Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG)

Deskripsi judul
Teks sambungan
1. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
2. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 02: B). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
3. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 03: Kh). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
4. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 04: D). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
5. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 05: J) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
6. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 06: Dh) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
7. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 07: E) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
8. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 08: Ê) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
9. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 09: G) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
10. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 10: H) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
11. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 11: I) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
12. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 12: Y) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
13. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 13: K) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
14. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 14: L) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
15. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 15: M). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
16. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 16: N) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
17. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 17: NY) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
18. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
19. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 19: U) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
20. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 20: O) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
21. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 21: P) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
22. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 22: R) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
23. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 23: S) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
24. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 24: T) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
25. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 25: C) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
26. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 26: Th) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
27. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: W) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
28. Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: Z) . Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon
Citra

NG

ngababi: kn. ndamoni; kc. abab.

ngadad: kn. ak. ngambar wangi.

ngabah-abahi: kn. 1 ngêtrapi abah-abah; 2 ngrampyang, nyrêngêni; kc. abah.

ngabani: kn. ndhawuhi, nggirèkake; kc. aba.

ngabang: n. ngabrit k. ngêcèt lsp. abang.

ngabang bironi: pc. nganti sêmu biru raine (marga sêdhih lsp).

ngabar: I kn. ilang (êntèk) dayane; kc. abar. II kn: ngagag-agagi arêp ngabruk (tmr. jago); kc. abar. III [x]-ake kn: martakake; [x]-i: mènèhi kabar; kc. kabar.

ngabas: kn. ak. ngawag, ngawur.

ngabdasi: kn. ak. muloni (rêrêsik ngarêpake sêmbahyang); kc. abdas.

ngabdi: ki. ngèngèr; kc. abdi.

ngabèhake: n. nyêdayakakên k. nganggo (ngatutake lsp) kabèh; kc. kabèh.

ngabèhi, ngabèi: kn. 1 ar. sêsêbutaning priyayi; 2 êngg. kêpala pulisi.

ngabèli: kn. ak. njalari kabèlên; kc. kabèlên.

ngabêkti: kn. sumungkêm ngurmati (nyêmbah dhêngkul); dingabêktèni: disêmbah (diambung) dhêngkule tandha pakurmatan.

ngabên: k. ngadu; kc. abên, adu.

nyabêrakengabêrake. : kn. marakake (njalari, agawe) abêr; kc. abêr.

ngabid: kn. ak. wêkêl ênggone nglakoni agama.

ngabiwada: kw. ngurmati, nyungga-nyungga; kc. abiwada.

nyabyag: (-i),ngabyag(-i). ngabyak(-i) pc. ngampyak.

ngabyantara: (-nata) kw. ingarsaning (ratu).

ngablah-ablah: pc. têturon mlumah, mênga amba.

ngablak: I kn. 1 mênga amba cangkême; 2 pc. gunêman; kc. ablak. II [x]-ake suwiwi: ngêbêt-ngêbêtake suwiwi; [x]-i ak: nantang; kc. kablak.

ngabuh-abuhi: kn. wiwit abuh; kc. abuh.

ngabuk: I kn. ndhaku (ngêpèk) kalawan ora sabênêre; kc. abuk. II êngg. kn: mbubuk; kc. abuk. III [x]-i êngg. kn: ngrabuki; kc. abuk.

ngabul-abul: êngg. kn. ngudhal-udhal (mbuwangi, mratakake lsp) mênyang êndi-êndi; kc. abul, mabul.

ngabuli, ngabulake: kn. ak. 1 nglêksaninglêksanani. panuwun (sêmbahyang); 2 ngandhakake tujuning slamêtan; kc. kabul.

ngaburi: kn. ak. mabur mênyang ing; ngaburake: nguculake supaya mabur; kc. abur.

ngabor: êngg. kn. omong, sêsongaran.

ngabotake: n. ak. ngawratakên k. nganggêp abot (pêrlu); kc. abot, êbot, bot.

ngabotohan: kn. 1 totohan; 2 main, kêplèk; kc. botoh.

ngabrit: (-i) k. ngabang(-i); kc. abang, abrit.

ngabruk: (-i) kn. nladhung (nyabut) ing suwiwi; kc. kabruk.

ngabrut-abrut: pc. 1 ngudhal-udhal; 2 ngêcèh-êcèh; kc. abrut.

ngabsahake: kn. ak. nganggêp (nêtêpake) absah; kc. absah.

ngada-ada: kn. ak. ngadani; kc. ada.

ngadam: (A) kn. ak. ora ana, ora madêg.

ngadani: I kn. miwiti nindakake (yasa) gawe ada-ada; kc. ada. II êngg. kn: 1 ngawat-awati, ngrigênake pagawean lsp; 2 ngladèni; kc. adan.

--- 373 ---

III kn. ak: ngelingake (nyêmbahyangake) sarana adan; kc. adan.

ngadang ~ ngaglah.

ngadang: I kn. ak. nyanak, nganggêp kadang; kc. kadang. II [x]-ake ak: ngliwêtake adang; kc. adang.

ngadat: (A) kn. ak. kalumrahah, padatan; kc. adat.

ngadèk: (-adèk)-ake kn. 1 dianggêp adèn-adèn (barang kang adi); 2 ak. dibêcik-bêcikake; ngadèn-adèni ak: 1 ngaji-aji bangêt; 2 nggêmatèni bangêt; 3 êngg. ngugung; kc. adi.

ngadêg: kn. jumênêng ki. njêjêr jêjêg (ora rubuh); [x]-i (njumênêngi ki): nunggoni; [x]-ake: 1 ngêdêgake; 2 (njumênêngakên ki) nêtêpake (ngangkat) dadi ...; kc. adêg.

ngadi-adi: kn. 1 ak. ngaji-aji, ngêmi-êmi; 2 pc. ugungan bangêt; kc. adi.

ngadi busana: ([x] raga, [x] warna) kw: macak.

ngadil: (A) kn. ak. adil; [x]-i: mriksa prakara; kc. adil.

ngadilaga: kw. (ing) paprangan.

ngadu: n. ngabên k. narungake; kc. adu, êdu.

ngaduki: kn. ak. ngluwihi, ngêkèhi bangêt; kc. kaduk.

ngadul: (-adul)-i, ngadulake kn. wadul marang; kc. adul, wadul.

ngadoh: n. nêbih k. nglungani adoh; kc. adoh.

ngadolake: n. ak. nyadèkakên k. ngêdolake; kc. adol, êdol.

ngadon-adoni: n. ngabên-abêni k. 1 njantoni, mbumboni; 2 ngojok-ojoki supaya padu; kc. adu.

ngados-ados: êngg. k. ngadi-adi.

ngadrèsi: kn. nulisi adrèse; kc. adrès.

ngajagi: kn. nêsêli (nyêlani, nylundhingi) tanduran liya; kc. ajag.

ngajahake: êngg. kn. ngajari nyandêr; kc. ajah.

ngajaib: (A) kn. ak. anèh bangêt; kc. ajaib.

ngajak: kn. akon mèlu; kc. ajak.

ngajal: kn. ak. mati; kc. ajal.

ngajani: kn. akon (ngojok-ojoki) supaya nindakake ala; kc. aja.

ngajang: I kn. gawe kajang; kc. kajang. II [x]-i kn: nyêdhiyani papan dianggo pakumpulan lsp; kc. ajang.

ngajap: (-ajap) kn. ngarêp-arêp (mujêkake) supaya; kc. ajap.

ngajar: kn. mulang, nggêgulang; kc. ajar.

ngajati: kn. ak. niyati, kêpengin; kc. ajat, kajat.

ngajèk: êngg. kn. ngajak; kc. ajèk.

ngajèkake: kn. nyêmbahyangake wong mati sarana ngaji; kc. ngaji.

ngajèni: n. ngaosi k. 1 ngrêgani; 2 ngurmati; kc. aji.

ngajèr: (i) êngg. kn. ngêjuri; kc. ajèr.

ngajêgi: kn. nindakake kalawan ajêg; kc. ajêg.

ngajêng: k. (ing)arêp; ngajêng-ajêng k: ngarêp-arêp; [x]-i k: 1 ngarêpi; 2 ngajoni; [x]-ake k: 1 ngarêpake; 2 ngajokake; kc. ajêng, arêp, aju.

ngaji: I kn. maca kitab kur'an. II [x]-aji n. ngaosi k. nyuhun-nyuhun ki: mundhi-mundhi, ngurmati bangêt; kc. aji.

ngaji pumpung: kn. nguja karêpe.

ngajum: kw. nata; kc. êjum.

ngajur: kn. ak. ngêjur; kc. ajur.

ngajogake: kn. njalari kajog atine; kc. ajog.

ngajokake: I n. ngajêngakên k. nggawa (njalari, agawe) maju; kc. aju. II êngg. kn: nggumunake; kc. kaju, kajo.

ngajon-ajoni: kn. muwuhi totohane; kc. ajon-ajon.

ngajoni: n. ngajêngi k. maju mênyang ing; kc. aju.

ngajrihi: k. mêdèni; kc. ajrih, wêdi.

ngadhag-adhag: kn. ak. ngênthak-ênthak ora katutupan; kc. adhag.

ngadhahi: pc. madhahi; kc. adhah, wadhah.

ngadhal mêtêng: kn. ing têngah mblêndhuk; kc. kadhal.

ngadhang: kn. ngêntèni têkane (ana ing dalan lsp); kc. adhang.

ngadhèhake: kn. nglakokake adhèhan; kc. adhèhan.

ngadhèni: kn. ak. ngganti anyar; kc. adhi.

ngadhèt: êngg. kn. ngutil, mbajing; kc. kadhèt.

ngadhêmi: ak. ngadhêmake n. ngasrêpi k. ak: ngasrêpakên k: marakake (agawe, muwuhi lsp) adhêm; kc. adhêm.

ngadhêp: kn. 1 (ut. [x]-ake) ngarêpake ing; 2 seba marang; [x]-i: seba (linggih) madhêp marang; kc. adhêp, madhêp.

ngadhi: kn. nyêbut (kaprênah) adhi.

ngadhu: êngg. kn. nggadhu; kc. gadhu.

ngadhuh: (-adhuh) kn. sêsambat adhuh.

ngadhuk: kn. maculi mbludhukake lêmah; kc. adhuk.

ngadhul-adhul: kn. ngudhal-udhal lan ngawut-awut; kc. adhul, madhul.

ngadho: êngg. kn. 1 ngêtrapake, masang; 2 nata, mranata; kc. adho.

ngaèn: êngg. kn. kang wis mêsthi (nyata); [x]-ake êngg: nyatakake, mêsthèkake; kc. aèn.

ngaèngake: kn. ak. nganggêp aèng; kc. aèng.

ngaèsi: kw. maèsi, macak; kc. aès, paès.

ngagag-agagi, ngagar-agari: kn: ngacungi gêgaman lsp. kaya arêp ditamakake; kc. agag, agar.

ngagak-agak: kn. ora turu-turu marga akèh sing dirasakake; kc. agak.

ngagak-agaki: êngg. kn. ngagag-agagi, ngancam; kc. agak.

ngagal: kn. ngasari; kc. agal.

ngagar: kn. gawe gêni sarana kayu digosokake; kc. agar.

ngagèt: kn. kalawan dadakan; [x]-i, [x]-ake: njalari kagèt; kc. gèt, kagèt.

ngagêm: ki. nganggo; kc. agêm, anggo.

ngagêngakên: k. nggêdhèkake; kc. agêng.

ngagir: êngg. kn. têturon mêngkurêb êndhase njêngèngèk; kc. agir.

ngagla: êngg. kn. ora nggêgawa apa-apa.

ngaglag-aglag: êngg. ks. mangan.

ngaglah: pc. linggih mêpêti dalan, katon cêtha.

--- 374 ---

ngagul-aguli ~ ngaku.

ngagul-aguli: kn. ak. magoli, ngalang-alangi; kc. gul.

ngagumi, ngagumake: kn. ak. njalari kagum; kc. kagum.

ngagungake: kw. nggêdhèkake; kc. agung.

ngagol-agoli: kn. ngalang-alangi, njalari kagol; kc. kagol.

ngagor-agori: kn. swarane lagi agor; kc. agor.

ngagru-agru, ngagro-agro: pc. ngrusuhi, mbêbeda, ngganggu gawe; kc. agru.

ngah: I kn. ak. rada wêgah; kc. êngah. II di-[x]-i êngg: diwènèhi.

Ngahad: kn. dina kang kapisan.

ngahlèkake: kn. ak. ngulinakake; kc. ahli.

ngain: êngg. kn. ngaèn.

ngait: êngg. kn. ndudut, nyingkirake; kc. ait.

ngait: (-ake) rêmbug kn. ak. njanji, sêmayan; kc. sêkait.

ngaya-aya: kn. nindakake (nggarap) kanthi rêkasa; kc. aya.

ngayabi: êngg. kn. matun; kc. ayab.

ngayadake: kn. ak. ngawadake, sêngadi; kc. sayad.

ngayah: I êngg. kn. nindakake ayahan; kc. ayahan. II kn. ak. ngawag, ngawur, nindakake sakarêpe; kc. kayah.

ngayah-ngayuh: kn. nindakake dibarêng (dicampur); kc. kayah.

ngayaki: I kn. nyaring nganggo ayakan; kc. ayak. II êngg. kn. ngundang (nglumpukake) akon nyambut gawe; kc. ayak.

ngayak-ngayuk: pc. ngayah-ngayuh.

ngayam-ayam: kn. ak. ngarêp-arêp bangêt; kc. ayam.

ngayam-alas: (-wana) kw. lunga nusup-nusup (dhêdhêmitan) kaya ayam alas.

ngayani: kn. mènèhi kaya; kc. kaya.

ngayang: I kn. ndhêngklak gêgêre nêkuk (banjur mlaku); 2 ngêtog (ngêpêng) karosan; 3 pc. nyêngka bangêt; 4 pc. bêcik bangêt, kc. kayang. II êngg. kn: nulungi, mbantu; kc. ayang.

ngayangan: kw. mênyang ing kayangan.

ngayap: kw. linggih ngadhêpi; kc. ayap.

ngayar: 1 êngg. kn. nyuwir-nyuwir (godhong); 2 nganam (mendhong lsp); 3 mepe pari dijèrèng; kc. ayar. II êngg. kn. ndêkêp (nyathok) manuk.

ngayas: êngg. kn. ngracun, ngapusi; kc. kayas.

ngayati: 1 kw. mênthang gêndhewa; 2 kn. ak: nyrêmpêng, ngêtog; 3 êngg. miwiti, ngadani; kc. ayat.

ngayawara: kn. gunêman tanpa têgês, tanpa kanyataan.

ngayêg-ayêg: pc. 1 adoh bangêt; 2 akèh (abot) bangêt.

ngayêm-ayêm: kn. ngenak-enak (katon ayêm atine); ngayêm-ayêmi(-ake): agawe ayêming ati; kc. ayêm.

ngayêng-ayêng: êngg. kn. mayêng-mayêng; ngayêngi êngg: nganglangi, ngubêngi; kc. ayêng.

ngayêr: I êngg. kn. ngawat-awati; kc. ayêr. II êngg. pc: 1 ngadêg nganyêr; 2 muni (manggung) nggantêr.

ngayu: I n. ngajêng k. kaya kayu, dadi kayu; kc. kayu. II [x]-ayu kn. ak. mbêbêcik, macak supaya ayu; kc. ayu.

ngayu-alakake, ngayu-walakake: kn. ak. nganggêp ala, nyênyamah, nyarang; kc. kayu.

ngayub-ayub: kn. ak. golèk pangeyuban.

ngayubagya: kw. ngrujuki, nayogyani.

ngayuh: I kn. 1 ak. ngranggèh; 2 kw. ngrangkul; 3 ngêdolake baranging liyan; kc. gayuh, kayuh. II êngg. kn: mêlahi; kc. kayuh.

ngayuk, ngayut: kn. ak. njupuk kabèh.

ngayumi: êngg. kn. nyulami (mbênakake) jala, jaring lsp; kc. ayum.

ngayun: kw. ngarêp; [x]-ayun kw: ngarêp-arêp; kc. ayun.

ngayur-ayur: pc. katon dhuwur cilik.

ngayuti, ngayutake: kn. nggayut, mbrayut; kc. kayut.

ngayuwara: kn. ak. gunêman tanpa têgês.

ngayom: kn. ngeyub, njaluk pangayoman; [x]-i: ngeyubi, mitulungi; [x]-an ak: ing pangayomaning ...; kc. ayom.

ngayoni: kn. 1 ngambali nakêr (nyurupi); 2 êngg. nêdya nglawan, nyoba arêp nêmpuh (madoni, lsp); kc. ayo, ayon.

(ngak): di-[x]-ake pc. diwêngakake; kc. wênga.

Ngakad: kn. ak. Ngahad.

ngakahi: kn. 1 nglangkahi kadunungake ing sêla-sêlaning sikil; 2 êngg. nggagahi, nguwasani, ndhaku; kc. kakah.

ngakak: kn. 1 nywara kak-kak (tmr. ula); 2 ngguyu sêru; kc. cêkakakan.

ngakal: kn. ak. akal; [x]-i: 1 ngrekani, ngapusi; 2 pc. nyanggama; kc. akal.

ngakal-bakal: kn. ak. cakal-bakal; kc. akal-bakal.

ngakang: kn. nyêbut (kaprênah) kakang.

ngakasa: kw. (ing-, mênyang ing-) langit ut. awang-awang; kc. akasa.

ngakèh: n. ngakathah k. (ing-) mungguhing wong akèh; [x]-i n. ngathahi k: ngundhaki kèhe; kc. akèh, kèh.

ngakèk: êngg. kn. nyêbut (kaprênah) kakèk; kc. kakèk, kaki.

ngakèn: k. ngakon.

ngakèni: kn. ak. ngukur sarana kaki.

ngakerat: kn. alam sawuse pati.

ngakên: I k. ngaku; kc. akên, aku. II [x]-akên k: ngakokake; kc. kakên, kaku.

ngakêp: kn. nglêbokake ing cangkêm banjur diingkêmi (rokok lsp); kc. akêp.

ngaki: êngg. kn. nyêbut (kaprênah) kaki.

ngakik: êngg. pc. bungkik, julig.

ngakingake: kn. ak. nggaringake; kc. aking.

ngakirake: kn. ak. nyumênèkake, ndunungake ing akir; kc. akir.

ngak-ngak: kn. nywara kak-kak (tmr. bèbèk, banyak).

ngak-ngèk: pc. tansah nangis (tmr. bocah-cilik).

ngaku: I n. ngakên k. 1 ndhaku, nganggêp ndarbèki; 2 ngrumangsani kaya; 3 (ut. ngakoni) blaka ngandhêmi kaluputane lsp; kc. aku.

--- 375 ---

II n. ngakên k. ak: njarag kaku; kc. kaku.

ngakungaku dosa. ~ ngambali.

ngaku dosa: n. ngakên dosa k. walèh dosane marang imam sarta duwe niyat têtêp ora bakal nglakoni manèh (tmr. Agama Katulik).

ngakurake: kn. ngrujukake, nocogake; kc. akur.

ngakokake: I n. ngakênakên k. ak. akon ngaku marang; kc. aku. II n. ngakênakên k: agawe (njalari) kaku; kc. kaku.

ngakon: n. ngakèn k. ak. akon nindakake; kc. akon, kon.

ngakrakake: kn. nyuwèkake; kc. kakrak.

ngala: kn. njirêt nganggo kala; kc. kala.

ngala-ala: n. ngawon-awon k. ngrasani ala; kc. ala.

ngalabi: kw. ngêlêbi, mbanjiri; kc. alab.

ngalah: (-i) n. ngawon(-i) k: trima kalah; kc. kalah.

ngalakake: n. ngawonakên k. ngarani (nganggêp, njalari) ala.

ngalalake: kn. nganggêp (ngarani) kalal; kc. kalal.

ngalam: kn. ak. donga, jagat; [x]-i: mênangi, nglakoni dhewe; kc. alam.

ngalamat: kn. ak. 1 tandha bakal ananing lêlakon; 2 adrès; kc. alamat.

ngalani: n. ngawoni k. nindakake ala marang; ngalan-alani n. ngawon-awoni k: njalari ala; kc. ala.

ngalang: kn. 1 ak. ngêpung, ngupêngi; 2 êngg. (mlaku) ora têrus ngênêr kang dituju; kc. kalang.

ngalang-alangi: êngg. ak. mènèhi ujuran; kc. alang-alang.

ngalangi: 1 (n. mambêngi k) mêpêti, nyêgah; 2 kn. mêlani cicilan lsp; kc. alang.

ngalang sapisan: kn. ak. kaluputan kang sapisanan.

ngalap: kn. ak. njupuk, ngêpèk; kc. alap.

ngalap ati: kn. ak. ndhêmênakake, nyênêngake.

ngalap bêrkah: kn. nunut supaya katut olèh bêrkah.

ngalap-dho: kn. ak. ngrangkêp guru(-bojo, bêndara).

ngalap-gang: kn. ak. mbegal.

ngalap gawe: ([x] damêl k) êngg. ak. golèk panggawean.

ngalap-nyaur: kn. 1 njupuk dagangan sawise payu dianggo nyaur banjur njupuk dagangan manèh; 2 pc. pucêt bangêt (marga sêdhih lsp).

ngalap opah: kn. (mung marga) golèk opahan.

ngalap pulih: kn. ak. nêdya malês (mialani, matèni lsp).

ngalar: kn. 1 nguluri tali (tampar lsp); 2 ak. nguja hawa lsp; 3 ora ngopèni marang kang wadon (nanging durung dipêgat); kc. kalar.

ngalasake: kn. ak. ndadèkake alas.

ngalèki: kn. ak. nglunggèni; kc. kalèk.

ngalèn-alèni: kn. ak. ngêtrapi alèn-alèn (ali-ali).

ngalèni: kn. ndokoki kalèn(-an); kc. kalèn.

ngalêk: êngg. kn. mulêk (tmr. ambu).

ngalêm: kn. nyêbut kabêcikane (kaluwihane lsp) kc. alêm.

ngalêmbana: kw. ngalêm; kc. alêmbana.

ngalih: I n. pindhah k. ganti ênggon; kc. alih. II k: ngaro, ngloro, ngrong; kc. kalih.

ngalik-alik: kn. ak. galik-galik (tmr. swara).

ngalim: I (A) kn. ak. pintêr, ahli kawruh; [x]-ake ak: ngudi kawruh lsp; kc. alim. II [x]-i kn. ak: ngapura; [x]-an êngg: aja dadi atimu! (kanggo mangsuli yèn ora bisa wèwèh lsp).

ngaling: êngg. kn. mukir, selak; [x]-([x])-i: nutupi; kc. aling.

ngalisi: kn. ak. nyingkiri, nyimpangi; kc. kalis.

ngalitakên: k. nyilikake; kc. alit.

ngalualah: kn. ak. sêsambat.

ngalualam: kn. ak. dondoman kang alus.

ngaluamah: kn. ak. murka, ngangsa-angsa.

ngalub-alubi: kn. nggodhog janganan lsp. supaya êmpuk; kc. alub.

ngaluk-aluk: kn. adoh bangêt.

ngalum-alumi: kn. padha alum godhonge (tmr. têtuwuhan); kc. alum.

ngalun: kn. ak. ngombak, kaya alun; kc. alun.

ngalungi: kn. nangsangi ki. ngênggoni kalung; kc. kalung.

ngalup: kn. mbaung lsp. ngajap ora bêcik; kc. alup.

ngalurake: kn. ak. ngandharake urut-urutaning lêlakon lsp; kc. alur.

ngalo-alo: êngg. kn. kêpengin bangêt; kc. alo.

ngalok-aloki: êngg. kn. mbêngok ngelikake; kc. alok, êlok.

ngalon-aloni: kn. ak. kalawan alon ênggone nindakake; kc. alon.

ngalong: I êngg. kn. manjurung, nyumbang wong duwe gawe; kc. along. II tapa [x] kn. ak: tapa mung mangan wowohan; kc. kalong.

ngalor: n. ngalèr k. mênyang ing lor; [x]-ngidul pc: kosok balèn, akèh bedane; kc. lor.

ngam: (A) kn. ak. wong akèh (kang lumrah, umum).

ngamah-amah: kn. ak. kêpengin bangêt; kc. amah.

ngamal: I kn. 1 ngrêndhêm ing uyah (tmr. êndhog); 2 marêmi, mopok kang abuh; kc. amal. II (A) kn. ak: 1 panggawe bêcik; 2 ([x] kadonyan) bandha, kasugihan; [x]-i ak: ndanani; [x]-ake ak: nindakake panggawe bêcik.

ngamandaka: kw. gunêman gêgorohan.

ngamang-amangi: êngg. kn. ngagag-agagi; kc. amang.

ngamanca: kn. ak. manca nêgara.

ngamasake: êngg. ak. nyêmantakake; kc. kamas.

ngamat-amati: pc. namatake, ngulatake; kc. amat.

ngamati: kn. ak. maedahi, migunani; kc. amat, mat.

ngambah: kn. 1 tumapak ing; 2 ngliwati lsp. ing; kc. ambah.

ngambak-ambak: kw. gêgolongan ing êndi-êndi; kc. ambak.

ngambali: êngg. kn. nindakake manèh (kang kaping pindho); kc. ambal.

--- 376 ---

ngambani ~ ngampuni.

ngambani, ngambakake: n. miyari, miyarakên k. muwuhi (ngundhakake) amba.

ngambang: kn. 1 kumambang ing, mêncungul kumambang; 2 pc. ngaton; 3 (ut. [x]-ake) agawe kumambang; 4 ora ditêmêni; kc. kambang.

ngambar: kn. 1 sumêrbak wangi; 2 br. misuwur bangêt (jênênge); kc. ambar.

ngambara: 1 kw. mabur (ngambah) ing awang-awang; 2 kn. ak. lunga mrana-mrana; kc. ambara.

ngambat: (-i) êngg. kn. nyêndhal, narik; kc. ambat.

ngambèri: kn. ak. nglubèri, ngêlêbi; kc. ambèr.

ngambêki: kn. ambêk marang; kc. ambêk.

ngambêni: kn. ngêtrap ambên ing; kc. ambên.

ngambêngi: 1 k. ak. ngalangi; 2 ngêpung, ngupêngi; kc. ambêng, kambêng.

ngambêt: k. ngambu; kc. ambêt, ambu.

ngambil: kw. njupuk, ngêpèk; kc. ambil.

ngambili: ki. ak. ngabah-abahi, nglapaki; kc. kambil.

ngambyah-ambyah: kn. ak. dumunung ana ing êndi-êndi; kc. ambyah, ngêbyah.

ngambyang-ambyang: pc. byang-byangan mrana-mrana.

ngambyuri: kn. ambyur ing; kc. ambyur.

ngambyong: kn. ak. bêbarêngan nggrombol (ambyuk lsp).

ngamblah-amblah: pc. ngablah-ablah.

ngamblêgake: kn. ak. njalari (agawe) amblêg; kc. amblêg.

ngambu: n. ngambêt k. ngrasakake ambuning kêmbang lsp. sarana irung; kc. ambu.

ngambuhi: kn. ak. njalari kambuhan; kc. kambuh(-an).

ngambul: I (ut. [x]-i) kn. mèlu tumandang; kc. ambul, kambul. II êngg. kn. ora bingar, rèwèl; kc. ambul.

ngambung: kn. ngaras ki. nèmpèlake irung ing pipi lsp; kc. ambung.

ngambur: I kn. ak. ngambus; kc. ambur. II êngg. kn: nyêbar wiji ing pandhêdhêran; kc. ambur.

ngambus: kn. ngambu-ambu (tmr. asu lsp); kc. ambus.

ngambo: êngg. kn. masang lan mbèbèr layar; kc. ambo.

ngamboni: n. ngambêti k. 1 njalari mambu; 2 (ut. ngambokake) akon ngambu; kc. ambu.

ngambra-ambra: kn. 1 ak. wrata ingêndi-êndi, sumêbar; 2 nglantrah lan rowa bangêt; kc. ambra.

ngambrah-ambrah: êngg. kn. sumrambah, sumêbar; kc. ambrah.

ngambrêg-ambrêg: pc. akèh bangêt (ora tata).

ngame: kn. ak. tansah gunêman ngucapake kang dipengini; kc. ame.

ngamèk: pc. golèk, njupuk, ngêpèk; kc. amèk.

ngamêl-amêl: pc. mangan enak bangêt.

ngamêng-amêngi: ki. ndolani; kc. amêng-amêng.

ngamêr: kn. ak. têrus lumintu; [x]-amêr(-i) kw: ngenaki gunêm, (kalawan alus); kc. amêr.

ngamik-amik: êngg. pc. jajan; kc. amik-amik.

ngamikake: êngg. pc. ngêmungake; kc. mik.

ngamini: kn. muni amin, ngiyani; kc. amin.

ngamingake: êngg. pc. ngêmungake; kc. aming.

ngamis-amisi: kn. njalari amis; kc. amis.

ngamu-amu: kw. ngundhat-undhat; kc. amu.

ngamud: I (ut. [x]-i) kn. nglêbak-nglêbokake ing cangkêm; kc. amud. II êngg. kn: njupuk, ngêpèk; kc. kamud.

ngamuk: kn. nêmpuh (nrajang lsp) ora prêduli apa-apa; kc. amuk.

ngamuk-amuk: êngg. kn. nyamuk-nyamuk.

ngamus: kn. mangsak wlulang; kc. kamus.

ngamohake: kn. nyuwèkake jarit lsp; kc. amoh.

ngamongi: êngg. kn. nyugoni gêni; kc . among.

ngampad: kn. 1 mayat, njlampar; 2 nyawatake lsp. njlampar; kc. ampad.

ngampah: I êngg. kn. ngare. II kn: nyandhêt (hawa nêpsu); kc. ampah.

ngampak: kn. 1 namakake kampak; 2 maling bêbarêngan; kc. kampak.

ngampangake: kn. 1 ak. ngina, ngènthèngake, ngrèmèhake; 2 njalari ampang; kc. ampang.

ngampar: kn. ak. ngampad, njlampar, nyambêr; kc. ampar.

ngampêh: kw. ngampah.

ngampêli: kn. nêsêli (nèmplèki) urub-urub; kc. ampêl.

ngampêr: kn. 1 pc. mbalangake watu ing; 2 nguncalake bata lsp. ditampani wong liya; kc. ampêr.

ngampêt: kn. mêkak ambêkan lsp; kc. ampêt.

ngampil: 1 kn. (ngiringake) nggawa upacara lsp; 2 ak. ngrênggêr (pangkat lsp); 3 ki. nyilih, utang; kc. ampil.

ngamping-ampingi: kn. 1 ngayomi, njaga yèn ana pakewuh; 2 ngiringake kiwa têngên; kc. amping.

ngampiri: kn. mampir ing; kc. ampir.

ngampyak: kn. 1 ak. nêmpuh ora prêduli apa-apa; 2 ngênani lsp. sakênane bae; kc. ampyak.

ngamplèk: kn. cilik (tmr. klambi lsp); kc. amplèk.

ngamplèng: êngg. kn. nyêngkêlit kêris lsp; ing iringan; kc. amplèng.

ngamplêng: kn. ngantêm êndhas; kc. kamplêng.

ngamplik: êngg. kn. mung tumumpang ing pinggir; kc. amplik.

ngamplok: kn. nèmplèk ngêthapêl; kc. amplok.

ngamplopi: kn. nglêbokake ing amplop; kc. amplop.

ngampu-ampu: kn. ak. mêksa, nyawiyah-wiyah; kc. ampu.

ngampuh: pc. tansah mênang bae (tmr. ngabotohan); kc. ampuh.

ngampul: kn. ngambang; kc. kampul.

ngampuni: êngg. pc. ngapura; kc. ampun.

--- 377 ---

ngamput ~ ngantêp.

ngamput: êngg. kn. nglakèni; kc. amput.

ngamput-amputi: ora [x] ak. ora paja-paja mèmpêr; kc. amput.

ngampo: kn. gawe ampo; kaya warnane ampo; kc. ampo.

ngamprêng: êngg. kn. mêdhayoh sadhela.

ngamprêt: pc. cêkak bangêt (tmr. kathok lsp).

ngamrih: pc. mamrih, amrih.

ngana: n. ngatên k. pc. mêngkono, mêngkana.

ngana, nganah: êngg. mrana; kc. kana.

nganak: kn. nyêbut (kaprênah) anak; [x]-i n. nyarêmi k: mènèhi anakan (ngrèntêni); kc. anak.

nganal: pc. mlaku rikat.

nganam: kn. gawe gêdhèg lsp; kc. anam.

nganan: I pc. kanggo ngantêbake têtêmbungan ngêmu surasa wêlas, mêsakake lsp. II êngg. kn: nêngên; kc. kanan.

nganani, nganakake: n. ngwontêni, ngwontênakên k. mujudi, nyêdhiyakake; kc. ana.

ngandak: êngg. kn. andak iya!

ngandêl: I kn. 1 ngakoni yèn pancèn nyata; 2 pracaya, pitaya; kc. andêl. II [x]-i, [x]-ake kn. 1 marakake kandêl; 2 nguwatake; kc. kandêl.

ngandik: I kn. ak. mênthêlêng; kc. andik. II ngandik-andik pc: nangis ora mênêng-mênêng.

ngandika: ki. kandha, clathu; kc. andika.

ngandul: kn. mbandul njêngkangake (dilinggihake ing dhêngkul); [x]-andul: ngombak tmr. swara; kc. andul.

ngandonake: kn. ak. ngajêgake, nganggo padinan; kc. andon.

ngandrawina: kn. mangan enak; kc. andrawina.

nganja-anja: kn. 1 ak. mlaku njungkir tangane tumapak; 2 sênêng-sênêng; 3 êngg. sêngit; kc. anja.

nganjang-anjangi: kn. ngêtrapi anjang-anjang.

nganjati: êngg. kn. 1 mènèki; 2 nyrêmpêng. ngêpêng; kc. anjat.

nganjèni: kn. ak. nglakèni; kc. anji, lanji.

nganjèng: êngg. kn. lunga njagong; kc. anjèng.

nganjêlake: êngg. kn. ngajokake; kc. anjêl.

nganji: I kn. ak. nglakèni; kc. anji, lanji. II kn. nyêkuli nganggo kanji.

nganjingake: kn. nglêbokake ing; kc. anjing, manjing.

nganjir: pc. kaya anjir (ngadêg njêjêr); kc. anjir.

nganjlogi: kn. anjlog ing; kc. anjlog, jlog.

nganjuk: êngg. kn. tuku mbayar kèri; kc. anjuk.

nganjung: kn. ak. numpuk, ngundhung-undhung; kc. anjung, manjung.

nganjogake: kn. nêkakake ing; kc. anjog.

ngandhan-andhan: kn. ngombak (tmr. rambut).

ngandhani: n. nyriyosi k: nuturi, kandha marang; kc. kandha.

ngandhap: k. ngisor; ngandhap-andhap k. ak: ngasor-asor; [x]-i k: ngudhuni; [x]-akên k: 1 ngêdhunake, ngudhunake; 2 ngêndhèkake; kc. andhap.

ngandhar-andhar: kn. nglantrah bangêt (tmr. crita lsp); ngandharake: nyritakake kalawan rowa; kc. andhar.

ngandhas: kn. ak. têkan ing dhasar; kc. kandhas.

ngandhati: êngg. ak. nyandhati; kc. kandhat, sandhat.

ngandhêg: I kn. ak. ngêndhêg; kc. andhêg, êndhêg. II kn: 1 ak. ora pambêngan (ora nggarap banyu); 2 mêtêng.

ngandhêmi: kn. 1 ngakoni kalawan dhadhag; 2 ngantêpi; kc. andhêm.

ngandhih: kw. ngalahake; kc. êndhih.

ngandhug-andhug, ngandhuk-andhuk: êngg. kn. sumèlèh (nyèlèhake) têtumpukan.

ngandhungake: kn. nyimpên lsp. dianggo tandhon; kc. andhung.

ngandhut: kn. 1 nggawa (nyimpên) dilêbokake ing sabuk lsp; 2 ngrêndhêm sajroning ati; 3 ak. mêtêng; kc. kandhut.

ngandhok: pc. andhok ing; kc. andhok.

ngandhong: I kn. nunggang andhong; kc. andhong. II [x]-i êngg. kn: mbanjêli, nyulihi; kc. andhong.

ngane: pc. ngana (kanggo ngantêpake surasa).

nganèh-anèhi: kn. ora lumrah; kc. anèh.

nganêm-têngah: kn. ak. sabên (siji-sijine) kanêm têngah (5½).

nganiaya: kb. 1 milara; 2 nyiya-nyiya; kc. aniaya, kaniaya.

ngani-ani: kn. ak. ngênèni pari; kc. ani-ani.

nganu, nganoni: kn. nggêrtak; kc. anu.

nganut: kn. ak. manut, miturut; kc. anut, tut.

nganorake: kw. ngasorake (awak); kc. asor.

nganta-anta: kw. kêpengin bangêt (kumudu malês lsp); kc. anta.

ngantak-antak: kn. ak. kêpengin bangêt; kc. antak.

ngantang: êngg. kn. narang, nggantang; kc. antang.

ngantar-antar: kw. murub mubyar-mubyar; kc. kantar.

ngantarani: I n. ngantawisi k. ngêlêti; ngantarakake n. ngantawisakên k: nêtêpake kalawan kira-kira; kc. antara. II n. ngantawisi k: mratandhani yèn bakal; kc. antara.

ngantèk: êngg. pc. nganti, kongsi; [x]-ake n. ngantosakên k. ak: nyrantèkake; kc. kanti.

ngantèn: pc. pangantèn.

ngantèrake: kn. ak. njalari (agawe) antèr.

ngantêb: kn. ak. antêb.

ngantêg-antêg: kn. ak. nganti suwe; kc. antêg.

ngantêm: kn. 1 êngg. nyongkol, njotos; 2 pc. ngêntèkake kabèh, mblithuk; kc. antêm.

ngantênakên: êngg. k. nyrantèkake; kc. antên.

ngantêp: kn. nakoni têmên lan orane; [x]-i: ngukuhi panêmune (pasuwitane lsp); kc. antêp.

--- 378 ---

ngantêr ~ nganggur.

ngantêr: êngg. pc. ngêtêrake; kc. antêr.

nganti: I n. ngantos k. 1 ak. ngêntèni; 2 kongsi, tumêka (têkan, tutug) ing. II [x]-anti n. ngantos-antos k: ngarêp-arêp (ngêntèni) bangêt; kc. anti.

ngantih: kn. gawe lawe; kc. antih.

nganting: (i) êngg. kn. nimbang (bobot) nganggo traju; kc. anting.

ngantu-antu: kw. nganti-anti; kc. antu.

ngantuk: kn. kumudu-kudu arêp turu.

ngantukakên: k. ngulihake; kc. antuk.

ngantun: 1 kw. ninggal; 2 k. ngari; kc. antun, kantun.

ngantup: kn. namakake antup.

ngantoli: kn. ak. 1 ndokoki (ngêtrapi) antol; 2 êngg. nyangga, nyuwak; kc. antol.

ngantos: k. nganti.

ngantru: kn. nyongkèl nganggo antru; kc. antru.

ngantrogake: kn. ak. 1 ngoyog; 2 njalari kantrog; kc. êntrog.

ngantya: kw. nganti.

ngancab: kn. nyêrang kalawan kawanèn; kc. ancab.

ngancam: (-ancam) kn. bakal milara (midana;sp); kc. ancam.

ngancan-ancani: êngg. kn. nglêgakake waktu lsp. dianggo cêcawis lsp; kc. anca, ancan.

ngancang-ancang: kn. cêcawis duwe gawe lsp; ngancang-ancangi: nata jangkah (mundur) arêp mlumpat; kc. ancang.

ngancarani: kn. mbagèkake dhayoh; kc. ancara.

ngancari: I kn. ak. nojoh ing tumbak lsp; kc. ancar. II pc: ngancarani.

ngancas: 1 kw. nasak ngênêr; 2 nêdya ngênêr; kc. ancas.

ngancêngi: êngg. kn. nata nyênyawisake; kc. ancêng.

ngancêr: êngg. kn. ngadêg jêjêg, nganjir; ngancêr-ancêri: mènèhi (ndokoki) ancêr-ancêr; kc. ancêr.

ngancik: kn. ak. wiwit tumapak (ngambah) ing; kc. ancik.

ngancing: kn. nyindik (ngunci lsp) supaya ora kêna dibukak; kc. kancing.

nganclang: êngg. kn. têrus mlaku bantêr.

ngancug, ngancuk: êngg. ks. nyanggama; kc. ancug, ancuk.

ngancur: kn. ngrakêtake nganggo ancur; kc. ancur.

ngantha: kw. mêtha, nggantha; kc. kantha.

nganthal: êngg. kn. mlaku bantêr.

nganthèk: êngg. kn. dadi anthèk.

nganthèkake: kn. 1 (ut. nganthèni) ndadèkake kanthi; 2 nggamblokake ing; kc. kanthi.

nganthèk: (-i) kn. 1 njilidi buku lsp; 2 nguntingi, mbêntèli dadi ombyokan; kc. kanthèt.

nganthêng: kn. suwe ora obah-obah (nunggoni lsp); kc. anthêng.

nganthêr: kn. ak. nganyur (ngadêg).

nganthi: kn. 1 nganggo rewang; 2 nggandhèng; kc. kanthi.

nganthil: êngg. kn. 1 ora mbayar (nyaur) saperanganing pambayaran; 2 ak. gumantung ing; [x]-i: ndokoki kanthilan; kc. kanthil.

nganthing-anthing: pc. kathing-kathing.

nganthuki: kn. manthuk nyasmitani (naklimi); kc. anthuk.

nganthoki: kn. ndokoki anthok; kc. anthok.

nganthong: I êngg. kn. ngêmis; [x]-ake êngg: ngacungake tangan; kc. anthong, athung. II [x]-anthong kn. ak: nganthêng. III [x]-i kn: nglêbokake ing kanthong; kc. kanthong.

nganthor: êngg. kn. ngadêg nganyur.

nganyag: kn. mlaku têrus bae (murang tata); kc. anyag.

nganyaki: kn. ak. miwiti; kc. anyak.

nganyang: n. ngawis k. njaluk suda saka tawane; kc. anyang, ênyang.

nganyari: n. ngenggali k. nganggo lsp. kang kawitan; nganyar-anyari n. ngenggal-enggali k: duwe pratingkah lsp. beda karo adat sabêne; kc. anyar.

nganyèh-anyèh: êngg. kn. kakèhan rèwèl.

nganyêlake: kn. marakake anyêl; kc. anyêl.

nganyêng: êngg. kn. narik; kc. anyêng.

nganyêr: êngg. pc. ngadêg njêjêr (murang tata).

nganyi(h)-anyi(h): kn. kakèhan rèwèl.

nganyur: êngg. pc. nganyêr.

nganyut: kw. ngèli; nganyut-anyut kw: nênarik ati; kc. anyut.

nganyut jiwa: ([x] urip, [x] tuwuh) kw: nglalu.

nganyor, nganyot: êngg. pc. nganyêr.

ngangah-angah: kn. kêpengin (ngarêp-arêp) bangêt arêp mêmangan lsp; kc. angah.

ngangahi: êngg. mènèhi.

ngangasi: kn. nggêrtak marang; kc. angas.

ngangèli: kn. njalari angèl; kc. angèl.

ngangên-angên: kn. nggagas marang; kc. angên-angên.

ngangêni: kn. 1 marahi kangên; 2 kangên marang; kc. kangên.

ngangêt:(-i) kn. manasi supaya angêt.

nganggaki: êngg. kn. 1 ngagag-agagi; 2 anggak marang; kc. anggak.

nganggalake: êngg. ngènthèngake momotan lsp; kc. anggal.

nganggang-anggang: kn. nyêkêl lsp. ora diênêtake; kc. anggang.

nganggar: I kn. nggawa kêris ing anggar; kc. anggar. II kn. 1 nyilih (utang) dhuwit sadhela, nyêbrak; 2 êngg. tuku ora mbayar; kc. anggar.

ngangge: k. nganggo.

nganggêl: kn. mbêndung; kc. anggêl.

nganggêp: kn. 1 ngrêngkuh kaya (sêdulur lsp), ngarani yèn pancèn nyata lsp; 2 nganggokake (ngajèni) bêciking pasuwitane lsp; kc. anggêp.

nganggêr-anggêri: kn. nglarangi; kc. anggêr-anggêr.

nganggit: kn. 1 ak. ngronce kêmbang; 2 mujudake ana ing gagasan, ngreka-reka; 3 êngg. nggagas; 4 ngarang (layang lsp); kc. anggit.

ngangglah: pc. ngaglah.

nganggur: kn. ora tumandang ing gawe (nyambut gawe); 2 ora dianggo; kc. anggur.

--- 379 ---

nganggo ~ ngapêkir.

nganggo: n. ngangge k. 1 (ngagêm ki) migunakake; 2 (ngagêm ki) ngêtrapake ing awak (sandhangan lsp); 3 nglingkuhake dhuwit lsp; 4 (mawi k) mawa sarana: ora nganggo n. botên mawi k: tanpa; kc. anggo.

nganggon: (-anggon)i n. nganggèn(-anggèn)i k: ngêtrapake panganggo ing; kc. anggo.

nganggrah-anggrahi: kn. mêpêti nganggo anggrah-anggrah; kc. anggrah.

nganggrak: kn. nggêrtak, ngancam; kc. anggrak.

nganggrang: pc. dumunung ing papan kang dhuwur; kc. anggrang.

nganggras: kn. nggêrtak mêdèni; kc. anggras.

nganggrêg-anggrêgi: kn. ak. njalari ora bisa têrus; kc. anggrêg.

nganggrêng: êngg. kn. mênêng bae.

nganggrik-anggrik: pc. kuru bangêt.

ngangin-angin: kn. ak. 1 ngisis; 2 br. ngrungok-ngrukokake pawarta; kc. angin.

ngangka, ngangkani: êngg. ngangkah k. ngarah; kc. angka, arah.

ngangkal: êngg. kn. ngalang-alangi; kc. angkal.

ngangkani: kn. nyirèni angka; kc. ngangka, angka.

ngangkang: kn. nywara sêru (tmr. gamêlan).

ngangkas-angkas: kw. 1 mindêng, mênêng; 2 nggêgadhang; kc. angkas.

ngangkat: kn. 1 njunjung; 2 narik ngunggahake (jangkar lsp); 3 êngg. momot barang-barang; 4 ngunggahake pangkat; 5 (ut. [x]-i) ak: wiwit, miwiti; [x]-ake: mbudhalake; kc. angkat.

ngangkên: êngg. k. ngaku; kc. aku.

ngangkêri: kn. ak. nglarangi mlêbu; kc. angkêr.

ngangklèk: êngg. kn. nganggar kêris; kc. angklèk.

ngangklêng: êngg. kn. suwe bangêt ênggone ngêntèni lsp.

ngangklik-angklik: (ake) pc. nyèlèhake ing papan kang dhuwur; kc. angklik.

ngangklung: kn. ngunèkake angklung.

ngangkuh: kn. ak. ngrêngkuh; kc. angkuh.

ngangkus: (i) êngg. kn. ngganthol, ngêcis; kc. angkus.

ngangkod: êngg. kn. ngangkrok wit.

ngangkrang: êngg. kn. ngangrang.

ngangkrêng: pc. mêthêngkrêng; kc. angkrêng, êngkrêng.

ngangkrik-angkrik: kn. 1 mangklik-mangklik; 2 dhiri, pambêkan; 3 pc. mangkring (larang bangêt tmr. rêrêgan lsp); kc. angkrik.

ngangkruk-angkrukake: pc. nglinggihake lsp. ing papan kang dhuwur; kc. angkruk.

ngangkrok: kn. mènèk sikile mêthakol; kc. angkrok.

ngangkrong-angkrongake: êngg. nyèlèhake ing papan kang dhuwur; kc. angkrong.

nganglang: kn. ak. rondha, ngubêngi.

nganglèngake: kn. nilingake; kc. anglèng.

nganglêsake: kn. ak. njalari (agawe) anglês.

ngangluh, ngangloh: êngg. kn. sêsambat; kc. angluh.

ngangloh: êngg. kn. ora nganggo (nindakake) apa-apa.

nganguk-anguki: kn. ngungak arêp mêtuk;mêthuk. kc. anguk.

ngangus: kn. 1 ngirêng nganggo angus; 2 mêtu anguse; kc. angus.

ngangrang: I (ut. [x]-anI kn. rangrangan (tmr. tênunan). II kn. bngs. sêmut abang gêdhe.

ngangrêmake: kn. ak. nêtêsake êndhog; kc. angrêm.

ngangsa:(-angsa) kn. murka kumudu olèh akèh; kc. angsa.

ngangsab: pc. ngasab; kc. asab.

ngangsahake: kw. ngajokake pêrang; kc. angsah, mangsah.

ngangsalakên: k. ngolèhake; kc. angsal, olèh.

ngangsang-angsang: kn. ak. nggrangsang.

ngangsar: kn. angsar.

ngangsèk, ngangsi: pc. nganti.

ngangsêg: kn. maju nêsêg; kc. angsêg.

ngangslah: kn. narik pajêg; kc. angslah.

ngangslèkake: kn. ak. nyumurupi asline; kc. asli.

ngangslupake: kn. nglêbokake; kc. angslup.

ngangsu: kn. 1 golèk banyu; 3 ent. golèk kawruh (mêguru); kc. angsu.

ngangsul-angsuli: êngg. 1 mangsuli; 2 k. ngulih-ulihi; kc. wangsul.

ngangsur: I [x]-i kn. ak: mènèhi utangan (êmpingan); kc. angsur. II [x]-angsur kn. rêkasa bangêt ênggone ambêkan; kc. angsur.

ngangso: pc. ngaso; kc. angso.

ngangsokake: I kn. ngangsu kanggo ing liyan; kc. angsu. II pc: ngasokake; kc. angso.

ngangsoni: kn. ngangsu ing; kc. angsu.

ngangsrahake: I kn. ak. nglèmbrèhake lsp. kambah ing lêmah; kc. kangsrah. II êngg. pc: masrahake; kc. srah.

ngaub: kn. ak. ngeyub, ngayom; kc. aub.

ngauli: kn. nadari bakal midhang lsp; kc. kaul.

ngauningani: kw. wêruh; kc. uninga.

ngao: êngg. kn. gunêman ngoko.

ngaos: I k. ak. ngaji. II [x]-i k: ngajèni; kc. aji.

ngaoti: k. ngacèki; kc. kaot, kacèk.

ngapa: I êngg. pc. apa. II êngg: ana apa, geneya.

ngapakake: n. munapakakên k. nindakake kapriye; kc. apa.

ngapal: kn. mêtu kapale; kc. kapal.

ngapalake: kn. 1 nyinau (nggêgulang) nganti apal; 2 êngg. ngucapake wacan lsp. tanpa ndêlêng buku; kc. apal.

ngapan-apan: kn. wangun trapesium; kc. apan-apan.

ngapani: êngg. kn. nglapaki; kc. kapa.

ngapas: kn. nanduri kapas; kc. kapas.

ngapèl: kn. ak. ngulur prakara; kc. apèl.

ngapèn-apèni: kn. ak. rewang wong duwe gawe lsp; kc. apèn.

ngapêkir: kn. ak. ora nganggokake; kc. apêkir.

