Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9)

Judul
Sambungan
1. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri.
2. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
3. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
4. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 3). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
5. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 4). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
6. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 5). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
7. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 6). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
8. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 7). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
9. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 8). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
10. Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 1 dari 18

[...]

--- 1 ---

Gêndhing Bêkti Sri, minggah Ladrang Nugraha, laras pelok pathêt gangsal, sampun kaunjukakên dhatêng ing wimbasana.

C3.21yt.3.21yt.2.2.321.ytrwrygt
[22..2321..32.1yt22..2321..32.1ynt
..ty21yt22.31232..235321.ytrwrynt
..ty21yt22.31232..235321.ytrwrynt
wrtrwqwqrwqrqwrt..ty1ytrwrty21ygt]
[.y121yrnt22..232n1.111232n1.ytrwrygt
.y121yrnt22..232n1.111232n1.ytrwrygt
.555646n52456542n1.111232n1.ytrwrygt]

Rara Sumiring, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, laras pelok pathêt gangsal, dèrèng konjuk.

C3.21yt.3.21ytyt.ty121312.1ygt
[.yt.ty121312.1ynt22..221233.1321ny
..21.ytrww.rtyrnt<.yt.ty121312.1ygt
.yt.ty121312.1ynt!!..!!@!#@!@.!6n5
.6@!...!#@!@.!6n5!@!653121312.1ygt]
<.y.t.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.3.2.3.2.y.nt.3.2.3.5.6.4.1.ny
.2.1.t.r.w.r.y.nt.y.t.3.2.3.2.y.gt
.y.t.3.2.3.2.y.nt.@.!.@.!.#.@.6.n5
.6.5.@.!.#.@.6.n5.!.6.3.2.3.2.y.gt]

Genjungsih, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, laras pelok pathêt gangsal

C556.532.111ty121312.1ygt
[.y21...13212.1ynt22..221233..123n2
....221233..123n2<11..ty121312.1ygt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!6531n2
.365....55.6.53n211..ty121312.1ygt]
<.3.1.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.3.2.3.2.y.nt.2.1.2.1.3.2.y.n5
.6.5.2.1.2.3.2.n1.2.1.3.2.3.2.y.gt]

Dhondhongsari kêthuk kalih kêrêp minggah Ladrang Sukarsih, laras pelok pathêt gangsal, namung minggah kêndhang rumiyin.

C3.21yt.3.21yt.3.3.321.1.ty12g1
[..32.1yt!t.y1.2n1..32.1yt223.123n2
....221233..123n2<55.6765421yty12g1
3212.1yt1t.y1.2n13212.1yt22.3123n2
....221233..123n255.6765421yty12g1
3212.1yt1t.y112n1....!!@!#@!@.!6n5
....55.6!@!6531n235.6765421yty12g1]
<.3.2.3.5.6.4.2.g1
[.2.1.y.t.y.t.2.n1.2.1.y.t.2.3.1.n2
.3.1.3.2.3.1.3.n2.3.5.6.5.6.4.2.g1]
[.111ty2n1.111ty1n2..235.6n56654212g1
.111ty2n1.111ty1n2..235.6n56654212g1
.111ty2n1321yty1n2..235.6n5!@!6531g2
55.6456n5!@!6541n2.21ytrynt11.ty12g1]

Glondhongpring minggah kêndhang, kalajêngakên Ladrang Gudhasih, laras pelok pathêt gangsal.

C5.5.6542455.65421ty12.y.gt
[..ty21yt..ty121ny..21.yty12321ytny
..21.yrt2456542n455.65421<ty121yrgt
..ty21yt..ty121ny..21.yty12321ytny
..21.y452456542n455.65421ty121yrgt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!@.!6n5
....55..5456542n455.65421ty121yrgt]
< [.y121yrnt31321yrnt22..232n1ty121yrgt
.y121yrnt31321yrnt22..232n1ty121yrgt
.555646n52456542n1.245242n1ty121yrgt]

--- 2 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 2 dari 18

Sumarsih, minggah kêndhang, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, laras pelok pathêt gangsal.

C3.21yt.3.21yt.yt.ty121312.1ygt
[....tt.y12321ytny11..11.2456.456n5
....55.67656542n1<ty1.ty121312.1ygt
....tt.y12321ytny11..11.2456.456n5
....55.67656542n1ty1.ty121312.1ygt
....tt.y12321ytny!!..!!@!#@!@.!6n5
.6@!...!#@!@.!6n576565421ty121yrgt]
<.2.1.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.y.t.1.2.1.ny.2.1.2.1.3.2.6.n5
.6.5.6.5.!.6.2.n1.2.1.3.2.3.2.y.gt
.y.t.y.t.1.2.1.ny.@.!.@.!.#.@.6.n5
.6.5.@.!.#.@.6.n5.!.6.2.1.3.2.y.gt]

Arungratri, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu kalajêngakên Ladrang Sukarsih, laras pelok pathêt nêm

C3.21yt.3.21yty1235654.2.4212g1
[..32.1yt.etw.ety..yteetyetyt223n2
..2353563565321255..55235654212ny
.12.221233.2.1y122.1321y..y3213n2<
..y122.356542121y12356542.44212g1
..32.1yt.etw.et6....66563565321n2
!!..#@!63565321255..55235654212ny
.12.221233.2.1y122.1321y..y3213n2
..y122.356542121y12356542.44212g1]
<.3.2.3.5.6.4.2.1.3.2.y.t.2.3.2.g1
[.2.1.y.t.y.t.1.y.3.2.1.y.3.6.3.n2
.3.2.6.5.6.5.3.2.3.5.6.5.6.4.1.ny
.3.2.1.y.1.y.3.2.3.2.1.y.3.6.3.n2
.1.y.3.2.5.4.2.1.3.2.y.t.2.3.2.g1]
[.2.1.2.n1.3.5.3.n2.y.t.y.nt.2.3.2.g1
.2.1.5.n6.@.!.@.n6.3.2.3.n5.!.6.3.g2
.3.2.3.n5.!.6.3.n2.y.t.y.nt.2.3.2.g1]

Jiwaraga, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Uluk-uluk pelok pathêt nêm.

C3.21yt.y3.21yt.2.2.321.3.2.1ygt
.tttwwet24542121....11213212.1ynt
[.tttwwet24542121....11213212.1ynt
.tttwwet24542121....11213212.1ynt<
66..66563565321255..55235654212g1
3212.1ytwetyete2.123.123.123212n1
3212.1ytwetyete2.123.123.123212n1
3212.1ytwetyetew..weytew66.5335n6
....66563565321255..55235654212g1
....!!@!#@!@.!65..5676565421ytent]
<.3.6.5.6.3.5.3.2.3.5.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.y.t.2.4.2.1.2.1.3.2.3.2.y.nt
.y.t.y.t.2.4.2.1.2.1.3.2.3.2.y.nt
.y.t.y.t.2.4.2.1.2.1.3.2.3.2.y.nt
.3.6.5.6.3.5.3.2.3.5.3.2.3.2.y.gt]<
< [.e.w.e.nt.e.w.t.ny.2.1.2.n1.2.1.y.gt
.e.w.e.nt.e.w.t.ny.2.1.2.n1.2.1.5.g6
.5.6.5.n6.@.!.5.n3.5.3.5.n3.6.5.3.g2
.3.2.5.n6.2.3.5.n6.2.1.2.n1.2.1.y.gt

--- 3 ---

Bujăngga Tawang, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu kalajêngakên Ladrang Mangu pelok pathêt nêm.

C3.21y.3.21y.yy.yy12.3.2.1.gy
[..y1321y33..1232....22123312.12ny
..y1321y33.56356....66567756.52n3
..35765377..5676...67653223.123n2<
....22123312.12y...y35325654212gy]
<.3.2.5.3.1.2.1.y.3.6.3.2.5.4.1.gy
[.1.y.1.y.3.6.3.2.3.2.3.2.5.4.1.ny
.1.y.1.y.5.3.5.6.5.6.@.!.@.6.5.n3
.5.3.5.3.@.!.@.6.!.6.5.3.5.3.1.n2
.3.2.5.3.1.2.1.y.3.6.3.2.5.4.1.gy]<
<[.5.6.5.n3.!.6.5.n3.!.6.!.n6.3.5.3.g2
.5.6.5.n3.!.6.5.n3.!.6.!.6.3.5.3.g2
.5.4.1.ny.2.1.t.ne.1.y.t.ny.e.t.e.gw
.t.y.t.ne.1.y.t.ne.1.y.t.ny.e.t.e.gw]

Madusita, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Gonjang-ganjing Letho, pelok pathêt nêm.

Cttytewe.tt.ty123312.y.gt
[.tttwwe5!@!6541266.532121312.1ynt
.tttwwe5!@!6541266.532121312.1ynt
.tttwwe5!@!6541266.532121312.1ynt<
wetytewe..tytewett..ty121312.1ygt]
<.1.y.t.e.t.y.t.e.y.t.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.y.t.!.6.3.2.6.5.3.2.3.2.y.nt
.y.t.y.5.!.6.3.2.6.5.3.2.3.2.y.nt
.y.t.y.5.!.6.3.2.6.5.3.2.3.2.y.nt
.1.y.t.e.t.y.t.e.y.t.3.2.3.2.y.gt]
>.1.@.g!
[.#.@.6.n5.!.6.5.n6.!.@.6.n5.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.5.2.n1.2.1.2.n1.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.5.2.n1.2.1.2.n1.2.1.@.g!]

Gêndhing Ladhu kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Kapang-kapang, laras pelok pathêt nêm.

C6.6.6.565.5.6.3.2.2.3.6.g5
[..532365..65356!....!!@!#@!@.!65
....55.6!@!65323....33235654212n1
.21y12y13532.12y..21ytye..eyety1
23..33..33.2.1yt22..22.3565421ynt<
....ttyty12.21yty12.21yt.yteytet
11..11213212.1yt22..2321..32.1ynt
11..321yetytwwewtewtwetyetytwwew
66..6656@#@!6535..536532..23563g5]
<..56765322.35.65232523567654212ny
.3.2.1.y3532321y22..22.35654212gy
[.12321yt.etw.ety.12321yt.etw.etny
212321yteetwtety33..33536532356n5
..56765322.35.65232523567654212ny
.3.2.1.y3532321y22..22.35654212gy]<
<[.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.2.3.n5.6.4.1.gy
.3.5.1.ny.3.5.3.n6.5.6.5.n6.2.3.5.g6
.3.5.3.n2.6.5.3.n2.3.5.6.n4.1.2.1.gy]

Gêndhing Sêmbawa P. 5, minggah L. Sêmbawa, kangge sêkatèn (utawi kangge gêndhing bonang).

g3
[..325321.312352n3..325321.312356n5
....55.67656532n3123.5321.312352g3]

--- 4 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 3 dari 18

Bontit, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Wani-wani, pelok pathêt nêm.

