPaing7
20252527KêmisPon8
21262628JumuwahWage9
22272729SêtuKliwon10
232828Kaogwik: 30 dintên1AkatLêgi28: Kulawu11
2429292SênènPaing12
25Siyam 30 dintên1Ramlon: 30 dintên13SalasaPon13
26224RêboWage14
27335KêmisKliwon15
28446JumuwahLêgi16
29557SêtuPaing17
30668AkatPon2918
31779SênènWage19

--- 31 ---

304. Nopèmbêr, 46.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
1Siyam8Ramlom[3]8Kaogwik10SalasaKliwon29: DhukutManggakala20
29911RêboLêgi21
3101012KêmisPaing22
4111113JumuwahPon23
5121214SêtuWage24
6131315AkatKliwon30: Watugunung25
7141416SênènLêgi26
8151517SalasaPaing27
9161618RêboPonNaya1
10171719KêmisWage2
11181820JumuwahKliwon3
12191921SêtuLêgi4
13202022AkatPaing15
14212123SênènPon6
15222224SalasaWage7

--- 32 ---

319. Nopèmbêr, 31.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Siyam23Ramlon23Kaogwik25RêboKliwonSintaNaya: 43 dintên8
17242426KêmisLêgi9
18252527JumuwahPaing10
19262628SêtuPon11
20272729AkatWage2: Landêp12
21282830SênènKliwon13
222929Capgwik: 30 dintên1SalasaLêgi14
2330302RêboPaing15
24Sawal: 29 dintên1Sawal: 29 dintên13KêmisPon16
25224JumuwahWage17
26335SêtuKliwon18
27446AkatLêgi319
28557SênènPaing20
29668SalasaPon21
30779RêboWage22

--- 33 ---

334. Dhesèmbêr, 16.

Surya – TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
1Sawal: 29 dintên8Sawal 29 dintên8Capgwik 30 dintên10KêmisKliwonWukirNaya, 43 dintên23
29911JumuwahLêgi24
3101012SêtuPaing25
4111113AkatPon4, Kurantil26
5121214SênènWage27
6131315SalasaKliwon28
7141416RêboLêgi29
8151517KêmisPaing30
9161618JumuwahPon31
10171719SêtuWage32
11181820AkatKliwon5, Tolu33
12191921SênènLêgi34
13202022SalasaPaing35
14212123RêboPon36
15222224KêmisWage37

--- 34 ---

349. Dhesèmbêr, 0.

Surya - TanggalDintênPêkênanWukuMăngsa
WalandiJawiArabTiyonghwa
16Sawal23Sawal23Capgwik25JumuwahKliwon5Naya38
17242426SêtuLêgi39
18252527AkatPaing6, Gumbrêg40
19262628SênènPon41
20272729SalasaWage42
21282830RêboKliwon43
222929Cap, Itgwik XXVII1KêmisLêgiPalguna1
23Dulkangidah, Jimawal 18691Dulkadah, Hijrah 135712JumuwahPaing2
24223SêtuPon3
25334AkatWage7, Warigalit4
26445SênènKliwon5
27556SalasaLêgi6
28667RêboPaing7
29778KêmisPon8
30889JumuwahWage9
319910SêtuKliwon10

--- 35 ---

Dintên Agêng Walandi.

1 Januari, taun inggal.

15 April, nuju sedanipun Kajêng Nabi Ngisa.

17/18 April, Kajêng Nabi Ngisa wungu saking seda.

26 Mèi, wêktu mikhradipun Kangjêng Nabi Ngisa.

5/6 Juni, dhumawahing Rohkul Kudus.

25/26 Dhesèmbêr, dintên wiyosanipun Kangjêng Nabi Ngisa.

__________

Pèngêtan Tingalan sarta Jumênêngan.