--- 380 ---

ngapêsake ~ ngasag.

ngapêsake: kn. njalari (agawe) apês; kc. apês.

ngapikake: kn. mbêcikake; kc. apik.

ngapilakên: k. ak. ngapalake; kc. apal.

ngapirani: n. ngapintêni k. njalari kapiran; kc. kapiran.

ngapit: kn. 1 nandhingi tikêl lorone (tmr. totohan); 2 (ut. ngapit-apit) ngiringake kiwa têngên; kc. apit.

ngapyuk: kn. nyiramake banyu lsp. ing rai; kc. kapyuk.

ngapkir: kn. ora nganggokake; kc. apkir.

ngaplak: I kn. ak. tuwa bangêt; kc. kaplak. II pc: nywara plak-plak (tmr. kêndhang). III pc: ngaprak.

ngaplik: pc. mung cilik (sathithik).

ngapluk: kn. mabluk.

ngapu: k. ngênjêt; kc. apu, ênjêt.

ngapur: êngg. kn. ngênjêti, nglabur; kc. kapur.

ngapura: n. ngapuntên k. mènèhi pangapura; kc. apura.

ngapurancang: kn. (linggih) tangane ditangkêbake; kc. kapurancang.

ngapus: I kw. 1 nalèni; 2 ngarang layang lsp; kc. apus. II [x]-i kn: nggorohi, mblithuk; kc. apus.

ngapokake: kn. ngajar lsp. supaya kapok; kc. kapok.

ngaprahake: kn. nglumrahake; kc. kaprah.

ngaprak: pc. mlayu bantêr.

ngaprès: pc. gabrès; kc. kaprès.

ngaprêt: kn. cêndhak (cêkak) bangêt tmr. lêngênan klambi lsp.

ngarab-arab: kw. murub mubyar-mubyar; kc. arab.

ngarad: kn. ak. 1 ngglandhang, nggèrèd; 2 mêksa akon nyambut gawe; kc. arad.

ngarag-aragi: kn. 1 milihi kang agal-agal (tmr. krikil lsp); 2 ngrêsiki sawah lsp; kc. arag.

ngarah: I n. ngangkah k. 1 mêndêng, nêdya; 2 njangka supaya bisa olèh (kêlakon lsp); kc. arah, êrah. II [x]-arah kn. (ngangkah-angkah k) ngati-ati; kc. arah. III êngg. kn: têka mêngkono!

ngarah apa: pc. mêngkono bae rak wis prayoga lsp.

ngarah ora: pc. gêlêm ora-ora.

ngarah pati: br. nêdya matèni.

ngarak: kn. ngêtêrake bêbarêngan wong akèh; kc. arak.

ngaral: (A) kn. alangan; kc. aral.

ngaramake: kn. nganggêp karam; kc. karam.

ngarani: n. mastani k. 1 nyêbut, njênêngi; 2 nganggêp, ndakwa; kc. aran.

ngarang: I n. ngawis k. 1 êngg. padha rontog godhonge; 2 (ut. ngarang-arangi) suda, dadi arang; kc. arang. II kn: 1 êngg. ak. ngira-ira; 2 nganggit layang lsp; kc. karang.

ngarangulu: kn. ak. ngêpèk tilas bojoning sêdulur; kc. karangulu.

ngaras: I ki. ngambung; kc. aras. II (A) kn. ak: dhamparing Allah; kc. aras.

ngare: kn. palêmahan rata, kb. pagunungan.

ngarèkake: n. ngantunakên k. 1 ninggal. ndokok ing buri; 2 nurahake; ngarèni n. ngantuni k. ak: dumunung ing buri; kc. kari.

ngarèt: I kn. mbusêk nganggo karèt. II kn: nglancipi potêlot.

ngarêm-arêmi: kn. agawe marêm; kc. arêm.

ngarêmi: kn. ak. karêm marang; kc. karêm.

ngarêng: kn. agawe arêng.

ngarêp: I n. ngajêng k. ngarsa ki. 1 ing papan kang diadhêpake, kb. ing buri; 2 kang dhisik; kc. arêp. II ngarêp-arêp n. ngajêng-ajêng k: ngêntèni (kalawan pamuji) supaya olèh (kêlakon); [x]-i n. ngajêngi k. ngarsani ki: gêlêm (arêp) ngêpèk lsp; kc. arêp.

ngari: n. ngantun k. njarag kari; kc. kari.

ngarih-arih, ngarihi: ak. kn. mêmiringi (ngarah-arah) kalawan alus supaya gêlêm nurut lsp; kc. arih.

ngaring-aring: kn. ak. dolan-dolan ngenggar-enggar ati; ngaring-aringi: ngênêng-ênêngi bocah nangis lsp; kc. aring.

ngaripi: (-ake) kn. njalari karipan; kc. arip.

ngarit: kn. golèk sukêt nganggo arit; kc. arit.

ngaryakake: kw. nggawèkake; kc. karya.

ngaru: kn. ngudhêg lan nyiram banyu (tmr. bêras kang diêdang); [x] napung pr: nindakake pagawean (nêmu rêribêd) bêbarêngan; kc. karu.

ngaru-biru: kn. ngrusuhi, ngganggu gawe; kc. aru-biru.

ngarug: kn. 1 kw. natoni; 2 mbludhukake lêmah kang kêmpêl; kc. arug.

ngaruhake: kn. nggênahake, nyatakake; kc. karuh.

ngaruh-aruhi: kn. ngajak gunêman; kc. aruh.

ngaruhara: kw. 1 njalari gègèr; 2 sêsambat; kc. ruhara.

ngarung: I kn. nuntun jaran (wong loro) kiwa têngên; kc. karung. II kn: madhahi ing karung; kc. karung. III êngg. kn. mênyang ing warung (têtuku); kc. warung.

ngarusi: êngg. kn. migunani, nindakake bêcik; kc. arus.

ngaron: pc. pangaron.

ngaroni: n. ngalihi k. ngêbut loro; kc. karo.

ngarot: êngg. kn. slamêtan ngarêpake nggarap sawah.

ngarsa: ki(kw). ngarêp; kc. arsa.

ngarsa-arsa, ngarsi-arsi: kw. ngarêp-arêp; kc. arsa.

ngartani: k. ak. ndhuwiti; kc. arta.

ngarti: n. ngartos k. ak. ngêrti.

ngartika: kw. nggagas (ngunandika).

ngas: kn. as.

ngasa: êngg. kn. apèk, golèk, arêp ngêpèk.

ngasab: I kn. nggosok nganggo barang kang kasar; [x]-i, ngasapi ak. nindakake kalawan kasar, gunêman kasar; kc. asab, kasab. II [x] pati br: ngajap pati.

ngasag: kn. golèk turahan pari kang mêntas diênèni; kc. asag.

--- 381 ---

ngasah ~ ngathok.

ngasah: kn. nglandhêpake lading lsp. sarana digosokake ing wungkal lsp; [x]-i: ngumbah (ngrêsiki) piring lsp; kc. asah.

ngasak: êngg. kn. ak. nggosok; kc. kasak.

ngasalake: kn. ak. nggênahake asale; kc. asal.

ngasar: I (ut. [x]-i) kn. nindakake (gunêman) kalawan kasar; kc. kasar. II êngg. kn: sêmbahyang ing wayah asar; kc. asar.

ngasatake: kn. ak. njalari (agawe) asat; kc. asat, sat.

ngasèk, ngasi: êngg. pc. nganti.

ngasèpake: kn. 1 njalari (agawe) kasèp; njarag supaya kasèp; kc. kasèp.

ngasih-asih: kn. ngrêrêpa kanthi têmbung manis; ngasihi: nrêsnani; kc. sih, asih, kasih.

ngasili: kn. ak. migunani; kc. asil, kasil.

ngasin: kn. ngrêndhêm ing uyah supaya asin; kc. asin.

ngasir-asir: êngg. kn. ngambu-ambu; kc. asir.

ngaskayani: kn. ak. mènèhi kaskaya; kc. kaskaya.

ngaslèkake: kn. ak. ngasalake; kc. asli.

ngasmani: ki. pc. nèkêni; kc. asma.

ngasmarani: kw. nêngsêmake; kc. asmara.

ngasngasan: êngg. kn. gasgasan.

ngasu: I êngg. kn. ngangsu. II [x]-asu pc: kêrêp ngadêg (lèrèn).

ngasungake: kw. mènèhake; kc. asung.

ngasut: kn. nguyêg (nata kartu); kc. kasut.

ngaso: kn. lèrèn, anggong; kc. aso.

ngasor:(-asor) kn. andhap asor; ngasorake: 1 agawe asor; 2 ngalahake; kc. asor, kasor.

ngasrahake: kn. ak. masrahake; kc. asrah.

ngasrêp: êngg. kn. nglakoni nyirik uyah; [x]-akên k: ngadhêmake; kc. adhêm, asrêp.

ngasta: ki. nyêkêl; kc. asta, cêkêl.

ngastawa, ngastuti: kw. ngalêm, mêmuji, nyêmbah.

ngatag: kn. akon (ngelingake) supaya tumandang; kc. atag.

ngatamake: kn. maca (korän) nganti katam; kc. katam.

ngatani: êngg. kn. nyandhêt, mênggak; kc. kata.

ngatap: kn. ak. têtumpukan rantap, sarwa tata; kc. tap.

ngatas: kn. ak. nêrang (munggah) marang dhêdhuwuran; kc. atas.

ngatèl: pc. jênak bangêt; kc. katèl.

ngatèn-atèni: kn. ak. mêmpêngake (ngêndêlake); kc. ati.

ngatèni: n. ngatosi k. nimbangi nganggo katèn; kc. kati.

ngatèri: (-ake) êngg. kn. ak. ngantèrake; kc. atèr.

ngatêkake: êngg. pc. ngatogake, nutugake nganti katog; kc. katêk.

ngatên: k. pc. ngene, ngono.

ngatêngi: kn. ak. ngratêngi; kc. atêng.

ngatêp: kn. mayu nganggo atêp.

ngatêr: (-ake) êngg. kn. ngêtêrake, nggawa (-mulih pari); ngatêri êngg: ngêtêri (mènèhi apa-apa marang); ngatêr-atêri: 1 nuduhake dalane; 2 ndokoki atêr-atêr; kc. atêr.

ngati-ati: n. ngatos-atos k. kanthi wêweka, ora sêmbrana; kc. ati.

ngatir: êngg. kn. ak. ora timbang ut. ora padha (pangêtrape lsp); kc. katir.

ngatirah: kw. abang (tmr. mata, nêpsu); kc. katirah.

ngatulake: kn. ngulinakake; kc. atul.

ngatur: I êngg. kn. nata, mranata; kc. atur. II [x]-i: 1 kn. ngundang, nyuruhi (kalawan ormat); 2 (ut. [x]-ake) ngunjukake, nyaosake ki: mènèhi, mènèhake; kc. atur.

ngaturi priksa: ([x] uninga) kn. awèh wêruh (kalawan ormat).

ngatut: kn. njarag katut; kc. katut.

ngatogake: kn. nindakake lsp. nganti katog; kc. katog.

ngatok: pc. ngaton; [x]-ake: ngatonake; kc. katok, katon.

ngaton: n. ngatingal k. mêtu lsp. nganti kêna didêlêng; [x]-i: katon marang (tmr. lêlêmbut lsp); kc. katon.

ngatosake: kn. agawe atos; kc. atos.

ngatos-atos: k. ngati-ati.

ngatosi: k. ngatèni; kc. kati, katos.

ngacaki: kn. ak. miwiti nindakake; kc. cak.

ngacang: kn. nanduri kacang.

ngacapara: êngg. kn. gunêman sêmbrana.

ngacar: I êngg. kn. 1 ngancab, nrajang; 2 ngancang-ancangi; 3 numbuk; kc. acar. II kn: olah acar.

ngacarani: kn. (ngancantêni k. ak) mbagèkake dhayoh; kc. acara.

ngacèki: n. ngaoti k. mènèhi kacèke (ora digawe padha); kc. kacèk.

ngacêng: kn. kaku (tmr. palanangan).

ngacip: kn. nyigar lsp. nganggo kacip.

ngacir: kn. katon dhuwur mung siji (tmr. wit lsp); kc. kacir.

ngacuk: êngg. kn. katon dawa maju (tmr. palanangan).

ngacung: kn. awèh sasmita sarana driji dicongatake; kc. acung.

ngaco: êngg. kn. 1 gunêman tanpa têgês; 2 goroh.

ngathah-athah: pc. têturon mlumah.

ngathahi: (-akên) k. ngakèhi(-ake); kc. kathah, akèh.

ngathak-athaki: kn. ndokoki athak-athak.

ngathang-athang: kn. têturon mlumah.

ngathar: I êngg. kn. mlayu bantêr. II pc: nguyuh (ngadêg).

ngathe-athe: êngg. pc. tata bêcik.

ngathêr: pc. sêmu ngadêg (tmr. palanangan).

ngathik: I kn. ak. nganggo rewang lsp; kc. kathik, pakathik. II [x]-athik kn: ngreka-reka, ngrumpaka; kc. athik.

ngathing-athingake: kn. ak. manggang lsp. ing; kc. athing.

ngathuh: pc. ngadhuh.

ngathuk: êngg. pc. gathuk.

ngathung: kn. ngulungake tangan (arêp nampani lsp); kc. athung.

ngathur: pc. ngadêg njêjêr, nganyur.

ngathok: pc. mung nganggo kathok; [x]-i: ngênggoni kathok.

--- 382 ---

ngathong ~ ngèjlègi.

ngathong: êngg. ngathung.

ngawadake: kn. ak. nyêngadèkake; kc. awad.

ngawag: kn. ngawur, mung kira-kira bae; kc. awag.

ngawahi: kn. ak. ngambani, ngombèri; kc. kawah.

ngawaki: kn. nyarirani ak. nylirani ki. nandangi lsp. dhewe; kc. awak.

ngawal: I kn. nyirig bantêr (tmr. jaran). II [x]-i kw: 1 ndaga, nêdya wani; 2 nanggulangi; kc. kawal. III [x]-i kn. ak: ngombèri; kc. kawal. IV [x]-i kn: nindakake lsp. awal bangêt; kc. awal.

ngawani: n. nyiyangi k. ak. nindakake lsp. ing wayah awan; kc. awan.

ngawang-awang: br. mênyang (ngambah) ing awang-awang.

ngawaril: (A) kn. ak. alangan.

ngawasake: kn. namatake; kc. awas.

ngawasani: kn. ak. nguwasani; kc. kawasa, kuwasa.

ngawat-awati: kn. ngamping-ampingi lan namatake; kc. awat.

ngawe: kn. awèh sasmita (ngundang lsp) sarana tangan kumlawe; kc. awe.

ngawèhi: kn. ak. mènèhi; kc. awèh.

ngawekani: kn. mrayitnani; kc. weka.

ngawèr: kn. ak. saèm. nglawèr, nglèwèr.

ngawètake: kn. ak. njalari (agawe) awèt; kc. awèt.

ngawêl-awêl: êngg. ks. mangan.

ngawêng: (-i) kn. ak. ngubêngi; kc. kawêng.

ngawêr-awêri: kn. ndokoki awêr-awêr; kc. awêr.

ngawêt: I kn. ak. nggubêd. II kn: buntute ditêkuk ing sêla-sêlaning sikil buri; [x] lambene: lambene digêgêt (nêpsu); kc. kawêt.

ngawi: kw. ngarang têmbang; kc. kawi.

ngawigake: kw. ak. ngrêmitake gêgarapan; kc. awig.

ngawiyat: kw. awang-awang, langit.

ngawikani: kw. nyumurupi, mêruhi; kc. wikan.

ngawil: kn. ak. njawil; kc. kawil.

ngawin: I kn. 1 nyêkêl pitik kang dibêlèh; 2 ak. nggawa tumbak lsp; kc. awin, kawin. II kn: ningkahan karo; kc. kawin.

ngawing: kn. ak. nggawing.

ngawir-awir: kn. ak. kawir-kawir.

ngawis: I ak. ngawis-awisi k. ngarang-arangi; kc. arang, awis. II k: 1 nganyang; 2 êngg. ngarah; [x]-i k: nglarangi; kc. awis.

ngawiti: kn. miwiti; kc. awit, kawit.

ngawu-awu: I kn. ak. tansah têtakon marang asal-usule lsp. II êngg. kn. nyêbar wiji ing pandhêdhêran tanpa diêlêbi; kc. awu.

ngawud-awud, ngawut-awut: kn. 1 njuwing-juwing, ngudhal-udhal; 2 nyêbar mrana-mrana; kc. awud.

ngawug: êngg. kn. ngadhuk lêmah; kc. awug, mawug.

ngawug-awar: ngaub-(g)awar pc. ngawag, ngawur.

ngawul-awul: kn. ngudhal-udhal kapuk lsp; kc. awul.

ngawula: kn. ngabdi; kc. kawula.

ngawula-wisuda: kw. ngunggahake (njunjung) pangkat.

ngawuningani: kw. nyumurupi, mêruhi; kc. wuninga.

ngawur: kn. ngawag; kc. awur.

ngawur-awur: kn. nyawur-nyawurake; kc. wur, uwur.

ngawusake: kn. ak. ngapokake; kc. kawus.

ngawon: k. ngalah; kc. kalah, kawon.

ngawoni: I k. ngalani; kc. awon, ala. II k: ngalah; kc. kalah, kawon. III kn. ak: ndokoki awu; kc. awu.

ngaworake: kn. ak. nyampur karo; kc. awor, wor.

ngawrati: k. ngêboti; ngawratakên k: ngêbotake; kc. awrat, abot, bot.

ngawruhi: kw. nyumurupi; kc. kawruh, wêruh.

ngebahakên: k. ngobahake; kc. ebah, obah.

ngebarake: kn. ak. 1 ngatonake kapintêrane lsp; 2 nyêmantakake marang; kc. ebar, kebar.

ngebat-ebati: (-ake) kn. ngeram-eramake bangêt; kc. ebat.

ngèbègi: kn. ak. ngêtrapi èbèg (ing lapak); kc. èbèg.

ngèbèr: kn. ngêdolake panganan lsp; kc. èbèr.

ngèbêki: kn. ak. ngêbêki, ngêbaki; kc. èbêk.

ngeblat: kn. ak. ngênêr marang; kc. keblat.

ngèblègi, ngèblèki: êngg. kn. ndokoki èblèg.

ngeblong: pc. ngalah; kc. keblong.

ngêbor: (-i), ngeborake kn. 1 nyidhuki banyu dianggo ngêlêbi sawah; 2 golèk êmas ing kali lsp; kc. ebor.

ngebrakake: kn. njalari (agawe) ebra; kc. ebra.

ngèbrèk: pc. mlayu bantêr.

ngèbrèk-èbrèk: êngg. kn. nyuwèk-nyuwèk.

ngèbrèt: pc. wrata mrana-mrana (tmr. ambu kang ora enak lsp).

ngedab-edabi: kn. ak. ngebat-ebati, nggumunake; kc. ebad.

ngedan: kn. ethok-ethok edan; [x]-i: kedanan marang; kc. edan, kedanan.

ngede-ede: êngg. kn. ngiwi-iwi, ngece-ece; kc. ede.

ngèdèd: pc. sêmu ngulèt (tmr. gêgêr).

ngèdèk-èdèkake: pc. ngrêngkuh lsp. kaya dene kang èdi; kc. èdi.

ngèdêr: kn. ngera; kc. kèdêr.

ngèdêri: kn. ak. ngubêngi, kc. idêr.

ngeja: I kn. ak. nêdya, niyat; kc. eja. II kn: nyêbutake siji-sijining aksara ing tulisan; kc. eja.

ngejawantah: kw. katon mawujud (tmr. dewa).

ngèjèg: kn. 1 mlaku bantêr jangkahe ciyut; 2 bola-bali têka; kc. èjèg.

ngèjèk: êngg. kn. ngajak; kc. jèk.

ngèjès: êngg. pc. bêcik bangêt.

ngèjlègi: kn. bola-bali nêkani (nagih lsp); kc. èjlèg.

--- 383 ---

ngejrah ~ ngèmbèt(-èmbèt).

ngejrah: êngg. ak. ngetung, milang; kc. ejrah.

ngedhe: kn. ak. ngiwa (nganggo tangan kiwa); kc. kedhe.

ngèdhèl: êngg. kn. mbêdhèl; kc. èdhèl.

ngèdhèng: kn. katon ngêblak, mblakakake; kc. èdhèng, ngêdhèng.

ngèdhèr: I kn. ak. ngèdhèng, ngêdhèng; kc. èdhèr. II kn. ak: dolan-dolan. mlaku-mlaku; kc. kèdhèr.

ngèdhêp: kw. têluk, sungkêm marang; kc. èdhêp, kèdhêp.

ngedhumi: kn. ak. ngeyubi; kc. edhum.

ngegah-eguh: êngg. kn. ngigah-iguhake; kc. eguh.

ngegal-egolake: kn. ngobahake megal-megol; kc. egol.

ngegla: kn. katon cêtha; kc. egla.

ngegle, ngèglèh, ngèglèg, ngèglèng: pc. ngegla, katon cêtha.

ngeguh: (-ake) êngg. kn. ngiguhake; kc. eguh.

ngeguh: (-eguh)i kw. njalari owah; kc. keguh.

ngegoh: (-ake) êngg. ngiguhake.

ngegolake: kn. ngobahake bokong lsp; kc. egol, megol.

ngegosake: kn. ak. nyèlèhake lsp. megos; kc. egos, megos.

ngègrèk-ègrèk: pc. 1 nggraji lsp. nganti nywara grèk-grèk; 2 nyogoki, ngogrok-ogrok; kc. ègrèk.

(ngèh): di-[x]-i êngg. diwènèhi.

ngeyang: ki. ngêmbah; kc. eyang.

ngeyang-ngeyong: kn. ak. meyang-meyong (swaraning kucing).

ngèyèg: êngg. kn. mlaku-mlaku mrana-mrana (ngubêngi).

ngèyèk-èyèk: kn. ak. mèyèk-mèyèk (tmr. gêgêr).

ngèyèl, ngèyèng: êngg. pc. ngrèngkèl, nekad nggugu bênêre dhewe; kc. èyèl.

ngèyèn: êngg. kn. awèh, mènèhi.

ngèyèng: I êngg. pc. ngèyèl. II [x]-èyèng kn. nggotong royom, nggawa lsp. wong akèh; kc. èyèng.

ngeyub: kn. ngaub ing; kc. eyub.

ngeyog: pc. 1 nywara mak keyok (tmr. pitik kang kalah); 2 trima kalah; kc. keyok.

ngeyong: kn. ak. meyong (swaraning kucing).

ngeyor: kn. nywara sêru (tmr. kucing).

ngèk: I êngg. duwèk. II di-[x]-i êngg. 1 diwènèhi; didokoki. III pc: karêbèn. IV [x]-[x] pc: tansah nangis.

ngekadasa, ngeka-eka: êngg. ak. ngreka-ngreka, ngathik-athik; kc. eka.

ngekahi: kn. nylamêti kekahan; kc. kekah.

ngèkèk: I pc. ngguyu cêkakakan. II [x]-i pc: mènèhi. III [x]-èkèk êngg. pc: ngiris kaya sacaraning nggraji (marga alot); kc. èkèk.

ngèkèl-èkèl: êngg. kn. nggêgiro, mêmêdèni.

ngèkèn: (i) êngg. awèh, mènèhi.

ngèkèr-èkèr: êngg. pc. nyèkèr-nyèkèr; kc. èkèr.

ngèkès: kn. nggègès (watuke).

ngèkèt: kn. ak. krakêt, lèngkèt; kc. kèkèt.

ngèkêr: kn. ndêlêng nganggo kèkêr.

ngèki: êngg. mènèhi; kc. ngèk.

ngeklasake: kn. nglilakake kalawan eklas; kc. eklas.

ngèklèk:êngg. kn. ngguyu sêru; kc. ngèkèk, ngèkrèk.

ngèklèkake: pc. njalari kèklèk (marang mata); kc. kèklèk.

ngekrali: kn. ak. nêrangake; kc. ekral.

ngèkrèk: I (-èkrèk) kn: ngiris nyuwèk; kc. kèkrèk. II êngg. kn. ngguyu sêru; kc. ngèklèk.

ngèksi: kw. ndêlêng, nonton; kc. èksi.

ngèl: kw. sayah, kêsêl, rêkasa.

ngelah: êngg. pc. ngalah.

ngelang: kn. ak. nggodhog kilang; kc. kilang.

ngèlèdake: kn. ngêtokake ilat; kc. èlèd, mèlèd.

ngèlèg: (-èlègi) êngg. kn. 1 mbêbeda, mbêbêngèk; 2 ngiming-imingi; kc. èlèg.

ngèlèkake: kn. mbuwang ing kali lsp. supaya kèli; kc. kèli.

ngèlèk-èlèki: pc. n. ngalan-alani; kc. èlèk.

ngèlèr: I êngg. kn. nggaringake têmbako dijèmbrèng; kc. èlèr. II (ut. [x]-i) êngg. kn: nakêr krikil lsp. nganggo kothak; kc. kèlèr.

ngèlêbi: kn. ak. ngêlêbi; kc. êlêb.

ngèlêm: kn. ak. mblêdhês ing banyu; kc. kêlêm.

ngèlês: êngg. kn. ngilês, ngidak; kc. ilês.

ngèli: kn. ngatut ilining banyu; kc. kèli.

ngelikake: kn. mênging; ngeliki: elik marang; kc. elik.

ngeling-eling: n. ngèngêt-èngêt k. nggagas supaya bisa kèlingan; ngelingi n. ngèngêti k: eling marang; kc. eling.

ngèlmu: kn. (ngèlmi k): 1 kawruh (sêsurupan) mungguh ing sawijining bab; 2 kawruh kasampurnan (kawicaksanan); [x] basa: kawruh babagan basa; [x] alam: kawruh babagan kodrat; [x] bumi: kawruh babagan tanah-tanah lan kaanane; [x] kewan: kawruh bab kewan-kewan; [x] pamisah: kawruh bab jasad-jasad asal lsp; [x] têtuwuhan: kawruh bab tanêm tuwuh; [x] tuwa: ngèlmu kasampurnaning ngaurip; [x] wangun: kawruh bab pangetung jêmbaring lumah gêdhening wujud lsp; kc. 'ilmu.

ngèlu: kn. ak. mung manut bae; kc. èlu.

ngelo: kn. ak. ngulèt (tmr. kayu).

ngelok-eloki: kn. ak. nganèh-anèhi; kc. elok.

ngeloni: I kn. ak. ngiloni, mèlu ngrewangi; kc. èlu. II kn: ngukur nganggo elo.

ngemah-emahakên: k. ngomah-omahake; kc. omah-omah. ngeman: (-eman) kn. ngowêl; ngêmi-êmi; kc. emah.

ngemba: (-emba), ngembak êngg. kn. niru; kc. emba.

ngembali: êngg. k. ngopahi; kc. embal.

ngèmbèl-èmbèli: kn. ak. muwuhi; kc. èmbèl-èmbèl.

ngèmbèt: (-èmbèt) kn. ngatut-ngatutake, [ngatut-ngatut...]

--- 384 ---

[...ake,] nyangkut ing prakara; kc. èmbèt.

ngembong ~ ngengkrangake.

ngembong: êngg. kn. nangguli; kc. embong.

ngèmbrèh: pc. kangsrah ing lêmah; kc. èmbrèh.

ngèmbrèt: êngg. kn. lêlungan nyewa kreta lsp; kc. èmbrèt.

ngèmèl: pc. karêm bangêt, enak bangêt pamangane.

ngèmèn: êngg. awèh.

ngèmêngi: kn. ak. njalari bingung; kc. èmêng.

ngemut-emut: k. ngeling-eling; kc. eling, emut.

ngèmpèri: kn. ndokoki èmpèr; kc. èmpèr.

ngèmpêr-èmpêr: kn. arêp madhani, madhak-madhakake; ngèmpêri: mèmpêr karo; kc. èmpêr.

ngèmplèk-èmplèki: kn. ndokoki èmplèk-èmplèk; kc. èmplèk.

ngèmplok: pc. ngamplok ing; kc. èmplok.

(ngèn): dipun-[x] k. dingon; kc. angon.

ngenak-enak: n. ngeca-eca k. kalawan sakapenake; ngenaki sarak ak: nggampangake pêpacuhing anggêr-anggêr; kc. enak.

ngendahake: kw. ngurmati, nggatèkake, nggugu; kc. endah.

ngèndêlakên: k. 1 ngêndhêgake; 2 nglèrènake; kc. kèndêl, lèrèn êndhêg.

ngèndêli: k. nglèrèni; kc. kèndêl, lèrèn.

ngendrawila: (-wilis) kw: irêng gilap (tmr. rambut).

ngenjang, ngenjing: k. êngg. ngesuk; kc. esuk.

ngènjêpi: êngg. kn. ngèncêpi; kc. ènjêp.

ngènji: êngg. ak. nganji; kc. kanji.

ngenjiki: êngg. kn. niliki, marani; kc. kenjik.

ngenjingi: k. ngesuki; kc. enjing, esuk.

ngendhani: kn. endha nginggati; kc. endha.

ngendhangake: ki. (ngukum) mbuwang; kc. kendhang.

ngendhangi: êngg. kn. niliki, mriksa; kc. endhang.

ngèndhèl: ak. 1 kêkinthil, tutburi; 2 dadi tukang ngêdohake; [x]-èndhèl ak: ngèmbèl-èmbèli; kc. èndhèl.

ngèndhèr: pc. ngojahake, ngudhal-udhal wadi; kc. èndhèr.

ngendhut: êngg. pc. ngandhut; kc. kandhut.

ngendhong: êngg. kn. niliki (wong lara); kc. endhong.

ngene: I n. ngatên, ngètên k. pc. mêngkene. II ut. ngènèh êngg: mrene.

ngènèhi: êngg. mènèhi.

ngènèkake: n. ngatênakên, ngètênakên k. pc. nindakake kaya mêngkene; kc. kene, mangkene.

ngènèl: pc. mlaku rikat.

ngènèng-ènèng: êngg. pc. nyènèng ngiwa nêngên; kc. ènèng.

ngèni-èni:pc. ngêmi-êmi bangêt; kc. èni.

ngentasake: kn. ak. mbuwang bablas; kc. kentas.

ngèntên: I êngg. k. ngèri; kc. kèri. II [x]-i k. pc: nganakake, nganani; kc. èntên, ana.

ngentukake: êngg. pc. ngolèhake; kc. entuk, olèh.

ngèntunakên: k. ngèrèkake; kc. kèntun, kèri, kari.

ngentra: kn. ak. mêtha, ngentha; kc. entra.

ngèntrèsi: kn. nganaki dhuwit; kc. èntrès.

ngèncèk-èncèk: I êngg. kn. napèni; kc. èncèk. II kn. ak: ngèyèng-èyèng; kc. èncèk.

ngèncèng-èncèng: ngênêrake mèncèng; kc. èncèng, mèncèng.

ngèncèrake: kn. nyuwèrake; kc. èncèr.

ngèncès: êngg. kn. mèncèng; kc. èncès.

ngèncêpi: kn. mèncêp ewa marang; kc. èncêp.

ngencoki: kn. mencok ing; kc. encok.

ngencong: kn. nylêmpitake pucuking wiron ing sabuk; [x]-ake: nata mèncèng; kc. encong, kencong.

ngèncos: kn. ngiris lsp. mencong; kc. mèncos, èncos.

ngentha: (-entha) kn. 1 mêmêtha kaya, ngentra kaya; 2 nggagas-gagas; kc. entha.

ngènthèngake: kn. 1 agawe ènthèng; 2 pc. nganggêp ènthèng; kc. ènthèng.

ngènyèg: pc. mlaku rikat.

ngènylèg: pc. mlaku rikat.

ngenyutake: kn. ak. njalari (agawe) kenyut; kc. kènyut.

ngèngèhi, ngèngèhake: kn. 1 êngg. mènèhi; 2 nurahake kanggo sêdhiyan wong liya; ngèngèhan: turahan sêdhiyan wong liya.

ngèngèki: êngg. 1 mènèhi; 2 ndokoki.

ngèngèk-èngèk: kn. ngèkèk-èkèk; kc. èngèk.

ngèngèr: kn. ngabdi ki. mèlu marang wong liya dadi batur; di-[x]-i: diiloni.

ngèngès: pc. ngiris, mèngès; kc. èngès.

ngèngêt-èngêt: k. ngeling-eling.

ngengga-engga: êngg. kn. 1 ngangên-angên; 2 ngentha-entha; 3 nggagas marang; kc. engga.

ngenggalake: kn. ngrikatake; kc. enggal.

ngenggali: k. nganyari; kc. anyar, enggal.

ngenggar-enggar: kn. dolan-dolan nyênêngake ati; kc. enggar.

ngenggokake: kn. mutêr menggok; kc. enggok.

ngengingi: k. ngênani; kc. kenging, kêna.

ngèngkèkakên, ngèngkèn: (akên) k. ngongkokake, ngongkon(ake); kc. kongkon.

ngèngkèk-èngkèk: pc. rêkasa bangêt uripe; kc. èngkèk.

ngèngkèl: kn. nggêgêgi panêmune dhewe; kc. èngkèl.

ngèngkèl-èngkèl: pc. ora bisa obah (mlaku lsp); kc. èngkèl.

ngèngkèng: kn. 1 tansah njugug (tmr. asu); 2 ent. tansah nangis bae (bocah).

ngèngklèk: êngg. kn. nganggar kêris lsp; ngèngklèk-èngklèk: tansah nyangklèk (ngêmban bocah); kc. èngklèk.

ngengko: pc. nindakake bêbarêngan, sêkaitan; kc. engko.

ngengkolake: pc. ngenggokake gunêm lsp; kc. engkol.

ngengkongake: êngg. kn. ngenggokake, nêkuk; kc. èngkong, ingkong.

ngengkrangake: pc. ngunggahake sikil kang siji (nalikane linggih); kc. engkrang.

--- 385 ---

ngèngkrèg ~ ngèthèg.

ngèngkrèg: pc. cukat ênggone tumandang; kc. èngkrèg.

ngèngkrèng-èngkrèngake: kn. nyèlèhake ing pinggir; kc. èngkrèng, mèngkrèng.

ngènglèngake: kn. nisihake mènglèng; kc. ènglèng, mènglèng.

ngengoni: kn. ak. mengo ngênêr ing; kc. engo, mengo.

ngengosi: pc. mengo êmoh ngingêtake; kc. engos.

ngèngrèng: kn. 1 mbathik sasisih; 2 ngrancang layang lsp; kc. rèngrèng.

ngèngsêmi: êngg. pc. ngèsêmi.

ngèngsêrake: kn. 1 ngêlih, ngingsêd; 2 njalari kèngsêr; kc. ingsêr, kèngsêr.

ngèngsrèng: pc. tansah nganggo dandanan kang bêcik; kc. èngsrèng.

ngepahi: k. ngopahi; kc. epah, opah.

ngepang: kn. gawe kepang; [x]-i: ngêtrapi kepang; kc. kepang.

ngèpèhi: kn. èpèh marang.

ngèpèki: kn. ndokoki èpèk.

ngèpèt: kn. ak. namakake gêgêring tangan (sikil) ing; kc. kèpèt.

ngèpi-èpi: êngg. ak. ngimpi-impi; kc. èpi.

ngèplèh: kn. ora njêgragake kuping; kc. kèplèh.

ngepon: kn. ak. njêngêr, njêglêg; kc. kepon.

ngèprèt: pc. mlayu bantêr.

ngaprèti: êngg. kn. nyiprati; kc. kèprèt.

ngera: kn. ndêlêng kaya kera; kc. kera.

ngeram-erami, ngeram-eramake: kn. nggumunake bangêt; kc. eram.

ngerang-erang: êngg. kn. nyrêngêni sarta nyênyampahi; kc. erang.

ngeras: kn. 1 nêmbungake kanthi pêpindhan (upama); 2 nêmbungake nganggo têmbung kerasan; kc. keras.

ngerata: kn. nyurasa têgêsing têmbung; kc. kerata.

ngere: kn. dadi (kaya) kere.

ngèrèd: êngg. pc. nggèrèd; kc. èrèd.

ngèrèg-èrègi: êngg. kn. ngglêmbuk; kc. èrèg.

ngèrèk: kn. ngunggahake nganggo kerekan; kc. kèrèk.

ngèrèkake: I êngg. pc. n. ngantunakên k. ninggal; kc. kari, kèri. II kn. ak: ngunèkake (nganggêp) kaya kere; kc. kere.

ngèrèki: kn. ngubêngi (tmr. jago); kc. èrèk.

ngèrèni: êngg. pc. n. ngantuni k: têka lsp. kari; kc. kari.

ngèrèng: I kn. 1 ngêngkrik sêru; 2 pc. nangis sêru; 3 pc. nywara sêru; 4 pc. gunêman sajak nantang. II êngg. kn: 1 bêcik bangêt; 2 enak bangêt tmr. klêmbak lsp. III [x]-èrèng kn. ak: ngambah (ana ing) èrèng-èrèng.

ngèrèpi: kn. ak. ering marang; kc. èrèp.

ngèrès: êngg. kn. ngiris; kc. èrès.

ngèrèt: kn. nyilih; [x]-i: 1 nyilihi; 2 êngg. nyuda saka sathithik; kc. èrèt.

ngèrêmake: kn. njalari (agawe) kèrêm.

ngèri: I n. ngèntun k. êngg. pc: njarag kari; kc. kari. II êngg. kn: ngiwa; kc. kèri.

ngeringake: kn. ak. nisihake; kc. kering.

ngeringi: kn. ering marang; kc. ering.

ngerudake: kn. ak. ngèlèkake, njalari kerud; kc. kerud.

ngerul: kn. ak. mèncèng.

ngesahi: k. nglungani; kc. lunga, kesah.

ngèsèdi: kn. kêkèsèd ing; kc. kèsèd.

ngèsèr: (ake) kn. ak. nglèmbrèhake (ngangsrahake) mêmburi; kc. kèsèr.

ngèsès: pc. sarwa bêcik (enak).

ngèsêmi: kn. mèsêm marang; kc. èsêm, mèsêm.

ngèsi-èsi: kw. nyiya-nyiya; kc. èsi.

ngèslèm: êngg. pc. bêcik bangêt.

ngesuk: n. ngenjing k. êngg: esuk; [x]-i: têka lsp. ing wayah esuk; kc. esuk.

ngesod: kn. mlaku bokonge kambah lêmah; kc. kesod.

ngèstu pada: kw. nyêmbah ngabêkti; kc. èstu.

ngèstokake: kn. nggugu pitutur lsp; kc. èstu.

ngèstrèni: I k. madoni (sênêng ut. kaya wong wadon). II kw: nêkani (nunggoni, njênêngi); kc. èstri.

ngèstri: k: madon (sênêng wong wadon).

ngèstri pada: kw. nyêmbah, ngabêkti; kc. èstu.

ngèstha: kw. mêtha, ngentha-entha; kc. istha.

ngèsthi: kw. mêlêng, mikir marang; kc. èsthi.

ngetak: I êngg. ngetung; kc. etak. II êngg: ngidak; kc. etak.

ngetan: kn. mênyang ing wetan.

ngetang: (-i) k. ngetung(-i); kc. etang, etung.

ngete-ete: pc. mete-mete.

ngètèg: êngg. ak. ngatag; kc. ètèg.

ngètèk-ètèkake: pc. ngêtokake mete-ete; kc. ètèk.

ngètênakên: k. pc. mêngkènèkake; kc. kètên.

ngetung: (-i) n. ngetang(-i) k. milang; kc. etung.

ngetut: kn. ak. ngatut; kc. ketut.

ngetok: pc. n. ngatingal k. ngaton; kc. ketok, katon.

ngetol: kn. ak. katon rêkasa lakune; kc. ketol.

ngeton: pc. ngaton.

ngeca-eca: k. ngenak-enak; kc. eca, enak.

ngecak: êngg. kn. ngidak; kc. ecak.

ngecani: k. ngenaki; kc. eca, enak.

ngece-ece: kn. ngatonake ewa lan nyêpèlèkake; kc. ece.

ngècèk: I kn. gawe kècèk. II [x]-ècèk êngg. kn. nantang; kc. ècèk.

ngècèr-ècèr: kn. mbuwang mrana-mrana; ngècèri: mènèhi sathithik; ngècèrake: adol saka sathithik; kc. ècèr.

ngècu: kn. maling (wong akèh) kanthi pêksa; kc. kècu.

ngècok: êngg. kn. ngapusi; kc. kècok.

ngecom: êngg. kn. gunêman dhewe, clêmongan.

ngèthèg: pc. tansah miring, bering (tmr. layar, layangan lsp).

--- 386 ---

ngèthèh-èthèh ~ ngêbuk.

ngèthèh-èthèh: pc. têturon mlumah; ngèthèh-èthèhake pc: ngaton-ngatonake; kc. èthèh.

ngèthèk-èthèk: êngg. katon cêtha.

ngèthèkake: pc. mêngkènèkake; kc. kèthèk.

ngèthèng: I kn. ngèngkèl nggêgêgi panêmune dhewe. II [x]-èthèng êngg. pc: katon cêtha; kc. èthèng.

ngèthèr-èthèr: êngg. pc. nggawa mrana-mrana; kc. èthèr.

ngèthèrake: kn. njalari (agawe) kèthèr; kc. kèthèr.

ngèthèti: pc. mbèthèti.

ngethokake: kn. 1 ngatonake methok; 2 pc. nganggo tanggungan; kc. ethok, methok.

ngewahi: k. ngowahi; kc. ewah, owah.

ngewak: kn. 1 awangun jobinan (maju pat mleyok); 2 ak. agawe wangun pojok lancip.

ngewak-ewakake: kn. (pratingkahe) njalari ewa; kc. ewa.

ngewal: kn. 1 êngg. pc. mingêr, ngubêngake; 2 ngingêr kêris; kc. kewal.

ngewani: I kn. ewa marang; kc. ewa. II kn. ak: (tindake) kaya kewan; kc. kewan.

ngewangi: êngg. pc. ngrewangi; kc. ewang.

ngewas: kn. ak. ngênêr mèncèng.

ngèwèg-èwèg: êngg. kn. 1 tansah nggawa (mèlu nggawa); 2 ngèyèng-èyèng; kc. èwèg.

ngèwèhi: êngg. mènèhi.

ngèwèk-èwèk: kn. ak. ngèwèng-èwèng.

ngèwèl: kn. ak. ndhrêdhêg, wèlwèlan.

ngèwèng-èwèng: kn. nggèrèd (nyènèng) ngiwa nêngên; kc. èwèng.

ngèwèr-èwèr: kn. 1 nglèmbrèhake kèwèr-kèwèr; 2 ninggal kang wadon nanging ora dipêgat; 3 pc. ngomongake mrana-mrana; kc. èwèr, kèwèr.

ngèwès: pc. 1 tansah mili; 2 tansah omong.

ngèwêd-èwêd: (-i) k. ngewuh-ewuh(i); kc. èwêd, ewuh.

ngèwêg-èwêg: kw. ngewuh-ewuh.

ngewuh-ewuh: n. ngèwêd-èwêd k. agawe ewuh (kangèlan); ngewuh-ewuhi: ngrigoni, ngalang-alangi; kc. ewuh.

ngewok: kn. ak. ngewak.

ngewokake: kn. nglêbokake ing golongan; kc. èwu, ewon.

ngewrani: kw. ngrigoni, ngribêdi; kc. kewran.

ngêbabi: kn. ak. ndokoki bab; 2 (ut. ngêbabake) nêrangake sêbabe; kc. bab.

ngêbayan: (-i) kn. ak. dadi kêbayan.

ngêbak: I êngg. kn. dolanan ing banyu (langèn). II êngg. kn: ngrêsiki, ndhangir; kc. bak. III kn: nganggo bak (mangsi cina); kc. bak. IV [x]-i kn: ngisèni nganti kêbak; kc. kêbak.

ngêbali: kn. ngêpaki; kc. bal.

ngêban: (-i) kn. ngêtrap ban; kc. ban.

ngêbang: I n. ngabrit k. ak. ngabang; kc. abang. II kn: saguh bakal ngganjar; kc. êbang. III [x]-ake kn: nyimpên lsp. ing bang; kc. bang.

ngêbas: I (ut. [x]-i) êngg. kn. ngrêsiki sarana dikêbuti; kc. kêbas. II kn: 1 nêbas garapan; 2 mborong; kc. bas. III [x]-i pc: nglurahi (dadi bas); kc. bas.

ngêbat: I kn. ak. 1 ngrêsiki, ngêbutake; 2 nyirnakake; 3 nyolong, njupuk; mocot; kc. kêbat. II [x]-ake kn. ak: mbantêrake, ngrikatake; kc. kêbat.

ngêbèki: êngg. pc. ndhaku, nganggêp duwe hak; kc. bèk.

ngêbèri: pc. mêmènèhi marang; kc. bèri.

ngêbèti: kn. ak. nggraji tipis-tipis; kc. kêbèt.

ngêbêb: pc. tansah têrus nyêrèt.

ngêbêki: êngg. ak. ngêbaki; kc. kêbêk.

ngêbêsi: kn. nêlêsi; kc. kêbês.

ngêbêtake: kn. nyêblakake suwiwi; kc. kêbêt.

ngêbihi: kn. nampakake sakramèn pangakuning dosa (RK); kc. bih.

ngêbiri: n. ngêbincih k. ngilangi pringsilan supaya ora bisa nurunake; kc. kêbiri.

ngêbis: kn. nunggang montor bis; [x]-ake: 1 nunggangake montor bis; 2 nyêmplungake layang ing bis; kc. bis.

ngêbyah: kn. ak. ngêndi-êndi ana.

ngêbyak: kn. 1 (ut. [x]-ake) ngêngakake amba, mbiyak amba; 2 nyabrang, nasak; 3 ak. ngiris (nyigar); kc. byak.

ngêbyar: pc. têkan ing wayah byar (nganti esuk); [x]-ake pc. ngêngakake (tangan, mata); kc. byar.

ngêbyuk: (-i) kn. ambyuk bêbarêngan ing; kc. byuk.

ngêbyung: pc. mibêr byung-byungan; kc. byung.

ngêbyur: pc. 1 (ut. [x]-i) ambyur ing; 2 nggawe byur, ngrata; [x]-i, [x]-ake pc: ngêpyuri, ngêpyurake; kc. byur.

ngêbyok: (-i) kn. ngilangi malam bathikan (babaran); kc. kêbyok.

ngêblad: kn. 1 nulis nganggo blad (dluwang garisan); 2 pc. nurun; kc. blad.

ngêblag: kn. mênga amba (lawang); [x]-ake: 1 ngêngakake amba; 2 ent. mbukak wadi; kc. êblag.

ngêblak: I pc. mênga amba (ora ditutup); kc. blak. II kn: mbêdhahi klambi lsp. nurun êblake; kc. êblak.

ngêblasake: pc. mbablasake.

ngêblègi: pc. madhahi ing blèg.

ngêblêgi: kn. nibani nganggo watu lsp; ngêblêgake: 1 nibakake (tmr. barang kang antêb); 2 mblêsêkake; kc. blêg, êblêg. II pc: ngêplêki (padha rupane).

ngêblêsake: pc. mblêsêkake; kc. blês, êblês.

ngêbluk: I kn. ngudhêg lan nyampur jladrèn lsp; kc. kêbluk. II pc. kêsèd; kc. kêbluk.

ngêblong: êngg. kn. lowah, suwung; kc. blong, êblong.

ngêbuhake: kn. mbubuhake pagawean; kc. buh, êbuh.

ngêbuk: I kn. nêpak (nggêbug) nganggo tangan diêgarake; kc. kêbuk. II [x]-ake kn: ngêdol lsp. supaya buk; kc. buk, êbuk. III [x]-i kn: nglêbokake (nyathêti) ing buku; kc. buk, êbuk.

--- 387 ---

ngêbuli ~ ngêjèri.

ngêbuli: kn. ngênakake kêbul ing; kc. kêbul.

ngêbun-êbunake: kn. nyèlèhake lsp. ing jaba ing wayah esuk supaya kêna ing bun; ngêbun-êbun esuk, ngudan-udan sore br: nakokake bocah wadon (nglamar); kc. bun, êbun.

ngêbung: kn. kaya bung, mêtu bunge; kc. bung.

ngêbur: I kn. ngudhêg sêru; kc. kêbur. II kn: njara nganggo bur; kc. bur. III [x]-ake kn: 1 ngêburake (barang gadhean lsp); 2 pc. nglilakake (wis êmoh nganggo lsp); kc. bur. IV [x]-ake pc. ngaburake; kc. abur, mabur.

ngêbut: I pc. ngrubut, ngruyuk; kc. but, êbut. II [x]-i kn: nepasi, ngangini; kc. kêbut.

ngêbo: pc. 1 kaya kêbo (sarwa aras-arasên, kêsèd lsp); 2 mbruwah mangan apa-apa (tmr. wong mêtêng); [x] pêlèn pc: nggugu sasênênge dhewe; kc. kêbo.

ngêbodi: kn. ngêsahi utang; kc. bod, êbod.

ngêbog: I pc. 1 nêbas; 2 mborong; kc. êbog. II [x]-ake pc: nibakake; kc. bog.

ngêbom: (-i) kn. namakake bom ing.

ngêbon: I kn. nênandur ing kêbon; [x]-ake ak: nyingkirake bojo; kc. kêbon. II kn: 1 têtuku mbayar kèri; 2 pc. lêngganan ing layang kabar lsp; kc. bon.

ngêbongake: êngg. nurokake bocah cilik.

ngêbor: kn. nulis ing bor.

ngêbos: kn. njêblug nywara mak bos.

ngêboti: n. ngawrati k. 1 muwuhi abote; 2 (ut. ngêbot-êboti) njalari (agawe) abot ut. rêkasa; kc. bot, abot, êbot.

ngêbrak-êbrak: kn. suwèk amba.

ngêbrèh: (-êbrèh) kn. mbuwang dhuwit tanpa tanja, boros; kc. êbrèh.

ngêbrêgi: kn. 1 pc. ngêblêgi; 2 pc. ngênggoni, ngandhoki; 3 (-sapapane) tuku (adol) omah sapakarangane; kc. brêg, êbrêg.

ngêbrês: pc. sanalika udan dêrês; kc. brês.

ngêbrug: kn. madhêtake lêmah lsp. nganggo brug.

ngêbruki: kn. ngrubuhi, ambruk ing; kc. bruk, ambruk.

ngêbrok: pc. 1 manggon (linggih) ora lunga-lunga; 2 bêbanyu; 3 bêbanyu manggon (marga lara lsp); [x]-i: 1 ngênggoni; 2 tuku (adol) omah sapakarangane; kc. brok, êbrok.

ngêdabul, ngêdablu: êngg. pc. omong gêgorohan.

ngêdak: (-i) kn. 1 êngg. ngidak; 2 ak. dak-mênang marang; kc. dak, êdak.

ngêdalakên: k. ngêtokake; ngêdali k. pc: ngêtoni; kc. mêtu.

ngêdalake: kn. ngucapake têtêmbungan; kc. kêdal.

ngêdandap: pc. gêdandapan.

ngêdang: n. mbêthak k. ngliwêt nganggo dandang; kc. adang, dang.

ngêdebag: pc. nggulung ngglebag; kc. gêdebag.

ngêdèbrèl: ks. omong.

ngêdèndèng: pc. mlaku solahe digawe-gawe.

ngêdêbus: pc. omong gêgorohan; kc. gêdêbus.

ngêdêgi: pc. nunggoni, nêkani (wong duwe gawe lsp); kc. adêg.

ngêdên: kn. nyêngkakake wêtuning sêsukêr (uyuh) sarana ngampêt napas; kc. êdên.

ngêdêng: êngg. kn. têturon; kc. kêdêngan.

ngêdêr-êdêr: kn. ak. adrêng bangêt; kc. kêdêr.

ngêdindang: kn. ak. mlaku sêmu lincak-lincak.

ngêdir: (-êdir)ake kn. ak. umuk (pambêkan) dening kaluhurane lsp; kc. êdir, dir.

ngêdu: n. ngabên k. narungake, nggathukake; kc. adu, êdu, du.

ngêdugani: n. ngêdugèni k. ak. kêduga (sênêng) marang; kc. kêduga.

ngêdul-êdul: pc. mêndul-mêndul; kc. kêdul.

ngêdum: kn. mbage wrata; kc. dum, êdum.

ngêdumêl: kn. grênêngan; kc. kêdumêl.

ngêdus: kn. nglapis ing mas (slaka); [x]-i: ngguyang; kc. dus, adus.

ngêdut: pc. sêndut-sêndut; kc. kêdut.

ngêduwêl: kn. mubêng ngluwêr (ilining banyu).

ngêduwul: kn. ak. grênêngan.

ngêduwungi: kn. ak. nggêtuni; kc. kêduwung.

ngêdobrol: pc. omong gêgorohan (umuk-umukan).

ngêdohi: n. nêbihi k. nglungani, nyingkiri; kc. adoh, doh.

ngêdol: n. nyade k. adol apa-apa (marang); kc. dol, adol.

ngêdomi: kn. ak. ndondomi; ngêdom-êdom ak: golèk katêrangan; kc. dom.

ngêdrèg: êngg. kn. ndondomi klambi lsp. (nganggo mêsin); kc. drèg.

ngêdrèl: (-i) kn. 1 mbêdhili (kanggo pakurmatan); 2 pc. njaluk lsp. adrêng bangêt; 3 pc. nyêrèt; kc. drèl.

ngêdrig, ngêdrik: pc. ngêcap (buku lsp); kc. drik.

ngêjabakake: n. ngêjawèkakên k. ora ngatutake kêpetung; kc. kêjaba.

ngêjak: pc. ngajak; kc. ajak.

ngêjanake: êngg. ak. ngakokake yèn nyata hake ...; kc. Jan.

ngêjani: kn. ngrêgani.

ngêjarake: êngg. kn. nguja, ngênêngake bae; kc. jar, êjar.

ngêjawa: n. ngêjawi k. br: mênyang ing tanah Jawa.

ngêjawèkakên: k. ngêjabakake; kc. kêjaba, kêjawi.

ngêjègi: êngg. kn. ngênggoni papaning liyan (ngêsur lsp); kc. jèg.

ngêjèk: (-i) êngg. ngajak; kc. jèk.

ngêjèkake: pc. ngijènake; kc. ijèn.

ngêjèn: kn. awangun kaya kêjèn.

ngêjèni: I pc. ngijèni; kc. ijèn. II pc: ngajèni; kc. aji.

ngêjèpi, ngêjêpi: kn. nyasmitani sarana kêdhèping mata; kc. kêdhèp.

ngêjèr: kn. 1 ngluluh; 2 )ut. [x]-i) ngêjur sarana banyu; kc. jèr, ajèr.

ngêjèri: kn. ak. ngêjèpi.

