Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. Abdi Dalem Gedong Tengen kepada Kiyai Lurah Bendara Raden Tumenggung Suradilaga, 16 September 1839. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 2. Adinagara kepada Winter, 12 April 1844. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 3. Anonim kepada Bok Senen. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 4. Babah Ti Yo Gowe kepada Parentah Ageng, 27 Agustus 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 5. Jayaendra, Mangkudipura memeriksa Sasemita, 20 September 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 6. Jayaendra memeriksa surat Karyasentika, 23 September 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 7. Kangjeng Pangeran Adipati Arya Prabuwedana mendapat gelar Kangjeng Pangeran Adipati Mangkunagara IV, 9 Januari 1843. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 8. Kangjeng Raden Adipati Jayaningrat kepada Parentah Ageng, 18 Mei 1789. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 9. Kangjeng Susuhunan kepada Winter, 30 September 1843. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 10. Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 26 Juni 1798. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 11. Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 28 Juni 1798. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 12. Kaptin Sok Li Yang kepada Tuan Uprup, 6 Februari 1797. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 13. Ki Nurya kepada Raden Mas Riya Purwadiningrat, Raden Tumenggung Amongpraja, 2 Februari 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 14. Ki Setrawijaya kepada Parentah Ageng Pasowan Dalem, 16 November 1837. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 15. Kiyai Ngabei Patrabasanta kepada Johanis Agustis Desenje, 8 Juni 1829. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 16. Kretajaya kepada Babah Ro Li, 3 Maret 1830. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 17. Kumidi di Surakarta, 19 Agustus #. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 18. Kyai Demang Jinggot kepada Van Der Am, 31 Mei 1845. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 19. Kyai Demang Kertiyuda, Kyai Demang Kertisura kepada Parentah Ageng, 25 Agustus 1837. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 20. Laporan Ki Setradrana dkk.. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 21. Laporan Mas Ngabei Jayasatata dkk., 15 Desember 1841. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 22. Laporan M.Ng. Pranatakarya, R.Ng. Sutapradata, bersama wakil dari R. Ng. Surareja yang bernama Ki Resadangsa, 5 Juli 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 23. Laporan perampokan di rumah Tuan Moser, Batu, 26 Agustus #. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 24. Laporan R. Ng. Mangunagara, 15 Oktober 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 25. Laporan Raden Ayu Rangga, 31 Maret 1799. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 26. Laporan Raden Ngabei Resanagara, 25 Agustus 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 27. Mangunnagara kepada Winter, 9 September 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 28. Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 29. Martanagara kepada Parentah Pasowan Mangu, 5 Oktober 1837. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 30. Martareja kepada Cakrajaya, 13 Juni 1845. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 31. Mas Angabei Jimat kepada Parentah Pasowan Mangu, 14 November 1837. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 32. Mas Ketib Anom, Mas Tuan Khaji Khambah kepada Kyai Lurah Kangjeng Kyai Mas Pangulu Dipaningrat, 7 Juli 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 33. Mertawangsa kepada Secalegawa, 10 September 1819. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 34. Nama-nama Abdi Dalem Gunung Kadipaten dan Buminatan Kasentanan. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 35. Nama-nama Para Narapidana di Rumah Tahanan Gladag, 5 Januari 1835. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 36. Ni Sawijaya kepada Parentah Ageng Karaton Dalem Surakarta, 17 Desember 1840. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 37. Pangeran Ariya Mangkudiningrat kepada Kangjeng Pangeran Ariya Mataram, 9 Agustus 1839. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 38. Pemberitahuan bahwa Sumadiningra dan Sasrawinata diganti nama, 3 November 1825. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 39. Pemeriksaan perkara juru kunci Iman Raji, 21 Februari 1838. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 40. Pengumuman pergantian Residen Surakarta, Tuan Aretman menggantikan J.F.T. Mayor, 21 Agustus 1843. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 41. Pernyataan para saksi tentang Tuan Bislar dirampok, 4 Agustus 1838. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 42. Purwadiningrat, Jayanagara kepada Wangsawijaya, 17 Oktober 1842. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 43. Raden Mas Ariya Prawirabrata kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 44. Raden Mas Ariya Sasradiwirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 45. Raden Mas Ariya Sumadiningrat kepada Kyai Lurah, 15 April 1824. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 46. Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 15 Maret 1824. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 47. Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 4 September 1823. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 48. Raden Mas Tumenggung Bratakusuma kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 49. Raden Ngabei Jayadirja kepada Van Gelder, 30 Oktober 1845. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 50. Raden Tumenggung Brajadipura, Raden Ngabei Yudamargangsa kepada Parentah Ageng Pasowan Mangu, 29 Maret 1839. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 51. Raden Tumenggung Bratawirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 52. Raden Tumenggung Kertasari kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 53. Raden Tumenggung Ngratasudira kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 54. Sakrama kepada Parentah Ageng Tuwan Demineg, Asisten Residen, 16 November 1837. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 55. Sastradinama kepada Van Der Am. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 56. Suradikrama kepada Winter, 27 April 1839. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 57. Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
 58. Surat Perjanjian Mangkudiningrat kepada Kyai Tang Yu Mu, Kyai Tang Wi Lung, 17 September 1838. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 59. Sutawijaya dari Tegalas ditangkap Kyai Mangkudipura, 12 Juli 1798. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 60. Van Der Am kepada Mas Ngabei Sumadiwirya, 18 Juni 1845. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
 61. Wiryadipura kepada Raden Arya Cakrajaya, 13 Juni 1845. Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta
Citra