Cetw.6.6.2.3.5.6.!.g6
[..6!6535.352.365.352..23565421ynt
.y12.1yt22..2321....11213212.1ynt
.y12.1yt22..2321....11213212.1ynt<
wetyetew..wety16...6@!65!!..#@!g6]
<.w.e.t.w.t.e.t.w.t.e.t.w.y.e.y.gt
[.2.1.2.y.3.6.3.2.6.5.3.2.y.t.1.ny
.3.2.1.y.3.6.3.2.6.5.3.2.y.t.1.ny
.3.2.1.y.3.6.3.2.6.5.3.2.y.t.1.ny
.t.e.t.w.t.e.t.w.t.e.t.w.y.e.y.gt]<
<[...1...y...e....nt...1...y...e...nt
...w...e...t...ne...y...t...e...gw
...t...e...t...nw...t...e...t...nw
.36523652365212ny.yy.1ty132ytrwrgt]

Gêndhawa kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Sobrang, laras pelok pathêt nêm.

C221yt.1.1.3.2.1yt.1.gy
[..y122..22.3565n3....33235676532n3
..65.323565421ynt<11..321y3532.12gy
..y122..22.3565n3....33235676532n3
..65.323565421ynt11..321y3532.12g6
....66563565321n2!!..#@!6@#@!652n3
..65.323565421ynt11..321y3532.12gy]
<.2.1.2.y.3.2.1.gy
[.1.y.3.2.3.2.5.n3.5.3.5.6.@.!.5.n3
.5.3.6.5.2.4.y.nt.2.1.2.y.3.2.1.gy]<
<[.ytewetny1ytewetny1ytewetny22..112g1
..12356n5!@!6531n2ty1.131n23321ytegt
..ty123n2.21yty1n2.126..5n67767567g6
....665n67767652n3.356765n321yt121gy]

Mênyan Kasilir kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Surung Dhayung, pelok pathêt nêm.

Cw.ety.t.e.tw.wety.2.1.y.gt
[.1.y.1.t.1.yty12....22.35654212n1
.21y.2.1.21yty12....22.35654212n1
.21y.2.1321yty12....22.35654212n1<
32121yte.tw.wtwe.tw.wety.2.1.y.gt]
<.3.2.t.e.t.w.t.e.t.w.t.y.2.1.y.nt
[.1.y.1.t.1.y.3.2.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.2.y.3.2.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.2.y.3.2.3.2.3.5.2.4.2.n1
.3.2.t.e.t.w.t.e.t.w.t.y.2.1.y.gt]
>.@.g!
[.#.@.6.n5.!.6.3.n266..654n5662132ygt
..ty123n2.21yty1n2.365.64n5662132ygt
..ty123n2.21yty1n2.365.64n56621.56g!]

--- 5 ---

Sambul Cilik kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Lere-lere pelok pathêt manyura.

Cw.ety.e.y.e.ty1.2.gy
[.2.1.2.y.2.1.2.6....6656356!653n2
.352.3525654212y..yteet6356!653n2
.352.3525654212y..yteety33..653n2<
56542121yte.et1yety.ety13212.12gy]
<.5.4.2.1.t.e.1.y.t.y.2.1.3.2.1.gy
[.2.1.2.y.2.1.2.3.5.3.5.6.@.!.3.n2
.3.2.3.2.3.2.5.6.!.6.!.6.@.!.3.n2
.3.2.3.2.5.4.1.y.1.y.1.y.!.6.3.n2
.5.4.2.1.t.e.1.y.1.y.2.1.3.2.1.gy]<
<[33..3321y123212ny33..3321y123212ny
.3.12312.31[1]231n2!!..#@!6.356531g2
!!..#@!6.356535n2!!..#@!6.356535n2
..53212y.123212ny33..3321y123212gy]

Gêndhing Bolang-bolang minggah kêndhang kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Gudhawa, pelok pathêt nêm.

C6.6.6.565.!!.!6563565321g2
[..231232..21y123..3565325654212ny
..y1321y..y12353..3565325654212ny
..y13216356!6523!!..#@!6@#@!652n3
66..6656@#@!6535<.!!.#@!63565321g2]
<.@.!.@.6.3.5.3.g2
[.3.2.3.2.3.2.5.3.5.3.5.2.5.4.1.ny
.2.1.2.y.2.1.2.3.5.3.5.2.5.4.1.ny
.2.1.2.y.2.1.2.6.5.6.5.6.@.!.5.n3
.@.!.@.6.@.!.6.5.@.!.@.6.3.5.3.g2]<
<[.321y13n2.321y12n3.253.25n3tty1231g2
.321y13n2.321y12n3.253.25311.ty12g1
66..665n63565321n2.321y12n311.ty12g1
66..665n63565321n2.321y12n36535321g2
6!6@6!6n56!6@6!6n56!6@6!6n53365321g2
6!6@6!6n56!6@6!6n56!6@6!6n53365321g2]

Suraningrat kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Klunyat, laras pelok pathêt barang.

C2.2.2.u23.3.2.u23.u32.u.gy
[..yutyuy..ytuyte..etuyteuu..tyuy
ee..eeteytet2232..232uyu.2.uytent
.y.etyet..ytetyu22..2uyt..twetyt
33..33.5676532u256532uty33..653n2
.32u.3.266.76535..567656356532u2
..23.53266.76535..567656356532un2<
56532utyetytwwewtewtwetyetytww32
....22.343232uyu..232uytetyu32ugy]
<.5.3.u.y.2.3.u.6.5.6.5.3.5.3.u.gy
[.2.u.t.y.2.u.2.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.u.y.3.2.3.u.2.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.u.y.3.2.3.2.7.6.7.6.@.7.5.6.3.n2
.5.3.u.y.2.3.u.6.5.6.5.3.5.3.u.gy]<
<[.@.u.3.n2.6.7.6.n7.6.7.5.n6.3.2.u.gy
.2.u.t.ny.2.u.t.ny.2.u.t.ny.3.6.3.g2]

Sri Katon kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Kusumasmara, pelok pathêt barang.

C667653566.76532u232.u.gy
[..yutyuy..yu232nu..32.uyu23432uynu
..32.ut6<3567653n566.76532u232.utgy
77..76563567652n377..76563567652n3
.576....66.3653n566.76532u232.utgy]
<.@.7.5.n3.5.6.3.2.3.2.u.gy
[.u.y.2.3.5.3.2.nu.2.u.2.3.5.3.2.nu
.3.2.7.6.@.7.5.n356[2]32[3]32[4]ugy[5]]<
<[.7.6.@.n7.5.6.5.n3.5.6.3.n2.3.2.u.gy
.u.y.3.n2.3.u.3.n2.3.2.5.n3.u.2.u.gy]

--- 6 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 4 dari 18

Srênggara, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Mêmbat, pelok pathêt barang.

C3.3.2.32u.yy.yu2u.2.y.t.ge
[.tyu....uu232uyu22..22u233.2.utny
..yutyuy33.56756....6656356532un2
.32u.3.26567653277..7767.#.@765n6
35676532.32u.3.2uy.u232u.2.y.twge
66..66563567652377..76563532.utny
33..6532.32u.3.2u6..66563567653n2
.32u.3.26567653277..7767.#.@.75n6<
<.@.7.3.2.3.u.3.2.u.y.2.3.u.y.t.ge
[.t.e.2.u.2.3.2.u.2.3.2.u.3.2.u.ny
.u.y.u.y.u.y.5.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.3.2.u.y.3.6.3.2.5.3.2.u.3.2.7.n6
.@.7.5.3.5.6.5.3.2.u.2.3.u.y.t.ge]<
<[....335n3676532un26567653n2u232.utgy
..yutyuny323.32uny.23.32uny3352565g3]

Gêndhing Gonjing, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Lompong Kèli, pelog barang.

C3.2u2.u.y.3.2u2.u.y.yy.yu23uu32.u.gy
[..yutyuy..yu2353....33.5676532un2
.32u.3.2.32uyu23....33.5676532un2
.32u.3.2.32uyu23....33.5676532un2
56532uty..yu2343..32.uytetyu32ugy
....66563567652377.65356356532un2
56532ut63567652356.76532.uty353n2
.32u.3.2.32uyu23....3353676532un2<
<.5.3.u.y.2.3.u.6.@.7.3.2.3.2.u.gy
[.u.y.u.y.u.y.2.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.3.2.3.u.2.u.2.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.3.2.3.u.2.u.5.6.7.6.@.7.5.6.3.n2
53uy23u6@73232ugy[6]]<
[.5.3.7.n6.5.3.7.n6.3.5.3.n2.u.y.3.g2
.u.y.3.n2.u.y.3.n2.7.6.5.n3.u.2.u.gy]

Gêndhing Umbag Jlaprat, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Moncèr, pelog pathêt barang.

C66753..356532u232.u.gy
[..yutyuyetyu32uny22..232u.3.2.utny<
33..653256532utny....66563567653g5
..56765366.7653n576565323676532un2
..232uty33.4234n366.76532u232.utgy]
<.3.u.3.n2.3.2.u.6.7.6.3.g2
[.3.2.u.6.@.7.3.n2.3.2.u.6.@.7.3.n2
.5.3.5.6.@.7.5.n3.@.7.3.2.3.2.u.gy<
.3.2.5.3.u.2.u.ny.3.2.5.3.u.2.u.ny
.5.3.5.2.3.u.3.n2.3.2.7.6.7.6.3.g2]
<[.5.3.7.n6.@.7.3.n2.3.u.3.n2.5.3.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.6.5.3.n2.5.3.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.6.5.3.n2.5.3.u.g6]

Genjungsari, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Langên Gita, pelok pathêt barang.

C66753.22.2u23uu32.u.gy
[33..653256532utn6....66563567652n3
77.653563567652n3<22..2u236532.utg6
....66563567652n377.653563567652n3
.576...63567652n322..2u236532.utgy]
<.2.u.2.3.u.2.u.gy
[.u.y.2.3.5.3.u.n2.3.2.3.2.5.3.u.n6
.@.7.3.2.u.y.3.n2.3.2.5.3.u.2.u.gy]<
<[.2.3.2.nu.3.2.u.n6.7.6.7.n6.@.7.5.g3
.6.7.5.n6.@.7.5.n3.u.2.5.n3.u.2.u.gy]

--- 7 ---

Mêndat, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu kalajêngakên Ladrang Kêmbang Tanjung, pelok pathêt barang.

C.2.2.2.u23.3.2.u23.23u.2.gy
[.2.u.2.y.2.u.2.6..67@767653532un2
.32u.3.256532ut6..67@767653532un2
.32u.3.256532ut6..67@767653532un2<
56532uyuyte.etyu22..232u.3.2.utgy]
<.5.3.2.u.t.e.y.u.3.2.5.3.u.2.u.gy
[.2.u.2.y.2.u.2.6.7.6.7.6.@.7.3.n2
.3.u.3.2.5.3.u.6.7.6.7.6.@.7.3.n2
.3.u.3.2.5.3.u.6.7.6.@.7.5.6.3.n2
.5.3.2.u.t.e.y.u.3.2.5.3.u.2.u.gy]<
<.7.6.7.6.@.7.5.n3.6.7.5.n6.3.2.u.gy
.2.5.3.n2.3.u.3.n2.3.u.3.n2.3.2.u.gu
.3.5.3.n2.3.u.3.n2.3.u.3.n2.3.2.u.g6

Bujăngga Brăngta, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Gonjang Laras, pelog barang.