30 April, tingalan dalêm wiyosan taunan Sang Rajaputri Yulianah (1909).

29 Juni, tingalan dalêm wiyosan taunan, paduka ingkang minulya Kangjêng Pangeran Bèrhard.

31 Ogustus, tingalan dalêm wiyosan taunan Kangjêng Sri Maharaja Putri Wilhèlminah, (1880).

6 Sèptèmbêr (1898) tumapakipun Kangjêng Sri Maharaja Putri Wilhèlminah ngasta pusaraning praja Nèdêrlan.

--- 36 ---

Dintên Agêng: Jawi – Arab sasaminipun.

10 Bêsar (10/11 Pèbruari) Ngidul Kurban.

1 Sura (3 Marêt) tanggap warsa Jimawal 1869.

10 Sura (12 Marêt) ujubipun ahli singar.

12 Mulud (12 Mèi) wiyosanipun sarta: 27.

27 Rêjêp (22 Sèptèmbêr) mekradipun K.N. Mukhammad.

1 Siyam (25 Oktobêr) wiwit siyam.

1 Sawal (24 Nopèmbêr) riaya bakda Siyam.

__________

Tingalan sarta Jumênêngan.

Tingalan dalêm Kangjêng Susuhunan ing Surakarta, dintên Kêmis Lêgi: 21 Rêjêp 1795 (29-11-1866) jumênêng ing dintên Kêmis Wage 21 Siyam 1822 (30-3-1893).

Tingalan dalêm Kangjêng Sultan ing Ngayogyakarta, dintên Rêbo Wage 21 Mulud 1809 (3-3-1880) jumênêng ing dintên Salasa Kliwon 29 Jumadilawal 1851 (8-2-21).

Tingalan dalêm KGPAA Mangkunagara ing Surakarta dintên Kêmis Wage 4 Sapar 1815 (12-11-1885), jumênêng dintên Jumuwah Paing 27 Rabingulakir 1846 (3-8-16).

Tingalan dalêm KGPAA Prabu Suryadilaga, ing Ngayogyakarta, dintên ...

Jumênêng dintên Sênèn Paing 1 Sapar 1868 (12-4-37).

--- 37 ---

Dintên Agêng Tiyonghwa.

a. Pranatan inggal.

1 Januari, taun inggal, sarta jumênêngipun pamarentah ing Nanking.

10 Oktobêr, dintên bêdhahipun pêrang ing Wukang.

b. Pranatan lami.

Pêkên dalu ... 28/29 Januari.

Taun inggal ... 31 Januari.

Cap Go Mè ... 14 Pèbruari.

Pèngêtan sedanipun Nabi Konghucu ... 19 Marêt.

Cingbing ... 5 April.

Pèkcun ... 2 Juni.

Cioko ... 10 Ogustus.

Wiyosanipun Nabi Konghucu ... 20 Oktobêr.

Tangcik ... 22 Dhesèmbêr.

--- [38] ---

Almanak, H. Buning, 1938, #1130 (Hlm. 001-050): Citra 2 dari 4
Sri Paduka Ingkang Minulya Sang Rajaputri Juliana sakalihan raka dalêm paduka Ingkang Minulya Kajêng Pangeran Bernhard.

--- 39 ---

Bab Karaton Dalêm ing Praja Nèdêrlan (KONINKLIJK HUIS).

Ingkang jumênêng nata ing praja Nèdêrlan ing sapunika, Kangjêng Sri Bagendha Maharaja Putri Wilhèlminah, Helena Paolinê, Mariya putri saking oranyê nasao, hèrtogên van Mekêlênburêh, tuwin sanès-sanèsipun.