Surat Mas Tumenggung Martanagara di Tawangreja, Klaten kepada tuwan asisten residen Klaten yang menceritakan bahwa rumah Bok Demang Suradrana dan Kyai Demang Cakramenggala, di desa Mlese dirampok oleh Mas Demang Santadiwirya serta Mas Santadikara, asal Prambanan. Adapun sekarang, Mas Demang Santadiwirya dan Mas Santadikara serta barang hasil rampokannya sudah diamankan dan perkara ini akan dilaporkan ke Bendara Kangjeng Rahaden Adipati Sasradiningrat di Surakarta.

Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830: Citra 1 dari 2
Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830: Citra 2 dari 2

Ingkang sêrat, saha ingkang tabe kathah-kathah, Mas Tumênggung Martanagara, ing Tawangrêja Klathen. Katur ing parentahing tuwan asèstènasistèn. risidhèn ingkang sawêg angwasani parentahan kantor loji Klathèn.

Sasampuning kadya sapunika, kula tampi rêpotipun kônca momongan kula, awasta Bok Dêmang Suradrana, kalihan Kyai Dêmang Cakramênggala, griyanipun sami dhusun ing Mlese, amarêngi ing dintên Sênèn Paing tagaltanggal. kaping 26 wulan Sapar, taun Jhe ôngka 1757, punika sami kajarah karayah, dhatêng Mas Dêmang Sôntadiwirya, kalihan Mas Sôntadikara, griyanipun sami ing Prambanan. Ing ngajêng tumut Radèn Tumênggung Prawiranagara, ing Surakarta, sarta ambêkta dêdamêl kathah antawis tiyang 200, wondening Bok Suradrana, kalihan Ki Dêmang Cakramênggala, ingkang sarta sami dipun bandani, dhatêng Mas Dêmang Sôntadiwirya, lajêng sami dipun bêkta dhatêng ing Prambanan. Mênggah barang dadosan ingkang kenging kajarah karayah, dhatêng Mas Dêmang Sôntadiwirya, kalihan Mas Sôntadikara, kathah kêdhikipun ing amal sampun wontên ing sêrat aturipun piyambak-piyambak. Sarêng ing dintên Rêbo Kaliwon tanggal kaping 29 taksih wulan Sapar, pun Sôntadikara wau, langkung wontên ing Klathèn. Rencang kula wau sumêrêp mênawi langkung wontên ing Klathèn. Pun Sôntadikara wau, lajêng kula kèn animbali, sarêng sampun dhatêng ing pêndhapi kula, lajêng kula cêpêng pun Sôntadikara wau, kula dangu angsalipun angrayah wau, dhatêng Bok Dêmang Suradrana, kalihan [kali...]

[...han] Ki Dêmang Cakramênggala, mênggah aturipun Sôntadikara, prakawis angsalipun angrayah, pêngajêngipun Mas Dêmang Sôntadiwirya, kalih Mas Dêmang Kêrtadiwirya ing Kêmuda, lajêng tiyang kalih punika, sami kula utusi kula timbali dhatêng Klathèn. Wangsulanipun sami mopo, lajêng utusan kula wau rêpot dhatêng Tuwan Kumêndhan Martèng ing Borongan. Lajêng tuwan kumêndhan aparing tulung utusan saradhadhu 5, anibalianimbali. Mas Dêmang Sôntadiwirya, kalikalih. Mas Dêmang Kêrtadiwirya ing Kêmuda, sadhatêngipun tiyang kalih punika, wontên bètèng Borongan, lajêng dipun cêpêng dhatêng tuwan kumêndhan. Barang amal ingkang wontên griyanipun Mas Dêmang Sôntadiwirya, lajêng dipun pundhuti dhatêng tuwan kumêndhan. Ing sapunika Mas Sôntadiwirya, kalihan Mas Dêmang Kêrtadiwirya ing Kêmuda, sampun sami kaparingakên dhatêng kula, ingkang sarta barang dadosanipun ingkang karayah sak wontênipun kula gantung, ingkang punika manawi sampun kauningan prakawis wau sadaya, badhe lajêngipun konjukipun ing parentah agêng, Bêndara Kangjêng Rahadèn Adipati Sasradiningrat, ing Surakarta.

Ing Tawangrêja Klathèn ing dintên Salasa tanggal kaping 5, wulan Mulud ing taun Je, ôngka 1758.