C3.2u2.u.y.3.2u2.u.y.6.6.6.6.7.6532g3
[...36532.uty.twne...36532.uty.twne
...36532.uty.twne66.76532u232.utgy
...y353256532utny...y353256532utny
.uty353233.4234n3<77..76563532.5.g3]
<.6.7.5.6.3.2.5.g3
[.5.3.5.2.3.2.5.n3.5.3.5.2.3.2.5.n3
.5.3.5.2.5.3.7.n6.@.7.3.2.3.2.u.gy<
.u.y.3.2.3.2.u.ny.u.y.3.2.3.2.u.ny
.u.y.3.2.5.6.5.n3.6.7.5.6.3.2.5.g3]
<...3...2...u...ny...3...6...3...n2
.23.32u2.23.32un2.23.32uy.ety.etgy
[2u2y2u2y2u2y2u2ny33..33.5676532un2
.23.32u2.23.32un2.23.32uy.ety.etgy
2u2y2u2y2u2y2u2ny33..33.567.6535n6
.j567.7656.j567.765n6.j567.7653.u23.u2g3
656365636563656n366..67657632u23n2
.23.32u2.23.32un2.23.32uy.ety.etgy]

Gandês, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Gonjang, laras pelok pathêt barang.

C.2.2.2.uyt.2.2.2.uyt.ye.etyu.3.2.u.gy
[.2.u.2.y.2.uyu23....3353676532un2
.32u.3.2.32uyu23....3353676532un2
.32u.3.2.32uyu23....3353676532un2<
56532uyt.ye.eyet.ye.etyu.3.2.utgy]
<.5.3.y.t.y.e.y.t.y.e.y.u.3.2.u.gy
[.2.u.2.y.2.u.2.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.3.u.3.2.3.u.2.3.5.3.5.6.@.7.3.nn2
.3.u.3.2.3.u.2.3.5.3.5.6.3.5.3.n2
.5.3.y.t.y.e.y.t.y.e.y.u.3.2.u.ggy]<
<[.3.2.u.ny.3.6.3.n2.3.2.3.2.3.2.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.3.2.3.n2.3.2.u.gy
.3.2.u.ny.3.7.5.n6.7.6.@.n7.5.6.5.g3
.5.3.5.n6.3.5.3.n2.3.2.3.n2.3.2.u.gy]

Kêmbang Gayam, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Dhêngklung Sari, laras pelok pathêt barang.

C3323u23.6676532u232.u.gy
[..yutyu63567653n256532ut63567653n2
56532uty33.4234n3<66.76532u232.utgy]
<.5.6.3.2.3.2.u.gy
[.u.y.u.6.@.7.3.n2.5.3.u.6.@.7.3.n2
.5.3.u.y.5.6.5.n3.6.7.3.2.3.2.u.gy]<
<[.u232utny33..653n25256535n2yu232utgy
.u232utny33..653n25356535n2yu232utgy
.666757n63567653n2.352.35n2yu232utgy]

--- 8 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 5 dari 18

Gêndhing Sumirat, kêthuk sakawan awis, minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Goyang pelog barang

C2.2.2.u23.3.2.u23.u32.u.gy
[33..6532.32u.3.2uy..yy.u234.2343
.237....77.6535635676532.32u.3.n2
uy..3532.32u.3.2uy..yy.u234.2343
.237....77.6535635676532.32u.3.n2
uy..3532.32u.3.2uy..yy.u234.2343
.237....77.6535635676532u232.utny<
22..232u232uytwe..eyetyu232uytye
22..22.356.765232u2.2u236532.utgy]
<.2.u.t.e.y.u.t.3.5.2.5.3.u.2.u.gy
[.2.3.u.y.2.3.5.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.3.2.3.2.3.2.5.3.5.3.5.6.@.7.3.n2
.3.2.3.2.3.2.6.7.6.7.5.6.@.7.3.n2
.5.3.2.u.t.e.y.u.3.2.5.3.u.2.u.gy]<
<[.5.3.7.n6.@.7.6.n7.6.7.5.n6.3.2.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.6.7.3.n2.3.2.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.6.7.3.n2.3.2.u.g6]

Gêndhing Madya Supêna, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Supêna, pelok pathêt barang.

C667653566.76532u232.u.gy
[..yutyuy22..232nu..u2yu2u33..653n2
56532uyu23432uynu<33..6532u232.utgy
..yutyuy22..232nu..u2yu2u33..653n2
56532uyu23432uynu33..6532u232.utgy
....66563567652n377..76563567653n2
55..552356532uynu33..6532u232.utgy]
<.2.u.2.3.u.2.u.gy
[.u.y.2.3.5.3.2.nu.3.2.u.6.@.7.3.n2
.u.y.3.2.5.3.2.nu.2.u.2.3.u.2.u.gy]
<[.u.y.2.nu.3.6.3.n2.3.2.3.nu.3.2.u.gy
.u.y.2.nu.3.6.3.n2.3.2.3.nu.3.2.7.g6
.7.6.@.n7.5.6.5.n3.5.6.3.n2.3.2.u.gy]

Lalêr Mêngêng kêthuk kalih awis, minggahipun kadamêl ladrangan, kaparêng dalêm kangjêng kaêlih pelok pathêt barang.

C5.5.53567.7.7.6.535.2356g5
[....5565..567656.5676535.7.6532n3
55..552356532uyu.2.uytent
.yt.tyu2.3.2.uy5....55..5565356n7
.#.@.76535.2356g5]<
<[.6.5.6.n5.6.5.6.n7.@.7.6.n5.7.6.5.g3
.5.3.6.n5.2.3.2.nu.2.3.2.nu.2.u.y.gt
.y.t.3.n2.3.2.y.n5.6.5.6.n5.6.5.6.g7
.6.5.6.n7.#.@.6.n5.6.3.6.n5.3.2.6.g5]

Miyanggong, kêthuk kalih awis, kalajêngakên Ladrang Ganggong Tirta, laras pelok pathêt barang.

C66365.632.3.g5
[....3565..567656..675676356532un2
..3532u2.uyt.yu2..3532u2.uyt223n2
.ut6<...63567653n5..5676323532.uygt]
<.3.6.5.6.3.n5.6.5.3.2.3.2.6.g5
.6.5.7.6.3.2.6.n5.7.6.7.6.3.2.3.n2
.3.2.3.2.3.2.7.n6.7.6.7.6.3.2.6.g5
[363537363532363n53635373635323u3n2
3u3235323u32353n6353635323532363g5]<
<[3632363n53736353n266.7653n53352363g5
3632363n53736353n266.7653n53352363g5]

Gêndhing Buntaran, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Mesa Kurda, laras pelok pathêt barang.

C66753..356532u232.u.gy
[..yt33.yetyutyuny..yutyuy33.4234n3
....33.5676532un2<65676532u232.utgy]
<.3.u.3.2.3.2.u.gy
[.u.y.2.u.3.2.u.ny.u.y.u.6.@.7.5.n3
.5.3.5.6.@.7.3.n2.3.u.3.2.3.2.u.gy]<
<[2u232utny2u232utny2u232utny3352356g5
.567652n3676532un26567653n256532utgy]

--- 9 ---

Ranumaya, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Lipursari, laras pelok pathêt barang.

C6.6.6.565.77.7656356532ug2
[56532uyu33..653n256532uyu33..653n2
.uy5....55.6765n6<..6765357656353g2]
<.@.7.6.5.7.6.3.n2
[.3.2.3.u.2.u.3.n2.3.2.3.u.2.u.3.n2
.3.2.6.5.6.5.7.n6.@.7.6.5.7.6.3.g2]<
<[...3...2...3...n233..33..33.2532nu
32ytetyu32ytetynu33..33yu22.3ug2[7]
...3...2...3...n233..33.567.6535n6
..353576..35356n7....7656..65.2.g3
676523536765235n366..66356765323nu
32ytetyu32ytetynu33..33yu22.3.u.g2]

Gêndhiyêng, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Lèngkèr, thuthukan andhawahi, pelog barang.

C3.3.2.32u..232uytetyu.2.gy
[..yu32uy33..653n256532uty33..653n2
55..552356532uynu<..232uytetyu32ugy
..yu32uy33..653n256532uty33..653n2
55..552356532uynu..232uytetyu32ugy
77..7656356532un277..7656356532un2
55..552356532uynu..232uytetyu32ugy]
<.3.2.y.t.2.u.t.gy
[.u.y.u.y.u.y.3.n2.5.3.u.y.u.y.3.n2
.3.2.3.5.6.3.2.nu.3.2.y.t.2.u.t.gy]<

Ngandhap punika ladranganipun nyandhak gong nêm kawêng sami kawêng.

<[.t.e.u.ny.t.e.u.ny.u.y.2.n3.u.y.t.ge
.t.e.u.ny.t.e.u.ny.u.y.2.n3.u.y.t.ge
.6.7.@.n7.#.@.7.n6.7.6.@.n7.5.6.5.g3
.5.3.5.n6.5.3.7.n6.@.7.5.n3.u.2.u.gy
.5.3.5.n6.5.3.7.n6.@.7.5.n3.u.2.u.gy]

Pocung, minggah kêndhang, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Kudus, pelog barang.

Cy.u23.3.3.2.3.2uy.3.g2
[..2uyu32..2uyu2n3....33.56756.52n3
.576532u3532.utny<.uty.u23.2uy353g2]
<.u.y.2.3.u.y.3.g2
[.3.2.3.2.3.2.5.n3.5.3.5.3.7.6.5.n3
.7.6.2.u.3.2.u.n6.@.7.5.3.u.y.3.g2]<
<[.32.232nu.yty232nu55..235n6532u353g2
.32.232nu.yty232nu55..235n6532u353g2
66.7652n36567652n3.576532nu32uy353g2]

Majêmuk, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kênongipun kênong gangsal gong, pelog pathêt barang.

C2.2.2.uyt.2.2.2.uyt.3.3.2.u.2.y.3.g2
[..3.2u2.32u2yu3n256532uty..yu234n3
....33.56756.53n256532uty.u232utny<
..3.2u2.32u2yu3g2]
Kaimba sêpên mawi ladrangan. Ladranganipun ladrangan Wilujêng
<.2.u.2.u.3.2.u.gy

Ladrang Wilujêng

[.2.u.2.u.3.2.u.ny.u.y.u.y.u.6.5.n3
.5.3.5.6.@.7.3.n2.5.3.u.y.2.3.u.ny
.2.u.2.u.3.2.u.gy]Ladrang Wilujêng
<[2u232utny33..653n256532utny2u232utgy
2u232utny33..653n256532utny2u232utg6
.666757n63567653n266..757n6j76732.utgy
2u232utny33..653n256532utny2u232utgy]Suwuk

--- 10 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 6 dari 18

Gondrong Pêngalih, kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Alas Kobong, salendro pathêt nêm.