--- 388 ---

ngêjibake ~ ngêgorake.

ngêjibake: kn. ak. mêsthèkake yèn mêsthi bakal kêlakon lsp; kc. wajib.

ngêjihake: pc. nanjihake; kc. jih, tanjih.

ngêjlègi: pc. ngêjègi; kc. jlèg.

ngêjlêgi, ngêjlogi: kn. anjlog ing; kc. jlog, anjlog.

ngêjujur: pc. ngêjojor.

ngêjum: (-i) kw. 1 nata; 2 mbênakake; kc. jum, êjum.

ngêjur: I kn. 1 ngrêmuk nganti ajur; 2 (ut. [x]-i) ngêjèri; kc. ajur, jur. II [x]-ake pc: 1 ngênêngake bae, nguja; 2 ngujurake; kc. jur.

ngêjojor: pc. nggêjojor.

ngêjogi: kn. 1 ngimbuhi (ngisèni lsp) kang wis êntèk; 2 pc. nalangi (mbayari) dhisik; kc. jog, êjog.

ngêjogakengêjohake. : êngg. pc. njojohake; kc. joh.

ngêjokake: pc. ngajokake; kc. aju.

ngêjor: I (ut. [x]-ake) êngg. kn. nguja, ngênêngake bae; kc. jor. II [x]-i kn: nandhingi wani tuku luwih larang ut. ngêdol luwih murah; kc. jor.

ngêjrak: pc. anjrak ing.

ngêjrus: pc. nancêbake; kc. jrus, êjrus.

ngêdhabyah: pc. nggêdhabyah.

ngêdhag-êdhag: kn. ak. ngêblak ora tinutupan; ngêdhagake: 1 ngêblakake; 2 nglowongake pagawean lsp; kc. dhag. êdhag.

ngêdhakakên: êngg. k. ngudhunake; kc. udhun.

ngêdhangkrang: kn. linggih ing papan kang dhuwur; kc. gêdhangkrang.

ngêdhangsul: êngg. k. ngêdhêle; kc. kêdhêle.

ngêdhap: I kn. 1 nyiruk, nylorot (tmr. layangan); 2 pc. nggragap, rada wêdi. II [x]-i ki: ngicipi; kc. kêdhap, icip.

ngêdhaplang: kn. ak. ndhaplang.

ngêdharake: pc. mêdharake; kc. wêdhar.

ngêdhasih: kn. ak. muni kaya manuk kêdhasih.

ngêdhaton: br. bali (mlêbu) ing kadhaton.

ngêdhèdhèr: pc. dawa nglèmbrèh; kc. kêdhèdhèr.

ngêdhèm: (-i) êngg. kn. ngêdhèp, ndhèdhèki; kc. dhèm.

ngêdhèng: kn. ngêblak, ngèdhèng; kc. èdhèng, êdhèng.

ngêdhèngkrèng: pc. mêthèngkrèng, ngêdhangkrang.

ngêdhèp: I pc. ngêdhèm, ndhèdhèki; kc. dhèp. II pc: nahan (layang lsp). III [x]-i kn: awèh sasmita sarana kêdhèp.

ngêdhèr: kn. ak. ngêblak, ngêdhèng; kc. ngèdhèr, ngèdhèng.

ngêdhêg: (-ê)dhêgi kn. njalari dhêg-dhêgan.

ngêdhêkêl: pc. mêndhêkêl.

ngêdhêkês: kn. linggih mlipis (urmat bangêt).

ngêdhêle: kn. nanduri kêdhêle.

ngêdhêm: I kn. ak. ora lunga-lunga (ngalih-ngalih). II ut. [x]-ake n. ngasrêp(akên) k: agawe adhêm; kc. adhêm, dhêm.

ngêdhêmêk: kn. mlaku alon; kc. kêdhêmêk.

ngêdhêng: êngg. kn. têturon; kc. kêdhêngan.

ngêdhêngkrêng: pc. linggih ora lunga-lunga (obah-obah).

ngêdhêp: kn. ak. ngadhêp.

ngêdhêpêk, ngêdhêpês, ngêdhêprêk: kn. ak. linggih ngêdhêkês.

ngêdhêrake: kn. ak. njalari (agawe) kêdhêr.

ngêdhêt-dhêt: pc. ndhêdhêt saka sathithik.

ngêdhinake: êngg. pc. mènèhake (ndhinêsake) marang; kc. dhin.

ngêdhingkring: pc. saèm. ngêdhèngkrèng.

ngêdhuk: I kn. 1 êngg. pc. ndhudhuk; 2 njupuk sêga saka ing kêndhil (mêntas diliwêt); kc. kêdhuk. II [x]-ake pc: ngudhunake.

ngêdhunake: n. ngandhapakên k. pc. ngudhunake.

ngêdhung: kn. dadi (awangun) kêdhung.

ngêdhungkrung: kn. ak. linggih tumungkul (wungkuk).

ngêdhur: pc. têrus bae; kc. dhur.

ngêdhuwêng: kn. 1 mingêr; 2 menggok; kc. kêdhuwêng.

ngêdhuwêt: pc. tansah kêdhuwêtan.

ngêdhobyah: pc. dawa nglèmbrèh; kc. gêdhodhor.

ngêdhog: kn. matèni rajakaya (nyêmbêlèh); kc. dhog.

ngêdhok: I êngg. pc. andhok ing; kc. dhok. II êngg. kn: buruh nggarap (lan nanduri sawah); kc. kêdhok. III êngg. ak. nganggo (mbarang) topèng; kc. kêdhok.

ngêdhongkrong: kn. linggih mbungkuk; kc. kêdhongkrong.

ngêgak: I èngg. kn. nggêrtak; kc. agak. II êngg. pc. 1 ngira; 2 ngrèmèhake, mêsthèkake yèn mêsthi bisa. III [x]-ake pc: 1 mènèhake; 2 nggawakake; kc. gak.

ngêgangi: kn. 1 êngg. ak: nglowahi; 2 nglowongi; 3 merang-merang dadi gêgolongan (gang-gangan); kc. gang.

ngêgarake: kn. ngêbyakake payung (tangan lsp); kc. êgar, mêgar.

ngêgas: (-i) êngg. kn. nggêrtak (mêdèni).

ngêgèk: êngg. pc. gawe; [x]-ake êngg. pc: nggawèkake; kc. gèk.

ngêgèt: I kn. kalawan dadakan; ngêgèt-gèti: njalari kagèt; kc. gèt, kagèt. II [x]-i êngg. kn: nggolèki; kc. gèt.

ngêgêngakên: k. pc. nggêdhèkake; kc. gêdhe.

ngêglègake: pc. njêglègake.

ngêguk: pc. ngambung (têtêmbunganing bocah cilik); kc. guk.

ngêgulake: kn. nglêbokake bal ing gul.

ngêgul-êguli: kn. ak. nanggrok, magoli; kc. êgul.

ngêgungake: kn. 1 mbêndung supaya banyune mêgung; 2 ngunggul-unggulake (kaluwihane lsp); kc. gung, êgung, mêgung.

ngêgoh: pc. ngrogoh; kc. êgoh.

ngêgol: kn. 1 nyongkèl lsp. nganggo gol; 2 nggarap lêmah (diwalik); ngêgol-goli pc: njalari kagol, ngêndhêg-êndhêgi; kc. gol.

ngêgong: kn. nabuh gong; [x]-i: ngiyani; kc. gong.

ngêgopi: êngg. kn. lèrèn ênggone nggêgarap; kc. êgop.

ngêgorake: êngg. kn. nglêmparakake (têtanduran); kc. gor.

--- 389 ---

ngêgrès ~ ngêluh.

ngêgrès: êngg. kn. ngiris (nêtaki); kc. grès.

ngêgrêg-êgrêgi: pc. njalari mandhêg; kc. grêg.

ngêgrokake: pc. ngêgarake payung lsp; kc. êkrok.

ngêyêm-êyêmi: kn. ak. agawe ayêming ati; kc. yêm, ayêm.

ngêyog: kn. ngoyag-oyag wit supaya wohe lsp. gogrog; kc. yog, êyog.

ngêkad: kn. ak. ing watês; kc. kd.

ngêkahi: k. ngukuhi; kc. kêkah, kukuh.

ngêkap: k. ak. ngukup.

ngêkasi: pc. nyrêmpêng; kc. kas, êkas.

ngêkèhi, ngêkèhake: n. ngathahi, ngathahakên k. ngundhaki kèhe; kc. kèh, akèh.

ngêkèki, ngêkèni: êngg. n. mènèhi.

ngêkèn: k. ngêkon; kc. êkèn, êkon, kèn, kon.

ngêkêl: pc. gumuyu nganti kaku wêtênge; [x]-ake: matêngake sêga nganti punêl; kc. kêkêl.

ngêkêp: kn. 1 ak. ana ing sênthong lsp. ora lunga-lunga; 2 ngrangkul kapêtêkake ing dhadha; kc. kêkêp.

ngêkêr: (-i) kn. 1 nampar supaya kêkêr; 2 ak. nyimpên wadi lsp; kc. kêkêr.

ngêkês: I kw. nyimpên, nyinggahake; kc. kêkês. II [x]-i, [x]-ake kn: njalari kêkês.

ngêkir: kn. mriksa kasarasane lsp; kc. kir.

ngêkitan: kn. ak. pacandon; kc. kit.

ngêkul: kn. ngrèmèhake bangêt; kc. kul, êkul.

ngêkum: kn. ngrêndhêm ing banyu lsp; kc. kum, êkum.

ngêkur: (kur)i kn. ngundang pitik nywara kur-kur.

ngêkol: I kw. ngrangkul; kc. kol. II ut. [x]-i) kn: nylamêti wong mati mbênêri gêblage; kc. kol.

ngêkon: n. ngêkèn k. ngêndikakake ki. pc. akon; kc. kon.

ngêkop: I kn. ak. njupuk gêtih rêgêd sarana kop; kc. kop. II pc: mbijig bal; kc. kop.

ngêkrokake: pc. ngêgarake payung lsp; kc. êkrok, mêkrok.

ngêla: I kn. olah ut. nggodhog jêjanganan; kc. kêla. II [x]-êla kw: namakake têmbung manis; kc. êla.

ngêlab: kn. obah ngombak (mumbal-mumbul ing banyu); kc. kêlab.

ngêlah: (ake) kn. nggugatake; kc. kêlah.

ngêlak: I kn. krasa kumudu ngombe; [x]-i: njalari ngêlak. II (ut. [x]-i) kn: nganjingake lsp. nganggo lak.

ngêlam: kn. ngukuhake sarana kêlam.

ngêlapake: êngg. pc. ngilangake; kc. lap.

ngêlap-gang: kn. ak. ngalap-gang.

ngêlapi: kn. ngrêsiki nganggo lap.

ngêlar: I kn. ngambakake, njêmbarake; kc. êlar, mêlar. II kn. ak: kaya lar; [x] (-êlar)i ak: ndokoki lar (swiwi); kc. êlar. III [x]-i n. nguwawèni k. ak: nguwati; kc. kêlar. IV [x]-ake êngg. pc: ngrampungake; kc. kêlar.

ngêlat: I êngg. ak. narik wit (kang ditêgor) nganggo kêlat. II êngg. kn: ngêlèti; kc. kêlat, kêlèt. III [x]-i kn. ak: nglowongi; kc. êlat. IV [x]-ake kn: ngasèpake wêktune; kc. êlat.

ngêlèbi: kn. 1 nglubèri; 2 êngg. ngêsahi kabèh, nglunasi; kc. lèb.

ngêlèh: I êngg. pc. ngêlih ênggone; kc. lih, êlih. II êngg. kn: ngêlih.

ngêlèki: kn. mêlèk nunggoni wong lara lsp; ngêlèkake: ngêngakake mata; kc. lèk, êlèk, mêlèk.

ngêlèng: I kn. 1 mlêbu ing lèng; 2 ak. bolong kaya êlèng; kc. lèng. II [x]-i ks: ngandhani (nuturi); kc. kêlèng.

ngêlèr: kn. nyèlèhake wrata (ora tinutupan); kc. êlèr, lèr, anglèr.

ngêlès: I kn. ak. ngincêng (ngênakake) ing; kc. lès. II kn. ak: anglès. III [x]-i kn. ngêndhalèni, ngêlisi; kc. lès.

ngêlèt:I êngg. kn. ngrakêtake; kc. kêlèt. II ([x]-i) kn: 1 êngg. nyigar; 2 ngilangi kulite; kc. kêlèt.

ngêlêb: I êngg. kn. nginêb lawang; kc. lêb. II ([x]-i) kn: mbanyoni (ngêlêm, ngilèni) sawah, tanduran lsp; kc. lêb, êlêb.

ngêlêd: kn. 1 ngulu; 2 ks. mangan; kc. lêg. êlêg.

ngêlêm: I kn. 1 nyilêm ing; 2 ngêlêb; kc. kêlêm. II pc: ngalêm.

ngêlêng: I kn. 1 mêdêl jarit (digawe kêlêngan); 2 ngirêng kêris (tanpa pamor); kc. kêlêng. II [x]-ake pikiran: ngênêrake (mindêng) marang; kc. lêng, êlêng.

ngêlêr: I kn. ak. nduduti saka saêlêr; [x]-i: mbathik corak galêran; kc. lêr, êlêr. II [x]-êlêr êngg. kn. mangan, ngêlêg.

ngêlêt: kn. nyewa bêkakas (wluku, sapi lsp); [x]-i: ndokoki lêt, ngantarani; kc. lêt, êlêt.

ngêlidake: kn. nêrangake surasaning crita; kc. lid, êlid.

ngêlih: I n. mindhah k. nggawa ngalih, ngganti ênggon (jênêng lsp); kc. lih, êlih. II êngg. pc: luwe.

ngêlik: kn. sêru lan dhuwur (tmr. swara).

ngêlin: kn. mlipid; kc. kêlin.

ngêling: kn. 1 nganjingake wêsi sarana digêmblèng; 2 namakake kêling; kc. kêling.

ngêlirake: kn. nglirwakake, ora nggatèkake marang dhawuh lsp; kc. êlir.

ngêlis: I (ut. [x]-i) kn. ngêtrapi lis. II [x]-i kn: ngêndhalèni; kc. lis, êlis.

ngêlu: kn. puyêng ki. mumêt, lara êndhase.

ngêlub-êlub: pc. ngêlob-êlob.

ngêlud: I (ut. ngêlod) êngg. ak. ngoyak, nututi; kc. lud, anglud. II [x]-i kn: ngrêsiki nganggo kêlud; kc. kêlud.

ngêluh: I êngg. ak. sêsambat; kc. angluh. II [x]-i kn: masangi kêluh ing irung (rajakaya); kc. kêluh.

--- 390 ---

ngêluk ~ ngêmbus-êmbus.

ngêluk: kn. mbêngkêlukake; kc. êluk.

ngêlun: I kn. ak. 1 ngombak, gumulung kaya ombak; 2 nglumpukake (ngirup) wong-wong; 3 ngrampas, nêlukake; kc. lun, êlun. II [x]-ake ala: misuwurake yèn ala; kc. lun, kêlun.

ngêlungi: pc. ngulungi; kc. êlung, ulung.

ngêlur: pc. ngulur; kc. êlur.

ngêlus: kn. 1 nggosok supaya alus; 2 nindakake kalawan alus; [x]-êlus: ngusap-usapake tangan ing; kc. lus, êlus, alus.

ngêlus dhadha: kn. ngusap dhadha (marga krasa wêlas, mêsakake lsp).

ngêlob-êlob: pc. katon pucêt.

ngêlod: êngg. ak. ngêlud (ngoyak).

ngêlog: pc. ngêlêg, ngulu; kc. log.

ngêloh: I êngg. ak. sêsambat; kc. ngêluh. II [x]-ake kn: agawe supaya loh.

ngêlokake: kn. 1 ngarani yèn; 2 alok (mbêngok) yèn ana maling lsp; kc. lok, alok.

ngêloni: I kn. têturon nyandhing (ngêkêp) bocah lsp; kc. kêlon. II kn. ak; njalari ngêlu.

ngêlon: (ê)lon(-i) kn. nindakake kalawan alon; kc. lon, alon, êlon.

ngêlong: (-i) kn. nyuda, ngurangi; kc. long, êlong, kalong.

ngêlos: kn. ak. nguja; [x]-i: 1 ak. nglolosi; 2 ngijoli (nyauri) utang nganggo barang; kc. los, êlos.

ngêlot: kn. nyipat nganggo lot.

ngêma-êma: kn. ak. ngêmi-êmi bangêt, nguthun-uthun; kc. êma.

ngêmah: kn. mamah; kc. kêmah.

ngêmak-êmak: kn. ak. ngrayanginggrayangi. ngêlus-êlus; kc. êmak.

ngêmal: I êngg. pc. ngêntèkake darbèking liyan; kc. êmal. II kn: 1 mola; 2 ak. ngetung-etung, ngira-ira; kc. mal, êmal.

ngêmalo: kn. nglapis nganggo kêmalo.

ngêmanak: kw. awangun (nywara) kaya kêmanak.

ngêmandhahake: kn. ngêlih mênyang ing; kc. kêmandhah.

ngêmandhang: pc. nywara kaya kumandhang; kc. kêmandhang.

ngêmanyu: kn. ak. mbiru bathikan lsp; kc. kêmanyu.

ngêmar-êmari: kn. ak. 1 krasa samar; 2 nyumêlangi, mbêbayani; kc. êmar.

ngêmaruki: kn. kumudu mangan akèh marga mêntas lara; kc. kêmaruk.

ngêmas: I kn. nyêbut mas. II [x]-ake kn. ak: nyêmantakake; kc. kamas.

ngêmasi: kw. mati.

ngêmat: I kn. ak. nênung, namakake kêmat; kc. kêmat. II [x]-i kn. ak: migunani; [x]-ake: ngrasakake têmênan; kc. amat, mat, êmat.

ngêmbah: kn. ngeyang ki. nyêbut (kaprênah) êmbah.

ngêmbak-êmbak: êngg. kn. ngrêmuk; kc. bak, êmbak.

ngêmbako: pc. nêmbako (nanduri têmbako); kc. bako.

ngêmbal: êngg. k. ngêmbul.

ngêmban: kn. 1 nggawa ing bangkekan nganggo slendhang; 2 kw. nglantarake (dhawuh); [x]-i: ak. momong; 2 nyulihi nindakake (marga kang wajib nindakake durung mangsa); 3 ngrewangi (mitulungi) wong prakaran; kc. êmban.

ngêmbani: I kn. ak. njalari kêmba; kc. kêmba. II kn: ndokoki êmbanan; kc. ngêmban, êmban.

ngêmbang: n. nyêkar k. 1 ak. kaya kêmbang; 2 (ut. [x]-i) ngrêngga lsp. nganggo kêmbangan; [x]-paèsi: mêtu kêmbange kang kawitan; [x]-i br: ngantarani, njlajati; kc. kêmbang, sêkar.

ngêmbar: kn. 1 ak. madhakake (barang loro); 2 nusoni dibarêng diombèni puhan; [x]-i: 1 madhani; 2 nandhingi; kc. kêmbar.

ngêmbara: pc. ngambara.

ngêmbat: kn. 1 mênthang (gêndhewa), ngayati arêp namakake tumbak lsp; 2 ngêntul-êntul pikulan (nyoba kuwat lan orane); 3 ent. ngrêmbug; kc. êmbat.

ngêmbèk: kn. 1 nywara êmbèk (wêdhus); 2 pc. ngalah; kc. êmbèk.

ngêmbèl: pc. katon padha nèmplèk lsp. akèh bangêt.

ngêmbêk: pc. akèh bangêt; kc. kêbak, kêbêk.

ngêmbêl: kn. dadi êmbêl.

ngêmbêni: kn. ngênggoni kêmbên; kc. kêmbên.

ngêmbêng: kn. ngêmot (kêbak) ing banyu; [x]-i, [x]-ake ki: ngêmoni, ngêmokake; kc. kêmbêng.

ngêmbêr: kn. rêmbês, mêtu banyune; kc. êmbês.

ngêmbil: êngg. kn. 1 njupuk; 2 mêthik, ngundhuh; kc. êmbil.

ngêmbyah-êmbyah: êngg. pc. 1 nindakake barêng; 2 nyampur, ngrampêd; kc. êmbyah.

ngêmbyak: kn. ak. nasak, nrajang; kc. êmbyak.

ngêmbyang-êmbyang: pc. ora têntrêm, ngambyang.

ngêmbyong-êmbyong: pc. mênganggoni sarwa bêcik.

ngêmblèg-êmblèg: kn. 1 ngêmpêl-êmpêlake lêmpung lsp; 2 pc. ngêmbyong-êmbyong; kc. êmblèg.

ngêmblog-êmblog: pc. marêmi (mupuri, mopok lsp); kandêl; kc. êmblog.

ngêmbuhake: pc. ngêbuhake marang.

ngêmbuhi: n. ngilapi k. ak. nyelaki, mitambuhi; kc. êmbuh.

ngêmbuk-êmbuk: kn. katon pucêt lan ora kêsêt pakulitane (marga mêntas lara lsp); kc. êmbuk.

ngêmbul: (ngêmbal k. ak) ngêmbuli kn. mèlu ngumpuli. ent. mèlu pêrang (kêrêngan lsp); [x]-ake êngg: nyampurake; kc. kêmbul.

ngêmbun: kw. 1 nyunggi, mundhi lsp; kc. êmbun.

ngêmbur-êmbur: pc. êmpuk gêmbur-gêmbur.

ngêmbus-êmbus: pc. ngêmbuk-êmbuk.

--- 391 ---

ngêmbut-êmbut ~ ngêmpot.

ngêmbut-êmbut: kn. ngêmpukake supaya mêmbut; kc. êmbut, mêmbut.

ngêmbok: kn. nyêbut êmbok.

ngêmbong: kn. ngêlêb ing banyu; kc. kêmbong.

ngêmbrah: pc. ingêndi-êndi ana.

ngêmbrêg: pc. akèh bangêt.

ngême: pc. mepe, ngêpe; kc. me.

ngêmèk: êngg. pc. 1 ngêpèk; 2 (ut. [x]-êmèk) ndumuk, nggrayangi; kc. mèk, êmèk.

ngêmèl: I kn. nglapurake marang; kc. êmèl. II [x]-ake kn: ngucapake donga lsp; kc. mèl, êmèl.

ngêmèni: êngg. mènèhi.

ngêmèrèni: ak. ngêmèrèkake kn. mèri marang; kc. mèri.

ngêmèt: êngg. ngêpèk, njupuk; kc. mèt.

ngêmêk-êmêki: kn. nyêkêl lan ngêlus-êlus; kc. êmêk.

ngêmên-êmênake: kn. mêrlokake bangêt (têmên-têmên); kc. êmên, têmên.

ngêmêndhir: (-i) kn. ngabani, manggêdhèni; kc. kêmêndhir.

ngêmêng: kn. ak. 1 ngêpèk (ora gêlêm mènèhake); 2 ora cêtha, ora gamblang; kc. kêmêng.

ngêmi-êmi: kn. ngeman-eman bangêt, nggêmatèni bangêt; kc. êmi.

ngêmik: pc. ngombe, nusu (têtêmbungan bocah); [x]-i pc. nusoni; kc. êmik.

ngêmil: (-i) kn. 1 mangan ditandho ing kêmilan (ut. ing wang); 2 ut. ngêmil-êmil) mangan saka sathithik; kc. êmil, kêmil.

ngêmin: kn. ak. 1 ngêpèk, ngêdhèp; 2 mèlu nganggo; kc. êmin.

ngêmingakên: k. pc. ngêmungake.

ngêmis: kn. njaluk dana; kc. êmis, kêmis.

ngêmiti: kn. njaga ing wayah bêngi; kc. kêmit.

ngêmu: kn. 1 ngêmot, isi (nanah lsp); 2 br. kêbak ing (ent. nandhang prihatin lsp); kc. kêmu.

ngêmud: kn. nglêbokake ing cangkêm; kc. êmud.

ngêmudhèni: kn. 1 mranata ênêring prau sarana kêmudhi; 2 ngêrèh; kc. kêmudhi.

ngêmulakake: kw. nyritakake saka kawitan; kc. kamulan.

ngêmuli: kn. nyingêbi ki. nutupi, ngênggoni kêmul; kc. kêmul.

ngêmum: pc. nunut njaluk bêrkah; kc. êmum, umum.

ngêmungake: kn. mligi mung; kc. mung.

ngêmuri: kn. masang mur ing.

ngêmut: kn. nglêbokake ing cangkêm; kc. mut, êmut.

ngêmohake: pc. nyuwèkake; kc. êmoh.

ngêmohi: I pc. êmoh, nampik; kc. êmoh. II kn: awoh akèh bangêt; kc. woh.

ngêmonah: kn. ak. 1 mangunah; 2 ngreka murih kêtêkan sêdyane; kc. kêmonah.

ngêmoni: kn. ngêmbêngi ki. kêmu (nganggo); kc. kêmu.

ngêmong: kn. momong, among; kc. mong.

ngêmor: (ake) kn. ak. 1 (ut. ngêmori) nyampuri; 2 nunggalake, nyampur; ngêmori(-turu): nyanggama; kc. mor, êmor, wor.

ngêmos-êmos: pc. ngêntèk-êntèkake darbèking liyan; kc. mos.

ngêmot: I n. ngêwrat k. 1 momotake ing; 2 ngisèkake ing (layang lsp); 3 pc. momot, isi (tmr. layang lsp); kc. mot, êmot. II êngg. kn: ngêmut.

ngêmpakake: kn. 1 ndumukake gêni ing, ndumukake ing gêni; 2 namakake gêgaman lsp; kc. êmpak, êmpan.

ngêmpal: k. ngumpul; kc. kêmpal, kumpul.

ngêmpani: êngg. kn. makani; kc. êmpan.

ngêmpèk: êngg. kn. 1 njupuk, ngêpèk; 2 nunut; [x]-êmpèk: 1 njêjaluk kanthi mêlas asih; 2 ngasih-asih; kc. êmpèk.

ngêmpèng: kn. nunut nusu (wong liya); [x]-i: nusoni anaking wong liya; kc. êmpèng.

ngêmpèsake: kn. njalari (agawe) kêmpès.

ngêmpêl: I kn. ak. padha rakêt akêmpêl; kc. kêmpêl. II [x]-i êngg. kn: ngampêli gêni; kc. êmpêl.

ngêmpêlu: pc. ngrêmpêlu.

ngêmpêt: pc. ngampêt; mlayu [x] pc: mlayu bantêr.

ngêmping: kn. njaluk êmpingan buruhan lsp; kc. êmping.

ngêmpir-êmpir: kn. cilik bangêt (tmr. wêtêng, marga ngêlih).

ngêmpit: kn. 1 nggawa dipèpèt ing cangklakan, mèpèt ing pupu; 2 pc. ngopèni, ngayomi; 3 ngêdolake wade lsp; kc. kêmpit.

ngêmpyangi: kn. mèlu ngombyongi; kc. kêmpyang.

ngêmpyèg: êngg. kn. mèlu ngênèni (ora mèlu nandur).

ngêmplah-êmplah: kn. ak. suwèk amba.

ngêmplak-êmplak: pc. mluwa ora ditanduri apa-apa.

ngêmplang: I kn. 1 ak. ngglanthang ing panasan; 2 êngg. pc. ora gêlêm nyauri utange; kc. kêmplang. II êngg. kn: ngêngakake amba (lawang); kc. êmplang.

ngêmplêp: kn. ngêpèk (ngingkêmi) darbèking liyan; kc. êmplêp.

ngêmplok: kn. (mangan) nglêbokake ing cangkêm; kc. êmplok.

ngêmplong: I (ut. [x]-i kn. nuthuki lawon lsp. supaya alus; kc. kêmplong. II êngg. kn: ngêngakake ngêblak (tmr. lawang).

ngêmpu: kn. awujud (dadi) êmpu.

ngêmpuk: pc. nglêmbuk; [x]-ake: njalari (agawe) êmpuk.

ngêmpul: kn. nabuh kêmpul.

ngêmpuni: k. pc. nguwisi; kc. êmpun, wis.

ngêmpus: pc. ndamu, nyêbul; kc. kêmpus.

ngêmput: (-i) kn. ak. nganti tutug (kêmput); kc. kêmput.

ngêmpog: pc. nganggo sandhangan ora ganti-ganti (nganti lawas); kc. êmpog.

ngêmpok: kn. ngêntut diambokake ing liyan; kc. êmpok.

ngêmpor: I kn. kumêbul (udud). II pc: nggêmbor.

ngêmpos: kn. ngêtokake napas; kc. kêmpos.

ngêmpot: êngg. kn. nyêrot rokok; kc. êmpot.

--- 392 ---

ngêmprah ~ ngênèmi.

ngêmprah: kn. ora sêtiti, mung sakêpenake bae; kc. êmprah.

ngêmprak-êmprak: kn. padha bênthèt.

ngêmprang-êmprang, ngêmpring-êmpring: kn. ak. mlayu rikat.

ngêmprèt: I (ut. ngêmprêt): nywara prêt-prêt (ngrèmèhake lsp); kc. êmprèt. II (ut. ngêmprêt) pc: mlayu bantêr. III kn: nywara prèt-prèt (tmr. gajah).

ngêmprok-êmprok: pc. ngêmprak-êmprak.

ngêmpros: êngg. pc. umuk, sugih omong gorohan; kc. kêmpros.

ngênak-ênik: pc. nata (ngetung lsp) kanthi ngati-ati; kc. ênak-ênik.

ngênakake: n. ngengingakên k. 1 nuju nganti kêna; 2 kêna ing, namakake ing; kc. kêna.

ngênali: I kn. ak. nêsêli ênal. II êngg. pc: nêpungi; kc. kênal.

ngênam: pc. nganam; kc. anam.

ngênani: n. ngengingi k. kêna ing, tumama ing.

ngênar-ênari: kn. ak. njalari ênaring ati; kc. ênar.

ngênasi: pc. muni nas.

ngêndap-êndip: êngg. pc. mêndap-mêndip.

ngêndat-êndat: êngg. pc. mêndat-mêndat.

ngêndèhake: êngg. ora nggape.

ngêndèli: êngg. kn. mêndèli; kc. êndèl, pêndèl.

ngêndêl: I kn. ngandêl marang, pracaya; kc. andêl, êndêl. II [x]-i kn. ak: manèni; kc. kêndêl.

ngêndêmi: kn. ngombèni lsp. supaya mêndêm; kc. êndêm, mêndêm.

ngêndêpake: pc. nylundêpake; kc. êndêp.

ngêndi: (ing-[x]) n. (ing-)pundi k. pitakon nggênahake panggonan; [x] ana n. pundi wontên k: mokal anane; (ing-)[x]-êndi: ing sabên panggonan; kc. êndi.

ngêndika: ki. kandha, clathu; ngêndikani k: ngandhani; kc. andika, kandha, clathu.

ngêndon: I ing-[x] kw. ing pungkasane, ing wasana; kc. êndon. II [x]-ake kn: nganggo padinan; kc. andon.

ngênjah-ênjah: êngg. kn. njlajahi; kc. ênjah, jajah.

ngênjak-ênjak: êngg. kn. ngidak-idak; kc. ênjak.

ngênjêti: kn. ngusari lsp. ênjêt.

ngênjir: pc. nganjir.

ngênjlogake: kn. ngudhunake; kc. anjlog.

ngênjong-ênjong: kn. ak. nglêlithing bocah; kc. ênjong.

ngênjot: kn. nggênjot; kc. ênjot.

ngêndhahi: pc. naklimi; kc. dhah.

ngêndhayah, ngêndhayur: kn. ak. gêdhe mblontrong (tmr. wêtêng).

ngêndhak: (ake) kn. 1 marèni (kamanuhan lsp), ninggal (pagawean); 2 nyandhêt (kanêpson lsp); kc. êndhak, mêndhak, kêndhak.

ngêndhal: kn. ana kêndhale.

ngêndhalèni: kn. 1 ngêtrapi kêndhali; 2 ak. ngapusi; kc. kêndhali.

ngêndhani: kn. mari mêmpêng; kc. mêndha.

ngêndhanu: kw. nggandhul apêtêng (tmr. mêndhung).

ngêndhang: kn. nabuh kêndhang.

ngêndhangsuli: k. ak. ngêndhalèni.

ngêndharati: kn. ak. nancang nanggonganggo. tampar; kc. kêndharat.

ngêndhari: êngg. kn. ngandhani, nyritani; kc. andhar.

ngêndhat: I kn. nglalu; [x] tali murda br. nglalu sarana nggantung. II [x]-i kn: nglowongi; kc. kêndhat.

ngêndhe-êndhe: kn. ak. suwe anggone ngêntèni (ngarêp-arêp).

ngêndhèg-êndhèg: kn. ak. ngêmblèg-êmblèg (lêmpung lsp).

ngêndhèh: kw. ngalahake, ngundurake; kc. êndhèh.

ngêndhèkake: n. ngandhapakên k. nyêndhèkake; kc. êndhèk.

ngêndhèrèh: pc. nglèmbrèh.

ngêndhèrèk: kn. njêbèbèh mêgar (tmr. suwiwi); kc. kêndhèrèk.

ngêndhêg: kn. akon mandhêg; kc. andhêg, êndhêg.

ngêndhêki: êngg. kn. mêndhak ngurmati; kc. andhêk.

ngêndhêlong: pc. 1 kêndho mlêngkung (tmr. tali, tampar lsp); 2 ent. gêla, cuwa; kc. kêndhêlong.

ngêndhêm: kn. nyimpên (wadi, nêpsu); kc. êndhêm.

ngêndhêng: I kn. dawa bêbanjêngan (tmr. gunung); kc. kêndhêng. II [x]-êndhêng êngg. kn: katon akèh bangêt.

ngêndhêrêk: kn. nglumpruk, kurang sigrak.

ngêndhêt: êngg. pc. ngênthêt; kc. êndhêt.

ngêndhih: kw. 1 ngundurake; 2 ngalahake, ngasorake; kc. êndhih, kêndhih.

ngêndhil: kn. 1 growong awangun kaya kêndhil; 2 pc. nglumpuk; kc. kêndhil, êndhil.

ngêndhiti: kn. nyabuki nganggo kêndhit.

ngêndhuyuk: kn. ak. mbungkuk kabotan gendhongan.

ngêndhuk-êndhuki: kn. njontrot pitik supaya mara (sarana diathungi padha pitik); kc. êndhuk.

ngêndhukur: pc. katon têtumpukan akèh.

ngêndhuruk: kn. katon nglumbruk (nglêmpuruk); kc. kêndhuruk.

ngêndhut: kn. awujud êndhut.

ngêndho: kn. suda kakêncêngane; kc. kêndho.

ngêndhog: n. nigan k. 1 ngêtokake êndhog; 2 kaya êndhog.

ngêndhokake: I êngg. nyèlèhake, mapanake; kc. dhok. II ut. ngêndhoni kn: agawe kêndho.

ngêndhong: kn. ak. 1 nandho, nyandhêt; 2 nglêmparakake (nunggak) pagawean; 3 nandhêg (ora disahi, dibayari); 4 mambêg banyune; kc. êndhong, kêndhong.

ngêndhori: êngg. kn. ngêndhoni, ngêndhokake; kc. kêndhor.

ngêndhorok: êngg. kn. ngêndhuruk.

ngênèhi: pc. mènèhi.

ngênèk: I pc. dadi kênèk. II [x]-ake pc: ngênakake; kc. kêna. III [x]-i pc: mènèhi.

ngênèmi, ngênèmakên: k. ngênomi, ngênomake; kc. nom.

--- 393 ---

ngênèni ~ ngênthit.

ngênèni: kn. ngundhuh pari; kc. êni, panèn.

ngênèngake: pc. ngênakake; kc. kêna.

ngênèt: I pc. 1 nulis kang bêcik; 2 pc. macak bangêt; kc. ênèt. II [x]-i êngg. kn: ngênèki; kc. kênèk. III [x]-ênèt pc: mènèt.

ngênêb: I kn. 1 (ut. [x]-ake) nyarèhake supaya mênêb; 2 ent. nyarèhake ati (supaya mari nêpsu); kc. ênêb, mênêb. II pc: nginêb; kc. nêb, ênêb, inêb.

ngênêk-ênêki: kn. njalari ênêk (jijik); kc. ênêk.

ngênêm: kn. sabên (siji-sijine) ênêm.

ngênêngi: kn. mênêng ora mangsuli; ngênêng-ênêngi: ndolani bocah cilik supaya mênêng; ngênêngake n. ngèndêlakên k: 1 agawe mênêng; 2 ora gêlêm ngaruh-aruhi; kc. ênêng, mênêng.

ngênêr: kn. nuju; kc. ênêr, pênêr.

ngênês: kn. susah bangêt (sêdhih bangêt); [x]-ênêsi ati: marakake ngênês.

ngênêt: (ake) kn. mêtêkake supaya manêt; kc. ênêt, pênêt.

ngêni: I êngg. ak. ngênèni; kc. êni. II [x]-êni pc. ngèni-èni; kc. èni.

ngêningake: kw. mbêningake (pikiran lsp); kc. êning.

ngênis-ênis: êngg. kn. nggêbêg nganti mênis-mênis; kc. ênis, mênis.

ngênul: pc. nuthuk kêmiri kang diêdu; kc. kênul.

ngênut: êngg. kn. miturut, manut; kc. nut.

ngênomi: n. ngênèmi kaya wong ênom; ngênomake n. ngênèmakên k: 1 agawe ênom; 2 nganyarake (utang lsp); kc. ênom, nom.

ngênong: kn. nabuh kênong; [x]-i êngg: gawe kênongan sêga; kc. kênong.

ngênorake: kw. ngasorake (awak); kc. sor.

ngêntarani: n. ngêntawisi k. pc: ngêtarani; kc. kêtara.

ngêntas: (i) kn. 1 njupuk saka ing (banyu, anglo, pamemean lsp); 2 mitulungi saka ing (bêbaya, rêribêd); 3 ak. ngomah-omahake; kc. êntas, mêntas.

ngêntèk: I n. nêlas k. 1 tutug, têkan ing pungkasan; 2 pc. bangêt; [x]-ake: 1 ngrampungake (nganti êntèk); 2 ngatogake; kc. êntèk. II [x]-ake n. ngêntosakên k. nyarèhake supaya ngêntèni; kc. ênti.

ngêntèni: n. ngêntosi k. nunggu têkane; kc. ênti, anti.

ngêntih: kn. ngantih; kc. êntih, antih.

ngênting: pc. ngêntèk; kc. ênting.

ngêntul-êntul: kn. ngobahake mêntul-mêntul; kc. êntul, mêntul.

ngêntun: êngg. kn. nyèlèhake (ninggal); kc. êntun.

ngêntup: kn. namakake êntup; kc. êntup.

ngêntut: kn. sarib ki. ngêtokake êntut.

ngêntok, ngêntong: êngg. pc. ngêntèk.

ngêntol: kn. 1 êngg. ngêgol, nyongkèl (nganggo antru lsp); 2 api-api ora mènèhake supaya mundhaka panganyange; kc. êntol.

ngêntos: I êngg. kn. ngêntas. II [x]-i k: ngêntèni; [x]-akên k: ngêntèkake.

ngêntrag: kn. ak. ([x] kêndhali) nyêndhal-nyêndhal kêndhali.

ngêntrog: kn. ngoyog ngumbul-umbulake; kc. êntrog.

ngênca: êngg. kn. 1 matêsi; 2 ngrancang; kc. kênca.

ngêncang: kn. 1 êngg. pc. manthêng tali ngiwa nêngên; 2 nalèni (nêncang) kiwa têngên; kc. kêncang.

ngêncèng: kn. mbayar kropyok (ora utang); kc. kêncèng.

ngêncèti: kn. ngiris lsp. ing kêncèt; kc. kêncèt.

ngêncêbi: kn. ngugêmi panêmu lsp; kc. êncêb.

ngêncêng: kn. ak. mbênêr (lêncêng); [x]-i: 1 narik (nalèni lsp) kêncêng; 2 nindakake (nglarangi lsp) kalawan kêras (kêncêng); kc. kêncêng.

ngêncêpi: kn. ngugêmi panêmu lsp; kc. êncêp.

ngêncik: pc. tumumpang ing; [x]-i pc. numpangi (ngidak); kc. êncik.

ngêncit: I êngg. pc. ngêncit (nusu). II [x]-êncit êngg. kn. ngoyak-oyak; kc. êncit, uncit.

ngênclung: êngg. kn. nyêbar wiji pari ing lèlèran (tanpa didhêdhêr); kc. kênclung.

ngêncup: kn. 1 nyêkêl kinjêng lsp. nganggo driji loro; 2 pc. mbatang (cangkriman); kc. êncup.

ngêncong: êngg. pc. nutu pari; kc. kêncong.

ngêncot: kn. njêjêk lan ngênêtake (supaya mêndat lsp); kc. êncot.

ngêncrêt: êngg. pc. mlayu bantêr.

ngêncring: kn. ninthing dhuwit lsp; kc. kêncring.

ngênthahasa: kw. nyrêmpêng, ngêtog karosan.

ngênthak-ênthak: kn. mluwa tanpa têtanduran (tmr. palêmahan).

ngênthang: I kn. nanduri kênthang. II [x]-ênthang kn. 1 sumèlèh ora ditutupi (ora diopèni); 2 (padhang[x]) padhang jingglang; kc. ênthang.

ngênthar: I pc. nglênthar; [x]-ake êngg: nglêmparakake pagawean lsp; kc. ênthar, klênthar. II pc: mlayu bantêr; kc. nginthar.

ngênthèng: kn. nglêrêmake lalahan (sawah); kc. kênthèng.

ngênthès: kn. nuthuk nganggo kênthès.

ngênthêl-ênthêl: pc. kêklumpuk (nyèlèngi) saka sathithik; [x]-ake: 1 njalari (agawe) kênthêl; 2 ([x] rêmbug) ndadèkake (nggolongake) rêmbug; 3 pc. ndadèkake barang kang pangaji; kc. kênthêl.

ngênthêng: (-i) êngg. kn. ndokoki kênthêng.

ngênthêt: kn. 1 mathêt (nyuda) wêtuning swara; 2 pc. nyuda (ngêpèk) dhuwit kang pancèn kudu dibayarake kabèh; kc. ênthêt.

ngênthiyu: pc. nyrêmpêng bangêt.

ngênthik: kn. mêtu (ana) ênthike.

ngênthil: I pc. tansah nusu ora pisah-pisah saka ing pênthil. II êngg. kn: njupuk, nggawa lunga; [x]-ênthil pc: mbundhêli (diêmi-êmi); kc. ênthil, kênthil.

ngênthir: kn. nywara tmr. gangsir.

ngênthit: kn. ngêndhog sajabaning kandhang

--- 394 ---

(tmr. bèbèk); [x]-ênthit êngg. pc: 1 njupuk lsp. saka sathithik; 2 njolong barang kang cilik-cilik (ora pangaji); kc. ênthit.

ngênthu-ênthu ~ ngêpèl

ngênthu-ênthu: kn. mêrlokake têka (mrana lsp).

ngênthuyut: êngg. kn. kanthi rêrikatan.

ngênthul: êngg. kn. nglalu, nggantung.

ngênthung: kn. dadi ênthung (tmr. ulêr).

ngêntho-êntho: êngg. kn. ngoyak-oyak; kc. êntho.

ngênthong: I (ut. [x]-i) kn. nabuh kênthongan; kc. kênthong. II [x]-ênthong êngg. pc. padhang njingglang; kc. ngênthang.

ngênthos: kn. mêtu (ana) kênthose.

ngênyah-ênyah: pc. nyawiyah-wiyah.

ngênyak: (-ênyak) pc. ngidak(-idak); kc. nyak, cak.

ngênyami: kn. ngrasakake (ngicipi); kc. kênyam.

ngênyang: n. ngawis k. nganyang; kc. anyang.

ngênyèhi: kn. ngracik kinang; kc. kênyèh.

ngênyèk: (-ênyèk) kn. ngidak, mênyêt; 2 pc. ngrèmèhake; kc. ênyèk.

ngênyèt: pc. mènyèt, mênêt.

ngênyêt: kn. mênyêt; [x]-ênyêt: mijêti; kc. ênyêt, wênyêt.

ngênyit, ngênyut: pc. nusu; kc. kênyit.

ngênyu dênta: kw. kaya krambil gadhing (wanguning susu); kc. nyu.

ngênyuk: êngg. pc. nyunyuk.

ngênyung: êngg. kn. udud.

ngênyoh: I ki. êngg. 1 nyakot; 2 mamah; kc. kênyoh. II [x]-i êngg. kn. ngulungi (mènèhi); kc. ênyoh.

ngênyos: pc. nyiram gêni.

ngêng: kn. swara mbrêngêngêng.

ngêngahi: I kn. ak. wêgah marang; kc. ngah, êngah. II êngg: mènèhi.

ngêngani: pc. mêngani lawang; ngêngakake: mbukak lawang lsp; kc. wênga.

ngêngèhi: kn. 1 êngg. mènèhi; 2 ak. ngèngèhi.

ngêngèki: êngg. 1 mènèhi; 2 ndokoki.

ngêngèl-êngèl: kn. njalari angèl, agawe rêkasa; kc. angèl.

ngêngèn: k. ngêngon; kc. ngon.

ngêngêt: kn. nggodhog lsp. supaya angêt; kc. êngêt.

ngênggak-ênggak: kn. ak. tansah nggondhèli; kc. ênggak.

ngêngge: k. pc. ngênggo.

ngênggèn: k. ngênggon; [x]-i k: ngênggoni; kc. ênggon.

ngênggêng: kn. ngênêngake bae nganti suwe; kc. ênggêng.

ngênggêti: kn. 1 nyinggêt; 2 ndokoki ênggêt-ênggêt; kc. ênggêt.

ngênggihi: k. pc. ngiyani; kc. iya.

ngênggik-ênggik: pc. kuru bangêt; kc. ênggik, mênggik.

ngêngguh, ngênggoh: pc. nyêngguh, nganggêp; kc. êngguh.

ngênggo: n. ngêngge k. pc. nganggo; kc. anggo.

ngênggon: I n. ngênggèn k. ana ing ênggon (papan kono); [x]-i n. ngênggèni k: ndunungi, manggon ing; kc. ênggon. II [x]-ênggoni n. ngênggèn-ênggèni k. pc: nyandhangi; kc. anggo.

ngênggrêg-ênggrêgi: pc. njalari (marakake) mandhêg; kc. ênggrêg.

ngênggrik-ênggrik: pc. kuru bangêt.

ngêngik: kn. ak. nêrak; kc. êngik.

ngêngis-êngis: kn. nyênyênggring nyêrik-nyêrikake; kc. êngis.

ngêngkab: kn. mbukak, ngungkabi; kc. êngkab, mêngkab.

ngêngkêngi: pc. 1 nggujêngi; 2 ngukuhi, ngugêmi; kc. kêngkêng.

ngêngkir: (-i) êngg. kn. ngêntas (memean lsp); kc. êngkir.

ngêngklèk-êngklèk: kn. mbopong lsp. digawa mrana-mrana; kc. ngèngklèk-èngklèk.

ngêngkuk-êngkuk: kn. 1 nêkak-nêkuk gulu (gêgêr lsp. nalikane ndadah bayi); 2 pc. akon tumandang lsp. tanpa lèrèn, ngingêl-ingêl; kc. êngkuk.

ngêngkoh: êngg. kn. umuk, angkuh.

ngêngkoki: kn. 1 ak. ndhaku, ngaku; 2 ngakoni, ngugêmi; kc. êngkok.

ngêngkos: kn. ak. nggêrtak.

ngêngkrêng: pc. linggih mênêng bae; [x]-ake: numpangake cèrèt lsp. ing anglo (kêrên); kc. êngkrêng.

ngênglêng: kn. owah pikirane (gêndhêng) dening kedanan (kabotan ngèlmu); kc. lênglêng.

ngêngum: êngg. kn. ngêkum.

ngêngon: n. ngêngèn k. 1 angon (rajakaya lsp); 2 ent. ngulat-ulatake; kc. ngon, angon.

ngêngrêmi: kn. ndhêkêmi êndhog supaya nêtês; kc. angrêm.

ngêngrêng: kn. katon bêcik (nyênêngake).

ngêngsu: êngg. pc. ngangsu; kc. angsu.

ngêpah: kn. mamah disêsêp banyune; kêpah.

ngêpak: I pc. 1 ngêgak; 2 ngrèmèhake, nyêpèlèkake; kc. êpak, pak. II kn: mbuntêli; kc. pak. III kn. ak: 1 majêgi (candu); 2 nêbas. mborong kabèh; kc. pak, êpak.

ngêpal: I kn. 1 mêthèk bêgja cilakane (sarana kartu lsp); 2 pc. mêsthèkake yèn ora bisa, ngina, ngilani; kc. pal, êpal. II êngg. kn. nglakokake prau (layar) nungsung angin ngèncèng-èncèng.

ngêpalani: êngg. pc. nglurahi, manggêdhèni; kc. kêpala.

ngêpan: kn. manggang roti, lsp. ing pan; kc. pan.

ngêpang: I kn. cêcawangan, mêtu (ana) pange; kc. pang. II k: ngêpung; kc. kêpang, kêpung.

ngêpas: pc. trêp (têkane lsp); [x]-ake pc: notohake kabèh, ngêtrêpake; kc. pas.

ngêpat: n. nyêkawan k. sabên (siji-sijine) papat.

ngêpe: kn. mepe ing panasan; kc. êpe.

ngêpèh: êngg. kn. ngêpah; kc. kêpèh.

ngêpèk: I n. mêndhêt k. mundhut ki. 1 ndarbèni; 2 ndadèkake (anak, bojo lsp); kc. pèk, êpèk, apèk. II [x]-i pc: nyathêti; kc. kêpèk.

ngêpèl: kn. ngrêsiki nganggo gombal lap têlês; kc. êpèl.

