Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 17: NY)

Deskripsi judul
Teks sambungan
1. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
2. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 02: B). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
3. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 03: Kh). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
4. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 04: D). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
5. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 05: J) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
6. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 06: Dh) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
7. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 07: E) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
8. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 08: Ê) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
9. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 09: G) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
10. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 10: H) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
11. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 11: I) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
12. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 12: Y) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
13. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 13: K) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
14. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 14: L) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
15. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 15: M). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
16. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 16: N) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
17. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 17: NY) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
18. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
19. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 19: U) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
20. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 20: O) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
21. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 21: P) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
22. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 22: R) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
23. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 23: S) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
24. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 24: T) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
25. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 25: C) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
26. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 26: Th) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
27. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: W) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
28. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: Z) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
Citra

NY

nya: I pc. iki lo! (diucapake nalikane mènèhi, ngulungake). II kw: -e, -ne.

nyaba, nyabani: kn. ak. sêsaba (ajêgan mara) ini; kc. saba.

nyababake: kn. ak. njalari, nganggêp dadi sabab; kc. sabab.

nyabak: êngg. kn. nyathok (-lalêr lsp); kc. cabak.

nyabari, nyabarake: kn. nindakake lsp. kalawan sabar; kc. sabar.

nyabat: kn. ak. dadi sakabat, mêguru; kc. sabat.

nyabdani, nyabdakake: kw. ngêsotake, mbêrkahi; kc. sabda.

nyabe: pc. kaya kulit cabe (pating pruntus marga adhêm tmr. kulit).

nyabêt: kn. 1 nggitik (nggêbug) nganggo barang kang mêntul; 2 pc. sarwa bêcik, sarwa komplit; kc. sabêt.

nyabili: kn. ak. nanggulangi, nêmpuh; kc. sabil.

nyabin: k. nyawah; kc. sabin.

nyablèk: kn. nampèl (namplèk) nganggo èpèk-èpèk; kc. cablèk.

nablik: pc. cilik ciyut (tmr. lambe, cangkêm).

nyabud, nyabut: êngg. kn. mbêdhol, ndaut, nyêlêd; kc. cabud.

nyabuk: I [x]-i kn. 1 ak. ngubêdi; 2 ngênggoni sabuk; kc. sabuk. II êngg. kn: mawur (tmr. lêmah); [x]-i êngg: ngrèmèhake; kc. cabuk.

nyabun: kn. ngumbah (adus) nganggo sabun; kc. sabun.

nyabrang: kn. ngambah ing banyu (kali, sêgara lsp); kc. sabrang.

nyadatake: kn. ak. ngucapake sadat tumrap ing liyan; kc. sadat.

nyade: k. ngêdol; kc. sade.

nyadukara: kw. pangapus.

nyadur, nyadhur: kn. nyêpuh (nglapis) ing êmas; kc. sadhur.

nyadoni: êngg. kn. 1 nanggapi, mangsuli; 2 mbagèkake, ngaruh-aruhi; kc. sadu, sadon.

nyadran: kn. slamêtan (sêsaji) ing papan kang kramat; kc. sadran.

nyajèkake: kn. nyaosake ki. nyêpakake pêpanganan lsp, marang; nyajèni: nyawisake sajèn marang; kc. saji, sajèn.

nyadham: kn. ngarêpake matêng (tmr. tela gantung, jambu kluthuk).

nyadhang, nyênyadhang: kn. 1 (ut. nyadhangi) ak. ngadhang; 2 ngêntèni, nganti-anti; 3 cumawis, sumadhiya; kc. cadhang.

nyadhu: êngg. kn. nanduri pari ing mangsa kêtiga; kc. sadhu.

nyadhuk:I êngg. ak. ngêbuk (ngantêm) wêtêng; kc. sadhuk. II pc: ngêpèk bojo; kc. cadhuk.

nyadhur: kn. nyêpuh (nglapis) êmas; kc. sadhur.

nyadhong: kn. 1 mara njaluk ingon (bayar lsp); 2 (ut. [x]-i) mènèhi cadhong; kc. cadhong.

nyaèni: k. mbêciki; kc. sae.

nyaèng: (-nyaèng) kn. mbedak-bedakake pangrêngkuhe marang anak lsp; kc. saèng.

nyagak: (-i) kn. nyuwak (nyangga) nganggo cagak; kc. cagak.

nyagêdakên: k. mbisakake; kc. sagêd, bisa.

nyagêrake: êngg. njagakake, mêsthèkake; kc. cagêr.

nyagir: pc. ngadêg njêjêr; kc. jêgir.

nyagluk: pc. njupuk; kc. cagluk.

nyaguhi: n. nyagahi k. saguh bakal mènèhi lsp; kc. saguh.

nyah: I pc. nya. II pc. nyonyah.

nyahadatake: kn. ak. nyadatake; kc. sahadat.

nyahak: kn. 1 nêrak (nglojok) wêwêngkoning tangga; 2 nêrak (ndhaku) wêwênanging liyan; kc. cahak.

nyahidi, nyaidi: kn. ak. nyêksèni; kc. sahid.

nyai: kn. 1 sêsêbutaning wong wadon bojoning guru ngèlmu lsp, kb. kyai; 2 sêbutan gundhik Wlanda.

nyait: êngg. kn. 1 nyêndhal, narik; 2 nawu; 3 êngg. pc. ngêrti; kc. sait, kêsait.

nyayabi: kn. maling ing (wayah awan); kc. sayab.

nyayadake: kn. ak. ngawadake; kc. sayadan.

nyayang: kn. ak. nindakake pakaryan sayang; kc. sayang.

nyayêmbarakake: kn. ak. ngundhangake sayêmbara; kc. sayêmbara.

nyayukake: kn. ngrukunake, ngrujukake; kc. sayuk.

nyayut: kn. ak. 1 ngrangkul; 2 ngubêdi, nalèni; 3 (ut. [x]-i) kw. mêkak, nyandhêt; kc. sayut.

nyayom: êngg. kn. ngajak ayon; kc. sayom.

(nyak): di-[x]-i pc. dicaki; kc. cak.

nyakahi: êngg. kn. nyêngkah; kc. cakah.

nyakal: êngg. kn. ngrekal; kc. cakal.

nyakal-bakali: kn. ak. miwiti gawe desa lsp; kc. cakal bakal.

nyakar: kn. namakake cakar; kc. cakar.

nyakarêp: n. nyakajêng k. nyakarsa ki. ak. nguja ing sakarêpe; kc. sakarêp.

nyakêp: kn. ak. bisa mangêrti, eling; kc. cakêp.

nyakêti: êngg. kn. nyêdhaki; kc. cakêt.

--- 353 ---

nyakil ~ nyampekani.

nyakil: pc. kaya buta cakil (cangkême); [x]-i: ngêtrapi cakil; kc. cakil.

(nyakit): nyênyakit k. nglêlara; [x]-i k. nglarani; kc. sakit, lara.

nyak-nyakan: pc. jag-jagan (kurang tata-krama).

nyak-nyuk: pc. mung sadhela tumuli lunga.

nyakup: kn. 1 ak. ngrauk; 2 wis mangêrti kabèh; kc. cakup.

nyakur: (-i) kn. ak. ngêruki nganggo sikil; kc. cakur.

nyakot: kn. namakake untu têrus digêgêt (uga ent.); kc. cakot.

nyakra: 1 kw. namakake cakra; 2 êngg. ngaku, ngira nduwèni; kc. cakra.

nyakra-panggilingan: kn. mubêng kaya jantra (timbal-tumimbal lair).

nyakrabawa: kw. ngira, nduga; kc. cakrabawa.

nyakrawati: kw. ngêrèh jagat (ratu agung).

nyakruk: (-i) pc. njaga, rondha; kc. cakruk.

nyaladi: kw. nular ngobong; kc. salad.

nyalah: I êngg. kn. nyilih; kc. silih. II [x]-i. 1 kw. nyèlèhi, nyèlèhake; 2 ak. nêngahi (nêsêli) ing wilêding gêndhing; kc. salah. III [x]-i ak: mialani; [x]-ake: nganggêp salah; kc. salah.

nyalaki: kn. ak. nglancangi, ndhisiki; kc. calak.

nyalangi: I kn. cêpak-cêpak (nyêdiyakake) ing sadurunge; kc. calang. II kn: nganggo (ndokoki) salang; kc. salang.

nyalap: êngg. k. nyèlèh; kc. salap.

nyalar: kn. ak. kongkonan; kc. salar.

nyalatake: kn. nyêmbahyangake; kc. salat.

nyalawadi: kn. (nyalawados k. ak. nyalawèdi ak): ora barès (ngandhut karêp wadi).

nyalêki: êngg. k. nyêdhaki; kc. calêk.

nyalêp: kn. nambani nganggo salêp; kc. salêp.

nyali: êngg. kn. pêru, rêmpêlu.

nyalib: kn. mênthang ing salib; kc. salib.

nyalikake: kn. malik nglêmpit (sandhangan lsp); kc. calik.

nyalini: n. nyantuni k. ngganti; kc. salin.

nyalokani, nyalokakake: kn. ngupamakake sarana saloka; kc. saloka.

nyaloni: kn. ak. dadi calon ing; kc. calon.

nyama, nyamani: êngg. k. madha, madhani; kc. sama, padha.

nyamadi: êngg. kn. ndayani bêcik; kc. samad.

nyamah: kn. ngala-ala (ngrèmèhake) marang; kc. camah.

nyamak: kn. 1 mangsak wlulang; 2 (ut, [x]-i) ngêtrapi samak ing buku; kc. buku.

nyaman: pc. enak bangêt.

nyamantakake: kn. njalukake rêmbug; kc. sêmanta.

nyamar: kn. ak. nyamun, nggawe wadi; [x]-i: mutawatiri, mbêbayani; kc. samar.

nyamat: kn. pêntholing kuluk (kang digawe mas lsp).

nyambangi: êngg. kn. ngrondhani, nganglangi; kc. sambang.

nyambat: kn. njaluk tulung, akon nggarapake lsp; kc. sambat.

nyambêl: kn. 1 olah sambêl; 2 ak. kaya sambêl; [x] wijèn pc. wis padha mlêtuk akèh uwane (tmr. rambut); kc. sambêl.

nyambêngi: êngg. k. nyalangi; kc. cambêng.

nyambêr: kn. niyup nyaut (saka ing dhuwur); kc. sambêr.

nyambil: kn. nggarap (nindakake) bêbarêngan karo kang baku; kc. sambi.

nyambik: êngg. kn. mênyawak; kc. mênyambik.

nyambit: êngg. kn. mbalang, nyawat, nyabêt; kc. sambit.

nyambuk: kn. nyabêt nganggo sambuk; kc. sambuk.

nyambung: n. nyambêt k. ndawakake sarana digandhèng lsp; kc. sambung.

nyambut: 1 kw. nyêkêl, nampani; 2 k. utang; 2 k. nyilih; kc. sambut.

nyambut-gawe: n. nyambut-damêl k. nindakake (nandangi) pagawean.

nyambut silaning akrama: kw. rabi, laki.

nyambori: kn. nyampuri; kc. cambor.

nyamèh: kn. ak. mènjêp.

nyamèkakên: k. madhakake; kc. padha.

nyamèni: k. madhani; kc. padha.

nyamêktani: kn. nyadhiyani kabèh kabutuhane; kc. samêkta.

nyami: k. madha; kc. padha.

nyamikan: kn. panganan pacitan (ing wedangan lsp).

nyamir: I kn. gawe samir; kc. samir. II [x]-ake êngg. nglapurake; kc. samir.

nyamlang: êngg. kn. umuk, sugih omong sêsongaran.

nyamlêng: kn. 1 trêp bangêt, cocog bangêt; 2 pc. cèplês (tmr. petungan); 3 enak bangêt.

nyam-nyamên: pc. isih kaya ana rasaning panganan lsp. ing cangkêm; kc. kênyam.

nyamu: kn. ak. colok lsp. kang digawe gombal diplintir banjur disulêd; mambu [x]: mambu obong-obongan jarit (gombalan).

nyamudana: kw. 1 ngaruh-aruhi lsp. kalawan alus; 2 nyamun, nyamar; kc. samudana.

nyamuk-nyamuk: kn. obahing cangkêm nalikane mangan (kêbak).

nyamun: kn. ak. nyamar; kc. samun.

nyamur: kn. 1 ak. tumindak supaya ora kasumurupan; 2 ak. nyimpên, ndhêlikake; 3 nyamur, nglêlali kasusahan lsp; kc. samur, slamur.

nyamut-nyamut: pc. 1 (isih) adoh ut. dhuwur bangêt, akèh bangêt antarane (bedane); 2 durung paja-paja; 3 isih durung nyakup têmênan (tmr. kawruh lsp).

nyampahi: kn. moyoki, maoni; kc. campah.

nyampaki: I êngg. ak. mapaki, madhani; kc. sampak. II êngg. kn: mrêgoki; kc. kesampak.

nyampar: kn. nyandhung nggasruk, nyampe nganggo sikil; [x] banyu êngg: nyewa (nggêntèni) sawah kang wis ditanduri; kc. sampar.

nyampe: kn. nyêkêl (nyenggol) nganggo tangan nalikane mlaku; kc. sampe.

nyampekani: kw. ngawekani kanthi kajuligan; kc. sampeka.

--- 354 ---

nyampêgi ~ nyangkêm.

nyampêgi: êngg. kn. nyampêti.

nyampêr: êngg. kn. mampir; kc. sampêr.

nyampêti: kn. nyukupi kabutuhane; kc. sampêt.

nyamping: ki. bêbêd, tapih.

nyampiri: kn. nyèlèhake jarit lsp. ing sadhuwure; kc. sampir.

nyampyuk: kn. nêmpuk ngênani (tmr. banyu); kc. sampyuk.

nyampluk: kn. nampèl (nampêk, nggitik) ing wang ut. janggut; kc. sampluk.

nyamplung: I kn. bêton sadaginge (tmr.nangka lsp). II kn: ar. wit wohe digawe lênga.

nyamplong: êngg. kn. mbêngkolang, mbalang; kc. samplong.

nyampuni: k. nguwisi.

nyampur: kn. ngêwor dadi siji; kc. campur.

nyampurnakake: kn. agawe sampurna; kc. sampurna.

nyan: êngg. kn. yèn.

nyana: kn. ngira, nggagas; ora [x] (ora dimpe): ora ngira babar pisan; di-[x](-[x]) ak: dikira, didakwa.

nyanak: kn. ngaku sanak, ngrêngkuh sanak; kc. sanak.

nyandeyani: kw. mêdèni; kc. sandeya.

nyandèkakên: k. murungake; kc. sande, wurung.

nyandêr: êngg. kn. mlayu bantêr (ngoyak lsp); kc. sandêr.

nyandi: kw. agawe sandi; kc. sandi.

nyandikani: kw. nyaguhi; kc. sandika.

nyandu: kn. mêtu candune (tmr. pipa rokok lsp) kc. candu.

nyandra: kn. nyritakake kaananing wêwujudan lsp. sarana pêpindhan, pêpandhingan lsp; kc. candra.

nyanjani: kn. sanja ing; kc. sanja.

nyanjangi: k. nuturi.

nyandhak: I kn. nyêkêl, bisa nututi; kc. candhak. II [x]-ake êngg. nggadhèkake (sawah lsp); kc. sendhe.

nyandhang: I (ut. [x]-i) kn. ngadhangi, nyadhangi; kc. candhang. II kn: mênganggo sandhangan; kc. sandhang(-an).

nyandhati: kn. nalèni ut. nyunduki nganggo sandhat; kc. sandhat.

nyandhêt: kn. mêkak, ngampêt, mênggak; kc. candhêt.

nyandhi: kn. ak. 1 mêndhêm ing candhi; 2 mêmêtri, mundhi-mundhi; kc. candhi.

nyandhing: kn. linggih lsp. nyêdhaki; kc. sandhing.

nyandhuk: êngg. pc. ngêkop; kc. candhuk.

nyandhung: kn. sikile nanggor (watu lsp); kc. sandhung.

nyanepakake: kn. ak. ngupamakake nganggo sanepa; kc. sanepa.

nyanèsakên: k. nyèjèkake; kc. seje.

nyanuk-nyanuk: pc. muk-mukan.

nyantên: I [x]-i kn: ngadoni nganggo santên; kc. santên. II k: nyatur; kc. catur.

nyantêr: kn. ak. kalawan santêr (ênggone tumandang lsp); kc. santêr.

nyantu, nyantrok: êngg. pc. manggon bae, tansah linggih bae.

nyantung: êngg. kn. têkan ing; tutug ing, gadhug.

nyantun: k. nyari.

nyantuni: k. nyalini; kc. salin, santun.

nyantrèni: pc. kaya santri; kc. santri.

nyantri: kn. 1 dadi batur (rewang) ana ing omahe calon maratuwa; 2 ngaji (sinau) ana ing panggonane guru agama (Islam, pondhok); kc. santri.

nyantrik: I kn. dadi cantrik, mêguru; kc. cantrik. II kn. cacad (lagean) ala.

nyanthang: kn. nylomod nganggo canthang; kc. canthang.

nyanthèli:(-ake) kn. nggantungi(-ake) ing; kc. canthèl.

nyanthik: I kn. 1 ngiris nganggo canthik; 2 pc. awangung nyongat mbêngkêluk kaya canthik; kc. canthik. II êngg. kn. ngeling-eling, ngapalake; kc. canthik.

nyanthol: kn. nyangkol ing; kc. canthol.

nyanyah-nyunyah: pc. kasar-kasaran (tmr. gunêman lsp).

nyanyak: êngg. pc. 1 mangap, angop; 2 mangan.

nyanyi: pc. mênyanyi.

nyang: I pc. n. mênyang. II di-[x] n. dipunawis k: arêp dituku kurang saka tawane; kc. ênyang.

nyanga: kn. siji-sijine sanga.

nyangapake: pc. ngêngakake amba; kc. cangap.

nyangar: I kn. ngêngakake (mbênggang) cangkêm pêrlu diombèni jamu; kc. cangar. II kn: nganggêp sangar.

nyangèni: kn. ak. ngauli, nadari; kc. sangi.

nyangêtakên: k. mbangêtake; kc. bangêt.

nyangga: n. nyanggi k. nyuwak (madal, nduwa) saka ingisor; kc. sangga.

nyanggah: kn. namakake canggah; kc. canggah.

nyanggèhi: pc. ngladaki, mbêbeda; kc. canggèh.

nyanggêmi: kn. nyaguhi, ngandhêmi; kc. sanggêm.

nyanggi: k. nyangga.

nyanggit: êngg. kn. ak. nyambung; kc. sanggit.

nyanggupi: êngg. ak. nyaguhi; kc. sanggup.

nyanggrahi: kn. ak. dêdunung ing; kc. sanggraha, pasanggrahan.

nyanggrak: kn. ak. ngêtokake gêtihe; kc. sanggrak.

nyanggrêk, nyanggrok: kn. ak. mandhêg ing; kc. sanggrêk.

nyangik: pc. katon kuru bangêt (tmr. wong wadon).

nyangkal: êngg. pc. madoni, mbadal; kc. sangkal.

nyangkal putung: kn. awangun menggok mawa pojok; kc. sangkal.

nyangkani: kn. ak. miwiti sangka ...; kc. sangka.

nyangkêmi: ks. ngujar-ujari, nyrêngêni; kc. cangkêm.