C2.2.1y123..65..321y132.1ygt
[.tttwwet22..2321..32.1yt22..2321
..32.1yt22..2321..32.12yetytwwen2
11..2321321y2321321y2321.1ytety1
..12y12356532121..32.1yt22.y123n2
..23567635653212y12.y12.2321y123
65353212.321y123..65.321y132.1ynt<
11..321yetytwwewtewtwetyetyt2232
..y122y122.1y123..653212565321ygt]
<.1.y.t.e.t.y.3.2.5.3.2.1.3.2.1.gy
[.3.2.y.t.y.t.1.y.3.2.y.t.y.t.1.ny
.3.2.y.t.y.t.1.y.5.3.5.3.!.6.5.n3
.1.2.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.5.3.y.nt
.1.y.t.e.1.y.3.2.5.3.2.1.3.2.1.gy]<
<[.t.e.1.ny.t.e.1.ny.2.3.5.n3.5.3.1.gy
.t.e.1.ny.t.e.1.ny.2.3.5.n3.5.3.1.gy
.t.e.1.ny.t.e.1.ny55..553n57656532g3
j253j253j253j25n3..23556n5..21..2n13532.12gy]

Lêbu Kasilir, kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Gleyah, salendro pathêt nêm.

C2.2.1y123.3.3.5.6.6.3.6.g5
[.6536535..65356!#@65356!#@!@.!65
....552355765323..2356535653212n1
..12y1213212.12yetyuytwe..eyety1
23..33..33.2.1yt22..2232565321ynt
.tttwwetuyteytety12.21ytuyteytet
11..11213212.1yt22..2232565321<ynt
11..321yetytwwewtewtwetyetytwwew
66..665635653212.321y123..56.53g5]
<2ny.3.2.1.y.3.2.1.y.1.y.3.2.5.3.1.gy
[.1.y.3.2.y.t.1.y.1.y.3.2.y.t.1.ny
.1.y.3.2.y.t.1.y.5.3.5.3.5.2.6.n5
.6.5.3.2.3.2.6.5.6.5.3.2.5.3.1.ny
.3.2.1.y.3.2.1.y.1.y.3.2.5.3.1.gy]<
<[.1.y.e.nt.1.y.e.nt.3.2.3.n2.5.3.1.gy
.1.y.e.nt.1.y.e.nt.3.2.3.n2.5.3.1.g6
.@.!.5.n3.!.6.5.n3.5.3.5.n2.5.3.1.gy]

Klênthung Winangun, kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Klênthung, laras salendro pathêt sanga.

C5.5.5356!.!.@.6.535.2356g5
[....3565.2.35635.3.6.3.522.35676
....665677..5676...6765322.y123n2
....22321yt.ty12....22321yt.ty12
y12.y12.y1232132565321213212.1ynt
.y1.121ytew.weyt.y1.121ytew.weyt
11..11.235.65312565321213212.1ynt
11..321yetytwwewtewtwetyetytwwew
55..55..5565356!<..#@.!6535.2356g5]
<.#.@.6.5.2.1.y.gt
[.2.1.y.t.2.3.1.y.3.2.3.5.!.6.3.n2
.6.5.3.2.y.t.3.2.3.5.2.1.2.1.y.nt
.2.1.2.y.2.1.y.t.2.1.2.y.3.2.6.n5
.6.5.6.5.!.6..2.1.3.2.y.t.2.1.y.gt]<
<[y12.21ynty12.21ynty12.21ynt!!..#@!g6
.66.665n67653236n56532123n2321yty1g2
33..335n35676532n355..765n32132.1ygt]

Klênthung Winangun kalajêngakên Ladrang Klênthung Kapatihan.

--- 11 ---

Lêntrêng, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Giyak-giyak, salendro pathêt sanga.

C556!6.6!.@@!65323212g1
[....11ty11.23532....22.35653212n1
.21y.2.1..123532....22.35653212n1
.21y.2.1..123532....22.35653212n1
3532.12y2321ytet..5676565323212g1
....11ty11.23532....22.35653212n1
.21y.2.1..123532....22.35653212n1
.21y.2.1..123532....22.35653212n1
3532.12y2321ytet..5676565323212g!
....!!@!#@!@.!65..5676565323212n1
.21y.2.1..123532....22.35653212n1
.21y.2.1..123532....22.35653212n1<
3532.12y2321ytet..5676565323212g1]
<.3.2.1.y.2.1.6.5.6.5.!.6.2.3.2.g1
[.2.y.2.1.2.1.6.5.6.5.6.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.2.1.6.5.6.5.6.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.2.1.y.t.y.t.y.t.2.3.2.n1
.3.2.1.y.2.1.6.5.6.5.!.6.2.3.2.g1]<
<[...2...1...5...n6...5...6...3...n2
..2j35j67j.675...2...n1...2...1...y...gt
...2...1...y...nt...2...5...2...n1
...2...1...2...n1..y.t.y.t.y.ty.g1]

Pucangsawit, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Boyalali, salendro pathêt sanga.

C22y2132yt.2.g1
[..32.1yt22..232n1..32.1yt..ty123n2
.365...57656531n2<11..ty125321ytegt
22..23212321ytent22.356357656531n2
66.765357656531n211..ty125321ytegt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!@.!6n5
....55.67656532n13532.1yt22..232g1]
<.3.1.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.2.1.2.1.y.nt.2.1.y.t.y.t.3.n2
.3.2.3.5.!.6.3.n2.3.5.2.1.2.1<.y.gt]
<.@.g!
[.#.@.6.n5.!.6.3.n2.5.6.3.n5.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.1.y.nt.2.1.6.n5.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.1.y.nt.2.1.6.n5.2.1.@.g!]

Jambe Wigar, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Bali Kalihan, salendro pathêt sanga.

C22y213312.y.gt
[22..53212321ytent22..22.3567.567n6
....66567767653n5<..5653236532356g5
765653236532356n511..11213532.1ynt
22..53212321ytent.ww.wety.2.1ytegt]
<.6.5.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.1.y.3.2.6.n5.6.5.2.1.2.1.y.nt
.2.5.2.1.2.1.y.nt.e.w.t.y.2.1<.y.gt]
<.@.g!
[.#.@.6.n5.!.6.3.n2.3.5.2.n1.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.5.2.n1.2.y.2.n1.2.1.y.nt
.2.1.y.nt.2.5.2.n1.2.y.2.n1.2.1.@.g!]

Kêmbang Jambe, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Banyak Lumban, salendro sanga.

C221yt.yt.ty121312.1ygt
[.yt.ty121312.1yn5....55.67656532n1
3532.1yt.y12.1ynt<.yt.ty121312.1ygt
.yt.ty121312.1yn5....55.67656532n1
3532.1yt.y12.1ynt.yt.ty121312.1ygt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!@.!6n5
765653213532.1ynt.yt.ty121312.1ygt]
<.y.t.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.3.2.3.2.y.nt.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.1.2.1.3.2.6.n5.!.6.3.2.3.2.y.gt]<
<[1y121y1nt1y121y1nt1y121y1nt22.y123g2
.22y123n23565321n23235653n211.2356g5
.323563n5.323563n522..532n12321ytegt]
Yèn suwuk,
.y121y1nt1y121y1nt1y121y1nty121ytegtsuwuk.

--- 12 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 7 dari 18

Gêndhing Kincang, kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Sêkar Gadhung Wanasaba, salendro pathêt sanga.

C1.1.1.y12.2.1.y12.121.y.gt
[22..2321321y2321yt..55.676565312
66..66567767653576565321.21y232n1
yt..2321321y2321yt..55.676565312
66..66567767653576565321.21y232n1
yt..2321321y2321yt..55.676565312
66..665677676535765653213532.1ynt<
11..321yetytwwewtewtwetyetytwwew
11..11.235.653121y1.13125321ytegt]
.1.y.e.w.t.y.e.w.3.1.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.3.2.y.t.3.2.3.5.2.1.2.1.y.nt
.y.t.3.2.y.t.3.2.3.5.2.1.2.1.y.nt
.y.t.3.2.y.t.3.2.3.5.2.1.2.1.6.n5
.!.6.3.2.3.5.3.2.5.6.3.5.2.1.y.gt]<
<[.y.t.2.n1.y.t.2.n1.2.1.5.n6.3.5.y.gt
.y.t.2.n1.y.t.2.n1.2.1.5.n6.3.5.@.g!
.#.@.6.n5.6.5.2.n1.2.1.5.n6.3.5.y.gt]

Teja Kusuma, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Patma Laras, salendro pathêt sanga.

C22y2132yt.2.g1
..1235657656532n1.yt.ty123565321n2
....22356535321n211..ty125321ytegt
[.yt.ty125321ytent22..22356535321n2
....22356535321n2<11..ty125321ytegt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!@.!6n5
....55356675232n1.21y23212321ytegt]
<.3.1.3.2.3.2.y.gt
[.2.1.2.1.3.2.y.nt.3.2.3.5.!.6.3.n2
.5.6.3.5.!.6.3.n2.3.1.3.2.3.2.y.gt
.2.1.2.1.3.2.y.nt.@.!.@.!.#.@.6.n5
.6.5.@.!.@.6.3.n2.3.5.3.2.3.2.y.gt]<
<[.tttwwen57656532n15676532n12321ytegt
.tttwwen57656532n15676532n12321ytegt
!!..!!@n!#@!@.!6n57623567n63565321g2
66.7653n57656532n15676532n12321ytegt]

Gêndhing Daludag, kêthuk sakawan awis minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Sumilir salendro pathêt sanga.

C5.5.5356!.!.@.6.535.2356g5
[....55.676565312..2y123235653212
66..665677675676...676532353212n1
55.2356576565321.21y23213532.1yt
.yt.ty121312.1yt22..22.35653212n1
.21y232156765321567653213532.1yt
.yt.ty121312.1yt22..22.35653212n1<
22.y12325321ytet.yt.ty121312.165
....55..5565356!#@!@.!6535.2356g5]
<n2
321yty12321yty12.3.5.3.2.3.2.y.gt
[.1.2.y.t.3.2.y.t.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.1.2.1.3.2.y.t.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.1.2.1.3.2.6.5.6.5.6.5.!.6.3.n2
.y.t.3.2.3.5.3.2.3.1.3.2.3.2.y.gt]<
<[.y.t.2.n1.2.y.2.n1.5.6.2.n1.2.1.y.gt
.y.t.2.n1.2.y.2.n1.5.6.2.n1.2.1.6.g5
.!.6.2.n1.5.6.@.n!.#.@.6.n5.2.1.y.gt]

Sawunggaling salendro 9.

C22y2132yt.2.g1
[..32.1yt22..232n1..32.1yt22..232n1
..32.165..52356n5<7656531266.7653g5
7656353266.7653n52356353266.7653n5
....55.67656532n13532.1yt22..232g1]
<.6.5.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.2.1.2.1.y.nt.2.3.2.1.2.1.y.nt
.3.2.3.5.!.6.2.n1.3.2.y.t.2.5.2.g1
.2.1.y.t.2.5.2.n1.2.1.y.t.2.5.2.n1
.2.1.6.5.3.2.6.n5.!.6.3.2.3.2.y.gt]

Sawunggaling punika kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan.

--- 13 ---

Gêndhing Watang Kumitir, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Kewakar, salendro pathêt sanga.