H. C. dhoktor saking lètêrên, sarta rèhtên ing Nèdêrlan, grut mistêr dhèr militèr wilêm ordhê, dhèr ordhê van dhèn Nèdêrlansên leyo, dhèr ordhê ing oranyê nasao, sarta dhèr hèis, ordhê ing oranyê, irrêdhamê dhèr hèis, ordhê van oranyê, krèis van pêrdhinstê van hèt rodhê krèis, grut krèis dhèr leyopol, ordhê ing Bèlgi, grut krèis dhèr ordhê van Hindrik dhèn leyo, ing Brinswik, grut krèis van dhê olivan, ordhê ing Dhènêmarkên, pêrsirsêlên dhèr irstê klas van thar odhê van alkamal, mèt brilyantên, ing Igipê, grut krèis dhèr ordhê van lesiyun van ir ing Prangkrik, grut krèis dhèr ordhê van dhèn pêrlosêr ing Grikkênlan. Grut krèis dhèr linwih ordhê van hèsên, ridêr klas I. dhèr ordhê van Piktoriya Albèrêt van grut Britani sarta Irlan, ridêr dhèr ordhê van dhê krun ing Yapan krèis pursopêrinê van dhê Yohanitêr dhê kètên van dhê ordhê van dhê repiblik ing Liberiya, Hèis, ordhê van Lipidhotmol grut [gru...]

--- 40 ---

[...t] krèis dhèr ordhê èikên krun ing Luksêmburêh, dhamê grut krèis dhèr sovêrinê ordhê ing Malta, grut krèis mèt dhê kètên, sarta krunbon, dhèr ordhê van wèndhisê krun ing Mèkêlênburêh, grut krèis porstêlêkê dhamês dhèr ordhê van dhê wèndhisê krun van Mèkêlênburêh, grut krèis mèt dhê kètên, dhèr ordhê van olaf ing Nurwegan, grut krèis dhèr ordhê van Pètêr Frèdhêrik Lodhêwik ing Ondhênburêh, grut krèis dhèr ordhê van sin, Elisabèt ing Ostêrik, grut krèis dhèr ordhê van dhêson, ing Pèrsi, grut krèis van dhên wittên adhêlar ing Polên, dhamê dhèr ordhê van Santa Isabêl gêmin sêkaparlêk, ordhê tèkên pan grut krèis dhèr ordhên van Yesus Kristus, van Sin Bènêdhiktus van apis, en van Sin Yakup van swarêt ing Portêgal, dhamê dhèr ordhe van koningin Loise sarta krèis kangge sopêreinên saking Yohanitêr ordhê ing Prèisên, grut krèis dhèr ordhê van dhêstèr ing Rumêni, grut krèis dhèr ordhê van Sin Khatarina ing Ruslan, ridêr klas I dhèr ordhê van dhèn witên, adhêlar ing Pèrsi, ridêr klas I dhèr ordhê van Mahakhakkri ing Siyêm, dhamê dhèr ordhê van koningin Mari Loisê ing Sêpanyê, grut krèis dhèr ordhê van sevakat ing Turki, grut krèis pan dhê ordhê van Simon, bolipar dhên bêvrèidêr van Venusela, ridêr dhèr ordhê van dhê sêrapin van Swedhên, grut krèis met dhê kètên van hetborêsbil van Simon, bolirpar ing Venusela, krèis purkakaklao Amerikansê igênotên ordhê, krèis van pêrdhinstê en insinyê van hèt, Yapansê ro dhê krèis, silpêrênstèr

--- 41 ---

van hèt, Honggarisê ro dhê krèis, grut krèis van dhê ordhê van dhê grutê pêrdhinstê (tasinsang) grut krèis dhèr ordhê "lakroik dhê mèrite" (Honggariyê) grut krèis van dhên wittên leyo met dhên harlês kètên van Slekoslowakiyê, grut krèis van dhas èrên sèigên pur pêrdhinstê pandhêran Rapiblik Ustêrèik, irrê dhamês krèis ing oranyê.

Wiyosan dalêm Kangjêng Sri Bagendha Rajaputri ing tanggal kaping 13 Agustus 1880 wontên ing kitha Sêgrapên Hagê, rama dalêm inggih punika Sri Maharaja Willêm III patutan saking Kangjêng Ratu Emah Wilhèlminah Teresia, putri saking Waldhèk Pirmon, wiwitipun ngasta pusaraning praja Nèdêrlan saha sumpah wontên ing Amstêrdham, nalika tanggal kaping 1893, sarta nalika tanggal ping 7 Pèbruari 1901 sri maharaja apalakrama.

