1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra

1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita: Citra 1 dari 1

Ned. Ind. Hotel Vereeniging No. 59/92 Wlt., 31.1.'32

Karya;

1. Awèh kabar kêslamêtan lan pamondhokku ènèng hotèl Koningsplein kamar angka 2. Sawangane luwih bawera katimbang des Indes, ning yèn awan luwih panas tur punggawane ora gumati kaya des Indes, kapara anggèlanggêp. Gonku ènèng kene mung kanggo solan-salin.

2. Ènèk lêlakon lucu sing aku kêlêpyan ora kandha kowe. Nalika kêramean Direktoor Landbouw, dadi lurahe Surahman, mondhok gonku; sawiji dina pamitan nyang Kutagêdhe sadina, sarta arêp rêmbugan karo Surahman, mulane ta' wêlingi jalukake baline bukuku pola bathikan. Hara wangsulane priye kowe rak ora bisa gagapi! Buku-buku wis kêbacut dipisungsungke musium ing Bogor. Hara ta, rak ya lucu bangêt ta!!! Direktoor nêsu, banjur prêntah supaya dijaluk bali, tumulia diwènèhke aku.

Mau esuk katêmu sing nyêkêl musium Bogor, ta' takoni bab kuwi wangsulane lasarkasar. ya nampani buku-buku pola cacah 4, ning ora ngrêti sababe wis antarane satêngah taun iki dijaluk bali. Rak saya nglênthar Karya, la gèk ènèng ngêndi dhangkane barangku. Mêsthine yèn ilang aku ya jaluk ijol guprêmèn, ning kok dadi ènèng lêlakon kaya ngono, rak ya elok bangêt ta! Marta kandhanana bèn ngrewangi gonku ngungun ...

3. Orient 2 barêng iki wènèhna dara Sri, liyane simpên musium.

4. Plok aku mulih mrene lagi udan saiki tur mung riwis-riwis bae. Apa udane samana kae mung minangka gorogodaning basamuanpasamuwan. bae???

5. Prêpataku bisa uga ora kongsi êntèke Pèbruari dening ora ana sing dirêmbug, mangka bênêre têkan têngah-têngahe Marêt.

Wis Karya, samene bae dhisik, padha slamêt lan salamku.