Cttytewe.tt.ty12.y21.y.gt
[....tt..tt.etwent..ty21yt22.y123n2
....22.35653212n1<567653212321ytegt
....tt..tt.etwent..ty21yt22.y123n2
....22.35653212n1567653212321ytegt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!6531n2
66.765357656532n1.21y.2.12321ytegt]
<.2.y.2.1.2.1.y.gt
[.y.t.2.1.2.1.y.nt.3.2.3.5.!.6.3.n2
.5.6.3.5.!.6.3.n2.3.1.3.2.3.2.y.gt]<
<[..ty123n21yty123n25676532n12321ytegt
..ty123n21yty123n25676532n12321653g5
j56j!@j56j!@j56j!@j!6n57656532n15676532n12321ytegt]

Mênyan Kobar kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Căndra Upa, salendro pathêt sanga.

Cw.etyte.tw.wety.2.1.y.gt
[.1.y.1.t.1.yty12....22325653212n1
.21y.2.1.21yty12....22325653212n1
.21y.2.1.21yty12....22325653212n1<
32121yte.tw.wtwe.tw.wety.2.1.y.gt]
<.3.2.t.e.t.w.t.e.t.w.t.y.2.1.y.gt
[.1.y.1.t.1.y.1.2.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.2.y.3.2.3.2.3.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.2.y.3.2.3.2.3.5.2.3.2.n1<
.3.2.t.e.t.w.t.e.t.w.t.y.2.1.y.gt
<.@.g!
[.#.@.6.n57656531n266.7653n5662132ygt
..ty123n2.21yty1n2.365.63n5662132ygt
..ty123n2..23567n67653235n62321.56g!]

Gêndhing Jaka Calunthang, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Rangsang Ngayoja, salendro sanga

C2.356.6.6.!.5.2.1.y.gt
[22..23212321ytent..ty21yt22.3212n1
567653215676532n1<66.76535.2.1ytegt
!!..!!@!#@!@.!6n5.6@!...!#@!@.!6n5
765653215676532n166.76535.2.1ytegt]
<.5.6.3.5.2.1.y.gt
[.2.1.2.1.3.2.y.nt.2.1.6.5.!.6.2.n1
.2.1.6.5.!.6.2.n1.5.6.3.5.2.1.y.gt]<
<[.yt.ty1n23532.16n57656532n12321ytegt
.yt.ty1n23532.16n57656532n12321ytegt
.56!@!6n5.56!@!6n57656532n12321ytegt]

Mandul, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Lara Nangis, salendro pathêt sanga.

C1.1.1.y12.2.1.y12.12y.1.gt
[.1.y.1.t.1.y.1.5..5676565323212n1
.21y.2.13532.165..5676565323212n1
.21y.2.13532.165..5676565323212n1<
3532.12yetew.ety11..3212.12y.e.gt]
<.3.2.1.y.e.w.t.y.2.1.3.2.1.y.e.gt
[.1.y.1.t.1.y.1.5.6.5.6.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.3.2.6.5.6.5.6.5.!.6.2.n1
.2.y.2.1.3.2.6.5.6.5.!.6.2.3.2.n1
.3.2.1.y.e.w.t.y.2.1.3.2.1.y.e.gt]<
<[.2.1.y.nt.2.1.5.n6.5.6.5.n6.3.5.3.g2
.6.5.3.n2.6.5.3.n2.3.2.3.n5.2.1.y.gt]

--- 14 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 8 dari 18

Gêndhing Sira Mulya, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Mênggak Layar, salendro sanga.

Cw.ety..21.yte.wwetyegt
[22..23212321ytet....55.67656531n2
..3532121yt.ty12.365..567656532n1
.21y.2.156765321567653213532.1ynt
22..53212321ytet.ww.wety.2.1ytegt
!!..!!@!#@!@.!65.6@!...!#@!6531nnn2
66.7653576565312.365..567656532n1
.21y.2.156765321567653213532.1ynt<
22..53212321ytet.ww.wety.2.1ytegt]
<.1.2.y.t.1.2.y.t.e.w.t.y.2.1.y.gt
[.1.2.y.t.3.2.6.5.6.5.6.5.!.6.2.n1
.2.1.2.1.2.1.6.5.6.5.6.5.!.6.2.n1
.2.1.2.1.3.2.y.t.y.t.y.t.2.3.2.nnn1<
.3.2.y.t.1.2.y.t.e.w.t.y.2.1.y.gt]
<.@.g!
[....!!@n!#@!@.!6n57656532n12321ytegt
.tttwwent2353212ny22.3563n52321ytegt
.tttwwent2353212ny22.3563n5232j12j35j6!j.@g!]

Gêndhing Brilop, kênong satunggal kalih gong, minggah Ladrang Èsprès. Laras salendro pathêt sanga.

C22y212321.y.gt
[22..23212321ytennt22..53212321ytegt
yy..23212321ytent..5676532321ytegt
22..53212321ytent765653212321ytegt
..5676567767653n5765653212321ytegt]<
<[.2.1.y.nt.2.1.y.nt.y.t.2.n1.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.1.y.nt.!.6.2.n1.2.1.6.g5
.6.5.!.n6.@.!.6.n5.!.6.2.n1.2.1.y.gt]

Wrêksadiningratan.

Gêndhing Jênthara, kêthuk sakawan awis, minggah kêthuk wolu kalajêngakên Ladrang Boga Gisula, salendro manyura.

C66753.12.21231132.1.gy
[..y1321y..y12353...36532..235653
66..665635676523..3565321232.12ny
..y1321y..y12353...36532..235653
66..665635676523..3565321232.12ny
!!..!!@!#@!@.!@6@#@!6523!!..#@!6
@#@!6523!!..#@!635676532<121y353n2
565321ytee.yety1..32.1ytee.yety1
22..22.356.76523212.21236532.12gy]
<.3.2.1.ny
.2.3.1.y.2.3.1.y.3.2.5.3.1.2.1.gy
[.2.1.2.y.2.1.2.3.5.3.5.6.@.!.3.n2
.3.2.3.2.3.2.5.3.5.3.5.6.@.!.3.n2
.3.2.3.2.3.2.5.6.!.6.@.!.5.6.5.n3
.5.3.1.y.2.3.1.y.3.2.5.3.1.2.1.gy]<
<[.@.!.5.n3.5.3.5.n6.@.!.3.n2.3.2.1.gy
.3.2.3.n1.3.2.1.ny.3.2.3.nn1.3.2.1.gy
.3.2.3.n1.3.2.1.ny.3.2.3.n1.3.2.1.g6]

Gêndhing Tejanata, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, salendro pathêt manyura. Dèrèng kauningan Kangjêng.

C6676535.!!.#@!63565321g2
[..2353563565321n233..33536535321n2
.321321y33..653n2<11..11236532.12gy
.yyy35323532121ny33..33563565321n2
....221233..653n211..11236532.12g6
....66567767567n6...676535653212n6
3567653567.6532n3!!..#@!63565321gg2]
<.3.1.3.2.3.2.1.gy
[.1.y.3.2.3.2.1.ny.5.3.5.6.@.!.3.n2
.3.1.2.6.@.!.3.n2.3.1.3.2.3.2.1.gy]

--- 15 ---

Wangkawa, minggah Pamiwalkung, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Suntrut, salendro manyura.

Cy123.221y123.21y.3.g2
[..2y12323565321n266..66563567652n3
2132....2321y13n2<5653212y33y1231g2
..2y12323565321n266..66563567652n3
2132....2321y13n25653212y33y1231g2
66..66563567653n5!!..#@!6@#@!652n3
.576...63567652n3.221y123.21y353g2]
<.5.3.1.y.3.6.3.g2
[.3.2.1.y.1.y.3.n2.3.2.1.y.1.y.3.n2
.3.2.1.6.@.!.5.n3.@.!.@.6.!.6.3.g2]<
<[.5.6.3.n2.!.6.3.n2.1.y.1.ny.3.2.1.gy
.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.2.3.n2.!.6.3.g2]

Gêndhing Suyudan Gilar, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Pucang Keringan, salendro manyura.

C33321..12y1231132.1.gy
[22..2321..12321n2.12y.123.6356!@n!
..!@#@!6@#@!653n2<565321213212.12gy]
<.5.3.2.1.3.2.1.gy
[.1.y.3.2.3.1.3.nn2.3.1.3.2.5.3.2.n1
.3.2.1.6.@.!.3.n2.3.2.3.1.3.2.1.gy]<
<[.1.y.3.n2.5.3.2.n1.2.y.3.n2.3.2.1.gy
.1.y.3.n2.5.3.2.n1.2.y.3.n2.3.2.1.gy]

Gêndhing Tekong, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Sobah, salendro manyura.

Cy12321y.yy.yy12.3.2.1.gy
[..y1321y23213216..676523!!.@#@!n6
.653212367653212.321y1236532.12ny
..y1321635676532.321y1236532.12ny<
33..65325653212y.yy.yy123212.12gy]
<.uy.yu2321y.y123.@.!.@.6.!.6.3.g2
[.3.2.5.6.!.6.3.2.5.6.5.3.1.2.1.ny
.1.y.1.y.!.6.3.2.3.2.5.3.1.2.1.ny
.1.y.1.y.!.6.3.2.3.2.5.3.1.2.1.n6
.!.6.@.!.@.6.5.3.@.!.@.6.!.6.3.g2]<
<[.3.1.3.n2.3.1.3.n2.3.1.3.n2.y.t.1.gy
.1.y.5.n3.5.6.3.n5.3.2.5.n3.1.2.3.g2]

Gêndhing Lomanis, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Sukèng Driya, salendro manyura.

C667653566.76532y123212gy
[..y1321y33..653n2.321y123123.223n2
.126<...63567653n566.76532y123212gy
....66563567652n3!!..#@!6@#![8]653n2
565321263567653n566.76532y123212gy]
<.5.6.@.!.5.n6.@.!.3.2.3.2.1.gy
[.1.y.1.y.3.6.3.n2.3.2.1.y.3.6.3.n2
.3.2.1.6.@.!.5.n6@![9]32[10]32[11]1gy[12]]<
<[.2.3.1.ny.2.3.1.ny.3.2.5.n3.1.2.1.gy
.2.3.1.ny.2.3.1.ny.3.2.5.n3.1.2.1.g6
.5.3.!.n6.5.3.!.n6.@.!.3.n2.3.2.1.gy]

--- 16 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 9 dari 18

Kanyut Cilik, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Gonjing Miring, salendro manyura.

C2.2.3.532.6.5.7.g6
[...67653!!..#@!6...676532353212ny
..yteety22..2321..12y1235653212ny
..yteety22..2321..12y1235653212ny<
22..22.356765323..3565326653.7.g6]
<.2.3.5.2.5.3.5.2.5.3.5.2.3.2.1.gy
[.1.y.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.5.3.1.ny
.1.y.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.5.3.1.ny
.1.y.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.5.3.1.ny
.2.3.5.2.5.3.5.2.5.3.5.2.3.2.1.gy]
<[212y212ny3567653n2.352.35nj233j.3j63j57j62j13j21gy]

Jati Kondhang, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Dhendhang Sêmbawa, salendro manyura.

