Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 28: Z)

Judul
Sambungan
1. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
2. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 02: B). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
3. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 03: Kh). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
4. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 04: D). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
5. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 05: J). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
6. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 06: Dh). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
7. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 07: E). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
8. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 08: Ê). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
9. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 09: G). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
10. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 10: H). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
11. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 11: I). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
12. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 12: Y). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
13. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 13: K). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
14. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 14: L). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
15. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 15: M). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
16. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 16: N). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
17. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 17: NY). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
18. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
19. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 19: U). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
20. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 20: O). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
21. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 21: P). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
22. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 22: R). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
23. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 23: S). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
24. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 24: T). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
25. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 25: C). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
26. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 26: Th). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
27. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: W). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
28. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 28: Z). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Z

zabur :
(A) kn. kitab suci anggitane Nabi Suleman.
zaetun :
(A) kn. ak. jaetun.
zakat :
(A) kn. ak. jakat.
zaman :
(A) kn. ak. jaman.
zamrut :
(A) kn. ak. jumêrut.
zamzam :
(A) kn. ak. banyu janjam.
ziyarat :
(A) kn. ak. mênyang ing papan suci; kc. jiyarah.
zina :
(A) kn. ak. jina.

--- 671 ---

INGKANG NGÊDALAKÊN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, BATAVIA Dr. TH. PIGEAUD

JAVAANS - NEDERLANDS HANDWOORDENBOEK

Sêrat Bausastra punika panyêratipun mawi aksara Latin, urut-urutaning aksara inggih kalugokakên miturut sastra wyanjana Latin. Têmbung-têmbung ingkang atêr-atêr kenging dipun padosi ing golongan aksaranipun wiwitan atêr-atêr wau, upaminipun kacilakan kenging dipun padosi ing golongan aksara k, pamemean kapadosana ing golongan aksara p lsp. Ingkang makatên wau nggampilakên anggènipun madosi têmbung punapa kemawon ingkang kêsrambah ing sêratan utawi ing pawicantênan, botên susah madosi lingganipun rumiyin.

Kajawi punika, dhapukanipun Bausastra enggal punika wontên bedanipun kaliyan bausastra-bausastra ingkang sampun-sampun. Ingkang kawrat ing Bausastra enggal, inggih punika:

1e. têmbung ênggèn-ênggènan (dialèkt.);
2e. têmbung-têmbung ingkang asring kêsrambah wontên ing hukum adhêdhasar adat, pranatan pangrèh praja, agami lsp;
3e. têmbung-têmbung enggal ingkang sampun kalimrah kangge ing sêsrawungan umum sapunika sarta ing kalangan politiek;
4e. têmbung-têmbung "kawi".

Mênggah agêngipun sêrat Bausastra wau sami kaliyan bausastra-bausastra sanès ingkang kula wêdalakên; kandêlipun 624 kaca. Kathahing têmbungipun wontên 40.000; kajawi punika ugi wontên katêranganipun têmbung-têmbung andhahan sarta paribasan.

RÊGINIPUN NAMUNG ... F 5.--

(Manawi ngrêsakakên, kula aturi kintun postwissêl rumiyin. Wragad kangge ngintunakên botên kaetang.

NEDERLANDS - JAVAANS HANDWOORDENBOEK

sawêg dipun cap

ZAKWOORDENBOEKJE NEDERLANS-JAVAANS

JAVAANS-NEDERLANDS

sawêg dipun cap

INGKANG NGÊDALAKÊN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, BATAVIA.