1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Judul
1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita: Citra 1 dari 1

Adviseur van het Kraton-Bestuur Surakarta No. 389/83 Solo/Weltevreden, 23-8-1931

Karya,

1. Barêng iki ngirimke prêtalan pidhatoku BB wènèhna Marta supaya dirampingke; ning durung ta' tliti jalaran kurang wêktu, tumuli kon ngrampungke, marga burine isih ana.

2. Buku gambar 3 iki wènèhna putumu dara Sri Munyuk karo layang uga barêng iki.

3. Wis antarane 11 iki aku janji jam 11 têkan jam 5 sore mung tansah lêsu bangêt, badan jêkut, sikil cape, wingi nganti mèh ora bisa munggah undhak-undhakan volksrad, dadi nganggo dadak gondhelan hèk. Olèh-olèhane papriksane dhokter overwerk = kakehan pagawean, mula bubar zitiing diprayogakke ngaso ko ½ sasi.

Wêktu iki tambane mung pil sadina ping 3 ngloro, sarta sakabèhe sing gawe kuwat, ewadene kok ya durung ketok dayane: anane mung lêsu sing bangêt kae, nganti ya ora bisa pikiran. Têrkadhang bolos jur turu…

4. Balèni bab kaananku gonmu murina nganti arêp nyang Widaningratan ning ta' candhêt. Ta' pikir-pikir kok isih ana dalane manèh bisane pasah nyang kamas, dene têkan Wida lan ora, kuwi mung gumantung katrêsnane kamas nyang aku. ya kuwi lurahmu Gêbagusan. Kiraku yèn kowe rasanan karo awake, awake gêlêm nêkakke kamas, toor ontunge, awake dhewe ya mêsthi wis ngêrti ora susah kok dhèwèk-dhèwèkke kaya yèn nyang Wida. Kosokwalike kowe rak malah bisa nambong apa ya akuki patut dimrina apa ora, lan aku kuwi sêjatine ngowêl tênan apa nganggo pangangkah kabutuhaku dhewe. Pikirên.

5. Cuwilan koran iki nyang Marta.

6. Olèh katrangan saka wong Bali, yèn Tungle, ayang enz. iku sêjatine petungan sing ènèng gandhengane, ing kono diarani Wara, ya kuwi:

Eka waraTjatoer waraSad waraSapta waraHasta waraSanga waraDasa wara
LoeangSriToenglehRediteSriDangoePandita
LabaArjangSomaIndraDjoengoerPati
Dwi waraDjajaWoeroekoengAnggaraGoeroeGigisSoeka
MengaMendalaPanironBoedaJamaNohanDoeka
PepetWasWrespatiLoedraWoganManoeh
Pantja waraMahoeloeSoekraBrahmaEranganManoesa
Tri waraManisSanistjaraKalaOeroenganEradja
PasahPaingOemaToeloesKala
BetengPonDadiDewa
KadjengWageRaksasa
Klijon

Simpênana dhisik, besuk yèn aku mulih dibabar.

Wis Karya padha slamêt. Salamku.