C66753j56!@6325g3
[...36532..23565n3...365325653212ny
.1y.y1235653212ny<..y1321y3353565g3
...36532..23565n3...36532!!..#@!n6
....66563567653n5....55..55.6765g6
...6765322.3565n3...365325653212ny
.1y.y1235653212ny..y1321y3352565g3]
<.@.!.3.2.3.2.5.g3
[.5.3.5.2.3.2.5.n3.5.3.5.2.3.2.1.ny
.1.y.3.2.3.2.1.n6.@.!.3.2.3.2.5.g3]<
<[.5.3.1.n2.3.2.5.n3.5.2.5.n3.1.y.3.g2
.3.1.3.n2.3.2.5.n3.5.2.5.n3.1.y.3.g2
.3.2.1.n6.5.3.!.n6.@.!.3.n2.3.2.1.gy
.1.y.3.n2.3.2.5.n3.5.3.1.ny.3.6.3.g2]

Larasati, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, salendro pathêt manyura.

Cy.123..3565321232.12gy
[..y1321y22.3565n3..35665635673567[13]653n2
56532121..12y12n1<33..65321232.12gy
33..33563565321n255..56535653212ny
.1y.y1235653212ny22..23212321ytwge
11..11235676532n366..66563567653n2
56532121..12y12n133..65321232.12gy]
<.2.3.1.2.3.2.1.gy
[.1.y.3.2.3.2.5.n3.5.3.5.6.@.!.3.n2
.3.2.5.3.5.3.2.n1.2.1.3.2.3.2.1.gy]

Lara Pamular kêthuk kalih awis minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Lung Gadhung Pèl, salendro manyura.

C6.6.7653566.7653212.y123g2
[..23212y33..2212....22123321y13n2
5653212y33..6532.y2.y2.y2123213n2
3123212y..y12232..2321213212.12n6<
....66563567653566.7653212.y123g2]
<.5.6.5.6.@.!.3.2.#.!.@.6.!.6.3.g2
[.3.2.1.6.@.!.3.n2.3.2.1.6.@.!.3.n2
.5.3.5.6.@.!.3.n2.#.!.@.6.!.6.3.g2]<
<[.5.3.1.nn2.3.1.3.n2.3.1.2.n1.y.1.3.g2
.5.3.1.n2.3.1.3.n2.3.1.2.n1.3.2.1.g6
.5.3.!.nnnn6.5.3.!.n6.@.!.3.n2.3.2.1.gy
.5.6.5.n3.!.6.5.n3.2.1.2.n1.y.1.3.g2]

--- 17 ---

Lara Nangis, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan kalajêngakên Ladrang Wêling-wêling, salendro manyura.

C66753..3565321232.1.gy
[....yy125653212ny33..33.56765323n1
3212.1263567567n6<356765321232.12gy
....yy125653212n6....66563567652n3
.56!...!#@!@.!@n6356765352356353g2
66.765352356353n255..56535653212ny
22..23213212.12n6356765321232.12gy]
<.@.!.3.2.3.2.1.gy
[.1.y.3.2.3.2.1.ny.2.3.5.3.6.5.2.n1
.3.2.1.6.5.3.!.n6.@.!.3.2.3.2.1.gy]<
<[.2.3.1.nn2.5.3.1.n2.3.1.2.ny.3.2.1.gy
.2.3.1.ny.5.3.1.ny.@.!.3.n2.3.2.1.gy]

Kasêlanan Gêndhing Glondhong Pring, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan kalajêngakên Ladrang Gudhasih, pelog barang.

C66753..356532uu32.u.gy
[....yy.u23432uynu..32.uyu23432uynu
..32.ut63567653n566.76532u232.utgy
....yy.u23432uynu..32.uyu23432uynu
..32.uty..yu234n3....3353676532ug2
66..66563567653n5.63566..6567653n5
.63566..6567653n566.76532u232.utgy]
<.@.7.5.n6.@.7.3.2.3.2.u.gy
[.u.y.2.3.5.3.2.nu.2.u.2.3.5.3.2.nu
.3.2.7.6.5.3.7.n6.@.7.3.2.3.2.u.gy]<
<[.u.y.3.n2.3.u.3.n2.3.u.2.ny.3.2.u.gy
.u.y.3.n2.3.u.3.nn2.3.u.2.ny.3.2.u.g6
.@.7.3.n2.6.7.3.nn2.3.5.6.n3.u.2.u.gy]

Candraningsih, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan kalajêngakên Ladrang Kagok, salendro pathêt manyura.

C221y123.221y123..y1231g2
[..2353563565321n233..33536535321n2
....22123321y13n25653212y.tew.etgy
..121yteytew.etny..121yteytew.etny
33..33536535321n2<5653212y33y1231g2]
<.3.2.5.6.!.6.3.g2
[.3.2.3.1.2.y.3.n2.3.2.3.1.2.y.3.n2
.!.6.!.6.@.!.3.n2.5.3.!.6.!.6.3.g2]<
<[.3.1.3.n2.3.2.5.n3.5.3.5.n6.3.5.3.g2
.3.1.3.n2.3.2.5.n3.5.3.5.n6.3.5.3.g2
.5.6.5.n6.3.5.@.n!.6.5.6.n3.5.3.!.g6
.@.!.3.n2.5.3.1.ny.2.3.1.ny.2.3.1.g2]

Caranggantung kêthuk kalih kêrêp minggahipun Ladrang Kêmbang Pête, laras salendro pathêt manyura.

C66753567.76536521321gy
[.123..y12356535n2.123..y12356535n2
.126...63567652n3567.76536521321gy]<
<[...1...y...3...n2...3...1...3...n2
...6...!...5...n3567.76536521321gy]

Loyo, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan kalajêng[14] Ladrang Surèngrana, salendro manyura.

C66753.12.21ytety1321gy
[..yteety33..653n25653212y33..653n2
.126...63567652n3<212.21ytety1321gy
..yteet63567653n2!!..#@!63565321n2
..y122..22.3565n3212.21ytety1321gy]
<.2.1.y.t.2.1.2.gy
[.1.y.1.y.3.6.3.n2.5.3.1.y.3.6.3.n2
.5.3.1.6.@.!.5.n3.2.1.y.t.2.1.2.gy]<
<[.2.!.5.n3.5.6.5.n3.@.!.@.n6.3.2.1.gy
...2...3...2...n1...2...3...2...n1
..32.126..!@656n3567.76536521321gy
...2...3...2...n1...2...3...2...n1
..32.126..@!656n3567.76536521321g6]

--- 18 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 10 dari 18

Gêndhing Kêncèng Klithik, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan kalajêngakên Ladrang Koncang, pelok pathêt barang.

C2.2.uyu23uu32.u.gy
[.3.2.32u.3.2.utny.3.2532u.3.2.utny
33..33563567653n2<56532uyu.3.2.utgy
.3.2532u.3.2.utny.3.2532uyte.etuny
77..7767.#.@.75n63567652377.6535g6
..67652377..567n6....66.7@#@7652n3
.576...63567653n256532uyu.3.2.utgy]
<.5.3.2.u.3.2.u.gy
[.u.y.2.u.3.2.u.ny.u.y.2.u.3.2.u.ny
.5.3.5.6.@.7.3.n2.5.3.2.u.3.2.u.gy]<
<[.5.3.7.n6.5.3.7.n6.@.7.3.n2.3.2.u.gy
.2.3.u.ny.2.3.u.ny.5.3.5.n6.3.2.u.gy
.2.3.u.ny.2.3.u.ny.5.3.5.n6.3.2.u.g6]

Gêndhing Cênthung, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk sakawan kalajêngakên Ladrang Singlar, salendro pathêt sanga.

C2.2.1.3.21yt.ty1g2
[..21ytet22..1121..1235325321ytent
.tttwwet..ty112!....!!@!#@!@.!6n5
765653213532.1yt22..22357656531n2
5321ytet.y12.1yt<22..22321yty123g2]
<.y.t.3.2.3.2.y.gt
[.y.t.3.2.3.2.y.nt.@.!.@.!.#.@.6.n5
.!.6.3.2.3.2.y.n5.!.6.3.2.3<.2.y.gt]
<.!.@.g!
[.@.!.@.n!.#.@.6.n5.!.6.3.n2.3.2.y.gt
.2.1.y.nt.2.3.1.ny.3.6.3.n2.3.!.@.g!]

Gêndhing Têntrêm klêmêr, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu, kalajêngakên Ladrang Sêkar Gadhungsari, pelog nêm.

C3.21y.3.21y..21ytye1132.1.gy
[..y1321y..21ytwe..etytew..wety1ny
..y1321y2321ytwe..etyt32.321y13n2
66.5.6536532.365.632..23565421ynt
wetytewe..tytewe...eyt325654212g6
....665635653212!!..!!@!#@!@.!@n6
356!53236532.365.532..123321y13n2
.6.5.6536532.365.632..23565421ynt<
2ety[15]tewe..tytewe...eyt325654212gy]
<.1.y.t.e.t.y.t.e.t.e.t.2.5.4.1.gy
[.1.y.3.2.3.2.5.3.5.3.1.2.5.4.1.ny
.1.y.3.2.3.2.5.3.5.3.1.2.3.1.3.n2
.5.6.5.3.5.2.6.5.3.2.3.2.5.4.y.nt
.1.y.t.e.1.y.t.e.t.e.t.2.5.4.1.gy]<
<[.5.6.3.n2.5.6.3.n2.3.2.3.n5.6.4.1.gy
.1.y.3.n2.1.y.3.n2.3.2.3.n5.6.4.1.gy
.1.y.3.n2.1.y.3.n2.3.2.3.n5.6.4.1.g6]

Gêndhing Glompong minggah kêndhang kalajêngakên Ladrang Bindri, kadamêl laras pelok pathêt barang, kêthuk 2 awis, m 8.

C576.532.uu.tyu25563.u.gy
..yutyuy33.2532u..32.uytee.tyutny
[..yuty2u22..232u..32.uytee.tyutny
..yutyuy22..232u..32.uytee.tyutny<
....665635676523.5763532u232.utgy
77..7767.#.@.75635676532.3.2.utny]
<.5.6.5.6.@.7.5.3.5.6.3.2.3.2.u.gy
[.u.y.u.y.3.5.2.u.2.u.3.2.3.2.u.ny
.u.y.u.y.3.5.2.u.2.u.3.2.3.2.u.ny
.u.y.u.y.3.5.2.u.2.u.3.2.3.2.7.n6
.7.6.7.6.@.7.5.3.7.6.3.2.3.2.u.gy]<
<[.@.7.3.n2.6.7.3.n2.6.7.3.n2.3.2.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.3.u.3.n2.3.2.u.gy
.3.2.u.ny.3.6.3.n2.3.u.3.n2.3.2.7.g6]

--- 19 ---

Gêndhing Lara Suku, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Sawêning, pelog gangsal.