--- 355 ---

nyangkêpi ~ nyarug.

nyangkêpi: kn. ak. nyamêktani, nyawisi; kc. sangkêp.

nyangkin: êngg. kn. tansah, saya.

nyangking: kn. nggawa apa-apa kaya digantung ing tangan; kc. cangking.

nyangklak: pc. krasa ora kêpenak têkan ing cangklakan; kc. cangklak(-an).

nyangklèk: kn. mbopong ing bangkèkan; kc. cangklèk.

nyangklêk: kn. cêdhak (cakêt) bangêt.

nyangklêng: pc. kêsuwèn bangêt.

nyangkluk: pc. ndhungkluk, tumungkul.

nyangklong: (-i) kn. nglêbokake ing cangklong; kc. cangklong.

nyangkuh: kn. namakake sangkuh; kc. sangkuh.

nyangkul: I kn. maculi; kc. cangkul. II kn: ngrewangi pagaweaning liyan; kc. sangkul.

nyangkut: kn. nggubêd (nggêpok) ing (tmr. tali, bolah layangan lsp); kc. sangkut.

nyangkok: kn. njupuk panging wit arêp ditandur; kc. cangkok.

nyangkol: kn. nyanthèl ing; kc. cangkol.

nyangkrahi: kn. masangi (ndokoki) sangkrah; kc. sangkrah.

nyangkramani: kw. ndhêmêni; kc. cangkrama.

nyangkrang, nyangkrêng: pc. katon linggih lsp. ana ing dhuwur.

nyangkrêg: pc. nyanggrêk; kc. cangkrêk.

nyangkribi: kn. ak. nutupi; kc. cangkrib(-an).

nyangkrimani: (nyangkrimi pc) kn. mbêdhèki cangkriman; kc. cangkriman.

nyangling: kn. nggilapake êmas; kc. sangling.

nyangluk: êngg. kn. tumêlung tumiyung; kc. sangluk.

nyanglung: êngg. kn. nyelung, golèk laron.

nyang-nyangan: n. awis-awisan k. padha nganyang; kc. nyang, ênyang.

nyang-nyêng: pc. rikat ênggone ngangkati, nggawa lsp; kc. nyêng.

nyangub: kn. ngabang slaka lsp; kc. sangub.

nyangoni: kn. mènèhi sangu; kc. sangu.

nyauloni: kn. ak. nanggapi gunêm; kc. saulon.

nyaur: kn. mbayar utange; [x]-i: mangsuli; kc. saur.

nyaut: kn. nyêkêl (sarana nyambêr lsp); kc. saut.

nyao: pc. gampang bangêt, pasaja bangêt.

nyaosi: ki. 1 nyawisi; 2 mènèhi; kc. saos, caos.

nyapa: I kn. takon jênênge, ngaruh-aruhi; kc. sapa. II (ut. nyapani) kw: nyupatani, ngêsotake; kc. sapa.

nyapar: I êngg. kn. ngoyod; kc. capar. II kn. ak: slamêtan ing sasi Sapar.

nyapasari: n. nyapêkêni k. nylamêti mbênêri sapasaring pangantèn lsp; kc. sapasar.

nyapata, nyapatani: kn. ngêsotake; kc. sapata.

nyape: êngg. kn. mbadhe; kc. cape.

nyapèlèkake: kn. nganggêp sapele (ngrèmèhake); kc. sapele.

nyapih: kn. 1 nglêrêmake wong nêpsu; 2 misah wong pêpadon; 3 nglèrèni ênggone nusoni; kc. sapih.

nyapit: pc. mèjèt (nyêkêl lsp) nganggo sapit, njêpit; kc. sapit, capit.

nyaplêk: êngg. ak. plêk, padha trêp; kc. plêk, caplêk.

nyaplok: kn. mangan têrus diulu; kc. caplok.

nyapu: kn. ngrêsiki nganggo sapu; kc. sapu.

nyaput: kn. 1 ak. nglimputi, nutupi; 2 mupuri lamat-lamat; kc. saput.

nyaprang, nyaprat: pc. njlaprat (tmr. brêngos).

nyara: kn. nindakake kaya sacaraning ...; kc. cara.

nyarab: kn. nyaplok pangan (tmr. iwak); kc. sarab.

nyarad: êngg. kn. nyèrèd, nglarak; kc. sarad.

nyarah: kn. 1 ak. ngêntas saka ing banyu; 2 manut ing sakarêpe; kc. sarah.

nyarak: êngg. kn. nyahak; kc. carak.

nyarani: kn. ak. ngacarani, mbagèkake; kc. cara.

nyarang: êngg. ak. nyirik, nyingkiri, nulak; kc. sarang.

nyarapi: êngg. kn. 1 ak. nglèmèki; 2 mènèhi sarapan; kc. sarap.

nyarasakên: k. marasake; kc. waras.

nyarati: I kn. 1 nyranani (êngg. nggunani lsp); 2 êngg. mragadi; kc. sarat. II ut. nyaratake kn. ak: njanggêlake, njanjèkake; kc. sarat.

nyarawèdi: kn. ak. nggosok intên; kc. sarawèdi.

nyare: ki. nginêp; nyarèni ki: nuroni; nyarèkake ki: 1 nurokake; 2 ngubur; 3 nginêpake; kc. sare.

nyarèhake: kn. nglêrêmake, nyabarake; kc. sarèh.

nyarèni, nyarèkake: kn. nggarap nganggo sarèn (sari kuning); tmr. bathikan.

nyarêki: êngg. kn. nyêdhaki, marani; kc. carêk.

nyarêmi: k. nguyahi (nganaki); kc. sarêm, anak.

nyarêngi: k. mbarêngi; kc. barêng, sarêng.

nyari: I n. nyantun k. ukuran saambaning driji. II kw: ngisêp sari (ning kêmbang); kc. sari.

nyariyosi, nyariyosakên: k. 1 nyritani, nyritakake; 2 ngandhani, ngandhakake; kc. cariyos, criyos.

nyarik: I kn. mbathik; kc. carik. II (ut. [x]-i) kn. ak: mandumi lorodan (pangan);kc. carik. III [x]-i êngg. kn. malati, namakake walat; kc. sarik.

nyaring: I kn. ngrêsiki sarana saringan; kc. saring. II kn. ak. bantas, sêru (tmr. swara).

nyarirani: ki. ngawaki; kc. awak.

nyaru: kn. ak. ngrigoni; [x] krama kw: dêksura, murang tata; [x]wuwus ak: nyêla-nyêla mèlu gunêman, ngrigoni; kc. saru.

nyarub: (-i) kn. nyampur(-i); kc. carub.

nyarug: kn. nyampar (nggasruk); kc. sarug.

--- 356 ---

nyaruk ~ nyèh-nyèh.

nyaruk: kn. 1 ngrauk; 2 nggrauk; 3 êngg. pc. nyampur (digawe padha), ngracak; kc. caruk.

nyarungi: 1 kn. ak: ndokoki wadhah (urung); 2 k. mrangkani; 3 ngênggoni sarung; kc. sarung, wrangka.

nyaroja, nyarojani: kw. ngrangkêp, mêpaki; kc. saroja.

nyarong: kn. bêning bangêt.

nyaros: êngg. k. nyari.

nyartani: kw. nganthèni, mbarêngi; kc. sarta, sêrta.

nyas: mak [x] pc. sanalika krasa panas lsp; kc. kênyas.

nyasmitani: kw. mènèhi sasmita; kc. samita.

nyat: mak [x] pc. ngadêg (mangkat lsp) sanalika.

nyata: I kn. 1 têmên, têmênan; 2 ora gêgorohan; 3 têrang bangêt, gênah bangêt; 4 pc. pancèn, mula têmênan; dinyatani ak: ditêmêni, dilakoni têmênan; dinyatakake n. dipunyêktosakên k: digênahake, dipriksa nyata lan orane; kc. sanyata. II k: nêmbako (nanduri têmbako); kc. sata, têmbako.

nyate: kn. gawe sate.

nyatmata: kw. namatake; kc. satmata.

nyat-nyut: pc. ora ajêg pikirane.

nyatu: I êngg. ak. nambani tatu sarana donga; kc. catu. II kn. ak: mancèni (ngêdumi) pangan; kc. catu.

nyatur: n. nyantên k. nggunêm ala; kc. catur.

nyatus: kn. 1 sabên satuse; 2 ([x] dina) nylamêti wong mati mbênêri satus dina saka gêblage; kc. satus.

nyato: êngg. ak. nyatu (nambani tatu).

nyaton: kn. ak. bathok lsp. kang didokok mêngkurêb ing kukusan.

nyatoni: êngg. natoni; kc. caton.

nyatriya: kn. ak. 1 urip kaya satriya (ora ngèngèr); 2 tindak-tanduke sarwa alus lan utama kaya satriya; kc. satriya.

nyatru, nyatroni: kn. ak. mungsuh, nganggêp satru, njothak; kc. satru.

nyacad: pc. nacad; kc. cacad.

nyathak-nyathak: kn. ak. kêsusu-kêsusu (durung mangsane).

nyathèk: kn. nyakot; kc. cathèk.

nyathêm: (ake) pc. ngingkêmake, mingkêm; kc. cathêm.

nyathêt: kn. 1 êngg. njithêt; 2 êngg. ngrikiti; 3 ak. nganggit ing sajroning angên-angên; [x]-i: nulisi supaya ora lali; kc. cathêt.

nyathil: pc. ngatutake, njupuk; kc. cathil.

nyathis: pc. katon maju cangkême (janggute).

nyathus: pc. mênêng bae (ora tumandang).

nyathut: kn. migunakake cathut.

nyathok: I kn. 1 nggathuk-nggathukake sambunganing balungan omah lsp; 2 (ut. [x]-i) ngêtrapi cathokan; kc. cathok. II nyêkêl walang lsp. sarana disaut banjur digêgêm; kc. cathok.

nyawa: kn. 1 kang njalari urip; 2 pc. sukma, jiwa; 3 br. têmbung pamiluta atêgês kang dikasihi.

nyawabi: kn. mbêrkahi, ndayani; kc. sawab.

nyawad: (-i) êngg. ak. maoni; kc. sawad.

nyawah: n. nyabin k. nggarap palêmahan didadèkake sawah; kc. sawah.

nyawani: kn. ak. nambani (nulak) sawan; kc. sawan.

nyawang: I kn. mandêng namatake; kc. sawang. II kn. ak: ngêpang; kc. cawang.

nyawat: kn. mbalang; kc. sawat.

nyawe-nyawe: kn. ak. mèlu mrêduli marang; kc. cawe.

nyawèl: kn. 1 nyathèk, nyakot; 2 êngg. pc. nyêkêl; 3 ks. kandha, ngandhakake; kc. cawèl.

nyawèni: êngg. ak. 1 ndokoki têtêngêr (sawi); 2 mêling sadurunge; kc. sawi.

nyawêt: I pc. ngawêt; kc. cawêt. II [x]-i kn. ngênggoni cawêt; [x]-ake: ngubêdake jarit dicara cawêt; kc. cawêt.

nyawiki: ki. nyewoki; kc. cawik, cewok.

nyawil: êngg. kn. nyêkêl; kc. cawil.

nyawisi, nyawisake: kn. nyaosi, nyaosake ki: nyadiyakake, nyêpaki; kc. cawis.

nyawit: pc. nganggo sandhangan kang padha corake (ikêt karo bêbêd lsp); kc. sawit.

nyawud: êngg. kn. ngurap; kc. sawud.

nyawuk: kn. 1 nyidhuk banyu nganggo tangan; 2 nggraut; kc. cawuk.

nyawung: I kn. ak. 1 ngumpulake, nggathukake; 2 nanggapi, mangsuli; kc. sawung. II kn. ak: mbopong bocah dilinggihake ing bangkekan; kc. sawung. III (ut. [x]-akên) k: njago, sawung.

nyawur: (-ake) kn. 1 nyêbar apa-apa kang mawur; 2 nyêbar wiji; kc. sawur.

nyawur-ingin: ([x]-rancah, [x]-tinggal) kn: nyêbar wiji pari ing sawah tanpa didhêdhêr.

nyawur-pêndhêm: kn. nyêbar wiji ing pandhêdhêran tanpa diêlêbi.

nyebani: n. nyowani k. ak. seba ana ing; kc. seba.

nyèbên: êngg. k. nyewa.

nyèbêt: (-i) êngg. kn. nyabêt(-i); kc. sèbêt.

nyèblêk: (-ake) pc. nancêb(-ake); kc. cèblêk.

nyeblokake: êngg. kn. 1 nancêbake ing (ngêdêgake omah lsp); 2 pc. nandur, nyèblêkake; kc. ceblok, cêblok.

nyebratake: kn. êmoh ngaku anak; kc. sebrat.

nyeda: kw. nacad; kc. cedha.

nyedani: ki. matèni; kc. seda.

nyèdhèng: kn. laku ngiwa (tmr. wong wadon); kc. sèdhèng.

nyedhumi, nyedhomi: kn. ak. ngaubi, ngeyubi; kc. sedhum.

nyedhok: êngg. pc. nyidhuk; kc. cedhok.

nyègêl: kn. 1 ndokoki sègêl; 2 êngg. mbêslah; kc. sègêl.

nyègêr: êngg. pc. mencok, mapan; kc. cègêr.

nyegog: êngg. ak. menggok (ndhêlik, ngaso); kc. segog.

nyegrok: pc. mencok, mapan.

nyèh-nyèh: pc. 1 mamah suruh (kinang); 2 gunêman kasar.