--- 395 ---

ngêpèn ~ ngêrêm.

ngêpèn: kn. nulis nganggo pèn.

ngêpenakake: n. nyêkecakakên k. agawe kêpenak.

ngêpèncutake: kn. ak. nênarik ati; kc. kêpencut.

ngêpès: I kn. matêngake sarana dibuntêl ing godhong banjur dipanggang; kc. pès. II êngg. kn: ngrèmèhake, nyêpèlèkake, ngina.

ngêpêl: kn. nggêgêm (tangan), nyêkêl sêga lsp. digêgêm; kc. kêpêl.

ngêpêng: kn. nyrêmpêng, kalawan mêmpêng; kc. pêng, êpêng.

ngêpêp: kn. nutup rapêt (supaya ora kanginan); kc. pêp.

ngêpêti: kn. nepasi nganggo kêpêt.

ngêpik-êpik: pc. ngowah-owah (nganggo lsp); kc. êpik.

ngêpil: pc. kaya pil (kênini).

ngêpinjal: kn. mêncolot (kaya kêpinjal).

ngêpingake: I kn. nangkarake, ngambalake; kc. ping. II ut. ngêpingna êngg: ngêmungake.

ngêpiping: kn. ak. njêpiping (tmr. kuping).

ngêpipir: pc. gêtêr, nggêbibir.

ngêpir: pc. mêntul-mêntul (kaya pir).

ngêpisake: pc. ngrèmèhake (pitutur lsp); kc. pis.

ngêpithing: pc. njapit, mithing; kc. kêpithing.

ngêpyakake: I êngg. nggêbyag-nggêbyag (gêdhèg lsp); kc. kêpyak. II kn: 1 pc. ngumumake ing akèh; 2 nêtêpake kanthi sêmuwa; kc. kêpyak.

ngêpyuri: kn. 1 nyirami saka sathithik; 2 mènèhi pangan marang pitik lsp; 3 pc. ngingoni, nulungi pangan; kc. kêpyur.

ngêpyok: kn. ak. nggêpyok, nyampyuk; kc. kêpyok.

ngêplak: (i) pc. nabok(i); kc. kêplak.

ngêplang: I pc. nggantung (nyanthèlake) sandhangan ing; kc. plang. II êngg. kn: ngêblakake (lawang lsp); kc. plang, plong.

ngêplas: pc. lunga blas; kc. kêplas.

ngêplèk-êplèk: kn. mbanting (nyabêtake) ing lêmah; kc. kêplèk.

ngêplêki: (ngêplêngi, ngêplêsi pc) kn. madhani trêp; kc. plêk.

ngêpluk: I pc. nglêmbutake prongkalan lêmah; kc. kêpluk. II (ut. ngêplup) kn: gawe lêgokan ing blabak; kc. êpluk. III êngg. pc: kêsèd, ora idhêp isin.

ngêplok: I kn. manting wasuhan; [x]-i: mantêpake lsp. sarana kêplok. II êngg. pc: ngêmplok.

ngêplong: (-i) êngg. pc. mbolongi; kc. plong.

ngêpuh: I kn. 1 mêrês supaya apuh; 2 êngg. pc. mêrês puhan; kc. puh, apuh. II kn: nggathukake bata lsp; kc. êpuh.

ngêpuk: I kn. ak. mrèjèngi kayu; kc. puk. II êngg. kn: 1 (ut. [x]-êpuk) nêpak-nêpak lirih; 2 ngêpak, ngrèmèhake; kc. êpuk, puk.

ngêpuli: pc. ngumpuli; kc. pul.

ngêpun: êngg. kn. ngumpul.

ngêpung: n. ngêpang k. 1 linggih lsp. ngubêngi (ambêngan lsp); ([x] wakul) ngupêngi (bètèng, nêgara lsp); kc. kêpung.

ngêpurake: kn. 1 nganggêp (agawe) pur; 2 êngg. ngêsahi (utang); kc. pur.

ngêpus: pc. ngêmpus.

ngêpoh: êngg. kn. ngêpuh.

ngêpok: kn. 1 nêgor ing pok (tmr. wit); 2 ngantêm lsp. ing pok kuping; 3 pc. ngêntèkake babar pisan; kc. kêpok, êpok.

ngêpolake: êngg. pc. ngêntèkake lsp. nganti pol.

ngêporake: êngg. pc. nutugake, ngatogake nganti por; kc. por.

ngêpos: I êngg. kn. ngêmpus. II kn: lèrèn (ing pos); [x]-ake: ngirimake (nglêbokake layang) ing pos (kantor pos); kc. pos.

ngêpoti: kn. ak. nglowongi (pagawean lsp); kc. pot.

ngêprahake: kn. ngirimake barang ing sêpur; kc. prah.

ngêprak: kn. nabuh kêprak.

ngêpras: kn. 1 ak. mapras, mancas; 2 pc. nacad tindaking liyan kanthi têmbung kang pêdhês; kc. kêpras.

ngêprèk: pc. êntèk kakuwatane; kc. kêprèk.

ngêprès: kn. ngênêtake nganggo barang antêb; kc. près.

ngêprèt: (i), ngêprêt(-i) kn. 1 nywara prêt-prêt, ngêmprèt.

ngêpruk: kn. mêcah ut. nuthukake nganti sumyur; kc. kêpruk.

ngêprok: êngg. kn. ndadèkake siji, ngrangkêp; kc. kêprok.

ngêprot: pc. nyopot (mbukak) tutup gêndul lsp; kc. prot.

ngêrab: kw. kumêrab akèh bangêt.

ngêrad: kn. ngrêmbug ing rad; kc. rad, êrad.

ngêrah: I êngg. pc. ngarah; kc. arah. II kn: nyokot (tmr. kewan); kc. kêrah.

ngêrak: kn. garing bangêt (tmr. mangsa kêtiga); kc. êrak, kêrak.

ngêrap: kn. mlayu bantêr; [x]-ake: mlayokake bantêr; kc. kêrap.

ngêras: (-i) kn. ngêncêngi: kc. kêras.

ngêrbêkake: pc. nyilêmake (mblêbêkake) ing banyu; kc. kêrbêk.

ngêrbili: kn. masangi kêrbil.

ngêrjakake: kn. ak. akon nyambut gawe (minangka paukuman); kc. kêrja.

ngêre: kn. gawe kêre.

ngêrèb: kn. ak. ngêrab.

ngêrèh: kn. 1 mrentah, mbawahake; akon nindakake; kc. rèh, êrèh.

ngêrèkake: kn. nggosokake dimik ing rèk; kc. rèk.

ngêrèm: kn. ngêndhêgake sarana rèm.

ngêrèngi: kn. ngêtrapi rèng; kc. rèng.

ngêrès: I kn. ngiris, nêtaki; kc. rès, êrès. II kn: ngukum; kc. rès.

ngêrèt: kn. 1 mutêr ndudut; 2 ngoncèki klika lsp; kc. kêrèt.

ngêrêb: êngg. kn. ngiris; kc. êrêb.

ngêrêk: kn. ak. nyakot; kc. kêrêk.

ngêrêm: I êngg. kn. ngurung; kc. kêrêm. II êngg. kn: angrêm, ngêngrêmi; kc. kêrêm.

--- 396 ---

III [x]-ake kn. ak: ngèrêmake; kc. kèrêm. IV [x]-ake kn: nutup mata; kc. êrêm, mêrêm.

ngêrêng-êrêng ~ ngêspur.

ngêrêng-êrêng: êngg. kn. gêrêng-gêrêng, nggêrêng.

ngêrêngi: kn. ngêrasi, ngêncêngi; kc. kêrêng.

ngêrêpi, ngêrêpake: kn. 1 nata lsp. kêrêp (ora arang); 2 nindakake lsp. kêrêp; kc. kêrêp.

ngêrês: kn. 1 (yèn digrayang) krasa kaya ana wêdhine; 2 ([x] atine wêdi sarta sêdhih; kc. êrês, rês.

ngêrêti: kn. ngiris mubêng; kc. kêrêt.

ngêri: kn. 1 ana êrine; 2 awangun lancip-lancip kaya êri.

ngêrig: (ake) kn. akon tumandang ing gawe bêbarêngan; kc. kêrig.

ngêrik: I kn. 1 nyukur sathithik (tmr. alis); 2 ngêrok sathithik lading; kc. kêrik. II kn: nywara sêru (jangkrik lsp).

ngêris: i n. nduwung k. ak. nyuduk nganggo kêris; [x]-i: mènèhi (ndokoki) kêris; kc. kêris. II [x]-i êngg. kn: ndokoki watês; kc. ris, aris.

ngêrit:(-i) kn. mancas(-i) lsp. nganggo arit; kc. arit, êrit.

ngêrkatake: kn. mêmpêngake; kc. kêrkat.

ngêrug: I kw: ngrubuhake; kc. rug. II êngg. kn: ngadhuk lêmah; kc. rug, arug.

ngêruk: (-i) kn. nyidhuk (ngurêki) nganggo kêruk; kc. kêruk.

ngêrul: êngg. kn. ngêrol (ngundangi jênêngi wong-wong nyambut gawe).

ngêrut: kn. nalèni kêncêng; kc. êrut.

ngêrobi: kn. nglubèri, ngêlêbi; kc. rob.

ngêrod: (-i) êngg. kn. ngêsud (ngilangi) rêrêgêd; kc. kêrod.

ngêrog: kn. 1 oyag, ndhrodhog (marga lara kadhêmên lsp); 2 ngoyag-oyag wit lsp; kc. rog, êrog.

ngêrok: I (ut. [x]-i kn. 1 ngêrik (ngêruki) sêru; 2 ngrêsiki kulit jaran (nganggo kêrok); 3 nggosok nganggo dhuwit lsp. (wong kang mangsuk angin); 4 nisriki malame (tmr. bathikan); kêrok. II kw: nêmpuh ngrukêt; kc. rok.

ngêrol: kn. 1 ak. ngalurake (ngadili) ing pangadilan rol; 2 êngg. ngêrul, ngundangi jênênging wong-wong kang nyambut gawe; kc. rol.

ngêrong: kn. mlêbu ing rong.

ngêros: kn. têkan ing ros; kc. ros.

ngêrotake: (-untu) kn. nggathukake untu nganti nywara; kc. kêrot.

ngêrpus: kn. ngukum kêrpus; kc. kêrpus.

ngêrsa: ki. pc. ngarêp; ngêrsani ki: ngarêpi; ngêrsakake ki: ngarêpake; kc. arêp, kêrsa, ngarsa.

ngêrta-aji: kn. ak. nêpsir, ngira-ira; kc. kêrta-aji.

ngêrtakake: êngg. kn. martakake, ngabarake.

ngêrti: n. ngêrtos k. 1 pc. têgês, maksud; 2 nyakup (nyumurupi) surasane; di-[x], dingêrtèni: diwêruhi (disumurupi) kang dadi surasane; dingêrtèkake: ditêrangake, dituturi; kc. êrti, mangêrti.

ngês: kn. ngrêsêpake (nênarik, nrênyuhake) ati.

ngêsab: êngg. kn. ngêngêt (digodhog manèh).

ngêsah: I kn. ngrêsula, sêsambat. II pc: ngasah; kc. asah. III [x]-ake kn: 1 ngabsahake; 2 (ut. ngêsahi) nyaur utang nganti sah; 3 ak. nganggêp bênêr (tmr. piwulang lsp); 4 ak. nyêmantakake; kc. sah, êsah.

ngêsak: I êngg. pc. nglêbokake ing sak (kanthongan); kc. sak. II [x]-ake ak: nyêrikake; kc. sak-sêrik.

ngêsapi: kn. ak. ndokoki sap-sapan; kc. sap.

ngêsar-sari: kn. njalari sar-saran atine.

ngêsat: kn. nawu nganti asat; kc. asat, sat.

ngêsèd: kn. ora gêlêm tumandang; kc. kêsèd.

ngêsèng: (-i) êngg. kn. ngajak; kc. sèng.

ngêsêk-êsêki: êngg. pc. njalari sêsak.

ngêsêlake: kn. njalari (agawe) kêsêl.

ngêsêl-êsêl: pc. ngungsêl-ungsêl.

ngêsês: I kn. nywara sês-sês. II k: 1 ngudud; 2 nyêrèt; kc. sês, esês.

ngêsihi: kn. asih marang, nrêsnani; kc. sih, asih.

ngêsik: kn. nggosok untu; kc. kêsik.

ngêsiri: kn. ngêdhèp melik ndarbèni kc. sir.

ngêsitake: kn. njalari kêsit.

ngêslupi: pc. nglêboni bolongan lsp; kc. slup, angslup.

ngêsud: I kn. ngilangi rêrêgêd lsp, nganggo gombal lsp; kc. kêsud. II êngg. kn: 1 nggosok (ngasah); 2 nyuda sathithik; kc. kêsud.

ngêsuhi: kn. ndokoki (ngêtrapi) suh; kc. suh, êsuh.

ngêsuk: kn. ndhêsuk, ngêsur ênggone; kc. êsuk, suk.

ngêsum: kn. mlipid; kc. sum.

ngêsungake: kw. mènèhake; kc. sung, asung.

ngêsur: I kn. 1 êngg. nggêdhèkake urube (tmr. diyan lsp); 2 ndhêsêk gênti ngênggoni (ngrêbut pangkat lsp); [x] tanah: nylamêti wong kang mêntas mati; kc. sur, surtanah. II [x]-i, [x]-ake ak: ngêcuri, ngêcurake; kc. sur.

ngêsutake: kn. nggêgasah asu (nyandêrake); kc. sut, êsut.

ngêsog: I (ut. [x]-ake) êngg. kn. nyèlèhake; kc. sog, êsog. II [x]-êsog kn: nggraut-nggraut rambut (sêmu disêndhal-sêndhal supaya mari ngêlu); kc. êsog.

ngêsok: (ake) kn. 1 ngiling diwutahake; 2 mbayar (pajêg lsp); kc. asok, êsok, sok.

ngêsol: êngg. kn. ngêsur, ngêsuk; [x]-ake; ngrubuhake wit; kc. sol, êsol.

ngêsong: kn. dadi (awangun) song.

ngêsop: kn. olah sop.

ngêsorake: kw. 1 ngasorake; 2 ngalahake; kc. sor, asor.

ngêsori, ngêsorake: êngg. kn. ngêcuri, ngêcurake; kc. sor.

ngêsotake: I êngg. kn. nguculake; kc. sot. II kw: nyupatani; kc. sot, êsot.

ngêspur: kn. nggêbrag jaran nganggo kêspur.

--- 397 ---

ngêsrahi ~ ngêcègake.

ngêsrahi, ngêsrahake: kn. ak. masrahi, masrahake; kc. srah.

ngêsrèk, ngêsrik: pc. ngêrik (nusuk) sathithik; kc. kêsrèk.

ngêsrêpi: k. ngêdhêmi; kc. adhêm.

ngêsruk: êngg. kn. ngêsuk, nlusup ing.

ngêsrogake: pc. nyèlèhake; kc. srog.

ngêstalake: kn. nglêbokake ing kandhang; kc. kêstal.

(ngêt): I di-[x]-i êngg. di-[x]-ake kn. ditonton, didêlêng. II di-[x] pc: dipanasi, digodhog manèh; kc. angêt.

ngêtab: kn. nggêbrag jaran (nganggo tungkak); kc. tab.

ngêtag: pc. ngatag; kc. tag, atag.

ngêtahakên: k. ngutuhake; kc. wutuh.

ngêtang: kn. mutêr nganggo tang.

ngêtap: (ake) kn. ak. nata rantap; kc. tap.

ngêtarani: n. ngêtawisi k. 1 njalari katon têrang (cêtha); 2 (ut. ngêtarakake) ngatonake (mratandhani) yèn; kc. kêtara.

ngêtèg: I (ut. [x]-ake) kn. ak. ngêtogake. II êngg. ak: ngatag.

ngêtege, ngêtègèr, ngêtêgêr: pc. mênêng bae (ora prêduli apa-apa).

ngêtègès: pc. bisa tahan.

ngêtèhake: pc. 1 nêrangake; 2 mitêrang; kc. tèh.

ngêtèki: kn. ngetung; kc. tèk.

ngêtèl: kn. saèm. nyirig (lakuning jaran).

ngêtela: kn. nanduri kêtela.

ngêtèng: (-i) kn. nyilihake lêngênan klambi lsp. sarana didondomi; kc. tèng.

ngêtepang: kn. ak. nyirig-nyirig.

ngêtèprès: kn. omong ora lèrèn-lèrèn.

ngêtêgi: êngg. pc. nêtêgi; kc. têg, têtêg.

ngêtêkake: pc. nguja, ngênêngake bae; kc. têk.

ngêtêm: kn. ak. mèlu nyrêmpêng.

ngêtêngi: I pc. ngratêngi, matêngake; kc. êtêng, matêng. II kn: 1 ks. njalari mêtêng; 2 ngisèni patrum ing bêdhil; kc. wêtêng, mêtêng.

ngêtêp: (-i) kn. minggiri; kc. kêtêp.

ngêtêpês: pc. linggih (sila) mlipis.

ngêtêpus: pc. omong tanpa têgês.

ngêtêr: (ake) kn. nggawa mara marang, ngirid mênyang ing; kc. têr, êtêr.

ngêtig: kn. nulis nganggo mêsin tulis.

ngêtiging: êngg. kn. mlaku (mlayu) bantêr.

ngêtim: kn. nggodhog ing wadhah kang disumpêt; kc. tim.

ngêtingal: k. ngaton; kc. katon.

ngêtipake: pc. nitipake; kc. tip, titip.

ngêtipêl: kn. ak. mlaku sajak rêkasa (marga kêlêmon lsp).

ngêtir: kn. ngirêng lsp. nganggo tir.

ngêtlopi: kn. nyauri utang sarana barang; kc. tlop.

ngêtngêtan: I pc. rada angêt, apa-apa kang dingêt. II pc: padha dene ngingêtake; kc. ngêt.

ngêtugake: pc. nêkakake ing, ngêtêrake; kc. tug, kêtug.

ngêtugur: êngg. kn. tansah mênêng bae (têturon lsp).

ngêtuk: kn. mêtu banyune; kc. tuk.

ngêtulake: pc. ngatulake, ngulinakake; kc. atul.

ngêtum: (-i) êngg. kn. mungkus lan nggodhog; kc. tum.

ngêtumbar: kn. awangun bundêr-bundêr (tmr. tulisan); kc. kêtumbar.

ngêtunggèng: kn. ak. nêkuk munggah (tmr. buntut); kc. kêtunggèng.

ngêtup: I pc. ngêntup; kc. êntup. II [x]-ake pc: nutupake ing; kc. tup, tutup.

ngêtus: (ake) kn. nuntasake supaya atus; kc. tus, atus.

ngêtut: kn. ak. ngênut, tutburi: [x]-ake [ndhèrèk(ake) ki]: tutburi; kc. tut.

ngêtut-buri: n. ngêtut-wingking k. ([x]-wuntat, [x]-wuri kw): mèlu mlaku ing buri; kc. tutburi.

ngêtog: kn. 1 ak. ngêtabake tenggok lsp; 2 nyrêmpêng bangêt (nganti katog kakuwatane); 3 nanting têmênan (gêlêm utawa ora); [x]-i êngg: mborong kabèh; [x]-ake: 1 nyrêmpêng nganti katog; 2 ngênêngake bae, nguja; kc. tog, kêtog, katog.

ngêtohi: kn. notohi, mbotohi; kc. toh.

ngêtokake: n. ngêdalakên k. nggawa mêtu, nglairake; kc. wêtu.

ngêtol: pc. notol bangêt.

ngêtom: kn. nanduri tom.

ngêtomahake: kn. ak. manuhake, ngulinakake; kc. kêtomah.

ngêtoni: n. ngêdali k. mêtu mêthukake lsp; kc. wêtu.

ngêtonggèng: kn. ak. ngêtunggèng; kc. kêtonggèng.

ngêtongi: kn. madhahi ing tong.

ngêtoprès: êngg. kn. tansah omong.

ngêtor: I êngg. kn. nêgor wit; kc. tor, êtor. II [x]-ake pc. ak: nguja; kc. tor, êtor.

ngêtrap: (ake) kn. masang ing; [x]-i ak: mènèhi paukuman marang; kc. trap.

ngêtrès: I (ut. [x]-i) pc. nggêrêti (nggêthaki) wit. II [x]-ake kn. ak: nyulihake marang.

ngêtrêpi: kn. 1 ngêdêgi omah lsp; 2 trêp karo, madhani; kc. trêp.

ngêtriwalake: kn. ak. ngilangake; kc. kêtriwal.

ngêtrog-trog: pc. ngêntrog-êntrog; kc. trog.

ngêcaki: kn. miwiti nindakake (pagawean), ngalami nindakake; ngêcakake êngg. pc: 1 nindakake (pagawean lsp); 2 numrapake ing; kc. cak, êcak.

ngêcam: I êngg. ak. ngetung, metung (ngira-ira); kc. cam, êcam. II kn. ak: nyuwèrake; kc. cam, êcam.

ngêcambah: kn. gawe kêcambah; kc. kêcambah.

ngêcap: I kn. 1 ndokoki ciri cap; 2 mbathik nganggo cap; 3 ngêdrik (layang lsp); kc. cap. II [x]-i pc: mangan kalawan kêcap; kc. kêcap.

ngêcapi: êngg. kn. nabuh kêcapi.

ngêcasi: kn. 1 ak. mancêd (rêrêgan); 2 êngg. mêsthèkake, nêtêpake (yèn mêsthi bakal kêlakon); 3 êngg. kandha sanyatane; kc. cas.

ngêcèbrès: êngg. pc. gunêman tanpa têgês.

ngêcègake: I êngg. pc. 1 ngêsahi (utang); 2 nocogake panêmu lsp; kc. cèg. II kn: ndadèkake cèg; kc. cèg.

--- 398 ---

ngêcèh-êcèh ~ ngêthèthèr.

ngêcèh-êcèh: kn. mbêboros (ora ditanjakake); kc. êcèh.

ngêcèk: I kn. nglêmbutake gêmpalan lêmah (sarana diidak-idak lsp). II [x]-i kn: ngetung dhuwit pêcah dijèntrèk-jèntrèk; kc. cèk.

ngêcèngi: pc. nglangkahi; kc. cèng.

ngêcèp: êngg. pc. ngêdhèp (ndèkèki).

ngêcèprès: kn. gunêman tanpa têgês.

ngêcèr: kn. nabuh kêcèr.

ngêcès: pc. tumètès ilêre.

ngêcèt: I kn. marna nganggo cèt. II [x]-i êngg. kn: ngoncèki; kc. cèt.

ngêcêbake: I pc. nancêbake ing lêmah lsp; kc. cêb. II (ut. ngêcêb-cêbake) pc: ngisèni nganti kêbak mêncêb.

ngêcêk: kn. 1 nywara cêk-cêk (tmr. jangkrik lsp); 2 ut. [x]-i) pc. ngajan-ajani, nggêgasah; 3 (ut. [x]-i( pc. tansah ndakwa; kc. cêk, êcêk, kêcêk.

ngêcêmbang: ak. ngêcêmbong kn. tansah ana banyune (ora asat-asat).

ngêcêmil: pc. tansah mêmangan.

ngêcêmut: pc. rada ngguyu (mèsêm); kc. kêcêmut.

ngêcêng: (-candu) kn. nyuthiki candu (ing bêdudan); kc. cêng.

ngêcêpoh, ngêcêprèh, ngêcêproh: pc. têlês kêbês.

ngêcêri: kn. nètèsi nganggo jêruk lsp. kang dipèjèt; kc. kêcêr.

ngêcês: pc. nywara cês.

ngêcêcêng: kn. kaku kêncêng.

ngêcêcês: ([x] atine) pc. angluh, anglês rasaning atine.

ngêcibris: êngg. kn. ngêcipris.

ngêcing: êngg. pc. ngundurake; 2 nyêngiti bangêt; kc. cing.

ngêcipi: êngg. kn. ngicipi.

ngêciput, ngêcipir, ngêciprat, ngêciprèt: pc. lunga (mlaku) bantêr.

ngêcipris: kn. tansah omong (gunêman).

ngêcis: kn. namakake cis.

ngêcit: I kn. nusu, ngênyut; kc. kêcit. II pc: nywara cit-cit. III êngg. kn: mlayu bantêr.

ngêciwis: êngg. kn. ngêcipris.

ngêclap: pc. katon satleraman; kc. kêclap, kumêclap.

ngêclêpake: êngg. pc. nyublêsake; kc. clêp.

ngêcubung: kn. ngêndêmi nganggo kêcubung.

ngêculi: kn. 1 pc. nguculi; 2 (ut. ngêcul(ake) nguculake; kc. cul.

ngêcungi: pc. 1 ngacungi, nudingi; 2 ngagag-agagi; kc. cung, acung.

ngêcuri: kn. ngiling banyu lsp. ing; kc. cur.

ngêcusi: kn. nyiram gêni nganggo banyu; kc. cus.

ngêcut: I pc. nusu, ngêncut. II [x]-ake kn: njalari (marakake) kêcut.

ngêcucung: êngg. ak. saèm. ngêcêcêng (tmr. tangan lsp).

ngêcuwèh: pc. tansah gunêman.

ngêcuwit: pc. 1 nywara cuwit-cuwit; 2 (ut. ngêcuwis) gunêman; kc.cuwit.

ngêcogi: pc. 1 cocog karo; 2 (ut. [x]-ake) ngêsahi utang lsp; 3 (ut. [x]-ake) nocogakake,nocogake. madhakake; kc. cog.

ngêcogmol: kn. ndakwa (ngarani) ala (tanpa dipêpiringi); kc. cogmol.

ngêcohi: ki. ngidoni; kc. kêcoh, idu.

ngêcokcok: kn. ngêprokprok wasuhan.

ngêcombang, ngêcomblang: kn. ak. ngêcêmbong (ora asat-asat).

ngêcombar: pc. akèh duduhe (banyune).

ngêcomèl: pc. tansah gunêman.

ngêcong: (i) êngg kn. 1 (ut. [x]-ake) ngêsok ing, ngilingi; 2 pc. nggadhang, ngêbang, saguh mènèhi; kc. cong.

ngêcopak: pc. nywara kêcopak (ing banyu).

ngêcopi: pc. mlêbu ing (bolongan); kc. cop.

ngêcoprès: pc. tansah omong (umuk-umukan).

ngêcor: kn. 1 ngêsokake luluhan timbêl lsp. ing cithakan lsp; 2 (ut. [x]-i) êngg. pc. ngêcuri, ngêsoki, ngoncori têtanduran; 3 (ut. [x]-i) pc ngêjogi banyu (supaya suda kêrase lsp); kc. cor.

ngêcot: pc. lunga, nglungani.

ngêcocong: kn. ngêcucung.

ngêcrahake: kn. njalari (agawe) crah.

ngêcrèk: I êngg. ak. 1 nosoh (bêras); 2 (ut. ngêcrik) macul lsp. ing lêmah; kc. kêcrèk. II kn: mblênggu; kc. kêcrèk.

ngêcrèt: pc. mêtu mancrut; kc. crèt.

ngêcrêti: kn. ak. nyiprati; kc. crêt.

ngêcriwis: êngg. kn. tansah gunêman.

ngêcruk, ngêcrok: kn. macul ing lêmah; kc. kêcruk.

ngêcruti: kn. nyiprati nganggo lênga wangi lsp; kc. crut.

ngêcrokcrok: pc. ngêprokprok wasuhan.

ngêcrop: kn. nosrop, mangan disêrot (disruput); kc. crop.

ngêcroti: kn. saèm. ngêcruti; kc. crot.

ngêthahani: kn. ak. kêthaha marang; kc. kêthaha.

ngêthak: êngg. pc. nêtêpake; kc. kêthak.

ngêthakrah: pc. akèh sarta rowa.

ngêthapêl: kn. ngamplok sikile mêthakol; kc. kêthapêl.

ngêthathar: kn. ak. sumèlèh ora tata; kc. kêthathar.

ngêthathêl: pc. sêmu kadung (ênggone nguncalake); kc. kêthathêl.

ngêthawe: pc. kumlawe (tangane).

ngêthawêng: kn. katon mlêngkung bêcik.

ngêthawit: kn. ak. ngrawit, cilik alus.

ngêthèk: kn. kaya kêthèk.

ngêthèkèr: kn. munggah kanthi rêkasa; kc. kêthèkèr.

ngêthekor: pc. linggih nungkuli pangane.

ngêthekrak: pc. linggih ora tata.

ngêthèl: kn. 1 mutih lawon nganggo kêthèl; 2 pc. rêgêd bangêt; kc. kêthèl.

ngêthèngkrang, ngêthèngkrong: pc. linggih mêthèngkrèng.

ngêthèpèl: êngg. kn. ngêthapêl; kc. kêthèpèl.

ngêtheprak: pc. mêthuthuk akèh (tmr. sêsukêr).

ngêthèr: I pc. nyabêtake pêcut lsp. nganti nywara thèr. II pc: mêlar, mêthèr.

ngêthèthèr: kn. 1 pating slêmbrèh (tmr. sandhangan); 2 ak. bosah-basih.

--- 399 ---

ngêthêk(-i) ~ ngijo gawe.

ngêthêk: (-i) kn. nywara thêk-thêk (sarana obahing ilat).

ngêthêkêr: kn. ora mingsêd-mingsêd (tumandang ing gawe lsp).

ngêthêkul: pc. tumungkul (tumandang ing gawe).

ngêthêkur: pc. linggih ora obah-obah.

ngêthêkrêk: kn. sêsirigan.

ngêthêkrus: pc. ngêthêkur.

ngêthêm: êngg. kn. nggêtêm; kc. kêthêm.

ngêthêmêk-ngêthêmêk: kn. mlaku alon-alon.

ngêthêmil: kn. mêmangan saka sathithik.

ngêthêngkrêng: kn. linggih ora obah-obah.

ngêthêngkruk, ngêthêngkrus: pc. mêthêngkrus (linggih ora obah-obah).

ngêthêpêl: êngg. kn. ngêthapêl.

ngêthêprèk, ngêthêprêk: kn. sêsirigan (nywara kêthêprêk-kêthêprêk)..

ngêthêr: I kn. ora rêsikan; kc. kêthêr. II kn: nywara thêr-thêr.

ngêthêthêr: kn. ndhrêdhêg marga kadhêmên (kodanan lsp).

ngêthiyu: kn. nyrêmpêng ênggone tumandang.

ngêthik: kn. ngandhani (mêling) dhêdhêmitan; kc. kêthik.

ngêthikar: kn. ak. kêthèkèlan.

ngêthikrak: pc. nglumpruk, ora tata.

ngêthil: êngg. kn. njupuk; kc. thil.

ngêthimik-ngêthimik: kn. mlaku rindhik; kc. kêthimik.

ngêthing-êthing: pc. ndêdama, nglêlithing; kc. thing, êthing.

ngêthingi: êngg. kn. mbancaki (bocah cilik); kc. kêthing.

ngêthingkrang: pc. umuk, pambêkan.

ngêthingkrik, ngêthingkring: pc. 1 linggih ing papan kang dhuwur; 2 umuk, dhiri.

ngêthipil: ak. ngêthiplik kn. mlaku iplik.

ngêthiplêng: pc. mlayu bantêr.

ngêthiprèt: pc. mlayu bantêr.

ngêthithir: pc. ndhrêdhêg kadhêmên (kodanan).

ngêthiwul: pc. tanpa wigah-wigih (ênggone mangan).

ngêthuh: I pc. rêgêd; kc. kêthuh. II pc: ngadhuh.

ngêthuyuk: pc. wungkuk sarta rêkasa (tuwa bangêt lsp).

ngêthuk: I kn. nabuh kêthuk. II [x] (-êthuk)ake kn: nggathuk(-gathuk)-ake; kc. thuk.

ngêthulake: kn. njalari (agawe) kêthul.

ngêthumuk-ngêthumuk: kn. mlaku alon-alonan.

ngêthungake: pc. ngathungake; kc. athung, êthung.

ngêthungkruk, ngêthungkrung: pc: linggilinggih. sêmu wungkuk (ndhungkluk).

ngêthupruk: pc. tansah omong (gunêman).

ngêthuri, ngêthurake: kn. ngêcuri, ngêcurake; kc. thur.

ngêthut: I kn. ak. nggêgêt. II êngg. kn: wulêd, mêmpêng ora lèrèn-lèrèn; kc. kêthot.

ngêthuthur: êngg. ak. njêbèbèhake suwiwi.

ngêthuwêl: kn. ngukêl tangan.

ngêthuwêng: pc. menggok mubêng; kc. ngêdhuwêng.

ngêthuwêt: pc. ngêdhuwêt.

ngêthuwik: pc. tansah uwak-uwik.

ngêthog, ngêthok: kn. nothok meja lsp; kc. thok.

ngêthok: kn. 1 nugêl; 2 mancêd (rêrêgan); 3 krasa kêsêl (sikil lsp); kc. kêthok.

ngêthok-lèh: pc. mongorake, ndakwa ing sapangarêpan uga; kc. thok-lèh.

ngêthongkrong: pc. saèm. mongkrong, mêthongkrong.

ngêthoprak: kn. 1 nywara kêthoprak-kêthoprak; 2 mbarang (dadi) kêthoprak.

ngêthopro, ngêthoproh: pc. nglèmbrèh ora tata (panganggo).

ngêthothor: kn. njêbèbèh nglèmbrèh (tmr. suwiwi).

ngêwèhi: êngg. pc. mènèhi.

ngêwohi: kn. ak. awoh; kc. woh.

ngêwrat: k. ngêmot; kc. wrat.

(ngi): di-[x] kn. ak. diadhêmake (sarana ditepasi, tmr. sêga); kc. angi.

ngibadah, ngibadat: (A) kn. nglakoni agama; kc. ibadah.

ngibarat: (A) kn. (surasaning) pêpindhan; kc. ibarat.

ngibêki: kw. ngêbaki; kc. ibêk.

ngibêri: kn. mibêr ing; kc. ibêr, mibêr.

ngibing: êngg. kn. njogèdi tlèdhèk; kc. ibing.

ngibu: kn. nyêbut (kaprênah) ibu.

ngidah: (A) kn. ak. idah.

ngidak: kn. napakake (ngênakake) sikil ing; kc. idak.

ngidang: kn. kaya kidang (tapa lsp).

ngidèni: kn. nglilani; kc. idi.

ngidêk: êngg. ak. ngidak.

ngidêri: kn. ngubêngi, mlaku ngubêngi; kc. idêr.

ngidid: kn. midid (tmr. angin).

ngidin: êngg. kn. lah rak têmênan.

ngidini: kn. ngidèni; kc. idi, idin.

ngidu: kn. ak. kêcoh ki: ngêtokake idu; kc. idu.

ngidul: kn. mênyang ing kidul.

ngidulfitri: (-pitri, -pitir) (A) kn. pungkasaning pasa (lêbaran).

ngidulkorban: (A) kn. riyaya munggah kaji (Bêsar).

ngidung: êngg. ak. 1 nêmbang; 2 ngarang têmbang; kc. kidung.

ngidoh: êngg. kn. ngidu; kc. idu.

ngidoni: kn. ngêcohi ki. idu ing (ditamakake ing); kc. idu.

ngijabahi: kn. ak. ngidèni, nglilani.

ngijabahake: kn. ningkahake; kc. ijab.

ngijab-ijabi: kn. ak. ngedab-edabi, nggumunake; kc. ijab.

ngijati: kn. ak. nyelaki; kc. kijat.

ngijèhake, ngijihake: pc. n. ngisihake; kc. isih.

ngijèni: kn. (miyambaki k. ak): nandangi lsp. ijèn; kc. ijèn.

ngijêm: k. ngijo; kc. ijo, ijêm.

ngijing: kn. nyêkar ki: ngêtrap kijing ing kuburan; kc. kijing.

ngijir: (-i) êngg. pc. 1 njupuki saka sathithik; 2 metung; kc. ijir.

ngijo: n. ngijêm k. 1 marna ijo; 2 tuku pari sadurunge diênèni; kc. ijo.

ngijo gawe: êngg. kn. nindakake pakaryan desa (dadi calon kuli kêncêng).

--- 400 ---

ngijodi ~ ngilèni.

ngijodi, ngijoti: êngg. ngijoli.

ngijokake: n. ngijêmakên k. adol pari sadurunge panèn; kc. ijo.

ngijoli: n. nglintoni k. nglironi, ngganti; kc. ijol.

ngijon: kn. tuku ut. adol nganggo êmpingan; ngijoni: mènèhi êmpingan (sadurunge panèn); kc. ijo, ijon.

ngidham: kn. kumudu kêpengin mêmangan (wowohan lsp, nalikane mêtêng); kc. idham.

ngidhêp: (-i) kw. sumungkêm (ormat, bêkti) marang; [x]-ake pc: mêruhake; kc. idhêp.

ngidhunake: êngg. pc. n. ngudhunake; kc. idhun, midhun.

ngidhupi: êngg. pc. nguripi; kc. idhup.

ngidhopi: êngg. kn. ngijoli; kc. idhop.

ngigèhake, ngigihake: êngg. pc. n: ngisihake; kc. isih.

ngigêl: kn. 1 njêgrag sarta mbèbèr buntut (tmr. mêrak); 2 ngukêl tangan (tmr. njogèd).

ngigit-igit: kn. muring bangêt sarta ngincim-incim; kc. igit.

ngiglag: kn. ak. katon ngegla.

ngiglig: êngg. pc. mlaku iplik (kêpenak).

ngigling: êngg. kn. lêgèh, ora nggêgawa, nganggur.

ngiguhake: kn. awèh pratikêl, nindakake kanthi pratikêl; kc. iguh.

ngihtiyari, ngihtiyarake: pc. nggolèkake sarana; kc. ihtiyar, sêtiyar.

ngiyag-iyagake: êngg. pc. nggiri-nggiri, ngenggalake.

ngiyak-iyak: êngg. pc. nyak-nyakan (mlaku lsp) murang tata-krama.

ngiyak-ngiyuk: pc. 1 ngrayuk, ngêpèk; 2 ngracak (nyaruk) rêrêgan, olèh sakaro-karone; kc. kiyak-kiyukan, kiyuk.

ngiyam: kn. 1 ak. nyoba, njajal, ngicipi; 2 êngg. milih (lurah desa); kc. kiyam.

ngiyambaki: êngg. pc. k. ndhèwèki; kc. kiyambak, dhewe.

ngiyan: kn. ak. ngêlèr lan ngêngi sêga ing iyan; kc. iyan.

ngiyani: n. nginggihi k. mangsuli iya, nyanggêmi; kc. iya.

ngiyangake: êngg. ak. masokake (pajêg lsp) marang; kc. iyang, miyang.

ngiyas: kn. 1 nggathuk-nggathukake surasa sarana panglimbanging nalar; 2 ak. ngrèmèhake; 3 ak. madoni (nyelaki) sarana katêrangan; kc. kiyas.

ngiyasani: kn. ak. gawe apa-apa ing; kc. iyasa.

ngiyat: I kn. mbukak (kêrtu); kc. iyat. II [x]-i k: nguwati; kc. kiyat, kuwat.

ngiyèk, ngiyèh: kn. mbêngok tmr. kewan.

ngiyèn: êngg. mènèhi; kc. iyèn.

ngiyêg-iyêg: kn. ak. katon abot bangêt; kc. iyêg.

ngiyêk-iyêk: pc. 1 ngringkêl-ringkêl; 2 ngêkul (nyawiyah) bangêt.

ngiyêm: êngg. kn. nganyêpake murih ora ngrapak (têmbako lsp); kc. iyêm.

ngiyêng: kn. tansah nangis ora mênêng-mênêng; kc. iyêng, kiyêng.

ngiyêr: kn. ngêrêmake mata sathithik; kc. kiyêr.

ngiyik-iyik: êngg. pc. ngêkul, nyawiyah; kc. ngiyêk-iyêk.

ngiyip: kn. 1 mêrêm-mêrêm matane (dening kêpenak lsp); 2 pc. sênêng bangêt; kc. kriyip.

ngiyuk: pc. ngrayuk, ngêpèk; kc. kiyuk.

ngiyod:(-iyod), ngiyud(-iyud) kn. ngoyag-oyag (supaya mêntul lsp); kc. iyod, iyud.

ngiyog: kn. ngêyog; kc. iyog.

ngiyom: kn. ak. ngayom, ngaub; kc. iyom.

ngik: I mak [x] pc. pêpindhan swaraning napas sêsêg lsp. II di-[x] êngg. kn: diilês (tmr. pari); kc. angik.

ngikal: êngg. kn. ngubêd-ubêdake (bolah lsp) ing; [x] basa: ngubad-ubêdake têtêmbungan; [x] gada br: ngobat-abitake gada; kc. ikal.

ngikêt: I kw. 1 nalèni; 2 ngarang, ngrumpaka; kc. ikêt. II [x]-ikêti kn. ndhêsthari ki: ngênggoni ikêt; kc. ikêt.

ngikibi: kn. ak. nyelaki; kc. kikib.

ngikidi: êngg. ak. nggêmèni; kc. kikid.

ngikik: kn. gumuyu jêgigikan.

ngikil: kn. tansah watuk bae.

ngikir: kn. nggosok nganggo kikir.

ngikis: I kn. ak. 1 matêsi; 2 mêtu ing kikis; kc. kikis. II êngg. kn. nêmpur nganggo takêran kikis.

ngiklasake: kn. ak. nglilakake; kc. iklas, eklas.

ngiklik: êngg. kn. ngikik.

ngikut: êngg. kn. njupuk, ngêpèk; kc. ikut.

ngikrali: kn. ak. nêksèni, nêrangake; kc. ikral.

ngiktiyari, ngiktiyarake: kn. ak. ngihtiyari, ngihtiyarake; kc. iktiyar, sêtiyar.

ngiladuni: kn. ak. nindakake ngèlmu iladuni.

ngilak: I k. ngulak; kc. kilak, kulak. II [x]-ilak kn: katon jêmbar bawera; kc. ilak.

ngilani: I ki. nyapih; kc. ila, sapih. II kn: 1 ngukur nganggo kilan; 2 ([x] dhadha) pc. ngina; kc. kilan.

ngilang: I n. ngical k. ora ngaton; kc. ilang. II kn: gawe kilang (nggodhog lêgèn); kc. kilang.

ngilapati: kn. ak. mratandhani, ngalamati; kc. ilapat.

ngilapi: k. ngêmbuhi; kc. êmbuh, kilap.

ngilar: I (ut. [x]-i) êngg. kn. 1 mbabadi (bêbondhotan lsp); 2 nyirik; kc. ilar. II [x]-i êngg. kn: golèk, nggolèki; kc. ilar. III [x]-ilar êngg. ak: ngilak-ilak, gilar-gilar.

ngilat: kn. ak. gumêbyar kaya kilat; kc. kilat.

ngilèkake: I kn. agawe mili; kc. ili. II kn: ngungsèkake mênyang ing; kc. ili, ngili.

ngilèn: k. ngulon; kc. kilèn, kulon.

ngilèni: I êngg. ak. ngilèkake banyu ing; kc. ili. II kn: 1 ak. nêmpuhi; 2 tuku wowohan

--- 401 ---

lsp. ana ing pakarangan; kc. ili, ilèn-ilèn. III kn: 1 ngêrèkake lsp. nganggo kili; 2 pc. nggêgasah, ngajan-ajani; kc. kili.

ngilêb(ilêb)i ~ ngintir(-intir)ake.

ngilêb: (-ilêb)i kn. ak. ngêlêbi; kc. ilêb.

ngilêmakên: êngg. k. nurokake; kc. kilêm, turu.

ngilêpake: kn. ak. nyilêpake ing banyu; kc. ilêp.

ngilêr: kn. 1 mêtu ilêre; 2 pc. kêpengin bangêt (kumêcêr); 3 sêmu ngyiyid (tmr. sêga wayu lsp); kc. ilêr.

ngilês: (-ilês) kn. 1 ngidak-idak (wasuhan, pari lsp); 2 br. ngalahake, nyiya-nyiya; kc. ilês.

ngilêtakên: êngg. k. ngilèkake; kc. ilêt, ili.

ngili: kn. lunga ngungsi; kc. ili.

ngilik: I êngg. kn. tilik, ngungak; kc. ilik. II [x]-ilik kn. ngithik-ithik; kc. ilik. III [x]-ake êngg. ngelikake; kc. elik.

ngiling: I kn. nyuntak (ngêsokake) saka ing wadhah kang tanpa cucuk; kc. iling. II [x]-ilingi kn: ndêlêng namatake; kc. iling.

ngilir: I êngg. kn. milihi (wulèn); kc. ilir. II [x]-i kn: nepasi (ngêbuti) nganggo ilir. III [x]-ake kn: nglakokake prau milir; kc. ilir.

ngilmu: pc. ngèlmu.

ngilu: kn. 1 mêtu ilune; 2 ks. omong umuk-umukan; kc. ilu.

ngilut: kn. nyokot; kc. gilut.

ngilo: kn. 1 nonton wujude ing pangilon; 2 ak. namatake, nyawang; 3 br. ngangên-angên, nggagas (nglimbang-limbang); kc. ilo.

ngilokake: I (ut. ngiloki) êngg. ngelikake; kc. ilok. II n. numutakên k. ndhèrèkake ki. ak: 1 akon mèlu marang; 2 (ut. ngilok-ilokake) ak. nganggêp (ngarani) yèn mèlu (ngrewangi lsp) ing liyan; kc. ilu, ilon.

ngiloni: kn. mèlu ngrewangi; kc. ilon.

ngilong: pc. katon amba (tmr. mata); kc. kilong.

ngimah-imahakên: k. pc. ngomah-omahake; kc. omah.

ngimami: (ngimani) kn. mêngarêpi wong sêmbahyang (dadi imam); kc. imam.

ngiman: (ake) êngg. ak. nindakake (nuhoni) marang pituduh lsp; kc. iman.

ngimba: (-imba) êngg. ak. niru, nulad; kc. emba.

ngimbahi: êngg. k. ngumbahi; kc. kumbah.

ngimbalake: kn. nglantarake (dhawuh lsp); kc. imbal.

ngimbalakên: k. ak. ngumbalakên; kc. umbal.

ngimbangi: kw. ngira-ira, naksir; kc. imbang.

ngimbar: I êngg. k. ngumbar; kc. umbar. II kn. ak: nyumpah; kc. imbar.

ngimbir: I kn. ak. rada niru (nulad); [x]-imbir(-i) ak: 1 ngêlong-êlongi saka sathithik; 2 ngurubake saka sathithik. II [x]-imbir kn. ak: ngambah lsp. saka ing pinggir; [x]-imbiri tuwa: wis mèh tuwa.

ngimbu: kn. (ngimbêt êngg. k): nyimpên wowohan lsp. supaya matêng; kc. imbu.

ngimbuhi:. 1 kw. muwuhi, ngundhakake; 2 n. ngimbêti k. nanduki ki. mènèhi imbuh (tmr. mangan); kc. imbuh.

ngimêl: kn. mangan sajak enak bangêt.

ngiming-iming: (-i) kn. mêmengin; kc. iming.

ngimit-imit: kn. ak. ngiwit-iwit, nggêmèni; kc. imit.

ngimuk: kn. ak. ngrimuk, ngglêmbuk; kc. imuk.

ngimur: kw. nglipur, ngrêrapu; kc. imur.

ngimpês: kn. matèni; kc. impês, mimpês.

ngimpi: n. supêna k. wêruh (rumasa ngalami) lêlakon ing sajroning turu; kc. impi.

ngimplêng: kn. 1 êngg. ndingkik; 2 pc. mandêng; kc. implêng.

ngimpu: kn. 1 nglumpukake (keceran bêras lsp); 2 br. nglumpukake (kawruh); kc. impu.

ngimpun: (-i) kw. nglumpukake; kc. impun.

ngina: kn. ngrèmèhake, nyapèlèkake; kc. ina.

nginahi: kn. ak. mènèhi inah; kc. inah.

nginang: kn. (nggantèn k): mamah kinang.

ngindêl: êngg. kn. nggodhog (wedang); kc. indêl.

ngindêngake: kn. ak. nglandêngake; kc. indêng, mindêng.

nginjên: (nginjêng êngg) kn. ndêlêng saka ing bolongan lsp; kc. injên.

nginjiki: êngg. kn. têka niliki; kc. kinjik.

ngindhaki: k. ngundhaki; kc. indhak, undhak.

ngindhani: kn. nyingkiri (ngoncati); kc. indha.

ngindhêkosake: pc. mondhokake; kc. indhêkos.

ngindhêpake: êngg. kn. nginêbake (lawang); kc. indhêp.

ngindhêt: kw. nyandhêt, ngêndhêt.

ngindhik: (-indhiki) kn. marani alon-alonan arêp ndêkêp (nyêkêl); kc. indhik.

ngindhit: kn. nggawa (klênthing lsp) ing bangkekan; kc. indhit.

ngindhung: I êngg. kn. mêdhayoh, tilik sanja; kc. indhung. II kn: mondhok, nunut manggon; kc. indhung.

nginêb: (ake) êngg. ak. nutup (lawang lsp); kc. inêb.

nginêp: n. nyipêng k. nyare ki. turu ana ing omah ut. panggonan liya (ing sajroning lêlungan); kc. inêp.

nginum: êngg. kn. ngombe; kc. inum, minum.

nginte: kw. nginjên, nêlik, ndingkik; kc. inte.

ngintên: k. ngira; kc. kintên, kira.

ngintêri: kn. milah-milahake gabah karo bêras lsp. diubêng-ubêngake ing tampah (tambir); kc. intêr.

nginting-inting: êngg. kn. nantang, ngincim-incim; kc. inting.

ngintip: I kn. nginjên, ndingkik; kc. intip. II kn: mêtu intipe; kc. intip.

ngintir: (-intir)ake kn. 1 nyugoni gêni supaya mintir urube; 2 (ngintiri ak) mènèhi saka sathithik; kc. intir.

--- 402 ---

ngintir-intir ~ ngipatake.

ngintir-intir: kn. krasa ngêlih bangêt; kc. intir.

ngintun: k. ngirim; kc. kintun, kirim.

ngincak-incak, ngincêk-incêk: kn. 1 ak. ngintêri; 2 êngg. ngidak-idak (ent. ora ngajèni); kc. incak.

ngincangake alis: kw. ngobahake alis; kc. kincang.

ngincati: êngg. k. ngoncati; kc. oncat.

ngincêng: kn. 1 mandêng; 2 mandêng (namatake) ngênêr ing, nyipat; kc. incêng.

ngincêr: kn. 1 ak. mandêng marang (ent. melik bangêt marang); 2 ngêrêmake matane sasisih ing nalikane ngincêng; kc. incêr, kincêr.

ngincih: kn. kêpengin (melik) bangêt marang darbèking liyan; kc. incih.

ngincim-incim: kn. sumêdya malês (milarani lsp); kc. incim.

ngincipi: êngg. kn. ngicipi; kc. incip, icip.

ngincup: êngg. kn. nyêkêl nganggo driji panuding karo jêmpol; kc. incup.

ngincrit-incrit: kn. saka sathithik ênggone mènèhi lsp; kc. incrit.

ngintha: (intha) êngg. kn. ngentha-entha; kc. entha.

nginthar: kn. mlayu bantêr; kc. inthar.

nginthik: pc. agahan mlaku (marani).

nginthil: I kn: mlaku tutburi; kc. kinthil. II pc: mêtu inthile; kc. inthil.

nginthit-inthit: pc. ngincrit-incrit; kc. inthit.

nginyak-inyak: pc. ngidak-idak, ngicak-icak.

nginyani: kn. nusoni momongane; kc. inya.

nginyig: (nginjlig pc) kn. mlaku rikat ciyut jangkahe.

nging: pc. nanging.

ngingah: I k. ngingu; kc. ingah, ingu. II êngg. kn: manuh ora bêcik (tmr. bocah).

ngingêl-ingêl: kn. ak. nêkuk-nêkuk gulu (diungsêb-ungsêbake); kc. ingêl.

ngingêr: (ake) kn. 1 ([x] kêris) ngingsêd saka ing gêgêr mênyang ing bangkekan; 2 ngowahi ênêre (adhêpe); 3 mutêr (rêmbug lsp); kc. ingêr.

ngingêtake: (ngingêti êngg) kn. ndêlêng marang; kc. ingêt.

nginggahi: k. ngunggahi; kc. inggah, unggah.

nginggahake: êngg. kn. nyinggahake; kc. inggah.

nginggalake: êngg. kw. ngenggalake; kc. inggal.

nginggar-inggar: êngg. ak. ngenggar-enggar ati; kc. enggar.

nginggati: kn. 1 nglungani; 2 ngoncati; nginggatake: nggawa minggat; kc. inggat, minggat.

nginggêng: I êngg. kn. nginjên, ngintip; kc. inggêng. II êngg. pc: ngênggêng; kc. ênggêng.

nginggihi: k. ngiyani; kc. inggih, iya.

nginggilakên: k. ndhuwurake; kc. inggil, dhuwur.

nginggit-inggit: kn. ngigit-igit, mangkêl bangêt nêdya malês lsp; kc. inggit.

nginginake: êngg. mengingake,menginake. mèngini.

ngingingi: pc. ngênani; kc. kêna.

ngingip: (-ingip)ake kn. nyungulake pucuke sathithik; kc. ingip, mingip.

ngingisake: kw. ngatonake (untune lsp); kc. ingis, mingis.

ngingis-ingis: êngg. kn. nyênyênggring; kc. ingis.

ngingkêdi: kn. ak. nyingkiri (ora nuhoni lsp); kc. ingkêd, mingkêd.

ngingkêl-ingkêl: kn. ak. ngingêl-ingêl; kc. ingkêl.

ngingkêmi: kn. 1 nutup cangkêm; 2 ak. ngugêmi (kasaguhan); 3 ngêpèk (barang kang dititipake lsp); kc. ingkêm, mingkêm.

ngingkirake: pc. nyingkirake; kc. ingkir, singkir.

ngingkis: kn. ak. mingkis; kc. wingkis.

ngingklik-ingklik: pc. sumèlèh (nyèlèhake) ing papan kang dhuwur.

ngingkling: I êngg. kn. manggul; kc. ingkling. II [x]-ingkling êngg. kn: 1 nggawa mrana-mrana; 2 ngadon-adoni supaya pasulayan; kc. ingkling.

ngingkud: kn. 1 êngg. nyiyutake; 2 ngringkês (ênggone mbuntêl lsp); 3 ak. ngêbèki (nyandhêt); kc. ingkud.

ngingkung: I êngg. kn. nêkani ngalang (arêp mbêdhil bêburon). II kn: olah ingkung; kc. ingkung.

ngingkupake: kn. nutup ditangkêbake, kb. ngêgarake; kc. ingkup, mingkup.

ngingkusi: kn. ak. ngingkupake sathithik; kc. ingkus, mingkus.

ngingkrang: (ake) kn. ngunggahake (sikil) ing nalikane linggih.

ngingkrik-ingkrik: kn. kikrik; ngingkrik-ingkrikake: 1 ([x] rêgane) ngunggahake (nglarangake); 2 pc. ngugung; kc. ingkrik.

