1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra

1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita: Citra 1 dari 1

K. P. H. Hadiwijojo Solo - Batavia No. 497/86. Pracimaharja, 3-10-'31

Karya:

1. Iku jênênge slingsingan; sing ta' jaluk iku prabot bab candhi (ora pandhe) Krikil. Bokmanawa kowe ya eling yèn wis sawatara taun Dr. Bosch ngirimke tinggalan karangan Dr. Rouffaer sing wis ditata dening Propesor Krom, bab candhi Krikil mau, rèhne rêca-rêcane sing kasêbut sajak nocoki karo rêca musium gêdhe-gêdhe sing ana ngarêpan, jaluk tulung nocokke: kaanane cocok. Banjur takon nyang kabupatèn Boyolali prênahe candhi Krikil mau lan kapriye kaanane enz. Layang-layang iku ladèkna, besuk Sênèn esuk dara riya nusul, nunutna bae, yèn ora katututan, nunut Sastrawadana, malêm Salasa rak seba rad nagara.

Kajaba kuwi karangane Dr. Rouffaer mau wis kapacak ènèng kwartaal verslag Ouheidkundigen Dienst, uga ladèkna. Mupung aku ènèng kene, yèn bisa ta' lacake.

2. Yèn kasêmbadan besuk Sênèn arêp niliki andha-budha ènèng desa saka sakidul Paras rada adoh.

3. Mau mriksa rêca têmon anyar kalaning ora bêcik tur tanpa prabot, dadi ta' dhawuhi nyimpên ènèng kalurahan Srunbung bae. Dene Wisnu linggih, uga kurang bêcik ta' titipke pasanggrahan.

Wis Karya, padha slamêt. yèn slasêla. tilikana mrene.

Salam.