1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Image

AW10015X

Ned. Ind. Hotel Vereeniging No. 64/92 Wlt., 10.2.'32

Karya;

1. Layangku kiyi ta' wiwiti ngucap alalbahlaal silaturachmi, muga-muga kabèh kaluputaku sajrone taun sing kapungkur nyang kowe, linêburna ing Allah.

2. Volsrad libur 4 dina: taun baru Cina, prêpêgan lan riyadi; 4 dina mau ta' go tilik putumu dara Nik nyang Bandhung, ora mulih marga kajaba kadohan awakku lagi rada kurang saras, mung tansah pilêg lan watuk bae. Balike saka Bd lagi mau sore, sawise gulu ta' blanja injêt-jêruk pêcêl, banjur nindakke pagawean, sasêlane gawe layang kiyi.

Sajrone ènèng Bd ora kênyanan mêruhi lêlakon sing ora nyênêngke, ya kuwi nunggang oto nyang Cimahi karo Kronèl Spoor arêp nonton ondêrnèming sukêt duwèke guprêmèn kanggo makani jaran militèr Bd, Cimahi lan Batawi - ènèng dalan nyumurupi motor mabur arêp mudhun kêbacut tumancêp ing lêmah, rêmuk, sing nunggang R. M. Sutarjo, jarene anak bupati ing Jawa Têngah - ning kongsi saprene durung olèh katrangan sapa - sirahe kêpèpèt ing cocpit = buwênging plinggihan lan stang, rêmuk sanalika ngêmasi. Gêtêre atiku kongsi sadina sawêngi lagi pulih ...

3. Barêng kiyi: Orient 2 lan Kêjawèn 1, Panjipustaka 1 wènèhna Dara Sri, Orgaan Narpo 1 nyang Pak Bèi; Orgaan vd Bond enz 2 lan Persoverzich 1 kanggo musium.

4. Layangmu sing kèri dhewe wis katampan, bab barang-barang kuna ngêntèni saulihku, dhuwit wis sugih, ya kuwi sing diarani real, yèn pancèn murah ya ora ana pakewuhe dituku, yèn larang wis ora prêlu.

5. Bab lêlakon lucu ora prêlu dipikir rugi, marga yèn pancèn ilang tênan sing ta' têmpuhke guprêmèn, jalaran panyilihe biyèn kanggo prêluning guprêmèn; mula coba api-api ora wêruh jalukên, ngalamate Ir. R. M. Surachman Batikconsulent, Jokja. Têtêmbungamu rèhne wis suwe ta jaluk bali, marga akèh wong sing nyilih kanggo pola.

6. Prêpataku modot saminggu marga ènèng rêmbug kang wigati.

7. Jaluk kiriman amplopmu sing wis dicapi, pasagi kira-kira 15, dawa 10 marga bocahku kalêpyan gawa cape dhewe, mung gawa amplop wis cap-capan bae 25, saiki wis nipis.

Wis Karya padha slamêt. Salamku

Apa wis nampani paring dalêm mêndhali?