--- 357 ---

nyehat(ake) ~ nyèwèng-nyèwèng.

nyehat: (ake) êngg. pc. niru, nirokake; kc. sehat.

nyeyub: kn. ak. ngeyub, ngaub; kc. seyub.

nyeyos: êngg. kn. nyiram gêni (ing pawon); kc. ceyos.

nyeyosakên: êngg. k. nèjèkake; kc. seje.

nyèk: mak [x] pc. katêranganing midak barang êmpuk (mlênyèk); di-[x](-[x]): 1 diidak-idak (tmr. barang kang mlênyèk); 2 pc. dirèmèhake, diina.

nyeka: êngg. kn. nggosok nganggo gombal lsp. manasi awak lsp. nganggo gêndul isi wedang lsp; kc. seka.

nyèkèk: (-ake) êngg. nyèlèh(ake); kc. sèkèk.

nyèkèr: (-i) kn. ngêruki lêmah nganggo cakar (tmr. pitik); kc. cèkèr.

nyèkêt: kn. siji-sijine (sabên) sèkêt; kc. sèkêt.

nyèkrèk: pc. katon cakrak.

nyela: k. matu; kc. watu, sela.

nyeladake: kn. ak. ngucapake kaya celad; kc. celad.

nyelaki: kn. ora ngakoni, mungkir; kc. selak.

nyèlèh: (ake) kn. ndokokake; kc. sèlèh.

nyèlèng: pc. kaya cèlèng (wangkod); [x]-i: nyimpên dhuwit saka sathithik; kc. cèlèng.

nyelung: êngg. pc. 1 golèk laron; 2 mblasukake, ngapusi; kc. celung.

nyelog: êngg. kn. golèk (ndhudhuk) uwi lsp. ana ing alas; kc. selog.

nyelong: kn. ak. ngukum buwang (mênyang Selon).

nyèmèk-nyèmèk: pc. rada têlês (ana banyune).

nyèmèki: kn. ak. nglèmèki, nyarapi; kc. sèmèk.

nyèmèt-nyèmèt: pc. mung sathithik bangêt.

nyemplak: I êngg. kn. nyengklak, nyemplo; kc. cemplak. II (ut. nyemplang) êngg. kn: nêndhang, ndugang; kc. semplang.

nyemplo: kn. nyengklak (nunggang); kc. cemplo.

nyenapatèni: kn. ak. dadi senapati mungguhing ... (manggêdhèni); kc. senapati.

nyèndhèni: kn. sumèndhe ing; kc. sèndhe.

nyendhok: kn. nyidhuk nganggo sendhok; kc. sendhok.

nyènèng: kn. nggèrèd, narik; kc. cènèng.

nyènèsakên: êngg. k. nèjèkake; kc. sènès.

nyenol: kn. kandêl êmpuk (tmr. kulit lsp); kc. cenol.

nyenthangi: kn. nêngêri ing tulisan (ndokoki centhangan); kc. centhang.

nyènthèlake: êngg. nyanthèlake; kc. cènthèl.

nyenthong: êngg. kn. nyidhuk nganggo centhong.

nyènyèh: (ên) kn. ngêmu banyu arêp dadi mêmala.

nyèng: mak [x] pc. mak nyêng.

nyèngèl: pc. nyungul êndhase; kc. cèngèl.

nyèngèni: êngg. kn. ngajak.

nyèngèr: pc. nyèngèl.

nyènggèk: êngg. kn. nyènggèt; kc. sènggèk.

nyènggèt: kn. nggèthèl wowohan lsp; kc. sènggèt.

nyenggol: kn. nggêpok (njawil lsp) sathithik; kc. senggol.

nyenggot: kn. njupuk lsp. nganggo senggotan, main senggotan; kc. senggot.

nyènggrok, nyènggrong: êngg. kn. mandhêg ing; kc. sènggrok.

nyengklak: I kn. nyemplo nunggang (jaran lsp); kc. cengklak. II êngg. kn. nyangklêk, nyawung; kc. cengklak.

nyèngklèhake: kn. mutung supaya sèngklèh; kc. sèngklèh.

nyengkok: kn. 1 êngg. nyangkok; 2 ak. niru, nulad, ngèmpêri; kc. cengkok.

nyèngkrèm: pc. katon bêcik (bagus lsp).

nyengoh: pc. nyêngoh.

nyeok: (-i) êngg. kn. ngrauk, ngraup; kc. ceok.

nyeos: êngg. kn. nyirami gêni ing pawon lsp; kc. ceos.

nyepa: êngg. kn. mujudi; kc. sepa.

nyepak: kn. nêndhang nganggo sikil kang buri; kc. sepak.

nyepakake: kn. ak. madhakake karo; kc. sepa.

nyèpêr: êngg. pc. ngetung-etung, ngira; kc. sèpêr.

nyeple: pc. linggih sumandhing.

nyèplêsi: pc. ngêtrêpi, madhani; kc. cèplês.

nyepor: pc. katon bundêr amba (njêbèbèh).

nyèprès: pc. dawa lêmês (tmr. brêngos).

nyèprèt: I êngg. kn. nyiprat; [x]-i êngg: nyiprati; kc. cèprèt. II pc: nyaprat (tmr. brêngos).

nyeproti: êngg. pc. nyiprati.

nyèrèd: kn. nggèrèd, nglarak; kc. sèrèd.

nyèrèhi: êngg. kn. nyidhuki umpluke; kc. sèrèh.

nyèrèni: kn. 1 êngg. nglèrèni (mocot); 2 ak. nyèlèhi; kc. sèrèn.

nyèrèt: (-i) kn. ndokoki (mbathik lsp) sèrèt.

nyèrêpi: kn. nggêntèni yèn ana kakurangane; kc. sèrêp.

nyerum: kn. nyuntik nganggo serum; kc. serum.

nyero: kn. misaya iwak nganggo sero.

nyerok: kn. nyidhuk nganggo serok.

nyerong: kn. ngiringake (tmr. nam-naman); kc. serong.

nyerongi: êngg. ak. nylerongi; kc. cerong.

nyerop: pc. nyidhuk; kc. serop.

(nyèt): di-[x] pc. dipènyèt.

nyetani: kn. ngadon-adoni, nggêgasah; kc. setan.

nyètèni: êngg. kn. ngoncèki.

nyetra, nyetrakake: kn. ak. mbuwang ana ing alas lsp; kc. setra.

nyèthèt: ks. 1 manak; 2 bêbanyu; kc. cèthèt.

nyèthi: kn. ak. ngabdi marang (dadi abdi wadon); kc. cèthi.

nyethok: kn. nyerok nganggo cethok.

nyethom: pc. gêdhe puluke (ênggone mangan); kc. sethom.

nyewa: kn. nyilih kanthi mbayar pituwas; kc. sewa.

nyewak: êngg. kn. mothèng-mothèng, mrêjit-mrêjit; kc. sewak.

nyèwèng-nyèwèng: êngg. pc. narik (nyènèng) mrana-mrana; kc. cèwèng.

--- 358 ---

nyèwèr ~ nyêkêl.

nyèwèr: êngg. kn. nyènèng, nyuwèk; kc. sèwèr.

nyèwu: kn. 1 sabên (siji-sijine) sèwu; 2 ([x] dina) nylamêti wong mati sèwu dina saka gêblage; kc. sèwu.

nyewoki: kn. nyawiki ki. ngrêsiki jubur lsp; kc. cewok.

nyewoti: êngg. kn. nguring-uring, nyrêngêni; kc. sewot.

nyêbablang: pc. saèm. njêpaplang.

nyêbak: êngg. kn. nêbak, ndêmak; kc. cêbak.

nyêbak gawe: n. ([x] damêl k) êngg: nyambut-gawe.

nyêbal: kn. ora padha (pilah, seje) karo panunggalane; kc. sêbal.

nyêbar: kn. nyawurake kêmbang lsp; kc. sêbar.

nyêbat: (-akên) êngg. k. nyêbut(-ake); kc. sêbat, sêbut.

nyêbawa: kn. muni, nywara; kc. sabawa.

nyêbèk: êngg. kn. nêbak, ndêmak; kc. cêbak.

nyêbêli: kn. njalari sêbêl; kc. sêbêl.

nyêbit: (-i) kn. nyuwèk(-i); kc. sêbit.

nyêblak: I (ut. [x]-i) kn. nyabêt(-i), nggêbugi; kc. sêblak. II [x]-ake kn. ngêngakake. mbukak; kc. sêblak.

nyêblèk: pc. nyablèk; kc. cêblèk.

nyêblukake, nyêblungake: pc. 1 nyêmplungake; 2 nyêblokake; kc. cêblok.

nyêblok: I êngg. kn. nyêblak; kc. sêblak. II pc: tumiba ing; [x]-ake: 1 nancêbake, ngêdêgake omah ing; 2 nandur; 3 pc. nibakake; kc. cêblok.

nyêbuk, nyêbok: pc. nyêmplung ing banyu.

nyêbul: kn. ndamu sêru; kc. sêbul.

nyêbut: kn. 1 ngarani, ngarani sêsêbutane; 2 (ut. [x]-ake) ngandhakake; 3 ngucapake asmaning Allah (sêmbahyang, nyuwun pangapura lsp); ora [x]: ora ngrumangsani (ênggone wis tuwa lsp); kc. sêbut.

nyêbrak: kn. 1 êngg. pc. nyuwèk; 2 (ut. nyêbrang) utang dhuwit sawêtara dina (tanpa nganggo cêkêlan); kc. sêbrak.

nyêbrèt: (-i), nyêbrut(-i) êngg. pc. nyuwèk(-i); kc. sêbrèt.

nyêbriki: êngg. kn. ngrêgêdi; kc. cêbrik.

nyêbrit: êngg. kn. ucul (tmr. sapi lsp).

nyêbrot: kn. nyolong panganggo kang dianggo sarana disêndhal; kc. sêbrot.

nyêd: mak [x] pc. katêranganing mijêt (ngênêtake); di-[x] pc: diênêtake; kc. ênyêd.

nyêdayakakên: k. ngabèhake; kc. kabèh.

nyêdul: êngg. pc. 1 ndudul; 2 malsu; kc. sêdul.

nyêdrah: kn. 1 ngêclup ing ancur lsp. (tmr. bolah layangan); 2 êngg. nyoga; kc. sêdrah.

nyêjarahake: kn. ak. nyritakake; kc. sêjarah.

nyêdhahi: k. nyuruhi; kc. suruh.

nyêdhaki: n. nyêlaki k. marani; kc. cêdhak.

nyêdhakêpake: kn. mapanake tangan supaya sidhakêp; kc. sidhakêp.

nyêdhêkahake: kn. ndanakake, nganggo sêdhêkah; kc. sidhêkah.

nyêdhêki: n. êngg. nyêdhaki.

nyêdhêng: kn. ak. nêdhêng-nêdhênge; kc. sêdhêng.

nyêdhêpake: kn. marakake sêdhêp; kc. sêdhêp.

nyêdhihake: kn. njalari sêdhih; kc. sêdhih.

nyêdhiyani: kn. nyawisi; kc. sêdhiya.

nyêdhil, nyêdhis: ora [x] pc. ora nggandra sapira, ora mbêjaji.

nyêdhuh: êngg. kn. nyiram wedang; kc. sêdhuh.

nyêdhot: êngg. kn. 1 nyènèng sêru; 2 mêdhot; kc. cêdhot.

nyêgadul: êngg. pc. njêgadul.

nyêgah: I kn. nglarangi (ngelikake) supaya ora nglakoni; kc. cêgah. II k: nyuguh; kc. sêgah, suguh.

nyêgarani: kn. ak. nyabari; kc. sêgara (sagara).

nyêgat: kn. ngadhang, ana ing dalan lsp; kc. cêgat.

nyêgele: êngg. kn. ndhewe, mênjila.

nyêgêr: (ut. nyêgir) pc. nglajir, katon ijèn.

nyêgêri: kn. njalari sêgêr; kc. sêgêr.

nyêgil, nyêglik: pc. linggih lsp, dhewe.

nyêgur: kn. nyêmplung ing (sumur lsp); kc. cêgur.

nyêgurah: kn. ak. nyuguh akèh bangêt; kc. sêgurah.

nyêgut: êngg. kn. nyênggut; kc. sênggut.

nyêgok: pc. nocog. nyogok; kc. sogok.

nyêgot: êngg. pc. mêdhot; kc. cêgot.

nyêgrèk: kn. nggraji; kc. sêgrèk.

nyêgrok: kn. nyogok nganggo gèntêr lsp; kc. sêgrok.

nyêkabat: kn. ak. mêguru, dadi murid; kc. sêkabat.

nyêkait: kn. sêkuthon nêdya nglawan lsp; kc. sêkait.

nyêkak: kn. nyêndhakake, ngringkês; kc.cêkak.

nyêkakah: pc. mlêngkang amba (tmr. sikil lsp); kc. cêkakah.

nyêkakak: kn. ngguyu sêru; kc. cêkakak.

nyêkakik: pc. mangan apyun dilèlèt; kc. cêkakik.

nyêkaklak: pc. ak. nyêkakak.

nyêkantuki: k. nyêkolèhi.

nyêkap: k. nyukup; [x]-i k. nyukupi; kc. cêkap, cukup.

nyêkar: k. ngêmbang; 2 nêmbang; 3 ki. ngijing; kc. sêkar.

nyêkarêp: n. nyêkajêng k. nyêkarsa ki: nguja ing sakarêpe; kc. sakarêp.

nyêkathung: kw. ngapusi; kc. cêkathung.

nyêkèk: ks. mangan; kc. cêkèk.

nyêkekal: pc. njênggèlèk grayah-grayah arêp tangi; kc. cêkekal.

nyêkèkèh: kn. mbêgagah sikile; kc. cêkèkèh.

nyêkèt: I pc. nyakot; kc. cêkèt. II kn: nggambar cêngkorongan; kc. sêkèt.

nyêkecakakên: k. ngêpenakake; kc. sêkeca.

nyêkethokake, nyêkethongake: pc. nêkuk ugêl-ugêl; kc. cêkethok.

nyêkêb: êngg. kn. ngimbu wowohan (diungkêb); kc. sêkêb.

nyêkêdhung: kn. nêkuk awangun kuwung; kc. cêkêdhung.

nyêkêl: n. nyêpêng k. 1 (ngasta ki) nggujêngi, [nggu...]

--- 359 ---

[...jêngi,] nggocèki; 2 nyandhak; kc. cêkêl.

nyêkênêk ~ nyêlot.

nyêkênêk: pc. katon rêgêd ngênêk-ênêki.

nyêkênik: pc. uthik-uthik tata-tata lsp; kc. cêkênik.

nyêkênuk: kn. nylêkênthung; kc. cêkênuk.

nyêkênthik, nyêkênthing, nyêkênthit, nyêkênthang, nyêkênthung: kn. nêkuk, nyêkênthung.

nyêkêthêm: kn. nyêkêl (nggêgêm) kêncêng; kc. cêkêthêm.

nyêkêthut: pc. njêkêthut.

nyêkidhing: kn. ak. nyêkêl nganggang-anggang; kc. cêkidhing.

nyêkik: kn. 1 cêkikên; 2 ks. matèni, nêkak; kc. cêkik.

nyêkikèr: kn. kluruk (tmr. ayam alas); kc. cêkikèr.

nyêkikik: kn. ngguyu lirih; kc. cêkikik.

nyêking: kn. ak. ngiris; kc. sêking.

nyêkip: pc. ngincêng (ngarah); kc. sêkip.

nyêkit: I pc. nyakot; kc. cêkit. II êngg. kn. 1 nyolong pari ing sawah; 2 pc. nyèrèt; kc. cêkit, cukit.

nyêkithat: pc. saèm. njêkithat.

nyêkithing: kn. nyêkêl (nyangking) ing antaraning nganggo panuduh karo jêmpol; kc. cêkithing.

nyêkiwing: pc. nyêngkiwing; kc. cêkiwing.

nyêklak, nyêklèk: pc. mutung, putung; kc. cêklak, cêklèk.

nyêkluki: pc. njêkluki, njêthuti athik-athikan lsp; kc. cêkluk.

nyêk-nyêk: pc. mlaku alon; kc. tlênyak-tlênyêk.

nyêkuja: êngg. kn. nguja; kc. sêkuja.

nyêkukruk: kn. linggih tumungkul kurang bingar (tmr. pitik lsp); kc. cêkukruk.

nyêkuli: kn. nganji lawon lsp; kc. sêkul.

nyêkuthêng: kn. mblêngkuk, kaya ukêl-ukêlan; kc. cêkunthêng.

nyêkung: kw. ngêtok kadayan, ngêpêng; kc. sêkung.

nyêkut: (-i) pc. 1 nyolong pari ana ing sawah; 2 nggawa lunga; kc. cêkut.

nyêkuthak: kn. ak. 1 nyamplak janggut; 2 tumindak kasar; kc. cêkuthak.

nyêkuthêm: pc. ora padhang ulate.

nyêkuthik: pc. nguthik-uthik; kc. cêkuthik.

nyêkuthis: pc. katon kuru pucêt (mlarat bangêt lsp); kc. cêkuthis.

nyêkuthu: kn. ak. nyêkait, sêkuthon mungsuh ...; kc. sêkuthu.

nyêkuthuk: pc. mlaku lsp. mbêngkuk kalawan rêkasa; kc. cêkuthuk.

nyêkodhokake, nyêkodhongake: kn. ak. nêkuk tangan dikurungake; kc. cêkodhok.

nyêkoki: kn. 1 ngombèni jamu (bocah cilik); 2 êngg. nyirami têtanduran; kc. cêkok.

nyêkolahake: kn. nglêbokake ing pamulangan; kc. sêkolah.

nyêkolèhi: n. nyêkantuki k. ak. mikolèhi; kc. sêkolèh.

nyêkot-nyêkot: pc. krasa cêkot-cêkot.

nyêkothèh: pc. ngothèh-ngothèh sêga lsp; kc. cêkothèh.

nyêkothokake: (nyêkothongake pc) kn. nêkuk tangan dikuwungake; kc. cêkothok.

nyêkowak, nyêkowèk, nyêkowik, nyêkowok: pc. awangun kaya kowakan (kowèkan); kc. cêngkowak.

nyêkrap: kn. ak. ngêrok, mbusêk; kc. sêkrap.

nyêkrup: kn. ngêtrapi sêkrup; kc. sêkrup.

nyêkrok: ks. 1 udud; 2 nyêrèt.

nyêla: I ([x] atur) kn. nyêlani gunêm; kc. nyêlani, sêla. II kw: nacad, maoni; kc. cêla.

nyêlag: êngg. kn. nyilih sêdhela, nyêbrak; [x]-i êngg: nyulihi sadhela; kc. sêlag.

nyêlah: I êngg. kn. nyèlèhake; kc. sêlah. II êngg: nyilih; kc. sêlah.

nyêlayani: pc. nyulayani.

nyêlak: I kn. ngirêng alis lsp. nganggo cêlak; kc. cêlak. II (-i) k: nyêdhak(-i);kc. cêdhak, cêlak. III (-i, -akên) k: nyêdhaki(-ake); kc. cêlak, cêndhak. IV kn. ak: nggêlak, ngenggalake; [x]-ake: ngenggalake rampunge; kc. sêlak.

nyêlak-nyêluk: kn. tansah ngundang; kc. cêluk.

