Rănggawarsita kepada Winter, 16 November 1842

Judul
1. Purwadipura kepada Rănggawarsita, 26 Maret 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
2. Rănggawarsita kepada Nyonyah Eming, 13 Maret 1836. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
3. Rănggawarsita kepada Purwadipura, 26 Maret 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
4. Rănggawarsita kepada Van Der Am, 5 Juni 1844. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
5. Rănggawarsita kepada Van Der Am, c. Juni 1844. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
6. Rănggawarsita kepada Winter. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
7. Rănggawarsita kepada Winter, 1 Januari 1843. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
8. Rănggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842 (1). Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
9. Rănggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842 (2). Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
10. Rănggawarsita kepada Winter, 10 Juli 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
11. Rănggawarsita kepada Winter, 13 November 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
12. Rănggawarsita kepada Winter, 15 Desember 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
13. Rănggawarsita kepada Winter, 15 Juli 1843. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
14. Rănggawarsita kepada Winter, 16 Desember 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
15. Rănggawarsita kepada Winter, 16 November 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
16. Rănggawarsita kepada Winter, 2 Juni 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
17. Rănggawarsita kepada Winter, 20 April 1841. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
18. Rănggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1840. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
19. Rănggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1841. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
20. Rănggawarsita kepada Winter, 23 Nopember 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
21. Rănggawarsita kepada Winter, 24 Januari 1843. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
22. Rănggawarsita kepada Winter, 29 April 1841. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
23. Rănggawarsita kepada Winter, 31 Oktober 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
24. Rănggawarsita kepada Winter, 7 November 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
25. Rănggawarsita kepada Winter, 8 Februari 1841. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
26. Rănggawarsita kepada Winter, 9 September 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
27. Surat-menyurat Rănggawarsita, LOr 2235, #869. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
28. Winter kepada Rănggawarsita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Rănggawarsita, R. Ng.
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Ringkasan: Jawaban Ranggawarsita atas pertanyaan arti kata-kata, dan ada pengakuan darinya bahwa jawaban ini bersifat pendapat pribadi (memang terlihat ada kecenderungan dalam memberi arti bersifat kontekstual, itu pun rasanya agak dipaksakan).

Rănggawarsita kepada Winter, 16 November 1842: Citra 1 dari 4
Rănggawarsita kepada Winter, 16 November 1842: Citra 2 dari 4
Rănggawarsita kepada Winter, 16 November 1842: Citra 3 dari 4
Rănggawarsita kepada Winter, 16 November 1842: Citra 4 dari 4

Kawula nuwun. Atur sêmbah sungkêm kawula, pun Ngabèi Rănggawarsita, ingkang mugi-mugi kaonjuk ing sangandhap pinarakan paduka kangjêng rama.

Kawula nuwun. Kawula anyaosakên têgêsipun ing pitêmbungan. Sawêg pamanggihipun ing manah kawula, anjawinipun saking karsa paduka, ing ngandhap punika wijang-wijangipun.

Abong
Watawis kawula: êbong, Ja: punika namanipun juru nêtaki.
Adum-aduman
Sami kalihan adhum-adhuman. Ja: punika gunêm-gunêman wados.
Ajêm
Ka, sidhêm. Utawi sêpên ingkang botên wontên swaranipun punapa-punapa.
Adraba
Ka, asalipun adrawa, amèlèr, aluluh. Purbanipun ing têmbung drawa.
Agirna
Ka: atata.
Ayum-ayuman
Ka: ayêm-ayêman.
Aksa
Ka, tingal, ucap.
Alan
Ka, risak.
Aluk
Ka, karuk, towong.
Aluwan
Ka, pancuran toya
Aloran
Aloran
Aluran
Ka, urutan.
Alpa
Ka, kirang, cacad.
Ambusun
Ka, amuloni jujutan.
Ambaka
Ka, walèh.
Amlu
Ka, anyurêng.
Amaratrana
Ka, amêjahi.
Anjir
Ka, nanging sampun dados Jawi, mèh satêngah kados ancêr-ancêr.
Angkêb-angkêb
Ja, krama ngoko, punika iringipun ingandhêman.
Anjan
Ka, sungsangan.
Anjana
Ka, sami kalayan anjanma, anitis dhatêng tiyang.
Anggata
Ka, anitèni.
Angglah
Ka, angrêgêdi.
Anglah
Ka, sakit [saki...]
[...t]
Angluh
Ka, amimbuhi sakit.
Arena
Ka, nanging sampun dados Jawi, krama ngoko, abêbêrah utawi angalap epah.
Arunan
Ka, sorotan.
Asalingga
Ka, rêdi.
Siwesa
Ka, asisiyan.
Asuman
Ka, prihatinan.
Ujubriya
A, [Huruf Arab: 'ujubriya] tgêsipun [Huruf Arab: 'ujub] anggawokakên. Inggih punika pandamêl ingkang lumampah dipun gawoki ing akathah, tgêsipun, [Huruf Arab: riya'] angatingalakên. Inggih punika pandamêl ingkang amrih katingala ing akathah.
Ujub
A [Huruf Arab: 'ujub] tgêsipun têmbung, anaming dede têmbung sêrat. Punika têmbung wicantên.
Anggèr
Punika sami kalayan ênggèr, anaming bilih dipun damêl ukantên anggèr punika manginggil. Ênggèr punika mangandhap.
Ardawalika
Ka, sawêr ingkang anglangkungi panjang.
Arbangiyah
A, [Huruf Arab: 'arba'iyah] tgêsipun etang sakawan.
Edab
Ja: krama ngoko, anaming asal saking Arab: [Huruf Arab: i'jab] tgêsipun langkung eram.
Èbèr
Ka, nanging sampun dados Jawi, krama ngoko, tgêsipun gêlar, utawi èrèt.
Ajat
A, [Huruf Arab: hajat] tgêsipun karsa, milanipun sidêkah punika dipun wastani khajab. Tgêsipun dunungipun ing karsa wontên ing sidkah punika.
Asêman
Ja: krama ngoko, tgêsipun landhêsan, utawi sêlanipun ing dariji.
Uda-uda
Ka, nyuda-nyuda.
Untrung
Ka, lumampah ingkang andarung.
Umpluk
Ka, gêmuh.
Abing
Ka: bêngkolang,
têpak ingkang kadamêl amêndhêt walang, utawi têpak ingkang kadamêl garanipun ing dhêdhaharan sate pênthul.
Angyudanagari
Anut jhamanipun ing nagari.

Kaonjuk ing dintên Arbo tanggal kaping 16 wulan Nophèmbêr ing taun 1842.

Kawula nuwun, kawula pun Ngabèi Rănggawarsita.

Punika sêrat, ingkang mugi-mugi kaonjuk ing sangandhap pinarakanipun ingkang rama, kangjêng tuwan juru basa, ingkang sakalangkung asih trêsna tuhu ing salami-laminipun.