__________

Putri Dalêm Sri Maharaja Putri (DOCHTER VAN H. M. DE KONINGIN).

Prinsès (Sang Rajaputri) Yuliana, Luisê, Emah, Mari, Wilhèlminah, wiyosanipun wontên ing Sêgrapên Hagê, nalika tanggal kaping 30 April 1909 H. C. dhoktor saking Nèdêrlan lètêrên, grut krèis dhèr ordhê van Nèdêrlansên leyo, irrê dhamê dhèr hèis, ordhê van oranyê, grut krèis dhèr ordhê van hèt lesiyun pan ir ing Prangkrik. Tanggal ping 7 Januari 1937 apalakrama.

--- [42] ---

Almanak, H. Buning, 1938, #1130 (Hlm. 001-050): Citra 3 dari 4
Paduka ingkang wicaksana Kangjêng Tuwan Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachower gupêrnur jendral ing Indiya Nèdêrlan.

--- 43 ---

Para Ministêr (MINISTER).

Mantri jajahan sajawining praja (Minister van Buitenlandsche Zaken) – Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff C. N. L. G. O. N.

Mantri babagan pangadilan (Minister van Justitie – Mr. J. R. H. van Schaik, R. N. L.

Mantri babagan jajahan salêbêting praja (Minister van Binnenlandsche Zaken) Mr. J. A. de Wilde R. N. L.

Mantri babagan pamulangan, kagunan tuwin kawruh (Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen) – Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. R. N. L., R. O. N.

Mantri ingkang kajibah rumêksa katêntrêmaning praja (Defensie) Dr. H. Colyn. R. M. W. C. O. L.

Mantri babagan arta (Minister van Financien) – Mr. P. J. Oud. R. N. L.

Mantri babagan toya (Minister van Waterstaat) Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude.

Mantri babagan pakaryan, dagang sarta palayaran (Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart), Prof. Dr. Ir. H. C. J. K. Gelissen R. O. N.

Mantri babagan têtanèn sarta pakaryan ulam (Landbouw en Vis cherij) Mr. Dr. L. N. Deckers, R. N. L., O. O. N.

Mantri kangge kapêrluan umum (Minister van Sociale Zaken) Mr. R. S. ingenberg. R.N; L.

Mantri jajahan (Kolonien) – Dr. H. Colijn, R. M. W., C. O. L.

__________

--- 44 ---

Almanak, H. Buning, 1938, #1130 (Hlm. 001-050): Citra 4 dari 4
Paduka ingkang wicaksana Kangjêng Tuwan Dr. H. Colyn, sawêg nêrangakên satunggaling prakawis ingkang wigatos.

--- 45 ---

Paprentahan Luhur ing Praja Nèdêrlan.

Mantri jajahan (Minister van Kolonien) kangjêng tuwan ingkang wicaksana, Dr. H. Colijn. R. M. W., C. O. L.

Sèkrêtaris jendral (Secretaris Generaal) Jhr. Mr. O. E. W. Six, 1-5-'29. R. N. L.

__________

Paprentahan Agêng ing Indiya Nèdêrlan.

Gupêrnur Jendral Gouverneur Generaal.

Kangjêng tuwan ingkang wicaksana Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda v. Starkenborgh Stachower.

__________

Rad Indiya Nèdêrlan RAAD VAN NED. – INDIE.

Pisê presidhèn C. van den Bussche, R. N. l., O. O. N.: - sèkrêtaris W. J. Ph. Waning, 25-9-'35.

Para lid:

Prof. Dr. R. A. Hoesein Djajadiningrat R. N. L.; - Mr. H. J. Spit, R. N. L.; - J. H. B. Kuneman, R. N. L. O. O. N. – Dr. F. H. Visman.

__________

--- 46 ---

Paprentahan Agung.

