1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Judul
Sambungan
1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra
: Citra 1 dari 1

Adviseur van het Kraton-Bestuur Surakarta No. 389/83 Solo/Weltevreden, 23-8-1931

Karya,

1. Barêng iki ngirimke prêtalan pidhatoku BB wènèhna Marta supaya dirampingke; ning durung ta' tliti jalaran kurang wêktu, tumuli kon ngrampungke, marga burine isih ana.

2. Buku gambar 3 iki wènèhna putumu dara Sri Munyuk karo layang uga barêng iki.

3. Wis antarane 11 iki aku janji jam 11 têkan jam 5 sore mung tansah lêsu bangêt, badan jêkut, sikil cape, wingi nganti mèh ora bisa munggah undhak-undhakan volksrad, dadi nganggo dadak gondhelan hèk. Olèh-olèhane papriksane dhokter overwerk = kakehan pagawean, mula bubar zitiing diprayogakke ngaso ko ½ sasi.

Wêktu iki tambane mung pil sadina ping 3 ngloro, sarta sakabèhe sing gawe kuwat, ewadene kok ya durung ketok dayane: anane mung lêsu sing bangêt kae, nganti ya ora bisa pikiran. Têrkadhang bolos jur turu…

4. Balèni bab kaananku gonmu murina nganti arêp nyang Widaningratan ning ta' candhêt. Ta' pikir-pikir kok isih ana dalane manèh bisane pasah nyang kamas, dene têkan Wida lan ora, kuwi mung gumantung katrêsnane kamas nyang aku. ya kuwi lurahmu Gêbagusan. Kiraku yèn kowe rasanan karo awake, awake gêlêm nêkakke kamas, toor ontunge, awake dhewe ya mêsthi wis ngêrti ora susah kok dhèwèk-dhèwèkke kaya yèn nyang Wida. Kosokwalike kowe rak malah bisa nambong apa ya akuki patut dimrina apa ora, lan aku kuwi sêjatine ngowêl tênan apa nganggo pangangkah kabutuhaku dhewe. Pikirên.

5. Cuwilan koran iki nyang Marta.

6. Olèh katrangan saka wong Bali, yèn Tungle, ayang enz. iku sêjatine petungan sing ènèng gandhengane, ing kono diarani Wara, ya kuwi:

Eka wara

Tjatoer wara

Sad wara

Sapta wara

Hasta wara

Sanga wara

Dasa wara

Loeang

Sri

Toengleh

Redite

Sri

Dangoe

Pandita

 

Laba

Arjang

Soma

Indra

Djoengoer

Pati

Dwi wara

Djaja

Woeroekoeng

Anggara

Goeroe

Gigis

Soeka

Menga

Mendala

Paniron

Boeda

Jama

Nohan

Doeka

Pepet

 

Was

Wrespati

Loedra

Wogan

Manoeh

 

Pantja wara

Mahoeloe

Soekra

Brahma

Erangan

Manoesa

Tri wara

Manis

 

Sanistjara

Kala

Oeroengan

Eradja

Pasah

Paing

 

 

Oema

Toeloes

Kala

Beteng

Pon

 

 

 

Dadi

Dewa

Kadjeng

Wage

 

 

 

 

Raksasa

 

Klijon

 

 

 

 

 

Simpênana dhisik, besuk yèn aku mulih dibabar.

Wis Karya padha slamêt. Salamku.