Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/4: Tha)

Judul
Sambungan
1. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/1: Ha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
2. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/2: Na). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
3. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/3: Ca). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
4. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/4: Ra). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
5. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/5: Ka). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
6. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/1: Da). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
7. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/2: Ta). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
8. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/3: Sa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
9. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/4: Wa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
10. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/5: La). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
11. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/1: Pa). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
12. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/2: Dha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
13. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/3: Ja). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
14. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
15. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/5: Nya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
16. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/1: Ma). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
17. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/2: Ga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
18. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/3: Ba). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
19. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/4: Tha). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
20. Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/5: Nga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Adat dan Tradisi
Citra

Tha:

tha, aksara ilat, zie ra

tha, aksara tayasastra zie ta

Pasangan tha dumunung sangisoring aksara: Na, Sa, murda kang dadi sêsigêging wanda, kaya ta:

kanthi, pêsthi

Tha:

Tj.B. mojar.

Thê:

niet.

Thi:

Tj.B. tulis

Thu:

Tj.B. awak.

The:

niet.

Tho:

niet.

Thah:

Tj.B. kêbak.

Thêh:

niet.

Thih:

niet.

Thuh:

niet.

Thèh:

Tj.B kamor

Thoh:

niet.

Thonthong:

' = thongthong grit. Têtêngêring prang ing jaman kuna aran: thonthong, dhapure sairib kêndhang, nanging klonthongane: găngsa, tabuhe: kayu, zie kala.

--- 4 : 1904 ---

Thar:

Tj.B. ămba.

Thêr:

niet.

Thir:

Tj.B. lêpas.

Thur:

Tj.B. êning.

Thèr:

Tj.B. wêdi.

Thor:

niet.

Thra:

Tj.B. wêdi.

--- 4 : 1905 ---

...

--- 4 : 1906 ---

Thokor panitis:

zie jungkat.

Thikil:

zie srandu kêbo sapi (sungu).

Thukul:

thêthukulan kang mawa wisa, zie wisa.

Thokol:

zie sranduning kêbo sapi (sungu)

Thukluk:

of dhingkêl zie sranduning kêbo sapi (sungu).

Thukluk cadhong:

zie sranduning kêbo sapi (sungu).

Thêlêng (padhalangan):

Wayang panthêlêngan iku kabèh wayang kang mripat kadhêlèn, utawa kadho-ndhongan, kaya ta: Bima, Gathutkaca, Suyudana, Baladewa, Boma, Durgandana, Drupada sapêpadhane zie wayang letl.e.

Thiplak:

Wisaya iwak ingaran: thiplak, patrape: thiplak disilêmake ing banyu sarana dibandhuli watu, sajroning thiplak: didokoki daging kêbo, ditalèni karo talining kancing thiplak, yèn iwak malêbu mangan daging kêbo mau kancinging thiplak marucut, blabag kang minăngka kori: nutup, iwake ora bisa mêtu, adat olèh-olèhane: iwak tagèh, kêbo gêrang, utawa klalèn.

Thatha:

Tj.B. ina.

Thêthê:

niet.

Thithi:

Tj.B. pingit.

Thuthu:

Tj.B. pêthut.

Thethe:

niet.

Thotho:

niet.

Thathit:

zie kilat

Thathit:

zie Gathutkaca

Thèthèl:

zie srandu kêbo sapi