Ingkang jumênêng dados wêwakilipun kangêjng si[4] maharaja, jumênêng pangagênging paprentahan sajawining nagari Walandi, inggih punika apangkat ministêr van koloniyên. Dene ingkang jumênêng wêwakil ngasta paprentahan ing Indiya Nèdêrlan, punika apangkat gupêrnur jendral.

Rad Indiya (Raad van Indie), inggih punika parêpatan Indiya ingkang wajib atur pirêmbag dhatêng gupêrnur jendral.

(Algemeene Secretaris), inggih punika kantoring para amtênar ingkang mangrèh pintên-pintên golonganing punggawa nagari.

Rad pangurus arta (Algemeene Rekenkamer), kuwajibanipun rumêksa dhatêng kabêtahaning praja, bab kawontênaning arta – pangangge-pangangge tuwin barang-barang gupêrmèn.

Sakathahing dhepartêmèn.

Wontêning paprèntahan kaperang dados 7 golongan, kawastanan dhepartêmèn, inggih punika:

1. Golongan pangadilan (Departement van Justitie.)
2. Golongan arta (Departement van Financien.)
3. Golongan pangrèh praja (Departement van Binn, Bestuur.)
4. Golongan pamulangan sarta agami (Departement van O. en E.)
5. Golongan kabudidayan (Departement van Econ. Zaken.)
6. Golongan margi sarta toya (Departement van Verkeer en waterstaat.)
7. Golongan wadya dharat lan lautan (Departement van Legger en Zeemacht.)

--- 47 ---

Parentah Agêng.

Sèkrêtaris jendral (Algemeene Secretaris) J. M. Kiveron. O. O. N. 25-10-'35.

Sèkrêtarisipun kangjêng guprêmèn. 1. J. Ramaer, O. O. N., 25-20-33.

2. E. A. Zeilinga, 15 Mèi '36.; - 3. Mr. F. C. Barbas, 15-5-'36.

Para dhirekar: pangadilan (Justitie) Mr. K. L. J. Enthoven' O. O. N. 28-6-'34.; - pangrèh praja (Binnenlandsch Bestuur) A. E. Drossoers R. O. N., 24-3-'36.; - kabudidayan (Econ Zaken). Mr. G. H. Hart, R. N. L. 22-8-'34.; - margi sarta toya (Verkeer in Waterstaat) Mr. Dr. J. A. M. van Buuren, R. N. L. 3-5-'35.; - pamulangan tuwin agami (Onderwijs en Eeredienst) Dr. A. D. A. de Kat Angelino, R. N. L., O. O. N. 16-5-'34.; - arta (Financie) G. F. de Brijn, O. O. N. 29-3-'35.

Up insêpèktur wana pajatèn Dr. J. H. Becking 3-7-'36.

Up bêstir pos tuwin telegrap sarta telepun dhinês Ir. C. Hillen, R. N. L., 20-6-'33; - A. van Dooren (tijd. Fd. 22-6-'36.)

__________

--- 48 ---

Warga Rad Kawula.

Pangarsa, Mr. W. H. van Helsdingen, O. O. N.

Sêsulih pangarsa ăngka 1, R. M. A. A. Koesoemo Oetojo, O.O.N

Sêsulih pangarsa ăngka 2, F. H. de Hoog, R. N. L., O.O.N.

Panitra, Mr. H. W. Nolting. (wd.); -C. Th. De B. O. O. Y. (n.a).

Warga Băngsa Eropah.

Ardenne, Th. Van-Gep. Luit. Kol. Inf. Batavia.

Baalen, W. van-Voorz. Middenstand verg. Batavia.

Beet, N.-Burgemeester Buitenzorg.

Blaauw Mr. P. A.-lid v/h Coll v./Ged. Batavia.

Doeve. Dr. W. Ch. A.-Insp. B.V.D. Batavia.

Eckhou, Mr. J. J. W.-Hoofd A. Z.,D. v. G. Batavia.

Groenenberg, J. C. Insp. N. I. Landsynd. P. Siantar.

Helsdingen, M. C. C. van-lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Hildeb and. Mr. P. H. M. wd. Burgemeester Buitenzorg.