nyêlamake: êngg. pc. ngislamake, nêtakake; kc. sêlam.

nyêlandri: kn. awoh mbênêri dudu mangsane.

nyêlani: kn. 1 nêsêli (nêngahi, ngantarani); 2 nêngahi gunêm; kc. sêla.

nyêlang: (-i, -ake) n. nyambut(-i, -akên) k. êngg: nyilih(-i, -ake); kc. sêlang.

nyêlangkung: k. ak. nyêlawe; kc. sêlawe.

nyêlap: êngg. pc. sumêla ing; kc. sêlap.

nyêlapani: kn. nylamêti mbênêri sêlapan dina saka laire; kc. sêlapan.

nyêlathoni: kn. ak. clathu marang; kc. cêlathu, clathu.

nyêlawe: kn. sabên (siji-sijine) 25; kc. sêlawe.

nyêle: I kn. ndhewe (seje karo panunggalane); kc. sêle, sêlèn. II ut. nyêlèi kn: gawe sêle.

nyêlèh: êngg. nyilih.

nyêlèkake: pc. 1 mbiyak (ngêngakake) mata lsp; 2 mêlèhake; kc. cêlèk, sêlèk.

nyêlèt: êngg. kn. nyêbrak, nyilih sadhela; kc. sêlèt.

nyêlêb: k. mêdêl; kc. cêlêb, wêdêl.

nyêlêkake: êngg. nyêlakake; kc. sêlak, sêlêk.

nyêlêki: k. êngg. nyêdhaki; kc. cêlêk, cêdhak.

nyêlênèh: kn. beda karo panunggalane.

nyêlêp: k. mêdêl; kc. cêlêp, wêdêl.

nyêlêr: kn. nyolong nglimpèkake; kc. sêlêr.

nyêlêt: kn. 1 pc. ngênthêt, ora mblakakake; 2 ora nêtêpi janji lsp, murungake gunêm lsp; kc. cêlêt.

nyêling: kn. ndokoki warna lsp. seje-seje; kc. sêlang-sêling.

nyêlir: kn. 1 êngg. milihi wiji; 2 ngêpèk sêlir; kc. sêlir.

nyêlirani: ki. ngawaki; kc. slira.

nyêlub, nyêlup: kn. ngêclup; kc. cêlub.

nyêluk: kn. 1 ngundang; 2 êngg. pc. nyêbut, ngarani; kc. cêluk.

nyêlut: kn. mblêbêt êmas lsp; kc. sêlut.

nyêloh: êngg. nyèlèh.

nyêlomake: kn. njalari cêlom; kc.cêlom.

nyêlot: I êngg. ak. saya, tansah saya; kc. sêlot.

--- 360 ---

II êngg. pc: ngancing; kc. sêlot.

nyêmayani ~ nyêndhang.

nyêmayani: n. nyêmadosi k. ngundurake waktune (kasaguhane); kc. sêmaya.

nyêmak: I êngg. kn. nggêpok, nggrayangi; kc. cêmak. II kn: ngêlim, nganji; kc. sêmak. III kn: 1 mèlu maca; 2 pc. namatake; kc. sêmak. IV [x]-[x] banyune pc: nyêmêk-nyêmêk.

nyêmamêm, nyêmamlêm: pc. mênêng bae ora gunêman.

nyêmantakake: kn. sêmanta marang; kc. sêmanta.

nyêmara: kn. ak. gawe cêmara; kc. cêmara.

nyêmaradana: kn. nêmbang sêmaradana.

nyêmbadani: kn. 1 êngg. nguwati, nyantosani, nêdya nanggulangi; 2 nglêksanani, nuruti; kc. sêmbada.

nyêmbah: kn. ngurmati sarana sêmbah; kc. sêmbah.

nyêmbahyangake: kn. salat (sêmbahyang) amrih kaslamêtaning liyan; kc. sêmbahyang.

nyêmbèrèt: kn. ak. mblèbèk ngênani; kc. sêmbèrèt.

nyêmbèt: pc. nyêmpèt, ngèmbèt; kc. sêmbèt.

nyêmbêlèh: kn. mragat; kc. sêmbêlèh.

nyêmbir-nyêmbir: kn. mêmiringi; kc. sêmbir.

nyêmbuh: kn. nganyarake jarit sing wis lawas (sarana disoga manèh); kc. sêmbuh.

nyêmbulih: (-i) kn. ak. 1 mulihake; 2 ngrêrapu, nglêrêmake; kc. sêmbulih.

nyêmbung: êngg. kn. nyambung; kc. sambung.

nyêmbur: kn. 1 nyêmproti nganggo mamahan jamu lsp; 2 ngêtokake wisa (tmr. ula); kc. sêmbur.

nyêmbrama, nyêmbramani: kw. mbagèkake dhayoh lsp; kc. sêmbrama.

nyêmbranani: kn. 1 ngluconi; 2 njêjaluk lsp. kanthi sêmbranan; kc. sêmbrana.

nyêmbrèt: kn. nyuwèk; kc. sêmbrèt.

nyêmèk-nyêmèk, nyêmêk-nyêmêk: pc. rada ana banyune (duduhe).

nyêmèmrèng: kn. ak. tipis mimring.

nyêmèn: I kn. nglepa lsp. nganggo sêmèn; kc. sêmèn. II [x]-i kn. ak: tuwuh, thukul sêmine; kc. sêmi, sêmèn.

nyêmêmêk: pc. katon ngêmu banyu rêgêd.

nyêmêmêt: êngg. pc. ngoyak-oyak wong wadon.

nyêmênèkake: kn. ak. ngundurake wêktune; kc. sumêne.

nyêmêng: k. 1 ngirêng; 2 êngg. mêdêl; kc. cêmêng.

nyêmêr-nyêmêri: kn. ak. ngrêgêdi; kc. cêmêr.

nyêmêt: êngg. kn. nggèrèt prau lsp; kc. cêmêt.

nyêmêthi, nyêmêthèni: kn. nêmbung(-i) ki: nyabêt(-i) nganggo cêmêthi; kc. cêmêthi.

nyêmir: kn. nggosok nganggo sêmir; kc. sêmir.

nyêmlèk: pc. jêmèk.

nyêmuk: pc. cilik êmpuk (tmr. susu).

nyêmumuh: pc. mênthêng-mênthêng ngêmu nanah; kc. cêmumuh.

nyêmur: kn. olah sêmur; kc. sêmur.

nyêmuwakake: kn. 1 ngramèkake kanthi sêmuwa; 2 êngg. nggêbyagake wayang wong lsp; kc. sêmuwa.

nyêmok: êngg. kn. ndêmok, nggrayangi; kc. cêmok.

nyêmol: êngg. pc. nyêkêl ngrauk (barang kang êmpuk); kc. cêmol.

nyêmomong: pc. katon murub abang; kc. cêmomong.

nyêmoni: kn. mêmiringi, nyêmbir-nyêmbir; kc. sêmu.

nyêmpad: kn. 1 nyêmpèd; 2 nampik. ngêmohi; kc. sêmpad, cêmpad.

nyêmpal: kn. nyoklèk pang; kc. sêmpal.

nyêmpala: kn. nuthukake cêmpala; kc. cêmpala.

nyêmpaluki: kn. nyampahi, madoni, maoni; kc. cêmpaluk.

nyêmpe kèri: pc. bêngak-bêngok (kaya cêmpe kèri).

nyêmpèd: I êngg. kn. njêpèt, ngênêtake, njapit; kc. cêmpèd. II kn: nggêpok sathithik, ngèmbèt, nyêmoni; kc. sêmpèd.

nyêmpèl: kn. nyêmpal; kc. sêmpal.

nyêmpelo: êngg. kn. nyemplo, nyèngklak; kc. cêmpelo.

nyêmpêlak, nyêmplak: êngg. kn. nyêntak; kc. cêmpêlah.

nyêmpil: I êngg. kn. nêmpil; kc. sêmpil. II êngg. kn. ngibing (njanggrung) tlèdhèk.

nyêmpirut: êngg. kn. njêngkêrut; kc. cêmpirut.

nyêmplangake: kn. njalari cêmplang; kc. cêmplang.

nyêmplêk: pc. katon cilik lêmu (bundêr lêmu); kc. cêmplêk.

nyêmpli: pc. cilik bundêr.

nyêmplu, nyêmpluk: pc. katon bundêr lêmu; kc. cêmplu.

nyêmplung: kn. mlêbu ing (sumur lsp); kc. cêmplung.

nyêmplong: êngg. kn. mbolongi, nglêgoki lêmah lsp; kc. cêmplong.

nyêmpuling: kn. namakake cêmpuling.

nyêmpulurake: kn. ak. njalari (agawe) sêmpulur; kc. sêmpulur.

nyêmpurnakake: pc. nyampurnakake; kc. sampurna.

nyêmpurung: kn. ak. nutupi mayit nganggo cêmpurung.

nyêmpolèhi: êngg. kn. nacad, nundhès; kc. cêmpolèh.

nyêmporot: kn. mêtu sumirat; kc. sêmporot.

nyêmpriti: kn. nyasmitani sarana unining sêmpritan; kc. sêmprit.

nyêmprong: kn. 1 ndamoni nganggo sêmprong; 2 matêngake wowohan sarana dipanasi; 3 ak. ngèkêr; 4 ak. maspadakake; kc. sêmprong.

nyêmprot: (-i) kn. nêlêsi lsp. sarana banyu lsp. disêmprotake; kc. sêmprot.

nyêmrut: êngg. kn. lêmbut cilik.

nyêndikani: kn. nyaguhi (muni sêndika).

nyênjata: k. mbêdhil; kc. bêdhil, sênjata.

nyêndhaki: (-ake) n. nyêlaki(-akên) k: agawe luwih cêndhak; kc. cêndhak.

nyêndhal: kn. narik ngêgèt; kc. sêndhal.

nyêndhang: kn. ak. awangun kaya sêndhang.

--- 361 ---

nyêndhêti ~ nyêngit.

nyêndhêti: kn. njalari sêndhêt; kc. sêndhêt.

nyêndhor: kn. nacad kalakuaning liyan; kc. sêndhu.

nyêndhol: pc. nyundhul; kc. sêndhol.

nyêne: pc. katon cêtha; kc. cêne.

nyênèni: I pc. nyrêngêni. II êngg. k: nguyuhi; kc. sêne.

nyênêni: kw. nyoroti, madhangi; kc. sênên.

nyênêng: ak. ngêncêngake urat-urat; kc. cênêng.

nyênêngi: kn. sênêng marang; kc. sênêng.

nyênêpi: kn. njalari sênêp; kc. sênêp.

nyêmuk, nyêno: pc: nyêne, katon cêtha; kc. cênuk.

nyênunggal, nyênunggil: k. pc. niji; kc. siji.

nyêntak: kn. nyênggrang kanthi swara sêru; kc. sêntak.

nyêntana: kn. ngabdi; kc. sêntana.

nyêntèg: kn. ngênêtake (madhêtake) tênunan sarana lira; kc. sêntèg.

nyêntèlèng: kn. ngêdêgake (masang) sêntèlèng.

nyêntil: kn. narik sêntil (ing bêdhil); kc. sêntil.

nyêntug: êngg. kn. tutug ing, kêtug; kc. sêntug.

nyêntor: kn. nggrujug lsp. supaya kèli; kc. sêntor.

nyêntosani: kn. nguwati; kc. sêntosa.

nyêntrong: êngg. kn. nakoni nêdya nyêngkolong; kc. sêntrong.

nyênthang: kn. nyongat dawa; kc. cênthang.

nyênthe-nyênthe: kn. gunêman sêru; kc. cênthe.

nyênthèng: pc. sêru (tmr. swara).

nyênthèt: I [x]-ake pc. 1 manasake, ngglanthang; 2 mêmanas; kc. sênthèt. II kn. ak: njupuki lawe nalikane nênun; kc. sênthèt.

nyênthêk: êngg. kn. luwak.

nyênthêng: kn. ndokoki sênthêng; kc. sênthêng.

nyênthil: pc. katon bundêr cilik.

nyênthing: pc. rada nyongat; kc. cênthing.

nyênthiri: kn. ak. ngilèni, ngêcuri; kc. sênthir, sumênthir.

nyênthilake: êngg. nylingkuhake; kc. sênthit.

nyênthulani: kw. kurang ajar marang; kc. cênthula.

nyênthung: kn. ak. awangun kaya cênthung.

nyênthok: kn. 1 êngg. nggêpok; 2 pc. nglarakake ati (ndumuk wêwadine lsp); kc. cênthok.

nyênthong: kn. ak. mlêbu ing sênthong; [x]-[x]: ngguthêk-ngguthêk dadi sênthong; kc. sênthong.

nyênyêb: kn. ak. nyênyêt, sêpi bangêt.

nyênyêp: I kn. ak. nyênyêt, sêpi bangêt (tanpa swara). II kn. bongkoting panah (kang kaêtrap ing sêndhêng).

nyênyês: kn. ak. 1 anyêp, anyês; 2 sêpi; 3 sarèh nyênêngake (tmr. gunêman lsp); kc. anyês, cês.

nyênyêt: kn. 1 sêpi bangêt (tanpa swara); 2 br. têntrêm bangêt.

nyêng: mak [x] pc. katêranganing njunjung lsp.

nyêngaja: êngg. pc. njarag; kc. sêngaja.

nyênganguk: pc. mak cênganguk.

nyêngap: kn. nyêntak, nggêrtak; kc. sêngap, cêngap.

nyêngar: I kn. nangis mbêngok; kc. cêngar. II ([x] irunge) pc: irunge njêgrag munggah; kc. cêngar.

nyêngarakake:. 1 kw. ngêsotake, nyupatani; 2 ak. mokalake; kc. sêngara.

nyêngèh: pc. katon cêtha (cêdhak) bangêt; kc. cêngèh.

nyêngèk: kn. gêrêng-gêrêng sêsambat; kc. cêngèk.

nyêngèl: pc. katon mêncungul ngegla; kc. cêngèl.

nyêngèni: êngg. nyrêngêni.

nyêngèngès: kn. ngguyu mlêngèh; kc. cêngèngès.

nyêngèr: kn. nangis sêru (bayi lsp); kc. cêngèr.

nyêngès: kn. 1 êngg. mbêbeda (nganggo gêguyon); 2 ak. ngukum sarana dikon nyulihi caos lsp; kc. cêngès.

nyênggaki: kn. giyak-giyak nywara mbarêngi gamêlan; kc. sênggak.

nyênggangake: ki. marasake; kc. sênggang.

nyênggara: kw. ngaruh-aruhi kanthi alus, ngungrum; [x] macan kw: nggêrtak, mêksa; kc. sêngara.

nyênggatani: êngg. k. nyuguh(-i); kc. sênggata.

nyênggèh, nyênggih: êngg. kn. ngira, nyêngguh; kc. sênggèh.

nyêngging: 1 êngg. pc. nyêkêl githok; kc. cêngging. II êngg. kn: nyêrik-nyêrikake, nyiya-nyiya; kc. cênggir.

nyênggir: kn. ak. nyêngging, nyêrik-nyêrikake; kc. cênggir.

nyêngguh: I kn. ngira, ngarani; kc. sêngguh. II êngg. kn: marisake, tumurun; kc. sêngguh.

nyênggur, nyênggor: kn. ngorok, nywara sênggur-sênggur; kc. sênggur.

nyênggut: kn. mangan sukêt (tmr. kêbo, sapi lsp) kc. sênggut.

nyênggoh: êngg. kn. nyêngguh.

nyênggrak: I pc. nyênggrang; kc. sênggrak. II kn: mambu sumêgrak.

nyênggrang: kn. nggêrtak, mêdèni; kc. sênggrang.

nyênggrèk: pc. nyènggèt, nggèthèl; kc. sênggrèk.

nyênggrèng: kn. nggosok rêbab lsp; kc. sênggrèng.

nyênggring: kn. nyênyêrikake, nyiya-nyiya; kc. cênggring.

nyênggruk: I êngg. kn. nyênggrak, sumêgrak. II kn: 1 ngamboni; 2 ngamboni kloroforêm lsp. supaya klêngêr; kc. sênggruk.

nyênggrok: kn. nywara sênggrok-sênggrok (cèlèng lsp).

nyêngik: pc. nyêngèl.

nyêngingak: kn. mulat ngiwa nêngên sêmu kagèt; kc. cêngingak.

nyêngis: pc. katon mringis; kc. cêngis.

nyêngit: kn. 1 (ut. nyênyêngit) ora nyênêngake wujude (têtêmbungane); 2 êngg. mêdhit, gêmi bangêt; 3 (ut. [x]-i) êngg. ora sênêng; 4 êngg. sêngit marang; kc. sêngit.