(nginglang): di-[x] kn. ak. dilelang.

nginglari: kn. ak. nyelaki, ora ngakoni; kc. inglar, minglar.

nginglêpake: kn. ak. nglêbokake (apa-apa kang maune mêncungul); kc. inglêp, minglêp.

nginglung: kw. ngênglêng, lilung.linglung.

ngingu: n. ngingah k. ngopèni sarta miyara (kewan lsp); kc. ingu.

nginguk: kn. ngungak; kc. inguk.

ngingus: pc. ngingêtake; kc. ingus.

ngingoni: n. ngingahi k. mènèhi pangan (marang wong kang rewang lsp); kc. ingu, ingon.

ngingsêd: (ake) kn. ngêlih (ngingsêr) sathithik; kc. ingsêd.

ngingsêk-ingsêk: pc. mingsêk-mingsêk.

ngingsêp: kn. ak. nyêrot; kc. ingsêp.

ngingsêr: (ake) kn. ngêlih ênggone; kc. ingsêr, mingsêr.

ngingslêpake: kn. nginglêpake; kc. ingslêp, mingslêp.

ngingsor: n. ak. ingisor.

ngipahi: I êngg. k. ngopahi; kc. opah. II kn: ndokoki ipah.

ngipak-ipak: kw. ngombak-ombak.

ngipasi: êngg. pc. nepasi, ngêbuti; kc. kipas.

ngipatake: kn. mbuwang sarana dibabitake; kc. kipat.

--- 403 ---

ngipat-ipati ~ ngiwa.

ngipat-ipati: kw. nyupatani, ngêsotake; kc. ipat.

ngipi: êngg. kn. ngimpi.

ngipik-ipik: êngg. kn. ngirit-irit, nggêmèni.

ngiplêng: êngg. kn. ndingkik, ngintip; kc. iplêng.

ngiplik: kn. mlaku iplik.

ngipuk: I kn. 1 êngg. ngunthuk-unthuk, ngurug; 2 ndhêdhêr ing pawinihan; kc. ipuk. II kn: ngrimuk; kc. ipuk.

ngiponi: pc. tansah nunggoni; kc. kipu.

ngira: n. ngintên k. 1 nyana, nyêngguh, ndakwa; 2 (ut. [x]-ira) nduga, nêksir; kc. kira.

ngirabake: I kn. 1 ngubêt-ubêtake (wulu lsp); 2 ak. ngipatake (nglembatake, nyelaki); kc. kirab. II kn. ak: mbudhalake (wadyabala); kc. kirab.

ngiradati: kn. ak. nyranani (ngihtiyari) murih owah saka kodrate (kaanane); kc. iradat.

ngirangi: k. ngurangi; kc. kirang, kurang.

ngiras: kn. 1 ak. nigas, nugêl; 2 nindakake (nglakoni) bêbarêngan; 3 jajan dipangan ing ênggon, mangan (ngombe) têrusan saka ing wadhahe; kc. iras.

ngiras-ngirus: pc. nindakake (nyambi) bêbarêngan.

ngirat: (-i) kn. nyêbiti pring lan disisiki; kc. irat.

ngirêng: n. nyêmêng k. marna irêng; kc. irêng.

ngiri: (-iri) kn. ak. ngatag akon tumandang; kc. iri.

ngirib: (-i) kn. ak. mirib, mèmpêr karo; kc. irib.

ngirid: kn. 1 ak. nggèrèd; 2 ngêtêrake mênyang ing (sowan panggêdhe lsp); kc. irid.

ngirih: (-i) kn. ak. ngrêsiki; 2 nyimpangake iline; 3 mêmiringi murih bêcik; kc. irih, kirih.

ngirik-iriki: pc. ndhèdhèki (ngêsiri) arêp ngêpèk lsp; kc. irik.

ngirim: n. ngintun k. 1 ngêtêrake pangan marang (wong kang lagi nyambut gawe lsp); 2 mêmêtri sarana nyajèni kêmbang ing kuburan; 3 pc. mènèhi (mbayar) anakaning gadhèn; kc. kirim.

ngiring: I (ut. [x]-ake) kn: ngêtêrake (ngêtutake) pangantèn lsp; kc. iring. II [x]-ake kn: nyèlèhake lsp. miring; kc. iring, miring.

ngiringan: (ing [x]) kn. ing sisih kiwa ut. têngên (ora methok); kc. iring.

ngiris: (-i) kn. ngêthok (natas lsp) nganggo lading; kc. iris.

ngirit: (-irit) kn. nggêmèni (wêtuning dhuwit lsp); kc. irit.

ngirup: (-i) kn. 1 êngg. ak. ngumpulake wong-wong (diajak ngraman lsp); 2 misaya iwak ing rumpon; kc. irup.

(ngis): di-[x]-[x] pc. diêngis-êngis.

ngisa: kn. waktu sêmbahyang ing wayah sore (jam 7.30).

ngisab-isabake: kn. ngisin-isini, mirangake; kc. isab.

ngisas: (-i) kn. ak. ngukum pati; kc. kisas.

ngisat: I êngg. kn. ngêsat; kc. kisat, sat. II kw: mlayu (nglungani); [x]-ake kw: ngipatake, mbuncang.

ngisbatake: kn. ak. ngupamakake ing pêpindhan; kc. isbat.

ngisèni: kn. nglêboni isi, nglêbokake ing; ngisèn-isèni ak: nggêgasah amrih pasulayan; kc. isi.

ngisêp: kn. 1 ak. nyêrot; 2 br. ngambu, ngambung; kc.isêp.

ngisi: êngg. kn. ngisèni; kc. isi.

ngisihake: n. naksihakên k. ak. nurahake; kc. isih.

ngisik-isik: kn. ngêlus-êlus; kc. isik, kisik.

ngisin-isin: kn. mêmoyoki lsp, supaya isin; ngisin-isinake: mêmirang, njalari isin; kc. isin.

ngising: n. bêbanyu k. bobotan ki: ngêtokake sêsukêr; kc. ising.

ngisis: I kn. 1 ngangin-angin supaya isis; 2 (ut. [x]-i) ngêtokake ing jaba supaya kanginan; 3 br. ngatonake (siyunge lsp); kc. isis. II kw: mlayu (marga kalah).

ngislamake: kn. 1 martobatake dadi Islam; 2 nêtakake; kc. islam.

ngisuhi: pc. misuhi; kc. isuh, wisuh.

ngisruhake: kn. agawe (njalari) kisruh.

ngistiyari, ngistiyarake: kn. nggolèkake sarana; kc. sistiyar, sêtiyar.

ngitêng: (-i) kn. mbênakake (jala, jaring lsp).

ngitêri: kn. ak. ngubêngi, ngêpung; kc. kitêr.

ngitik-itik: kn. ngopèni (nggulawênthah) wiwit cilik; kc. itik.

ngiting: êngg. kn. nginthil, tutburi.

ngitiri: kn. ak. ngirimi kitir (layang); kc. kitir.

ngitung: êngg. ak. ngetung.

ngicak-icak, ngicêk-icêk: êngg. ak. ngidak-idak, nginyak-inyak; kc. icak.

ngical: k. ngilang; kc. ical, ilang.

ngicêl: kn. ak. nggêcêl (ndadah); kc. kicêl.

ngicêr: pc. ngincêr.

ngicik: kn. gawe kicik(-an); kc. kicik.

ngicir: (-icir)-i êngg. pc. ngècèri sathithik-sathithik; kc. icir.

ngicis: êngg. kn. ngisis.

ngicuk-icuk: kn. mbêbujuk; kc. icuk.

ngiculi: êngg. pc. nguculi; kc. icul, ucul.

ngicrit-icrit: pc. ngincrit-incrit.

ngithalake: kn. ak. njalari (agawe) kithal.

ngithar: kn. ak. nginthar.

ngithi: (ng)-ithi(ng) pc. ngugung bangêt; kc. ithing.

ngithik-ithik: kn. ngêrèkake (agawe kêri); kc. ithik.

ngithing: kn. ak. njêngkêrutake tangan kaya kithing; kc. kithing.

ngithoni: kn. ribut tumandang; kc. ithu.

ngiwa: pc. 1 mênyang ing kiwa; 2 laku ora barès; kc. kiwa.

--- 404 ---

ngiwad-ngiwud ~ nglakokake.

ngiwad-ngiwud: kn. ak. nyênyêkêl sacandhak-candhake; kc. iwud.

ngiwak: kn. ak. ngewak.

ngiwas: kn. ak. ngewas.

ngiwat: kn. nggawa lunga (wong wadon); kc. iwat.

ngiwêt-iwêt: pc. nyiwêli (pupu lsp).

ngiwi-iwi: kn. ngisin-isin tuwin nyênyênggring; kc. iwi.

ngiwir-iwir: kn. njèmbrèng saka sathithik (têmbako lsp); kc. iwir.

ngiwit-iwit: kn. nggêmèni supaya awèt; kc. iwit.

ngiwud: kn. ak. nyandhak (nyêkêl) saolèhe; kc. iwud.

ngiwul-iwul: pc. ngawul-awul; kc. awul.

ngiwung: kw. ngamuk ora prêduli apa-apa.

ngyai: kn. ak. nyêbut kyai; 2 dadi kyai; kc. kyai.

ngyakinake: kn. ak. nyatakake dhewe; kc. yakin.

ngyambaki: êngg. pc. k. ndhèwèki.

ngyasakake: kn. nggawèkake; kc. yasa.

ngyatrani: k. ndhuwiti; kc. dhuwit, yatra.

ngyèyèt: pc. cilik (lêncir) kuru.

ngyêyês: pc. 1 tansah udan (krasa njêkut); 2 ora bingar atine.

ngyêktèni: kw. ngyêktosi k. nitèni; ngyêktèkake kw. ngyêktosakên k: nyatakake; kc. yêkti.

ngyiyid: pc. (kaya) ana yiyide; kc. yiyid.

ngyuyus, ngyiyis: pc. klêbus, têlês kêbês.

ngyungyuni: kw. 1 kêyungyun marang; 2 njalari kêyungyun.

ngyodyod: kn. ngiyod-iyod; kc. yod.

ngyogyog: pc. ngêyog-êyog; kc. yog.

nglabak: kn. 1 ak. jêmpalikan; 2 pc. rêkasa bangêt; kc. klabak.

nglabang: kn. nata rambut kaya ditampar; kc. klabang.

nglabètake: kn. ak. nglèbètake; kc. klabèt.

nglabêti: I kn. ak. 1 ninggali (mènèhi têtilas); 2 ninggal kabêcikan marang; kc. labêt. II k: nglabuhi; kc. labêt.

nglabuh: I kn. ak. mbuwang panganggo lsp. minangka sajèn (ing sêgara, gunung lsp); kc. labuh. II [x]-i êngg. kn: miwiti; kc. labuh. III kn. (nglabêti k): mèlu labuh (sangsara lsp) marang; kc. labuh.

nglabur: kn. mutih nganggo labur; kc. labur.

nglabrag: kn. 1 nggarap gawe kasar-kasaran; 2 êngg. pc: milara; 3 pc. ngujar-ujari, nglantak; kc. labrag.

ngladaki: kn. mêmoyoki njalari nangis (muring); kc. ladak.

ngladèni: n. ngladosi k. 1 nyawisake (ngaturake) apa-apa marang; 2 nuruti apa sing dikarêpake ing liyan; kc. ladi.

ngladuki: kn. ak. muwuhi akèh; kc. laduk, kêladuk.

ngladosi: k. ngladèni; kc. lados, ladi.

ngladrag: êngg. kn. nggluyur kaya palanyahan; kc. ladrag.

ngladrêg: êngg. pc. nggladrah.

nglajar: êngg. k. ngluku.

nglajêngakên: k. mbanjurake; kc. lajêng, laju.

nglajêngi: êngg. k. nglayoni; kc. klayu.

nglaju: I êngg. kn. nglajo. II kn. nguja; kc. laju.

nglajur: I kn. agawe (nata lsp) lêlajuran; kc. lajur. II êngg. ak: nglaju (nguja); kc. lajur.

nglajo: I kn. 1 mênyang ing panggonan (nyambut gawe) tulak; 2 êngg. sanja; kc. lajo. II êngg. ak: nglaju (nguja).

nglajokake: êngg. kw. mbanjurake; kc. laju.

ngladhèni: êngg. ngladèni.

ngladhug: ks. nyanggama; kc. ladhug.

nglagani: êngg. ak. 1 ngladèni; 2 mitulungi; kc. lagan.

nglagar: kn. 1 ngobong sukêt (alang-alang lsp) ing alas; 2 nunggang jaran tanpa lapak; kc. lagar.

nglagokake: kn. nêmbangake nganggo lagu; kc. lagu.

nglaha: I êngg. kn. dipagêri ing laha (pasangan iwak ing sêgara). II kn: lêgèh, tanpa gawan; kc. laha.

nglahan: kn. ak. nglaha, ora olèh-olèhan.

nglairake: kn. 1 mêdharake (têtêmbungan, panêmu lsp); 2 ngêtokake jabang bayi; kc. lair.

nglaya, nglêlaya: kw. lêlungan mrana-mrana; kc. laya.

nglayab: ks. lunga (dolan lsp); kc. klayab.

nglayad: (-i), nglayat(-i) kn. tilik marang wong kasusahan lsp; kc. layad.

nglayakake: kn. ak. ngêlih gêni ing layan; kc. layan.

nglayani: kn. 1 nglawan, nanduki, nimbangi; 2 nggarap (ngrêmbug) klawan têmên-têmên; kc. layan.

nglayang: I kn. 1 mabur tanpa kêbêt-kêbêt; 2 br. nglaya; kc. layang. II [x]-i n. nyêrati k. ak: ngirimi layang.

nglayari: kn. 1 lêlayaran ing; 2 êngg. mênyang ing panggonan liya arêp njêjaluk (njêjupuk); kc. layar.

nglayati: kn. nglayadi.

nglayêg: pc. tansah tumandang.

nglayub: kn. ak. katon kaya ngantuk (tmr. mata).

nglayung: kn. ak. pucêt marga sêdhih ut. lara; kc. layung.

nglayoni: kn. 1 nututi arêp mèlu; 2 nêbus gadhèn; kc. klayu, layu.

nglakah: êngg. kn. nyigar pring; kc. klakah.

nglakani: kn. ak. ora awoh ut. mung sathithik wohe (tmr. krambil).

nglakari: kn. ak. mbakali (mrèjèngi) balok lsp; kc. lakar.

nglakèni: ks. 1 ngêpèk bojo (laki); 2 nyanggama; nglakèkake ks: njodhokake (wong wadon); kc. laki.

nglakêp: kn. mangap, mênga amba.

nglakokake: n. nglampahakên k. 1 akon (agawe) supaya mlaku; 2 ngangkatake, mbudhalake, kongkonan; 3 nindakake, ngêcakake; 4 nganakake dhuwit; kc. laku.

--- 405 ---

nglakoni ~ nglantur.

nglakoni: n. nglampahi k. 1 mlaku ngambah ing; 2 nindakake (pagawean lsp); 3 nandhang (paukuman lsp); 4 ak. ngêngurangi mangan, turu lsp; kc. laku.

nglala: kn. ak. ngêla-êla; kc. êla.

nglalabi: kn. ak. nêsêli paju lsp. ing; kc. lalab.

nglalar: I kn. 1 ngosoki supaya ilanga dhangkale; 2 niti priksa; kc. klalar, lalar. II êngg. kn: mlaku-mlaku mrana-mrana.

nglalèkake: n. nyupèkakên k. ak. njarag supaya lali; kc. lali.

nglalêr: kn. ak. kaya lalêr (tansah ngolah-ngalih).

nglalêr mencok: kn. brêngos sing pucuke kiwa têngên rada kandêl ing têngah tipis.

nglali-lali: n. nyênyupe k. ak. nyênyamur supaya ora kelingan; kc. lali.

nglalisi: kw. matèni; kc. lalis.

nglalu: kn. 1 kêntèkan akal; 2 njarag mati, ngêndhat; kc. lalu.

nglamaki: kn. ak. madhani, mapaki; nglamakake ak: 1 madhakake karo; 2 ngrèmèhake; kc. lamak.

nglamar: I kn. 1 nakokake wong wadon arêp diêpèk bojo; 2 njaluk supaya diwènèhi pagawean; kc. lamar. II [x]-i kn. 1 ndokoki klamar; 2 mingit, nyidhêm wadi; kc. klamar.

nglamati: kn. ak. mratandhani; kc. lamat, ngalamat.

nglambangi: êngg. k. ngijoli; kc. lambang.

nglambari: kn. nglèmèki, ndokoki lambaran; kc. lambar.

nglambèni: n. ngrasuki k. ngênggoni klambi.

nglambung: kn. ak. nêmpuh saka ingiringan; kc. lambung.

nglamboni: I êngg. kn. nyampuri. II kn. ak: ngêtrapi klambu.

nglambrang: kn. lunga saparan-paran.

nglambrèh: kn. ak. nglèmbrèh; kc. klambrèh.

nglamèkakên: k. nglawasake; kc. lami, lawas.

nglamêdi: kn. ndilati lambe (mêntas mêmangan); kc. klamêd.

nglamisi: kn. ak. nanduki lsp. kalawan lamis; kc. lamis.

nglamlami: kn. ak. nggumunake, nêngsêmake; kc. lamlam.

nglamudi: kn. ngamudi pêlok lsp; kc. klamud.

nglamuki: kn. njalari surêm (ana lamuke); kc. lamuk, klamuk.

nglamun: I kn. ak. katon surêm. II êngg. pc: nggagas kang ora-ora.

nglamuri: kn. 1 (ut. nglamurake) nyalari ut. marakake lamur; 2 pc. nêdhêng-nêdhênge lamur (tmr. iwak loh ing wayah sore). nêdhêng-nêdhêng birahi (tmr. jêjaka); kc. lamur.

nglamus: kn. ak. 1 mangsak (wlulang); 2 ngububi; kc. lamus.

nglamong: kw. ndlêming, ngame; kc. lamong.

nglampahi: k. nglakoni; kc. lampah, laku.

nglampêt: kn. mampêt, nutup bêndungan lsp; kc. lampêt.

nglampiri: kn. ndokoki lampiran; kc. lampir.

nglampu: kn. aluwung ...; kc. lampu.

nglampus: (-i) kw. matèni; kc. lampus.

nglampra: kn. lunga saparan-paran; kc. klampra.

nglambrah: kn. ak. nglèmbrèh(ake), nglangsrah(ake); kc. klamprah.

nglanangi: kn. 1 kaya sipate wong lanang (kêndêl, gumêdhe); 2 solah tingkahe kaya wong lanang; kc. lanang.

nglandani: kn. tindak-tanduke lsp. kaya Wlanda (wong Eropah); nglandakake n. nglandèkakên k: 1 ndadèkake Wlanda; 2 nyalin ing basa Wlanda; 3 ak. nyewakake marang kabudidayan (tmr. palêmahan); kc. landa, wlanda.

nglandêng: kn. 1 ajêg ora suda-suda (tmr. urub, kukus, ganda); 2 olèh kabêgjan ajêgan, ora suda-suda kasugihane; kc. landêng.

nglandrat: kn. mriksa prakara ing pangadilan landrat; kc. landrat.

nglanja: kn. ak. lunga sanja marang tangga kang adoh; kc. lanja.

nglanjak: kn. 1 nglojok, ngluwihi wêwangên (watêse); 2 êngg. nyewa sawah ing sawatara mangsa; kc. lanjak.

nglanjari: I kn. mènèhi lanjar; kc. lanjar. II kn: ndokoki lanjaran; kc. lanjar, lanjaran.

nglanjêr: I pc. mrongkol ing lakang lsp; kc. klanjêr. II ak: nganjir.

nglanji: kn. ak. nyoba arêp nyumurupi trêp lan orane (sindik lsp); kc. lanji.

nglanjuk: êngg. kn. ngranggèh, nglanjak; kc. lanjuk.

nglanjut: êngg. kn. nglajo; [x]-ake êngg: mbanjurake, nutugake; kc. lanjut.

nglanjo: kn. ak. nglajo; kc. lanjo.

nglanjrat: kn. ak. nglandrat; kc. landrat.

nglandha: kn. ngumbah nganggo landha.

nglandhak: kn. mbabah dawa, gawe trowongan (bolongan); kc. landhak.

nglandhèhi: kn. ak. ngêtrapi landheyan.

nglandhêpi: kn. muwuhi (agawe luwih) landhêp; kc. landhêp.

nglandhêsi: kn. ndokoki landhêsan; kc. landhês.

nglandhungi: kn. muwuhi (agawe) landhung (lêngênan klambi lsp); kc. landhung.

nglantak: pc. nglarag, nglabrag; [x]-i: ndudul nganggo lantak; kc. lantak.

nglantari: kn. njalari, marakake; nglantarake: 1 nêkakake rêmbug marang; 2 mbacutake (mbanjurake, nêrusake) marang; kc. lantar.

nglantèh: êngg. ak. nglantih.

nglantih: kn. nggêgulang, manuhake; kc. lantih.

nglanting: kn. 1 nyêkêli apa-apa tangane diacungake; 2 nyêkêli wong ajar nglangi (nyabrang ing kali); 3 pc. nglagani, mitulungi; kc. lanting.

nglantun: êngg. k. nglari; kc. lari.

nglantur: kn. mbanjur bae nganti kliwat wêwangêne; kc. lantur, kêlantur.

--- 406 ---

nglantra ~ nglaruhi.

nglantra: êngg. kn. nglantrah.

nglantrah: I pc. dawa (rowa) bangêt tmr. crita lsp; kc. lantrah. II pc: lumrah, kaprah.

nglancangi: kn. 1 êngg. nyêtut ndhisiki; 2 nindakake apa-apa ndhisiki prentah; kc. lancang.

nglancari: kw. nglêpasi gêgaman; kc. lancar.

nglancêng: kn. ndokoki lancêng.

nglancipi: kn. agawe supaya lancip.

nglancuri: kn. ak. nglurahi (dadi lêlancur); kc. lancur.

nglancong: pc. mlancong.

nglanthang: I kn. mepe ing panasan; kc. klanthang. II kn: mlaku (mlayu) ora nolèh-nolèh; kc. lanthang.

nglanthung: I pc. nglênthung. II [x]-i kn. ak: nyulihi (mbanjêli); kc. klanthung.

nglanyahake: pc. ngudi amrih lanyah; kc. lanyah.

nglanyak: kn. ak. nranyak, ora urus; kc. lanyak.

nglangak: kn. ndhangak, tumênga; kc. langak.

nglangês: kn. kumêlun mêtu langêse; kc. langês.

nglangga: I kn. ak. ngombe sarana diêcurake saka ing kêndhi tinadhahan cangkêm; kc. langga. II kn. ak: nyuduk (njotos) wêtêng; kc. langga.

nglanggar: kn. 1 nêrak, nrajang; 2 êngg. numbuk, nabrak, nyêrang; 3 êngg. nyêtut ndhisiki; kc. langgar.

nglanggati: kn. 1 ak. nimbangi, nglayani; 2 nanggapi wong sing njawat lsp; kc. langgat.

nglanggêngake: kn. ak. nglêstarèkake; kc. langgêng.

nglanggur, nglanggor: êngg. kn. milihi wiji pari; kc. langgur.

nglanggrang: pc. nganggrang; kc. anggrang.

nglangi: kn. kumambang (nyilêm) ing banyu banjur obah maju; kc. langi.

nglangit: kn. ana langite (tmr. jênang lsp); kc. langit.

nglangkahi: kn. 1 njangkah ngungkuli; 2 ngliwati (tmr. maca lsp); 3 nglancangi, ndhisiki (tmr. laki rabi); kc. langkah.

nglangke: kn. ak. mung mèlu-mèlu bae.

nglangkèt: pc. kuru bangêt.

nglangkêpi: êngg. k. nggênêpi; kc. langkêp.

nglangkib: kn. 1 nêkuk lêmbaraning buku lsp, nêkuk klasa lsp; 2 nyidhêm palêmahan (sing dipundhut ing nêgara); kc. langkib.

nglangkungi: k. 1 ngliwati; 2 ngluwihi; kc. langkung, liwat, luwih.

nglanglang: kw. nganglang; kc. langlang.

nglangut: kn. 1 katon adoh bangêt; 2 sêdhih bangêt; kc. langut.

nglangsar: kn. ak. ngingsêd, nyèrèt apa-apa sing klangsrah ing lêmah; kc. langsar.

nglangse: kn. masang gubah (langse) ing; kc. langse.

nglangsêng: kn. ngukus nganggo langsêng; kc. langsêng.

nglangsir: kn. nata sêpur; kc. langsir.

nglangsur: kn. ngglangsur; kc. langsur.

nglangsrah: pc. kambah ing lêmah.

nglaup, nglaop: pc. mbêngok sêru.

nglaut: I kn. ak. mbuwang (sajabaning sêgara); kc. laut. II [x]-ake pc. ak. mbubarake wong nyambut-gawe; kc. laut. III [x]-ake êngg. pc: 1 nggèndèng, nggèrèd; 2 nêbus (gadhèn); kc. laut.

nglapaki: kn. ngêtrapi lapak; kc. lapak.

nglapali: kn. ndongani nganggo lapal; kc. lapal.

nglapani: kn. ak. masani (nglakoni pasa murih kêlakon kang disêdya); kc. lapa.

nglapati: êngg. pc. ngalamati; kc. lapat, ilapat.

nglapis: (-i) kn. ndokoki lapisan; kc. lapis.

nglapurake: kn. 1 ngandhakake prakara marang; 2 mratelakake marang; kc. lapur.

nglaprut: pc. rêgêd pating klaprut.

nglara ati: pc. sêrik atine; kc. lara.

nglarabi: kn. ak. nutupi nganggo larap; kc. larab.

nglarad: kn. ak. dhadhal (tmr. bêndungan), larud, suda; kc. larad.

nglarag: kn. nglurug, nglantak mênyang ing panggonaning mungsuh; kc. larag.

nglarah: I kn. nglari, lunga nggêgolèki barang ilang lsp; kc. larah. II kn: katon nglumbruk ana ing lêmah; kc. klarah, larah.

nglarak: kn. nggèrèd kanthi pêksa; kc. larak.

nglarakake ati: n. nyakitakên manah k. nyêrikake ati; kc. lara.

nglarani: n. nyakiti k. 1 milara, njalari lara; 2 krasa lara ngarêpake nglairake jabang bayi; kc. lara.

nglarangi: n. ngawisi k. ngelikake ora kêna nindakake; kc. larang.

nglarap: kn. niyup nylorot; kc. larap.

nglaras: I kn. 1 ngruntutake (mbênêrake) larasing gamêlan; 2 nêgêsi (nyurasa) diruntutake kêpenake; 3 ngrêruntut, nata, mêmangun; kc. laras. II (ut. [x]-laras) kn: thênguk-thênguk nggagas; kc. laras. III êngg. kn: lunga nggolèki; kc. laras. IV kn: garing, dadi klaras; kc. klaras.

nglarèkake: kn. ak. ngêsokake jèrjèran timah lsp. ing; kc. lari.

nglari: kn. nglacak, nglarah; kc. lari.

nglarih: (ake) kn. ngisèni minuman kêras tumuli kaladèkake; [x]-i: 1 mènèhi minuman kêras; 2 br. nyuduk, natoni; kc. larih.

nglarik: kn. 1 nata lêlarikan; 2 ngalèni, njugangi lêlarikan; kc. larik.

nglarisi: kn. njalari (marakake) laris; kc. laris.

nglarlari: kn. ndokoki larlaran.

nglaru: I êngg. kn. gawe arêng; kc. laru. II êngg. kn: ngisruhi; kc. laru.

nglarud: (ake) kn. nyirnakake, ngentasake; kc. larud.

nglarug: kn. 1 nyarug-nyarug lêmah; 2 êngg. nggarap mung kasar-kasaran; kc. larug.

nglaruhi: êngg. pc. ngaruh-aruhi, nuturi; kc. laruh, aruh.

--- 407 ---

nglarung ~ nglendhung.

nglarung: kn. ak. nglabuh mayit lsp. ing banyu (kali, sêgara); kc. larung.

nglasah: êngg. pc. nglari, nglacak; kc. lasah.

nglasir: kn. nêtêpake pajêging sawah (têgal); kc. klasir.

nglatak, nglatêk: kn. ak. mêtu (ana) latake; kc. latak.

nglacak: kn. nggolèki nurut lacak, nglari; kc. lacak.

nglaci: kn. nglêgoki nggalêr (tmr. kayu), ngalèni (tmr. sawah); kc. laci.

nglacir: pc. katon dhuwur (tanpa godhong) tmr. wit; kc. klacir.

nglacutake: pc. mbanjurake, nêrusake; kc. lacut.

nglatha: kn. ak. maèsi pangantèn; kc. latha.

nglathak: êngg. kn. atos garing (tmr. lêmah).

nglawad: êngg. ak. layad; kc. lawad.

nglawan: kn. nêmpuh (nanggulang); [x]-i: mitulungi; kc. lawan.

nglawasake: n. nglamèkakên k. ngundurake nganti lawas; kc. lawas.

nglawatake: kn. 1 ngaburake dara (supaya kalangan, dianggo balapan); 2 pc: nglilakake somahe nglakoni ala; kc. lawat.

nglawe: I pc. kumlawe (tangane); kc. klawe. II kn. ak: nggantung (njirêt) nganggo lawe; kc. lawe.

nglawèhi,nglawihi: kn. 1 ngganjêli (kêrên); 2 mitulungi supaya bisa ngadêg (mlaku); kc. lawèh.

nglawèr: kn. gumantung dawa; kc. klawèr.

nglawêd: kn. 1 ngulêd barang lêmbut nganggo banyu; 2 mluku sing kapindho; kc. lawêd.

nglawuhi: kn. 1 ndokoki adon-adon; 2 ndokoki lawuh; kc. lawuh.

nglawung: I kn. ak. bosên; kc. klawung. II [x]-ake kn: ngumbar (kêbo) ora dimêgawèkake; kc. lawung.

nglèbètake: kn. mbèbèr (gêndera lsp) supaya kumlèbèt; kc. klèbèt.

nglebotake: êngg. kn. ngliyêrake (ngijolake) panggawean; kc. lebot.

nglebrag: pc. katon jêmbar, ngglodhag; kc. lebrag.

nglèdrèk: pc. jêmèk lèdrèk.

nglèjêmi: kn. ak. nyasmitani, nyêmoni; kc. lèjêm.

ngledhangi: pc. lêledhang ing, nglèncèri; kc. ledhang, kledhang.

nglèdhèk: pc. dadi lèdhèk; kc. lèdhèk, tlèdhèk.

ngledhoni, ngledhokake: kn. njalari kledhon; kc. kledhon.

nglègèg: pc. linggih ndêgèg.

nglègèr: êngg. pc. wuda.

nglèhèh: êngg. pc. nglèyèh.

nglèhèm: pc. linggih sakêpenake.

ngleyang: kn. tiba nglayang (tmr. godhong); kc. kleyang.

nglèyèg, nglèyèng: pc. lunga (mlaku) mrana-mrana; kc. klèyèg.

nglèyèh: kn. linggih sendhenan (mêmburi); kc. lèyèh.

nglèyèk: pc. dhoyong; kc. lèyèk.

ngleyodi: pc. 1 nggandhuli, nggondhèli; 2 ndhêlik ing; kc. leyod.

ngleyok: pc. ndulit; kc. leyok.

nglekapi: pc. ngoncèki, mbukak kulite (tutupe); kc. klekap.

nglekar: kn. turu (têturon) satiba-tibane; kc. klekar.

nglèkèk: pc. nyêmbêlèh; kc. klèkèk.

nglèkèpi: pc. nglekapi.

nglekor: pc. nglekar.

nglela: I kn. ak. ngegla. II [x]-lela kn: nênuru (ngênêng-ênêngi) bocah sarana diurak-urakake; kc. lela.

nglelah, ngleloh: kn. peloh, tanpa kêkuwatan; kc. lelah-leloh.

nglelang: kn. 1 tuku barang lsp. kang dilelangake; 2 (ut. [x]-ake) ngêdol sarana lelang; kc. lelang.

nglèlèd: kn. katon aras-arasên (marga ngêlih lsp).

nglèlèh: pc. têturon aras-arasên.

nglèlèr: I êngg. kn. nggaru ndadèkake leleran; kc. lèlèr. II kn: nggosok êmas ing watu uji (arêp nyumurupi murnine); kc. lèlèr.

nglèlès: êngg. kn. 1 grèsèk-grèsèk, golèk kècèran pari lsp; 2 njêjaluk; kc. lèlès.

nglèlèt: I kn. 1 njupuki (mangan, nyêrèt) klèlèt; 2 pc. mêtu klèlète, wis manuh udud; kc. klèlèt. II [x]-i kn: 1 nggupaki sarana driji kadulitake; 2 pc. njalari katut ala; kc. lèlèt.

nglelur: kn. aras-arasên (tanpa daya); kc. lelur.

nglemat: kn. nggilapake (jarit) sarana digosok ing kuwuk; kc. klemat.

nglèmbak: kn. ngombak lembak-lembak; kc. lembak.

nglembang: êngg. kn. ngiling ing wadhah liya; kc. lembang.

nglembar, nglembat: pc. ngalih ing panggonan liya; [x]-ake pc: nundhakake (pagawean lsp) marang wong liya; kc. lembar, lembat.

nglemboni: kn. lagi sênêng-sênênge turu; kc. lembon.

nglèmbrèh: pc. mêngisor kangsrah ing lêmah (jarit lsp); kc. klèmbrèh.

nglèmèki: kn. ndokoki lèmèk; kc. lèmèk.

nglèmèt: pc. 1 tipis (ora kandêl tmr. brêngos); 2 sathithik bangêt; 3 êngg. nglelur; kc. lèmèt.

nglemun: kn. ak. ngilang.

nglempar: êngg. pc. mbuwang; kc. lempar.

nglemprak: pc. linggih (sumèlèh) satiba-tibane; kc. klemprak.

nglèmprèh: kn. nglayang (mabur) ora dhuwur.

nglèndor: êngg. kn. turu.

nglènjèr: kn. ak. nglèncèr; kc. kènjèr, klènjèr.

nglèndhèh: pc. ngaku, ngakoni (kaluputane); [x]-i: linggih sumendhe ing; kc. lèndhèh.

nglèndhèti: êngg. pc. nglèndhèhi.

nglendhung: kn. ak. ngayom, nglindhung.

--- 408 ---

nglendhoti ~ nglêgêsêr.

nglendhoti: êngg. kn. nglèndhèhi; kc. lendhot.

nglèntab: êngg. kn. nular (tmr. gêni), ngurubake; kc. lèntab.

nglèntur: pc. nglèlur marga ngêlih.

nglèntrèng: kn. 1 katon dawa lêlarikan; 2 mènyèt-mènyèt supaya tipis lan amba; kc. lèntrèng.

nglentroh: kn. katon tanpa daya, ora sigrak; kc. lentroh.

nglèncèr: kn. dolan-dolan, lêledhang; kc. klèncèr.

nglèncokake: êngg. kn. ngêlih mênyang panggonan liya; kc. lèncok.

nglènthèk: êngg. kn. nglèthèk; kc. klènthèk.

nglènthèng: pc. tansah mlaku; kc. klènthèng.

nglenyam, nglènyèm: kn. nèsèt (nglècèp) kulit; kc. klenyam, klènyèm.

nglèngèk, nglèngèr: pc. nglangak, ndangak; kc. lèngèk, lèngèr.

nglènggor: êngg. kn. milihi wiji pari; kc. lènggor.

nglèngkèng: pc. nywara sêru (tmr. asu. ks. ura-ura); kc. klèngkèng.

nglèngkok-lèngkok: pc. ngenggak-enggokake; kc. lèngkok.

nglèngkong: kn. ak. têtikungan; kc. lèngkong.

nglèngkot: pc. mbekot (ora kêduga, êmoh).

nglèngsèr: kn. ngingsêd, nglorod (piring lsp); kc. lèngsèr.

nglepa: kn. 1 mopok nganggo lepa; 2 pc. nutupi murih ora katon ala; kc. lepa.

nglepak: kn. ak. nglèpèk; kc. klepak.

nglepat: kn. sanalika lunga; kc. klepat.

nglèpèk: kn. molak-malik ut. mumbul-mumbul (tmr. iwak ing pêntasan); kc. klèpèk.

nglèpèti: kn. 1 ngrêgêdi, ndlêmoki, nglèlèti; 2 njalari alaning liyan; kc. lèpèt.

nglepus, nglepos: pc. turu kêpati.

nglèprèh: kn. nglèmprèh.

nglerap: kn. katon lerap-lerap (banyu kêsorotan); kc. lerap, klerap.

nglèrèg: kn. sumingkir nisih (ngendhani); [x]-ake: nyodhokake, ngingsêt; kc. lèrèg.

nglèrèhi: kn. ak. 1 nyarèhi, ngêlon-êlon; 2 mocot, nglèrèni; kc. lèrèh.

nglèrèkake: pc. nyorèkake apa-apa mangun corak dawa; kc. lèrèk.

nglèrèni: n. ngèndêli k. 1 ak. lèrèn ênggone (tumandang lsp); 2 mocot; kc. lèrèn.

nglerob: (-i) kn. nyidhuki umpluk lsp; kc. lerob.

nglerodi: êngg. pc. ngêsudi, ngorèdi; kc. lerod.

nglerongi: kn. ak. nylorèngi; kc. lerong.

nglèsèd: kn. linggih (têturon) tanpa daya (mingsad-mingsêd); kc. klèsèd.

nglèsèh: kn. nyèlèhake (sumèlèh) ing lêmah; kc. lèsèh.

nglèsèr: êngg. kn. narik, nyèrèd; kc. lèsèr.

nglesus: pc. turu kêpati.

nglesod: pc. nglosod.

nglètèr: kn. 1 ngrata (supaya lètèr); 2 êngg. nglêtêr (tmr. njogèd), ngglèntèr (tmr. bocah cilik); kc. lètèr.

nglètêri: kn. ndokoki (nyirèni) lètêr.

ngletre: ak. nglètrèk kn. ngêlèr jênang lsp. diwratakake; kc. letre.

nglecap: kn. ak. nglèthèk (ngilangi) kulite; kc. klecap.

nglècèk, nglècèp: pc. nglècèt êngg. kn. nglecap.

nglècêm: pc. mèsêm; kc. klècêm.

nglecun: pc. ngapusi; kc. lecun.

nglecok: kn. nocoh kinang; kc. lecok.

nglethak: pc. kuru bangêt.

nglèthèh: pc. rêgêd jêmèk.

nglèthèk: kn. 1 nèsèt (kulit), nglecap; 2 (ut. nglethak) pc. kuru bangêt; kc. klèthèk.

nglethoki: pc. nglèlèti; kc. lethok.

nglewa: kn. ak. nglewani; kc. klewa.

nglewah: kn. sigar (nyigar) amba; kc. klewah.

nglewani: kn. klewa-klewa marang; kc. klewa.

nglewang: kn. namakake klewang.

nglewas: kn. ak. mlengos; kc. klewas.

nglèwèh: pc. nglewah.

nglèwèng: pc. nylèwèng.

nglèwèr: kn. nglawèr; kc. klèwèr.

nglèwès: kn. ak. nglewas, mlengos.

nglêbarake: kn. 1 mbubarake, njugarake; 2 nglêmparakake (ora ngrêmbug marang); 3 ngrampungake, nganggêp sah (utang piutang); kc. lêbar.

nglêbêk: kn. ak. nglabak; kc. klêbêk.

nglêbêng: kn. 1 ngoncori tanduran nganti warêg bangêt; 2 nguja pangan marang kewan lsp. supaya lêmu; kc. lêbêng.

nglêbês: kn. ak. nglêbus; kc. klêbês.

nglêbêt: (ing [x]) k. ing jêro; [x]-akên k: 1 nglêbokake; 2 njêrokake; kc. lêbu, jêro.

nglêbuh: êngg. kn. mbuwang; kc. lêbuh.

nglêbur: kn. 1 ngêjur, ngluluh; 2 nyirnakake; 3 ngapura (dosa); kc. lêbur.

nglêbus: kn. njarag (udan-udan) klêbus; kc. klêbus.

nglêbut: kn. masang ing klêbut.

nglêboni: n. nglêbêti k. mlêbu ing; kc. lêbu.

nglêjar: (ake) kn. ngarêm-arêmi ati, nglêlipur supaya lêjar; kc. lêjar.

nglêdhèr: kn. pating klêdhèr.

nglêgani: kn. agawe lêga (marêm) ing liyan; nglêgakake: njalari lêga, marêmake; kc. lêga.

nglêgandir: kn. ak. gondar-gandir.

nglêgarang, nglêgorong: kn. ak. katon malang.

nglêgawani: kn. ak. mêmènèhi kanthi lila, kc. lêgawa.

nglêgèyèh: kn. linggih lèyèh-lèyèh; kc. lêgèyèh.

nglêgèni: (nglêgèkake ak) kn. muwuhi lêgi; kc. lêgi.

nglêgewa: kn. duwe panyana (mangêrti) marga nyumurupi tingkahing liyan; kc. lêgewa.

nglêgêg: kn. ak. njêngêr; kc. lêgêg.

nglêgêna: kn. 1 wuda; 2 pc. barès tanpa apa-apa; kc. lêgêna.

nglêgêr: pc. nglêgêg.

nglêgêsêr: kn. ak. mingsêd (mlaku) alon-alonan.

--- 409 ---

nglêgêsês ~ nglênthe.

nglêgêsês: êngg. pc. turu anglêr (kêpenak bangêt).

nglêguyur, nglêgoyor: kn. ak. sênggoyoran (lakune).

nglêgutakake: kn. ak. manuhake, ngulinakake; kc. lêguta.

nglêgoni: kn. ak. mbungahake atining liyan; kc. lêgu.

nglêgongsor: kn. ak. ngglongsor, ngglungsar.

nglêka: kn. ana lêkane; kc. lêka, wêka.

nglêkasi: kn. miwiti; kc. lêkas.

nglêkêb, nglêkêp: pc. 1 sumpêg; 2 ndêkêp, nukup; kc. klêkêb.

nglêkêr: kn. 2 mbulêt (ngruwêl) mangun bundêran (tmr. ula lsp); 2 ks. turu ngringkêl; 3 (ut. [x]-lêkêr) nêkuk (tampar lsp) bêbulêtan; kc. lêkêr.

nglêksanani: kn. nuruti (panjaluk lsp); kc. lêksana.

nglêlaga: kn. al. ngiming-iming, mêmengin; kc. laga.

nglêlaya: kw. lunga (lêlungan) mrana-mrana.

nglêlana: kn. ak. lêlana.

nglêlara: n. nyênyakit k. ak. agawe laraning (awak lsp); kc. lara.

nglêlèdhèk: kn. mbêbeda; kc. lèdhèk.

nglêlêgi: pc. njalari klêlêgên; kc. klêlêg.

nglêlêmu: n. nglêlêma k. agawe lêmu; kc. lêmu.

nglêlêng: pc. lunga (tanpa pamit lsp); kc. klêlêng.

nglêlêpake: kn. nyilêmake (mblêbêgake); kc. klêlêp, lêlêp.

nglêlêr: pc. 1 mlaku alon-alonan; 2 ora sigrak; 3 krasa klêlêr-klêlêr (ing awak); kc. klêlêr.

nglêlês: kn. 1 mlintir duk (sêpêt lsp) nganggo lêlês; 2 pc. mangan nganti êntèk; 3 nglulusi saka sathithik; kc. lêlês.

nglêlêt: I kn. 1 mlintir (tali); 2 êngg. nglinting (rokok); kc. lêlêt. II êngg. kn: nyewa rajakaya (dianggo mêgawe); kc. lêt, lêlêt.

nglêlipur: kn. nyênêng-nyênêngake ati; kc.lipur.

nglêluri: kn. nindakake padatan (tata-cara) kaya kang linakonan ing para lêluhur; kc. luri.

nglêmak: êngg. pc. nggajih; kc. lêmak.

nglêmakakên: k. nglêmokake; kc. lêma, lêmu.

nglêmbana: kw. ngalêmbana; kc. lêmbana.

nglêmbara: êngg. ak. lunga mrana-mrana; kc. lêmbara.

nglêmbarah, nglêmbèrèh: kn. ak. nglèmbrèh.

nglêmbêrêk, nglêmbrêk: kn. ak. nglumpruk, nglêmprêk.

nglêmbiring: êngg. kn. wigah-wigih, minggrang-minggring.

nglêmbur: kn. 1 nyambut-gawe (nggarap) ing wayah bêngi; 2 pc. nyatur ala; kc. lêmbur.

nglêmburah: êngg. kn. pating blengkrah.

nglêmburuk: pc. nglêmpuruk.

nglêmbut: n. nglêmbat k. ak. nindakake kalawan alus; [x]-ake: agawe lêmbut; kc. lêmbut.

nglêmbrêt: pc. ora kaku ut. katon lawas (tmr. jarit lsp).

nglêmèh, nglêmèk: pc. klêmak-klêmèk (gunêman, mêmangan).

nglêmèni: kn. ngrabuki; kc. lêmèn.

nglêmêng: I pc. ajêg panase; kc. lêmêng. II kn: 1 ngratêngi panganan (sêga) ing lêmêng; 2 ngimbu têmbako ing bumbung; kc. lêmêng.

nglêmêr: pc. ora cukat (tandang-tanduke); kc. klêmêr-klêmêr.

nglêmêsi: kn. ak. nanduki (nindakake) kalawan kaprigêlan; kc. lêmês.

nglêmir: kn. tipis alus (tmr. bakal lsp).

nglêmisake: êngg. pc. nglimisake; kc. klêmis.

nglêmokake: n. nglêmakakên k. agawe (njalari) lêmu; kc. lêmu.

nglêmpak: k. nglumpuk; kc. klêmpak, klumpuk.

nglêmpara: kn. ak. 1 lunga saparan-paran dening ora kopèn; 2 pating bêsasik (marga dening ora kopèn); 3 ngayawara, nglêngkara; kc. lêmpara.

nglêmperak: pc. linggih ora tata.

nglêmprèt, nglêmpir: pc. cilik (tmr. wêtêng).

nglêmpêng: pc. mbênêr; kc. lêmpêng.

nglêmpêrêk, nglêmprêk: pc. nglumpruk (ora sigrak).

nglêmpis: pc. (nganti) kêmpis-kêmpis (ambêkane).

nglêmpit: kn. 1 nêkuk (jarit lsp) dirangkêp-rangkêp; 2 nylingkuhake; kc. lêmpit.

nglêmpuh: êngg. kn. kêsêl bangêt.

nglêmpuruk: kn. nglumbruk.

nglêmpus: êngg. pc. turu kêpati.

nglêmpong: êngg. kn. mblasukake, mblithuk; kc. lêmpong.

nglêmprèh: êngg. nglêmprêng kn. ak. nglêntrêng (tmr. mlaku).

nglênjêr, nglênjir: pc. saèm. nganjir; kc. lênjêr.

nglêndhang: kn. ak. ngyiyid rêgêd; kc. klêndhang.

nglêndhèh: pc. 1 rêndhêt, rêmbên; 2 sarèh; kc. lêndhèh.

nglêndhêt: êngg. kn. rêndhêt, rêmbên; kc. lêndhêt.

nglêndhung: êngg. pc. mlêndhung.

nglêndhong: pc. ngêndhêlong.

nglênêng: pc. antêng lakune (banyu lsp); kc. klênêng.

nglêntere: kn. nglumpruk tanpa daya (marga ngêlih lsp).

nglêntik: kn. 1 gawe lênga klêntik; 2 pc. ngapusi; kc. klêntik.

nglêntuk: pc. tansah ngantuk bae.

nglêntrak: kn. ak. nglêntruk.

nglêntrèh: êngg. ak. alon sêmu aras-arasên (lakune).

nglêntrêng: kn. mlaku alon (sakêpenake) kc. klêntrêng.

nglêntrih: êngg. ak. nglêntrèh.

nglêntruk: kn. ora sigrak (sêdhih, aras-arasên); kc. nglêntrak.

nglênthar: pc. 1 ninggal (pagawean lsp); 2 ora kopèn (garapan); kc. lênthar.

nglênthe: pc. mlaku sêmu aras-arasên; kc. klênthe, lênthe.