Hoog, F. H. de-lid v/h Coll. v/Ged Bandung.

Janssen, Mr, P. N., Adj. Insp. Fin. Batavia.

Kersten, P. A.-lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Kesteren, C. O. van, Luit. Kol. Inf. Batatavia.[5]

Kruyne, H.-Ards, Malan.

Leunissen, V. Th., Off. v. Gezondh. Batavia.

Lonkhuyzen. G.J. van-Vootz. F.E.W. Batavia.

Razoux Schultz. Mevr. H.C.- Pres. I.E.V.V.O. Batavia.

Roep, B.-lid v/a Coll. v/Ged, Bandung.

Sandkuyl Mr. A. C. Hoofdvert. B.P.M. Batavia.

Straatemeier, E. Direct. R. P. M. Batavia.

--- 49 ---

Verboom, J.-lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Wermuth, Ir. E. D.-Ambt. D. V. G. Bandung.

Weijer, G. A. Ph.-lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

White Dr. J. Th. Hoofd, v/h Alg. Proefst. Buitenzorg.

Warga Băngsa Bumiputra.

Abdul Rassid, Part. Ind. Arts. Pg. Sidempuan.

Boestam-Pasirah Loeboek Roekam, Palembang.

Danoesoegondo, R. A. A. – Regent Magelang.

Gondosoebroto, P. A. – Gep. Regent Banyumas.

Hoedojo, R. Ng. Djojo Achmad – Wed. Kutagede Djokja.

Iskandar di Nata, R. Oto.-Voorz. P. P. Bandung.

Jahja gl. Dr. Kajo – Gep. Districthoofd. Fort de Kock.

Kartowisastro, Drs. Herman – Wed. Pol. Semarang.

Kasimo, I. J. – Adjt. Landb, Cons. Solo.

Koesoemo Oetojo, R. M. A. A. – Gep. Regent, Batavia.

Landjoeman, gl. Dt. Temenggoeng – Pat h.t.h. I. Z. Batavia.

Machmoed Teungkoe – Ambt. v. d. Gouvr. Aceh, Kutaraja.

Mandagie, P. A. bergelar Mayoor, Gep. Distr. h. Minahasa, Menado.

Mapoedji Abdoellah daeng – Hoofddjaksa Landr. Makasar.

Moelija, Mr. Dr. Todoeng gl. St. Goenoeng – Ambt. Tb. Batavia.

Mohd. Noer, Ir. Goesti – lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Notosoetarso, R. M. – Boekh. Factorij Mr. Cornelis.

Prawotosoemodilogo, R. – lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Ratu Langie, Dr. G. S. S. J. – lid v/h Coll. v/Ged. Sukabumi.

Rehatta, L. L. Best. Ass, Ambonina.

Soangkoepon Abd. Ferman gl. Maharadja lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Soekardjo Wirjokoesoemo R. – Part. Malang.

--- 50 ---

Soekawati, Tjokorde Gde Rake – Ambt. Tb. Den Pasar.

Soeroso, R. P. – Part. Mojokerto.

Soeria Nataatmadja, R.T.A., Regent Cianjur.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, M. lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Sosrodiprodjo, R. A. A. – Regent Wonosobo.

Sosrohadikoesoemo, R. Ng. lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Thamrin. M. mohd. Hoesni – lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Wiwoho Poerbohadidjojo, R. – Empl. N.I.S. Semarang.

Warga Băngsa Mănca.

Alatas. S. Abd. Bin Salim – Part. Cheribon.

Kan, H. H. – lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

Ko Kwat Tiong, Mr. – Adv. En Proc. Semarang.

Loa Sek Hie, - Landb. Onderng, Batavia.

Yo Heng Kam, - lid v/h Coll. v/Ged. Batavia.

__________

 


Isining (kembali)
Isining
lêrêsipun (kembali)
lêrêsipun
Ramlon (kembali)
Ramlon
sri (kembali)
sri
Batavia (kembali)
Batavia