1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta

Judul
1. 1837-05-06 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
2. 1837-05-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
3. 1837-06-05 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
4. 1837-06-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
5. 1837-07-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
6. 1837-08-14 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
7. 1837-08-21 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
8. 1837-08-22 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
9. 1837-09-11 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
10. 1837-09-16 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
11. 1837-10-16 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
12. 1837-10-16 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
13. 1837-11-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
14. 1838-01-29 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
15. 1838-01-29 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
16. 1838-02-26 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
17. 1838-05-07 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
18. 1838-07-28 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
19. 1838-07-28 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
20. 1838-07-28 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
21. 1838-09-13 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
22. 1838-09-17 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
23. 1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
24. 1838-09-24a - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
25. 1838-11-08 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
26. 1838-12-13 - Sasradiningrat, Amongpraja kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
27. 1838-12-13 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
28. 1839-08-30 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
29. 1840-09-09 - Mangkupraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
30. 1841-02-08 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
31. 1841-04-15 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
32. 1842-06-17 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
33. 1842-08-19 - Sasradiningrat, Residen kepada Santaprawira. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
34. 1842-08-22 - Sasradiningrat, Residen kepada Purwadiningrat, Jayanagara. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
35. 1842-09-05 - Sasradiningrat kepada Purwadiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
36. 1843-02-19 - Pakubuwana VII, Residen kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
37. 1843-03-05 - Sasradiningrat kepada Mertanagara, Mangunnagara. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
38. 1843-03-19 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
39. 1843-04-26 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
40. Amongpraja kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Sasradiningrat II, K. R. A.
41. Surat-menyurat Sasradiningrat, LOr 2235, #873. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Ringkasan: Menurut surat keputusan bahwa mulai bulan Pebruari, sekolahan bahasa Jawa di Surakarta ditutup, dan guru Cakrajaya akan diberi hadiah 3 kali gaji/bulan sebagai pesangon. Oleh karena hal itu sangat merugikan, karena uang itu tidak cukup untuk kehidupan keluarga, dan kehilangan pekerjaan, maka Cakrajaya mohon supaya tuan gupremen berkenan mencarikan pekerjaan di karaton yang sesuai dan tetap mendapat gaji Rp. 50,- setiap bulan. Hal ini semata-mata karena perjuangan dan pengabdian Cakrajaya terhadap gupremen sudah banyak dan tidak pernah salah. Bukti pengabdian dilampirkan.

1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta: Citra 1 dari 4
1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta: Citra 2 dari 4
1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta: Citra 3 dari 4
1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta: Citra 4 dari 4

Atur panyuwun saha pakurmatan kawula Radèn Mas Cakrajaya, kaonjuk ing kangjêng tuwan Jeyan Prèdrik Teyodhore Mayor, ridêr saking Nèderlansê Leyo, residhèn ing nagari Surakarta Adiningrat.

Mila kawula kamipurun agadhah atur panyuwun, awit ingkang kasêbut ing sêrat kêkancinganipun kangjêng tuwan ingkang wicaksana guprênur jendral, yèn pamulangan Jawi ing Surakarta ing salêbêtipun wulan Pabriwari taun punika saèstu kasuwak. Wondene badan kula badhe kaganjar warni yatra saminipun kalihan balănja kula ing dalêm tigang wulan. Ingkang punika pamanah kula badhe botên anyêkapi kula têdha salaminipun kula gêsang, sarta badhe andadosakên cupêt ing panggêsangan kula dalasan anak rayat kula. Ingkang punika atur panyuwun kula mênawi andadosakên suka pirênanipun kangjêng tuwan residhèn, mugi wontêna sih wêlas pitulungipun kangjêng tuwan residhèn, anyuwunakên pêdamêlan ing nagari Surakarta ngriki, ingkang sakintên kula kuwawi anglampahi, sarta nyuwunakên têtêpipun taksih blănja kula, sèkêt rupiyah, ingkang supados sagêda panjang ing panggêsangan kula dalasan anak rayat kula, ingkang sarta supados wontêna têtêngêripun yèn kula sampun ngabdi ing kangjêng guphrêmèn, ingkang rumiyin dados kapitan prajurit dharat ing Mangkunêgaran, sampun anglampahi damêlipun kangjêng guprêmèn kala pêrang ing tanah Jawi, ngantos sabibaring pêrang, sarta botên kalêpatan. Punapa malih sawontênipun pamulangan Jawi.

Kula inggih ugi anglampahi ing damêlipun kangjêng guprêmèn dados guru. Ingkang punika atur panyuwun kula asangêt-sangêt, ingkang mugi wontêna sih wêlas pitulungipun kangjêng tuwan residhèn angaturakên ingkang dados panyuwun kula punika. Ing wusana mugi sampun kantos andadosakên dukanipun kangjêng tuwan residhèn, amargi gèn kula kamipurun gadhah atur panyuwun kang wontên ing sêrat punika.

Katur ing dintên Jumungah kaping 21 wulan Januari taun 1843.

Ing ngandhap punika pratelaning padamêlan ingkang sampun dipun lampahi dhumatêng Radèn Cakrajaya.

NamaKala wutah rahipunUmuripun, taunPadamêlan ingkang dipun lampahiBlanjanipun padamêlan ingkang dipun lampahiLamine ênggènipun anglampahi padamêlanLêlabêtipun ingkang sampun kalampahan
Rupiyah sawulanTaunWulan
Kala ing taun 1818, dados lutnan prajurit dharat ing Mangkungaran27Kala wontên pêrang ing tanah Jawi anglampahi ing damêlipun kangjêng guprêmèn, kala pêrang wontên ing Tugu nagari Ngayogya tatu tanganipun kang kiwa, kenging mimis sênjata, kangjêng Tuwan Jendral Kokis inggih anjênêngi piyambak. Utawi pêrang ing Silarong ing gunung Gamping, ing Gêgulu, ing Palèrèd, ing
Radèn Mas CakrajayaIng nagari Surakarta43Kala ing taun 1825 anglampahi damêlipun kangjêng guphrêmèn kala prang ing tanah Jawi, tumut kolonipun Kangjêng Tuwan Jendral Kokis, Tuwan Kulnèl Anggêbah, sarta Tuwan Kulnèl Lêbron.318
Kala ing taun 1827 dados kapitan prajurit dharat ing Mangkunagaran, anglampahi damêlipun kangjêng guphrêmèn pêrang ing tanah Jawi tumut kolonipun Tuwan Kulnèl Lêbron.734Brosot, sapanunggilanipun pêrang tanah Matawis, sarta pêrang ing tanah Pajang, lan ing Rêdi Kidul, kantos sabibaring pêrang.
Kala ing taun 1831, kasuwak dalah sakumpêninipun, awit saking karsanipun kangjêng guprêmèn. Panunggilanipun kasuwak prajurit 700.Sarêng ing taun 1833, kaparingan pratăndha medhali, sarta kalilan ngangge, dening kangjêng guprêmèn, punapa malih sêratipun kêkancingan inggih kaparingan.
Gunggung 12
Kala ing taun 1835 dados guru ing pamulangan têmbung Jawi.1013
Kala ing taun 1836 kaindhakan.0610
Gunggung81
Gunggung agêng, dumuginipun taun 1843201Katur ing dintên Slasa ping 24 wulan Januari taun 1843.