1926-07-24 - Wadana Guru H.I.S. Bayalali kepada Pamugarining Pasinaon Dalang Paheman Radya Pustaka

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1910-03-17 - Prajawireja kepada Kantor Radyapustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 2. 1911-10-04 - Ranasubaya kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 3. 1912-07-12 - Wirapustaka kepada Waradarma. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 4. 1913-04-09 - Karyarujita, Wirapustaka, Prajadireja kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 5. 1913-04-12 - Wirapustaka kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 6. 1913-06-20 - Abdi-dalem mantri onder distrik Samapura kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 7. 1913-06-24 - Wirapustaka kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 8. 1913-06-25 - Wirapustaka kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 9. 1916-08-15 - Wirapustaka kepada Kantor Musium. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 10. 1918-02-13 - Wirapustaka kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 11. 1920-05-00 - Prajapustaka kepada Sasradiningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 12. 1921-12-14 - Prajapustaka kepada Wangsanagara. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 13. 1922-08-12 - Prajapustaka kepada Wangsanagara. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 14. 1922-12-29 - Bandara Riya kepada Kantor Musium. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 15. 1923-03-31 - Prajakintaka kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 16. 1923-06-27 - Kepatihan kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 17. 1923-08-13 - Kepatihan kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 18. 1923-10-05 - Purbadipura kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 19. 1924-11-08 - Prajakintaka kepada Sastrasuganda. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 20. 1925-01-01 - Prajakintaka kepada Pangreh Paheman Radyapustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 21. 1926-04-23 - Jayanagara kepada Wadana Parentah Kapatihan. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 22. 1926-05-11 - Prajakintaka kepada Wuryaningrat. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 23. 1926-07-24 - Wadana Guru H.I.S. Bayalali kepada Pamugarining Pasinaon Dalang Paheman Radya Pustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 24. 1926-10-21 - Nitipustaka kepada Radya Pustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 25. 1931-05-27 - Prajakintaka kepada Gusti .... Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 26. 1931-10-02 - Wangsanagara kepada Pangarsa Paheman Radyapustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 27. 1932-03-31 - Prajakintaka kepada Gusti .... Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 28. 1932-04-10 - Prajakintaka kepada Gusti .... Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 29. 1932-04-24 - Prajakintaka kepada Gusti .... Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 30. 1932-12-27 - Prajapustaka kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 31. 1933-04-12 - Prajakintaka kepada Gusti .... Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 32. 1933-10-09 - Prajakintaka kepada Warga Pangreh Paheman Radyapustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 33. 1933-12-01 - Wangsanagara kepada Anonim. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 34. 1933-12-08 - Prajakintaka kepada Kangjeng Bandara. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 35. 1935-01-03 - Prajakintaka kepada Panitya Kasusastran Radyapustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 36. 1942-09-01 - Karyarujita kepada Radya Pustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 37. Dutadilaga kepada Anonim 1. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 38. Dutadilaga kepada Anonim 2. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 39. Ismu Subrata kepada Anggota Panitia Kesusasteraan. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
 40. Pengetan Radya Pustaka Surakarta, c. 1923-75, #116. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 41. Pengetan Radya Pustaka Surakarta, Radya Pustaka, c. 1923-75, #116. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
 42. Waradarma kepada Wirapustaka. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka, Surat-menyurat
Citra

Surat permohonan untuk dapat diadakan kursus pedalangan di Boyolali. Menyadari bahwa gurunya harus datang ke Boyolali, maka biaya akan ditanggung oleh para peserta didik.

1926-07-24 - Wadana Guru H.I.S. Bayalali kepada Pamugarining Pasinaon Dalang Paheman Radya Pustaka: Citra 1 dari 2
1926-07-24 - Wadana Guru H.I.S. Bayalali kepada Pamugarining Pasinaon Dalang Paheman Radya Pustaka: Citra 2 dari 2

Wadana Guru H.I.S. Bayalali - Pamugarining Pasinaon Dalang Paheman Radyapustaka, 24/7-'26

Sêrat ingkang mugi katur ing panjênênganipun pamugarining pasinaon dhalang ing pahêman Radyapustaka, ing

Surakarta.

Sasampunipun ingkang kadya punika nuwun awiyosipun, kaparênga kula gadhah atur kados ingkang kasêbut ing ngandhap punika: sampun wiwit duk kula taksih wontên ing Borneo anggèn kula kapengin badhe tumut dados muriding pasinaon dhalang punika, nanging kadospundi sagêdipun kalampahan, tiyang Borneo kalihan Surakarta samantên têbihipun. Ing wasana saking palaling Pangeran, kula dipun pindhah dhatêng ing Bayalali, mila sangsaya sangêt anggèn kula badhe mituruti kapengining manah punika. Ingkang punika kula nyuwun pariksa: punapa kintên-kintên Pahêman Radyapustaka sagêd minangkani, upami kula nyuwun supados ing Bayalali kawontênakên kursus dhalang. Wondene ingkang badhe sinau sanèsipun kula taksih wontên sawatawis priyantun malih. Sampun masthi kemawon sagêdipun kalampahan, kêdah wontên guru padhalangan ingkang rawuh ing Bayalali, upami ing dintên Minggu enjing, punapa malêm Saptu. Bab wragading lampah utawi dhaharing guru, punapadene pondhokan bilih kapêksa nyare, inggih kula sakônca murid ingkang nyanggi. Utawi malih nyuwun katrangan, ubarampining kursus punika punapa mawon (upami: kêlir, gamêlan, sapanunggilanipun) supados kula sagêd sadhiya.

Wasana saiba badhe bingah kula sakônca: bilih ing Bayalali ngriki saèstu sagêd kalampahan wontên kursus dhalang punika, sangêt [sa...]

[...ngêt] ing pangajêng-ajêng kula dhatêng paring panjênêngan wangsulan bab punika, supados kula sakônca lajêng sagêd angrancang rêrantamaning waragad ing sawulan-wulanipun, kangge namtokakên sapintên sêsanggènipun kônca satunggal. Mugi karsa mratelakakên ugi: guru dhalang ingkang kapatah dhatêng Bayalali punika punapa inggih mawi pituwas, punapa botên.

Kula wadana guru H.I.S.

Ing Bayalali

[tanda tangan]

24/7-'26