--- 362 ---

nyêngka ~ nyêpi.

nyêngka: kn. 1 ngaya bangêt ênggone mlaku lsp; 2 kanthi rêkasa; 3 êngg. nyêrèt; [x] tandhing: mungsuh kang ora babag bangêt; kc. sêngka.

nyêngkah: kn. nyodhokake nganggo tangan, nduwa; kc. cêngkah.

nyêngkakake: 1 (ing aluhur) br. ngunggahake pangkat luhur; 2 ngenggalake, ngrikatake; 3 mêksa-mêksa ing sabisa-bisane; kc. sêngka.

nyêngkal: I kn. 1 mbênggang lsp. nganggo cêngkal; 2 pc. ora bêcik tmr. têtêmbungan (pangrakiting ukara lsp); kc. cêngkal. II (ut. [x]-i) êngg. ak: ngukur palêmahan lsp. (nganggo cêngkal); kc. cêngkal.

nyêngkalak: kn. ak. mbêlok tangan ing gêgêr; kc. cêngkalak.

nyêngkalani: êngg. kn. nyirèni taun (sêngkalan); kc. sêngkala.

nyêngkalangi: êngg. kn. ngêtrapi sêngkalang; kc. sêngkalang, cêngkalang.

nyêngkani: kn. miwiti saka; kc. sêngka (sangka).

nyêngkanuk: pc. cêdhak bangêt (katon cêtha).

nyêngkangakên: êngg. k. nyuwêngake; kc. sêngkang, suwêng.

nyêngkangi: I k. nyuwêngi; kc. sêngkang, suwêng. II kn: ngukur nganggo cêngkang; kc. cêngkang.

nyêngkar: kn. tumêngkar, nêngkar; kc. cêngkar, têngkar.

nyêngkarag: pc. njêgrag (tmr. wulu lsp).

nyêngkèk: pc. mêpêk kêndhali; kc. sêngkèk.

nyêngkèng: kn. 1 mbaung (tmr. asu); 2 êngg. pc. nêmbang; kc. cêngkèng.

nyêngkèrèk: pc. ngluncrit kuru (tmr. wit); kc. cêngkèrèk.

nyêngkèwèk, nyêngkèwèng: êngg.pc. nggèrèd, nyèrèd; kc. cêngkèwèk.

nyêngkewok: êngg. pc. ngewuhake.

nyêngkêg: pc. mandhêg mênêng bae; kc. cêngkêg.

nyêngkêlang: êngg. k. nyêngkêlit; kc. cêngkêlang.

nyêngkêli: êngg. kw. nusahi; kc. sêngkêl.

nyêngkêlit: kn. nggawa kêris, arit lsp. dislêmpitake ing bangkèkan; kc. sêngkêlit.

nyêngkênik: pc. nyêkênik.

nyêngkênuk: pc. nyêkênuk.

nyêngkêr: (-i). 1 êngg. mbêthèki mubêng; 2 mligi nyêdhiyani para luhur lsp. (tmr. wowohan lsp); 3 mingit prawan lsp; 4 k. ngurung; kc. sêngkêr.

nyêngkêrêm: kn. nyêkêl (nggêgêm) sarana kuku; kc. cêngkêrêm.

nyêngkêrung: kn. mbêngkuk kaku; kc. cêngkêrung.

nyêngkidhing: pc. nyêkidhing.

nyêngkig: pc. nyêkêl, mèpètake gunêm; kc. cêngkig.

nyêngkili: êngg. ak. njalari sêngkil; kc. sêngkil.

nyêngkir gadhing: br. kuning sêmu putih (kaya cêngkir gadhing, tmr. susu).

nyêngkirig: pc. njêgrag wulune, mêngkirig.

nyêngkiwing: kn. nyangking dicêkêl ing pucuke; kc. cêngkiwing.

nyêngle: pc. nyêngèl.

nyêngklèng: kn. 1 katon cêtha bangêt bedane; 2 pc. kadohên banget dalane (ora nyidhat).

nyêngklik: pc. katon mangklik-mangklik.

nyêngklit: pc. nyêngkêlit.

nyêngkluk: pc. linggih ndhungkluk (nyambut gawe).

nyêngklong: (i) kn. nyuda, ngurangi; kc. cêngklong.

nyêngkud: êngg. ak. nindakake kalawan sêngkud; kc. sêngkud.

nyêngkukruk: pc. nyêkukruk.

nyêngkuwêk: pc. awangun mlêngkung (mbêngkuk, kaya bolongan).

nyêngkuwik: pc. awangun kaya bolongan.

nyêngkolong: kn. mlèsèdake gunêm; kc. cêngkolong.

nyêngkorèk: kn. ngorèk; kc. cêngkorèk.

nyêngkorog: kn. njêgrag wulune, mêngkorog.

nyêngkorongi: kn. nggambar (mêtha lsp) cêngkorongane; kc. cêngkorong.

nyêngkrag: kn. 1 mêpêk (nyêndhal) kêndhali; 2 nyêntak, nggêrtak; kc. nyêngkrag.

nyêngkrèk: kn. ndêdêr bangêt.

nyêngkruk: pc. linggih tumungkul (nyambut gawe lsp).

nyênguk: pc. mandêng mêndongong.

nyênguki: pc. lagi bisa nywara sathithik-sathithik tmr. bocah; kc. cênguk.

nyêngungus, nyêngongos: pc. katon kuru raine aclum; kc. cêngungus.

nyêngungong: kn. nywara tmr. mêrak.

nyêngoh, nyêngongoh: pc. katon sumèlèh cêtha bangêt; kc. cêngoh.

nyêngoli: êngg. pc. namakake têmbung sêngol; kc. sêngol.

nyêngonglong: pc. gulune manglung mêngarêp; kc. cêngonglong.

nyêpadakake: n. nyêpaosakên k. pc. maspadakake; kc. waspada.

nyêpah: I êngg. pc. tuwa; kc. sêpuh, nyêpuh. II kn: ngêpah, mamah disêpah; kc. sêpah.

nyêpak: kn. mapan sumadhiya; [x]-i: nyawisi, nyêdhiyani; kc. cêpak.

nyêpangati: pc. munpangati.

nyêpaplak: pc. klabakan; kc. cêpaplak.

nyêpaplang: pc. saèm. njêpaplang; kc. caplang.

nyêpaplêm, nyêpaplo: pc. mênêng bae (ora mangan, ora gunêman); kc. cêpaplêm.

nyêpasar: n. nyêpêkên k. sabên sêpasar (5 dina); [x]-i: nylamêti bayi (pangantèn) mbênêri sêpasare.

nyêpat: kn. ak. nglèthèk; kc. sêpat.

nyêpatani: n. nyêpaosi k. pc. nyupatani; kc. supata.

nyêpèkake: n. nyêpênakên k. ak. nyuwungake, nyirik; kc. sêpi.

nyêpèl: kn. ngeja tulisan; kc. sêpèl.

nyêpèlèkake: pc. ngrèmèhake; kc. sêpele.

nyêpèpèh: pc. nyêrpèpèh.

nyêpèt: êngg. pc. nyêpit, mipit; kc. cêpèt.

nyêpêkêtake: pc. ngrakêtake pamitran; kc. supêkêt.

nyêpêng: k. nyêkêl; kc. cêkêl, cêpêng.

nyêpêti: kn. njalari sêpêt; kc. sêpêt.

nyêpi: kn. (nyêpên k) ak. nênêpi, mênyang papan kang sêpi; kc. sêpi.

--- 363 ---

nyêpir ~ nyêtrèkake.

nyêpir: êngg. pc. nglêbokake ing kunjara; kc. sêpir.

nyêpira: n. nyêpintên k. siji-sijine pira; kc. sêpira.

nyêpisan: kn. (nyêpindhah k. ak) sabên (siji-sijine) sêpisan.

nyêpit: kn. njêpit; kc. cêpit.

nyêpiti: êngg. 1 nyêmbêlèh; 2 nêtaki; kc. sêpit.

nyêplèk: pc. nyablèk; kc. cêplèk.

nyêplès: pc. saèm. nyablèk; kc. cêplès.

nyêplingake: pc. nyopot; kc. cêpling.

nyêpluk, nyêplus: pc. mangan apa-apa kang muni mak cêplus; kc. cêplus.

nyêplok: kn. nggorèng êndhog (didadar); kc. cêplok.

nyêplong: pc. bolong butul; kc. cêplong.

nyêplosake: pc. nêrangake têrus têrang; kc. cêplos.

nyêpuh: I kn. 1 ak. tuwa; 2 tumuwa; [x]-i kn. 1 ngatosake arit lsp. sarana dilapis ing waja; 2 ak. njênu; kc. sêpuh.

nyêpuk: kn. awangun kaya cêpukan (mlênthu bundêr); kc. cêpuk.

nyêpuluh: n. nyêdasa k. sabên (siji-sijine) sêpuluh.

nyêpur: kn. nunggang sêpur; kc. sêpur.

nyêpuri: kn. ngubêngi pagêr bata; kc. cêpuri.

nyêpol, nyêprol: êngg. kn. nyopot, ndudut supaya cêpol; kc. cêpol.

nyêpot: êngg. pc. nyopot; kc. cêpot.

nyêprok: kn. katon gêdhe (tmr. irung).

nyêprot: I pc. nyublêsake ing; kc. cêprot. II pc: 1 bêdhah (suwèk lsp) isine mêtu; 2 (ut. [x]-ake) nglairake; kc. cêprot.

nyêptani: k. ak. ndoyani; kc. sêpta, doyan.

nyêrahi, nyêrahake: kw. masrahi, masrahake; kc. srah.

nyêrak: (-i) I êngg. nyêdhak(-i); kc. cêrak. II [x]-i kn: njalari sêrak; kc. sêrak.

nyêrang: kn. ak. nrajang, nêmpuh, nêrus; kc. sêrang.

nyêrapi: I k. nyurupi; kc. surup. II êngg. kn. ngusapi; sêrap.

nyêrat: k. 1 nulis; 2 mbathik; kc. sêrat.

nyêrbaki: êngg. pc. ora tampikan, apa-apa arêp; kc. cêrbak.

nyêrbani: kn. ak. ngênggoni sêrban.

nyêrbèti: pc. ngêlapi lsp. nganggo sêrbèt; kc. sêrbèt.

nyêrjoni: kn. ak. ngrujuki, nayogyani, sênêng marang; kc. sêrju.

nyêrèt: n. (ngê-)sês k. udud candu; kc. sêrèt.

nyêrêg: kn. 1 êngg. ngujêg; 2 nusu-nusu; 3 êngg. akon enggal, nggiri-nggiri; 4 ([x] prakara) ngêlahake; kc. sêrêg.

nyêrêki: êngg. ak. nyêdhaki; kc. cêrêk.

nyêrêng: kn. ak. 1 nyrêmpêng, ngêpêng; 2 nêpsoni; kc. sêrêng.

nyêrêpi: k. nyurupi; kc. sêrêp, surup.

nyêrêt: kn. mutêr lsp. supaya sêrêt; kc. sêrêt.

nyêrikake: kn. marakake sêrik; kc. sêrik.

nyêri-nyêri: kn. ak. ora sudi bangêt, êmoh bangêt; kc. cêri.

nyêriti: kn. njungkati nganggo sêrit; kc. sêrit.

nyêrkakah, nyêrkèkèh: pc. njênggar rowa (tmr. pang lsp).

nyêrmèmèh: pc. katon tipis (tmr. pasêmoning praèn).

nyêrmumuh: kn. ngêmu nanah (tmr. gudhig lsp); kc. cêrmumuh.

nyêrmomong: kn. katon mêngangah murub (abang); kc. cêrmomong.

nyêrngèngèh: I pc. nyêngèh. II nyêrngèngès, nyêrngingis pc: katon mrèngès (mringis).

nyêrngungus: kn. katon kuru acum.

nyêrngongos: pc. lambene cupêt untune mrèngès mêtu.

nyêru: kn. nyrêmpêng, ngêpêng; kc. sêru.

nyêrung: kn. 1 ndokoki ri ing wit krambil; 2 êngg. pc. nutup, nyumpêt, mingit; kc. sêrung.

nyêrod: êngg. kn. ngoyak; kc. sêrod.

nyêrogake: kn. ak. nyèlèhake; kc. sêrok.

nyêroni: kn. ngundhaki sêrune; kc. sêru.

nyêrot: kn. nêsêp; kc. sêrot.

nyêrpèpèh: kn. ak. linggih tumungkul mlêpês.

nyêrtani: kw. ngancani, mbarêngi; kc. sêrta.

nyêrtu: kn. ak. ngêmohi, wis êmoh lêlawanan; kc. sêrtu.

nyêrwètèh: pc. anèh bangêt (beda bangêt karo kang lumrah).

nyêrwênêg: êngg. ngênêg-ênêgi, jênês.

nyês: mak [x] pc. mak cês (anyêp); kc. anyês, cês.

(nyêt): di-[x] pc. diwênyêt.

nyêta: ki. pc. nyêkêl; kc. ngasta, asta.

nyêtani: I k. pc. ngarani; kc. wasta, wêsta. II k. ak: ndoyani; kc. sêpta.

nyêtaun: kn. 1 sabên sataun; 2 (ut. nyêtauni) nylamêti wong mati mbênêri sataun saka gêblage.

nyêtegrap: kn. kirim kabar sarana têlegram; kc. sêtegrap.

nyêtèl: kn. nggathuk-gathukake (ngêtrap) mêsin lsp; kc. sêtèl.

nyêtèm: kn. 1 milih sarana sêtèm; 2 nglaras; kc. sêtèm.

nyêtèmpêl: kn. ngêcap nganggo sêtèmpêl.

nyêtiyarake: kn. nggolèkake srana lsp; kc. sêtiyar.

nyêtik: kn. ndondomi sêtik; kc. sêtik.

nyêtilahi: kn. ak. mituturi, awèh sêtilah; kc. sêtilah.

nyêtip: kn. mbusêk tulisan nganggo karèt; kc. sêtip.

nyêtir: kn. nglakokake montor; kc. sêtir.

nyêtitèkake: kn. namatake; kc. sêtiti.

nyêtlika: kc. mbêsut klambi lsp. nganggo sêtrika; kc. sêtlika.

nyêtum: pc. nggiling madhêtake dalan; kc. sêtum(-walês).

nyêtunggal: (nyêtunggil ak) k: niji; kc. siji.

nyêtup: kn. olah sêtup; kc. sêtup.

nyêtut: pc. bisa nututi; kc. sêtut.

nyêtop: pc. ngêndhêgake; kc. sêtop.

nyêtorake: pc. mbayarake, masokake; kc. sêtor.

nyêtrap: kn. ngukum; kc. sêtrap.

nyêtrèk: êngg. kn. nggèrèd kayu; kc. sêtrèk.

nyêtrèkake: êngg. ak. mbuwang ing kuburan lsp. supaya kêpanjingan lêlêmbut.

--- 364 ---

nyêtrika - nyimpar

nyêtrika: kn. mbêsut klambi lsp. nganggo sêtrika; kc. sêtrika

nyêtha: kn. ak. 1. nêtêpake, mêsthèkake, 2. mahyakake ing; nyêthakake; nêrangake nganti cêtha; kc. cêtha.

nyêthak, nyêthêk: kn. pait bangêt; kc. cêthak.

nyêthathêm: pc. nyêmamlêm, nyêpaplêm.

nyêthèti: kn. gawe swara srana driji nyasmitani marang kewan lsp; kc. cêthèt.

nyêthêthêk: pc. mênêng bae mêrga kadhêmên bangêt

nyêthikake gêni: êngg. ak. dadèn gêni; kc. cêthik

nyêthil: êngg, kn. nyopot untu; kc. cêthil.

nyêthut: (-i) kn. 1. mbubuti wuli pari; 2. pc. nêkuki athik-athikan tangan; kc. cêthut

nyêthuthuk: pc. kurang sigrak

nyêthuthur: pc. linggih ora obah-obah

nyêthuthut: pc. katon pêtêng ulate; kc. cêthuthut

nyêthot: (-i) kn. muliri pupu; kc. cêthot

nyêwèk: êngg. kn. nyuwèk; kc. suwèk

nyêwêngakên: êngg. k. nyuwungake; kc. sêwêng, suwung

nyi: kn. nyai

nyibari: kn. marêmi sibar ing dhadha; kc. sibar

nyibini, nyibingi: kn. ngêpèl (ngêlapi) nganggo gombal têlês; kc. sibin

nyiblok: êngg. pc. tiba; kc. ciblok

nyibuk: êngg. kn. nyidhuk; kc. cibuk

nyibur: kn. ak. nyêmplung ing banyu; kc. cibur

nyibratake: kn. ak. nyebratake; kc. sebrat

nyidakake: n. nyiyosakên, ngèstokakên k. nêrusake têmênan (nganti kalakon têmênan); kc. sida

nyidikake: pc. nliti, mriksa; kc. sidik.

nyidikara: kw. ndongani; kc. sidikara.

nyidra: kn. ak. matèni sarana laku cidra; [x] asmara br: ndhêmêni; nyidrani: 1. ora nuhoni; 2. nêmpuh (matèni lsp) kalawan laku cidra; kc. cidra.

nyidhakêpake: kn. nata tangan supaya sidhakêp.

nyidham: kn. kumudu (kêpengin bangêt) mangan woh-wohan lsp (tmr. wong mêtêng); kc. idham, ngidham.

nyidhang: kn. ak. maro mojok; kc. sidhang

nyidhat: kn. mêtu ing dalan kang cêdhak; kc. sidhat.

nyidhêkahake: êngg. kn. nganggo sidhêkah kc. sidhêkah.

nyidhêm: kn. ak. ora ngandhakake (mahyakake) marang sapa-sapa; kc. sidhêm.

nyidhêm prêmanêm: kn. ak. ora ngandhakake marang sapa-sapa.

nyidhêp: kn. ak. nyêngguh, nyana; kc. sidhêp.

nyidhuk: kn. njupuk nganggo cidhuk; kc. cidhuk.

nyidhumi: kn. ak. ngèyubi; kc. sidhum.