--- 410 ---

nglênthêng ~ nglimbang.

nglênthêng: êngg. pc. ngapusi; kc. klênthêng.

nglênthu, nglênthuk: êngg. kn. 1 nggêmbêl (mênthung); 2 mblithuk, ngapusi; kc. lênthu.

nglênthuk: pc. nglêntuk; kc. lênthuk.

nglênthung: pc. bali (mulih) ora nggêgawa apa-apa; kc. lênthung, klênthung.

nglênyêd, nglênyêr: pc. krasa kêpenak (enak); kc. klênyêr.

nglênyêm: pc. enak bangêt (ênggone mangan); kc. klênyam-klênyêm.

nglênyêng: pc. rada mumêt, rada gêndhêng; kc. klênyêng.

nglênyêp: kw. ilang; kc. lênyêp.

nglênga: n. nglisah k. katon ana lêngane; nglêngani: ndokoki lênga; kc. lênga.

nglêngêri: kn. ak. njalari klêngêr; kc. lêngêr, klêngêr.

nglênggahi: k. nglinggihi; kc. lênggah, linggih, lungguh.

nglênggak: kn. ndhangak nolèh; kc. lênggak.

nglênggarak: êngg. ks. mangan; kc. lênggarak.

nglênggarang: êngg. kn. katon njênggarang, katon gêdhe malang; kc. lênggarang.

nglêngge, nglênggèk: pc. gulune nglênggak (tanpa daya); kc. lênggèk.

nglênggeke, nglênggoko: êngg. ak. nglumpruk.

nglênggêr: kn. ora obah-obah sarta mênêng bae (ngarêpake mati); kc. lênggêr.

nglênggêrêk: pc. katon gêdhe ngêndhuruk.

nglênggirik: pc. katon mbrênjul (nggalêr) nggêgilani; kc. lênggirik.

nglêngin: pc. nglênging kn. ak. cilik bangêt (tmr. gulu lsp).

nglêngkèh: kn. ak. ngêndhêlong (tmr. gêgêring kewan lsp(; kc. lêngkèh.

nglêngkèt, nglêngkèd: pc. gêgêre ngêndhêlong wêtênge ramping; kc. lêngkèd.

nglêngkur: êngg. kn. nalèni nggubêd; kc. lêngkur.

nglêngkong: pc. ora njêmbluk (tmr. wêtêng, ngêlih); kc. lêngkong.

nglêpasi: I kn. namakake (panah lsp); kc. lêpas. II êngg. kn: ngrucati abah-abah; kc. lêpas.

nglêpatakên: k. ngluputake; kc. lêpat, luput.

nglêpèh: kn. 1 ngêtokake mamahan (sêpah); 2 nampik, ngêmohi; kc. lêpèh.

nglêpêk: kn. ak. kêkêbêt; kc. klêpêk.

nglêpêr: kn. ak. mabur kêkêjêr; kc. klêpêr.

nglêpis: kn. tansah udud.

nglêpus: êngg. kn. tansah udud.

nglêrah: êngg. k. kuru.

nglêrêbake: kn. 1 nglèrènake, ngasokake; 2 nglêrêmake, nyirêp; kc. lêrêb.

nglêrêk: kn. ak. katon aras-arasên.

nglêrêmake: kn. agawe (njalari) lêrêm.

nglêrês: ak. mbênêr; [x]-i k: mbênêri; kc. lêrês, bênêr.

nglêsêd: pc. obah mingsêd; kc. klêsêd.

nglêsêrakên: êngg. k. mbênêrake; kc. lêsêr.

nglêsês: pc. kêpenak bangêt.

nglêsik: kn. ak. gunêman klêsik-klêsik.

nglêsoni: kn. isih tansah krasa lêsu (mêntas lara); kc. lêsu.

nglêstarèkake: n. nglêstantunakên k. 1 nêtêpake ajêg kaya maune; 2 nglanggêngake; kc. lêstari.

nglêtêr: êngg. pc. njogèd suwe (kêpenak).

nglêting: kn. ak. nyokol (ngombèni jamu); kc. klêting.

nglêci: êngg. nglêcis kn. tansah udud.

nglêcir: pc. pating klêcir.

nglêthak: kn. nyakot (njapit) ing untu bam (tmr. barang kang atos); kc. klêthak.

nglêthêk: kn. nywara klêthak-klêthêk, tansah nyambut gawe.

nglêthik, nglêthis: kn. nyokot barang kang rada atos; kc. klêthik.

nglêthuk: pc. saèm. nglêthak; kc. klêthuk.

nglêthus: pc. mangan barang kang rada atos; kc. klêthus.

nglêwari: êngg. kn. ngluwari, nêbus; kc. lêwar.

ngliga: kn. 1 ora klambèn, ora tinutupan; 2 tanpa wrangka (tmr. kêris lsp); kc. liga.

ngligêr:(ake) kn. ngliyêrake utang marang liyan; kc. ligêr.

ngliya: pc. karo wong liya (nglakoni ala); ngliyakake: mènèhake (ngêdol) marang wong liya; kc. liya.

ngliyani: kn. ak. liyan (kêna) ing; kc. liyan.

ngliyangi: kn. ak. nyèndhèni; kc. liyang.

ngliyar: êngg. kn. njênggarake (ngêlih) têtanduran; kc. liyar.

ngliyêk: kn. tansah lunga (dolan lsp); kc. kliyêk.

ngliyêp: pc. turu sadhela (ngêrêmake mata); kc. liyêp.

ngliyêr: kn. 1 nggênti nggadhe (nyêkêl); 2 ngingsêr, ngêlih pangkat (pagawean); kc. liyêr.

nglikik: kn. nywara klikik-klikik (tmr. wêtêng kang ngêlih).

nglilahi, nglilani: kn. ngidini; kc. lilah.

nglilakake: kn. mènèhake kanthi lila; kc. lila.

nglilihake: kn. agawe (njalari) lilih.

nglilin: kn. ngusar lsp. nganggo lilin.

ngliling: I kn. 1 namatake kalawan satiti; 2 nyawang raining bayi karo ngajak gêguyon; kc. liling. II kn. ak: njaga, ngrondhani; kc. kliling.

nglilipi: kn. mlêbu ing mata; kc. klilip.

nglilir: kn. mêlèk saka turu; 2 wiwit thukul (tmr. winih); kc. lilir.

nglilit: êngg. kn. mulêt, muntir, nglinting; kc. lilit.

nglima: n. nggangsal k. sabên (siji-sijine) lima.

nglimalasi: n. nggangsalwêlasi k. nandhingi tikêl 1½ (tmr. ngabotohan), mbalèkake dhuwit utangan tikêl 1½.

nglimani: n. nggangsali k. 1 ak. ngganêpi dadi lima; 2 ngêbut lima; 3 nylamêti wong mêtêng limang sasi.

nglimangsukoni: pc. wani mbayar akèh.

nglimbang: kn. 1 ngiling banyu lsp. kang mawa campuran supaya campurane pilah; 2 ngrambang mata; 3 nênimbang, nggagas-nggagas; kc. limbang.

--- 411 ---

nglimisake ~ nglulur(-i).

nglimisake: kn. agawe (njalari) klimis.

nglimuti: kw. nglimputi; kc. limput.

nglimpahi: kw. mutahi, nglubèri (sih, ganjaran lsp); kc. limpah.

nglimpe: kn. namakake gêgaman (ngantêm, nyolong lsp) nalikane kang bakal kêtaman ora wêruh; kc. limpe.

nglimputi: kn. nutupi, ngêmuli; kc. limput.

nglimprêk, nglimpruk: pc. lêmês tanpa daya, nglumpruk.

nglimrahakên: k. nglumrahake; kc. limrah, lumrah.

nglindur: kn. gunêman ing nalikane turu; kc. lindur.

nglinjik: êngg. kn. têka niliki.

nglindhung: kn. ak. ngayom marang; kc. lindhung.

nglining: kn. ngiris, nyigar (wowohan lsp); kc. lining.

nglintah: kn. ak. napêlake ing lintah.

nglintangi: êngg. k. 1 ngliwati; 2 ngluwihi; kc. lintang.

nglintêri: kn. tansah mara ngubêngi; kc. klintêr.

nglinting: kn. nggulung (gawe) rokok; kc. linting.

nglintir: (ake) êngg. ak. masrahake (pangkat lsp) marang liyan; [x]-i ak: lintir marang (mènèhake pangkate marang); kc. lintir.

nglintoni: k. nglironi, ngijoli; kc. lintu.

nglincak: kn. 1 mêncolot mlumpat; 2 alihan ênggon cêdhak-cêdhakan; kc. lincak.

nglincak gagak: pc. ngolah-ngalih ênggon.

nglincati: kn. ak. nyidrani (janji); kc. lincat.

nglincipi: kn. nglancipi; kc. lincip.

nglincut: kn. ak. isin, kisinan; kc. klincutan.

nglinthing: I kn. ngunèkake klinthing. II kn: nêkuk sathithik, njêngkêrut; kc. linthing, klinthing.

nglinyèm: pc. nglenyam, nglènyèm; kc. klinyèm.

ngling: kw. clathu, gunêman; kc. ling.

nglingga: kn. numpuk bata; kc. lingga.

nglinggari: kn. ak. nglungani; kc. linggar.

nglinggihi: n. nglênggahi k. linggih ing; kc. linggih.

nglingkab: kn. mênga tutupe (kêbiyak); kc. lingkab.

nglingkis: pc. mingkis (lêngênan lsp); kc. lingkis.

nglingling: kn. ak. ngliling; kc. lingling.

nglingsêmi: k. 1 ngisin-isini; 2 mêmirang; kc. lingsêm.

nglipur: kn. ngrêrapu supaya lipur atine; kc. lipur.

nglir: kw. kaya; kc. lir.

nglirake: kw. nglirwakake; kc. lir.

nglirig: êngg. kn. nggiring (sapi lsp) mulih; kc. lirig.

nglirih: I (ut. [x]-i) êngg. kn. nggusah (ngubêr) kewan; kc. lirih. II [x]-i kn. ngalusi, ora kasar-kasaran; kc. lirih.

nglirik: kn. mandêng nisih; kc. lirik.

ngliring: kw. ngingêtake sakêplasan; kc. liring.

ngliru: ak. nglironi n. nglintu ak. nglintoni k. ngijoli, ngganti; kc. liru.

nglirwakake: kn. ora ngêmên-ngêmênake; kc. lirwa.

nglisahi: k. nglêngani; kc. lisah, lênga.

nglisik: kn. ora jênjêm ênggone turu; kc. klisik.

nglicèp: pc. nglecap, nglècèp.

nglici, nglicin: êngg. pc. nggilap, ngêlus; kc. lici, licin.

nglithih: pc. tansah klithihan.

nglithik: pc. kuru bangêt.

nglithing: kn. ak. ngêmi-êmi, ndama-dama; kc. lithing.

ngliwati: n. nglangkungi k. liwat ing; kc. liwat.

ngliwêd: kn. ak. ngaton sadhela; kc. kliwêd.

ngliwêng: kn. ak. bingung; kc. kliwêng.

ngliwêr: kn. ak. ngaton sadhela; kc. kliwêr.

ngliwêt: n. bêthak k. nggodhog bêras ing kêndhil; kc. liwêt.

nglubèri: kn. lubèr ing, ngêlèbi;ngêlêbi. kc. lubèr.

nglubuk: kn. polah mumbul-mumbul (iwak, pitik lsp); kc. klubuk.

nglujêng: I k. pc: mluku; kc. lujêng. II [x]-i k. pc. nylamêti; kc. slamêt, lujêng.

ngludhah: êngg. pc. idu, ngidu.

ngludhang: êngg. kn. ngêntas (wuwu); kc. ludhang.

ngludhêsi: kn. ak. nyirnakake; kc. ludhês.

nglugas: kn. ak. ora nganggo pacakan; kc. lugas.

nglugèk: êngg. kn. nyogok; kc. lugèk.

nglugur: pc. sumèlèh malang; kc. klugur.

nglugut: kn. ana lugute, nggatêli; kc. lugut.

nglugokake: kn. mutuhake (ora ngowah-owah); kc. lugu.

ngluhuri: kw. ngungkuli; ngluhurake: ngurmati, mulyakake; kc. luhur.

ngluyu: kn. ak. mêdêl (jarit lsp. kang wis lawas); kc. kluyu.

ngluyug, ngluyur: êngg. pc. lunga (dolan) saparan-paran; kc. kluyug.

nglukari: ki. 1 nguculi; 2 ngudhari (gêlungan); 3 êngg. mudani; kc. lukar.

nglukat: êngg. kn. ngruwat, mbadharake; kc. lukat.

nglukis: kw. nggambar, ngrumpaka; kc. lukis.

nglukita: kw. ngrumpaka, ngarang; kc. lukita.

ngluku: I kn. ak. ngêkum jimat lsp. ing banyu; kc. kluku. II pc: mluku; kc. wluku.

nglukuk: pc. nywara klukuk-klukuk.

nglulu: kn. mènèhi luwih saka kang dijaluk; kc. lulu.

ngluluh: kn. 1 njêmèkake (ngêjèr) sarana dipanasi; 2 gawe jladrèn lêmpung kang arêp digawe bata lsp; 3 ak. nutuh; kc. luluh.

nglulun: kw. ngêlun, nggulung, nglumpuk(ake); kc. lulun.

nglulur: (i) kn. ak. nggosok nganggo lulur.

--- 412 ---

nglulus ~ nglolor.

nglulus: kn. nglolos; [x]-i: mènèhi layang lulusan; [x]-ake ak: nglêstarèkake; kc. lulus.

ngluluti: kn. lulut karo; kc. lulut, klulut.

nglumahake: kn. nyèlèhake lsp. mlumah; kc. lumah.

nglumba: kn. njola ngadêg dening kagèt; kc. lumba.

nglumbruk: kn. sumèlèh ora tata (tmr. barang sêmbêt); kc. klumbruk.

nglumuhi: kn. 1 ngalahi tumandang awit lumuh padon; 2 nyingkiri apa-apa sing ora dadi panujuning atine; kc. lumuh, klumuh.

nglumur: pc. nglêmêr; kc. klumur.

nglumut: kn. kêthukulan lumut.

nglumpati: kn. mlumpat ing; kc. lumpat.

nglumpuk: n. nglêmpak k. ngumpul dadi siji; kc. klumpuk.

nglumpruk: kn. 1 nglumbruk; 2 rubuh tanpa daya; kc. klumpruk.

nglumrahake: n. nglimrahakên k. ngumumake, ngaprahake; kc. lumrah.

nglunasi: 1 kn. ngêsahi (utang); 2 kw. matèni; kc. lunas.

nglunjak: kn. 1 mumbul arêp nyengklak (ngranggèh); 2 ks. kurang ajar; kc. lunjak.

ngluntak: kn. ak. nyuntak; kc. luntah.

ngluntakake: kn. nundhakake; kc. lunta.

nglunturi: kn. 1 luntur ngênani; 2 ak. ngilèni (mili ing); kc. luntur.

ngluncup: kn. awangun lancip.

nglunthung: kn. 1 nêkuk nggulung (dluwang lsp); 2 ([x] atine) wis mari mêmpêng; kc. klunthung, lunthung.

nglunyat: kn. ak. kurang ajar; kc. klunyat.

nglunyum: pc. nglonyom, nglènyèm.

nglung: kw. kaya lung; kc. lung, anglung.

nglungake: pc. ngulungake; kc. lung, ulung.

nglungani: n. ngesahi: lunga nyingkiri (dhayoh lsp); nglungakake: nundhung, akon lunga; kc. lunga.

nglunggèni: kn. 1 mènèhi luwihan dianggo lunggèn; 2 nyumênèkake, mènèhi inah; kc. lungge.

nglungguhi: n. nglênggahi k. ak. 1 lungguh ing; 2 nêtêpi (wêwaton lsp); 3 nindakake (tumindak) kaya samêsthine; kc. lungguh.

nglungka: kn. 1 kaya lungka (prongkolan lêmpung lsp); 2 wangkod; kc. lungka.

nglungsar: pc. ngglungsar.

nglungsur: kn. 1 ak. nglorod (pangkat); 2 ngêpèk panganggo lsp. sing wis dianggo ing liyan; [x]-i: mènèhi lungsuran; kc. lungsur.

ngluputake: n. nglêpatakên k. 1 nyalahake; 2 mbebasake saka; kc. luput.

nglurahi: kn. ak. manggêdhèni (dadi lêlurah); kc. lurah.

ngluri: kn. ak. nglêluri; kc. luri.

ngluru, ngluroni: kn. ak. nglêmêsake mas lsp. sarana diobong; kc. luru.

nglurubi: êngg. kn. nutupi ing lurub; kc. lurub.

nglurug: kn. mangkat pêrang, mênyang ing panggonaning mungsuh; kc. lurug.

ngluruh: êngg. ak. 1 (ut. [x]-i) ngaruh-aruhi; 2 nggolèki; kc. luruh.

ngluruk: (-i) kn. nantang lsp. sarana kluruk; kc. kluruk.

ngluronake: kn. ak. njalari kluron; kc. kluron.

nglus: br. ngêlus; kc. lus.

nglusud: êngg. pc. mrucut.

nglucut: kn. ak. nglêbus (kodanan); kc. klucut.

ngluthêk: pc. tansah ana ing omah bae.

ngluthik: kn. ndulit nganggo luthik; kc. luthik.

ngluwa: kn. olah kluwa.

ngluwangi: kn. ak. mituturi (sarana kupiya); kc. luwang.

ngluwari: kn. 1 mardikakake, mbebasake; 2 nêtêpi apa kang dadi nadare; kc. luwar.

ngluwat: kn. ak. tapa ana ing jugangan; kc. kluwat.

ngluwêng: I kn. ak. mbuwang ing luwêng. II [x]-ake kn: mlêngkungake (nikung) awangun buwêngan; kc. kluwêng.

ngluwêr: I kn. mubêng, mingêr mubêng; kc. kluwêr. II [x]-ake kn. nêkuk diuwêrake; kc. luwêr, kluwêr.

ngluwihi: n. nglangkungi k: 1 mènèhi luwihan; 2 ak. ngungkuli; 3 ak. bangêt; kc. luwih.

ngluwuk: pc. ngluwus kn. katon rêgêd (irêng sêmu putih); kc. kluwuk.

ngluwung: I kn. kaya kluwung. II kn. ak: nywara mbêngung tmr. angin. III [x]-ake pc: nganggêp wis luwung; kc. luwung.

nglobong: pc. ndolop sarana ngalahi dhisik (tmr. main); kc. lobong.

nglobot: kn. gawe klobot.

nglodok: kn. nyogok nganggo driji; kc. lodok.

nglojèh: kn. ak. nojoh, nojèh; kc. lojèh.

nglojok: kn. 1 kêladuk maju; 2 luwih saka mêsthine; kc. lojok.

nglodhag: pc. ngglodhag.

nglogati: kn. ak. nêrangake (têgêse); kc. logat.

nglogog: êngg. kn. lêgêg-lêgêg.

nglogok: pc. nyogok; kc. logok.

nglogro: kn. 1 dadi kêndho (ora kêncêng, lobok); 2 ak. mari mêmpêng; kc. logro.

ngloyong: pc. mlaku-mlaku; kc. kloyong.

ngloyop: pc. katon ngantuk.

ngloyor: kn. ngumbah ing landha (tmr. lawon); kc. loyor, kloyor.

ngloko, nglokor, nglokro: kn. ak. nglogro.

nglokop: (-i) kn. nèsèti kuliting wit; kc. klokop.

nglokor: kn. nywara klokor-klokor.

nglolodi: kn. ak. nglêlêgi; kc. klolod.

ngloloh: kn. makani manuk lsp. dilêbokake ing cangkêm; kc. loloh.

nglolor: I êngg. kn. 1 nglolos, njupuk saka ing untingan; 2 katon dawa; kc. lolor.

--- 413 ---

II pc: nlosor; kc. klolor.

nglolos ~ ngubur.

nglolos: kn. nyopot, nglulus, narik; kc. lolos.

nglombo: êngg. kn. ngapusi; kc. lombo.

nglombok: kn. ngusari ing lombok.

nglombroh: kn. kêgêdhèn tmr. klambi; kc. klombroh.

nglombrot: pc. nglêmbrêt.

nglomoh: kn. 1 ngusari lênga nganti klomoh; 2 êngg. pc: ngapusi; kc. klomoh.

nglomproh: pc. nglombroh.

nglontop: pc. 1 nyuduk nganggo lontop; 2 nyogok; kc. lontop.

nglontor: êngg. ks: mangan, ngombe; kc. lontor.

nglontrong: kn. lunga karo nêpsu (mrêngut); kc. lontrong.

ngloncèng: kn. nabuknabuh. (ngunèkake) loncèng.

ngloncok: êngg. kn. nglonjok; kc. loncok.

ngloncom: (ake) êngg. pc. mblasukake.

ngloncong: pc. 1 nglojok; 2 ([x]-ake) êngg. mblasukake; kc. loncong.

nglonthang: i kn. nywara klonthang-klonthang. II kn. ak: ora nggêgawa apa-apa; kc. lonthang, klonthang.

nglonthe: ks. dadi lonthe, royal karo palanyahan; kc. lonthe.

nglonthèngi: kn. nylonèhi, nylorèngi; kc. lonthèng.

nglonthok: pc. nglèthèk, nglothok.

nglonthong: i kn. 1 ngunèkake klonthongan; 2 bêbakulan kaya Cina klonthong; kc. klonthong. II kn. ak: tanpa isi (nggronggong); kc. klonthongan.

nglonyom: kn. nglènyèm, nglenyam; kc. klonyom.

nglong: kw. nyuda, ngurangi; kc. long, anglong.

nglonggari: êngg. pc. 1 nglowahi; 2 mènèhi kalonggaran; kc. longgar.

nglonggor: (-i) êngg. kn. milihi wulèn (dianggo winih); kc. longgor.

nglongkangi: kn. 1 nglowahi (ndokoki longkangan); 2 nglowongi; kc. longkang.

nglongkong: ks. 1 nangis; 2 ura-ura; kc. klongkong.

nglongok: êngg. kn. ndangak manglung (ungak-ungak); kc. longok.

nglopa: kn. ak. mènèhi rêruba, mbêsêli; kc. lopa.

nglopak: kn. ak. nglubuk (ana ing banyu); kc. klopak.

nglopok: pc. mbakar (nggarang) iwak lsp; kc. klopok.

nglorèhake: kn. ak. ngandharake; kc. klorèhan.

ngloro: n. ngalih k. sabên (siji-sijine) loro.

nglorod: kn. 1 njupuki (ngundurake) turahaning pisuguh; 2 nglungsur panganggo lsp; 3 ngudhunake pangkat; 4 ngilangi malaming bathikan (babaran) sarana dikêbyok ing wedang; kc. lorod.

nglorog: (ake) kn. nyodhokake maju; [x]-i: nyauri utang sarana barang; kc. lorog.

nglorohi: êngg. pc. ngaruh-aruhi; kc. loroh.

ngloropake: kn. mblasukake marang kacilakan lsp; kc. lorop.

nglosod: pc. linggih ing lêmah (ora mingsêd-mingsêd); kc. klosod.

nglotis: kn. olah lotis.

nglotre: kn. ngundhi; kc. lotre.

ngloco: pc. 1 nguwêd-uwêd; 2 ngasud kartu; kc. loco.

nglocok: I kn. nèthèl (nèsèd) kulit; kc. klocok. II kn: 1 nglêmbutake ing bumbung; 2 ks. nyanggama; kc. locok.

nglocop: pc. nglocok, nglothok.

nglothak: pc. kuru bangêt; kc. klothak.

nglothèk: I pc. nywara klothèk-klothèk. II [x]-i kn: ndulit nganggo lothèk, ngusari; 2 êngg. ndulang bayi sarana sêga diulêg; kc. lothèk.

nglotho: êngg. nglothong kn. ak: ngothong; kc. lotho.

nglothok: pc. nglocok, nglocop.

nglowahi: kn. ndokoki lowahan; kc. lowah.

nglowèh: pc. mawa bolongan.

nglowoh: pc. katon sêla (tanpa isi).

nglowoki: kn. nyêlani. mêlani, nglowongi; kc. lowok.

nglowong: I kn. pasa ora mangan apa-apa; [x]-i: ngothongi, mêlani; kc. lowong. II [x]-i kn: mbathik klowongan (cêngkorongan); kc. klowong.

nglowos: kn. ak. ora ênggagawa,nggêgawa. kothong; kc. klowos.

ngubadir: êngg. kn. mubadir.

ngubayani: n. ngubanggèni k. ak. nyaguhi, njanjèni; kc. ubaya.

ngubak: kn. ngudhak (banyu lsp); kc. ubak.

ngubal: kn. mlintir (lawe); [x]-ake: 1 nggêdhèkake lsp; kc. ubal, mubal.

ngubêd-ubêdi: kn. nalèni (mblêbêd) nganggo gombal lsp; ngubêdake: 1 nalèkake nggubêd; 2 ngiguhake murih cukup; kc. ubêd.

ngubêk: êngg. ak. ngubak; kc. ubak, ubêk.

ngubêl-ubêli: kn. 1 nêsêli nganggo gombal lsp; 2 ngubêd-ubêdi kacu lsp. (ing êndhas lsp); kc. ubêl-ubêl.

ngubêng-ubêng: kn. tansah nyêmayani (tmr. ditagih), mangsuli ora cumêplos; ngubêngi: ngliwati mubêng, ngitêri; kc. ubêng.

ngubêr: êngg. kn. ngudhak, ngubak ngubêr-ubêr kn. ak: tansah ngoyak-oyak; kc. ubêr.

ngubin: êngg. kn. ngracak; kc. ubin, ngobin.

ngubyarake: kn. ak. ngurubake mubyar; kc. ubyar, mubyar.

ngubyungi: kn. ngancani (ngrujuki) ênggone nindakake kang ora bêcik; kc. ubyung.

ngublak: kn. ngubak lan nyampur (jladrèn lsp); kc. ublak.

ngublêk: êngg. pc. ngublak.

ngububi: kn. ngangini nganggo ububan; kc. ubub.

ngubukake: kn. 1 ndadèkake pêsagi; 2 ak. ngurupake, nyumbutake; kc. kubuk.

ngubungi: êngg. ak. ngubyungi.

ngubur: I n. mêtak k. nyarèkake ki. mêndhêm mayit; kc. kubur.

--- 414 ---

II [x]-ubur, [x]-i êngg. kn: ndokoki obong-obongan mêrang lsp. supaya ilang lêmude; kc. ubur.

ngubut ~ nguyuh.

ngubut: i êngg. kn. tansah têrus (tumandang, mlaku); kc. but. II [x]-i pc: nutupi; kc. kubut. III [x]-ubut kn. ak; maling ing wayah esuk; kc. ubut.

ngubral-ubral: êngg. pc. mbêbècèr, mbêboros; kc. ubral.

ngubrêg: pc. mlêtêr ing pitakon; kc. ubrêg.

ngubrês: kn. nglari (nggolèki) ana ingêndi-êndi; kc. ubrês.

nguda-uda: kn. ak. 1 ngêngurangi, nyuda-nyuda; 2 ngira-ira; kc. uda.

ngudag-udag: êngg. kn. ngoyak-oyak; kc. udag.

ngudakara: n. ngudakawis k. ak. ngira-ira; kc. udakara.

ngudal-udal: kn. ak. ngêtuk mudal; kc. udal, mudal.

ngudamamahi: kn. ak. kêpenak diucapake (ditêmbangake); kc. udamamah.

ngudan-udan sore: n. njêjawah sontên k. ws: nglamar.

ngudanèni: kw. wêruh, mangêrti; kc. udani.

ngudani: n. njawahi k. ngrutug (ing panah lsp; kc. udan.

ngudang: kn. 1 ak. nggadhang-gadhang ing têmbe bisaa dadi ...; 2 ngalêm lan mbêbungah ati (marang bocah); 3 pc. ngujar-ujari, nyrêngêni; kc. kudang.

ngudara: kw. (mabur lsp) ingawang-awang.

ngudarasa: kw. mikir, nggagas; kc. udarasa.

ngudi: kn. 1 marsudi kanthi têmên-têmên; 2 njaluk (nakoni) kanthi têmên-têmên; kc. udi.

ngudubilahi: kn. 1 sabawa mratelakake gumun lsp; 2 ks. bangêt, kêbangêtên.

ngudud: kn. (ngêsês k): udud.

ngudung: kn. ak. mangkêl bangêt, wangkod (nggugu karêpe dhewe).

ngudurake: I kn. pêpadon prakara ...; kc. udur. II kn: nyambatake marang kuli (tmr. nggarap sawah); kc. kudur.

ngudokake: n. ngêdahakên k. ak. mêsthèkake yèn kudu (nglakoni lsp); kc. kudu.

ngudrug: kn. ak. ngodrog.

nguja: kn. ngêtogake (mituruti) ing sakarêpe; kc. uja.

ngujanèni: kn. ak. mènèhi opahan (marang dhukun); kc. ujani, wêjani.

ngujar-ujar: (-i) kn. ngunèk-unèkake; kc. ujar.

ngujêg: (-ujêg) kn. tansah njaluk (nagih); kc. ujêg.

nguji: kn. ak. nglèlèr (êmas); kc. uji.

ngujiwat: (-i) kw. nglirik, mlerok(-i); kc. ujiwat.

ngujubake: kn. nêrangake (ngandhakake) tujuning slamêtan; kc. ujub.

ngujudi: kn. ak. nganani, mujudi; kc. ujud, wujud.

ngujungi: kn. ujung (ngabêkti) marang; kc. ujung.

ngujur: êngg. kn. 1 mluku mujur; 2 njaluk ujuran; [x]-i: mènèhi ujuran; kc. ujur, mujur.

ngudhak: kn. 1 ngubak; 2 ngobah-obah nganggo sendhok, irus lsp; kc. udhak.

ngudhal-udhal: kn. 1 nguculi lan mbukak buntêlan lsp; 2 ngudhari lan miwir-miwir (têmbako lsp); 3 ent. miyak (ngandhak-ngandhakake) wadi; kc. udhal.

ngudhar: br. ngudhari kn. nguculi (tali, gêlungan lsp); kc. udhar, wudhar.

ngudhèt-udhèt: kn. nyoblos banjur disuwèk; kc. udhèt, sudhèt.

ngudhêg: pc. ngubêk.

ngudhêk: êngg. pc. ngudhak.

ngudhêl-udhêl: kn. 1 sêpêt sêrak (kaya rasane jambu mete); 2 krasa sêbah (tmr. wêtêng); 3 ora karuwan (tmr. pikiran); kc. udhêl.

ngudhêng-udhêngi: kn. ngikêt-ikêti; kc. udhêng.

ngudhi: kn. namakake kudhi.

ngudhikake: kn. nglakokake prau mudhik; kc. udhik, mudhik.

ngudhik-udhiki: kn. ak. nyêbari dhuwit dianggo dana; kc. udhik-udhik.

ngudhili: kn. ak. mikolèhi, migunani.

ngudhis-udhis: kn. nggrêmêti; kc. udhis.

ngudhu: kn. ngabang nganggo kudhu.

ngudhuni: n. ngandhapi k. 1 mudhun ing; 2 nguruni; kc. udhun.

ngudhungi: kn. ngênggoni kudhung; kc. kudhung.

ngudhup: kn. 1 mêtu kudhupe; 2 kaya kudhup; kc. kudhup.

ngudhoni: kn. ak. nguruni; kc. udhu.

ngugal: êngg. kn. 1 nganyarake; 2 nganggo wantahan; kc. ugal.

ngugêg-ugêg: kn. ngobah-obahake arêp nyopot (kancing lsp); kc. ugêg.

ngugêm: êngg. kn. mêca sarana layang primbon; [x]-i: nggêgêgi panêmu (kasaguhan lsp); kc. ugêm.

ngugêr: kn. nancang (nalèni) ing pathokan; [x]-i ak: ngrungokake paturan (katêranganing saksi); kc. ugêr.

ngugung: kn. ngêla-êla lan nguja ing sapanjaluke; kc. ugung.

ngugrag-ugrêg: kn. ngoglèg-oglèg arêp dibukak; kc. ugrag-ugrêg.

nguyab: pc. njambak (rambut); kc. uyab.

nguyahake: pc. nyandêrake (asu).

nguyahi: n. nyarêmi k. 1 mbumboni nganggo uyah; 2 nganaki (dhuwit); nguyahi-asêmi, nguyah-asêmi kn: kêladuk ênggone ngalêm; kc. uyah.

nguyak: kn. ak. ngoyak; kc. uyak.

nguyang: kn. ak. lunga tuku pari (bêras); kc. uyang.

nguya-uya: kn. tansah ngoyak-oyak (akon lunga lsp) kc. kuya.

nguyêg: (-uyêg) kn. ngusêk-usêk (musus lsp) kêrtu lsp. supaya campur; kc. uyêg, muyêg.

nguyêl-uyêl: kn. tansah ngêkêp (nyêkêli, ngêlus-êlus lsp); kc. uyêl.

nguyu-uyu: kn. gêgêndhingan nabuh gamêlan (nalikane duwe gawe); kc. uyu.

nguyuh: n. toyan k. turas ki. ngêtokake uyuh; kc. uyuh.

--- 415 ---

nguyun-uyun ~ ngulungi.

nguyun-uyun: kw. nggêmatèni bangêt, ngrêksa tuwin ngayomi; kc. uyun.

nguyungake: kn. ak. njalari wuyung; kc. wuyung.

nguyup: kn. 1 ngombe (sêmu disêrot); 2 ak. ngêpèk kabèh; kc. uyup.

nguk: pc. angur, aluwung.

ngukarakake: kn. ak. ndadèkake ukara.

ngukèh: êngg. kn. ngukih.

ngukêb: êngg. ak. nutupi rapêt.

ngukêl: 1 êngg. ak. ngikal (lawe lsp); 2 nyêkêl rambut banjur ditêkuk lan disêndhal; 3 ki. nggêlung; kc. ukêl.

ngukih: kn. ak. ngundurake (ngalahake, ngoyak); kc. ukih, ungkih.

ngukir: I kn. natah (kayu, gadhing lsp) diwangun lung-lungan lsp; ukir. II [x]-i pc: nyelaki; kc. mungkir.

nguku: kn. nyuwèk lsp. nganggo kuku.

ngukub: I (ut. [x]-i) kn. ak. ngrukub (nutup) rai lsp; kc. kukub. II kn: 1 êngg. ngungkêb; 2 ak. ngêbuli jarit lsp. supaya wangi; kc. ukub, ukup.

ngukud: I (ut. [x]-i) kn: mbubrahi lan nglumpukake (dagangan lsp); kc. kukud. II (ut. ngukut) kn. ak: adhêm bangêt.

ngukuhi: n. ngêkahi k. 1 ngugêmi, nggêgêgi; 2 nêtêpi têmênan; kc. kukuh.

ngukuk, ngukung: pc. gumuyu sêru; kc. kukuk.

ngukum: kn. niksa, midana, mènèhi paukuman; kc. ukum.

ngukup: kn. 1 ngrakup nganggo tangan loro; 2 mêlasi lan ngopèni (bocah kapiran lsp); kc. kukup, ngukub.

ngukur: I kn. nyumurupi sapira dawane (gêdhene lsp); kc. ukur. II kn. 1 nggaruk nganggo kuku; 2 êngg. ak. marud, ngikir; kc. kukur.

ngukus: kn. 1 mêtu kukuse; 2 ngratêngi sarana kukus; kc. kukus.

ngungkruk: kn. ak. linggih tumungkul.

ngula: n. nyawêr k. ak. kaya ula; kc. kc. ula.

nguladara: kn. ak. ngulandara.

ngulah: I kn. 1 ak. nindakake; 2 br. marsudi, ngudi; 3 ak. ngolah; kc. ulah. II êngg. kn: ngulêd, nyampur; kc. kulah. III kn: ngêtrapi kulah.

ngulak: n. ngilak k. nuku arêp didol manèh; kc. kulak.

ngulama: kn. (ngulami k): 1 ahli babagan agama (Islam); 2 pc. wong kang nglakoni agama (Islam) kanthi têmên-têmên; kc. ulama.

ngulandara: kn. lunga saparan-paran.

ngulang: kn. 1 ak. golèk; 2 êngg. tuku iwak mênyang pasisir; kc. ulang.

ngulapi: kn. ngilangi (rêrêgêd lsp. kang tumèmplèk); kc. ulap.

ngulap-ulap: kw. nyawang (saka kadohan); kc. ulap.

ngulari: êngg. kn. nggolèki, golèk.

ngular-ulari: kn. 1 ndondomi (ngrapêtake) jarit lsp. suwèk; 2 mbukani, mènèhi pêpucuk (tmr. rêmbugan lsp); 3 ak. miwiti; kc. ular.

ngulati: kn. 1 br. ngingêtake, nyawang; 2 êngg. nggolèki; ngulati ala pc: mlêruki, masang ulat ala; ngulat(-ulat)-ake: ngawasake sapari-polahe, namatake; kc. ulat.

ngulat-ngulèt: pc. tansah ngulèt.

ngulawêntah: kn. ak. nggula-wênthah.

ngulawisudha: kn. njunjung (ngunggahake) pangkat; kc. kulawisudha.

ngulèni: kn. 1 mênyêd-mênyêd wasuhan, parudan lsp; 2 pc. nyêthoti; kc. uli.

ngulèt: kn. 1 ngulur anggotaning awak (mêntas tangi turu lsp); 2 mlêngkung mulur (tmr. kayu lsp).

ngulêd: kn. ak. ngulêt.

ngulêg: kn. nglêmbutake nganggo ulêg-ulêg; kc. ulêg.

ngulêk-ulêk: kn. ak. 1 nguthêk-uthêk; 2 pc. tansah nyrêngêni; kc. ulêk.

ngulêmi: I kn. ngundang (nyuruhi); kc. ulêm. II kw: nuroni (ngêwori turu); kc. kulêm.

ngulêng: kn. ak. 1 ngrukêt (nalikane padu); 2 (ut. [x]-ulêng) tansah ngrukêt (ngrangkul lsp); kc. ulêng.

ngulêr: kn. ak. kaya ulêr; [x] kambang ws: satitahe (alon-alonan); [x] kilan ak: mblandhang mlumpat-mlumpat (tmr. jaran); kc. ulêr.

ngulêsi: kn. 1 nutupi nganggo ulês; 2 mbuntêl mayit; kc. ulês.

ngulêt: kn. nyampur sarana diudhak lan diwênyêd-wênyêd; kc. ulêt.

nguli: I kn. bêburuh dadi kuli; kc. kuli. II [x]-uli kn: ngulèni; kc. uli.

ngulig: (-ulig) kn. ngginyêr-ngginyêr wêtêng (supaya mari lêlarane); 2 nggarap (jago, kêmiri lsp) supaya patohan; kc. ulig.

ngulihi: n. ngantuki k. ak. mulih mênyang ing, mbalèni (bojo kang dipêgat); ngulihake n. ngantukakên k. ngondurake ki: 1 nggawa (ngêtêrake) mulih; 2 mbalèkake; kc. ulih.

ngulih-ulihi: kn. ak. mènèhi ulih-ulih marang; kc. ulih-ulih.

ngulik-ulik: êngg. ak. nguthik-uthik; kc. ulik.

ngulinani: kn. kulina marang; ngulinakake: manuhake; kc. kulina.

ngulir: êngg. ak. 1 mutêr, ngubêngake (sêkrup lsp); 2 nyopot nganggo kotrèk; kc. ulir.

ngulir budi: pc. mikir, ngêtog pikiran (golèk reka).

ngulu: I kn. ak. ndokoki sandhangan ulu; kc. ulu. II kn: ngêlêg (pangan); [x] ambêkan pc: nglalu ngampêt ambêkan; [x] idu pc: clêgukan (kêpengin bangêt); kc. ulu.

ngulub: kn. nggodhog jêjanganan; kc. kulub.

ngulukake: I kn. 1 êngg. ngumbulake (layangan); 2 mbêdhil munggah; nguluk-uluki: ngunèkake bêdhil (mêrcon) kanggo ngurmati; kc. uluk. II êngg. kn. ngulungake; kc. uluk.

nguluk ningkah: kn. mêgat; kc. kuluk.

nguluki salam: kn. mbagèkake lsp. sarana uluk salam.

ngulungi: kn. mènèhi sarana diathungake tangane; ngulungake: 1 ngacungake

--- 416 ---

mêmènèhi; 2 nglilakake, mènèhake, masrahake; kc. ulung.

ngulur(ake) ~ ngundhamana.

ngulur: (ake) I kn. nyêbar wiji (ing tanjan); nguluri: nyêbari wiji; kc. ulur. II kn: 1 ndawakake, ngalar (tali lsp); 2 ngunggahake (prakara) marang pangadilan kang luwih dhuwur; nguluri: mitulungi (pangan lsp); kc. ulur.

ngulon: I n. ngilèn k. mênyang ing kulon. II [x]-i kn: tansah ngulu; kc. ulu. III [x]-i kn. ak: ndhisiki; kc. ulu.

ngumadama: kw. mbodho; kc. kumadama.

ngumah-umahake: n. ngemah-emahakên k. êngg. ak. ngomah-omahake; kc. umah, omah.

ngumala: kw. (sumorot) kaya intên; kc. kumala.

ngumani: kn. mènèhi bagean; kc. uman.

nguman-uman: kn. ngundhat-undhat, ngunèk-unèkake (nyênyampahi); kc. uman.

ngumbah: (i) kn. masuh(i); kc. kumbah.

ngumbak: êngg. kn. ngombak.

ngumbal: êngg. ak. nyewa (rajakaya lsp); kc. umbal.

ngumbang-umbang: êngg. kn. nguman-uman, ngundhat-undhat; kc. umbang.

ngumbar: kn. nguculake (nguja) ing sakarêpe; kc. umbar.

ngumbara: I kn. ak. lunga saparan-paran. II kw. mabur.

ngumbe: êngg. kn. ngombe.

ngumbèni: kn. kumbi marang; kc. kumbi.

ngumbyungi: kn. ak. ngubyungi, ngombyongi; kc. umbyung.

ngumblug: pc. mumpluk; kc. umblug, mumblug.

ngumbuk: (-ngêruk) kn. ak. têtumpukan akèh bangêt; kc. umbuk.

ngumbulake: kn. ngulukake, ngunggahake mumbul; kc. umbul, mumbul.

ngumbrêng: kn. ak. 1 mbrêngêngêng; 2 nggrumung; kc. gumbrêng.

ngumbruk: pc. têtumpukan akèh bangêt; kc. umbruk.

ngumêd-umêdake: pc. ngobahake cangkêm; kc. umêd.

ngumêdi: kn. kumêd marang; kc. kumêd.

ngumêl-umêli: kn. nggrênêngi; kc. umêl.

ngumêt-umêtake: kn. ak. 1 ngubêngake ngganjrêt; 2 njalari mumêt; kc. umêt, mumêt.

ngumik-umik: kn. obah-obah cangkême (kaya ndongani); kc. umik.

ngumisi, ngumisèni: kn. niti priksa, mriksa; kc. kumisi.

ngumyang, ngumyêng, ngumyung: kw. gêdêr arame; kc. kc. umyung.

ngumuki: kn. ak. umuk marang; kc. umuk.

ngumulun: kw. ngabdi, ngèngèr; kc. ulun.

ngumum: kn. ak. umum; ngumumake: mratakake ing umum, nglumrahake; kc. umum.

ngumur: kn. ak. umur. ngumobake: kn. nggodhog nganti umob; kc. umoh.

ngumor-umori: kn. ak. njalari umor.

ngumpa: pc. ngompa, mompa; kc. kumpa.

ngumpah-umpah: kn. ak. nguman-uman, ngundhat-undhat; kc. umpah.

ngumpak: kn. ngonggrong, ngalêm; [x]-i: ndokoki umpak; kc. umpak.

ngumpal-umpal: kn. mumpal-mumpal.

ngumpamakake: n. ngumpamèkakên k. êngg. ngupamakake; kc. upama.

ngumpêl: pc. ora mêtu-mêtu; kc. umpêl, mumpêl.

ngumpêt: (ake) kn. ndhêlikake, nyidhêm; kc. umpêt.

ngumplèh: kn. ak. amba nggandhul (tmr. lambe).

ngumplit, ngumplèt: kn. ngrombak tatanan sawah gadhuhan; kc. kumplitan.

ngumpuk-umpuk: kn. ak. nênumpuk, ngundhung-undhung; kc. umpuk.

ngumpul: n. ngêmpal k. nglumpuk, nunggal dadi siji; kc. kumpul.

ngumprêng: pc. nggumbrêng.

ngumprukake: pc. ngumbrukake; kc. umbruk.

ngumrês: pc. ngubrês; kc. umrês.

ngunandika: kw. gunêman sajroning ati.

ngundang: kn. 1 akon mara, nyêluk; 2 nyêbut; 3 ngulêmi; kc. undang.

ngundêri: kn. ak. ndokoki ciri undêran; kc. undêr.

ngundur: kn. ak. 1 nyuwak (pangkat, sêsêbutan); 2 mocot; 3 nyumênèkake; [x]-i: 1 mungkur nyingkiri; 2 nunjang lsp. nalikane mundur; 3 ngêmohi, nyèlèhake (pakaryan lsp); 4 mèh têkan ing (wayahe lsp); kc. undur, mundur.

ngundur-undur: kn. ak. ngêngurangi (nyuda) saka sathithik; kc. undur.

ngunjal: kn. 1 êngg. nyinggahake pari (panènan); 2 gawe susuh; [x] ambêkan (napas): nyêrot ambêkan; ngunjal-unjal êngg: nggotong, ngusung; kc. unjal.

ngunjar: kn. ak. ngumbar (ora diblênggu tmr. pasakitan); kc. unjar.

ngunjara: kn. ak. nglêbokake kunjara (mblui); kc. kunjara.

ngunjêl-unjêl: êngg. kn. ngêsuk-êsuk; kc. unjêl.

ngunjuk: I ki. ngombe; [x]-i ki: 1 ngombèni; 2 nusoni; kc. unjuk. II [x]-i uninga ki: ngaturi priksa; [x]-ake ki: ngaturake; kc. unjuk, konjuk.

ngunjung: (-unjung)ake: numpuk munjung-munjung; kc. unjung, munjung.

ngundha: kn. 1 ak. ngumbulake; 2 ngulukake (layangan), ngaburake manuk dicêncang ing bolah; kc. undha.

ngundha-usuki: kn. ak. ora akèh bedane karo; kc. undha-usuk.

ngundhagèni: kn. ak. pintêr mungguhing; kc. undhagi.

ngundhaki: n. ngindhaki k. muwuhi akèh; kc. undhak, mundhak.

ngundhamana: kn. ak. nyrêngêni kanthi ngundhat-undhat; kc. undhamana.

--- 417 ---

ngundhangi ~ ngungang.

ngundhangi: kn. ak. ndhawuhi (sarana undhang); kc. undhang.

ngundhat-undhat: kn. ngundhamana kaluputane kang wis-wis; kc. undhat.

ngundhêr: pc. ora ngolah-ngalih (mêtu-mêtu); kc. undhêr.

ngundhi: I kn. nglotre; kc. undhi. II kn: gawe grabah; kc. kundhi.

ngundhili: kn. ak. ngudhili.

ngundhuh: kn. 1 mêthik (wowohan lsp), njupuk (susuh lsp); 2 nêkakake pangantèn; kc. undhuh.

ngundhuki: kn. 1 ngrudhuki (diyan lsp) supaya suda padhange; 2 (ut. ngundhuk-undhuki) njontrot (pitik) supaya mara; kc. undhuk.

ngundhung-undhung: kn. ak. numpuk sungsun-sungsun; kc. undhung, mundhung.

ngunèn: (unèn)i ala n. ngungêl(ungêl)i awon k: ngujar-ujari; ngunèkake n. ngungêlakên k: 1 nabuh (gamêlan lsp), nyêbul (somprèt lsp); 2 nyulêd mrêcon lsp) supaya muni; 3 ngucapake (maca) layang lsp; 4 ngarani, nganggêp kaya; ngunèk-unèkake: ngujar-ujari ala; kc. uni.

ngunêk-unêki: kn. ak. njalari munêk-munêk; kc. unêk.

nguni: (-uni) kn. ak. biyèn; kc. uni.

nguningani: kw. wêruh; kc. uninga.

ngunir: kn. ak. kaya kunir (kuning).

nguniwèh: kw. luwih-luwih, samono uga.

ngunu: I êngg. ak. ngilèni (nyoroti) banyu (ing sawah); kc. unu. II êngg. kn. nglumpukake keceran bêras (pari); kc. unu, wunu.

ngunul: pc. mlaku (mlayu) rikat.

ngunus: kn. 1 êngg. nglolos (nguthut) pari lsp; 2 nglolos (narik) kêris lsp; kc. unus.

nguntal: I kn. 1 ngulu têrus (tanpa dimamah); 2 ks. mangan; kc. untal. II [x]-ake êngg: ndhêsêk lsp. nganti kontal; kc. untal, kontal.

nguntal ambêkan: kn. ak. nglalu ngampêt ambêkan.

nguntapake: kn. 1 ngêtêrake (nalikane mangkat, lunga); 2 ([x] pati) br. matèni; kc. untap.

nguntar-untar: kn. ak. 1 murub mubyar, panas bangêt; 2 br. muring-muring; kc. untar.

nguntarakake: pc. nitakake; kc. untara.

nguntarani: n. nguntawisi k. ak. ngantarani, mratandhani yèn; kc. untara, antara, watara.

nguntêk: êngg. kn. nuntak, nyuntak; kc. kuntêk.

nguntêl-untêl: kn. nggulung diuwêl-uwêl; kc. untêl, muntêl.

nguntili: êngg. ak. nguntingi kn. mbêntèli, nalèni sabêntèl-sabêntèl; kc. until, unting.

nguntir: kn. nyêkêl diputêr mubêng; kc. untir, puntir.

nguntug-untug: kn. ak. mangkêl bangêt.

nguntu-walang: kn. 1 nyambung (blèg lsp) ing gathukane sambungan mawa cringih-cringih cêcathokan; 2 nandur (nanja lsp) wujud rong larik blênjat-blênjat; kc. untu-walang.

nguntungi: pc. njalari untung.

nguntupake: kn. 1 ngatonake pucuke sathithik; 2 ent. nglairake (mahyakake) sathithik (tmr. panêmu lsp); kc. untup.

nguntut: kn. 1 mangan (barang kang mawur) saka sathithik; 2 êngg. ngirit-irit; 3 (ut. [x]-i) pc. mangan; kc. untut.

ngunton-untoni: kn. ak. ndokoki unton-unton.

nguntrêng, nguntrug, nguntrung: pc. lunga (mlaku) rêrikatan.

ngunca: br. gondhèlan kunca, tansah tut-buri; kc. kunca.

nguncali: kn. mbalangake ing; nguncalake: 1 nyawatake, nibakake ing; 2 nibakake (pancing lsp); 3 br. mbuncang, ngontalake; kc. uncal.

nguncang: kw. mbuncang, ngontalake; kc. uncang.

ngunce: kn. ak. ngonce; kc. once.

nguncêg: (i) kn. mbolong nganggo uncêg.

nguncêl: êngg. kn. nekad.

ngunci, nguncèni: kn. ngancing nganggo kunci.

nguncis: pc. katon kuru (pucêt).

nguncit-uncit: kn. 1 pc. tansah ngoyak-oyak; 2 ak. nyêndhal (njambak) rambut; kc. uncit.

ngunclang: êngg. kn. mbuncang, nguncalake.

ngunclug, ngunclung, nguncug: pc. mlaku rikat ora nolèh-nolèh.

ngunculake: kn. ngatonake, ngêtokake; kc. uncul, muncul.

nguncupake asta: kw. nangkêbake tangan (nyêmbah); kc. kuncup.

nguncrati: kn. muncrat kêna ing; kc. uncrat, muncrat.

ngunthêl-unthêl: pc. nggêlung mung dibêsuwêlake; kc. untêl.

ngunthêr: I êngg. kn. ngundhêr. II [x]-i kn: ndokoki (ngrêngga) unthêr-unthêr.

ngunthêt: kn. 1 ngêlongi (nylingkuhake) sathithik; 2 ent. nyidhêm (ora mblakakake); kc. unthêt.

ngunthili: êngg. ak. nguntingi.

ngunthuk: êngg. kn. umuk; kc. unthuk, munthuk.

ngunthul: pc. 1 dadi unthul; 2 mlayu njrunthul; [x]-i: mènèhi unthul (jangkrik lsp); kc. unthul.

ngunyari: êngg. kn. nguntingi pari (kira-kira satêkêm); kc. unyar.

ngunyêl-unyêl: êngg. kn. nguyêl-uyêl, nguyêk-uyêk; kc. unyêl.

ngunyêr: (-unyêr) kn. manggon (kang krasa lara); [x]-i: ndakwa; kc. unyêr, munyêr.

ngunylug, ngunyug: pc. têrus mlaku.

ngunyur: pc. tansah mlaku.

ngungak: kn. ndêlêng manglung; kc. ungak.

ngungalake: kn. nyungulake (sumbu diyan lsp), ndêgègake dhadha; kc. ungal.

ngungalakên: k. ak. ngunèkake; kc. ungal, ungêl, uni.

ngungang: kn. ak. manglung ing; kc. ungang.

