Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya)

Judul
1. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/1: Ha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
2. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/2: Na). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
3. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/3: Ca). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
4. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/4: Ra). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
5. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/5: Ka). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
6. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/1: Da). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
7. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/2: Ta). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
8. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/3: Sa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
9. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/4: Wa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
10. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/5: La). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
11. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/1: Pa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
12. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/2: Dha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
13. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/3: Ja). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
14. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
15. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/5: Nya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
16. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/1: Ma). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
17. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/2: Ga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
18. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/3: Ba). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
19. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/4: Tha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
20. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/5: Nga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

[YA]

Ya :
Ya, aksara cêthak zie ca.
Ya, aksara antasastra zie ha.
Ya, wa, aksara mandaswara, dadi rimbage sutra ye, lan sutra wan, dadi lirune panambang: a ing wanda mênga, kaya ta: tangiya lirune: tangia.
turuwa lirune: turua.
Nanging yèn wêkasaning lingga aksara: ya, wa, ora bisa kèli marang sutra, kaya ta: priyayia ora priyayiya.
panèwua ora panèwuwa.
sarta yèn wêkasaning lingga lêgêna iya ora kèli marang sutra, kaya ta: lungaa ora lungawa.
Nanging ing pakêcapan swaraning: nga kaya karakêtan taling tarung (lungowa) mung ing panulis bae ora mêngkono.
Pasangan ya dumunung sangisoring aksara sêsigêging wanda, kaya ta: mulya.
Nanging kang lumrah liniru dadi pengkal, dening satêmêne pengkal iku pasangan ya, kaya ta: mulya[1] lirune: mulya[2] mau.

--- 3 : 1645 ---

Ya 1 :
Tj.B. singgih, 2. Kw. iki, iya, ing, dhuh, yèn.
Yê :
niet.
Yi :
Tj.B. bocah.
Yu :
1. Tj.B. bêcik, 2. Kw. ayu, raharja.
Ye Kw. :
iya.
Yo :
niet.
Yah :
1. Tj.B. rupa, 2. Kw. banyu.
Yêh :
niet.
Yih :
niet.
Yuh Kw. :
slamêt.
Yèh :
Tj.B. iya.
Yoh :
niet.
Yahyana :
zie Img. no. 37.
Yunus :
Nabi ... zie brahat letl. h.

--- 3 : 1646 ---

Yar :
1. Tj.B.gêlis, 2. Kw. nalika, yèn.
Yêr :
niet.
Yir :
Tj.B. kanin.
Yur :
Tj.B. sênjata.
Yèr :
Tj.B. paningal.
Yor :
niet.

--- 3 : 1647 ---

Yakut :
zie sotya.
Yakub :
nabi ... yuswa 147 taun, Ngarais blz. 93.
Yudanagara :
Jaksa Tumênggung, zie P.N. no. 19. 20. 31. 32. 33. en 34. têgêse Yudanagara = tataning nagara.
Yudadipraja :
Jaksa Radèn Ngabèi zie P.N. no. 50.
Yudasara :
Jaksa Tumênggung zie P.N. no. 21. en 22.
Yudawinata :
Radèn Ayu zie Img. no. 162.
Yuta :
(W.H.) têgêse: kêmbang.
Yasadipura I :
Pujăngga Ngabèi zie P.N. no. 45 en 46.
Yasadipura II :
Pujăngga Ngabèi zie P.N. no. 46. 47. en 48.
Yusup :
nabi ... yuswa 120 taun, Ngarais blz. 94.
Yasapradata :
Jaksa Radèn Ngabèi ... zie P.N. no. 51. en 52.
Yudhisthira (padhalangan) :
wandane: dêrês, panuksma sarta puthut.
Yaya :
Tj.B. bênêr.
Yêyê :
niet.
Yiyi :
Tj.B. nom.
Yuyu :
1. Kw. ayu-ayu, rakatha of rêkatha, karkatha, kratika, kalakatha, 2 Wangsalan Tjent. kênya busana = ayu, 3. Tj.B. pêparas.
Yuyurumpung (kawruh êmpu) :
Dhapuring kêris yuyurumpung: bênêr, kaya pêdhang suduk, gănja kêlap lintah, 2. zie bakung (2).
Yamawidura :
Kangjêng Pangeran Arya ... putra dalêm P.B. IV. sumare ing desa Ngèndhèn (Kartasura).
Yogi :
zie pandhita (5).

--- 3 : 1648 ---

Yang Kw. :
sêmbah.
Yêng :
niet.
Ying :
niet.
Yung :
niet.
Yèng :
niet.
Yong :
niet.

 


Huruf Jawa: aksara la diikuti pengkal. (kembali)
Huruf Jawa: aksara la diikuti pengkal.
Huruf Jawa: aksara la diikuti pasangan ya. (kembali)
Huruf Jawa: aksara la diikuti pasangan ya.