nyigar: kn. mbêlah, mêcah dadi loro; kc. sigar.

nyigèni: kn. ak. nyujanani; kc. sigi.

nyigêg: kn. mêdhot crita lsp; kc. sigêg.

nyiglig: pc. katon dumunung ing papan kang dhuwur.

nyihi: kn. ak. ngasihi, ngêsihi; kc. sih.

nyiya-nyiya: kn. ak. ambêk siya marang, nyênyênggring; kc. siya.

nyiyagani: kw. nyêdhiyani, mrantèni; kc. siyaga.

nyiyak: pc. mangan, njupuk, ngarêpi.

nyiyangi: k. ngawani.

nyiyasat: kn. ak. milara; kc. siyasat.

nyiyèt: pc. nyêkêl (nungkêp) maling lsp; kc. ciyèt.

nyiyum: kw. ngambung; kc. ciyum.

nyiyuti: kn. muwuhi ciyute; kc. ciyut.

nyiyosakên: k. nyidakake.

nyikakake: pc. nundhung (akon lunga); kc. sikak.

nyikal: kn. ak. ana turahane; kc. cikal.

nyikang: êngg. kn. nyênggrang; kc. sikang.

nyikar: êngg. kn. momot (nunggang) cikar.

nyikara: (nyikantên engg. k.). ngganggu gawe, milarani lsp; kc. sikara.

nyikat: kn. ngrêsiki: lsp. nganggo sikat; kc. sikat.

nyikêp: kn. ngrukêt tangane dirangkulake; kc. sikêp.

nyiklu, nyikru, nyikruk: kn. 1. linggih tumungkul; 2. nyrêmpêng tumandang ing gawe; kc. ciklu.

nyiklu: I. kn. ak. mada, maoni; kc. siku. II. kn: 1. ngukur nganggo siku; 2. awangun pojok; kc. siku, sikon.

nyikut: kn. nyodhog lsp. nganggo sikut; kc. sikut.

nyilakake: kn. nisihake; mbukak klambu lsp; kc. silak.

nyilakani: kn. marakake cilaka.

nyilakrama: kw. takon kanthi urmat; kc. silakrama.

nyilang: êngg. pc. nyilih; kc. silang.

nyilêm: kn. amblês ing banyu; kc. silêm.

nyilêpake: kn. 1. mblêdhêsake ing banyu; 2. njalari kêsilêp; kc. silêp.

nyilibake: kn. ak. ndêlikake, nylingkuhake; kc. silib.

nyilih: n nyambut k. nganggo darbèking liyan sawêtara mangsa; kc. silih.

nyilih mata: pc. ora nyipati dhewe.

nyilikake: n. ngalitakên k. ndadèkake cilik; nyiliki ati; njalari miris (wêdi); kc. cilik.

nyilir: (-i) êngg. kn. ngilingi; kc. silir.

nyilir-nyilirake: kn. ngisis, ngangin-anginake; kc. silir.

nyilit: ks. njindik; kc. silit.

nyil-nyilan: pc. sarwa kênès solah tingkahe.

nyilum: kn. ak. nyilêm; kc. cilam-cilum.

nyiluman: kn. ak. ar. lêlêmbut; kc. siluman

nyimak: kn. nyêmak; kc. simak

nyimbat: êngg. kn. 1. njaluk (nyilih) sathithik; 2. ngrewangi nandangi (nggêgarap); kc. simbat

nyimbing-nyimbing: êngg. kn. 1. ngiling-ilingi, niling-niling; 2. nyasmitani; kc. simbing

nyimik-nyimik, nyimit-nyimit: pc. mung sathithik

nyimpang: kn. nisih, sumingkir; kc. simpang

nyimpar: I. engg. ak. nyimpang; kc. simpar II. pc: nyampar; kc. simpar

--- 365 ---

nyimpe ~ nylagangangke[1]

nyimpe: êngg. kn. nglimpe; kc. simpe

nyimpên: (-i) kn. ngrumati, ndhêlikake, nutup (wadi); kc. simpên

nyimpar: kn. ak. ngetung nganggo kêthekan; kc. simpir.

nyimplêk: êngg. kn. nyengklak, nyemplo; kc. cimplêk

nyina: êngg. kn. cihna

nyinau: kn. ak. 1. mulang; 2. nggêgulang (sinau) supaya bisa, ajar; kc. sinau

nyindik: (-i) kn. ngêncêngake lsp. nganggo sindik; kc. sindik

nyindikake: pc. nyindikake, nyatakake; kc. sindik

nyindikara: kw. nyindikake, nyatakake, mriksa; kc. sindikara

nyindir: (-i) êngg. nyêmoni (sarana têtêmbangan) kc. sindir

nyindur: êngg. kn. njogèd marani tlèdhèk; kc. sindur.

nyindhèni: kn. nêmbang mbarêngi gamêlan; kc. sindhèn

nyindhêt: kn. nalèni mbrêndhil; kc. sindhêt.

nyindhil: pc manak: kc. cindhil

nyinêp: êngg. ak. nyidhêm; kc. sinêp

nyinungi: kw. mènèhi; kc. sinung.

nyintên: êngg. k. nyina

nyinthir: (ake) pc. mutêr kc. sênthir

nyinyih: (-ên) pc. nyènyèh (-ên)

nyinyir: kn. ak . 1. nggajih; 2. êmpuk bangêt; 3. pc. gampang bangêt; kc. anyir

nying: mak pc. mak nyêng

nyingèk: êngg. kn. 1. ngêsok(-ake); 2. ks. nyanggama; kc. singèk

nyingèni: êngg. kn. ngundang, ngajak; kc. singi

nyingêbi: ki . ngêmuli; kc. singêb

nyingêdake: êngg. kw. nyingidake; kc. singêd

nyingêli: k. ak. ngikêti; kc. singêl, ikêt.

nyinggahi: kn. ak. nyingkiri; nyinggahake: nyimpên; kc. singgah.

nyinggati: kn. marut mujur; kc. singgat.

nyinggêt: kn. 1. nggothèk (sarana singgêtan); 2. êngg. nggêmèni, mancêt; kc. singgêt.

nyingguli: kn. ak. ngusari singgul ing kuping lsp; kc. singgul.

nyingi: kn. ak. nyithak logam; kc. singi

nyingid: (-ake) êngg. ak. ndhêlik (-ake); kc. singid.

nyingir: (-i) kn. nembang mbarêngi dikir lsp; kc. singir

nyingir-nyingirake: pc. ngajokake (ngangapake) cangkêm; kc. cingir.

nyingkab: kn. ak. ngungkabi, mbiyak; kc. singkab.

nyingkang-nyingkang: êngg. kn. nundhung-nundhung akon lunga; kc. singkang.

nyingkèk: êngg. pc. mburuh ngêdolake lsp. marang juragan; kc. singkèk.

nyingkir: kn. ak. nyimpang, sumingkir; [x]-i. nyimpangi, nglungani; kc. singkir.

nyingklak: pc. nyengklak; kc. cingklak

nyingkluk: pc. ngêmis; kc. cingkluk.

nyingkur: kn. ngungkurake, ora ngajak rêmbugan; kc. singkur.

nyingkrihake, nyingkirake: engg. nyingkirake; kc. singkrèh.

nyinglari: kn. ak. nglungani, nyingkiri, ngoncati; kc. singlar.

nyingluri: n. kn. ngijoli, nglironi; kc. singlur.

nyipat: I. kn. ngincêngake ngênêr ing; kc. sipat. II. [x]-i kn. ak: mêruhi dhewe; kc. sipat. III. kn. ak. ngusari tamba ing mata; kc. sipat.

nyipêng: kn. nginêp; kc. sipêng, inêp.

nyipir: kn. ngetung; kc. sipir.

nyiplês: pc. nggitês, mijêt; kc. ciplês.

nyiprat: kn. muncrat ngênani (tmr. banyu lsp.); kc. ciprat.

nyipta: kn. 1. nggantha ing pangangên-angên; 2. kw. nganakake apa-apa sarana cipta; kc. cipta.

nyir: I. mak pc. krasa kuwatir (sumêlang) II. pc. anyir

nyiram: (-i) kn: ngêsokake banyu lsp. ing; kc. siram.

nyirap: kn. ngêtrapi sirap; kc. sirap.

nyirati: kn. 1. engg. nyirami; (nyiprati; kc. sirat)

nyirèni: kn. ndokoki ciri, nitèni; kc. ciri

nyirêp: kn. nglêrêmake, matèni gêni lsp; kc. sirêp.

nyirig: kn. mlaku sêmu lincak-lincak; kc. sirig.

nyirik: I. êngg. kn. narik mênangan; kc. sirik. II. kn. engg.1. nyingkiri; 2. ngêngurangi êmoh mangan lsp; kc. sirik.

nyiring: êngg. kn. ngêmot; kc. siring.

nyirnakake: kw. ngilangake, ngrusak; kc. sirna.

nyirnani: êngg. kn. ngluwari; kc. sirna.

nyiru: I (ut. nyiruk) êngg. pc. nyidhuk; kc. siru, ciruk. II. êngg. kn. tambir, tampah.

nyita, nyitah: êngg. kn. 1. nggugat; 2. mbêskup (mbêslah) banjur dilelangake; kc. sita.

nyitra: kw. nulis; kc. citra.

nyithak: kn. 1. mangun sarana pêsaton lsp.; 2. êngg. ngrimbag bata; .3. êngg. gawe sawah; 4. êngg. ngêcap; kc. cithak.

nyitho: pc. micakake mata kinjêng lsp.; kc. cito

nyiwah: kw. nyimpang; kc. simpang.

nyiwêl: kn. saèm nyêthot; kc. ciwêl.

nyiwêr: kn. 1. êngg. nyêngkêr, mijèkake; 2. mbêskup, mbêslah. kc. siwêr.

(nyiwi): nyênyiwi kw. ngurmati, nyungga-nyungga; kc. siwi.

nyiwil: kn. ak. siwil drijine; kc. siwil.

nyiwing: êngg. kn. njèwèr; kc. ciwing.

nyiwir: êngg. kn. nyuwir; kc. siwir.

nyiwit: êngg. kn. njiwit; kc. jiwit.

(nyiwo): nyênyiwo, nyiwoni êngg. kw. 1. mbêbeda, ngganggu gawe; 2. ngregoni; kc. siwo.

nylabarake: êngg. 1. ngandhani, ngandhakake; 2. nglantarake; kc. slabar.

nyladhang: kn. sumladhang; kc. sladhang.

nylagangangke,[2] nylagrangake: kn. nyèlèhake ing dhuwur malang; kc. slagang, slagrang.

--- 366 ---

nylakupake ~ nylulupake.

nylakupake: kn. nlakupake; kc. slakup.

nylalêng: êngg. kn. sêpi bangêt, nyênyêt; kc. cêlêng.

nylamburi: êngg. kn. nyampuri; kc. slambur.

nylambrang: kn. ak. nglambrang.

nylamur: kn. nglêlali susah lsp; kc. slamur.

nylandri: kn. nyêlandri.

nylangap: kn. ak. mênga amba; kc. clangap.

nylanggapi, nylanggati: kn. ak. ngajak gunêman; kc. slanggap.

nylangkrak-nylangkrak: kn. linggih ing papan kang dhuwur (murang tata).

nylao: êngg. kn. anèh, nganèh-anèhi.

nylaraki: êngg. kn. ngêtrap slarak; kc. slarak.

nylasah: kn. ak. mriksa mrana-mrana; kc. slasah.

nylasak: kn. mblasak, nasak; kc. slasak.

nylathoni: n. micantêni k. ak. clathu marang; kc. clathu.

nylawak: êngg. kn. lêgok nggalur.

nylawati: kn. 1 mènèhi slawat; 2 slawatan ing; kc. slawat.

nylebraki: kn. ngêtrapi slebrak; kc. slebrak.

nylembatake: kn. ak. nglembatake; kc. slembat.

nylempangake: kn. ngalungake kaya slempang; kc. slempang.

nylèndêr: kn. madhêtake dalan lsp. sarana slèndêr; kc. slèdêr.

nylendhokake: êngg. kn. ngalungake; kc. slendho.

nylèntrèng: pc. mung sadhela ut. sagêbyaran; kc. clèntrèng.

nylènthak: êngg. kn. mengkal; kc. clènthak.

nylèngkrang, nylèngkrèng: pc. mêthèngkrèng; kc. slèngkrang.

nylèpèr: pc. cèpèr.

nylèprèt: pc. nyaprat.

nylèrèt: kn. ak. sumorot sagêbyaran; kc. clèrèt.

nylerongi: kn. ngrêgêdi, nyorèngi; kc. clerong.

nylewah, nylewar, nylèwèr: kn. ak. pêthal, nasar, kliru dalane; kc. slewar.

nylèwèng: kn. mèncèng ênêre (lakune), ora pênêr; kc. slèwèng.

nyêkanthuk: pc. awangun kaya canthuk; kc. cêkanthuk.

nylêkathêm: pc. mingkêm, ngingkêmi, ngêmplok; kc. cêkathêm.

nylêkèthongake: pc. 1 nêkuk ugêl-ugêl tangan; 2 mutêr; kc. cêkènthong.

nylêkêdhung: pc. lêgok kuwung; kc. cêkêdhung.

nylêkit: pc. 1 nyakot, nggigit; 2 nyêrikake (tmr. têtêmbungan); kc. clêkit.

nylêkithik: pc. njlêkèthèk.

nylèkunthêng: pc. awangun ukêl-ukêlan; kc. cêkunthêng.

nylêkuthak: kn. ak. nyêkuthak.

nylêkuthis: pc. katon kuru pucêt (mlarat bangêt); kc. cêkuthis.

nylêlêng: pc. mlêlêng, mandêng; kc. clêlêng.

nylêlêpake: êngg. pc. nyilêpake ing banyu; kc. slêlêp.

nylêlêr: pc. dhêdhêmitan tanpa sabawa; kc. clêlêr.

nylêmik: pc. gunêman lirih; kc. clêmik.

nylêmut: êngg. pc. njupuk rêrikatan tanpa kandha; kc. clêmut.

nylêmong: pc. gunêman tanpa têgês; kc. clêmong.

nylêmpèdi: êngg. kn. nylêmpiti; kc. slêmpèd.

nylêmpit: kn. ak. sumlêmpit; [x]-i, [x]-ake: nlêsêpake ing; kc. slêmpit.

nylêmpung: kn. nabuh clêmpung.

nylêndêpi: pc. nyublêsi, nlêsêpi; kc. slêndêp.

nylênèh: kn. ora padha karo panunggalane.

nylênthêm: I pc. njupuk tanpa nêmbung; kc. slênthêm. II êngg. pc: nabuh slênthêm (dêmung).

nylênthêr:pc. 1 lunga tanpa pamitan; 2 nyolong, ngutil.

nylênthik: kn. namakake driji sarana ditêkuk banjur dijêpatake; kc. slênthik.

nylêngkêr: pc. ngruwêl, nglêngkêr; kc. clêngkêr.

nylêpêki: kn. ak. njalari kêslêpêk; kc. slêpêk.

nylês: mak [x] pc. mak cês.

nylêsêp: pc. nlêsêp; kc. slêsêp.

nylibik: êngg. kn. nêmpuh lsp. ngêgèt, nyidrani, ngapusi; kc. slibik.

nylibuki:(-ake) kn. mayokake dhuwit palsu lsp; kc. slibuk.

nyligi: kn. ak. namakake sligi; kc. sligi.

nylikuri: êngg. kn. ngêtrapi slikur; kc. slikur.

nylilèni, nylilèkake: pc. njalari kêwirangan; kc. clili.

nyliliti: kn. njalari kêslilitên; kc. slilit.

nylimur: kn. ak. nylamur; kc. slimur.

nylimpangake: pc. nylempangake.

nylimpe: êngg. kn. nglimpe; kc. slimpe.

nylimpêt: kn. lunga (sumingkir) ndhêlik; kc. slimpêt.

nylinthus: pc. lunga ngglêlêr.

nylinthut: kn. ndhêlik; [x]-ake: ngumpêtake; kc. clinthut.

nylingkêrake: kn. ngenggokake;kc. slingkêr.

nylingkuhake: kn. nganggo dhuwit lsp. kang dudu darbèke; kc. slingkuh.

nylingkrik: pc. mêncolot munggah nuli linggih; kc. clingkrik.

nylingkring: êngg. pc. kuru bangêt, dawa tipis.

nylingup: pc. katon ciyut.

nylirani: ki. ngawaki; kc. slira.

nylisipake: êngg. kn. nglêbokake (ndhêlikake); kc. slisip.

nyliwing: êngg. kn. mèncèng, nylèwèng; kc. sliwing.

nylubukake: êngg. pc. nylibukake; kc. slubuk.

nyludhah: kn. ak. nguja pangan; kc. sludhah.

nylulu: kn. rada kêwirangan; kc. clulu.

nylulupake: kn. nyilêpake ing banyu; nylulupi: nyilêmi; kc. slulup.