--- 418 ---

ngungap-ungapi ~ nguprêt.

ngungap-ungapi: êngg. kn. ngungak-ungaki, nitipriksa ing sadurunge; kc. ungap.

ngungas-ungas: kw. ngambu-ambu, ngambus-ambus; ngungasake kw: ngumukake (kapintêrane lsp); kc. ungas.

ngunggabi: êngg. kn. ngungkabi; kc. ungkab.

ngunggahi: n. nginggahi k. 1 munggah ing; 2 madoni (rêmbug lsp); 3 (ut. ngunggah-unggahi) mara njaluk diêpèk bojo; kc. unggah.

ngunggah-ungguhake: kn. ak. nandukake unggah-ungguh.

ngunggar: êngg. ak. 1 njênggarake apa-apa kang kêmpêl (sêga lsp); 2 br. ngumbar, nguja (hawa lsp); kc. unggar.

ngunggêb: êngg. ak. ngungkêb; kc. unggêp, ungkêp.

ngungguli: kn. ak. ndhuwuri, ngungkuli; ngunggul(-unggul)ake ak: nyungulake (ngumbulake), ngaton-ngatonake; kc. unggul, munggul.

ngunggut-unggut: kn. ak. ngigit-igit.

ngungkabi: kn. 1 mbukak (tutup lsp); 2 br. ngatonake (kabisane lsp); kc. ungkab.

ngungkad: kn. ak. 1 nyidhuk banjur diwalik (godhogan tela lsp); 2 ent. nênangi (nêpsu kang wis lêrêm lsp), nyungulake manèh (prakara kang wis sirêp lsp); kc. ungkad, mungkad.

ngungkak krama: kn. ninggal tata krama (kurang ngajêni); kc. ungkak.

ngungkal: I kn. 1 ngasah ing wungkal; 2 ak. kaya wungkal; kc. ungkal, wungkal. II kn. ak: nyongkèl; kc. ungkal.

ngungkang: kn. ak. ngongkang.

ngungkêb: kn. nglêbokake ing kuwali lsp. ditutup rapêt; kc. ungkêb.

ngungkêg-ungkêg: kn. ngogak-ogak paku lsp. arêp dicopot; kc. ungkêg.

ngungkih: kn. 1 ak. nyènèng (nggèrèd) disingkirake; 2 êngg. ak. ngalahake, nêlukake; 3 ngêsur, ndhesuk; 4 êngg. ngudi, njangka; kc. ungkih.

ngungkil: kn. nyongkèl, njongkèng diwalik; kc. ungkil.

ngungkiri: pc. nyelaki; kc. mungkir.

ngungkuli: kn. nglangkahi (dumunung sadhuwure), ngluwihi (kèhe lsp); kc. ungkul.

ngungkuri: n. mêngkêri k. ora ngarêpake marang; ngungkurake: 1 ndokok ing saburine; 2 ngêtrap lsp. mungkur; 3 ent. nyingkur, ngêmohi; kc. ungkur, mungkur, pungkur.

ngungkrah-ungkrah: kn. ak. njupuki lsp. nganti pating blengkrah; kc. ungkrah.

ngungkrêd: kn. ngêlongi ut. ngurangi (dawane lsp); kc. ungkrêd.

ngungkruk: kn. ak. tumungkul (mbungkuk).

ngungun: kn. gumun bangêt.

ngungupake: kn. nyungulake sathithik; kc. ungup, mungup.

ngungrum: kw. namakake têmbung pamalat sih; kc. rungrum.

ngungsêb-ungsêbake: kn. nggangsur-gangsurake rai ing lêmah; kc. ungsêb.

ngungsêd: kn. ak. 1 ngudi bangêt bisane nggayuh (ngèlmu lsp); 2 njaluk kanthi adrêng; kc. ungsêd.

ngungsêl-ungsêl: kn. ndhrêsêli, nyrondholi; kc. ungsêl.

ngungsêng-ungsêngi: pc. ngusari lênga ing wajan lsp; kc. usêng.

ngungsêrake: kn. ak. ngubêngake ngganjrêt; kc. ungsêr, mungsêr.

ngungsi: kn. lunga nyingkiri bêbaya (banjir lsp); kc. ungsi.

ngungsil-ungsilake: kn. njaluk-njalukake supaya bisa olèh pagawean lsp; kc. ungsil, usil.

ngungsir: kn. 1 êngg. ak. nundhung; 2 kw. ngoyak; kc. ungsir, usir.

ngungsum: kn. ak. ungsum.

ngupa: kn. ak. ngrakêtake nganggo upa; [x]-upa êngg. ak: ndulang bocah (ngajari mangan sêga); kc. upa.

ngupaboga: kn. ak. golèk pangan.

ngupadi: kw. golèk; kc. upadi.

ngupadosi: k. ak. nggolèki.

ngupadrawa: kw. niksa, agawe sêdhih (susah); kc. upadrawa.

ngupa-jiwa: kn. ak. golèk pangan.

ngupagawe: n. ngupadamêl k. ak. nggarap gawe, ngupakara; kc. upagawe.

ngupahi: êngg. n. ngopahi; kc. upah, opah.

ngupaya: kn. ak. 1 br. ngreka, ngrenah; 2 golèk; kc. upaya.

ngupakara:. 1 kw.ak. ngrêrêngga, majang; 2 kn. nggarap (nandangi) kalawan bêcik, ngopèni kalawan têmên-têmên; kc. upakara.

ngupakat: pc. mupakat.

ngupaksama: kw. ak. ngapura; kc. upaksama.

ngupamani: kn. ak. mènèhi upama, nyanepani; ngupamakake n. ngupamèkakên k: mindhakake karo, madhakake karo; kc. upama.

ngupapati: kw. ak. mulang; kc. upapati.

nguparêngga: kw. ngrêngga, majang; kc. uparêngga.

ngupas: I pc. dadi upas. II [x]-i kn: misani; kc. upas.

ngupasanta: kw. ak. nglipur; kc. upasanta.

ngupasuba: kw. ngrêngga-rêngga, nyuba-nyuba; kc. upasuba.

ngupat: kn. 1 gawe kupat; 2 pc. kaya kupat.

ngupatani: kn. ak. nyupatani; kc. upata.

ngupacarani: kn. ak. mbagèkake lsp. kalawan upacara.

ngupèksa: (ni) kw. niti-priksa, nyumurupi; kc. upèksa.

ngupêksa: êngg. kn. ngujêg.

ngupêng: (i) kn. ak. ngubêngi, ngêpung; kc. kupêng.

ngupil: (-i) kn. 1 nglèlèti upil; 2 êngg. mipili (jagung); 3 êngg. ngopèli (cènggèr); kc. upil.

nguping: kn. 1 ak. kaya kuping; 2 pc. ngrungokake; kc. kuping.

nguplik: pc. 1 cilik bangêt (tmr. cangkêm); 2 ngamplik; kc. uplik.

ngupluk: êngg. kn. ngongklok, ngocak-ocak; kc. kupluk.

nguput-uput: êngg. ak. esuk umun-umun.

nguprêt: I pc. ngamprêt (cêkak bangêt).

--- 419 ---

II [x]-uprêt kn: ngubêr-ubêr, ngoyak-oyak; kc. uprêt.

ngur ~ ngutangi.

ngur: pc. angur.

ngura: (-ura) kn. ak. ngudhar-udhar, njênggarake; kc. ura.

ngura-ura: kn. ak. têtêmbungan sêru; kc. ura-ura.

ngurab: kn. ak. nyarub (nyampur) karo; kc. urab.

ngurag: kn. mati tuwa; kc. urag.

ngurah: (-i) êngg. ak. ngrêsiki wadhah lsp. nganggo banyu; kc. kurah.

ngurak-urak: êngg. ak. nundhung akon lunga; kc. urak.

ngurak-urakake: I kn. ak. ngudhar-udhar, njênggarake; kc. ura. II (ut. nguran-urani) kn: ngênêng-ênêngi (bocah lsp) sarana ura-ura; kc. ura-ura, uran-uran.

ngurantèni: kw. nyandhêt; kc. kuranti.

ngurangi: n. ngirangi k. nyuda; kc. kurang.

nguras: kn. 1 ngrêsiki (kulah lsp) sarana ditawu banyune; 2 pc. ngêntèkake kabèh; kc. kuras.

ngurat: I (ut. [x]-i) êngg. kn. mbage (sawah) manèh; kc. urat. II (A) kn. ak. palanangan, pawadonan.

ngurbanake: kn. 1 ngunjukake kurban; 2 ent. nglabuhake, dadi kurban; kc. kurban.

ngure: kw. ngudhar, ngore; kc. ure, ore.

ngurêbi: kn. ak. ngrungkêbi, nêtêpi (prasêtyane lsp); ngurêbake: nyèlèhake mêngkurêb; kc. kurêb.

ngurêk-urêk, ngurêki: kn. nguthêk-uthêk (ngêruki) nganggo driji; kc. urêk.

ngurên: êngg. kn. nyuguh; kc. kurên.

ngurêng: kn. 1 ngobong saka sathithik; 2 katon bolong jêro (tmr. gudhig lsp); kc. urêng.

ngurih: êngg. kn. ngusap(i), ngulap(i); kc. kurih.

nguriki: kn. 1 ngrowoki nganggo urik; 2 nyuthiki (ngrêsiki) bêdudan; 3 ngakali (ênggone dolanan); kc. urik.

nguring-uring: kn. tansah nyrêngêni; kc. uring, muring.

ngurip-urip: n. nggêgêsang k. ngopèni lsp. amrih lêstari urip; nguripi: mitulungi lsp. supaya urip, ora sida dipatèni; kc. urip.

nguris: pc. kuru bangêt.

ngurisi: êngg. kn. ngêrik (maèsi) pangantèn.

ngurit: (i) kn. nyeblokake wulèn pari (dhêdhêr); kc. urit.

ngurmati: kn. awèh pakurmatan marang; kc. urmat, kurmat.

ngurubake: kn. ndamoni lsp. supaya murub; kc. urub, murub.

ngurubi: êngg. pc. nglurubi; kc. lurub, urub.

ngurud: êngg. kn. nyuda, ngurangi; [x] banyu êngg: ngilèkake banyu; kc. urud.

ngurug: (urugi) kn. ngêsokake lêmah ing (luwangan lsp); kc. urug.

nguruh: pc. muruh, mumpluk; kc. uruh, muruh.

nguruk: êngg. ak. mulang; kc. uruk, wuruk.

nguruni: kn. mènèhi urunan; kc. urun.

ngurung: I n. nyêngkêr k. 1 nglêbokake ing kurungan; 2 pc. miyara, ngingu (tlèdhèk lsp); kc. kurung. II êngg. kn: lunga bêburuh ngênèni pari; kc. kurung. III [x]-urung kn. ngiringake njajari kiwa têngên; kc. urung.

ngurus: kn. niti priksa (prakara), nindakake (pakaryan lsp); kc. urus.

ngurus-urusi: kn. ngombèni jamu supaya murus; kc. urus, murus.

ngurut: kn. 1 (ut. nguruti) nêkêm (njapit) banjur ditlusurake supaya padha pêthil (tmr. godhong lsp); 2 (ut. [x]-ake) nata (nyritakake urut-urutan; 3 (ngginda ki) mijêti ditlusur-tlusur; kc. urut.

ngusadani: kw. nambani, njamoni; kc. usada.

ngusak-usêkake: kn. nggêgosokake ing; kc. usêk.

ngusap: (-usapi) kn. 1 nggosokake ing rai lsp; 2 ngulapi, ngrêsiki; kc. usap.

ngusar: (-usar)i kn. nglèlèdi diwratakake; kc. usar.

ngusêk: (-usêkake) kn. nêcêk lan nggosok-nggosokake (têgêsan rokok lsp); kc. usêk.

ngusêl-usêl: pc. ngungsêl-ungsêl.

ngusêng-usêngi: kn. ngusar-usari lênga ing wajan lsp; kc. usêng.

ngusêr-usêrake: kn. ak. ngubêng-ubêngake ngganjrêt; kc. usêr, ungsêr.

ngusi: kw. ak. ngoyak; kc. usi.

ngusik: kn. nggosok (jobin lsp) supaya alus; kc. usik.

ngusil-usil: kn. ak. ngungsil-ungsil; kc. usil, ungsil.

ngusir: I kn. 1 êngg. nundhung; 2 kw. ngoyak; kc. usir. II pc: dadi kusir; [x]-i: nglakokake kreta; kc. kusir.

ngusug: kn. 1 ak. nggosok ing parêm (sabakdane dipijêt); 2 njupuk keceran bêras; kc. usug.

ngusuki: I êngg. kn. ngosoki; kc. kusuk. II kn. ak: ngêtrapi usuk; kc. usuk.

ngusulake, ngusuli rêmbug: kn. nawakake (rêmbug, panêmu lsp) marang; kc. usul.

ngusum: kn. ak. usum.

ngusung: kn. nggawa ngalih (bêbarêngan wong akèh); kc. usung.

ngusus: pc. kaya usus (kêndho, ngloko); [x] pitik pc: ruwêd (tmr. tali); kc. usus.

ngusut: kn. ak. ngglobot (ora macak); [x]-ake, ngusudake ak: ngisin-isini, njalari kusut; kc. kusut.

ngusrêgake: kn. ak. njalari (agawe) kurang jênjêm; kc. usrêg.

nguswa: kw. ngambung; kc. kuswa.

ngutahake: êngg. kn. 1 mutahake; 2 ngêtokake apa-apa kang wis dipangan; kc. utah, wutah.

ngutamakake: n. ngutamèkakên k. ak. nganggêp luwih utama; kc. utama.

ngutangi: n. nyambuti k. nyilihi dhuwit; kc. utang.

--- 420 ---

ngutarakake ~ nguwori.

ngutarakake: kn. ak. ngandharake, nyritakake; kc. utara.

ngutêr: kn. 1 ak. ngiris (nggunting) kawangun bundêr; 2 êngg. mutêr (wit); kc. utêr, putêr.

ngutil: kn. nyolong sarana nglimpe; kc. util.

ngutis: êngg. pc. kaya kutis (ora idhêp isin).

ngutu: êngg. pc. 1 mlaku rikat tanpa ngingêtake kiwa têngên; 2 ngamuk, ngiwut; kc. utu.

ngutugi: kn. ngêbuli nganggo dupa; kc. kutug.

ngutuhake: n. ngêtahakên k. pc: mutuhake; kc. utuh, wutuh.

ngutus: ki. kongkon; kc. utus, kon, kongkon.

ngucal: êngg. k. 1 ngolah; 2 mulang; [x]-i êngg. k: ngulati (nggolèki); kc. ucal.

ngucap: kn. clathu, gunêman; kc. ucap.

ngucêk: (-ucêk) kn. 1 mênêt-mênêt mata (nganggo driji); 2 ngrêmêt-ngrêmêt (wasuhan lsp, supaya rêsik); kc. ucêk.

ngucêl-ucêl: kn. nyêkêl lan nguwêd-uwêd; kc. ucêl.

ngucêmake: kn. ak. njalari (marakake) kucêm; kc. kucêm.

ngucik(-ucik): kn. ngelingake lan njaluk (apa-apa kang wis disaguhake lsp); kc. ucik.

ngucing: I pc. melik bangêt; kc. kucing. II kn: mijêt lêngên nganti mêtu kucinge; kc. kucing.

ngucir: I pc. mlayu rikat (marga kalah lsp). II [x]-i kn. ak: ndokoki kucir.

ngucira: kw. ora sêmbada, nguciwani; kc. kucira.

nguciwani: kn. kurang sêmbada, njalari kuciwa; kc. kuciwa.

nguculi: kn. ngudhari tali lsp; kc. ucul.

ngucut: êngg. kn. nguthut, nglolos; kc. ucut.

nguconi: kn. ngumbah saperanganing jarit lsp. kang rêgêd; kc. kucu.

ngutha: kn. ak. kaya kutha (bètèng); mbêguguk [x] waton pr: mbangkang marang prentah; kc. kutha.

nguthahi: kn. ak. ngrêgêdi; kc. kuthah.

nguthani: kn. ak. ngêdêgake kutha ing; kc. kutha.

nguthèhi: êngg. kn. nguthahi, ngrêgêdi; kc. kuthèh.

nguthêk-uthêk, nguthak-uthêk: kn. ndumak-ndumuk nganggo driji; kc. uthêk.

nguthêl-uthêl: pc. kêcêndhakên (tmr. piranti lsp); kc. uthêl.

nguthik-uthik: kn. 1 êngg. ngulik-ulik (rambut lsp); 2 ndumuk-ndumuk nganggo driji lsp; kc. uthik.

nguthuh: pc. mblubut, ora idhêp isin.

nguthuk: pc. miyara kewan wiwit cilik; kc. kuthuk.

nguthun-uthun: kn. ngugung ut. ngêmi-êmi (bocah); kc. uthun.

nguthut: (-i) kn. 1 mbêsèti (nglolosi) godhong pari kang katut ing wulèn; 2 nyolong (mêthiki) pari ing sawah; 3 ngiyat, mbukak kêrtu (uga ent.) kc. uthut.

nguwayani: kn. ak. ngawekani; kc. kuwaya.

nguwakake: kn. ak. 1 êngg. nguwalake, nguculake; 2 nglêmparakake, ngêtogake bae; kc. uwa.

nguwalahi: kn. ak. malahi.

nguwalake: kn. nguculake saka; kc. uwal.

nguwalati: kn. ak. malati; kc. kuwalat, walat.

nguwalokake: kn. ak. ndadèkake anak kuwalon.

nguwar-uwarake: êngg. ngundhangake, mbiwarakake; kc. uwar.

nguwasani: kn. duwe kuwasa mungguh ing; kc. kuwasa.

nguwas-(u)wasi: kn. njalari uwas (sumêlang) ing ati; kc. uwas.

nguwati: n. ngiyati, nguwanèni k. nyangga ing sakabutuhane (wragade lsp); kc. kuwat.

nguwatiri: (nguwatirake ak) n. nguwatosi (nguwatosakên ak) k. nyumêlangi, kuwatir marang; kc. kuwatir.

nguwèhi, nguwèk, nguwèn(-i): êngg. ak. mènèhi, awèh.

nguwèk-uwèk êngg. pc. nyuwèk-nyuwèk; kc. uwèk.

nguwèt-(u)wèt: kn. ngati-ati panganggone supaya awèt; kc. awèt, uwèt.

nguwêd-uwêd: kn. nyêkêl lan ngêlus-êlus (gêmak lsp); nguwêdi: ngubêdi gangsingan; kc. uwêd.

nguwêk-uwêk: pc. ndulêg-ndulêg, ngêruki; kc. uwêk, kuwêk.

nguwêl-uwêl: kn. nguntêl-untêl (dluwang lsp); kc. uwêl.

nguwêng-uwêng: kn. nywara wêng-wêng (angin lsp).

nguwêri: kn. ak. ndokoki uwêr.

nguwik: (-uwik) kn. 1 nyuwik-nyuwik; 2 nguthik-uthik; kc. uwik, kuwik, nyuwik.

nguwil: pc. 1 nguwik; 2 ngrêsiki kopèt (nalikane cewok); 3 (ut. [x]-uwil) nyuwil(-nyuwil); kc. uwil, kuwil.

nguwir-uwir: kn. ak. kawir-kawir.

nguwisi: pc. ngrampungi, nglèrèni; kc. uwis.

nguwuh: kn. ak. 1 ngundang; 2 nyêbut, ngaruh-aruhi; kc. uwuh.

nguwuk: I kn. ak. nggosok (nggilapake) nganggo kuwuk. II [x]-ake kn. ak: murungake, njugarake; kc. uwuk.

nguwul:(-uwul)i kn. ak. muwuhi, ngundhaki; kc. uwul, wuwul.

nguwung: I pc. awangun kuwung. II ngênguwung kn: awangun mlêngkung; kc. kuwung, kluwung.

nguwur-uwuri: kn. nyêbari barang lêmbut; kc. uwur.

nguwurake: kn. njalari kuwur; kc. kuwur.

nguwusi: kn. ak. ngrampungi, nguwisi; kc. uwus.

nguwus-uwus: kn. ak. ngujar-ujari, ngunèk-unèkake; kc. uwus, wuwus, muwus.

nguwohi: kn. ak. awoh; kc. woh.

nguwongi: kn. ak. ngisèni (nyêdhiyakake) wong; kc. wong.

nguwori: êngg. ak. nyampuri, ngêwori; kc. wor, awor.

--- 421 ---

nguwot ~ ngoyong-oyong.

nguwot: kn. ngambah ing wot; kc. wot.

ngobahake: n. ngebahakên k. agawe supaya obah; kc. obah.

ngobat-abitake: kn. ngontang-antingake (pêdhang lsp); kc. obat-abit, mobat-mabit.

ngobèl: pc. mubêng megal-megol (tmr. rodha lsp); kc. obèng.

ngobèng: I pc. ngobèl. II kn: 1 buruh mbathik; 2 êngg. rewang (wong duwe gawe); kc. obèng.

ngobèti, ngobètake: kn. ak. nglowahi lsp. supaya kobèt; kc. kobèt.

ngobêrake: kn. mrêlokake supaya kobêr; kc. kobêr.

ngobin: kn. naksir sapira pamêtune (tmr. sawah); kc. obin.

ngobis: kn. nanduri kobis.

ngobyag-obyag: pc. nggobyag.

ngobyok-obyok: êngg. kn. ngumbah (sukêt) ing banyu; kc. obyok.

ngobyongi: pc. ngubyungi, ngombyongi; kc. obyong.

ngoblag, ngoblog: êngg. pc. ngoblah-oblah.

ngoblah-oblah: kn. 1 mênga amba; 2 katon amba sêla tanpa isi.

ngoblang, ngoblo: pc. nglonthe; kc. oblang, oblo.

ngoblug: êngg. kn. adang (ing dandang sablugan).

ngoblok-oblok: pc. nyrêngêni akèh-akèh.

ngoboki: kn. kêkobok ing; kc. kobok.

ngobong: n. mbêsmi k. 1 disulêd (dilêbokake) ing gêni; 2 manasi; kc. obong.

ngobor:(-i) êngg. ak. nggodhog; [x]-i: 1 nyuluh (mbrongot, madhangi) nganggo obor; 2 br. madhangake rêmbug; kc. obor.

ngobos: êngg. kn. kêmpros, ngobrol.

ngobrak-abrik: kn. ngrusak nganti pating blengkrah; kc. obrak-abrik.

ngobrakake: kn. ak. 1 mêrtakake mrana-mrana; 2 murungake, njugarake; kc. kobra.

ngobralake: kn. ngêdol murah-murahan; kc. obral.

ngobrogake: pc. nganggo padinan; kc. obrog.

ngobrok: êngg. ks. bêbanyu; kc. ngêbrok.

ngobrol: êngg. pc. omong gêgorohan; [x]-obrol êngg: ndhudhah ngudhal-udhal; kc. obrol.

ngobrot-obrot: êngg. pc. ngudhèt-udhèt wêtêng; kc. obrot.

ngododake: kn. ndudut supaya modod; kc. odod, modod.

ngodor: êngg. kn. adrêng bangêt.

ngodrat: kn. ak. mêsthèkake, nakdirake; kc. kodrat.

ngojahi: kn. ak. nyritani, ngandhani; kc. kojah.

ngojari: êngg. kn. wêling tuku.

ngojèh: êngg. kn. nyuwèk; kc. ojèh.

ngojèlake: êngg. kn. ngucik-ucik, nênangi; kc. ojèl, kojèl.

ngojudi: êngg. pc. mujudi; kc. kojud, wujud.

ngojurake: pc. njalari kojur.

ngojog: pc. njojog, mlayu; kc. ojog.

ngojok-ojoki: kn. ngajani ala; kc. ojok.

ngojong: I kn. ngêmban ojong; kc. ojong. II [x]-i kn: nutupi nganggo kojong.

ngodhal-adhil: kn. 1 ndhudhah diadhul-adhul; 2 miyak lan ngandhak-ngandhakengandhak-ngandhakake. wadi; kc. odhal-adhil.

ngodhe: êngg. kn. 1 lêgèh, nganggur; 2 buruh nggarap; kc. odhe.

ngodhèg: êngg. kn. nggadhug, têkan ing; [x]-ake: ngogak-ogak; kc. odhèg.

ngodhèki: êngg. kn. ngorèki; kc. kodhèk.

ngodhèt-odhèt: kn. nyoblos (nyuwèk) wêtêng njupuki jêroane; kc. odhèt.

ngodhêngi, ngodhêngake: kn. ak. njalari kodhêng; kc. kodhêng.

ngodhogake, ngodhokake: êngg. kn. nyodhokake; kc. sodhog, sodhok.

ngodhok: pc. mlaku alon (sakêpenake), ora nênunggang (tmr. lêlungan); kc. kodhok.

ngodhol: kn. ngêtutake; kc. kodhol.

ngodhol-odhol: kn. ngudhal-udhal, ngudhèt-udhèt; kc. odhol.

ngodhori: êngg. kn. ngêtrapi kodhor.

ngogak-ogak, ngogak-agik, ngoglak-aglik, ngoglak-oglèk: pc. ngoyag-oyag (ngobahake) ngiwa nêngên supaya copot; kc. ogak.

ngogèlake: kn. ngobahake mogèl; kc. ogèl, mogèl.

ngoglèng: (-oglèngake) kn. ak. nyêngkêlit kêris sêmu dicongatake; kc. oglèng, moglèng.

ngogung: êngg. kn. ngugung.

ngogok-ogok: kn. nyogoki (lèng lsp); kc ogok.

ngogok-ogokake: êngg. pc. nyèlèhake (sajak ora dirêmbug); kc. ogok, mogok.

ngograh-ograh, ngogrèh-ogrèh, ngogro-ogro: êngg. kn. ngisruhi, ngganggu.

ngogrèg-ogrèg: pc. ngogak-ogak kunci lsp. supaya mênga; kc. ogrèg.

ngogrok-ogrok: pc. nyogoki (lèng lsp) nganggo gèntèr lsp; kc. ogok.

ngoyag-oyag: kn. ngobahake (wit, cagak lsp) miyut-miyut; kc. oyag.

ngoyahake: kn. nyandêrake (asu); kc. oyah.

ngoyah-ngayuh, ngoyat-ngayut: pc: koyah-kayuhan, ngiyak-ngiyuk.

ngoyak: (-oyak) kn. 1 mblêdig, mburu; 2 tansah nagih; kc. oyak.

ngoyang-oyong: êngg. pc. nggawa mrana-mrana; kc. oyang-oyong.

ngoyod: kn. mêtu oyode; 2 ent. wis bêbranahan akèh, wis lêlêmahên; kc. oyod.

ngoyog: (-oyog) kn. 1 nyêkêl lan ngobahake (wong turu lsp); 2 ngobahake supaya bali jêjêg (tmr. cagak) ut. supaya amot akèh (tmr. goni lsp); kc. oyog.

ngoyok: I (ut. [x]-oyok) kn. 1 êngg. ngoyak, mburu; 2 pc. ngruyuk, ngrubud; kc. oyok. II êngg. kn: maling bêbarêngan wong akèh; kc. koyok.

ngoyol-oyol: ks. nguyêl-uyêl (susu lsp); kc. oyol.

ngoyong-oyong: êngg. pc. nggawa mrana-mrana; kc. oyong.

--- 422 ---

ngoyos ~ ngomprès.

ngoyos: I êngg. kn. matun; kc. oyos. II êngg. kn: nglêbus, nglocut.

ngoyot: (-i) êngg. kn. ngirati lan nisiki (pring); kc. oyot.

ngokèhi: pc. n. ngakèhi; kc. akèh.

ngokèni: I êngg. mènèhi. II pc: kaya olah-olahane koki (enak bangêt); kc. koki.

ngokèr-okèr: pc. nyokèr-nyokèr; kc. cokèr.

ngoklèk-oklèk: pc. nyoklèk-nyoklèk; kc. oklèk.

ngoko: kn. tanpa tata-basa (pakurmatan) tmr. unggah-ungguhing basa (têtêmbungan); dingokokake: ditêmbungake ngoko; kc. koko.

ngokog: pc. nywara kog-kog (tmr. pitik).

ngokoh: kn. mangan sêga akèh duduhe (jangane); kc. kokoh.

ngokoli: kn. nggagahi, miyagah; kc. okol.

ngokop: kn. 1 ngombe cangkême diclup ing wadhah; 2 ks. ngombe; kc. kokop.

ngokot: êngg. kn. nekad, nggêgêgi; kc. kokot.

ngolag: -(ng)alig(ake) kn. ak. ngolak-alik; kc. olag-alig.

ngolah: kn. 1 br. nindakake; 2 êngg. ak. nggarap (sawah); 3 ngratêngi panganan lsp; kc. olah.

ngolah-ngalèh: êngg. kn. ngêlih-êlih; kc. kolah.

ngolah-ngalih: kn. tansah (kêrêp) ngalih.

ngolak-alik: kn. molak-malik; kc. wolak-walik.

ngolan-olan: kn. ak. awangun dawa (kaya ula).

ngolang: -(ng)aling kn. jêmpalikan (marga lara lsp).

ngolang-olang: êngg. kn. golèk; kc. olang.

ngolèdake: pc. ngêtokake (ilat lsp); kc. olèd, kolèd.

ngolèhi: êngg. ak. kalêksanan, kêturutan; ngolèhake n. ngangsalakên k: 1 ngudi nganti bisa olèh; 2 nggathukake karo (nêncang lsp); 3 njodhokake karo (tmr. laki rabi); kc. olèh.

ngolèh-olèhi: (-ake), ngangsal-angsali(-akên) pc. ngêtokake mole-mole; kc. mole.

ngolèt: êngg. kn. golèk; kc. olèt.

ngolêk: êngg. kn. gawe kolak; kc. kolak.

ngolêm: pc. ngulêmi sarana diidêri lis; kc. kolêm.

ngolik: pc. kaya manuk kolik.

ngoling: kn. ak. nggoling, jêmpalikan; kc. oling.

ngolod-olod: kn. kêpengin bangêt; kc. olod.

ngoloh: I kn. ak. ngêkum lan nêncêm ing (banyu warangan lsp); kc. koloh. II [x]-ake kn. ak: nglêbokake ing cangkêm; kc. koloh.

ngolok-olok: kn. ngundhat-undhat prakara kang uwis-uwis; kc. olok.

ngolongi: kn. ndokoki kolongan; kc. kolong.

ngolor: êngg. kn. 1 ngalar; 2 ngulur; kc. olor.

ngolot: pc. cara kuna; kc. kolot.

ngomahi: n. nggriyani k. mènèhi omah, ngênggoni; kc. omah.

ngomah-omahi: kn. ngromahi; ngomah-omahake n. ngemah-emahakên k. mikramakake ki: ngrabèkake, nglakèkake; kc. omah-omah.

ngomani: êngg. kn. ngumani; kc. oman, uman.

ngombak: kn. mêndhak mêndhukul (kaya ombak); kc. ombak.

ngombal: êngg. ak. ngumbal; kc. umbal.

ngombal-ambil: êngg. pc. ngolok-olok; kc. ombal-ambil.

ngombang: kn. ak. mbrêngêngêng (kaya kombang); [x]-ombang, ngombèng-ombèng êngg: grundêlan, nggrundêli; kc. kombang.

ngombe: kn. ngunjuk ki. nglêbokake ing cangkêm (tmr. barang cuwèr); kc. ombe.

ngombèri: kn. mènèhi papan, nglunggèni wêktu; kc. ombèr.

ngombyoki: kn. nalèni nganti dadi ombyokan; kc. ombyok.

ngombyongi: kn. ak. ngubyungi, ngubungi; kc. ombyong.

ngombyong-ombyong: kn. nyandhangi (nganggon-anggoni) sarwa bêcik; kc. ombyong.

ngombohake: êngg. kn. mblêbêgake (nyilêmake) ing banyu lsp; kc. komboh.

ngombol: êngg. kn. dicêmplungake ing tanjan akèh (tmr. wiji); kc. ombol.

ngombor: kn. makani jaran nganggo cacahan sukêt karo tètès lsp; kc. kombor.

ngombrokake: pc. ngumbrukake; kc. ombrok.

ngomèhi: êngg. kn. nyrêngêni; kc. omèh.

ngomèk: pc. amèk, golèk, njupuk.

ngomèl: ks. gunêman tanpa têgês; kc. omèl.

ngomisi, ngomisèni: kn. ak. ngumisi, nitipriksa; kc. kumisi.

ngomyang: ks. ndlêming, omong; kc. omyang.

ngomukake: êngg. ak. ngumukake, ngunggulake; kc. umuk.

ngomong: êngg. kn. nggunêm, ngojahake; kc. omong.

ngompa: pc. mompa; kc. kompa.

ngompak: pc. ngonggrong, ngalêm; kc. ompak, umpak.

ngompyong-ompyong: pc. ngombyong-ombyong.

ngomplangi, ngomplangake: kn. ak. nyuwungake; kc. komplang.

ngomplèh: kn. saèm. ndoblèh (tmr. lambe).

ngomplèt: kn. ngumplit; kc. kumplit.

ngomplo: pc. mlongo (ora olèh apa-apa).

ngomplong: pc. 1 bolong (mênga) amba; 2 ngomplo, mlongo.

ngomplot: pc. sêkuthon, sêkaitan; kc. komplot.

ngompol: kn. 1 nguyuh ing nalikane turu; 2 ak. ngêmu banyu (tmr. lêmah); kc. ompol.

ngompot: kn. ak. ndhêlik, umpêtan; kc. ompot.

ngomprèng: pc. cêkak bangêt (tmr. klambi lsp); kc. comprèng.

ngomprès: kn. ndokoki komprès.

--- 423 ---

ngomprot-omprot ~ ngongkrah-angkrèh.

ngomprot-omprot: êngg. kn. nyêbar pating tlècèk; kc. omprot.

(ngon): di-[x] n. dipunngèn k. 1 diumbar supaya mangan (tmr. kewan); 2 diulat-ulatake; kc. angon.

ngonang: I kn. ak. gêbyar-gêbyar kaya konang. II [x]-i kn: nyumurupi maling lsp. ing nalika iku uga; kc. konang.

ngonarake: êngg. pc. gawe onar; kc. onar.

ngonjoni: kn. ak. ngluwihi panganyange lsp; kc. onjo.

ngonjot: kn. 1 êngg. nutugake nggawa (mikul lsp) sabakdane lèrèn sadhela; 2 ngubêr wangênaning (kontrak lsp); [x]-i: mènèhi onjotan; kc. onjot.

ngondhani: êngg. ak. mènèhi wêktu dianggo ngaso; kc. ondhan.

ngondhangi: kn. ak. ngundhangi; kc. kondhang, undhang.

ngondhe: kn. nggêlung kondhe.

ngondhok-ondhok: êngg. kn. mangkêl (susah) bangêt ora kêwêtu; kc. ondhok.

ngondhol: ks. ngoyak-oyak wong wadon; kc. ondhol.

ngondhor: I pc. ngandhar-andharake, ngrasani ala; kc. ngandhar. II [x]-ake kn. ak. njalari (agawe) kondhor.

ngono: I n. ngatên k. pc. mangkono. II (ut. ngonoh) êngg: mrono.

ngontalake: kn. mbuncang lsp. nganti kontal; kc. kontal.

ngontan: pc. mbayar kêncèng; kc. kontan.

ngontang-antingake: kn. diobat-abitake; kc. ontang-anting.

ngontèl: êngg. kn. kinthil, tut-buri.

ngontêni, ngontênakên: k. pc. nganani, nganakake; kc. ontên, ana.

ngontitake: kn. ak. njalari (agawe) kontit.

ngontog-ontog: pc. nêpsu lan mangkêl bangêt.

ngontong: pc. kaya ontong gêdhang; kc. ontong, montong.

ngontor: I êngg. kn. ngglontor, nyêntor; kc. ontor. II [x]-ontor kn. ak: 1 ngurubake mubyar; 2 nêpsu bangêt; kc. ontor, montor.

ngontragake: kn. ngorêgake, agawe kontrag; kc. ontrag, kontrag.

ngontrak: kn. tuku (mburuhake, masokake lsp) sarana kontrak; kc. kontrak.

ngoncati: kn. oncat saka, nyingkiri; kc. oncat.

ngonce: kn. ak. ngronce (kêmbang lsp); kc. once, konce.

ngoncèk: (-i) kn. ngilangi kulite; kc. oncèk.

ngoncèng-oncèng: pc. ngoyak-oyak; kc. oncèng.

ngoncèri: kn. ndokoki koncèr; kc. koncèr, oncèr.

ngoncèt: (-i) êngg. kn. ngoncèki.

ngoncit-oncit: pc. ngoyak-oyak; kc. oncit, uncit.

ngonclang: (-onclangake) kn. ak. ngumbul-umbulake (gêgaman lsp); kc. onclang.

ngonclong: pc. têrus mlaku.

ngoncogi: êngg. kn. nêkani, njujug; kc. oncog.

ngoncong: kn. ak. mbalèkake sêga karon ing kukusan; kc. koncong.

ngoncori: I kn. nyoloki nganggo oncor; kc. oncor. II kn: 1 ak. ngancarake tumbak lsp. ing; 2 ngêlêbi (sawah lsp); 3 ngonjoni, ngêjuri; kc. oncor.

ngonthèl: I kn. ora kêmbênan (susune dikatonake). II [x]-i kn. ngombèni jamu (bocah cilik) nganggo onthèl; kc. onthèl.

ngonthol: (-i) êngg. kn. ngêdhuk tela lsp. wite ora dirubuhake; kc. konthol.

ngonyar-nganyur: pc. ngodag-ngadêg ora tata; kc. nganyur.

ngonylog, ngonyog, ngonyor: pc. têrus mlaku.

ngonyohi: ki. mborèhi; kc. konyoh.

ngonyok-onyokake: kn. nawak-nawakake (satêngah mêksa); kc. onyok.

ngong: kw. aku, -ku, dak-.

ngongak: êngg. kn. ngungak; kc. ungak.

ngongangi: êngg. kn. nglilani; kc. kongang.

ngonggak-anggèk: pc. ngongkak-angkèk.

ngonggèr: êngg. kn. ngunggar; kc. onggèr, unggèr.

ngonggo-onggo: kn. jibêg bangêt atine; kc. onggo.

ngonggor: êngg. kn. ngêlak.

ngonggrèh-onggrèh: kn. ngowah-owah, ngingsêd; kc. onggrèh.

ngonggrokake: êngg. pc. nyèlèhake (tanpa diopèni); kc. onggrok.

ngonggrong: kn. 1 ak. numpuk lan diganjêl dhuwur; 2 ngumpak, ngalêm kang kêladuk; kc. onggrong.

ngongkak-angkèk: pc. 1 nêkak-nêkuk bangkekan; 2 mlêtêr ing gawe, ngrêkasakake; kc. ongkak-angkèk.

ngongkal: (ake) kw. nyongkèl (barang kang abot); kc. ungkal, kongkal.

ngongkang: kn. 1 cêdhak bangêt lan ngarêpake ing; 2 êngg. lowah, longkang; 3 (atine [x]) êngg. gêla bangêt dening kecuwan; kc. kc. ongkang.

ngongkèk: kn. mikul nganggo ongkèk; [x]-ongkèk êngg. ngogak-ogak; kc. ongkèk.

ngongkèl: kn. ak. nyongkèl, ngungkil; kc. ongkèl.

ngongklèh: kn. ak. saèm. moglèng.

ngongklèng-ongklèng: pc. ngêngèl-êngèl; kc. ongklèng.

ngongkloh, ngongklong: êngg. kn. aras-arasên marga ngêlih bangêt.

ngongklok: kn. ngêntrog-êntrog (godhogan kênthang lsp); kc. ongklok.

ngongkog: kn. 1 ak. njunjung sathithik; 2 wiwit bisa njunjung awake (kaya arêp mbrangkang) tmr. bocah cilik; 3 êngg. ak. ngumpak, ngonggrong; kc. ongkog.

ngongkok: êngg. pc. ngêntol (rêrêgan); kc. ongkok.

ngongkon: n. ngèngkèn k. êngg. ak: akon, kongkonan marang; kc. kongkon.

ngongkong: êngg. kn. lowah.

ngongkosi: êngg. kn. mragadi, mbayari; kc. ongkos.

ngongkrah-angkrèh: kn. ngêlihi (ngowah-owah) [(ngowah-...]

--- 424 ---

[...owah)] pating blengkrah; kc. ongkrah-angkrèh.

ngongkrag-ongkrag ~ ngosok-osokake.

ngongkrag-ongkrag: êngg. kn. ngoyag-oyag, ngogak-ogak.

ngongkrong-ongkrongake: pc. nyèlèhake ing papan kang dhuwur; kc. ongkrong, mongkrong.

ngongod-ongod, ngongoti: kn. ngirisi (nisiki) pucuke; kc. ongot.

ngongsèng: kn. nggorèng diwolak-walik; kc. kongsèng.

ngongsêb-ongsêbake: kn. ngungsêb-ungsêbake; kc. ungsêb, kongsêb.

ngongsil-ongsilake: pc. ngungsil-ungsilake.

ngongslah: pc. mocot; kc. ongslah.

ngongsrong: êngg. kn. mênggèh-mênggèh ambêkane.

ngopahi: n. ngepahi k. mènèhi opahan; kc. opah.

ngopak: kn. gawe opak.

ngopat-apitake: kn. ngobah-obahake (buntut); kc. kopat-kapit.

ngopèk: pc. dawa kêndho (tmr. susu); kc. kopèk.

ngopèli: kn. 1 êngg. mêthili, mipil (jagung lsp); 2 ak. ngirisi cènggèr jago (diwangun); 3 ngunthêt, mbathi; 4 ks. nêtaki; kc. opèl.

ngopèni: kn. 1 êngg. ngrukti; 2 nggêmatèni; kc. opèn.

ngopès: êngg. kn. ngoncèki; kc. kopès.

ngopèt: pc. bêbanyu ora cewok; kc. kopèt.

ngopêr: kn. 1 ngêlih mênyang panggonan liya; 2 masrahake marang; 3 nggêntèni (tuku); kc. opêr.

ngopi: kn. 1 nanduri kopi; 2 êngg. ngombe wedang kopi; kc. kopi.

ngopyahi: kn. ngênggoni kopyah.

ngopyak: (-opyak)-i kn. ndhawuhi lsp. sêru bangêt; 2 (ut. ngopyak-opyak) nundhung akon lunga kanthi swara sêru; kc. opyak.

ngopyok: (-ake) kn. nêlêsi nganggo gombal lsp; kc. opyok.

ngopyok-apyokngopyok-opyok. : kn. 1 ngrêsiki sukêt lsp. ing banyu; 2 ngocak-ocak wadhah (kang isi banyu lsp); 3 êngg. nglotre, ngundhi; kc. kopyok.

ngoplakake êndhas: pc. njalari mumêt (tmr. mikir lsp); kc. koplak.

ngoplèti: êngg. pc. nggatèkake marang, ngopèni; kc. oplèt.

ngoplok: pc. ndhrodhog; kc. koplok.

ngopoh: (-i) kn. ngêlapi nganggo gombal lsp. têlês; kc. kopoh.

ngopok-opok: (ake) kn. ak. ngopyok(ake); kc. opok.

ngopor: kn. olah opor; kc. opor.

ngoprak-oprak: kn. 1 nggusah kanthi swara rame; 2 pc. ngatak, akon tumandang; kc. oprak.

ngoprèk: êngg. kn. ngoprak-oprak.

ngoprès: pc. omong tanpa têgês.

ngoprok: kn. 1 pc. sumèlèh (nglumbruk); 2 ngising ngêbrok; kc. oprok.

ngor: êngg. kn. saèm. mbêkèr (tmr. kucing).

ngorag-orag: êngg. kn. ngoyag-oyag; kc. orag.

ngorak-arik: kn. nyokèr-nyokèr; kc. orak-arik.

ngorani: n. mbotêni k. ak. mangsuli ora; ngorakake ak: mokalake, maido; kc. ora.

ngoranake: pc. ngabarake ing koran; kc. koran.

ngoras: kn. ak. njilid buku; kc. koras.

ngore: kn. ngudhar rambut (ora digêlung); kc. ore.

ngorèdi: kn. ngrêsiki kêkèrène kang ana ing wadhah (sarana disendhoki lsp); kc. korèd.

ngorèg: pc. gatêl bangêt.

ngorèk: I kn. ngrêsiki nganggo korèk, nyapu; 2 ngurêki; 3 ngudhal-udhal wadi; kc. korèk. II [x]-orèk pc: nyorèk-nyorèk; kc. orèk. III kn: nywara sêru (tmr. kodhok nalikane udan). IV pc: ribut nyambut gawe.

ngorèksi: pc. nitipriksa lan mbênêrake kang salah; kc. korèksi.

ngorèng: kn. dadi korèng.

ngorèpi: êngg. kn. ngorèdi; kc. korèp.

ngorès: êngg. kn. golèk turahan pari (ing panènan).

ngorêgake: kn. ak. njalari orêg (gègèr); kc. orêg.

ngorupake: kn. ak. njalari korup; kc. korup.

ngorodake: êngg. pc. nglorodake (sandhangan lsp); kc. orod, morod.

ngorog: (-orog) kn. 1 êngg. ngoyag-oyag; 2 ngoyog-oyog; kc. orog.

ngorok: I kn. nywara sênggur-sênggur (nalikane turu). II [x]-i kn: 1 ngrêsiki ing jêroning wuluhan bêdhil lsp; 2 ([x] kuping) pc. ngandhani, nuturi; kc. korok.

ngorong: I kn. 1 ngêlak bangêt; 2 ak. kêpengin (ngarêp-arêp) bangêt. II [x]-orong êngg. kn. nangis gorang-garong; kc. orong-orong.

ngorot-orot: êngg. ak. mbêboros, ngêcèh-êcèh; kc. orot.

ngosak-asik: I kn. nggêgolèki sarana dilengkabi (dicokèri lsp); kc. osak-asik. II [x]-ake êngg. ak: ngelingake, ngosikake; kc. osik.

ngosèk: I kn. 1 mingsad-mingsêd klisikan (tmr. turu); 2 rumangkang mêntas (tmr. baya); kc. kosèk. II kn: ngasah (lading lsp) digosokake ing wlulang lsp; 2 mususi (bêras lsp) supaya rêsik; 3 êngg. ngrêsiki sukêt; 4 êngg. nggêgolèki, nglari; kc. kosèk.

ngosèr: I kn. ngglangsur maju; kc. kosèr. II [x]-(osèr)-i kn: ngusar-usarake lênga lsp. ing wajan lsp; kc. osèr.

ngosikake: kn. ngelingake ing sajroning ati; kc. osik.

ngosya, ngoswa: kw. ngambung; kc. kosya.

ngoso: (-oso) kn. namakake têmbung sêngol (sêntak); kc. oso.

ngosodi: kn. kêkosod ing; kc. kosod.

ngosog: êngg. kn. ngêlapi; kc. osog.

ngosoki: kn. nggosok ngilangi rêrêgêde (dhangkale lsp); kc. kosok.

ngosok-osokake: kn. nêpsu mbanting bala pêcah lsp; kc. osok.

--- 425 ---

ngosongake ~ ngrayud.

ngosongake: pc. myuwungake, ngothongake; kc. kosong.

ngotangi: kn. ngênggoni klambi kotang.

ngotès: pc. gunêman, omong.

ngotên: pc. ngono, mêngkono.

ngot-ngotan: kn. kala mangsa kumat; kc. angot.

ngoto: pc. nunggang montor (oto).

ngotong-otong: kn. ak. nggotong; kc. otong.

ngotot: kn. 1 ak. mêtu (katon) otote; 2 êngg. puguh; kc. otot.

ngotrèg, ngotrèk: kn. ak. nyopot nganggo kotrèg.

ngocak: (-ocak), ngocakake kn. ngobah-obahake mawali-wali (tmr. wadhah isi banyu, krambil lsp); kc. kocak, ocak.

ngocal: êngg. k. ngolah; kc. olah, ocal.

ngocar-acir: kn. ak. ngècèr-ècèr; kc. kocar-kacir.

ngocèh: kn. 1 muni (tmr. manuk); 2 ks. gunêman; kc. ocèh.

ngocèki, ngocèli: êngg. kn. ngoncèki; kc. ocèk.

ngocèm: êngg. kn. ngucapake (apalan).

ngocoh: êngg. kn. nyêngèsi; kc. kocoh.

ngocok, ngocrok: êngg. pc. 1 ngocak-ocak; 2 ngasud kêrtu; kc. kocok.

ngocor: (ake) êngg. kn. ngilèkake banyu; ngocor(i): ngêcêri banyu (tmr. jago); 2 êngg. nyirami, ngoncori; kc. kocor.

ngothak: pc. wangun pêsagi; [x]-i pc: nggodhagi pêsagi-pêsagi; kc. kothak.

ngothak: (-othaki) êngg. kn. ngrucati (sandhangan, abah-abah jaran); kc. othak.

ngothak-athik: I pc. nyopot sarana dioklak-aklik; kc. othak. II (ut. [x]-ake) pc: ngathik-athik; kc. othak-athik.

ngothak-othak: kn. nggusah lsp. nganggo gèntèr lsp; kc. othak.

ngothèh-othèh: pc. nyidhak-nyidhuk jangan lsp; kc. othèh, kothèh.

ngothèki: kn. nggamêli (nyasmitani lsp) sarana kothèkan; kc. kothèk.

ngothok: I kn. nggodhog; kc. kothok. II [x]-ake n. ngatênakên k. pc: mêngkonokake; kc. kothok.

ngothongi: ak. ngothongake kn. nglowongi, ora ngisèni; kc. kothong.

ngothong-othong: kn. 1 nggawa disangga ing tangan loro dilumahake; 2 pc. ngêla-êla; kc. othong.

ngowad-awud: kn. ak. agawe mawud; kc. awud.

ngowah:êngg. ngowahi n. ngewahi k. 1 ngganti (nyalini lsp); 2 mbênêrake (tulisan); kc. owah.

ngowak-awik: kw. ngamuk ngrusak apa-apa.

ngowak: (-i) êngg. pc. ngrowaki, nyowèli; kc. kowèk.

ngowani: kn. 1 mblenjani (janji), ngoncati; 2 ora cocog (tmr. petungan, timbangan).

ngowe: kn. nyêbut kowe.

ngowèh: pc. 1 ngilêr; 2 sugih omong, ngobrol.

ngowèk: kn. 1 ks. mutah, mukok; 2 mbêngah (tmr. kêbo); 3 êngg. pc: sêsambat ut. grênêngan; [x]-i pc: ngrowoki; kc. kowèk.

ngowèl: kn. ak. ndhrodhog, wèl-wèlan.

ngowêl: kn. ngeman, kc. owêl.

ngowi: kn. kaya kowi (wangune); kc. kowi.

ngowoh: êngg. pc. mênga amba, mlowoh.

ngowok: pc. katon lêgok (tmr. mata).

ngowol-owol: êngg. pc. nyêmoli; kc. owol.

ngraba: (-raba) êngg. kn. nggrayangi, ngêmèk-êmèk; kc. raba.

ngrabas: êngg. kn. maprasi (ngrampasi) têtuwuhan; kc. rabas.

ngrabasa: kw. ngrusak; kc. rabasa.

ngrabi: êngg. ak. ngrabèni kn. nggarwa ki. ngêpèk bojo; ngrabèkake ak: njodhokake (bocah lanang); ngrabèkake mata pc: nyawang wong wadon; ngrabèkake sikut (tangan) pc: ndumuk-ndumuk ut. nyikut-nyikut (tmr. jêjaka karo prawan); kc. rabi.

ngrabuk: (-i) kn. 1 ndokoki rabuk (ing têtanduran); 2 êngg. ak. nyampuri wur (wêwangi) tmr. têmbako; kc. rabuk.

ngrabut: êngg. kn. nyabut, mbêdhol (jangkar); kc. rabut.

ngradin: k. ngrata; kc. rata.

ngradon: kn. ak. ngrêbda, ngêndi-êndi ana.

ngraja-raja: kw. ngaji-aji bangêt; kc. raja.

ngrajang: kn. 1 ngirisi (têmbako lsp) tipis-tipis; 2 êngg. nggarisi (ngalèni, mluku lsp) malang; kc. rajang.

ngrajêgi: kn. ak. magêri nganggo rajêg; kc. rajêg.

ngrajug: êngg. kn. kagèt bangêt.

ngrajut: kn. ak. nutup (nadhahi lsp) nganggo rajut.

ngraèni: kn. ak. 1 nggambari lsp. rai ing; 2 gawe raèn ing balok lsp; kc. rai.

ngraga-raga: br. ngêndêl (mracaya) marang batur lsp. kaya marang awake dhewe; kc. raga.

ngragadi: kn. mbandhani, ngongkosi; kc. ragad, wragad.

ngraga-suksma: kw. nguwalake sukma saka bêbandaning badan.

ngragèni: kn. nyampuri karo ragi.

ngragil: kn. ak: (wis [x]) wis ora duwe anak manèh; kc. ragil.

ngragum: I êngg. ak. nalèni pring ing êmpyak katata rêngkêd; kc. ragum. II kn. ak: 1 nyatur, nggunêm; 2 ngrancang, ngrantam; kc. ragum.

ngragok: pc. katon dhuwur kuru.

ngrahabi: kn. ak. rahab bangêt marang.

ngrayah: (-i) kn. njarah, ngrêbut; kc. rayah.

ngrayang-ruyung: (-royong) êngg. kn. nandangi bêbarêngan; kc. rayang.

ngrayap: kn. ak. (tumandang, mêtu) bêbarêngan wong akèh; kc. rayap, kumrayap.

ngrayati: kn. ak. mènèhi kaya (kabutuhan); kc. rayat.

ngrayud: I (ngrayut) kn. ak. 1 nggayut; 2 ndhaku; kc. rayud. II êngg. kn: mbiyèt akèh bangêt (tmr. woh).