C5.5.67656.654246521.ty12g1
[.21.21yt1t.y1.2n1.ytrwryt..56456n5
....55.67767567n6<...6765421.ty12g1
.21.21yt1t.y1.2n1.ytrwryt..56456n5
....55.67767567n6...6765421.ty12g1
.21.21yt1t.y112n1....!!@!#@!@.!6n5
....55.67767567n6...6765421.ty12g1]
<767.65454245424g1
[424142456465424n1.4.5.4.5.4.6.4.n5
....55..7767567n6767.65454245424g1]<
<.111ty2n13532.12ny22.1ytrnt2321ytrgt
[.555646n564.2246n564.2246n56654212g1
.111ty2n13532.12ny22.1ytrnt2321ytrgt
..tyrtynt22..232n1.ytrwrynt2321ytrgt]

Ramyang, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Maesa Lawung, pelok pathêt barang.

C3.2u2.u.y.3.2u2.u.y.yy.yu2u.3.2.u.gy
[..yteetyetyutyuny33.567563532.utny
77..7767@@.7653n5<..5676567756532g3
...36532.utytewne...36532.utytewne
...36532.utytewneuu..32uy3532.utgy]
<.6.5.7.6.7.6.5.g3
[.5.3.5.2.u.y.5.n3.5.3.5.2.u.y.5.n3
.5.3.5.2.3.2.7.n6.@.7.3.2.3.2.u.gy<
.u.y.u.y.2.u.t.ny.u.y.3.2.3.2.u.ny
.@.7.@.7.5.6.3.n5.6.5.7.6.7.6.5.g3]

Kawêng ăngka nêm, nyandhak ăngka kalih, kawêng nandhakakên dados Ladrang Maesa Lawung.

<[2u232utny2u232utny2u232utny3352.5.g3
.567652n3676532un26567653n2u232.utgy]

Capang kaparingan nama Umbag, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan, kalajêngakên Ladrang Moncèr, pelog barang.

C66753..356532u232.u.gy
[..yutyuyetyutyuny22..232u.3.2.utny
33..6532<56532utny....66563567653n5
..56765366.7653n576565323676532un2
..232uty33.4234n366.76532u232.utgy]
<.3.u.3.n2.3.2.7.6.7.6.3.g2
[.3.2.7.6.@.7.3.n2.3.2.7.6.@.7.3.n2
.5.3.5.6.@.7.5.n3.5.6.3.2.3.2.u.gy<
.3.2.5.3.u.2.u.ny.3.2.5.3.u.2.u.ny
.5.3.5.2.3.u.3.n2.3.2.7.6.7.6.3.g2]
<[.5.3.7.n6.@.7.3.n2.6.7.3.n2.3.2.u.gy
.2.u.t.ny.3.6.3.n2.3.u.3.n2.3.2.u.gy
.2.u.t.ny.3.6.3.n2.3.u.3.n2.3.2.u.g6]

Gêndhing Kodhokan, pelog barang gêndhing bonang, kalajêngakên Ladrang Kodhokan, kadamêl salendro pathêt sanga.

C22y213312.y.gt
.tttwwet22..2321.21y.2.13532.1ynt
[.tttwwet22..2321.21y.2.13532.1ynt
..ty21yt22.31232..2353213532.1ynt<
22..5321321y2321567653212321ytegt
!!..!!@!#@!@.!65..5676565321ytent]
<.!.6.2.1.5.6.2.1.2.y.2.1.2.1.y.gt
[.2.1.y.t.2.5.2.1.2.y.2.1.3.2.y.nt
.2.1.y.t.2.5.2.1.2.y.2.1.3.2.y.nt
.2.1.y.t.y.t.3.2.3.5.2.1.3.2.y.nt
.!.6.2.1.5.6.2.1.2.y.2.1.2.1.y.gt]<
<[.!.6.2.n1.5.6.2.n1.5.6.2.n1.2.1.y.gt
.2.1.y.nt.2.1.y.nt.2.1.y.nt2321ytegt
.1.2.1.ny.1.t.1.ny.1.2.1.ny.2.1.y.gt
.323563n5.323563n5.323563n5.2.1.y.gt]

Ladranganipun punika cengkokipun kalih-kalih, nutipun kadamêl cengkok satunggal murih inggal.

--- [0] ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 11 dari 18

[...]

--- 145 ---

Ing ngandhap punika sambêtipun Gêndhing Santiswara iyasan dalêm. Wiwit iyasa gêndhing enggal punika taun 1845 utawi taun 1915, ingkang kadhawuhan ngarang: 1. Mas Dêmang Warsapradăngga ingkang kaping II, saha Mas Dêmang Lêbdapradăngga, ugi ingkang kaping II, katranganipun punika:

114. Bawa Sêkar Salisir Kuswaragan, Dhawah Gêndhing Ladrang Sêrang, Laras Pelog Pathêt Barang.

#j@#675j37
Ka-risi-jina-nging
#j@#66j67j53
no-rami-ya-ta-ni
3j3722j23u
Su-yu-da-naingprang
u23j562j563
riNang-ku-laSê-de-wao
[33335j675n3
JAYa-la-ye-laya-i-lu-lah
67#j@#j6732nu
muh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
667j@#j67j325jn36
ma-dunmu-kha-madsa-la-lah
7j@#j65j3623ugy
SAmasê-masla-drang-esê-rang
yyyju3565jn36
BAsê-karsa-li-sirli-ni-rik
##@j7#6j75j73n2
ngo-rak-kênco-rèk-ingca-rik
23uy2j57j53n2
ka-dikangwusda-kikda-kik
2356j6755g3]
turti-ni-tikaka-cê-liko

115.

--- 146 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 12 dari 18
66667567
Na-li-kani-raingda-lu
3j573j26j67j65j576
wonga-gungmang-sahsê-mè-di
66667567..
si-rêpkangba-lawa-na-ra
336j7@@j@7j7#@
sa-da-yawussa-migu-ling
##j#7@j@#@j@76
na-dyana-rusu-dar-sa-na
3j57j63223ugy
wusda-ngudèn-i-ragu-ling
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
mu-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
ma-dunmu-kha-madsa-la-lah

116. Bawa Sêkar Brêmarakerasa, Dhawah Gêndhing Lipursari, Salendro Pathêt Manyura.

36!@##!@
Brê-ma-rasê-kungma-ngung-kung
@@@@@j@#j!j@6j32
mringkung-kalrona-nga-ling-i
666666!@
li-ni-lingsê-la-ningsla-ga
!!@#!!@j!6
lê-ga-ningkanga-ngu-pa-di
####@!#@
du-ma-didu-mu-nèngpa-tra
632133j35j32
pa-trap-eka-dyama-ngan-ti
11232yj351
si-lar-ingsa-la-galu-mung
3j231yj353j212
lu-min-dhihronkangnga-ling-i
[33j5213j6@32..
Sê-karsa-li-sirli-ni-rik
66!j@#63j52j1j32
ngo-rak-kênco-rèk-ingca-rik

--- 147 ---

y3j52j1j32y3j52j13..
ka-dikangwusda-kikda-kik
33yj123312
turti-ni-tika-ka-cê-lik
6j1@63j52136!j@632..
a-la-ya-laye-laye-laya-e-lo-lah
333j56!j@#!6.
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
3535!6##j%@!
muh-khamuh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
!@!j6j!@6j56j353
ma-dunmu-kha-madsa-la-lah
6!65!653
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
6!65!653..
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
66!j@j#@63j521
muh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
32ytety1
ma-dunmuh-kha-madsa-la-lah
32ytety1
muh-kha-ma-dunra-su-lo-lah
333333yj12
ma-dunmuh-kha-madsa-la-lah
j35j32j12g2]
SAli-pur-sa-ri

117. Bawa Sêkar Giwara, Sêkar Agêng Lampah 15, Pêdhotanipun 7-8, Dhawah Gêndhing Gonjang Sèrèt, Salendro Pathêt Manyura.

6!j@#!!@j!6
Dhuhing-kangbi-na-tha-ra
663j5622j13j2y
sanga-pra-buingMa-da-yin
3332j36j3j521
mu-gitapê-pa-ra-a
663j5622j13j2y
mringpra-jaingKe-lanngri-ki
6!j@#!!@6
yyasu-mê-langingdri-ya
663j56221y
kur-dha-ni-punJa-yèng-ra-na
6!j!@633j23
yènmak-siha-ritu-wan
11231j231y
ka-dosbo-têndar-beja-ya
[212y212y5j321y
Ya-la-ye-laya-la-ye-laya-e-lo-lah
##@j!@6j!@
muh-kha-ma-dunra-sul-

--- 148 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 13 dari 18
32
lo-lah
12333212
ma-dunmu-kha-matsa-la-lah
12333212
muh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
1233321y
ma-dunmu-kha-matsa-la-lah
yetyeetgy
muh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
212y212y
ya-la-ye-laya-la-ye-la
212y531y
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
333j56!j@#!6
pa-yoya-yipa-dhalu-nga
56!!j!@653
wonglo-roba-elansi-ra
3123y12g3
Ra-dènMak-tallontur-i-ra
65636563
ke-sahmringpun-dipa-du-ka
65636j!5j53j56
da-luda-luyunpu-na-pa
!!6j563j2312
wonga-gunga-lonngan-di-ka
12333312
ya-yisi-raywasê-ba-wa
12333212....
sunar-sama-lê-bèngpu-ra
663j56231gy]
SAgon-jang-sè-rètsan-ti-swa-ra

118. Bawa Sêkar Agêng Căndrawilasita, Dhawah Gêndhing Ladrang Gadhungmlathi, Slendro Sanga.

karosèng tyas
myat ing căndrawilasita
dhuh kusuma
musthikaning Surakarta
kawulanta
manganti-anti sihira
paran baya
myat ing căndrawilasita

[256j7@5j67j521
pa-yoya-yipa-dhalu-nga
j57j67j52j35j132ynt
wonglo-roba-elansi-ra
@@7j6@5j67j521
Ra-dènMak-tallontur-i-ra
j57j67j52j35j132yjntu
ke-sahmringpun-dipa-du-ka
11111j1y21
da-luda-luyunpu-na-pa
35j6321jyute
wonga-gunga-lonngan-di-ka
wjettttyut
ya-yisi-raywasê-ba-wa
2y21j352
sunar-sama-lê-bèng

--- 149 ---

ygt
pu-ra
256j7@5j67j521
ya-la-ye-laya-i-lo-lah
j57j67j52j35j132ynt
ya-la-ye-laya-i-lo-lah
@@7j6@5j67j52j16
ya-la-ye-laya-i-lo-lah
765j67@@j#!n6
muh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
66666j67j!@@
ma-dunmu-kha-madsa-la-lah
5j56j67!@@6n5
muh-kha-ma-dunra-sul-lo-lah
5j67j!@@5j56j677
ma-dunmu-kha-matsa-la-lah
6j67j7@@j@#j!@6jg52]
SAkê-kêm-bên-aga-dhung-mla-thi
(253j2y6j56j3j56j53)
(yènsu-wuko-ranyanggu-lu)

Sêkar Pusparukmi, Pelok Barang.