--- 367 ---

nylumbat(-i) ~ nyulayani.

nylumbat:(-i) kn. ngilangi sêpêting krambil nganggo slumbat; kc. slumbat.

nylundêpi: kn. ak. nyublêsi; kc. slundêp.

nylundupake: kn. nyoblosake (dom), nglêbokake bolah ing bolongan dom; kc. slundup.

nylundhingi: êngg. kn. ngganti, mbanjêl; kc. slundhing.

nylunthang: kn. ak. kurang ajar; kc. clunthangan.

nylungsumi: êngg. kn. nyulami payon lsp; kc. slungsum.

nyluring: pc. ciyut lan kuru (tmr. rai).

nylurut: pc. lunga (mlayu) rêrikatan; kc. clurut.

nylusur: êngg. pc. nlusur; kc. slusur.

nyluthu: pc. mlêbu tanpa tatakrama; kc. sluthu.

nyluwag: kn. ak. pating blangkrèh, ora tata, kasar; kc. sluwag.

nyluwêk: pc. ngêruki, nyluwêk; kc. cluwêk.

nyluwêng: I kn. ak. katon jêro (bolong) ora ana isine. II [x]-ake kn. ngubêngake gunêm lsp; kc. cluwêng.

nyluwêrake: pc. ngubêngake (ngubêdake) têtêmbungan lsp.

nyloboki:(-ake) kn. mlêbu (nglêbokake) ing bolongan (lêngênan tangan lsp); kc. slobok.

nylodho: kn. murang tata; kc. slodho.

nylogrongake: pc. ngenggalake gêdhe; kc. slogrong.

nylokakake: kw. maribasakake; nylokani kw: maribasani; kc. sloka.

nylolo: kn. lunga mrana-mrana; kc. clola-clolo.

nylomod: kn. nyunyuk ing gêni; kc. slomod.

nylomprèt: kn. ngunèkake slomprèt.

nylonjorake: kn. (linggih) nggêjojorake sikil; kc. slonjor.

nylondhoh: (-i) kn. ngakoni kaluputane, ngandhap-asori; kc. slondhoh.

nylondhokake: kn. ak. nylorokake timangan lsp; kc. slodhok.

nylonèh: pc. warna-warna campuran; [x]-i: ngrêgêdi; kc. clonèh.

nylonong: kn. dêksura, kurang tatakrama; kc. slonong.

nylorèngi: kn. nyorèngi, nggambari nganggo clorèngan; kc. clorèng.

nyloroki: êngg. kn. ngêtrapi slorok, ngancing nganggo slorok; kc. slorok.

nylorot: kn. lumêpas bantêr (mawa sorot); kc. clorot.

nyu: kw. krambil.

nyuba-nyuba: kn. ngurmati bangêt; kc. suba.

nyubak: (-i) êngg. kn. cukup, nyukupi; kc. cubak.

nyubal: (-i) kn. ndokoki subal, nyampuri; kc. subal.

nyublak: (-i) ak. nyublêk(-i) pc. nyoblosi, nyoblos lan nyuthiki; kc. cublak.

nyublês: (-i) kn. nyoblos(-i); kc. cublês.

nyublik: (-i) kn. 1 nyublêki, nyublaki; 2 ak. nacar; 3 nyupliki; kc. cublik.

nyubung: pc. ngêcubung; kc. cubung, kêcubung.

nyuda: kn. ngurangi, ngêlongi; kc. suda.

nyudagar: kn. nindakake pakaryan sudagar; kc. sudagar.

nyudara: (-wèdi) kn. ak. kaya sêdulur (mitra kang bêcik); kc. sudara.

nyudèni: pc. sudi marang, gêlêm; kc. sudi.

nyuduk: kn. namakake gêgaman landhêp (kêris lsp); kc. suduk.

nyujanani: kn. ak. sujana marang; kc. sujana.

nyudhah: êngg. ak. ndhudhah; kc. sudhah.

nyudhang: kn. mbijig nganggo sungu; kc. sudhang.

nyudhat: êngg. kn. nyudhèt; kc. sudhat.

nyudhèt: kn. 1 mbêdhah sarana dicublês; 2 mbêdhah kali lsp. disimpangake; kc. sudhèt.

nyudhing: (-i) êngg. kn. nudingi; kc. cudhing.

nyudhung: pc. gawe sudhung, manggon ing; kc. sudhung.

nyugag: êngg. kn. njugag, nyuthêl (crita lsp); kc. cugag.

nyugali: kn. ak. ngucapake têmbung sugal marang; kc. sugal.

nyugata, nyugatani: kw. (êngg. k): nyuguh, nyuguhi; kc. sugata.

nyugihi: kn. njalari sugih; kc. sugih.

nyuguh: n. nyêgah k. mènèhi panganan lsp. marang dhayoh; kc. suguh.

nyugoni: êngg. ak. nggosok nganggo sugu; kc. sugu.

nyuhun: I êngg. ak. nyuwun, njaluk. II [x]-[x] ki: ngaji-aji; kc. suhun.

nyukakakên: k. mènèhakake.[3]

nyukani: 1 k. mènèhi; 2 kn. ak. nglilani; kc. suka, wèwèh.

nyukêngi: kn. ngukuhi êmoh mènèhake; kc. cukêng.

nyukêri: kn. 1 ak. ngrêgêdi; 2 êngg. njalari susah;[4] kc. sukêr.

nyukêrta, nyukêrtani: kw. ngrigoni, ngalang-alangi; kc. sukêrta.

nyuki: I kn. gawe lêgokan ing kasur; kc. cuki. II kn. ak: mancêd pangan; kc. cuki.

nyukil: (-i) kn. 1 mêtokake (nyuthik, nglèthèk) apa-apa kang krakêt ut. kang dumunung ing jêro; 2 pc. ngêlong sathithik (tmr. pakarangan lsp); 3 ak. mêthik, nyuplik (buku lsp); kc. cukil.

nyukit: kn. 1 migunakake cukit; 2 pc. nyêrèt; kc. cukit.

nyuklaki: êngg. kn. nandja, gawe cluwokan kang arêp ditanduri; kc. cuklak.

nyukma, nyukmana: kw. rumasuk ing; kc. sukma.

nyuku: kn. nyandhangi suku; kc. suku.

nyukup: n. nyêkap k. nyawisi lsp.supaya cukup; kc. cukup.

nyukur: kn. marasi ki. ngrêsiki rambut nganggo lading; kc. cukur.

nyukurake: kn. ak. ngucap sukur (matur nuwun marang Allah); kc. sukur.

nyulah: kw. ngêthok lan nanjir êndhas; kc. sulah.

nyulayani: kn. sulaya karo; kc. sulaya.

--- 368 ---

nyulaki ~ nyungging.

nyulaki: kn. ngrêsiki nganggo sulak; kc. sulak.

nyulami: kn. ngganti kang wis lawas diganti anyar; kc. sulam.

nyulantêni: êngg. k. nyulayani.

nyulangake: kn. ak. ngandharake, nêrangake; kc. sulang.

nyulap: kn. gawe kaelokan sarana kaprigêlan; kc. sulap.

nyulêd: kn. nyumêd; kc. sulêd.

nyulêk: kn. nyolok (mata); kc. culêk.

nyulêng: pc. mênthêlêng lêgok (tmr. mata); kc. culêng.

nyulihi: kn. nggênti, mbanjêl, makili; kc. sulih.

nyulik: kn. nyidhuk sathithik arêp nyumurupi matêng lan orane; 2 pc. nyoba, ngicipi, ndadar; kc. culik.

nyulikani: kn. ak. nyolong; kc. culika.

nyuling: kn. ngunèkake suling; kc. suling.

nyuluh: (-i) êngg. ak. 1 nyoloki, madhangi; 2 golèk iwak, manuk lsp; 3 (ut. [x]-[x]) golèk katêrangan; kc. suluh.

nyuluki: kn. nêmbang suluk ing; kc. suluk.

nyuluri: êngg. ak. nyulihi; kc. sulur.

nyumayani: n. nyumadosi k. ak. nyêmayani; kc. sêmaya.

nyumantakake: kn. sumanta marang; kc. sumanta.

nyumanggakake: kn. masrahake marang (panêmuning liyan); kc. sumangga.

nyumbana: kw. 1 ak. ngambung; 2 nyanggama; kc. cumbana.

nyumbang: kn. 1 ak. mitulungi; 2 manjurung, urun; kc. sumbang.

nyumbari: kn. sêsumbar marang; kc. sumbar.

nyumbati: êngg. kn. nylumbati; kc. sumbat, slumbat.

nyumbêr: êngg. kn. kaya sumbêr, ngêtuk; kc. sumbêr.

nyumbit: êngg. kn. ngundhuh woh nganggo sumbit.

nyumbu: I nyênyumbu kn. ak. nggêgulang manuk lsp. supaya cumbu. II kn. ak: ngobong tatu lsp; kc. sumbu.

nyumbungi: kw. misuwurake; kc. sumbung.

nyumèhi: kn. ak. sumèh marang; kc. sumèh.

nyumêd: kn. ngurubake diyan lsp. sarana dinyunyuk ing gêni; kc. sumêd.

nyumêktani: kn. nyawisake sakabutuhane; kc. sumêkta.

nyumêlangi: kn. mutawatiri, sumêlang marang; kc. sumêlang.

nyumênèkake: kn. ak. ngundur wêktune; kc. sumêne.

nyumêrapi: êngg. k. nyumurupi.

nyumêrêpi: k. 1 nyumurupi; 2 mêruhi; kc. wêruh.

nyumuki: kn. ak. njalari sumuk; kc. sumuk.

nyumur: kn. ak. kaya sumur.

nyumurupi: n. nyumêrêpi k. ak. mêruhi; kc. sumurup.

nyumpah: kn. akon sumpah marang; [x]-i ak: nyupatani; kc. sumpah.

nyumpèni: kn. nyumpi.

nyumpêli: kn. nutup nganggo sumpêl.

nyumpêna: pc. ngimpi; kc. supêna.

nyumpêt: kn. 1 nutup rapêt; 2 ak. nyidhêm; kc. sumpêt.

nyumpi: kn. matêsi ora kêna luwih; kc. cumpi.

nyumpingi: kn. ngênggoni sumping; kc. sumping.

nyumplêng: kn. ak. bolong; kc. cumplêng.

nyumplik: kc. cilik bangêt.

nyumpu: kn. ak. nyukupi, nglêksanani; kc. cumpu.

nyumpungake: kn. ak. njalari (marakake) sumpung; kc. sumpung.

nyumrahi: êngg. ak. njalari sumrah.

nyumringahake: kn. marakake sumringah.

nyunahake: êngg. ak. ngrampungake; kc. sunah.

nyunari: kw. madhangi, nyoroti; kc. sunar.

nyunati: I kn. nêtêsi ki. ngislamake bocah wadon; kc. sunat. II êngg. ak. nyêmbêlèh; kc. sunat.

nyundaka: kw. 1 kongkonan, akon; 2 nêlik; kc. cundaka.

nyundêl: ks. nglonthe; kc. sundêl.

nyundêp: kn. nyublês; kc. sundêp.

nyunduki: kn. nyoblosi disungsun-sungsun; kc. sunduk.

nyundhang: I kn. ak. nyudhang; kc. sundhang. II kn: nglawani (mitulungi) wong kang arêp nglairake jabang bayi; kc. sundhang.

nyundhuk: kw. mapak, kêpêthuk; [x]-ake; 1 ak. madhakake, nandhing; 2 ak. nocogake; kc. cundhuk.

nyundhuki: kn. ngênggoni cundhuk; kc. cundhuk.

nyundhul: kn. 1 (êndhase, puncake) nggêpok ing; 2 (ut. [x]-i) nusuli manèh, nusuli lair (kang dhisik durung disapih); kc. sundhul.

nyundhul puyuh: kn. ak. ngumbulake dhuwur.

nyuntak: (nyuntêk êngg) kn. ngêsok wadhahe dijungkir; kc. suntak.

nyuntik: kn. nglêbokake tamba (njupuk gêtih) sarana dicublês; kc. suntik.

nyunthêl: (-ake) kn. nyugag crita (lêlakon); kc. cunthêl

nyunthi: kn. cilik bundêr (tmr. irung); kc. sunthi.

nyunyuk: kn. ndumuk nganggo gêni (ut. apa-apa kang lancip).

nyunyur: kn. êmpuk bangêt (marga digodhog).

nyungga-nyungga: kw. nyuba-nyuba; kc. sungga.

nyunggar: kn. 1 njungkati (marut lsp) munggah (mbalik); 2 malik lêmah; kc. sunggar.

nyunggata: kw. nyuguh; kc. sunggata.

nyunggi: kn. 1 nggawa katumpangake ing êndhas; 2 (ut. [x]-[x]) mundhi-mundhi; kc. sunggi.

nyungging: kn. nggambar (ngêcèt); kc. sungging.

--- 369 ---

nyunggu ~ nyuwita.

nyunggu: êngg. kn. nyunggi.

nyungir: kn. njêgrag irunge (cangkême); kc. cungir.

nyungkal: êngg. kn. mêcah watu; kc. sungkal.

nyungkawani: kw. nusahi; kc. sungkawa.

nyungkêmi: kw. ngraup sikil, sumungkêm marang; kc. sungkêm.

nyungkil: êngg. kn. nyukil; kc. cungkil.

nyungku: kw. mêlêng(-puja lsp); kc. sungku.

nyungkub: kn. ngêdêgake cungkub.

nyungnyang: êngg. kn. kurang ajar.

nyunguk: pc. manglung, ngungak.

nyungul: pc. mêncungul; kc. cungul.

nyungur: pc. kaya congor; kc. congor, nyongor.

nyupak: I êngg. kn. nabok; kc. cupak. II êngg. pc: nggêmèni; kc. cupak.

nyupangati: pc. munpangati.

nyupatani: n. nyupaosi k. 1 nêtêpake katêmênane kanthi supata; 2 ngêsotake; kc. supata.

(nyupe): nyênyupe k. ak. nglêlali; nyupèkakên k. nglalèkake; kc. supe, lali.

nyupêkêtake: kn. ngrakêtake pasêduluran; kc. supêkêt.

nyupêna: k. ak. ngimpi; kc. impi, supêna.

nyupêt: kn. njugag, nyêndhakake; kc. cupêt.

nyupit: kn. njapit nganggo supit; [x]-i ki: nêtaki; kc. supit.

nyuplik: kn. 1 nyukil (nyopot) mata intên lsp; 2 pc. nyublik; 3 mêthik karangan lsp; kc. cuplik.

nyupu: kn. ak. mampêt wêtuning gêtih; kc. cupu.

nyuprèh, nyuprih: êngg. kn. murih; kc. suprih.

nyurabi: kn. ak. nyarub, nyampur; kc. curab.

nyurah: (ake) êngg. kn. ngêsok(ake); kc. curah.

nyurak: (-i) kn. ngêlokake sarana surak; kc. surak.

nyurangi: êngg. kn. nggadhung (nalikane main); kc. curang.

nyurasa: n. nyuraos k. nggolèki (ngrasakake) têgêsing têtêmbungan lsp; kc. surasa.

nyurati: kw. nyirati; kc. curat.

nyurèni: êngg. kn. nyêriti; kc. suri.

nyurêki: kn. ngrêsiki curêk ing kuping; kc. curêk.

nyurêmake: kn. ak. njalari surêm; kc. surêm.

nyurêng: kn. katon mrêngut pêtêng ulate; kc. curêng.

nyurês: (ake) kn. marakake (agawe) curês; kc. curês.

nyuriga: kn. ak. nggawa kêris ing anggar; kc. curiga.

nyuryani: ki. ngraupi; kc. raup.

nyuru: kn. nyidhuk nganggo suru; kc. suru.

nyurug: êngg. kn. gumrojog (kaya grojogan); kc. curug.

nyuruhi: n. nyêdhahi k. ngulêmi (ngundang), minta sraya; kc. suruh.

nyurung: kn. njorogake saka ing buri; kc. surung.

nyurupake: n. nyêrapakên, nyêrêpakên k. 1 nglêbokake ing; 2 metung ing; 3 awèh wêruh, ngêrtèkake; nyurupi n. nyêrapi, nyêrêpi k: 1 ak. mlêbu ing, manjing ing; 2 mbanjêli pagawean; 3 nyoba nakêr manèh; kc. surup.

nyurut: kn. nylurut; kc. curut.

nyurtanah: kn. nylamêti surtanah; kc. surtanah.

nyurtèni: kn. ak. ngopèni kanthi ngati-ati; kc. surti.

nyus: mak [x] pc. mak cus.

nyusahi: (-ake) pc. nusahi(-ake); kc. susah.

nyuthak: êngg. kn. nglangkahi (giliran lsp); kc. cuthak.

nyuthat: kn. ak. 1 nyuthik banjur dibuwang (dikipatake); 2 nacar, nyublik; 3 pc. nundhung; kc. cuthat.

nyuthêl: (ake) kn. nyugag, njugag (crita lsp); kc. cuthêl.

nyuthik: kn. nyuthat nganggo barang sing dawa; kc. cuthik.

nyuwabi: êngg. ak. mbêsêli; kc. suwab.

nyuwak: I kn. 1 ngilangi (mari nganggokake) pranatan lsp; 2 nyabut; 3 murungake; kc. suwak. II êngg. kn. nyongkog, nyagaki; kc. cuwak.

nyuwal: kn. ak. nakoni; kc. suwal.

nyuwalani: kn. ak. mêrangi; kc. suwala.

nyuwani: kn. njalari cuwa.

nyuwang: I êngg. kn. mbuwang; kc. suwang. II kn. ak. sabên (siji-sijine) suwang (1 wang); kc. suwang.

nyuwara: n. nyuwantên k. ngêtokake swara, muni; kc. swara.

nyuwaratake: êngg. ak. ngundhangake (tmr. dhawuh lsp); kc. suwarat.

nyuwawa: kw. nandhingi, nglawan; kc. suwawa.

nyuwawak: kn. nywara sêru, amba cangkême.

nyuwawèni: kn. ak. ngrujuki, mupangati; kc. suwawi.

nyuwawuk: pc. nyawuk, nyuwêk; kc. cuwawuk.