--- 426 ---

ngrayuk ~ ngrantan.

ngrayuk: pc. ngrauk, njupuk tanpa nêmbung; kc. rayuk.

ngrayung: kn. ak. katon cilik mêrit tmr. driji; kc. rayung.

ngrakab: kn. ak. nutupi ing krakab; kc. krakab.

ngrakad: kn. golèk iwak nganggo krakad.

ngrakal: I kn. 1 ngurug lsp. nganggo krakal; 2 pc: ngukum (sarana dikon ndadanindandani. dalan); kc. kc. krakal. II êngg. kn. mluku tanpa diêlêbi; kc. krakal.

ngrakèn: êngg. kn. nglakoni ora mangan sêga karo uyah.

ngrakêti: kn. nyêdhaki kalawan rakêt, rumakêt ing (marang); ngrakêtake: 1 ak. nèmplèkake krakêt; 2 nyêdhakake karo; 3 ngrukunake; kc. rakêt, krakêt.

ngrakit: kn. 1 ak. nyadhiyakake; 2 masang, ngêtrap; 3 mranata; kc. rakit.

ngrakud: êngg. pc. 1 ngrayuk, ngrauk; 2 adhêm njêkut; kc. rakud.

ngrakup: kn. ngukup banjur digêgêm; kc. rakup, krakup.

ngrakut: kn. ak. njêkut bangêt; kc. ngrakud

ngrakoti: kn. mangan sêmu dicakot; kc. krakot.

ngramakake: 1 kn. ndadèkake ing têmbung krama; 2 ki. ak. ngomah-omahake; kc. krama.

ngraman: kn. mblela sumêdya ngrêbut panguwasa; kc. kraman.

ngramani: kn. ngaruh-aruhi nganggo têmbung krama (alus); kc. krama.

ngramasi: kn. njamasi ki: ngrêsiki rambut (nganggo landha lsp); kc. kramas.

ngrambahi: kn. ngambali, mbalèni; kc. rambah.

ngrambang: I kn. 1 nyèlèhake wadhah lsp. ing banyu (ut. dhasare didokoki banyu); 2 nyèlèhake kayu (pari lsp) ing banyu; 3 ngêdusi jangkrik (jago) dikambangake ing banyu; 4 ngumbah mata diêkum ing banyu; kc. rambang, krambang.

ngrambati: kn. rumambat ing; kc. rambat.

ngrambêt: êngg. kn. matun; kc. rambêt.

ngrambyang: kn. ak. ngrambrang;ngrambang. kc. krambyang.

ngrambu: kn. ak. nglari barang ilang, golèk sisik mêlik; kc. rambu.

ngambut: pc. kaya rambut.

ngramèkake: i kn. njalari (agawe) rame; kc. rame. II ki. ak: ngomah-omahake; kc. krama, ngramakake.

ngramêsi: êngg. kn. ngrêti; kc. ramês.

ngramyang: kn. ak. ora cêtha, rêmêng; kc. ramyang, rumamyang.

ngramu: êngg. ak. ngglandhang kanthi pêksa, njarah, ngrujag; kc. ramu.

ngramuhi: kn. ak. motha-motha, ngrujag; kc. ramuh.

ngramut: êngg. kn. ngingu, ngopèni; kc. ramut.

ngramoni: kn. ak. milara bêbarêngan wong akèh; kc. ramon.

ngrampa, ngrêrampa: kn. ak. ndhabyang (ngotong-otong) wong sêmaput lsp; kc. rampa.

ngrampad: kn. ak. nata lêlawuhan ing piring lsp; kc. rampad.

ngrampaki: (-ake) kn. ak. agawe rampak; kc. rampak.

ngrampali: kn. nyêmpali pang lsp; kc. rampal.

ngrampas: I kn. 1 nutuhi (nêgori) têtuwuhan, mapak apa-apa kang moncol (mbrênjul); 2 êngg. mêthiki godhong têmbako kang wêkasan; kc. rampas. II kn: ngrêbut kanthi pêksa, mbêslah; kc. rampas.

ngrampèk: kn. nyanak-nyanak golèk atining liyan; kc. rampèk.

ngrampès: ora [x] pc. ora ngrèwès.

ngrampêd: êngg. kn. ngatutake kabèh (tanpa pilih-pilih); kc. rampêd.

ngrampês: kw. ngrajang; kc. rampês, rampas.

ngrampid: kn. 1 êngg. natab prau (nganggo prau liya); 2 nyêrang, nêmpuh (bètèng lsp); kc. rampid.

ngrampingake: kn. agawe ramping (ngalusake, mbêcikake); kc. ramping.

ngrampyang: I pc. nyrêngêni, ngujar-ujari; kc. krampyang. II êngg. kn. lunga bêburuh ani-ani.

ngrampungi: kn. 1 (ut. ngrampungake) nggarap nganti rampung; 2 br. matèni; 3 mutusi (prakara); kc. rampung.

ngrampo: I êngg. kn. wiwit sêmi (tmr. wit sing ngarang); kc. rampo. II ([x] awu) pc: ngrawus, ngujar-ujari.

ngrampog: kn. 1 ngrocok ing gêgaman bêbarêngan wong akèh; 2 ngècu, nêmpuh bêbarêngan nêdya njarah-rayah; kc. rampog.

ngranapi: êngg. kn. ngalami, wis tau nglakoni; kc. ranap.

ngranjam: kn. mbandhêmi ing watu; kc. ranjam.

ngranjangi: kn. madhahi ing kranjang; kc. kranjang.

ngranjap: kn. ak. murak, mothèng-mothèng burukan lsp; kc. ranjap.

ngranji: êngg. kn. mènèhi pancèn gawean; kc. ranji.

ngranjing: êngg. pc. nganjingake balungan omah lsp. dianggo nyoba; kc. ranjing.

ngrandhatake: kn. njalari (agawe) randhat.

ngrandhing: êngg. pc. njajal ngêtrap, nglanji; kc. randhing.

ngranêh: êngg. kn. saya bangêt, ngranuhi.

ngranuhi: kw. saya bangêt (tmr. lara lsp).

ngranupada: kw. sumungkêm, ngabêkti.

ngranta, ngrantan: kn. ak. sêdhih dening tansah kèlingan prakara kang nyêdhihake; kc. ranta, kêranta-ranta.

ngrantabi: kn. gogrog ngênani (tmr. barang sing lêmbut); kc. rantab.

ngrantam: kn. 1 ngrancang apa-apa sing arêp linakonan; 2 ngrancang bakal wêtuning wragad lsp; 3 êngg. nggagas-nggagas nêdya maeka (mialani); kc. rantam.

ngrantan: I êngg. kn. nguculi (ngudhari) bêbondhotan; kc. rantan. II kn. ak: ngranta; kc. ranta.

--- 427 ---

ngrantas ~ ngrawang.

ngrantas: kn. ak. mêdhot nganti rantas; kc. rantas.

ngrante: kn. nalèni nganggo rante, mblênggu; kc. rante.

ngrantêg: kn, ak. tansah nangis (sêsambat, ngêsah).

ngrantun: kn. ak. 1 tansah tut-buri, nututi; 2 tansah mondhag-mandhêg; 3 nata rampadan (kang arêp diwêtokake); kc. rantun.

ngrancab: kn. ak. 1 ngasah; 2 ngrangsang, nêmpuh; kc. rancab.

ngrancag: (ake) kn. ngenggalake rampunge; kc. rancag.

ngrancahi: êngg. kn. nggaru; kc. rancah.

ngrancak: êngg. kn. ngêthoki ut. nglumpukake rèncèk kayu; kc. rancak.

ngrancaka: kw. sêdhih, nyêdhihake; kc. rancaka.

ngrancana: kw. nata, nganggit, ngarang; kc. rancana.

ngrancang: kn. 1 nggathuk-nggathukake lan nata rèngrèngan, cêngkorongan lsp; 2 ngrancam; kc. rancang.

ngrancas: (-i) êngg. kn. mancasi, maprali; kc. rancas.

ngrangap: kn. ak. katon lancip landhêp-landhêp; kc. rangap.

ngranggèh: kn. nggêjojorake tangane arêp nyêkêl (nggayuh lsp); kc. ranggèh.

ngranggèni: êngg. k. ngranggoni.

ngranggon: I kn. manggon ing ranggon. II [x]-i (lupute) kn. ak: ngakoni (lupute); kc. ranggon.

ngrangin, ngrêrangin: kn. alus kêpenak dirungokake (tmr. gamêlan).

ngrangkadake: kn. ak. nggawa lunga (wong wadon); kc. rangkad.

ngrangkahi: kn. ak. magêri nganggo rangkah.

ngrangkaki: pc. mênthêng-mênthêng atos (tmr. susu).

ngrangkani: n. nyarung k. ngêtrapi wrangka; ngrangkakake n. nyarungakên k. nglêbokake ing wrangka; kc. rangka, wrangka.

ngrangke: êngg. kn. nata nggathuk-nggathukake ragangan (balungan omah lsp); kc. rangke.

ngrangkèl: êngg. kn. ngèngkèl, ngèyèl.

ngrangkèni: kn. ak. ndokoki lawuh, ndokoki rêrangkèn; kc. rangkèn.

ngrangkèng: kn. ak. nglêbokake ing krangkèng; kc. krangkèng.

ngrangkèt: êngg. kn. mala, nggêbugi, milara; kc. rangkèt.

ngrangkêp: kn. 1 rong lêmbar didadèkake siji; 2 nindakake pakaryan warna loro; kc. rangkêp.

ngrangki: êngg. kn. ngrangke; kc. rangki.

ngrangkud: (-i) kn. ngukudi (barang-barang) tumuli digawa lunga; kc. rangkud.

ngrangkul: kn. nyikêp gulu; kc. rangkul.

ngrangkung: kn. ak. dhuwur lêncir (tmr. pawakan).

ngrangkus: kn. nyêkêli kêndhali lsp. nganggo tangan siji, nlikung; kc. rangkus.

ngrangkok: pc. kuru bangêt.

ngrangu, ngrêrangu: kw. tansah ngeling-eling, kangên (kanthi sêdhih); kc. rangu.

ngrangsang: kn. 1 ngranggèh, nggayuh; 2 nêmpuh bètèng lsp; kc. rangsang.

ngrangsêg: kw. nêmpuh, nyêrang; kc. rangsêg.

ngrauk: kn. njupuk sarana dikukup; kc. rauk.

ngraupi: kn. nyuryani ki. ngrêsiki rai; kc. raup.

ngraup-pada: (-suku) kw. nyungkêmi sikil, ngabêkti.

ngrauti: êngg.kn. ngongoti; kc. raut.

ngraos: k. ak. ngrasa; kc. rasa.

ngrapa: kn. ak. nglakoni mung mangan krowodan; kc. krapa.

ngrapak: I kn. garing; kc. kumrapak, krapak, rapak. II [x]-ake kn: nglapurake marang pangulu; kc. rapak.

ngrapêti: kn. 1 nutup rapêt; 2 pc. ngêsahi utanging liyan; kc. rapêt.

ngrapih: êngg. ak. nyapih, nglilihake wong nêpsu; kc. rapih.

ngrapyak: kn. magêri nganggo krapyak.

ngrapu, ngrêrapu: kn. ak. nyapih, ngrapih; kc. rapu.

ngraponi: êngg. kn. ngênêng-ênêngi, ngopèni; kc. rapu.

ngrarabi: kw. ngrantabi, nètèsi; kc. rarab.

ngraras: I kw. nglaras; kc. raras, laras. II [x]-raras kw: nggagas, ngangên-angên; kc. raras.

ngrasa: n. ngraos k. ak. ngênyami (nanggapi) rasa, kadunungan rasa; ngrasani n. ngraosi k: 1 nggunêm marang; 2 nyatur; kc. rasa.

ngrasanake: n. ngraosakên k. mêmanuh supaya krasan; kc. krasan.

ngrasèhakên: kn. ak. njalukake rêmbug, nyêmantakake; kc. sarèh.

ngrasuk: kn. 1 br. mênganggo (sandhangan); 2 br. mlêbu agama; 3 ak. ngrabèni ipe; kc. rasuk.

ngrasulake: kn. slamêtan mêmule K. N. Rasul (Muhamad); kc. rasul.

ngrata: n. ngradin k. ngrampak, agawe supaya rata; ngratakake: mbage wrata; kc. rata, wrata.

ngratêngi: kn. ngolah (lêlawuhan); kc. ratêng.

ngratu: kn. ak. 1 kaya ratu; 2 nganggêp ratu marang; kc. ratu.

ngratus: kn. ngutugi nganggo ratus.

ngratoni: kn. jumênêng ratu ing, ngêrèhake; kc. ratu.

ngracak: (ake) kn. madhakake kabèh; kc. racak.

ngracik: kn. 1 ngadoni jamu lsp; 2 nata lêlawuhan lsp; 3 ngrancang, ngrantam; 4 pc. njêjaluk nganggo ngarani warna-warna; kc. racik.

ngracuk: kn. nyêkêl racuk (ngigah-iguhake lakuning grobag); kc. racuk.

ngracun: kn. misani; kc. racun.

ngracut: (-i) kn. 1 nyuwak, ngudhari, nguculi; 2 ndadèkake siji, ngringkês; kc. racut.

ngrawang: pc. mawa krawangan.

--- 428 ---

ngrawat ~ ngrêdon.

ngrawat: I kn. nalèni lsp. ing kawat (tmr. bala pêcah sing arêp pêcah lsp); kc. krawat. II (ut. [x]-i) kn: 1 nyinggahake, nyimpêni, ngrumati; 2 nata mrênahake apa-apa sing mêntas kanggo; kc. rawat. III (ut. [x]-i) êngg. kn: ngusapi, nyapu; kc. rawat.

ngrawis: êngg. kn. ngrajang; kc. rawis.

ngrawit: kn. alus bangêt; kc. krawit.

ngrawu: I kn. ngurab (nyampur) karo parudan krambil; kc. krawu. II pc. ngrawus kn: ngujar-ujari, ngrampyang; kc. krawus.

ngrawud: êngg. ak. nêkêm sukêt lsp. banjur dijêbol; kc. rawud.

ngrawuhi: ki. nêkani; kc. rawuh, têka.

ngrawuk: pc. ngrauk, nggayut; kc. rawuk.

ngrawun: êngg. kn. ngurub-urubi nganggo uwuh; kc. rawun.

ngrebang: (-i) êngg. kn. ngrewangi nggarap (têtulung lsp); kc. rebang.

ngrèbèt: I kn. kumlèbèt, kumrêbêt; kc. krèbèt. II [x]-ake kn. ak: nurahake sathithik; kc. rèbèt.

ngrèbêdi: êngg. kn. ngribêdi; kc. ribêd.

ngredhoni: êngg. kn. ngribêdi, ngisruhi; kc. ridhu.

ngrègèk: pc. kuru.

ngregol: êngg. kn. dadi badhut; kc. regol.

ngregoni: kn. ngribêdi, ngrigoni; kc. rigu.

ngrèh: kw. ngêrèh; kc. rèh.

ngreyab: kn. ora digêlung (tmr. rambut); kc. reyab, kreyab.

ngreyal: kn. ak. ndhuwit, mbayar; kc. real.

ngrèyèng: ks. nglonthe; kc. krèyèng.

ngrèyèng-rèyèng: êngg. pc. nyiya-nyiya; kc. rèyèng.

ngreyod: êngg. kn. oyag-oyag; kc. reyod.

ngreyog: kn. dadi reyog; kc. reyog.

ngreyoh: kn. ak. ngêkul, siya-siya; kc. reyoh.

ngreyok: kn. nyidhuk nganggo cidhuk gêdhe; kc. reyok.

ngreyom: êngg. kn. ngayom, njaluk pitulungan; kc. riyom.

ngrekani: kn. ngakali, ngapusi; kc. reka.

ngrèkèl: I kn. 1 munggah (mènèk) kêthèkèlan; 2 ak. arêp nggayuh (ngranggèh); kc. krèkèl. II êngg. kn: ala atine (watake).

ngrèkès: pc. njêjaluk (ngêmis); kc. krèkès.

ngrèkên: kn. ngetung, milang; kc. rèkên.

ngrembak: k. ngrombak; kc. rembak, rombak.

ngrèmbèti: pc. nulari, mrambat ing; kc. rèmbèt, mrèmbèt.

ngrembyak: kn. ak. ngrêmbyah (tmr. rambut); kc. krêmbyah, rembyak.

ngrembyong: kn. katon rembyong-rembyong; kc. rembyong.

ngrèmèhake: kn. nganggêp rèmèh, nyêpèlèkake; kc. rèmèh.

ngrèmpyang, ngrèmpyong: pc. katon pating krêmbyah (pating trèmplèk) akèh.

ngrèmpong: kn. ak. pincang, ora bisa têrus.

ngrenah: êngg. ak. 1 nyranani; 2 ngapusi, ngrekani; kc. krenah.

ngrenda: kn. ngêtrapake (gawe) renda.

ngrèndhèt: (ake) kn. nyangkol sarta mbarut; kc. rèndhèt.

ngrèntèng: (-i) kn. nggandhèngi (nyunduki lsp); rêrentengan; kc. rèntèng.

ngrèntèsake: kn. ak. ngandharake, njlèntrèhake; kc. rèntès.

ngrèntênake: kn. nganakake dhuwit; kc. rèntên.

ngrencangi: k. ngrewangi; kc. rencang, rewang.

ngrèncèk: (-i) kn. ngêthoki pang (kayu); kc. rèncèk.

ngrèncèng: kn. nywara krèncèng-krèncèng.

ngrèngkak: kn. ak. aras-arasên, sêmplah-sêmplah; kc. rèngkak.

ngrèngkang: kn. (tiba lsp) arêp ngadêg kanthi rêkasa; kc. krèngkang.

ngrèngkèl: êngg. kn. ngèngkèl.

ngrèngrèng: kn. 1 mbathik lagi sasisih (durung ditêrusi); 2 ngrantam, nyêngkorongi; kc. rèngrèng.

ngrèngsèng: kn. nggawe lênga srana digorèng (tmr. gajih lsp); kc. krèngsèng.

ngreok: êngg. kn. ngreyok, nyidhuk; kc. reok.

ngrepoti, ngrepotake: êngg. pc. njalari rêkasa; kc. repot.

ngrèrèhi: êngg. kn. ngrêgêdi; kc. rèrèhan.

ngrètèg: kn. 1 êngg. nyêbar wiji garingan; 2 pc. ora kêrêp (tmr. tanduran lsp); kc. krètèg.

ngrècèk: I kn. ak. metung, milang siji-sijine; kc. krècèk. II kn: 1 ak. gawe krècèk; 2 êngg. pc. ora klambèn (katon kulite); kc. krècèk.

ngrewal, ngrèwèl: kn. ak. nggêmpal; kc. krewal.

ngrewangi: n. ngrencangi k. mitulungi; kc. rewang.

ngrèwèd: kn. mili ndlèwèr; kc. rèwèh.

ngrèwèk: kn. ngrowok sathithik; kc. krèwèk.

ngrèwèli: kn. rèwèl marang, njalari rèwèl; kc. rèwèl.

ngrèwèng, ngrêrèwèng: kn. ak. ngèwèng-èwèng; kc. rèwèng, èwèng.

ngrèwès: êngg. pc. mêrduli, nggape; kc. rèwès.

ngrèwêdi, ngrèwêgi: kn. ak. ngribêdi, ngrigoni; kc. rèwêd.

ngrewoti: êngg. kn. ngrigoni, ngribêdi; kc. rewot.

ngrêbab: kn. ngunèkake rêbab.

ngrêbakake: kn. ak. ngrêbêkake; kc. rêbasa, rabasa.

ngrêbat: k. ngrêbut; kc. rêbat, rêbut.

ngrêbatang: kn. ak. kaya rêbatang.

ngrêbda, ngrêda: kn. mundhak-mundhak, saya njênggar; kc. rêbda.

ngrêbut: n. ngrêbat k. njupuk (ngêpèk, ndhaku) kanthi pêksa; kc. rêbut.

ngrêda: kn. ngrêbda.

ngrêdon: kn. ak. akèh bangêt, ngêndi-êndi ana.

--- 429 ---

ngrêjakake ~ ngrêngih.

ngrêjakake: kn. ak. agawe (njalari) rêja.

ngrêjèt, ngrêjot: pc. obah kêjèt-kêjèt; kc. kêjèt, krêjèt.

ngrêjêg: êngg. pc. nggrêjêg, ngroyok; kc. rêjêg.

ngrêjêk: kn. ak. ngidak, ngrêmuk; kc. rêjak.

ngrêjêkèni: kn. njalari olèh rêjêki, njalari bêgja; kc. rêjêki.

ngrêjêng: kn. nggujêngi kêncêng; kc. rêjêng.

ngrêjêt: pc. obah, mingsêd; kc. krêjêt.

ngrêgani: n. ngrêgèni k. 1 nêtêpake rêgane; 2 êngg. ngajèni; kc. rêga.

ngrêgancang: kn. katon gêdhe sarta gagah.

ngrêgêdi: kn. njalari rêgêd; kc. rêgêd.

ngrêgêm: kn. 1 nanggêm, njêpit; 2 nggêgêm, mêngku, nguwasani; kc. rêgêm.

ngrêgêmêng: kn. katon gêdhe ngrênggunuk (ing papan kang sumamar).

ngrêgêp: kn. 1 br. nyêkêl (asikêp) gêgaman; 2 tumanggap kanthi sênêng; kc. rêgêp.

ngrêgiyêng, ngrêgiyêg: kn. ak. rêkasa bangêt panggawane (panjunjunge); kc. rêgiyêng.

ngrêguyung: kn. ak. ngrêmbuyung (tmr. wit-witan).

ngrêgunuk: kn. katon gêdhe mêmêdèni (ana ing papan kang sumamar).

ngrêgung: kn. ak. lêdhung-lêdhung (tmr. têtuwuhan).

ngrêkasakake: n. ngrêkaosakên k. ak. njalari rêkasa.

ngrêkatake: kn. ak. marakake duwe krêkat; kc. krêkat.

ngrêkêkêl: ak. ngrêkêl kn. 1 nglêkêr; 2 pc. mbadhêl, atos (tmr. sêga); kc. krêkêl.

ngrêkês: I pc. krasa adhêm krêkês-krêkês. II kn: nywara krês-krês; kc. krêkês.

ngrêksa: kn. ak. njaga; kc. rêksa.

ngrêmat: êngg. kn. ngrêmit; kc. rêmit.

ngrêmbag: k. ngrêmbug.

ngrêmbayak: kn. ak. ngrêmbaka.

ngrêmbaka: kn. akèh godhonge (tmr. têtanduran).

ngrêmbang: kn. nêgori têbu; kc. rêmbang.

ngrêmbat: k. mikul; kc. pikul, rêmbat.

ngrêmbyah, ngrêmbyang: kn. ak. krêmbyah-krêmbyah (tmr. rambut lsp).

ngrêmbyung: kn. ak. ngrêmbuyung.

ngrêmbug: I n. ngrêmbag k. nggunêm sawijining prakara; kc. rêmbug. II kn. ak: nyaput, ngusapake ing rai; kc. rêmbug.

ngrêmbuyuk, ngrêmbuyung: kn. ak. akèh godhonge (tmr. têtuwuhan).

ngrêmbun: kw. sêmi, thukul; kc. rêmbun.

ngrêmbuwas: êngg. kn. mêncungul.

ngrêmêd: kn. nggêgêm banjur diwênyêd (diêjur); kc. rêmêd.

ngrêmêk: kn. ak. ngrêmuk; kc. rêmêk.

ngrêmih, ngrêrêmih: kn. ak. namakake têmbung manis; kc. rêmih.

ngrêmit: kn. ak. alus (lêmbut-lêmbut) bangêt; kc. rêmit.

ngrêmuk: kn. 1 ngêjur nganti rêmuk; 2 ngrusak, nyirnakake; kc. rêmuk.

ngrêmus: pc. mangan (mamah); kc. krêmus.

ngrêmpa, ngrêrêmpa: kn. ak. ngrêrêpa.

ngrêmpah: kn. olah rêmpah.

ngrêmpayak: kn. ak. akèh godhonge, ngrêmbayak.

ngrêmpak, ngrêmpêk: kw. ngrêmuk, ngrusak; kc. rêmpak.

ngrêmpêl: kn. kumpul (nggrêmbêl) dadi siji; kc. krêmpêl.

ngrêmpêlas: kn. ngêlus nganggo rêmpêlas; kc. rêmpêlas.

ngrêmpêlu: pc. ngimpi ing wayah awan (ent. ngira, nyana); kc. rêmpêlu.

ngrêmpu, ngrêmpuh: kw. ngrêmuk, ngêjur; kc. rêmpu.

ngrêmpoyok: kn. ak. ngumpul (nggrêmbêl, nèmplèk) akèh.

ngrêmponi: êngg. kn. nggaru; kc. rêmpon.

ngrênani: kn. ak. nyênêngi; kc. rêna.

ngrêndêm, ngrêndhêm: êngg. pc. ngêkum ing banyu; kc. rêndhêm.

ngrênjah, ngrênjak: kn. ak. ngidak, midak; kc. rênjak.

ngrêndhèh-ngrêndhèh: pc. njêjaluk ngasih-asih.

ngrêndhe-rêndhe: kn. ak. nyênyuwe; kc. rêndhe.

ngrênêngi: kn. madhahi ing krênêng.

ngrênik: êngg. kn. ngapusi; kc. rênik.

ngrêntang: kn. ak. tansah sêsambat.

ngrêntahakên: k. ngruntuhake; kc. runtuh.

ngrêntêgake: (ati) kn. ak. nuwuhake krêntêg ing ati; kc. krêntêg.

ngrêntêtake: kn. agawe rêntêt; kc. rêntêt.

ngrêncak: kn. ngêdum-êdum kewan burukan (ut. dibêlèh); kc. rêncak.

ngrêncaka: kw. susah, sêdhih; kc. rêncaka.

ngrêncana: kw. ngrancana; kc. rancana.

ngrêncangake: kn. ak. njalari (agawe) rêncang; kc. rêncang.

ngrêncil: kn. saka sathithik (ora bêbarêngan); kc. krêncil.

ngrênthil: pc. mrênthil.

ngrênyak, ngrênyêk: kn. ngrêmuk, nglêmbutake; kc. rênyak.

ngrênyuk: kn. ak. ngrêmuk; kc. rênyuk.

ngrêngan: kn. ak. gêrêng-gêrêng (marga lara lsp).

ngrêngat: kn. ak. mêcah; kc. rêngat.

ngrêngêng-rêngêngi: (-ake) kn. ngênêng-ênêngi bocah sarana rêngêng-rêngêng; kc. rêngêng.

ngrêngês: kn. nywara krêngês-krêngês (mamah lsp); kc. krêngês.

ngrêngga: kn. 1 macak (majang) murih katon endah; 2 nyandra, ngrumpaka; 3 ngopèni, njaga; kc. rêngga.

ngrênggeto, ngrênggoto: êngg. kn. kabotên gêgawan, rêkasa bangêt.

ngrênggêp: kw. nyêkêl, nyandhak; kc. rênggêp.

ngrênggês: I kn. ngicuk-icuk, mbujuk; kc. rênggês. II êngg. kn: ngobongi têtuwuhan ing bubakan anyar; kc. rênggês.

ngrêngguyung: kn. ak. ngrêmbuyung.

ngrênggut: kn. 1 mbubut, njabut, njêboli sukêt lsp; 2 kw. njambak, nyêbrak, narik; kc. rênggut.

ngrêngih, ngrêrêngih: kw. ngrêrintih, mbêbana mêmalat sih; kc. rêngih.

--- 430 ---

ngrêngkuh ~ ngrisèni.

ngrêngkuh: kn. nganggêp kaya dene; kc. rêngkuh.

ngrêngus: pc. mamah nywara krêngus-krêngus.

ngrêngoni: kw. nêpsoni, rêngu marang; kc. rêngu.

ngrêpa, ngrêrêpa: kn. njaluk ngasih-asih; kc. rêpa.

ngrêpak: kw. ngrupak, nêmpuh sarta nêsêk; kc. rêpak.

ngrêpèpèh: kn. linggih ngêdhêkês andhap asor; kc. rêpèpèh.

ngrêpêk, ngrêpyêk: kn. nêkuk (athik-athikan lsp) muni mak krêpyêk.

ngrêpês: kn. nyoklèk lsp. nywara mak krêpês.

ngrêpi, ngrêrêpi, ngrêpèni, ngrêrêpèni: kw. 1 nêmbang(-ake); 2 nganggit têmbang; kc. rêpi, rêrêpi.

ngrêpotake: êngg. kn. nglapurake; kc. rêpot.

ngrêramu: kn. ngglandhang kanthi pêksa, njilat; kc. ramu.

ngrêrampa: kn. ndhabyang (ngotong-otong) wong sêmaput lsp; kc. rampa.

ngrêranta: kw. nyêdhihake (ati); kc. ranta, kêranta-ranta.

ngrêrangu: kw. tansah ngeling-eling, kangên; kc. rangu.

ngrêrapu: kn. nglêlipur; kc. rapu.

ngrêrêmpa: ak. ngrêrêpa kn. njaluk ngasih-asih; kc. rêpa.

ngrêrêngih: kw. ngrêrintih, mbêbana, mêmalat sih; kc. rêngih.

ngrêrêpi: kw. nêmbang; kc. rêpi, rêrêpi.

ngrêrês: kn. ak. ngêrês.

ngrêsa: pc. ngrêksa.

ngrêsahi: k. ngrusuhi.

ngrêsaya: n. ngrêsados k. êngg. pc. njaluk tulung; kc. rêsaya.

ngrêsak: êngg. k. ngrusak; kc. rusak.

ngrêsêki: (-ake ak) kn. ora nyênêngake mungguhing pandêlêng ut. pangrungu; kc. rêsêk, krêsêk.

ngrêsêpi: kn. sênêng marang; ngrêsêpake: nyênêngake; kc. rêsêp.

ngrêsiki: kn. agawe supaya rêsik; kc. rêsik.

ngrêsmèni: kw. sacumbana; kc. rêsmi.

ngrêsula: kn. sêsambat marga rêkasa lsp; kc. rêsula.

ngrêspatèni: kw. nyênêngake; kc. rêspati.

ngrêtakake: êngg. kn. mêrtakake, ngabarake; kc. rêta.

ngrêtêg: kn. 1 liwat ing krêtêg; 2 ngêtrapi krêtêg.

ngrêti: n. ngrêtos k. bisa nyandhak (nyakup) ing dalêm pamikir; kc. rêti.

ngrêcèh: kn. tansah udan (grimis).

ngrêwês: êngg. kn. ngruwês; kc. krêwês.

ngribêdi: kn. njalari ribêd; kc. ribêd.

ngrijigi: êngg. kn. njaga supaya tansah rêsik (bêcik); kc. rijig.

ngridhu: kn. ak. nggodha, ngganggu; kc. ridhu.

ngrigên: êngg. ak: mranata; [x]-ake êngg. ak: ngiguhake; kc. rigên.

ngrigoni: êngg. kn. ngribêdi, ngrèwêgi; kc. rigu.

ngriyak: I kn. ngêtokake riyak. II kn: mamah; kc. kriyak.

ngriyalati: kn. ak. mrihatinake sarana cêcêgah; kc. riyalat.

ngriyêk: (ut. ngriyês pc) kn. 1 nggilês, ngilês; 2 ngrêmêd (dluwang lsp); kc. riyêk, kriyêk.

ngriyini: êngg. k. ndhisiki; kc. riyin, dhisik.

ngriyip: pc. kriyip-kriyip (matane).

ngriyuk: pc. mamah; kc. kriyuk.

ngriyung: I êngg. pc. ngrauk kabèh; kc. kriyung. II êngg. kn: mèlu kêndhurèn.

ngriyom: kn. ak. ngayom; kc. riyom.

ngrik: kw. ngêrik.

ngrika: (ing [x]) k. ing kana.

ngrikatake: kn. mbantêrake; kc. rikat.

ngrikati: êngg. kn. ngukudi; kc. rikat.

ngriki: (ing [x]) k. ing kene.

ngrikil: kn. ndokoki krikil.

ngrikit: (-i) kn. nyokoti sathithik-sathithik; kc. krikit.

ngriku: (ing [x]) k. ing kono.

ngrikuhi: kn. ak. rikuh marang.

ngrikrik: êngg. kn. matun; kc. rikrik.

ngrilakake: êngg. ak. mènèhake kanthi lila; kc. rila.

ngrimat: (-i) k. ngrumat(-i); kc. rumat.

ngrimbag: kn. 1 nyithak; 2 mangun têtêmbungan; kc. rimbag.

ngrimbas: kn. ak. mrèjèngi glondhongan kayu diwangun pêsagi; kc. rimbas.

ngrimuk: kn. mbêbujuk; kc. rimuk.

ngrimpili: êngg. kn. mêthili, mutungi rèncèk lsp; kc. rimpil.

ngrimpus: kn. ak. nyrimpung sikil; kc. rimpus.

ngrinakake: n. ngrintênakên k. ak. malêm ing (dina candhake); kc. rina.

ngrindhikake: kn. nglakokake lsp. rindhik.

ngrintih: kn. gêrêng-gêrêng lirih; kc. rintih.

ngrinciki: pc. ngrèncèki.

ngrinthing: êngg. kn. nglinthing.

ngringèkake: êngg. ngrungokake.

ngringêt: kn. 1 ak. mêtu kringête; 2 kumringêt, kaya mêtu kringête; kc. kringêt.

ngringgit: k. 1 mayang; 2 nlèdhèk; kc. wayang, tlèdhèk, ringgit.

ngringik: kn. nangis lirih; kc. ringik.

ngringin: pc. turu ora mêrêm dhipêt.

ngringkêl: kn. têturon njintêl (nglêkêr); ngringkêl-ringkêl: nêkuk-nêkuk rêringkêlan; kc. ringkêl.

ngringkês: kn. 1 nyêkak, nyilikake; 2 agawe supaya ora rowa; 3 ora nganggo karamean tmr. duwe gawe; 4 nyidra, matèni dhêdhêmitan; kc. ringkês.

ngringkuk: pc. ngrungkuk; kc. ringkuk.

ngringkus: pc. mringkus, ora mbêgagah; kc. ringkus.

ngringring: (-i) pc. ngayêm-ayêm supaya aring; kc. aring, ringring.

ngripak: êngg. k. ngrupak; kc. rupak.

ngripik: pc. gêtas, gampang pêcahe; kc. kripik.

ngrisak: k. ngrusak; kc. rusak.

ngrisèni: kn. njalari risi; kc. risi.

--- 431 ---

ngritig ~ ngrutug(-i).

ngritig: kn. nacad, maoni; kc. kritig.

ngricik: êngg. kn. 1 merang-merang; 2 metung; kc. ricik.

ngriwêdi, ngriwêgi: êngg. ak. ngribêdi; kc. riwêd.

ngriwik: pc. nywara kriwik-kriwik (tmr. banyu).

ngriwil: kn. ak; rèwèl, angèl ladèn-ladènane; kc. riwil.

ngriwuki: ak. ngriwoni êngg. kn. ngrigoni; kc. riwuk.

ngruba, ngrubani: kn. ak. mbêsêli; kc. ruba.

ngrubagini, ngrubaginèkake: kn. ak. ngundhakake rêrêgan; kc. rubagini.

ngrubeda: kn. ak. makiwuhi, nggodha, ngalang-alangi; kc. rubeda.

ngrubêng: êngg. kn. ngubêngi; kc. kubêng, krubêng.

ngrubyuk: kn. nyabrang ing banyu; kc. krubyuk.

ngrubuhi: n. ngrêbahi k. rubuh kêna ing; kc. rubuh.

ngrubung: kn. nggrombol tarap ngubêngi; kc. rubung.

ngrubut: kn. nandangi bêbarêngan wong akèh; kc. krubut.

ngrujad: kn. mbujadi, ngrusak; kc. rujad.

ngrujag: I êngg. kn. 1 ak. ngrubut, nggrujug; 2 mêksa wong wadon; kc. rujag. II kn: mbathik têrusan bae; kc. rujag.

ngrujak: kn. olah rujak.

ngrujit: kw. nyuwèk-nyuwèk, nyuwir-nyuwir, ngrajang; kc. rujit.

ngrujuk: I kn. mbalèni bojo kang wis dipêgat; kc. rujuk. II [x]-i kn: mupakati, nayogyani; kc. rujuk.

ngrugèni: êngg. pc. mitunani; kc. rugi.

ngrugêt: kn. obah krugêt-krugêt.

ngruhunakên: êngg. k. ak. ndhisikake; kc. ruhun.

ngrukub: (-i) kn. nutupi, ngêmuli; kc. krukub.

ngrukud: kn. ngukudi; kc. krukud.

ngrukun: I kn. 1 ngajak bêcik (bêdhami); 2 pc. mbêsêli; kc. rukun. II [x]-i êngg. kn: nyêpaki, nyêdhiyani; kc. rukun.

ngrukup: pc. ngrukud.

ngruksa: kw. ngrusak; kc. ruksa.

ngrukti, ngruktèni: kn. 1 ngrumat, mulasara; 2 ngopèni, nyêpaki; kc. rukti.

ngrumabi: êngg. pc. kumat, angot; kc. rumab.

ngrumantèni: n. ngrumantosi k. nyêpaki, nyêdhiyani; kc. rumanti.

ngrumangsani: n. ngrumaosi k. wis rumangsa; kc. rumangsa, rasa.

ngrumat: n. ngrimat k. êngg. ak. ngopèni (njaga) murih aja ilang; kc. rumat.

ngrumiyini: k. ndhisiki; kc. rumiyin, dhisik.

ngrumil: êngg. kn. ndrêmimil njêjaluk; kc. rumil.

ngrumpak, ngrumpêk: kw. ngrusak nglêbur; kc. rumpak.

ngrumpaka: kn. 1 nyandra kalawan kêkidungan; 2 nganggit têmbang; kc. rumpaka.

ngrumpyung: pc. nggrudug, ngrubut; kc. krumpyung.

ngrumpuk: (-i) êngg. kn. numpuk, nungsun; kc. rumpuk.

ngrunah: kw. 1 ngrusak; 2 nusahake; kc. runah.

ngrunjah: kn. ak. njola-njola (tmr. jaran); kc. runjah.

ngrunjak: êngg. kn. mumbul ngranggèh; kc. runjak.

ngrunjang: kn. nrajang, nêmpuh; kc. runjang.

ngrundhing: êngg. pc. ngrêmbug.

ngrundhuk: kn. mlaku (marani) alon-alon nêdya nyêkêl lap; kc. rundhuk.

ngruntagake: kn. ngorêgake, nggorèhake; kc. runtag.

ngruntahi: êngg. kn. ngrêgêdi; kc. runtah.

ngrunting: kw. nyuwèk, nyuwir-nyuwir; kc. runting.

ngruntuh: I kn. ngrintih. II [x]-i n. ngrêntahi k. ak: nibani, ent. mènèhi (sih lsp); kc. runtuh.

ngruntutake: kn. nglarasake, nata supaya runtut; kc. runtut.

ngruncat: kn. ak. ngrucat.

ngrungkad: (-i) êngg. [x]-ake kn. ngêmbrukake wit saoyode; kc. rungkad.

ngrungkêb: kn. 1 têturon (linggih) raine ungkêb-ungkêb; 2 êngg. tungguk (caos) mblandrêng nganti 2 dina ut. luwih; kc. rungkêb.

ngrungkup: êngg. kn. ngampak ut. ngècu.

ngrungu: n. mirêng k. krungu apa-apa; kc. rungu.

ngrungrum: kw. ngungrum.

ngrupak: kn. nyiyutake (jajahaning liyan); kc. rupak.

ngrupakake: n. marnèkakên k. ak. nganakake, mujudake, nyêpaki; kc. rupa.

ngrupeya: êngg. kn. mêrduli, ngrèwès, cawe-cawe; kc. rupeya.

ngrupyuk: kn. ngrauk dhuwit; kc. krupyuk.

ngrupuk: kn. nggorèng krupuk.

ngrurah: kw. nêmpuh; kc. rurah.

ngruru: kw. golèk, nggolèki; kc. ruru.

ngrurubi: kw. nglurubi; kc. rurub.

ngruruh, ngruroh: êngg. ak. golèk, nggolèki; kc. ruruh.

ngrusak: n. ngrisak k. mbubrah, agawe rusak; kc. rusak.

ngrusêgi: êngg. pc. njalari rusêg.

ngrusuhi: n. ngrêsahi k. 1 êngg. ngrêgêdi; 2 agawe rusuh, ngganggu; kc. rusuh.

ngrusuk: I êngg. kn. nlusup ing; kc. krusuk. II êngg. pc: nglopok (bakar); kc. krusuk.

ngrutug: (-i) kn. mbalangi (mbêdhili lsp); kc. krutug.

--- 432 ---

ngrucat ~ ngwadhèhake.

ngrucat: kn. 1 nguculi (nguwali), nyopot; 2 nglèrèhi, mocot; kc. rucat.

ngrucêk: kn. ak. njalari (agawe) rucêk.

ngruwag: êngg. kn. ngrucat, nyêmploki; kc. ruwag.

ngruwat: kn. ak. 1 nyarati murih luwar saka panênung lsp; 2 ngluwarake bêbênduning dewa sarana slamêtan lsp; 3 matèni kewan lsp. sing mbêbayani; kc. ruwat.

ngruwèg: kn. reyab-reyab ora tata; kc. ruwèg.

ngruwêdi: kn. ngisruhi, njalari bingung; kc. ruwêd.

ngruwêk: kn. ngêruk (nggraut) nandhês; kc. kruwêk.

ngruwêl: kc. nêkuk lêlêkêran (ula lsp); kc. kruwêl.

ngruwês: kn. nêkuk (mungkus, mèjèt lsp) rêrikatan; kc. kruwês.

ngruwik: (-i) pc. nyuwik(-i); kc. kruwik.

ngruwil: pc. cêthil bangêt.

ngruwing: kn. nambal nganggo kruwing.

ngruwis, ngruwit: kn. katon jriwut-jriwut (alus, ngrawit, arang-arang); kc. kruwit, ruwit.

ngruwun, ngruwut: kn. ak. ngruwis.

ngruwungake: pc. nyidhukake siwur lsp; kc. kruwung.

ngrobèt: êngg. kn. mbage-mbage manèh (sawah lsp); kc. robèt.

ngrobyok: I kn. ngrubyuk (ing banyu); kc. krobyok. II kn. ak: mèlu nggrubyug.

ngrobyong: (-robyong) kn. ndokoki gêgodhongan lsp; kc. robyong.

ngrobong: (-i) kn. nutupi nganggo krobong (gêbêr lsp); kc. krobong.

ngroda: (-pari)pêksa kn. mêksa, njiyat; kc. roda.

ngrodon: kn. ak. akèh bangêt.

ngrojèng: êngg. kn. mbabadi pari ing sawah (nyolong); kc. rojèng.

ngrojong: (-i) kn. njurungi, mupakati, ngombyongi; kc. rojong.

ngrogak: êngg. pc. ngrogok.

ngrogèl: kn. obah kogèl-kogèl; kc. krogèl.

ngrogoh: kn. nglêbokake tangan ing kanthongan lsp. arêp njêjupuk; kc. rogoh.

ngrogok: pc. kuru lêncir (tmr. pawakan).

ngrogrog: pc. ngêrog; kc. rogrog.

ngroyok: kn. 1 nêmpuh bêbarêngan wong akèh; 2 ngêbut, ngrubut; kc. kroyok.

ngroyom: kn. ngrubung; kc. royom.

ngroyong: kn. ngangkat (ngusung) bêbarêngan wong akèh; kc. royong.

ngrokok: êngg. pc. 1 nglinting rokok; 2 udud; kc. rokok.

ngrokos: I êngg. pc. nggronggong, ora padhêt (tmr. watu lsp). II pc: nggêrtak, nyêpèlèkake; kc. krokos.

ngrokot: (-i) êngg. pc. ngrakot; kc. krokot.

ngrolis: kn. 1 ngundangi jênênge wong-wong kang arêp nyambut-gawe; 2 êngg. pc. nacahake kèhe; kc. rolis.

ngromahi: kn. nglowahi, ndokoki romahan; kc. romah.

ngromal: êngg. kn. mlarat bangêt.

ngrombah: êngg. kn. golèk iwak ing sêgara bêbarêngan wong akèh; kc. rombah.

ngrombak: kn. mbubrah; kc. rombak.

ngromèd, ngromèh: êngg. kn. gunêman clêmongan.

ngromèsi: êngg. pc. ngrèwès; kc. romès.

ngromyang: êngg. kn. ngramyang.

ngromyos: pc. nyunyuk ing gêni; kc. kromyos.

ngromos: êngg. kn. nglopok, mbênêm.

ngrompal: pc. pating srêmpal (tmr. sandhangan).

ngrompang: êngg. kn. padha gogrog godhonge (tmr. wit-witan); kc. rompang.

ngrompyoh: kn. ak. kêtêl bangêt (tmr. gêgodhongan, rambut); kc. rompyoh.

ngrompol: kn. nggrombol, kêkumpulan; kc. krompol.

ngronjati: êngg. kn. nglunjak, mêncolot ing; kc. ronjat.

ngronje: kn. ak. lêncir kuru (tmr. pawakan).

ngrondhah: kn. ak. njalari rêkasa; kc. krondhah.

ngrondhani: kn. nganglangi; kc. rondha.

ngrontogi: kn. 1 rontog nibani; 2 ngoyag-oyag lsp. supaya rontog; kc. rontog.

ngroncal: kn. nggronjal; kc. kroncal.

ngronce, ngroncèni: kn. 1 nganggit kêmbang lsp; 2 nyritakake, ngandharake; kc. ronce.

ngroncong: kn. ak. ngêsokake bêras ing kukusan; kc. kroncong.

ngronyok: kn. ak. ndokoki mata intên akèh; kc. ronyok.

ngronyos: pc. ngêcos; kc. kronyos.

ngrongkob: kn. krêmbyah-krêmbyah nutupi; kc. rongkob.

ngrongrong: êngg. kn. nêgori (wit-witan lsp).

ngropeka: êngg. kn. ngrupeya.

ngropèk: pc. ringkih.

ngropyak: pc. nywara mak kropyak.

ngropyani: êngg. kn. ngopèni; kc. ropyan.

ngropyok: pc. mbayar jrèng (kontan); kc. kropyok.

ngropohi: êngg. kn. nyangkrahi, ndokoki ropoh; kc. ropoh.

ngropok: I kn. gropok, garing; kc. kropok. II kn: nglopok, mbakar; kc. kropok. III êngg. kn: ngroyok, ngrubud.

ngrosani: kn. nindakake (mêksa lsp) kanthi karosan; kc. rosa.

ngroso: (ni) kn. madhahi ing kroso.

ngrocok: êngg. pc. 1 numbaki bêbarêngan wong akèh; 2 nandangi bêbarêngan; kc. krocok.

ngrowak, ngrowèk: pc. nyowèl lsp. nganti krowak; kc. krowak.

ngrowakake: kn. agawe rowa; kc. rowa.

ngrowal: kn. ak. nggêmpal; kc. krowal.

ngrowod: kn. ak. nglakoni mung mangan krowodan; kc. krowod.

ngrowok: (-i) kn. mbolong(-i) lsp. nganti krowok; kc. krowok.

ngwajibake: kn. ak: majibake, nêtêpake yèn dadi wajibe; kc. wajib.

ngwadhèhake: kn. ak. mblakakake, njalari wadhèh; kc. wadhèh.

--- 433 ---

ngwayani ~ ngwor(ake).

ngwayani: kn. ak. ngawekani, migatèkake; kc. kuweya.

ngwayangake: kn. ak. nglakokake wayang (ut. kaya wayang); kc. wayang.

ngwayungyung: kw. nlikung, ngêrut; kc. wayungyung.

ngwakake: pc. nguwakake; kc. wak, uwak.

ngwakilake: êngg. pc. makilake; kc. wakil.

ngwak-wik: pc. nguwak-uwik; kc. uwik.

ngwalati: kn. ak. malati; kc. walat.

ngwalik: kn. ak. malik; kc. walik.

ngwaluyakake: kw. marèkake, nambani, mbênêrake; kc. waluya.

ngwalokake: pc. nguwalonake, nguwalokake; kc. kuwalon.

ngwanèni: n. muruni k. ak. wani karo; kc. wani.

ngwanuhake: kn. nêpungake; kc. wanuh.

ngwantahake: kn. mbarèsake; kc. wantah.

ngwantoni: kn. ak. nyampuri, mbumboni; kc. wantu.

ngwang: kw. aku, -ku.

ngwangwang: kw. nyawang, mawang; kc. wangwang.

ngwarakake: êngg. kn. nglêmparakake, ora ngrêmbug; kc. wara.

ngwarasake: n. nyarasakên k. agawe waras, marèkake; kc. waras.

ngwara-warakake: kn. ngundhangake, martakake ing layang kabar lsp; kc. wara-wara.

ngwarisake: kn. ak. ninggali marang; kc. waris.

ngwarnakake: n. ngwarnèkakên k. ak. mujudi, nganani; kc. warna.

ngwartakake: n. ngwartosakên k. ak. ngabarake; kc. warta.

ngwasake: êngg. pc. ngawasake; kc. awas.

ngwasiyatake: kn. ak. mènèhi wasiyat marang; kc. wasiyat.

ngwaspadakake: n. ngwaspaosakên k. ak. maspadakake, namatake; kc. waspada.

ngwatiri: n. ngwatosi k. pc. nguwatiri; kc. kuwatir.

Ngwawasakaengwawasake. : kn. ak. namatake; kc. wawas.

ngwawuhake: kn. nêpungake manèh; kc. wawuh.

ngwawratakên: k. mêtêngake; kc. wawrat.

ngwèhi: ak. (ngwèhan, ngwèhin, ngwèhèni, ngweyan, ngrèyèn, ngwèkèni êngg.) n. nyukani k: awèh, mènèhi; kc. wèh.

ngwekani: êngg. kn. ngawekani; kc. weka.

ngwètake: pc. ngawètake; kc. awèt, wèt!

ngwèwèhi: kn. ak. mêmènèhi marang; kc. wèwèh.

ngwêk-wêk: pc. nguwêk-uwêk; kc. uwêk.

ngwêtokake: n. ngwêdalakên k. ak: ngêtokake; kc. wêtu.

ngwêwahi: k. ngwuwuhi; kc. wêwah.

ngwêwani: n. mêmurun k. ak. nggêgasah lsp. supaya wani; kc. wani.

ngwêwêtah: k. ngwêwutuh.

ngwêwirang: kn. ak. gawe wirang.

ngwêwutuh: n. ngwêwêtah k. agawe supaya wutuh; kc. wutuh.

ngwidi, ngwidèni: kn. ak. 1 milang manèh; 2 kw. maringi sih (tmr. dewa); kc. widi.

ngwidik-widik: kn. ak. namatake, ngira-ira; kc. widik.

ngwijèni: kn. 1 nyêbari wiji; 2 njalari; 3 nurunake; kc. wiji.

ngwidhe: kn. ak. golèk iwak nganggo widhe.

ngwiyak: kn. ak. miyak, mbukak; kc. wiyak.

ngwiyarakên: k. ngambakake; kc. wiyar.

ngwik-wik: pc. nguwik-uwik.

ngwilujêngi: k. ak. nylamêti; kc. wilujêng, slamêt.

ngwirangake: kn. ak. agawe wirang; kc. wirang.

ngwisi: pc. nguwisi; kc. wis, uwis.

ngwisesa: kn. ak. mêksa, niksa; kc. wisesa.

ngwiwekani: kn. ak. mrayitnani; kc. wiweka.

ngwujudi: kn. ak. nganakake wujude: kc. wujud.

ngwudhari: kn. ak. nguculi; kc. wudhar.

ngwudhoni: kn. nguruni; kc. wudhu.

ngwulêdake: kn. agawe (njalari) wulêd.

ngwuluh: kn. nggosok nganggo pring wuluh.

ngwuloni: kn. ak. ngrêsiki (kaya yèn arêp sêmbahyang); kc. wulu.

ngwuningani: êngg. kn. mêruhi, wêruh; kc. wuninga.

ngwungu: ki. nggugah; kc. wungu.

ngwungoni: ki. ngêlèki; kc. wungu.

ngwuri-wuri: kw. nglêluri; kc. wuri.

ngwuryani: kw. 1 mandêng, nyawang; 2 nata; kc. wuryan.

ngwuroni: ki. ngêndêmi; kc. wuru.

ngwurungake: n. nyandèkakên k. njalari wurung.

ngwursita, ngwurcita: kw. nyritakake; kc. wursita.

ngwutahake: kn. nyuntak lsp. nganti wutah; kc. wutah.

ngwutuhake: n. ngwêtahakên k. agawe wutuh.

ngwuwuhi: n. ngwêwahi k. ngundhaki; kc. wuwuh.

ngwuwur: (ake) kn. nyawur-nyawurake; kc. wuwur.

ngwongi: n. niyangi k. ak. nguwongi; kc. wong.

ngwor: (ake) kn. nyampurake; kc. wor.