#j@#j6j7j65j37
Dhuhku-su-ma
j7#j@#j6j7j6j53j2uj57j53
kangsa-wèngsi-tèng-su
3j36j6#j6j7j6j53j2uju3j2y
wongku-ningngêm-bangblim-bing
3j37j2j32u
ma-yama-ya
2jy222j2j32u
wèhyung-yun-ingdri-ya
3j36j6#j6j7j6j53j2uju3j2y
ba-yaji-wan-tamas-ku
#j@#j6j7j65j37
sa-gungrês-mi
j7#j@#j6j7j6j53j2yj57j53
rês-mi-ningratsa-mi
3j36j6#j6j7j6j53j2uju3j2y
ku-ma-ra-ningma-nuk-sma
3j37j2j32u
cah-yalin-tang
2yyu23
te-jada-rula-wan
uju325j675g3
wang-ka-waku-wungku-wung

Ugi Sêkar Pusparukmi, sanès cakêpan

surêm-surêm
diwangkara kingkin
lir manguswa rèng layon
dènnya ilang ingkang amêmanis
wêdananira landhu
kumêl kucêm rah amêratani
marang sarinipun
mêlês dening ludira
kasawang gêgana
bang sumirat.

--- 150 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 14 dari 18

Ing ngandhap punika sêkar agêng, yasan dalêm Sampeyan Dalêm ingkang Kaping X.

Sêkar Rêtnamulya, Dhawah Sriwidada Laras Pelog Pathêt Barang, sanès Santiswara.

#j@#j67j5335j6j7j677
su-kèngdri-yaka-dyamang-gih
j76j7j@#j67j53j37j6#j6j7j5jj7j32juj2u
rêt-na-mul-yakangsu-me-wa
uujuj3j22u2j2uy
ka-wang-wangma-na-du-ka-ra
#j@#j67j5335j6j7j677
de-rasa-myami-yatka-jêng
j76j7j@#j6j7j5j73j2uj37j6#j6j7j5j723
na-rès-wa-rangê-laê-la
2ju2j23j362j32uy
gên-dhingla-drangsri-wi-da-da

Sêkar Agêng Ciptamaya, Dhawah Gêndhing Boyong, Laras Pelog Pathêt Barang.

sri narapati
ing nagri Bèlgi
angsung pratăndha warni
bintanging ordhê
leyopol Bèlgi
katur Kangjêng Sang Aji
ing Surakarta
Pakubuwana
ingkang kaping sadasa
jumênêngira
tuhu nugraha
winongwong ing Hyang Suksma

Sêkar Agêng Kumudasmara, Dhawah Ladrang Sri Kuncara, Laras Pelog Pathêt Nêm

22j35j56j63j365
Ba-waku-mu-das-ma-ragung
55j5!j5332j35j32
dha-wahla-drangsrikun-ca-ra
j!@5j6j!j#j@j#j!j@j!j5333j23j13
prada-sihtyasar-sa-ya
j362j321y123
mi-yatkang-jêngsripa-ma-sa
6!j@#j!j@j!65j632
ing-kangka-pingsa-da-sa
66j64j562j321y
tu-hukê-ka-sih-ingSuk-sma
6!j@#j!j@j!65j!3j21
pa-jam-puh-awi-da-da
yj12j233j12
ka-u-ta-ma-ning

---[151] ---

j231gy
na-ren-dra

--- [0] ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 15 dari 18

Katrangan, isinipun buku Santiswara dalah kacanipun ugi kacathêt ing ngandhap punika, murih gampil anggènipun madosi (saking Sumaningratan).

Ăngka urutNamaning sêkar, utawi bawanipunDhawahing gêndhing, sarta minggahipunLaras sarta pathêtipunKaca ăngka JawiKatrangan
1.PuspajaliLaranjalaTanah bangsanipun, pelog nêm.1
2.Dhadhap MantêpKêmbang Kapas2
3.ManggalagitaLung Gadhung Pèl3
4.KumudasmaraKiswa4
5.NagabăndaLare Angon5
6.Căndra KusumaRanu Mênggala6
7.Têbu KasolSêkar Gadhung7
8.Langên JiwaSontoloyo8
9.KuswalalitaLêmpang Jawi9
10.SulanjaniBango Mate11
11.GăndakusumaKêmbang Gayam minggah Pare Anom12
12.Căndra WilasitaGenjung Goling minggah Surung Dhayung14
13.SalisirÈsèg-èsèg16
14.SudiradrakaRujak Sêntul minggah Srundèng Gosong17
15.PalugonKapidhongdhong19
16.MadubrăntaAyun-ayun21
17.Brêmara WilasitaTanjung Gunung22 – 23
18.Patma WicitraGlathik Belong24
19.SalisirGrompol25
20.SalisirJêledrese26Tanpa bawa, amargi saèmpêr pakurmatan
21.SalisirSloboge26
22.SalisirWangsalan27
1.KuswaragaPanguwuhPelog Barang28
2.Pangajap SihTatanya29
3.KusumastutiLêmpang Bujang30
4.PuspajaliAsmarandana32
5.Băngsa PatraKidung-kidung33
6.MadurêtnaPêtung Wulung34

--- [0] ---

7.Maesa BayanganKinjêngtrungTanah bangsanipun, Pelog Barang.35
8.BanjaransariTunggul, minggah Pacul Gowang37
9.LonthangJangkung Koning39
10.Sastra KusumaLonthang40
11.KulantheKuwung-kuwung41
12.Juru DêmungGinonjing43
13.KuswariniGandrung Manis Macan Ucul44
14.BalabakGêndhoyo46
15.BalabakKaum Dhawuk47Kangge wiwitan
16.BalabakKayun47Kangge bibaran
1.Kilayu NêdhêngKêmbang KatèsTanah bangsanipun, laras Salendro Sanga.48
2.PuspanjanaLenggang49-50
3.SulanjariKudhup Turi51
4.Irim-irimLêmpang Gariyah52
5.Pamular SihBayêm Tur53
6.Citra MêngêngBujang Dalêman55
7.Kusuma WicitraLara Nangis56
8.SalyariniLoro Manglong57
9.Kênya KadhiriCarang Gantung58
10.PritanjalaTopèng Arum60
11.Băngsa PatraClunthang61
12.Sri MartanaLara Nangis62
13.PalugăngsaKêmbang Pepe63
14.Juru Dêmung Lara-laraLara-lara64
15.SikariniCangklèk65
16.Têbu SaoyunSêkar Gadhung Pagêlèn67
17.Rara BentrokGambir Sawit minggah Sêmbung Gilang68
18.Rara BentrokJêledrese71Kangge pakurmatan (bibaran)
1.Buka saking kêndhangRăndha NunutSalendro Manyura72
2.SudirawarnaGandrung Binangun73
3.TêpikawuriMontro74
4.BanjaransariSoyung76
5.PranasmaraGlele77
6.Căndra KusumaLambangsari78

--- [0] ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 16 dari 18
7.MintajiwaSalisirBangsaning salendro manyura79Taksih saking Sumaningratan
8.Langên JiwaBoyong80
9.LindurBentrok81
10.KanigaraPare Anom82
11.PrawirasêmbadaWani-wani84
12.MadurêtnaLobong minggah Kinanthi85
13.LêbdajiwaKutut Manggung87
14.Prana AsmaraLoro-loro88
15.Kinanthi Cengkok Sêkar GadhungTunggu Jagung89
1.SwandanaLere-lerePelog nêm91Santun iyasan dalêm Bandara Kangjêng Agêng. Ingkangkadhawuhan ngarang, Mas Dêmang Warsapradăngga ingkangkaping sapisan. Mantri Lurah niyaga kapatihan (Solo)
2.BasăntaAndhong-andhong92
3.Sasadhara KawêkasRandhu Kentir minggah Mêrang Mawut93
4.Manggala GitaJănggalana95
5.Sardula WikriditaEla-ela Trêbang97
6.Dhandhanggula BancakGodhong Năngka98
7.Suraning SihLenggang JatiManyura pelog99
8.MijilSarayuda101
9.PocungTêbu Keyong102
10.PangkurEngkok104
11.Asmarandana Jaka LolaGanggong TirtaP. 6103P. 6. Pelog Nêm
12.TêpikawuriPrawan Pupur minggah Ladrang Manis BêtawiP. B.105P. B. Pelog Barang
1.KuswaragaSunggèng minggah Lompong KèliSlendro sanga108
2.Patma KusumaGenjung Goling minggah Ladrang Koncang110
3.PriyêmbadaLadrang Utama111
4.LonthangLengko-lengko (Lingkoh)113
5.Wohing RatDamar Kèli minggah Ladrang KăndhaSlendro manyura114
6.BăngsantakaLara Nangis minggah Ladrang Wêling-wêling116
7.SumêkarMontro Madura118
8.Brêmara Ngingsêp SariPritjohan119
9.Dhadhap MantêpLadrang Randhat120
10.Sastra SurendraJongkeri Sêmarang121
11.KusumastutiSurèngrana122

--- [0] ---

12MaduasmaraAngkrukSlendro Manyara [16]
13.SlisirLungkara
14.NagabăndaBrondong Mêntul
15.NagabăndaKaum Mudha
1.Jinêman trêbang minggah gêndhing Jalak IjoPelog pathêt nêm128Sadaya dumugi ing watês, [...] sampun botên nate kagêm.Sangandhaping watês, [...] taksih kagêm. Anggitan ingWarsapradanggan II tuwin Lêbdapradanggan II.
2.Sunggèng minggah Lala130
3.Ganggong minggah Pêksi Kuwung131
4.Tejanata Kainggahakên Eling-eling132
5.Kaduk Manis134
6.Samiran135
7.Lêmpung GunungBarang136
8.Gunung Sari137
9.Ladrang Singa-singa137
10.Kêbo Giro138
1.Bujăngga Nom, minggah Ladrang SrikatonSlendro manyura139Lajêng kasêlanan pawukon tuwin ênut găngsa.
2.Cucur Bawuk140
3.Kêmbang Jêruk141
4.Suba KastawaS. 9.141
5.Gêndhing saking NgayogyakartaS. 9.142
6.Talak BodinS. Manyura144Trus anglangkahi nut.
1.Bawa sêkar Salisir KuswaraganLadrang SêrangP. B.145Anggitan Warsapradanggan II
2.Brêmara KerasaLadrang Lipur SariS. M.146Anggitan Lêbdapradanggan II
3.SalisirLadrang Gonjang SèrètS. M.147Anggitan Lêbdapradanggan II
4.Căndra WilasitaLadrang Gadhung MlathiS. 9.148Anggitan Warsapradanggan II

Sawêg dumugi samantên Bandara Kangjêng Agêng lèrèh saking kalênggahanipun, pindhah ing pasanggrahan Karanggênêng: trus pindhah ing Kleca (Ngendraprastha).

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 17 dari 18

[Sisipan]

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.1 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.2 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.3 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.4 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.5 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.6 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.7 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.8 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.9 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.10 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.11 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.12 dari 18
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 9): Citra 18.13 dari 18

 


.3.1. (kembali)
.5.6. (kembali)
.3.2. (kembali)
.3.2. (kembali)
.u.gy. (kembali)
Satu kenongan ini tidak diberi titik. (kembali)
.u.g2. (kembali)
@#@!. (kembali)
.@.!. (kembali)
10 .3.2. (kembali)
11 .3.2. (kembali)
12 .1.gy. (kembali)
13 3567. (kembali)
14 kalajêngakên. (kembali)
15 wety. (kembali)
16 Manyura. (kembali)