(nyuwe): nyênyuwe n. ndêdangu k. ngrêrêndhêt supaya suwe; nyuwèni n. ndangoni k: njalari suwe; kc. suwe.

nyuwèk: kn. nyêbit nganti suwèk; kc. suwèk.

nyuwèrake: kn. ngèncèrake; kc. cuwèr.

nyuwèwèk: kn. 1 mbênggang cangkêm; 2 cangkême mênga amba; kc. cuwèwèk.

nyuwêk: êngg. pc. nyuwik nganggo kuku, nggraut; kc. cuwêk.

nyuwêlake: kn. nglêbokake ing (kanthongan), nêkuk jarit lsp; kc. suwêl.

nyuwêngakên: k. nyuwêngake; kc. suwêng, suwung.

nyuwik: kn. nyuwèk sathithik; kc. cuwik.

nyuwil: kn. nggêmpil sathithik; kc. cuwil.

nyuwir: (-i) kn. nyêbit(-i) ut. nyuwèk(-i) cilik-cilik; kc. suwir.

nyuwit: pc. muni cuwit; kc. cuwit, suwit.

nyuwita: kw. ngabdi, ngèngèr; kc. suwita.

--- 370 ---

nyuwuk ~ nyongkol.

nyuwuk: kn. 1 murungake, nyuwak; 2 ak. nimbul (ndongani) disêbul êmbun-êmbunane; kc. suwuk.

nyuwun: I êngg. kn. nyunggi;kc. suwun. II ki: njaluk; [x] alim k: njaluk pangapura; [x] pirsa (priksa): takon, mitêrang; [x] sèwu: nuwun sèwu (pamit lsp); kc. suwun.

nyuwungake: n. nguwêngakên k. ninggal omah nganti suwung; kc. suwung.

nyuwurake: pc. ngandhakake mrana-mrana; kc. suwur.

nyuwut, nyuwot: kn. njupuk, nyolong; kc. cuwut.

nyuwol: kn. nyênol; kc. cuwol.

nyuwowo: kn. nyuwèwèk cangkêm; kc. cuwowo.

nyuwowol: pc. nyuwol, nyêmol.

nyo: I êngg. kn. teko gêdhe, kan. II sinyo.

nyoba: n. nyobi k. njajal; kc. coba.

nyobab: êngg. kn. mblithuk, ngapusi.

nyobat: êngg. pc. nyanak, dadi sobat; kc. sobat.

nyoblos: kn. nyublês nganggo dom lsp; kc. coblos.

nyobrahi: kn. ak. kaya oyod sobrah; kc. sobrah.

nyodor: kn. ak. numbak nganggo sodor; kc. sodor.

nyodhèr: pc. matri; kc. sodhèr.

nyodhog, nyodhok: êngg. kn. ndhêsêk maju, nyogok; kc. sodhog.

nyoga: kn. ngabang jarit nganggo soga; kc. soga.

nyogata, nyogatani: êngg. k. nyuguh(i); kc. sogat.

nyogèr: I êngg. kn. nggaringake wijèn lsp; kc. cogèr. II [x]-i êngg. kn: nanduri pari; kc. cogèr.

nyoglèng: kn. 1 tuwuh soglènge (tmr. têmbako); 2 pc. nyambi nindakake pagawean liya; [x]-i pc: ngilangi soglèng; kc. soglèng.

nyogok: kn. 1 ndudul (nyêbul lsp) ing bolongan lsp. nganggo sogok; 2 ngêngakake nganggo kunci; kc. sogok.

nyoh: I pc. nya! II di-[x]-i êngg. diwènèhi.

nyok: pc. sok.

nyokèr: (-i) kn. ngorak-arik nganggo cuthik lsp; kc. cokèr.

nyoklaki: êngg. kn. nanja, ngluwangi; kc. coklak.

nyoklèk: (-i) kn. mutung(-i); kc. coklèk.

nyokurake: kn. ngucap sukur; kc. sokur, sukur.

nyokoh: êngg. kn. ngrèmèhake; kc. cokoh.

nyokol: êngg. kn. njêjêlake ing cangkêm; kc. cokol.

nyokot: êngg. pc. nyakot; kc. cokot.

nyokrèk: (-i) kn. nyokèri; kc. cokrèk.

nyolahake: kn. ak. molahake, ngobahake; kc. solah.

nyolèd: kn. migunakake solèd; kc. solèd.

nyolo: (C) kn. anglo (padupan).

nyolok: kn. 1 nyogok mata; 2 nyampuri uyah lsp. sathithik; [x]-i: madhangi nganggo colok; kc. colok.

nyolong: kn. njupuk darbèking liyan tanpa têmbung; kc. colong.

nyolong basa: kn. ak. nyêngkolong.

nyolong laku: kn. ak. nindakake dhêdhêmitan.

nyolong ulat: kn. ngingêtake dhêdhêmitan.

nyolong pêthèk: kn. katêmahane sulaya karo pamêthèke.

nyoloti: kn. mêncolot kêna ing; kc. colot.

nyombor: êngg. kn. ngombor jaran; kc. comboran.

nyomèlake: ks. ngrasani, ngandhakake; kc. comèl.

nyomlo: pc. mlongo, mêndongong.

nyomot: êngg. kn. nyêkêl; kc. comot.

nyompètake: kn. ak. ngumpêtake; kc. sompèt.

nyomplong: (-i) kn. mbolongi; kc. complong.

nyomrong: pc. rêgêd, ala bangêt.

nyondhok: kn. ak. nyundhuk; kc. condhok.

nyondhol: kn. nyundhul saka ingisor; kc. sondhol.

nyondhongi: kn. ngrujuki, mupakati, nocogi; kc. condhong.

nyontêni: k. nyorèni; kc. sontên, sore.

nyonti: êngg. kn. nyandhêt, ngalang-alangi; kc. conti.

nyonto: kn. niru, nulad; nyontoni: mènèhi conto, nuladhani; kc. conto.

nyontok: pc. nyodhok sêru; kc. sontok.

nyontrot: kn. ana sontrote; kc. sontrot.

nyonthèngi: êngg. kn. nyorèngi, nylonèhi; kc. conthèng.

nyonthong: kn. 1 kaya conthong; 2 mungkus awangun conthong; kc. conthong.

nyonyah: kn. wong wadon bangsa Eropah ut. Cina.

nyonyo: êngg. kn. kasar (gunêman).

nyonyok: êngg. kn. nyunyuk.

nyonyos: êngg. kn. mambu wêngur.

nyong: I êngg. aku, -ku, -dak. II êngg: nok (panyêluk marang bocah-wadon).

(nyongah): nyênyongah kn. ak. nggugah hawa napsu, nggêgasah; kc. congah.

nyongari: kn. ak. ngumuki, sêsongar marang; kc. songar.

nyongat: kn. noncong, njêngat; kc. congat.

nyonggah: (-i) êngg. kn. 1 ngangkat (njongkèng) prau; 2 ngusung pari panènan digawa mulih; kc. conggah.

nyonggèk, nyonggèt: êngg. kn. nyènggèt (wowohan); kc. songgèk.

nyongkèl, nyongkil: êngg. pc. ndhongkèl, ngungkil; kc. songkèl, congkèl.

nyongkèt: kn. nyulam ing bênang mas; kc. songkèt.

nyongklang: kn. mlayu bantêr (tmr. jaran); kc. congklang.

nyongklok: kn. nyêngkolong, njegal têtêmbungan; kc. congklok.

nyongkob: (ake) kn. ak. ngrèmbyahake rambut ing rai (bathuk); kc. songkob.

nyongkog: êngg. kn. nyuwak, nyagaki; kc. congkog.

nyongkol: kn. ngantêm; kc. songkol.

--- 371 ---

nyonglong ~ nyrimpung.

nyonglong: pc. manglung maju; kc. nyêngonglong.

nyongo: pc. mlongo, mêndongong.

nyongok: êngg. kn. ngêluhi; kc. congok.

nyongol: kn. katon nyongat maju; kc. congol.

nyongor: pc. maju kaya congor.

nyongot: kn. nyongat; kc. congot.

nyopak: kn. nyambungi lsp. minangka pikukuh ut. ganti kang putung; kc. sopak.

nyopèt-nyopèt: êngg. kn. mitulungi sathithik-sathithik; kc. copèt.

nyopir: kn. dadi sopir; [x]-i: nglakokake montor; kc. sopir.

nyoplok: kn. 1 nyopot (nyuplik); 2 ak. nyuda buruhan; kc. coplok.

nyopot: kn. 1 nguwalake saka anjing-anjingane; 2 ngrucat sêpatu lsp; 3 mocot; kc. copot.

nyopros: kn. dawa (tmr. brêngos).

nyorahake: kn. ak. 1 masrahake marang wong akèh; 2 ngandharake; kc. corah, sorah.

nyorak-nyarèk: (-nyarik) kn. ak. nggambari lsp. pating clorèk; kc. corèk.

nyorak-nyaruk: pc. tansah nyaruk; kc. caruk.

nyorèk: (-i) kn. nggarit, nggaris, nggalêri; 2 êngg. nanja; kc. corèk.

nyorèni: n. nyontêni k. ak. têka ing wayah sore; kc. sore.

nyoro: pc. kaya coro (lancip tmr. cangkêm); kc. coro.

nyorog: kn. 1 nyogok, ngunci; 2 êngg. ak. atur-atur marang dhêdhuwuran; kc. sorog.

nyoroh-nyorohake: kn. nawak-nawakake supaya diêpèk; kc. soroh.

nyorok: I kn. nyodhokake (ngrêsiki lsp) nganggo sorok; kc. sorok. II (ut. [x]-i) kn. ak: nglanjak, ndhaku; kc. corok. III êngg. kn. ngupasi; kc. corok.

nyorong: êngg. kn. 1 (ut. [x]-i) madhangi, nyoloki; 2 (ut. [x]-ake) ngincêng(-ake); 3 ngèkêr; kc. corong.

nyoroti: I kn. madhangi; kc. sorot. II kn. ak. ngoncori (ngêlêbi); kc. sorot.

nyos: mak [x] pc. pêpindhan swaraning wêsi diobong banjur diclup ing banyu lsp; kc. nyus, cos.

nyosis: kn. olah sosis.

nyotha: kn. ak. bêbêdan sabuk satugêl (sabuk wala); kc. cotha.

nyothe: kn. nyêngkêlit kêris ing bangkekan ngiringan; kc. cothe.

nyotho: kn. ngantêm wêtêng; kc. sotho.

nyothokake: kn. njalari cotho; kc. cotho.

nyothotake: kn. ak. mlothot; kc. cothot.

nyowani: k. nyebani; kc. seba, sowan.

nyowok: kn. nyuda; kc. cowok.

nyowongake: kn. ak. njalari cowong.

nyrabi: kn. gawe srabi.

nyrahake: kn. ak. masrahake; kc. srah.

nyramani: kn. mènèhi srama; kc. srama.

nyrambahi: kn. ngacaki kabèh; kc. srambah.

nyrampad: I kn. mènèk wit nganggo pancadan tampar; kc. srampad. II êngg. ak. nrajang (nggêpok) lumahe; kc. srampad.

nyrampang: kn. mbalang nganggo arit lsp; kc. srampang.

nyranani: kn. mènèhi srana; kc. srana.

nyrandu: êngg. kn. 1 nyênyêngit; 2 cêthil bangêt; kc. srandu.

nyranèkake: êngg. ak. ndadèkake (nglêbokake) srani (Kristên); kc. srani.

nyranti, nyrantèkake: n. nyrantosakên k. nyabarake, nguntarakake; kc. sranti.

nyranthal: pc. njranthal.

nyrapat: I kn. 1 nyrèmpèd; 2 nyipat, ngincêng; kc. srapat. II kn. ak: ngira-ira sarana ndêlêng pasêmoning praèn; kc. srapat.

nyrasah: kn. 1 nglapis; 2 masang blabag lsp. ing jrambah; kc. srasah.

nyrasèhake: kn. nyêmantakake; kc. srasèh.

nyratèni: kn. ngladèni (ngêmong) diturut sakarêpe; kc. srati.

nyrathil: cêthil [x] pc. cêthil bangêt.

nyrawat: êngg. kn. nyawat, mbêngkolang; kc. srawat.

nyrawe: kn. 1 gumantung srawe-srawe; 2 obah kumlawe (tmr. tangan); kc. srawe.

nyrawungi: kn. ngumpuli; kc. srawung.

nyrekal: kn. 1 ngingêrake (mlèsèdake) têtêmbungan; 2 êngg. ngrasani, nyatur ala; kc. srekal.

nyrèmpèd: kn. 1 nyrampad, nggêpok (ngênani) ing lumahe; 2 pc. nyêmoni; 3 pc. nyilih (utang) sadhela; kc. srèmpèd.

nyrèngès: pc. mrèngès; kc. crèngès.

nyrèngkèng: pc. lancip bangêt (landhêp); kc. crèngkèng.

nyrèpèt: kn. nywara mak srèpèt (narik kêris lsp); kc. srèpèt.

nyrèwèhake: pc: ngilèkake banyu (saka kalènan mênyang sawah); kc. srèwèh.

nyrêbêdi: kn. ak. ngêbuti alon-alon; kc. srêbêd.

nyrêgêpi: kn. nabêrèni; kc. srêgêp.

nyrêmêdake: kn. ngomongake prakara saru; kc. crêmêd.

nyrêmpêng: kn. nindakake (nggarap) kalawan mêmpêng; kc. srêmpêng.

nyrêmpil: kn. 1 ngêlongi (njupuk) sathithik; 2 pc. nêmpil; kc. srêmpil.

nyrêngêni: kn. ndukani ki. srêngên marang; kc. srêngên.

nyrênggara: kw. ngungrum, ngaruh-aruhi kalawan sumèh; [x] macan kw. nggêrtak, mêksa, kc. srênggara.

nyrênggut: pc. nyênggut.

nyriga: kn. ak. nyuriga; kc. crigan.

nyriyati: kn. ak. nulak sarana sêsaji; kc. sriyatan.

nyriyosi: (-akên) k. ngandhani, ngandhakake; kc. criyos.

nyrikêp: êngg. kn. nyuluh manuk; kc. srikêp.

nyrimpêdi: kn. njalari kêsrimpêd; kc. srimpêd.

nyrimpi: kn. njogèd srimpi.

nyrimpung: kn. nalèni sikil loro didadèkake siji; kc. srimpung.

--- 372 ---

nyrinthil ~ ngadani.

nyrinthil: pc. mlayu rikat; kc. srinthil.

nyringis: pc. mringis; kc. cringis.

nyripit: êngg. pc. nyruput; kc. sripit.

nyrirani: ki. ak. ngawaki; kc. srira, awak.

nyrisig: kn. ak. ngêtrap (masang) srisig; kc. srisig.

nyritakake: n. nyriyosakên k. ngandhakake lêlakon (crita); nyritani n. nyriyosi k: crita marang; kc. crita.

nyriwil: pc. njawil, nyrèmpèd sathithik; kc. sriwil.

nyriwing: pc. nywara sriwing-sriwing.

nyruba-nyruba: êngg. kn. ngaji-aji bangêt, nyungga-nyungga; kc. sruba.

nyrudug: kn. nyodhok mbijig; kc. srudhug.

nyrudhah: kn. ak. 1 ndhudhah; 2 nyludhah; kc. srudhah.

nyrumbungi: kn. ngêtrapi srumbung.

nyrunthul: kn. mlayu njrunthul; kc. srunthul.

nyrungga: êngg. kn. nyêbar wiji campuran; kc. srungga.

nyrungus: pc. katon kuru (tmr. rai).

nyruput: pc. ngombe sarana nyêrot; kc. sruput.

nyrutu: I pc. ngutu, mlaku têrus bae. II kn: nglinting srutu; kc. srutu.

nyruwag: kn. ak. ora tata (tmr. rambut); kc. sruwag.

nyruwe: kn. 1 ngaruh-aruhi, ngelikake; 2 nacad, maoni; kc. sruwe.

nyruwêk: êngg. kn. nguwêk-uwêk; kc. cruwêk.

nyruwuk:êngg. kn. nyrudug; kc. sruwuk.

nyrobo: pc. crobo.

nyrobong: êngg. kn. nggêdhong (bayi); kc. srobong.

nyrodok: kn. kaku njêgrag (tmr. rambut); kc. srodok.

nyrondhol: pc. nyondhol; kc. srondhol.

nyronggot: kn. nyrudug nganggo sronggot; kc. sronggot.

nyrongkob: pc. kêtêl lan nyaprang bangêt (brêngos).

nyropot: kn. nyêrèt candu tanpa campuran; kc. sropot.

nyrowok: êngg. kn. nêmpuh; kc. srowok, crowok.

nyrowongi: kn. mbolongi; kc. srowong.

nywara: n. nywantên k. ngêtokake swara, muni; kc. swara.

nywargakake: kn. muktèkake; kc. swarga.

nywawèni: kn. ak. nyuwawèni; kc. suwawi.

Catatan kaki:

1. nylagangake. (kembali)
2. nylagangake. (kembali)
3. mènèhake. (kembali)
4. sukêr. (kembali)