Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya)

Judul
Sambungan
1. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/1: Ha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
2. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/2: Na). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
3. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/3: Ca). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
4. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/4: Ra). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
5. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/5: Ka). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
6. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/1: Da). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
7. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/2: Ta). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
8. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/3: Sa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
9. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/4: Wa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
10. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/5: La). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
11. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/1: Pa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
12. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/2: Dha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
13. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/3: Ja). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
14. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
15. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/5: Nya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
16. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/1: Ma). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
17. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/2: Ga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
18. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/3: Ba). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
19. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/4: Tha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
20. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/5: Nga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
Citra

Ya:

Ya, aksara cêthak zie ca

Ya, aksara antasastra zie ha

Ya, wa, aksara mandaswara, dadi rimbage sutra ye, lan sutra wan, dadi lirune panambang: a ing wanda mênga, kaya ta:

tangiya lirune: tangia

turuwa lirune: turua

Nanging yèn wêkasaning lingga aksara: ya, wa, ora bisa kèli marang sutra, kaya ta:

priyayia ora priyayiya

panèwua ora panèwuwa

sarta yèn wêkasaning lingga lêgêna iya ora kèli marang sutra, kaya ta:

lungaa ora lungawa

Nanging ing pakêcapan swaraning: nga kaya karakêtan taling tarung (lungowa) mung ing panulis bae ora mêngkono.

Pasangan ya dumunung sangisoring aksara sêsigêging wanda, kaya ta:

mulya

Nanging kang lumrah liniru dadi pengkal, dening satêmêne pengkal iku pasangan ya, kaya ta:

mulya[1] lirune: mulya[2] mau.

--- 3 : 1645 ---

Ya 1:

Tj.B. singgih, 2. Kw. iki, iya, ing, dhuh, yèn.

Yê:

niet.

Yi:

Tj.B. bocah.

Yu:

1. Tj.B. bêcik, 2. Kw. ayu, raharja.

Ye Kw.:

iya.

Yo:

niet.

Yah:

1. Tj.B. rupa, 2. Kw. banyu.

Yêh:

niet.

Yih:

niet.

Yuh Kw.:

slamêt.

Yèh:

Tj.B. iya.

Yoh:

niet.

Yahyana:

zie Img. no. 37.

Yunus:

Nabi ... zie brahat letl. h.

--- 3 : 1646 ---

Yar:

1. Tj.B.gêlis, 2. Kw. nalika, yèn.

Yêr:

niet.

Yir:

Tj.B. kanin.

Yur:

Tj.B. sênjata.

Yèr:

Tj.B. paningal.

Yor:

niet.

--- 3 : 1647 ---

Yakut:

zie sotya.

Yakub:

nabi ... yuswa 147 taun, Ngarais blz.93.

Yudanagara:

Jaksa Tumênggung, zie P.N.no.19. 20. 31. 32. 33. en 34. têgêse Yudanagara = tataning nagara.

Yudadipraja:

Jaksa Radèn Ngabèi zie P.N. no. 50.

Yudasara:

Jaksa Tumênggung zie P.N. no. 21. en 22.

Yudawinata:

Radèn Ayu zie Img. no. 162.

Yuta:

(W.H.) têgêse: kêmbang.

Yasadipura I:

Pujăngga Ngabèi zie P.N.no.45 en 46.

Yasadipura II.:

Pujăngga Ngabèi zie P.N. no. 46. 47. en 48.

Yusup:

nabi ... yuswa 120 taun, Ngarais blz. 94.

Yasapradata:

Jaksa Radèn Ngabèi ... zie P.N.no. 51. en 52.

Yudhisthira (padhalangan):

wandane: dêrês, panuksma sarta puthut.

Yaya:

Tj.B. bênêr.

Yêyê:

niet.

Yiyi:

Tj.B. nom.

Yuyu:

1. Kw. ayu-ayu, rakatha of rêkatha, karkatha, kratika, kalakatha, 2 Wangsalan Tjent. kênya busana = ayu, 3. Tj.B. pêparas.

Yuyurumpung (kawruh êmpu):

Dhapuring kêris yuyurumpung: bênêr, kaya pêdhang suduk, gănja kêlap lintah, 2. zie bakung (2).

Yamawidura:

Kangjêng Pangeran Arya ... putra dalêm P.B.IV. sumare ing desa Ngèndhèn (Kartasura).

Yogi:

zie pandhita (5).

--- 3 : 1648 ---

Yang Kw.:

sêmbah.

Yêng:

niet.

Ying:

niet.

Yung:

niet.

Yèng:

niet.

Yong:

niet.


Huruf Jawa: aksara la diikuti pengkal. (kembali)
Huruf Jawa: aksara la diikuti pengkal.
Huruf Jawa: aksara la diikuti pasangan ya. (kembali)
Huruf Jawa: aksara la diikuti pasangan ya.